Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра мытнай справы
Загадчык кафедры
доктар гістарычных навук
прафесар

Скончыў гістарычны факультэт БДУ. Працаваў у сярэдняй школе №3 г. Асіповічы Магілёўскай вобласці, Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, Інстытуце пагранічнай службы Рэспублікі Беларусь. Служыў у Мінскай цэнтральнай мытні.
 Аўтар некалькіх манаграфій і навучальных дапаможнікаў па мытнай праблематыцы, звыш 200 навуковых і навукова-папулярных прац па гісторыі нацыянальнай і замежных мытных службаў, мытнай палітыцы, гісторыі мытнага права, ваеннай гісторыі Беларусі, гісторыі памежнай службы Беларусі, гістарыяграфіі ўсеагульнай гісторыі, праблем геральдыкі і униформологии , навучання спецыялістаў у галіне мытнай справы. Распрацоўшчык Канцэпцыі музеяў Мытнай службы Беларусі і Пагранічнай службы Беларусі.
Член Грамадска-кансультатыўнага савета пры ДМК Рэспублікі Беларусь, член рэдкалегіі шэрагу з працягам навуковых перыядычных выданняў, член Прэзідыума Прафесарскага сходу Беларускага дзяржаўнага універсітэта.
Узнагароджаны медалямі Міністэрства абароны і Пагранічнай службы Рэспублікі Беларусь, знакам «Выдатнік пагранічных войскаў Рэспублікі Беларусь», знакам Мытнай службы Рэспублікі Беларусь «За адзнаку»‎, нагрудным знакам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь «Выдатнік адукацыі", іншымі ганаровымі знакамі і граматамі.

Уводзіны ў спецыяльнасць

Гісторыя мытнай справы і мытнай палітыкі Беларусі

Тыпавая праграма        Вучэбная праграма

Мытны кантроль

Парадак праходжання службы ў мытных органах Рэспублікі Беларусь

Мытны кантроль у дачыненні да перамяшчэння культурных каштоўнасцяў

Міжнародныя гандлёвыя канфлікты

 1. Острога, В. А. История пограничных войск Беларуси / В. А. Острога, И. И. Птуха // Вооруженные силы Республики Беларусь. История и современность. — Минск: Беларусь, 2004. — С. 182—194.
 2. Острога, В. А. История таможенного дела и таможенного права Беларуси: учеб. пособие / В. А. Острога. — Минск: БИП-С, 2005. — 192 с.
 3. Острога, В. А. Представительство таможенной службы Российской Федерации при таможенной службе Республики Беларусь. Страницы истории / В. А. Острога // Таможня и ВЭД. — 2005. — № 5. — С. 42—44.
 4. Острога, В. А. Государственная таможенная служба Республики Беларусь. История и современность / В. А. Острога, В. П. Шостак, Т. В. Шарапова; под общ. ред. А. Ф. Шпилевского. — Минск: Белтаможиздат, 2006. — 248 с.
 5. Острога, В. А. На страже культурного наследия. Таможенная служба Беларуси в борьбе с контрабандой культурных ценностей / В. А. Острога, В. П. Шостак, Т. В. Шарапова; под общ. ред. А. Ф. Шпилевского. — Минск: Белтаможиздат, 2007. — 256 с.
 6. Острога, В. А. Таможенное право Беларуси. Общая часть. Таможенные органы Республики Беларусь: учеб.-метод. пособие / В. А. Острога, А. А. Чепик. — Минск: БИП-С, 2007. — 112 с.
 7. Острога, В. А. У истоков борьбы с контрабандой культурных ценностей / В. А Острога // Таможня и ВЭД. — 2007. — № 5. — С. 28—29.
 8. Острога, В. А. Союз Гермеса и Фемиды / В. А. Острога // Таможенный кодекс Республики Беларусь. История таможенного законодательства. — Минск, 2007. — С. 7—29.
 9. Острога, В. А. Совершенствование кадрового потенциала таможенной службы Республики Беларусь / В. А. Острога, Е. Н. Поликовская // Беларусь в современном мире: Тезисы докладов VI Междунар. науч. конф., посвящ. 86-летию Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 октября 2007 г. / Редкол.: А. В. Шарапо, В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: БГУ, 2007. — 276 с. — С. 263—265.
 10. Острога, В. А. Белорусская синология периода 1925—1941 гг. / В. А. Острога // Беларусь в современном мире: материалы VII Международной конференции, посвященной 87-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2008 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Тесей, 2008. — 304 с. — С. 42—43.
 11. Острога, В. А. Периодизация истории таможенного дела и таможенного права Беларуси / В. А. Острога // Беларусь в современном мире: материалы VII междунар. науч. конф., Минск, 30 октября 2008 г. — Минск: Тесей, 2008. — 304 c. — С. 241—242.
 12. Острога, В. А. Европейское таможенное право: современное состояние и перспективы развития / В. А. Острога, Е. Н. Поликовская // Беларусь в современном мире: материалы VII междунар. науч. конф., Минск, 30 октября 2008 г. — Минск: Тесей, 2008. — 304 c. — С. 242—243.
 13. Острога, В. А. Честь мундира. Реформа форменной одежды должностных лиц таможенных органов Республики Беларусь 2008 г. Ч. 1. Головные уборы / В. А. Острога // Таможня и ВЭД. — 2008. — № 12. — С. 34—35.
 14. Острога, В. А. Таможенные органы БССР в борьбе с контрабандой в 1921—1925 гг. / В. А. Острога // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для органов внутренних дел Республики Беларусь: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной Дню белорусской науки, Минск, 23 января 2009 г. / Минск: Академия МВД Республики Беларусь. — 2009.
 15. Острога, В. А. На страже культурного наследия. Таможенная служба Беларуси в борьбе с контрабандой культурных ценностей / В. А. Острога. — 2-е изд. — Минск: Белтаможиздат, 2009. — 244 с.
 16. Острога, В. А. Историческая полонистика в БССР (1920-е годы) / В. А. Острога // Проблемы внешней политики и безопасности: Беларусь — Польша: история и перспективы сотрудничества / редкол.: А. В. Русакович (отв. ред.) [и др.]. — Минск: Тесей, 2009. — 124 с. — С. 90—95.
 17. Острога, В. А. Всемирная таможенная организация: учебно-методическое пособие / В. А. Осторга. — Минск: "БИП-С ПЛЮС", 2009. — 100 с.
 18. Острога, В. А. Летопись важнейших событий истории органов пограничной службы Республики Беларусь. 1918—2009 гг. Август. Год за годом / В. А. Острога // Советская Белоруссия. — 27 августа. — С. 9.
 19. Острога, В. А. Летопись важнейших событий истории органов пограничной службы Республики Беларусь. 1918—2009 гг. Сентябрь. Год за годом / В. А. Острога // Советская Белоруссия. — 24 сентября. — С. 9.
 20. Острога, В. А. Летопись важнейших событий истории органов пограничной службы Республики Беларусь. 1918—2009 гг. Октябрь. Год за годом / В. А. Острога // Советская Белоруссия. — 22 октября. — С. 9.
 21. Острога, В. А. Студенческие будни / В. А. Острога // Таможня и ВЭД. — 2009. — № 11. — С. 24.
 22. Острога, В. А. Специальная таможенная терминология Великого княжества Литовского XVI—XVIII вв. / В. А. Острога // Беларусь в современном мире: материалы VIII Международной конференции, посвященной 88-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2009 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Тесей, 2009. — 362 с. — С. 241—242.
 23. Острога, В. А. Таможенные аспекты международного права / В. А. Острога, Е. Н. Поликовская // Беларусь в современном мире: материалы VIII Международной конференции, посвященной 88-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2009 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Тесей, 2009. — 362 с. — С. 242—244.
 24. Острога, В. А. Социальный капитал как фактор формирования таможенной политики Республики Беларусь на современном этапе / В. А. Острога, О. Ю. Жуковская // Беларусь в современном мире: материалы IX Международной конференции, посвященной 89-летию образования Белорусского государственного университета, 29 октября 2010 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2010. — 303 с. — С. 211—212.
 25. Острога, В. А. Трансформация задач таможенных органов Республики Беларусь в 1991—2009 гг. / В. А. Острога // Труды факультета международных отношений: науч. сб. Вып. I; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Тесей, 2010. — 214 c. — С. 13—16.
 26. Острога, В. А. Новые вызовы времени: НАТО в борьбе с наркотрафиком из Афганистана / В. А. Острога // НАТО: вызовы настоящего и будущего: материалы международного семинара, Минск, 10 декабря 2009 г. — Минск: Тесей, 2010. — С. 78—83.
 27. Острога, В. А. Кафедра истории Нового и Новейшего времени БГУ / В. С. Кошелев, В. А. Острога. — Минск : БГУ, 2010. — 287 с.
 28. Создание методик посттаможенного аудита: отчет о НИР(заключительный) / БГУ; рук. Цеханович Т. Ф. — Минск,2010. — № ГР 20061704.
 29. Острога, В. А. Социальный капитал как фактор развития экспортного потенциала региона / В. А. Острога, О. Ю. Жуковская // Проблемы развития экономики и сферы сервиса в регионе: материалы 4 Международной научно-практической конференции, Сыктывкар, 8 апреля 2010 г. — Сыктывкар: СФ СПбГУСЭ, 2010. — С. 84—87.
 30. Астрога В. Беларуска-польскае супрацоўніцтва ў мытнай сферы: праваахоўны аспект / В. А. Астрога // Беларусь — Польшча: два дзесяцігоддзі міждзяржаўных зносін: матэрыялы беларус.-пол. круглага стала; рэдкал.: В. Г. Шадурскі (навук. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2010. — С. 103—109.
 31. Острога, В. А. Уступнае слова / В. А.Острога // Актуальныя пытанні мытнай справы: зборнік навуковых артыкулаў / Кафедра мытнай справы факультэта міжнародных адносін БДУ; рэд. рада: В. А. Астрога (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Зміцер Колас, 2010. — С. 5—6.
 32. Острога, В. А. Организация и деятельность таможенных учреждений на территории Беларуси в 1918 г. / В. А. Острога // Актуальныя пытанні мытнай справы: зборнік навуковых артыкулаў / Кафедра мытнай справы факультэта міжнародных адносін БДУ; рэд. рада: В. А. Астрога (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Зміцер Колас, 2010. — 142 с. — С. 100—106.
 33. Острога, В. А. Таможенное право европейского союза взаимодействие таможенно-правовых систем ЕС и Республики Беларусь / В. А. Острога, Е. Н. Поликовская // Актуальныя пытанні мытнай справы: зборнік навуковых артыкулаў / Кафедра мытнай справы факультэта міжнародных адносін БДУ; рэд. рада: В. А. Астрога (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Зміцер Колас, 2010. — 142 с. — С. 112—117.
 34. Острога, В. А. Возможности и перспективы электронного декларирования / В. А. Острога, Ю. Р. Скрицкая // Беларусь в современном мире: материалы IX Международной конференции, посвященной 89-летию образования Белорусского государственного университета, 29 октября 2010 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2010. — 303 с. — С. 212—213.
 35. Дубик, И. И. Основы таможенной службы / И. И. Дубик [и др.]. — Минск: Белтаможиздат, 2011. — 245 с.
 36. Дубик, И. И. Моя профессия — таможенник / И. И. Дубик, В. А. Острога, В. М. Сантарович. — Минск: Белтаможиздат, 2011. — 68 с.
 37. Дубик, И. И. Служим Республике Беларусь! / И. И. Дубик, Ю. Н. Дырман, В. А. Острога, В. М. Сантарович. — Минск: Белтаможиздат, 2011. — 155 с.
 38. Острога, В. А. История пограничной службы Беларуси / В. В. Давыдик, А. М. Лукашевич, В. А. Острога. — Минск: ИВЦ Минфин, 2011. — 234 с.
 39. Острога, В. А. Минская региональная таможня / В. А. Острога. — Минск, 2011. — 52 с.
 40. Острога, В. А. Кафедра истории нового и новейшего времени БГУ / В. С. Кошелев, В. А. Острога. — Минск: БГУ, 2011. — 287 с.
 41. Острога, В. А. Профессия таможенник / В. А. Острога // Кем быть? — 2011. — № 5. — С. 34—35.
 42. Острога, В. А. Некоторые аспекты развития специализации при подготовке специалиста таможенного дела / В. А. Острога // Международный менеджмент и маркетинг в сфере образования: материалы Четвертой международной научно-практической конференции, Минск, 7—8 апреля 2011 г. Ч. 1. — Минск: БНТУ, 2011. — С. 81—84.
 43. Острога, В. А. Вывучэнне і выкладанне ўсеагульнай гісторыі ў Інстытуце павышэння кваліфікацыі выкладчыкаў грамадскіх навук пры Беларускім дзяржаўным універсітэце (1973—1999 гг.) / В. А. Острога // Мiнск: Вышэйшая школа. — 2011. — № 6. — С. 51—52.
 44. Ostroga, V. Social capital as the factor of the state configuration of the market of the Republic of the Belarus / V. Ostroga, O. Zhukovskaya // Business, management and education. — 2011. — Vol. 9, N 2. — P. 248—259.
 45. Острога, В. А. Аграрная история Польши и Западной Беларуси в белорусской советской историографии 1920—1930—х гг. / В. А. Острога // Аграрный вопрос в политической и социально-экономической истории России и СССР: материалы конф., посвящ. 150—летию отмены крепостного права в России. — Витебск, 2011. — С. 66—69.
 46. Острога, В. А. Белорусская исследовательница литовской истории Е. С. Матулайтис. Страницы жизни / В. А. Острога / Женщина. Общество. Образование: материалы 13-й междунар. науч.-практ. конф., Минск, 17 дек. 2010 г. — Минск: Женский институт ЭНВИЛА, 2011. — С. 67—69.
 47. Острога, В. А. Белорусская историография истории Турции. 1920-е—1980-е гг. / В. А. Острога // Материалы науч. конф., Минск, 25 февр. 2011 г. — Минск: ФМО БГУ, 2011.
 48. Острога, В. А. История Турции в белорусской историографии / В. А. Острога // Беларусь—Турция: пути сотрудничества: материалы второй междунар. науч.-практ. конф., Минск, 25 февр. 2011 г. — Минск: Четыре четверти, 2011. — 318 с. — C. 160—164.
 49. Острога, В. А. Первая аспирантка. Из истории подготовки научных кадров в области всеобщей истории в Беларуси. / В. А. Острога // Дискуссионные вопросы современной российской интеллигенции: материалы XXII междунар. науч.-теоретич. конф., Иваново, 22—24 сент. 2011 г. / под ред.: В. С. Меметова [и др.]. — Иваново: ИГУ, 2011. — С. 159—160.
 50. Острога, В. А. Таможенные службы в противодействии терроризму / В. А. Острога // Материалы междунар. науч.-теоретич. конф., Минск, 6 апр. 2011 г. — Минск, 2011. — С. 35—38.
 51. Острога, В. А. Проблемы внешней политики и международных отношений в белорусской советской историографии (1953—1991 гг.) / В. А. Острога // Журнал международного права и международных отношений. — 2011. — № 4. — С. 49—54.
 52. Острога, В. А. Историческая индология в БССР / В. А. Острога // Беларусь в современном мире — Беларусь у сучасным свеце: материалы X Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 29 окт. 2011 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: БГУ, 2011. — С. 37—38.
 53. Острога, В. А. Современное состояние и перспективы развития кинологической службы таможенных органов Республики Беларусь / В. А. Острога // Беларусь в современном мире: материалы X Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 29 окт. 2011 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: БГУ, 2011. — 303 c. — С. 243—244.
 54. Острога, В. А. Тематический диапазон исследований в области Новой и Новейшей истории зарубежных стран в Беларуси (1919—1991 гг.) / В. А. Острога // Труды факультета международных отношений. — 2011. — Выпуск 2. — 160 с. — С. 12—16.
 55. Острога, В. А. Звезды на таможенных погонах / В. А. Острога // Таможня и ВЭД. — 2012. — № 1. — С. 22.
 56. Острога, В. А. Исследовательская деятельность в области Новой и Новейшей истории сектора зарубежной историографии Института истории Академии наук БССР (1968 — 1970 гг.) / В. А. Острога // Беларусь в современном мире: материалы XI Международной конференции, посвященной 91-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2012 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2012. — 359 с. — С. 53—54.
 57. Острога, В. А. Подготовка специалистов таможенного дела в Польше и Беларуси: сравнительный анализ / В. А. Острога // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы XI Международной конференции, посвященной 91-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2012 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2012. — 359 с. — С. 287—288.
 58. Острога, В. А. Проблемы Новой и Новейшей польской истории в белорусской историографии 1950-х — 1980-х гг. / В. А. Острога // Актуальныя пытанні беларуска-польскіх адносін: да 20-годдзя Дагавора паміж Рэспублікай Беларусь і Рэспублікай Польшча аб добрасуседстве, сяброўстве і супрацоўніцтве ад 23 чэрвеня 1992 г. : матэрыялы беларус.-пол. круглага стала / рэдкал. : В. Г. Шадурскі (навук. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2012. — 115 с. — С. 87—93.
 59. О корректности определения величины таможенного компонента индекса развития логистики в Республике Беларусь за 2012 г. (по методике Всемирного банка) / А. В. Данильченко, В. А. Острога, В. В. Ляховский // Труды факультета международных отношений : научный сборник. Вып. III. — 2012. — 184 с. — С.153—160.
 60. Острога, В. А. Новая и Новейшая история Франции в трудах историков БССР / В. А. Острога // Труды факультета международных отношений. — Выпуск 3. — 2012. —184 с. — С. 29—32.
 61. Острога, В. А. Особенности отбора и подготовки должностных лиц таможенных органов США / В. А. Острога // Актуальные вопросы таможенного дела: научные труды кафедры таможенного дела. — Вып. 2. — Минск: Изд. центр БГУ, 2012. — 274 с. — С. 172—183.
 62. Острога, В.А.  Золотые стрелы. Оперативный студенческий отряд факультета международных отношений  Белорусского  государственного университета / В.А. Острога // Спецназ. — 2012. — сентябрь.
 63. Технические средства таможенного контроля: пособие для студентов спец. 1-96 01 01 «Таможенное дело» / В. А. Острога. – Минск: БГУ, 2013. – 70 с.
 64. Острога, В. А., Научное обеспечение развития таможенного дела в России и Украине на современном этапе С. 269 - 270   / В. А. Острога // Беларусь в современном мире - Беларусь у сучасным свеце : материалы XII Междунар.. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2013 г. / редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2013. –   351 с. С. 269 -271.
 65. Острога В. А. Особенности подготовки специалиста таможенного дела в современных условиях. С. 37 – 40 / Таможенный союз Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерпации: современность и перспективы развития в контексте формирования Единого экономического пространства”. Сборник докладов. III Межджународная научно-практическая конференция (Минск 20-21 сентября 2012 г.). Минск, Белтаможсервис, 2013, 364 с.
 66. Основы таможенной службы : учебно-метод. Пособие / И. И. Дубик, В. А. Острога, В. М. Сантарович [и др.] . -  Минск : Амалфея, 2013. – 336 с.
 67. Острога В. А. Школа будущего таможенника как форма профориентационной работы в высшем учебном заведении по специальности «Таможенное дело» // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы XIII Международной конференции, посвященной 93-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2014 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2014. — 411 с. С. 346 -348.
 68. Острога В. А. Развитие управленческих навыков у студентов-таможенников // Управление в области таможенного дела: сб. материалов I Междунар. науч. конф., Минск, 20 марта 2014 г. / редкол.: В. Г. Шадурский (отв. ред.) [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2014. — 155 с. С. 112 -114.
 69. Острога В. А. Таможенная служба Беларуси: гендерный аспект // Управление в области таможенного дела: сб. материалов II Междунар. науч. конф., Минск, 20 марта 2015 г. / редкол.: В. Г. Шадурский (отв. ред.) [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2015. — 124 с. С. 107 -109.
 70. Острога В. А. Роль вузовской науки в развитии таможенного дела в Республике Беларусь: состояние и перспективы // Труды факультета международных отношений : науч. сборник. - Вып. 6. - Минск, 2015. — 124 c. С. 28-29
 71. Острога В. А., Особенности профориентационной  работы среди школьников в сфере таможенного дела. // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы XIV Международной конференции, посвященной 93-летию образования Белорусского государственного университета, 29 октября 2015 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2015. — 411 с.,
 72. Астрога В. А.  Мая прафесія - мытнік! // Настауницкая газета 2016, - 14 студзеня. С. 3.
 73. Острога, В. А. Развитие научных и образовательных центров по Новой и Новейшей истории в Белорусской ССР. 1919–1991 гг. / В. А. Острога; под науч. ред. д-ра ист. наук проф. В. С. Кошелева. – Минск : РИВШ, 2016. – 428 с. (монография)
 74. Английский язык. Изучаем основы таможенного дела - English. New Dimensions in Customs: учеб.-метод. пособие/СА Дубинко [и др.]. - 2016. – 195 с.
 75. Астрога В.А. Даследаванні па гісторыі ЗША і Лацінскай Амерыкі ў БССР (1920-я – 1980-я гг.) // Беларускі гістарычны часопіс. – – № 10. – С. 37–40.
 76. Острога В. А. Деятельность кафедры всеобщей истории Минского государственного педагогического института имени А. М. Горького в 1931–1991 гг. / В. А. Острога  // Весці Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта. –  Серия 2. – 2016. – № 4. - С. 38-42.
 77. Острога, В. А. Партийно-государственная политика в области изучения истории Нового и Новейшего времени в БССР. 1956–1991 гг. / В. А. Острога // Веснік БДУ. Серыя 3. – 2016. – № 2. – С. 57–60.
 78. Острога, В. А. Развитие научных и образовательных центров по Новой и Новейшей истории в Белорусской ССР. Историографический анализ проблемы./ В. А. Острога // Труды БГТУ. –  –   № 5. –  История, философия, филология. –  С. 61–65. 
 79. Острога, В. А. Изучение истории Нового и Новейшего времени в Институте истории АН БССР. 1969–1991 гг. / В. А. Острога // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A. Гуманитарные науки. – 2016. – № 2 (5 стр.).
 80. Ostroga, V. 25 Years on Guard of Economic Security. Establishment of a National Customs of the Republic of Belarus in 1991—1993 / V. Ostroga // Труды факультета международных отношений БГУ : сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т ; редколл.: В. Г. Шадурский (гл.ред.) [и др.]. – Минск, 2016. – Вып. 7. (6 стр.)
 81. Острога, В.А. Проблемы экономической истории стран Европы в белорусской историографии 1920-х ― 1980-х годах / В.А. Острога // Даследаванні ў сферы мытнай справы. Навуковыя працы кафедры мытнай справы факультэтата міжнародных адносін Беларускага дзяржаўнага універсітэта. – Вып. 4. – Мінск: БДУ, 2016. — С. 3 — 17.
 82. Острога, В.А. Функционирование института уполномоченного эконо-мического оператора в Республике Корея / В.А. Острога, В.А. Кунавич // Даследаванні ў сферы мытнай справы. Навуковыя працы кафедры мытнай справы факультэтата міжнародных адносін Беларускага дзяржаўнага універсітэта. – Вып. 4. – Мінск: БДУ, 2016. — С. 73 — 85.
 83. Острога, В. А. Подготовка кандидатов наук в области новой и новейшей истории в Белорусской ССР (1944–1991 гг.) / В. А. Острога // Интеллигенция и мир. Российский междисциплинарный журнал социально-гуманитарных наук. – –  № 2. – С. 26–39.
 84. Астрога, В. А. Гісторыка-славяназнаўчыя даследаванні ў БССР (1945–1991 гг.) / В. А. Астрога // Białoruskie Zeszyty Historyczne. – 2016. – № 46 (5 стр.). 
 85. Острога, В. А. Белорусские советские историки в условиях борьбы с «буржуазным влиянием» в науке. 1940-1950-е гг./ В. А. Острога // Специфика социально-политической активности интеллигенции/интеллектуалов в современном мире: материалы XXVII Международной научно-теоретической конференции. Иваново, 22–24 сентября 2016 г. – Иваново, Иван. гос. ун-т, 2016. – С. 172–175.
 86. Острога, В. А. Преподаватели Новой и Новейшей истории в университетах БССР : гендерный аспект (1944–1991 гг.)/ В. А. Острога // Междунар. научно-практич. конф. «Роль женщины в развитии современной науки и образования», 17–18 мая 2016 г., Минск / Бел. гос. ун-т ; редкол.: И. В. Казакова, А. В. Бутина, И. В. Олюнина. – Минск : БГУ, 2016. – С. 386–390.
 87. Острога В.А. На «линии огня». Борьба с контрабандой в БССР (1944–1991 гг.) // Международная практическая конференция «Таможенной службе Республики Беларусь – 25 лет: современность и перспективы, Минск, 14 сентября 2016 г. (6 стр.).
 88. Острога В.А. Факторы, влияющие на абитуриента при выборе профессии таможенника // Беларусь в современном мире: материалы XV Международной конференции, посвященной 95-летию образования Белорусского государственного университета, Минск, 27 окт. 2016  г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2016. – (2 стр.).
 89. Острога В. А., Бергер С. Таможенно-пограничная служба США и борьба с биотерроризмом // Беларусь в современном мире: материалы XV Международной конференции, посвященной 95-летию образования Белорусского государственного университета, Минск, 27 окт. 2016  г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2016. – (2 стр.).
 90. Острога В. А., Чепик А. А. Особенности регулирования профилактической деятельности таможенных органов на современном этапе // Беларусь в современном мире: материалы XV Международной конференции, посвященной 95-летию образования Белорусского государственного университета, Минск, 27 окт. 2016  г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2016. – (2 стр.).
 91. Острога В. А. Подготовка специалистов в области таможенной логистики в БГУ // Международная научно-практическая конференция «Логистические системы и процессы в условиях экономической нестабильности», Минск, 6-7 декабря 2016 г., (6 стр.)
 92. Острога, В.А. Различный подход к программам развития транспортно-логистической деятельности в Республике Беларусь и Европейском союзе / А. А. Лешок, 
  В. А. Острога // Международные отношения: история, теория, практика: материалы VI науч.-практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отношений БГУ, Минск, 4 февр. 2016 г. : в 3 ч. / Белор. гос. ун-т ; редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск, 2016. – Ч.2. – С. 69 – 71.
 93. Острога В. А. Инновации в сфере информационного взаимодействия таможенных органов государств-участников ЕАЭС / М. В. Потапенко, В. А. Острога // Международные отношения: история, теория, практика: материалы VI науч.-практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отношений БГУ, Минск, 4 февр. 2016 г. : в 3 ч. / Белор. гос. ун-т ; редкол. : 
  В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск, 2016. – Ч.3. – С. 3 – 6.
 94. Всегда ли таможня дает "добро"? (материалы "круглого стола" // Беларуская думка.— 2017— № 1. — С. 25-31.
 95. История пограничной службы Беларуси : учеб. пособие / В.С. Гедько [и др.] ; под общ. ред. В.С. Гедько. – Минск : ИВЦ Минфина, 2017. – 453 с.
 96. Working for the customs service in the republic Of belarus / А. С Тамарина, В. А. Острога // Профессиональный английский язык в сфере таможенного дела = English for Customs Use: учеб.-метод. пособие  / С. А. Дубинко [и др.]. – Минск : БГУ, 2017. – С. 5–23. 
 97. Идеологическая и воспитательная работа в таможенных органах Республики Беларусь: учеб.-метод. материалы / И. В. Денисов, В. А. Острога, В. М. Острога. – Минск: БГУ, 2017. – 55 с. – (Библиотечка студента-таможенника).
 98. Во славу просвещения и науки / сост. В. А. Острога, Д. Г. Ларионов. – Минск : РИВШ, 2017. – 178 с.
 99. Острога В. А. Профориентационная работа в рамках преподавания “Истории таможенного дела и таможенной политики Беларуси” / В.А. Острога // Беларусь в современном мире: материалы XVI Междунар. науч. конф., Минск, 25 окт. 2017 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В.Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск, 2017. – С. 285–287.
 100. Острога, В. А. Подготовка специалистов в области таможенной логистики в Белорусском государственном университете / В. А. Острога // Международная логистика: сб. науч. ст. – Минск : БГУ, 2017 – С. 5–7.
 101. Острога, В. А. Во славу просвещения и науки / В. А. Острога // Вышэйшая школа. – 2017. – № 2. – С. 40–43.
 102. Острога, В. А. Проблемы новой и новейшей истории в современной белорусской историографии / В.В. Нефедов, В.А. Острога // Новая и Новейшая история. – 2017. – № 5. – С. 166-176.
 103. Острога, В. А. Развитие исторической германистики в Белорусской ССР / В. А. Острога // Известия Смоленского государственного университета. – 2017. – № 1. – С.  139–146.
 104. Острога, В.А. Прафесар з Сасноўкі// Раённыя буднi. –  – 13 мая. – С. 11.
 105. Острога, В.А. Мэтр / В.А. Острога, Д.Г. Ларионов // Универсiтэт. – 2017. – 26 мая. – С. 3.
 106. Острога, В. А. Профессиональный Английский язык в сфере таможенного дела - English. Customs: учеб.-метод. пособие / СА Дубинко [и др.]. СА Дубинко, В. А. Острога, Г Ахрименя, НИ Василевич… - 2017. – 139 с.
 107. Острога В. А. Подготовка специалистов в области таможенной логистики в БГУ // Международная научно-практическая конференция «Логистические системы и процессы в условиях экономической нестабильности» 6-7 декабря 2017 г. Минск,  БГУ, 2017.- С.5-7.
 108. Острога, В. А. П. А. Шупляк – историк-германист // Журнал БГУ. История. -  2018. - № 3. – 45-52.
 109. Острога, В. А., Бусел, С. Ю. Современное состояние и перспективы развития института таможенного атташе в Республике Беларусь // Материалы IIIмеждународной научно-практической конференции«Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии (1918 г. – начало ХХІ в.)», 17–18 мая 2018г., УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» (г. Витебск, Республика Беларусь) Витебск, 2018. - С. 160-164.
 110. Острога, В. А., Тарарышкина, Л. И. Экономика таможенного дела. Минск, БГУ, 2018. – 223 с.
 111. Острога, В.А. Перспективы белорусско-польского сотрудничества в сфере подготовки специалистов таможенного дела| // Беларусь в современном мире : материалы XVII Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 28 окт. 2018 г. — Минск, 2018. — С. 379—380.
 112. Астрога, В. А. Арганізацыя і дзейнасць мытных устаноў на тэрыторыі Беларусі ў 1921–1933 гг. ХІІ Міжнародної наукової конференції “Історія торгівлі, податків та мита” 25-26 жовтня 2018 г. Днипро. – С. 93-95.
 113. Острога В. А. Внутриуниверситетское межкафедральное взаимодействие как фактор совершенствования подготовки специалиста таможенного дела. Управление в области таможенного дела : сб. материалов V Международной научной конференции, 20 марта 2018 г., Минск, Беларусь/ БГУ, Фак. международных отношений, Каф.таможенного дела; [редкол.: В. Г.Шадурский и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – 130 с.: ил. – Библиогр. в тексте. С. 83-85.
 114. Острога, В. А. История таможенного дела и таможенной политики Беларуси: учебное пособие.  Минск: БГУ, 2019. – 243 с.
 115. Астрога, В. А. Зараджэнне і развіццё мытных адносін у старажытнабеларускіх княствах  (IX - першая палова XIII стст.) // Труды БГТУ. Сер. 6. История, Философия. 2019. № 1.  С. 9-13.
 116. Острога, В. А. Форменная одежда должностных лиц таможенных органов Республики Беларусь. История и современность // Труды БГТУ. Сер. 6. История, Философия. 2019. № 1.  С.75-79.
 117. Ostroga, V. A. Customs protection of the belarusian part of the western border of the USSR in 1944 – early 1950s. // Журнал БГУ. Международные отношения 2019 № 1.  С.18-21.
 118. Острога, В. А.  На пути к модернизации. Таможенная служба Беларуси в 2001-2010 гг. Ученые записки БГТУ: гуманитарные науки. Сборник научных трудов. Выпуск 1 / Под ред. М. В. Стрельца, Т. В. Лисовской. -  Брест : Издательство БРГТУ, 2019. – С. 72- 78.
 119. Астрога, В. А. Мытні і кантрабанда ў БССР ў 1944-1991 гг.  // Беларускі гістарычны часопіс . -  2019. -  № 7. -  С.29-34.
 120. Астрога, В. А. Роля БДУ ў зараджэнні і развіцці сістэмы падрыхтоўкі спецыялістаў мытнай справы ў Беларусі С. 54-59 // Роль университетского образования и науки в современном обществе : материалы междунар. науч. конф., Минск, 26–27 февр. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А. Д. Король (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – 691 с.
 121. Астрога В. Эканамічныя войны ў старажытнасці Труды БГТУ сер. 6. 2020. №1.
 122. Острога В.А. «Рассказы по истории СССР» как инструмент формирования исторического сознания младших школьников. Труды БГТУ. №2. 2020 с.85-89
 123. Астрога В.А. Поглядысучасныхрасійскіхвайсковыхэкспертаў на эканамічныяметады і сродківядзення войны. Труды БГТУ №2. 2020 с.89-92
 124. Острога В.А. Кравченко О.А. Мотивация к профессии у слушателей «Школы будущего таможенника» и студентов первого курса специальности «Таможенное дело» БГУ // Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела в условиях международной экономической интеграции [Электронный ресурс] : научные труды по материалам II Междунар. науч.-практ. конф., Респ. Беларусь, Минск, 25 марта 2020 г. / Белорус. гос. ун-т ;редкол. : В. Г. Шадурский (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2020. С. 23-27
 125. Острога В.А., Острога Г.А. Сучасная мытная геральдыкаБеларусі // Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела в условиях международной экономической интеграции [Электронный ресурс] : научные труды по материалам II Междунар. науч.-практ. конф., Респ. Беларусь, Минск, 25 марта 2020 г. / Белорус. гос. ун-т ;редкол. : В. Г. Шадурский (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2020. С. 64-72
 126. Острога В.А., Самец Ю. Н. Об особенностях таможенного регулирования перемещения через таможенную границу ЕАЭС физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов // Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела в условиях международной экономической интеграции [Электронный ресурс] : научные труды по материалам II Междунар. науч.-практ. конф., Респ. Беларусь, Минск, 25 марта 2020 г. / Белорус. гос. ун-т ;редкол. : В. Г. Шадурский (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2020. С. 72-80
 127. Астрога В. На шляху да стварэнння нацыянальнай мытнай адміністрацыі Рэспублікі Беларусь. Юбілейнызборнік ФМА. 2020
 128. Острога В.А., Современные «торговые войны»: типология и методы ведения //  Беларусь в современном мире.  2020
 129. Острога В.А., Самец Ю. Дэфiнiцыягандлёвайвайны//  Беларусь в современном мире.  2020
 130. Острога В. Белорусские таможенники в борьбе с контрабандой историко-культурных ценностей (1944–1991 гг.) // PrzeglądŚrodkowo-Wschodni, 5, 2020. S. 175-198.
 131. Острога В. Таможенная служба на страже культурного наследия // RepublikaBiałoruś – politykazagraniczna i bezpieczeństwa. Wybraneaspekty. Warszawa, 2020, 178-184
 132. Astroha V.Służba celna Białorusi: przeszłości i teraźniejszości. Monitor prawa celnego i podatkowego, Rok XXV, nr 2 (295), 2020, S. 57-63.    
 133. Острога В. Путь длиною в столетие. От кафедры всеобщей истории до кафедры истории Нового и Новейшего времени // Сайт БГУ. Профессорское собрание БГУ. https://drive.google.com/file/d/1SMr8Tf-xJusXc-086SeQ64IU9FnajPFI/view. Электронная публикация, 2021 г. 
 Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 51, факс: +375 17 209 57 42, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі cookie-файлаў

Мы ў сацыяльных сетках