Подождите, идет загрузка сайта ...

Актуальные проблемы международных отношений и глобального развития: сборник статей. Выпуск 6. — Минск: БГУ, 2018 


Актуальные проблемы международных отношений и глобального развития: сборник статей. Выпуск 5. — Минск: БГУ, 2017 


Актуальные проблемы международных отношений и глобального развития. Выпуск 9.  2021


Актуальные проблемы международных отношений и глобального развития: сборник научных статей. Выпуск 8.  2020


Актуальные проблемы международных отношений и глобального развития: сборник научных статей. Выпуск 7.  2019


Актуальные проблемы международных отношений и глобального развития: сборник статей. Выпуск 6.  Минск: БГУ, 2018 


Актуальные проблемы международных отношений и глобального развития: сборник статей. Выпуск 5.  Минск: БГУ, 2017 


Актуальные проблемы международных отношений и глобального развития: сборник статей. Выпуск 4.  Минск: БГУ, 2016 


Актуальные проблемы международных отношений и глобального развития: сборник научных статей. Выпуск 3. – Минск: БГУ, 2015


Актуальные проблемы международных отношений и глобального развития: сборник научных статей. Выпуск 2. – Минск: БГУ, 2014. 


Актуальные проблемы международных отношений и глобального развития: сборник научных статей. Выпуск 1. – Минск: БГУ, 2013.


Инновации в международных исследованиях : материалы международного круглого стола, 28 марта 2013 г. – Минск: Издательский центр БГУ, 2013.


Актуальные проблемы международных отношений и современного мира : сб. науч. ст. / науч. ред. В.Г. Шадурский, Е.А. Достанко ; отв. ред. Л. С. Большедворова. – Минск, 2012. – 112 с.

Зборнік прысвечаны шырокаму колу праблем міжнародных адносін — пытаннях еўрапейскай бяспекі, перспектывах развіцця Мытнага саюза Беларусі, Расіі і Казахстана, праблемах сусветнай эканомікі, энергетычнай бяспекі, руху антыглабалістаў і г. д. Аўтары зборніка − выкладчыкі, аспіранты і студэнты БДУ і іншых вну Беларусі. Адрасуецца выкладчыкам вну, студэнтам, аспірантам, навуковым работнікам, якія займаюцца праблемамі міжнародных адносін і сучаснага свету.


Учебно-методическое пособие «Современные международные переговоры: особенности, стратегия, тактика»…


Еврорегионы: Белорусский опыт и перспективы: информационно-справочный буклет. / Автор-составитель В.Е.Улахович. — Минск: ООО «АртТехЦентр», 2010. — 28 с.

Еўрарэгіёны як арганізацыйная форма трансгранічнага супрацоўніцтва адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак Рэспублікі Беларусь і сумежных дзяржаў маюць істотны патэнцыял. Наступным крокам у гэтым напрамку вядзецца распрацоўка на аснове міжнароднага вопыту з улікам мясцовай спецыфікі мэтавай дзяржаўнай праграмы трансгранічнага супрацоўніцтва.


Беларусь и современная Европа: политика, экономика, культура: материалы науч. семинаров 2008-2009 гг. / редкол.: А. Зам, В. Балакирев, В. Улахович. — Минск: Тесей, 2010. — 220 с.

Зборнік артыкулаў падводзіць вынік працы праекта «Актуальныя пытанні міжнародных адносін і знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь» у 2008-2009 гг. Асноўнай тэмай, якая аб'ядноўвае розныя напрамкі навуковых дыскусій, стала «Беларусь і сучасная Еўропа».


Актуальные проблемы ОБСЕ. Контуры председательства Казахстана / под общ. ред. В.Е.Улаховича. Минск: Мон литера, 2010. 175 с.

У 2010 г. Казахстан стаў краінай-старшынёй у АБСЕ. У апошнія гады пад уздзеяннем глабальных і рэгіянальных працэсаў і якія развіваюцца супярэчнасцяў ролю гэтай арганізацыі мяняецца. Новы ўзровень задач, якія стаяць перад АБСЕ, надае асаблівае значэнне старшынства ў ёй. Сапраўдная кніга, падрыхтаваная Цэнтрам міжнародных даследаванняў БДУ, стала пэўным вынікам супрацоўніцтва з навукоўцамі з розных краін па вывучэнні праблематыкі АБСЕ, своеасаблівым укладам экспертнай супольнасці ў тэматычныя дыскусіі і ажыццяўленне паспяховага старшынства Рэспублікі Казахстан.


Улахович В.Е. Формирование основ внешней политики Республики Беларусь (1991-2005 гг.) / В.Е. Улахович. — Минск: Харвест, 2009. — 352с.

Сапраўдная манаграфія з'яўляецца адной з першых спробаў прадставіць панараму канцэптуальнага асэнсавання знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь як суверэннай дзяржавы.Аўтар прапануе класіфікацыю крыніц па тэме, разглядае тэарэтычныя асновы канцэптуальнага падыходу, аналізуе знешнепалітычныя дакументы ЗША, Вялікабрытаніі, Расіі, іншых краін, развіццё асноў знешняй палітыкі Беларусі. У кнізе паказана станаўленне беларускага знешнепалітычнага ведамства і фарміраванне знешнепалітычнага механізма, нацыянальнай школы міжнародных даследаванняў.Выданне будзе карысна спецыялістам, праца якіх звязана з знешнепалітычнай дзейнасцю, а таксама навукоўцам, аспірантам і студэнтам, чые інтарэсы звязаны з праблематыкай міжнародных стасункаў.


Роль образовательных и исследовательских организаций в приграничном сотрудничестве: материалы междунар. семинара (29 мая 2008 г., Минск, Респ. Беларусь). Минск: Тесей. 2008. 184 с.

У зборнік увайшлі артыкулы ўдзельнікаў міжнароднага семінара, прысвечанага ролі адукацыйных і даследчых арганізацый у прыгранічным супрацоўніцтве. Семінар быў праведзены ў рамках праекта «Балтыйская сетка еўрарэгіёнаў — Усход» сумесна з Мясцовым экалагічным фондам «Белавежская пушча» пры падтрымцы Беларускага дзяржаўнага універсітэта.


Улахович В.Е. Протокол и этикет в современной дипломатии. Москва-минск: АСТ, Харвест. 2005. 272с.

У дадзенай кнізе раскрываюцца тонкасці сучаснай, паказана яе зараджэнне і развіццё. Асаблівая ўвага надаецца канкрэтных пытаннях практыкі дыпламатыі. Сапраўдныя выданне будзе карысна дыпламатам, студэнтам, якія вывучаюць міжнародныя адносіны, дзелавым людзям.


Улахович В.Е. Международные организации: справочное пособие. Москва-Минск: АСТ, Харвест. 2005. 400 с.

У сапраўднай кнізе сістэматызавана базавая інфармацыя па вядучым міжнародным міжурадавым арганізацыям, якія прадстаўлены ў гістарычным і прававым кантэксце. Дапаможнік разлічана на студэнтаў адпаведнай спецыялізацыі, дыпламатаў, журналістаў, усіх, хто цікавіцца праблемамі міжнароднай палітыкі.


Субрегиональное сотрудничество. Перспективы белорусских еврорегионов: материалы междунар. науч. конф. — Мн.: ЮНИПАК, 2005. — 124 с.

У зборнік ўвайшлі матэрыялы аднайменнай міжнароднай навуковай канферэнцыі, артыкулы беларускіх і замежных экспертаў па праблемах трансгранічнага супрацоўніцтва, а таксама прыкладныя тэксты, карысныя пры даследаванні дадзенай тэмы.Кніга адрасуецца практыкам, выкладчыкам міжнародных адносін, палітолагам, аспірантам, студэнтам, усім, хто працуе ў сферы трансгранічнага супрацоўніцтва.


Вопросы международных отношений и внешней политики Республики Беларусь: Материалы VI круглого стола «Белорусско-российские отношения в современном международном контексте» и цикла семинаров «Актуальные вопросы международных отношений и внешней политики Республики Беларусь»: Центр международных исследований Белгосуниверситета; редкол.: В.А.Астапенко и др. — Минск: Юнипак, 2004. — 136с.


Актуальные вопросы международных отношений и внешней политики Беларуси: Материалы научных семинаров, январь — декабрь 2002 г. — Мн.: Тесей, 2003. – 219 с.

Кніга падводзіць вынік аднайменным цыкле семінараў, праведзенага ў працягу 2002 года Мінскім міжнародным адукацыйным цэнтрам сумесна з Цэнтрам міжнародных даследаванняў БДУ. У зборнік увайшлі найбольш цікавыя выступленні ўдзельнікаў.


Посткоммунистическая Беларусь в процессе религиозных трансформаций: Сб. ст. / Под ред. проф. д-ра А.В.Данилова. — мн.: Адукацыя i выхаванне, 2002. — 125 с.

У кнігу ўключаны навуковыя артыкулы вядомых беларускіх вучоных-рэлігіязнаўцаў, супрацоўнікаў Хрысціянскага адукацыйнага цэнтра ім. сьвв. Мяфодзія і Кірыла, магістрантаў факультэта тэалогіі ЕГУ, членаў прафесарска-выкладчыцкай карпарацыі кафедры факультэта рэлігіязнаўства і іншых беларускіх навукоўцаў.


Глобальный мир перед новыми вызовами: Сб. ст. — Мн.: Национальный институт образования, 2002. — 92 с.

У кнігу ўвайшлі артыкулы, прысвечаныя актуальным праблемам глабалізацыі сучаснага свету і яго бяспекі. Выданне будзе карысна для выкладчыкаў паліталогіі і міжнародных адносін вну, аспірантаў, студэнтаў і ўсіх, хто цікавіцца пытаннямі міжнародных адносін.


Внешняя политика Беларуси в исторической ретроспективе: Материалы междунар. науч. конф. — Мн.: Адукацыя i выхаванне, 2002. — 280 с.

У кнізе прадстаўлены выступленні ўдзельнікаў канферэнцыі, якая была арганізаваная Мінскім міжнародным адукацыйным цэнтрам і Цэнтрам міжнародных даследаванняў Белдзяржуніверсітэта і адбылася 24-25 мая 2002 г. Сярод аўтараў — вядомыя беларускія эксперты і навукоўцы-міжнароднікі, а таксама спецыялісты з Германіі і Польшчы. Кніга будзе карысная навукоўцам, выкладчыкам, аспірантам, студэнтам і ўсім, хто цікавіцца гісторыяй дыпламатыі Беларусі.


Проблемы формирования новой системы международных отношений / Под ред. В.Е.Снапковского, В.А.Астапенко: Материалы круглого стола. — Мн.: Элайда, 2001. — 80 с.

Тэма чарговага «круглага стала», арганізаванага Цэнтрам міжнародных даследаванняў БДУ у жніўні 2001 г. – надзвычай актуальная. Яна прысвечана праблемам змененага ў другой палове ХХ стагоддзя свету і фарміраванні новых міжнародных адносін.У зборнік уключаны асноўныя даклады і матэрыялы іх абмеркавання.


Приоритеты внешней политики Республики Беларусь: Материалы «круглого стола». Минск, 2001.

У рамках «круглага стала» быў прапанаваны шэраг базавых дакладаў, якія сталі асновай для абмеркавання па агульным меркаванні даволі прадуктыўнага. Таму нараўне з дакладамі ў зборніку матэрыялаў змешчаныя каментары ўдзельнікаў, зробленыя на аснове стэнаграмы «круглага стала». У якасці дадатку да дакладаў і каментарах у зборнік уключаны матэрыялы, якія ўяўляюць сабой афіцыйна прынятыя дакументы па пытаннях знешняй палітыкі Украіны і Расійскай Федэрацыі і некаторыя тэарэтычныя распрацоўкі, праведзеныя ў Беларусі.


Вопросы внешней политики Республики Беларусь: Сборник статей. Минск, 2001.

Кантактная інфармацыя

  • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
  • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
  • Тэлефон: +375 17 209 59 77
  • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках