Подождите, идет загрузка сайта ...

Паляшчук Аксана Рыгораўна
Кафедра рамана-германскіх моў міжнароднай прафесійнай дзейнасці
старшы выкладчык іспанскай мовы
 
 

Скончыла Мінскі дзяржаўны лінгвістычны універсітэт. Працавала ў консульскім аддзеле Пасольства Рэспублікі Беларусь у Італьянскай Рэспубліцы (г. Рым) і ў Амбасадзе Рэспублікі Беларусь у Баліварыянскай Рэспубліцы Венесуэла (г. Каракас).

С 1997 г. выкладчык іспанскай мовы на факультэце міжнародных адносін БДУ.

2005—2007 гг. — аспірант Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта кафедры лексікалогіі іспанскай мовы.

Сфера навуковых інтарэсаў: параўнальнае мовазнаўства, фарміраванне камунікатыўнай кампетэнцыі, псіхалагічны аспект выкладання замежнай мовы.

Павышэнне кваліфікацыі: 

 • Снежань 2010 — МЗС Рэспублікі Беларусь.
 • Май 2012 — курсы па павышэнні кваліфікацыі ва УА «Мінскі дзяржаўны лінгвістычны універсітэт» на факультэце павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў ІПК і ПК па адукацыйнай праграме «Лінгваметадычны практыкум па выкладанні замежных моў».
 • 30.10—03.11.2017 — курсы па павышэнні кваліфікацыі ва УА «Мінскі дзяржаўны лінгвістычны універсітэт» на факультэце павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў ІПК і ПК па адукацыйнай праграме «Інтэрактыўныя інфармацыйныя тэхналогіі ў навучанні замежных мовах».
 • 03—04.10.2017 — ФМА БДУ, міжнародны семінар-трэнінг «Сучасныя падыходы ў вучэбна-праграмным забеспячэнні вышэйшай адукацыі».
 • 22.01—02.02.2018 — ДУА «РІВШ» «Кагнітыўныя практыкі навучання і выхавання пакалення Z (дыягностыка-кваліметріческае суправаджэнне навучання пакалення Z)».
 • 28—30.11.2018 — ITE—2018. Інфармацыйныя тэхналогіі ў адукацыі. II Міжнародная спецыялізаваная навукова-тэхнічная выстава-форум.
 • 19—23.03.2019 — БДУ, навучальны семінар-трэнінг па тэме «Video as a Learning tool for teachers and students».
 • 22—29.03.2019 — БДУ, навучальны семінар-трэнінг па тэме «Active Learning in the Flipped Classroom».
 • 02.10.2018—31.03.2019 — Установа адукацыі «Інстытут прадпрынімальніцкай дзейнасці», навучэнне на курсах гідаў-перакладчыкаў у аб'ёме 140 гадзін па праграме, узгодненай у Міністэрстве спорту і турызму Рэспублікі Беларусь.
 • 28.10—01.11.2019 — ДУА «РІВШ» «Арганізацыя дыстанцыйнага навучання на I і II ступенях вышэйшай адукацыі».

Стажыроўкі:

 • Ліпень 1996 г. — Мадрыд (Іспанія)
 • Ліпень 1998 г. — Кадис (Іспанія)
 • Ліпень 2005 г. — Севилья (Іспанія)
 • Ліпень 2006 г. — Севилья (Іспанія)
 • Ліпень—жнівень 2007 г. — Тэнэрыфэ (Іспанія)
 • 2008—2010 гг. — Рым (Італія)
 • 2013—2017 гг. — Каракас (Венесуэла)
 • 02.12.2017 г. — El I Foro de Español, Kaunas, Universidad Vytautas Magnus

Узнагароды:

Падзяку рэктара БДУ — за шматгадовую плённую педагагічную дзейнасць па падрыхтоўцы высокакваліфікаваных спецыялістаў, люты 2012 г.

Практыка перакладу

Практыка пісьмовай і вуснай прамовы для студэнтаў спецыяльнасцяў:
      
Міжнародныя адносіны
Міжнароднае права
Сусветная эканоміка

Менеджмент 

Навучальныя праграмы:

    Міжнародныя адносіны:

 1. Деловая и дипломатическая переписка на иностранном языке (первом испанском). № УД-5225 / уч. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1—23 01 01 «Международные отношения».
 1. Полещук, О. Г. Международные организации: ООН, НАТО, ЕС, ОБСЕ: учебное пособие / О. Г. Полещук. — Минск: БГУ, 2003. — 80 c.
 2. Полещук, О. Г. Изменения в лексике на примере прилагательных цвета в их эпидигматическом значении / О. Г. Полещук // Беларусь в современном мире: тезисы докладов II Республиканской научной конференции. — Минск: РИВШ, 2004. — С. 211—213.
 3. Полещук, О. Г. Диахроническое движение испанского глагола gustar в лексико‑семантическом поле восприятия / О. Г. Полещук // Тезисы научной конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов: Ч. 3. — Минск: МГЛУ, 2004. — С. 110—111.
 4. Полещук, О. Г. Теория поля в свете новой научной парадигмы / О. Г. Полещук // Вестник МГЛУ. Сер. 1. Филология. 2006. — № 1 (21). — С. 211—216.
 5. Полещук, О. Г. Новые задачи в изучении ЛСП / О. Г. Полещук // Беларусь в современном мире: тезисы докладов III Республиканской научной конференции. — Минск: РИВШ, 2004. — С. 239—240.
 6. Полещук, О. Г. Перестройка семантической структуры испанского глагола sentir в диахронической перспективе / О. Г. Полещук // Беларусь в современном мире: тезисы докладов IV Республиканской научной конференции. — Минск: РИВШ, 2005. — С. 285.
 7. Полещук, О. Г. Ризоматические векторы ЛСП глаголов восприятия испанского языка / О. Г. Полещук // Номинация и дискурс: тезисы докладов международной научной конференции. Ч. 1. — Минск: МГЛУ, 2006. — С. 161—163.
 8. Полещук, О. Г. К проблеме соотношения диахронического принципа и принципа центра/периферии лексико-семантического поля / О. Г. Полещук // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: тезисы IV Международной научной конференции. — Минск: БГУ, 2010. — С. 172—173.
 9. Полещук, О. Г. Ризоматическое развертывание ЛСП глаголов восприятия испанского языка / О.Г. Полещук // Лингводидактические проблемы профессионально ориентированного обучения иностранным языкам: материалы V Междунар. науч. конф.,посвящ. 90‑летию образования БГУ, Минск, 28 окт. 2011 г. / редкол.: В. Г. Шадурский и др.  Мн.: Изд. Центр БГУ, 2011. С. 154155.
 10. Полещук, О. Г. Перестройка семантической структуры испанского глагола gustar в диахронической перспективе/ О. Г. Полещук // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. Выпуск 1. — Минск, 2011. — С. 95.
 11. Полещук, О. Г. К вопросу о семантической деривации глаголов восприятия испанского языка / О. Г. Полещук // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. Выпуск 1. — Минск, 2011. — С. 95.
 12. Полещук, О. Г. — Иностранный язык 1 (испанский): учебно‑методический комплекс для студентов отделения «Международное право» /Полещук О.Г. [и др.] — Минск, БГУ, 2013.
 13. Полещук, О. Г. — Иностранный язык 1 (испанский): учебно‑методический комплекс для студентов отделения «Международные отношения» /Полещук О.Г. [и др.] — Минск, БГУ, 2014.
 14. Полещук, О. Г. — Иностранный язык 1 (испанский): учебно‑методический комплекс для студентов отделения «Менеджмент» /Полещук О.Г. [и др.] — Минск, БГУ, 2013.
 15. Полещук, О. Г. — Иностранный язык 1 (испанский): учебно‑методический комплекс для студентов отделения «Мировая экономика» / Полещук О.Г. [и др.] — Минск, БГУ, 2013.
 16. Полещук, О. Г. — Иностранный язык 1 (испанский): учебно‑методический комплекс для студентов отделения «Таможенное дело» / Полещук О.Г. [и др.]. — Минск, БГУ, 2013.
 17. Полещук, О. Г. — Иностранный язык 2 (испанский): учебно‑методический комплекс для студентов отделения «Международное право» / Полещук О.Г. [и др.] — Минск, БГУ, 2013.
 18. Полещук, О. Г. — Иностранный язык 2 (испанский): учебно‑методический комплекс для студентов отделения «Международные отношения» /Полещук О.Г. [и др.] — Минск, БГУ, 2013.
 19. Полещук, О. Г. — Иностранный язык 2 (испанский): учебно‑методический комплекс для студентов отделения «Менеджмент» /Полещук О.Г. [и др.] — Минск, БГУ, 2013.
 20. Полещук, О. Г. — Иностранный язык 2 (испанский): учебно‑методический комплекс для студентов отделения «Таможенное дело» /Полещук О.Г. [и др.] — Минск, БГУ, 2013.
 21. Полещук, О. Г. Особенности современного испанского языка в Венесуэле / О. Г. Полещук, Ю. Н. Храмович // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы XI Международной научной конференции., посвящ. 96-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 25 октября 2017 г. = Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам : матэрыялы XI Міжнар. навук. канф., прысвеч. 96-годдзю заснавання Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 25 кастр. 2017 г. / БГУ, ФМО; редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2017. — С. 69—70.
 22. Полещук, О. Г., Источники формирования и пополнения испанского языка в Венесуэле / О. Г. Полещук // Альфа—2018: сб. науч. ст. II Международной научно-практической интернет-конференции молодых исследователей, Гродно, 2018 г. / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол. : И. Н. Кавинкина, (отв. ред.) [и др.]. — Гродно : Изд. Центр ГрГУ им. Я. Купалы, 2018. — С. 11501151.
 23. Полещук, О. Г., Храмович, Ю.Н. К вопросу о пополнении словарного состава современного испанского языка / Ю.Н. Храмович, О. Г. Полещук // Альфа—2018: сб. науч. ст. II Международной научно-практической интернет-конференции молодых исследователей, Гродно, 2018 г. / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол. : И. Н. Кавинкина, (отв. ред.) [и др.]. — Гродно : Изд. Центр ГрГУ им. Я. Купалы, 2018. — С. 1238—1240.
 24. Полещук, О. Г. Использование инновационной технологии «Обучение в сотрудничестве» в преподавании иностранного языка в неязыковом вузе / О. Г. Полещук // Альфа—2019: сб. науч. ст. III Международной научно-практической интернет-конференции молодых исследователей, Гродно, 2019 г. / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол. : И. Н. Кавинкина, (отв. ред.) [и др.]. — Гродно : Изд. Центр ГрГУ им. Я. Купалы, 2019. — С. 905—907.
 

Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 54, факс: +375 17 209 57 42, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі cookie-файлаў

Мы ў сацыяльных сетках

Зараз на сайце 612 гасцей і ніводнага зарэгістраванага