Подождите, идет загрузка сайта ...

Лосева Святлана Анатольеўна
Кафедра рамана-германскіх моў міжнароднай прафесійнай дзейнасці
старшы выкладчык італьянскай мовы
 
 

Скончыла МДПІІЯ (у цяперашні час МДЛУ) ў 1994 г. Валодае італьянскай і англійскай мовамі.
1994—2009 гг. — перакладчык ў прадстаўніцтвах італьянскіх кампаній у РБ (F.lli Campagnolo S.p.A., Novyj Prospekt).
2010—2016 гг. — старшы выкладчык на кафедры тэорыі і практыкі перакладу ЧУО «Інстытут прадпрымальніцкай дзейнасці».
С 2015 г. — выкладчык кафедры раманскіх моў ФМА.

Стажыроўкі:

Італія — 1993—1995 гг. (Pesaro), 2012 г. (Gessate), 2013 г. (Bologna), 2017 г. (Milano).

Павышэнне кваліфікацыі:

 • Чэрвень 2013 г. — у МДЛУ на факультэце павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў ІПК і ПК па адукацыйнай праграме «Навучанне замежных мовах ва ўстановах вышэйшай і сярэдняй адукацыі».
 • Кастрычнік 2017 г. — у МДЛУ на факультэце павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў ІПК і ПК па адукацыйнай праграме «Інавацыі ў прафесійнай лінгвістычнай адукацыі».
 • Лютытравень 2017 г. — цыкл метадычных семінараў «Медіамастерская універсітэцкага выкладчыка» у Цэнтры праблем развіцця адукацыі ГУУ і НМР БДУ.
 • Ўдзельнічала ў міжнародных вебинарах для выкладчыкаў італьянскага мовы:
  18.11.2017 — цыкл семінараў «Maratona didattica»;
  15.03.2018 — семінар «L’Italiano per la cucina»;
  19.04.2018 — ўдзельнічала ў семінары «Новыя формы і стратэгіі ў методыцы выкладання італьянскай мовы: эвалюцыя навучальных дапаможнікаў і выдавецкага рынку», арганізаванага італьянскім выдавецтвам Loescher, які адбыўся на філалагічным факультэце БДУ.
 • 22.01—02.02.2018 — ДУА «РІВШ» «Кагнітыўныя практыкі навучання і выхавання пакалення Z (дыягностыка-кваліметріческае суправаджэнне навучання пакалення Z)».
 • 04—05.02.2019 — курс «Новыя метады і стратэгіі ў выкладанні італьянскай мовы як замежнай ў Беларусі» (Мінск), арганізаваны Таварыствам «Дантэ Аліг'еры» (Італія) пры падтрымцы Пасольства Італіі ў Мінску.
 • 25—29.03.2019 — Факультэт журналістыкі БДУ, навучальны семінар-трэнінг па тэме «Актыўнае навучанне ў перавёрнутым класе».
 • 24—28.02.2020 — ў МДЛУ на факультэце павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў ІПК і ПК па адукацыйнай праграме «Змест і арганізацыя кантрольна-ацэначнай дзейнасці выкладчыка замежнай мовы ва ўстанове вышэйшай адукацыі».

Сфера навуковых інтарэсаў:  актуальныя праблемы перакладу, праблемы міжкультурнай камунікацыі, псіхалінгвістыка.

Практика устной и письменной речи для студентов специальностей:

Мировая экономика (3 курс — 1 иностранный язык)
— Учебная программа для специальности 1-25 01 03 Мировая экономика, МЭ1 (17 семестры). ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПЕРВЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ) (2016).
— Учебная программа для специальности 1-25 01 03 Мировая экономика, МЭ1 (6 семестр). ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕРВЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ) (2016).
— Учебная программа для специальности 1-25 01 03 Мировая экономика, МЭ1 (факультатив). ПРАКТИКУМ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ (ПЕРВЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ) (2016). 
— Учебная программа для специальности 1-25 01 03 Мировая экономика, МЭ2 (35 семестры). ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ВТОРОЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ) (2016). 
— Учебная программа для специальности 1-25 01 03 Мировая экономика, МЭ2 (67 семестры). ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ВТОРОЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ) (2016).

Менеджмент (в сфере международного туризма) (3 курс — 2 иностранный язык)

Международное право (3 курс — 2 иностранный язык)

Международные отношения (3 курс — 2 иностранный язык)

Вучэбна-метадычны матэрыял для студэнтаў:

Первый год обучения
Третий год обучения

 1. Лосева, С. А. Технологии на стороне переводчика / С. А. Лосева // Предпринимательство в Беларуси: опыт становления и перспективы развития: материалы IX Международной научно-практической конференции, Минск, 10 апреля 2012, ИПД. — Минск: БГПУ, 2012. — С. 193—194. 
 2. Лосева, С. А. Второй иностранный язык. (Практика устной и письменной речи) (итальянский язык) учебно-методический комплекс / С. А. Лосева. — Минск : Частное учреждение образования «Институт предпринимательской деятельности», 2013. — 58 с.
 3. Лосева, С. А. Век информационных технологий / С. А. Лосева // Предпринимательство в Беларуси: опыт становления и перспективы развития: материалы X Международной научно-практической конференции. — Минск, ООО «Ковчег». Электронное издание, 2013. — С. 212—213.
 4. Лосева, С. А. Основы перевода : учебно-методический комплекс / C. А. Лосева. — Минск : Учреждение образования «Институт предпринимательской деятельности», 2014. — 68 с.
 5. Лосева, С. А. Некоторые особенности стилистических приемов перевода / С. А. Лосева // Предпринимательство в Беларуси: опыт становления и перспективы развития: материалы XII Международной научно-практической конференции / под общей редакцией В. Л. Цыбовского. — Минск: ООО «Ковчег». Электронное издание, 17.04.2015. — Ч. 2. — С. 101—102.
 6. Лосева, С. А. Формирование мультикультурного сознания и толерантности у лингвистов-переводчиков / В. Г. Минина [и др.] // Предпринимательство в Беларуси: опыт становления и перспективы развития: материалы XII Международной научно-практической конференции. — Минск: ООО «Ковчег». Электронное издание, 2015. — С. 117—122.
 7. Лосева, С. А. Достоинства и недостатки современных технологий перевода / С. А. Лосева // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. — Выпуск VI. — Минск, 2016. — С. 135—136.
 8. Лосева, С. А. Лингвокультурологическое сопоставление в стратегии перевода  / С. А. Лосева // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы Х Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 27 окт. 2016 г. / редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2016. — С. 62—63.
 9. Лосева С.А, Чуприна Е.А. Кому итальянский язык учить легко // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы XI Междунар. науч. конф., посвящ. 96—летию образования Белорусского гос. ун-та, Минск, 25 октября 2017 г. — Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы XI Міжнар. навук. канф., прысвеч. 96—годдзю заснавання Беларускага дзярж. ун-та, Мінск, 25 кастрычніка 2017 г. / БГУ, ФМО; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2017. — С. 191—192.
 10. Лосева С.А., Чуприна Е.А. Антропоморфический характер «языка вина» (на материале французского языка) // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы XI Междунар. науч. конф., посвящ. 96—летию образования Белорусского гос. ун-та, Минск, 25 октября 2017 г. — Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы XI Міжнар. навук. канф., прысвеч. 96—годдзю заснавання Беларускага дзярж. ун-та, Мінск, 25 кастрычніка 2017 г. / БГУ, ФМО; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2017. — С. 79—80.
 11. Лосева С.А., Чуприна Е.А. Метод проектов при использовании видеоматериалов в обучении иностранному языку // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник / Выпуск 7. — 2017. — С. 128129.
 12. Лосева С. А., Чуприна Е. А. Влияние иностранного языка на личность // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник / Выпуск 7. — 2017. — С. 122—123.
 13. Лосева, С. А. Значение и трудности перевода в деловом общении / С. А. Лосева // Условия и факторы развития предпринимательской инициативы: белорусский и зарубежный опыт : сборник материалов XIV Международной научно-практической конференции (Минск, 12 мая 2017 г.) под общей редакцией В. Л. Цыбовского. — Минск : Ковчег, 2017. — 187 с.
 14. Лосева, С. А. Психолингвистический анализ речи как инструмент оценки персонала / С. А. Лосева // Условия и факторы развития предпринимательской инициативы: белорусский и зарубежный опыт : сборник материалов XIV Международной научно-практической конференции (Минск, 11 мая 2018 г.) под общей редакцией В. Л. Цыбовского. — Минск : Ковчег, 2018 г.
 15. Лосева, С. А. Неологизмы как предмет исследования в итальянском языке / С. А. Лосева // Альфа—2019: сб. науч. ст. III Международной научно-практической интернет-конференции молодых исследователей, Гродно, 2019 г. / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол. : И. Н. Кавинкина, (отв. ред.) [и др.]. — Гродно : Изд. Центр ГрГУ им. Я. Купалы, 2019. — С. 818—822.


Практычная дзейнасць:

Валанцёр грамадскага аб'яднання «Дапамога». Суправаджэнне дзіцячых груп на аздараўленне ў Італію ў якасці кіраўніка-перакладчыка.

 

 

Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 54, факс: +375 17 209 57 42 e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі cookie-файлаў

Мы ў сацыяльных сетках

Зараз на сайце 588 гасцей і ніводнага зарэгістраванага