Подождите, идет загрузка сайта ...

Крэль Людміла Антонаўна
Кафедра рамана-германскіх моў міжнароднай прафесійнай дзейнасці
старшы выкладчык французскай мовы
 
 

Кароткія звесткі:

Загадчык секцыі французскай мовы. У 1994 г. скончыла факультэт французскай мовы Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта (дыплом з адзнакай).
Выкладае на ФМА з 1996 года.
Кавалер ордэна Акадэмічных пальмаў Французскай Рэспублікі.

Упаўнаважаная Гандлёва-Прамысловай Палатай г. Парыжа (ТППП) са снежня 2019 года прымаць экзамены розных узроўняў па прафесійным французскай мове (дыплом).

Стажыроўкі:

2006 г. — Універсітэт г. Кан (Нармандыя, Францыя)
2007 г. — БДЭУ
2011 г. — «Alliance française» г. Брусэль (Бельгія)
2012 г. — МДЛУ
29.11—07.12.2012 — МЗС Рэспублікі Беларусь
15—26.07.2019 — г. Нант (Францыя), SIEP (МЦПД — Міжнародны цэнтр педагагічных даследаванняў)

Экзаменатар DELF DALF.

Павышэнне кваліфікацыі:

14—18 мая 2012 г. — УА МДЛУ, на факультэце павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў ІПК і ПК па адукацыйнай праграме «Лінгваметадычны практыкум па выкладанні замежных моў (французская мова)».
20.10—26.10.2013 г. — Удзел у міжнародным семінары «Навучанне французскай мове мэтавых аўдыторый» (г. Вена, Аўстрыя).
25.08—29.08.2014 г. — Курсы «Formation d'habilitation DELF-DALF», арганізаваныя Пасольствам Францыі ў Рэспубліцы Беларусь, для перападрыхтоўкі экзаменатараў-карэктараў усіх узроўняў DELF-DALF (г. Мінск).
01.02—12.02.2016 г. — ДУА «Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы» па праграме «Праектаванне і рэалізацыя сістэмы заліковых адзінак (ECTS) ва ўстановах вышэйшай адукацыі: Балонскі вопыт і беларускія адаптыўныя практыкі».
11—13 лютага 2016 г. — Удзел у Рэспубліканскай канферэнцыі настаўнікаў і выкладчыкаў французскай мовы па актуальных пытаннях выкладання французскай мовы ва ўстановах адукацыі РБ. Канферэнцыя праводзілася сумесна з УА «МДЛУ» і Пасольствам Францыі ў РБ.
12.12—16.12.2016 г. — УА МДЛУ, на факультэце павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў ІПК і ПК па адукацыйнай праграме «Замежныя мовы: псіхалогія засваення».
21.02—22.02.2017 г. — Нацыянальная канферэнцыя настаўнікаў і выкладчыкаў французскай мовы, арганізаваная беларускай Асацыяцыяй настаўнікаў і выкладчыкаў французскай мовы пры падтрымцы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, МДЛУ і Пасольства Францыі ў РБ.
09.10—13.10.2017 г. — УА МДЛУ, на факультэце павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў ІПК і ПК па адукацыйнай праграме «лінгваметадычнае практыкум (французская мова)».
23—24 лютага 2018 г. — Удзел у Рэспубліканскай канферэнцыі настаўнікаў і выкладчыкаў французскай мовы па актуальных пытаннях выкладання французскай мовы ва ўстановах адукацыі РБ. Канферэнцыя праводзілася сумесна з УА «МДЛУ» і Пасольствам Францыі ў РБ.
25—29.03.2019 — ФМА БДУ, навучальны семінар-трэнінг па тэме «Актыўнае навучанне і інфармацыйныя тэхналогіі: мабільнае навучанне і гейміфікацыя».

08-29.01.2021 — ДУА "Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы" па праграме "Рэалізацыя мадэлей самастойнай работы студэнтаў ва ўмовах цыфравізацыі адукацыі". 

14-15 студзеня 2022 прайшла перападрыхтоўку для падаўжэння статусу "экзаменатар-карэктар" міжнародных экзаменаў DELF-DALF (узроўні А1 - С2), сапраўдную да 15 студзеня 2027 года.

Выбрана ў Бюро Праўлення беларускага грамадскага аб'яднання выкладчыкаў французскай мовы РБ.

Узнагароды:

Падзяка ад ФМА БДУ — за 20-гадовую, самаадданую і плённую працу па падрыхтоўцы высокакваліфікаваных спецыялістаў —  кастрычнік 2015 г.
Грамата БДУ за шматгадовую працу па падрыхтоўцы высокакваліфікаваных спецыялістаў — сакавік 2017 г.
Ордэн Акадэмічных пальмаў Французскай Рэспублікі — красавік 2018 г.

Сфера навуковых інтарэсаў:  методыка і псіхалогія навучання замежным мовам, тэорыя і практыка перакладу.

Выкладаемыя курсы:

Тэорыя і практыка перакладу

Практыка вуснай і пісьмовай мовы для студэнтаў спецыяльнасцяў:

Менеджмент (у сферы міжнароднага турызму)
— Вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-26 02 02-06 Mенеджмент (у сферы міжнароднага турызму), МТ1 (5–6 семестры). ЗАМЕЖНАЯ МОВА (ПЕРШАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ) (ПРАФЕСІЙНАЯ ТЭРМІНАЛОГІЯ) (2016).
Дзяржаўны экзаменВучэбная праграма для спецыяльнасці 1-26 02 02 Менеджмент (па напрамках). Дзяржаўны экзамен па замежнай мове (першай) (іспанская, італьянская, партугальская, французская). № УД—3419 / вуч.

Міжнародныя адносіны
— Вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-23 01 01 Міжнародныя адносіны, МО1 (2–7 семестры). ЗАМЕЖНАЯ МОВА ПРАФЕСІЙНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ (ПЕРШАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ) (2016).
Дзяржаўны экзамен Вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-23 01 01 Міжнародныя адносіны. Дзяржаўны экзамен па замежнай мове прафесійнай дзейнасці (першай) (іспанская, італьянская, партугальская, французская). № УД—3420 / вуч.

Міжнароднае права
Дзяржаўны экзаменВучэбная праграма для спецыяльнасці 1-24 01 01 Міжнароднае права. Дзяржаўны экзамен па дысцыпліне "Замежная мова (першая)" (іспанская, італьянская, партугальская, французская). № УД—3423 / вуч. 

Мытная справа
Дзяржаўны экзаменВучэбная праграма для спецыяльнасці 1-96 01 01 Мытная справа. Дзяржаўны экзамен па замежнай мове ў прафесійнай дзейнасці (першай) (іспанская, італьянская, партугальская, французская). № УД—3421 / вуч.

Сусветная эканоміка
Дзяржаўны экзаменВучэбная праграма для спецыяльнасці 1-25 01 03 Сусветная эканоміка. Дзяржаўны экзамен па дысцыпліне "Замежная мова (1-я)" (іспанская, італьянская, партугальская, французская). № УД—3422 / вуч.

Вучэбна-метадычны матэрыял для студэнтаў:

Другі год навучання
Трэці год навучання

 1. Крель, Л. А. Дипломатическая переписка. Французский язык: учебное пособие / Л. А. Крель, Н. Н. Левтеева. — Минск: БГУ, 2004.
 2. Крель, Л. А. Французский язык абитуриенту / С. В. Карелин, И. В. Атаманова, Л. А. Крель. — Минск: Тетра Системс, 2004.
 3. Крель, Л. А. Преемственность изучения иностранного языка в системе "школа-ВУЗ-поствузовское образование" / Л. А. Крель // Беларусь в современном мире: материалы IV Респ. науч. конф., 28 сентября 2005 г. / редкол.: А. В. Шарапо [и др.]. — Минск: РИВШ, 2005. — 336 с.
 4. Крель, Л. А. Сохранить самобытность в контексте глобализации / Л. А. Крель // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы I Международной научной конференции, Минск, 30 октября 2007 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Тесей, 2007. — C. 78—79.
 5. Крель, Л. А. Французский язык сегодня: единый и многообразный / Л. А. Крель // Беларусь в современном мире: Тезисы докладов V Междунар. науч. конф., посвящ. 85-летию Белорус. гос. ун-та, Минск, 3 нояб. 2006 г. / Редкол.: А. В. Шарапо [и др.]. — Минск: БГУ, 2007. — 354 с.
 6. Крель, Л. А. Самостоятельная работа студентов как один из способов интенсификации учебного процесса в неязыковых вузах / Л. А. Крель // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы V Международной научной конференции, Минск, 28 октября 2011 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Тесей, 2011. — C. 143—144.
 7. Крель, Л. А. О стереотипах в межкультурной коммуникации / Л. А. Крель. — Минск, БГУ: электронный сборник. — Вып. II. — 2012. — С. 119—121.
 8. Крель, Л. А. Процесс управления развитием умений устного иноязычного общения в неязыковом вузе / Л. А. Крель // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VI Международной научной конференции, Минск, 30 октября 2012 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Тесей, 2012. — C. 131 — 132.
 9. Крель, Л. А. Учебно-методический комплекс для студентов отделения "Международное право" (специальность 1-24 01 01). Иностранный язык — 1 (французский) / Л. А. Крель [и др.]. — Минск: БГУ, 2012. — 38 с. 
 10. Крель, Л. А. Учебно-методический комплекс для студентов отделения "Международное право" (специальность 1-24 01 01). Иностранный язык — 2 (французский) / Л. А. Крель, В. Г. Ерашова, Т. В. Кожарина. — Минск: БГУ, 2012. — 30 с.
 11. Крель, Л. А. Французский язык: просто о сложном: учебное пособие для студентов фак-та международных отношений / Л. А. Крель, Т. В. Кожарина. — Минск: БГУ, 2013. — 93 с.
 12. Крель, Л. А. Международный туризм: пособие по французскому языку для студентов фак-та международных отношений специальности Менеджмент в сфере международного туризма в 3 частях / В. Г. Ерашова [и др.]. — Минск: БГУ, 2013. — Ч. 1.— 90 с.
 13. Крель, Л. А. Международный туризм: пособие по французскому языку для студентов фак-та международных отношений специальности Менеджмент в сфере международного туризма в 3 частях / В. Г. Ерашова [и др.]. — Минск: БГУ, 2013. — Ч. 2 «Тексты для анализа по международному туризму». — 60 с. 
 14. Крель, Л. А. Международный туризм: пособие по французскому языку для студентов фак-та международных отношений специальности Менеджмент в сфере международного туризма в 3 частях  / В. Г. Ерашова [и др.]. — Минск: БГУ, 2013. — Ч. 3 «Тематический словарь туристских терминов  и  деловая корреспонденция». — 50 с. 
 15. Крель, Л. А. Стилистические регистры в обучении французскому языку как иностранному / Л. А. Крель // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VII Международной конференции, посвященной 92-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2013 г. / редкол.: В. Г.  Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2013. — С. 146—147.
 16. Крель, Л. А. Дипломатическая служба: сб. текстов и упражнений для студентов ст. курсов фак. междунар. отношений / сост.: В. В. Черкас [и др.]. — Минск: БГУ, 2014. — 94 с. 
 17. Крель, Л. А. Информационно-педагогические технологии в обучении иностранным языкам / Л. А. Крель // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы IX Междунар. науч. конф., посвящ. 94-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 29 окт. 2015 г. / редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск: РИВШ, 2016. — 272 с. 
 18. Крель, Л. А. Формирование коммуникативной компетенции у студентов при обучении иностранному языку / Л. А. Крель // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы Х Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 27 окт. 2016 г. / редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2016. — С. 106—107.
 19. Крель, Л.А. Иностранный язык – 2 (французский) : методические рекомендации для специальности 1-26 02 02 «Менеджмент (по направлениям)» / В. Г. Ерашова, Л. А. Крель, О. Л. Литвиненко ; БГУ, Фак. международных отношений, Каф. романских языков. — Минск : БГУ, 2017. — 30 с. : табл. — Библиогр.: С. 29.
 20. Крель, Л. А. Актуальные проблемы лингводидактики в формировании профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции / Л. А. Крель // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы XI Междунар. науч. конф., посвящ. 96-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 25 окт. 2017 г. = Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам : матэрыялы XI Міжнар. навук. канф., прысвеч. 96-годдзю заснавання Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 25 кастр. 2017 г. / БГУ, ФМО; редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2017. — С. 118—119.
 21. Крель, Л. А., Крель, В. К. Пути формирования межкультурной компетенции студентов / Л. А. Крель, В. К. Крель // Альфа—2018 : сб. научн. ст. II Международной научно-практической интернет-конференции молодых исследователей, Гродно, 2018 г. / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол. : И. Н. Кавинкина, (отв. ред.) [и др.]. — Гродно : Изд. Центр ГрГУ им. Я. Купалы, 2018. — С. 1308—1310.
 22. Крель, Л. А., Крель, В. К. Французский язык в эпоху глобализации. Роль англицизмов при обучении студентов неязыковых специальностей / Л. А. Крель, В. К. Крель // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам = Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам : материалы ХII Междунар. науч. конф., посвящ. 97-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 26 окт. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2018. — 75—76.
 23. Крель, Л. А., Крель В.К. Пути формирования межкультурной компетенции студентов / Л. А. Крель, В. К. Крель // Альфа—2019: сб. науч. ст. III Международной научно-практической интернет-конференции молодых исследователей, Гродно, 2019 г. / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол. : И. Н. Кавинкина, (отв. ред.) [и др.]. — Гродно : Изд. Центр ГрГУ им. Я. Купалы, 2019. — С. 1073—1077.
 

Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 54, факс: +375 17 209 57 42 e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі cookie-файлаў

Мы ў сацыяльных сетках

Зараз на сайце два госця і ніводнага зарэгістраванага