Подождите, идет загрузка сайта ...

 
Кафедра рамана-германскіх моў міжнароднай прафесійнай дзейнасці
старшы выкладчык
 
 

1989г. - паступіла ў Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут замежных моў.
1994г. - скончыла Мінскі лінгвістычны універсітэт.
2000- 2003 г. - вучоба ў аспірантуры МДЛУ.
Працую на факультэце міжнародных адносін у БДУ.
Агульны стаж працы ў ВНУ - 25 гадоў.

Павышэнне кваліфікацыі, стажыроўкі:

- 29.10.2001-28.12.2001- курсы павышэння кваліфікацыі "Асновы кампутарнай тэхнікі і камп'ютэрных тэхналогій у адукацыі» (паглыблены курс), РІВШ г.Мінск;
- 15.112006 – 17.11.2006  - курсы павышэння кваліфікацыі «Studientage Deutsch», арганізаваныя інстытутам ім. Гётэ, пасольствам ФРГ, DAAD-Informationszentrum, БДУ каф-рой міжнародных адносін «Выкладанне нямецкай мовы ў ВНУ: канцэпцыя, методыка, дыдактыка»;
- 01.02.2007 – 03.02.2007 - курсы павышэння кваліфікацыі «Studientage Deutsch», арганізаваныя інстытутам им.Гете, пасольствам ФРГ, DAAD-Informationszentrum, БДУ каф-рой міжнародных адносін, «Выкладанне нямецкай мовы ў - 01.02.2007 – 03.02.2007 -: канцэпцыя, методыка, дыдактыка»;
- 23.02.2007 – 24.03.2007 - курсы павышэння кваліфікацыі «Literatur im DAF-Unterricht», арганізаваныя інстытутам им.Гете, пасольствам ФРГ, DAAD-Informationszentrum, БДУ каф-рой міжнародных адносін;
- 08.11.2007 – 10.11.2007 - курсы павышэння кваліфікацыі «Studientage Deutsch», арганізаваныя інстытутам им.Гете г. Мінск, пасольствам ФРГ, DAAD-Informationszentrum, Мінскім міжнародным адукацыйным цэнтрам IBB ім. Ёханэса Рау, «Kompetenzfördernder Deutschunterricht»;
- 31.01.2008 – 02.02.2008 - курсы павышэння кваліфікацыі «Studientage Deutsch», арганізаваныя інстытутам им.Гете, пасольствам ФРГ, DAAD-Informationszentrum, Мінскім міжнародным адукацыйным цэнтрам IBB ім. Ёханэса Рау, «Пераклад на занятках па замежнай мове»;
- 06.03.2008  – 10.03.2008 - удзел у якасці перакладчыка ў рабоце Міжнароднай Еўрапейскай прафсаюзнай арганізацыі ў складзе беларускай дэлегацыі работнікаў прафсаюзаў аграпрамысловага комплексу Федэрацыі прафсаюзаў РБ, г. Парыж, Францыя;
- 29.06.2008- 05.07.2008 - семінар павышэння кваліфікацыі «Fortbildung für ausländische Deutschlehrer / -innen» L 1.3 "Deutsche Identität heute" г. Берлін, Германія;
- 14.01.10 - 16.01.10 - семінар павышэння кваліфікацыі «Камбінаванае навучанне», арганізаваны інстытутам ім. Гётэ, пасольствам ФРГ;
- 19.01.10 -21.01.10 - семінар павышэння кваліфікацыі «Трэнінг для экзаменатараў», арганізаваны інстытутам ім. Гётэ, пасольствам ФРГ;
- 25.01.10 - 27.01.10 - семінар павышэння кваліфікацыі «Аўтаномнае навучанне», арганізаваны інстытутам ім. Гётэ, пасольствам ФРГ;
- 29.01.10 - семінар "Навучанне рабоце на платформе« Moodle », арганізаваны інстытутам ім. Гётэ, пасольствам ФРГ;
- 22.02.2010 - 26.02.2010 - курсы павышэння кваліфікацыі «Вучэбны i выхаваýчы працэс ва ýмовах мадэрнiзацыi сiстэмы вышэйшай адукацыi», РІВШ г.Мінск;
- 08.08.2010 - 14.08.2010 - семінар павышэння кваліфікацыі «Fortbildung für ausländische Deutschlehrer / -innen» L1,8 "Berlin - Brandenburg", г. Берлін, Германія;
- 14.11.2011 - 19.11.2011 - курсы павышэння кваліфікацыі па адукацыйнай праграме «Дыкцыя і голасавядзенне для прафесійнай дзейнасці выкладчыка», МДЛУ факультэт павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў ІПКіПК г. Мінск;
- 08.06.2012 - семінар «Deutsch mit Musik», арганізаваны інстытутам ім. Гётэ, г. Мінск;
- 09.06.2014-24.06.2014 - семінар «Deutschland und die Deutschen heute» для выкладчыкаў з Паўночнай Еўропы, Беларусі і Расіі, арганізаваны Нямецкім таварыствам падтрымкі нямецкай мовы па ўсім свеце, пры падтрымцы Міністэрства замежных спраў Германіі, г. Любек, Германія;
- 01.01.2016- 12.01.2106 - курсы павышэння кваліфікацыі «Праектаванне і рэалізацыя сістэмы заліковых адзінак (ECTS) ва ўстановах вышэйшай адукацыі: Балонскі вопыт і беларускія адаптаваныя практыкі», РІВШ г.Мінск;
- 30.01.2017 - 03.02.2017 - курсы павышэння кваліфікацыі выкладчыкаў нямецкай мовы ФМА БДУ па краіназнаўстве, арганізаваныя Нямецкай акадэмічнай службай абмену і інстытутам нямецкіх даследаванняў "Landeskundlicher Fortbildungskurs des DAAD für Deutschkräfte an der Belarussischen Staatlichen Universität";
- 11.01.2018 - семінар павышэння кваліфікацыі «Apps und Web 2.0-Anwendungen im Fremdsprachenunterricht», ФМА пры падтрымцы DAAD;
- 22.01.2018 – 26.01.2018 - семінар павышэння кваліфікацыі «Lehrerfortbildung zu den Themen:
- Sprachspuren im öffentlichen Raum
- Landeskunde Schweiz
-neue Lehrwerke für Deutsch als Fremdsprache (пацверджанне ўдзелу).

Нямецкая мова як першая замежная;
Нямецкая мова як другая замежная;
Тэорыя і практыка перакладу.
 1. Карацюк, Т.С. Ацэначная семантыка французскага прыметніка ў складзе выказніка ў тэкстах публічных выступленняў / Т.С. Карацюк // Нацыянальна-культурная значнасць у выкладанні замежнай мовы. Мінск - 1997.
 2. Карацюк, Т.С. Экспрэсіўна - ацэначны лексіка ў тэкстах публічных выступленняў / Т.С. Карацюк // Тэхнічныя вузы- рэспубліцы: Матэрыялы Міжнароднай 52 навукова-тэхнічнай канферэнцыі прафесараў, выкладчыкаў, навуковых работнікаў, аспірантаў і студэнтаў БДПА ў 7-мі частках, Мінск - 1997. – с. 212.
 3. Карацюк, Т.С. Суб'ектыўная мадальнасць і ацэнка /Т.С. Карацюк // Агульначалавечыя каштоўнасці і праблемы выхавання ў працэсе выкладання рускай мовы як замежнай: Матэрыялы Міжнар. навук.-метад. канф. Мінск, 27-28 мая 1999г. - Мн .: БДЭУ, 2000. - С. 28-29.
 4. Карацюк, Т.С. Маўленчыя эмоцыі / Т.С. Карацюк // Традыцыйныя і наватарскія тэхналогіі ў навучанні рускай мове як замежнаму: Міжнар. навук.-практ. канф. Мінск, 24-26 мая 2001- Мн .: БДЭУ, 2001. - С. 257-258.
 5. Карацюк, Т.С., Засiнец, Г.С. Пра асобу выкладчыка і яго ролі ў працэсе навучання замежнай мове / Т.С. Карацюк, Г.С. Засiнец // Адукацыя як інструмент кіравання якасцю жыцця: матэрыялы міжнароднай канферэнцыі, 25-26 мая 2002г. -Мн .: MITСО, 2002. - С. 264-266.
 6. Азарава, Н.Л., Ткачэнка, Л.В., Карацюк, Т.С. Да пытання аб ролі камп'ютэрных тэхналогій у працэсе навучання замежным мовам / Н.Л. Азарава, Л.В. Ткачэнка, Т.С. Карацюк // Даследаванне праблем эканамічных, працоўных і палітыка-прававых адносін, навучання і выхавання: зборнік навуковых артыкулаў. - Мн .: МІПСА., 2002. С. 221-224.
 7. Карацюк, Т.С. Алімпіяда як адна з формаў пазааўдыторнай работы / Т.С. Карацюк // Пятая навуковая сесія выкладчыкаў і студэнтаў Віцебскага філіяла УА ФПБ MITСО, Віцебск - 2002.
 8. Карацюк, Т.С., Плашчынскі Т.З. Выкарыстанне дзелавых гульняў у працэсе навучання замежнай мове ў нямоўных ВНУ /Т.С. Карацюк, Т.З. Плащиснкая // Лінгвістычная прагматыка ў змесце навучання замежным мовам: матэрыялы XV міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі БООПРЯЛ ў двух частках. Частка II. - Мн .: БДМУ, 2003. - С. 195-197.
 9. Карацюк, Т.С.Проблема выцяснення англицизмами нямецкай тэрміналогіі ў тэкстах эканамічнай тэматыкі / Т.С. Карацюк // Руская мова як сродак міжнароднага і міжнацыянальных зносін, міжкультурнай камунікацыі: матэрыялы міжнар. навуr.-практ. канф. Мінск, 4-5 лютага 2005г. - Мн .: БДЭУ, 2005. - С. 138-139.
 10. Карацюк, Т.С. Навучанне нямецкай мове як другой замежнай студэнтаў эканамічных спецыяльнасцяў / Т.С. Карацюк // Традыцыйныя і наватарскія падыходы да фарміравання моўнай кампетэнцыі як элемента інтэркультурную адукацыі студэнта: матэрыялы рэспубліканскага міжвузаўскага навукова-метадычнага семінара УА ФПБ MITСО, Мінск - 2006.
 11. Карацюк, Т.С. Пераадоленне камунікатыўных няўдач у працэсе вывучэння замежных моў / Т.С. Карацюк // Актуальныя праблемы кіравання якасцю моўнага адукацыі ў вышэйшых навучальных установах: матэрыялы рэспубліканскай міжвузаўскай навукова-практычнай канферэнцыі. (Мінск, 4 крас. 2007.). - Мінск: БДЭУ, 2007. - С.58-59.
 12. Карацюк, Т.С. Ролю інтэркультурную кампетэнцыі ў навучанні замежных мовах /Т.С. Карацюк // Мова і міжкультурная камунікацыя: матэрыялы IV міжвузаўскага навукова-практычнай канферэнцыі, 25-26 красавіка 2007 года. – СПбГУП: СПбГУП, 2007. - С. 71-73.
 13. Карацюк, Т.С. Выкарыстанне мастацкіх паэтычных тэкстаў пры навучанні замежнай мове студэнтаў-нефилологов /Т.С. Карацюк // Тэорыя і практыка навучання іншамоўных прафесійна арыентаваным зносінам у нямоўных ВНУ: матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі УА ФПБ MITСО, Мінск - 2007.
 14. Кортюк, Т.С. Да пытання аб дасягненні маўленчай паспяховасці шляхам пераадолення камунікатыўных няўдач у працэсе навучання замежным мовам / Т.С. Карацюк // Моўная кампетэнцыя і сучаснае інтэркультурную адукацыю студэнта: зборнік навуковых прац кафедры замежных моў MITСО, Мінск - MITСО - 2007 с. 28-32.
 15. Карацюк, Т.С. Дыскусія як адно з асноўных сродкаў фарміравання камунікатыўнай кампетэнцыі пры навучанні замежным мовам у нямоўных ВНУ / Т.С. Карацюк // Мова і міжкультурная камунікацыя: матэрыялы V міжвузаўскага навукова-практычнай канферэнцыі, 24-25 мая 2008г. – СПбГУП. СПбГУП, 2008. - С.91-93.
 16. Карацюк, Т.С. Алгарытм стварэння навучальнага дапаможніка па самастойнай кіраванай працы студэнтаў на аснове працы з мастацкім тэкстам / Т.С. Карацюк // Праектаванне іншамоўнага адукацыйнага працэсу ў ВНУ нефiлaлaгiчнага профілю: матэрыялы II Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі УА ФПБ MITСО, Мінск - 2008 г., с. 43-46.
 17. Карацюк, Т.С. Праца з мастацкім тэкстам у працэсе навучання французскай мове ў нямоўных ВНУ / Т.С. Карацюк // Энергазберагальныя тэхналогіі і тэхнічныя сродкі ў сельскагаспадарчай вытворчасці: матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск - 2008 г., с.345-348.
 18. Карацюк, Т.С. Да пытання выкарыстання англiцызмаў ў нямецкай тэрміналогіі ў сферы эканомікі /Т.С. Карацюк // Мова і міжкультурная камунікацыя: матэрыялы VI міжвузаўскага навукова-практычнай канферэнцыі, 23-24 красавіка 2009г. - СПбГУП: СПбГУП, 2009. - С. 281-282.
 19. Карацюк, Т.С. Роль кантролю якасці ведаў у стварэнні сістэмы забеспячэння якасці адукацыі пры навучанні замежным мовам / Т.С. Карацюк // Сучасныя тэхналогіі навучання іншамоўных прафесійна арыентаваным зносінам у ВНУ нефiлaлaгiчнага профілю: матэрыялы III Міжнар. навук.-практ. канф., г.Мінск, 15.05.2009 / Міжнар. ін-т прац. і сaц. адносін; рэдкал .: Н.Д. Джыга, Н.А. Круглік, А.З. Цiсык. - Мінск: MITСО, 2009. - С. 152-154.
 20. Карацюк, Т.С. Праблемы сучаснага нямецкай мовы ад Deutsch да Denglisch /Т.С. Карацюк // Мова і міжкультурная камунікацыя: матэрыялы VII міжвузаўскага навукова-практычнай канферэнцыі, 22-23 красавіка 2010 года. - СПб .: СПбГУП, 2010. - С. 322-325.
 21. Карацюк Т.С. Тэставанне як форма кантролю засваення матэрыялу пры навучанні замежнай мове / Т. С. Карацюк // Міжкультурная камунікацыя і сучасныя тэхналогіі навучання іншамоўных прафесійна арыентаваным зносінам у нямоўных ВНУ: зб. навуковых арт. выкладчыкаў каф. замежн. моў УА ФПБ MITСО.-Мiнск: MITСО, 2010. - С. 109-115.
 22. Карацюк, Т.С. Чытанне аўтэнтычных тэкстаў лінгвакраязнаўчых ўтрымання на пачатковым этапе навучання замежнай мове ў ВНУ / Т.С. Карацюк // Сучасныя тэндэнцыі ў навучанні замежных мовах і міжкультурнай камунікацыі: матэрыялы Міжнароднай завочнай навукова-практычнай канферэнцыі. - Электрасталь: Новы гуманітарны інстытут 2011, с. 159-162.
 23. Карацюк, Т.С. Структура вучэбна-метадычнага дапаможніка па французскай мове для студэнтаў юрыдычных спецыяльнасцяў завочнай формы навучання /ТТ.С. Карацюк // Тэорыя і практыка прафесійна арыентаванага навучання замежным мовам: матэрыялы ΙV міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 12-14 мая 2011г. / рэдкал. Н.А. Круглік (гал. рэд.), Т.С. Карацюк. - Минск: Міжнар. ун-т "MITСО". - 344с.
 24. Кортюк Т.С. Сучасныя праблемы выкладання французскай мовы як другой замежнай ў нямоўных ВНУ /Т.С. Карацюк // Мова. Грамадства. Праблемы міжкультурнай камунікацыі: матэрыялы Міжнар. навук. канф. (Гродна, 20-21 сакавіка 2012г.). У 2 ч. Ч. 2 / ГрДУ ім. Я. Купалы; рэдкал .: Л.М. Середа (гал. рэд.) [i інш.]. - Гродна: ГрДУ, 2012 - С. 314-317.
 25. Карацюк, Т.С. Выкарыстанне візуальных малюнкаў у выкладанні замежных моў пры працы с краіназнаўчай матэрыялам / Т. С. Карацюк // Дыялог моў і культур у сучасным свеце: Матэрыялы Другой Міжнароднай завочнай навукова-практычнай канферэнцыі. - Электрасталь: Новы гуманітарны інстытут 2012. - С. 82-85.
 26. Карацюк, Т.С. Метадычны «партфель» выкладчыка замежных моў (на прыкладзе нямецкай мовы) / Т. С. Карацюк // XVI Царскасельская чытання: Матэрыялы Міжнароднай навуковай конференции.- АОУ ВПО «Ленінградскі дзяржаўны універсітэт імя А.С.Пушкіна», Санкт-Пецярбургскае аддзяленне міжнароднай акадэміі навук вышэйшай школы. - Санкт-Пецярбург - 2012.
 27. Карацюк, Т.С. Les avantages des jeux dans la classe de langue / Т. С. Карацюк // Тэорыя і практыка прафесійна арыентаванага навучання замежным мовам: матэрыялы V Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 17-19 мая 2012г. / рэдкал. Н.А. Круглік (гал. рэд.), Т.Е. Цiтавец.-Мiнск: Міжнар. ун-т "MITСО". - С. 75-79.
 28. Карацюк, Т.С. Еnseigner le français comme seconde langue: valoriser le français au sein de la diversité culturelle et linguistique d'un pays / Т. С. Карацюк // Тэорыя і практыка прафесійна арыентаванага навучання замежным мовам: матэрыялы V Міжнар. науч.-практ. канф., Мінск, 17-19 мая 2012г. / рэдкал. Н.А. Круглік (гал. рэд.), Т.С. Карацюк .- Мінск: Міжнар. ун-т "MITСО". - С. 295-298.
 29. Карацюк, Т.С. Стварэнне праблемных задач у працэсе авалодання замежнай мовай / Т. С. Карацюк // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы VI Міжнар. навук. канф., прысвеч. 91-годдзю ўтварэння Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 30 каст. 2012г. / Рэдкал .: В.Г. Шадурскі [і інш.] .- Мiнск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. - С. 168-169.
 30. Карацюк, Т.С. Складанне працоўнага ліста ў якасці дадатковага навучальнага матэрыялу / Т. С. Карацюк // Адукацыя. Мову. Навука. Культура: Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. - Новы гуманітарны інстытут: Электрасталь, 2013. - С.50-53.
 31. Карацюк, Т.С. Асаблівасці перакладу нямецкага гумару / Т. С. Карацюк // Замежныя мовы: супастаўляльнае вывучэнне і пытанні выкладання: зборнік артыкулаў Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. Цюмень: Выдавецтва Цюменскага дзяржаўнага універсітэта, 2013. - С. 24-27.
 32. Карацюк, Т.С. Складанне і ўкараненне электронных вучэбна-метадычных комплексаў / Т. С. Карацюк // Сучаснае філалагічная адукацыя: праблемы і перспектывы: матэрыялы III Усерасійскай навукова-практычная канферэнцыя. Масква: Дзяржаўная бюджэтная адукацыйная ўстанова вышэйшай прафесійнай адукацыі горада Масквы «Маскоўскі гарадскі педагагічны ўніверсітэт» Інстытут замежных моў, 2013.
 33. Карацюк, Т.С. Humanisierungswesen des pädagogischen Verfahrens / Т.С. Карацюк // Тэорыя і практыка прафесійна арыентаванага навучання замежным мовам: матэрыялы VI Міжнар. науч.-практ. конф., Мінск, 16-18 мая 2013г. / рэдкал. О.Ю. Шыманская (гал. рэд.), Т.С. Карацюк .- Мінск: Міжнар. ун-т "MITСО". - С. 49-52.
 34. Карацюк, Т.С. Diversité des langues: obstacle ou richesse? / Т.С. Карацюк // Тэорыя і практыка прафесійна арыентаванага навучання замежным мовам: матэрыялы VI Міжнар. науч.-практ. конф., Мінск ,, 16-18 мая 2013г. / рэдкал. О.Ю. Шыманская (гал. рэд.), Т.С. Карацюк .- Мінск: Міжнар. ун-т "MITСО". - С. 193-195.
 35. Прынцыпы Балонскага працэсу ў сістэме еўрапейскага прасторы вышэйшай адукацыі (ЕПВА) / Т.С. Карацюк // Педагагічнае адукацыю ва ўмовах трансфармацыйных працэсаў: міжнароднае супрацоўніцтва і інтэграцыя: матэрыялы VI Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі Педагагічнага універсітэта ім. М. Танка г. Мінск, 24-25 кастрычніка 2013.
 36. Карацюк, Т.С. Ўлік фактараў, якія ўплываюць на здольнасць перакладаць, пры перакладзе /Т.С. Карацюк // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы VII Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвеч. 92-годдзю ўтварэння Беларус. дзярж. ун-та, Мінск 30 каст. 2013г. / Рэдкал .: В.Г. Шадурскі [і інш.]. - Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2014- С. 77-78 .
 37. Карацюк, Т.С. Праблемы двухмоўя ў сучаснай моўнай прасторы /Т.С. Карацюк // Актуальныя пытанні германскай філалогіі і методыкі выкладання замежных моў: матэрыялы XVIII рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыі, Брэст, 28 2014г. / Брэст. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна; рэдкал .: Е.Г. Сальнікава [і інш.]. - Брэст: Альтэрнатыва, 2014 – 200с.
 38. Карацюк, Т.С Улік фактару моўнай палітычнай карэктнасці пры перакладзе /Т.С. Карацюк // Лінгвістычныя аспекты гуманітарнай адукацыі: матэрыялы рэспубліканскай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі, 14 лютага 2014, Брэсцкі дзяржаўны універсітэт ім. А.С. Пушкіна.
 39. Карацюк, Т.С. "Politische Korrektheit" und die deutsche Sprache /Т.С. Карацюк // Тэорыя і практыка прафесійна арыентаванага навучання замежным мовам: матэрыялы VII міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 15-17 мая 2014г. / рэдкал. Н.А. Круглік (гал. рэд.), Т.С. Карацюк. -Мінск: Міжнар. ун-т "MITСО". С. 269-272.
 40. Карацюк, Т.С. Bilingualismus als Phänomen der Mehrsprachigkeit /Т.С. Карацюк // Тэорыя і практыка прафесійна арыентаванага навучання замежным мовам: матэрыялы VII міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 15-17 мая 2014г. / рэдкал. Н.А. Круглік (гал. рэд.), Т.С. Карацюк. -Мінск: Міжнар. ун-т "MITСО". - С. 276-279.
 41. Карацюк, Т.С. Le rôle de l'apprenant dans le processus d'apprentissage d'une seconde langue /Т.С. Карацюк // Замежныя мовы: супастаўляльнае вывучэнне і пытанні выкладання: зборнік артыкулаў IV Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі / пад агул. рэд. д-ра пед. навук, праф. І.Л. Плужник. Цюмень: Выдавецтва Цюменскага дзяржаўнага універсітэта, 2014. С. 51-54.
 42. Карацюк, Т.С. Вывядзенне адпаведнікаў для вытворных і складаных слоў, якія не зафіксаваны двухмоўнымi слоўнікамі, пры перакладзе з нямецкай мовы на рускую /Т.С. Карацюк // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы VIII Міжнар. навук. канф., прысвеч. 93-годдзю ўтварэння Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 30 каст. 2014 года / рэдкал .: В.Г. Шадурскі [і інш.]. - Мiнск: Выд. цэнтр БДУ, 2014. - С. 34-36.
 43. Карацюк, Т.С. Eigensteuerung in der beruflichen Tätigkeit eines Pädagogen /Т.С. Карацюк // Практыка выкладання замежных моў на факультэце міжнародных адносін БДУ: электронны сборнк навуковых артыкулаў ФМА БДУ, лістапад 2014.
 44. Карацюк, Т.С. Навучанне рэферыраванне на асноўным этапе прафесійна арыентаванага навучання замежнай мове ў ВНУ / Т.С. Карацюк // Тэорыя і практыка прафесійна арыентаванага навучання замежным мовам: матэрыялы VIII Міжнар. навук.практ. канф., Мінск, 14-16 мая 2015г / рэдкал. А.М. Дубравенка (гал. рэд.), Н.А. Круглік. -Мінск: Міжнар. ун-т "MITСО". - С. 60-63.
 45. Карацюк, Т.С. Неабходнасць працы з іншамоўнай тэрміналогіяй ў нямоўных ВНУ / Т.С. Карацюк // Актуальныя пытанні германскай філалогіі і методыкі выкладання замежных моў: матэрыялы XIX міжнар. науч.-практ. конф., Брэст, 27 2015г. / Брэст. дзярж. ун.-т імя А.С. Пушкіна; рэдкал .: Е.Г. Сальнікава [і інш.]. - Брэст: Альтэрнатыва, 2015. - С. 158-160.
 46. ​​Карацюк, Т.С., Матвеева, А.Е. Навучанне іншамоўнай тэрміналогіі мовы спецыяльнасці ў ВНУ / Т.С. Карацюк, А.Е. Матвеева // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам: IX Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы IX Міжнар. навук. канф., прысвеч. 94-годдзю ўтварэння Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 29 каст. 2015 года / рэдкал .: В.Г. Шадурскі [і інш.]. - Мiнск: Выд. цэнтр БДУ, 2015.
 47. Карацюк Т.С., Матвеева, А.Е. Метад кластара як адзін з метадаў навучання крытычнага мыслення і яго прымяненне на ўроках замежнай мовы / Т.С. Карацюк, А.Е. Матвеева // Практыка выкладання замежных моў на факультэце міжнародных адносін БДУ: электронны зборнік навуковых артыкулаў ФМА БДУ, Мiнск, лістапад 2015.
 48. Карацюк Т.С. Развіццё навыкаў непадрыхтаванай прамове на занятках па нямецкай мове як другой замежнай / Т.С. Карацюк // Замежныя мовы: параўнальна-супастаўляльныя даследаванні, пытанні выкладання і міжкультурнай камунікацыі: зборнік артыкулаў VI міжнароднай навукова - практычнай канферэнцыі. Пад агул. рэд. д-ра пед. навук, праф. І.Л. Плужник. Цюмень: Вектар Бук, 2016. - С. 108-112.
 49. Карацюк Т.С. Сучасныя метады ўліку і кантролю ведаў студэнтаў на занятках па нямецкай мове ў вышэйшай школе / Т.С. Карацюк // Тэорыя і практыка прафесійна арыентаванага навучання замежным мовам: матэрыялы IX Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 12-14 мая 2016г. / Рэдкал. А.М. Дубровченко (гал. рэд.), Н.А. Круглік - Мінск: Міжнар. ун-т "МIТСО", 2016. - С. 90-93.
 50. Карацюк Т.С., Плашчынская Т.З. Элементы візуалізацыі пры ўвядзенні і тлумачэнні граматычных структур / Т.С. Карацюк, Т.З. Плашчынская // X Міжнар. навук. канф., Мінск, БДУ, 27 каст. 2016 года / рэдкал .: В.Г. Шадурскі (пред.) [i iнш.]. - Мінск: Выд. Цэнтр БДУ, 2016. - С. 183-184.
 51. Карацюк Т.С., Плашчынская Т.З. Да пытання аб цяжкасці разумення семантыкі і перакладу нямецкіх безасабовыя і няпэўна-асабістых прапаноў / Т.С. Карацюк, Т.З. Плашчынская // Практыка выкладання замежных моў на факультэце міжнародных адносін БДУ: электронны зборнік навуковых артыкулаў ФМА БДУ, выд. 5, Мінск, 2017.
 52. Карацюк Т.С. Да пытання аб тэхналогіі самаразвіцця студэнтаў у працэсе навучання замежным мовам у сучасным ВНУ / Т.С. Карацюк // Актуальныя пытанні філалогіі, педагогікі і методыкі выкладання замежных моў: зборнік навуковых прац ФМА БДУ, Выпуск 4. - Мінск БДУ 2016. - С. 53-58.
 53. Карацюк Т.С. Навучанне студэнтаў спецыяльнасці «Мытная справа» нямецкай мове з выкарыстаннем інавацыйных методык выкладання замежных моў у ВНУ / Т.С. Карацюк // Міжнародныя адносіны: гісторыя, тэорыя, практыка: VII навукова-практычная канферэнцыя маладых навукоўцаў ФМА, 03 Лютага 2017 года г. Мінск. - Мінск: Выд. Цэнтр БДУ, 2017.
 54. Карацюк Т.С. Таксама тыя, хто не курыць, носяць "smoking". Пераўтварэнні, якім падвяргаюцца ангельскія запазычанні ў сучасным нямецкай мове / Т.С. Карацюк // Тэорыя і практыка прафесійна арыентаванага навучання замежным мовам: X Міжнародная навукова-практыч.канф., 18 - 20 мая 2017 года г. Мінск. - Мінск, Міжнар. ун-т "МIТСО", 2017. - С. 251-255.
 55. Карацюк Т.С. Ўлік асаблівасцяў нямецкага правапісу пры перакладзе / Т.С. Карацюк // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна-арыентаванае навучанне: XI Міжнар. навуr. кfнф., Мінск, БДУ, 27 кастр. 2017 года / рэдкал .: В.Г. Шадурскі (пред.) [i iнш.]. - Мінск: Выд. Цэнтр БДУ, 2017. - С.
 56. Карацюк Т.С. Навучанне перакладчыцкай кампетэнцыі на старэйшых курсах спецыяльнасці «Міжнароднае права» / Т.С. Карацюк // Практыка выкладання замежных моў на факультэце міжнародных адносін БДУ: электронны зборнік навуковых артыкулаў ФМА БДУ, выд. 5, Мінск, 2018.
 57. Карацюк Т.С. «Rahatschouskaja-Straße» або «Vuliсa Rahačoŭskaja»? Прымяненне правілаў транслітарацыі пры перакладзе з беларускай мовы на нямецкую / Т.С. Карацюк // Тэорыя і практыка прафесійна арыентаванага навучання замежным мовам: XI Міжнародная навукова-практычн.канф., 10 - 12 мая 2018 года г. Мінск. - Мінск, Міжнар. ун-т "МIТСО", 2018.
Кантакты:  тэл.: +375 17 209 57 58, факс: +375 17 209 57 42, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі cookie-файлаў

Мы ў сацыяльных сетках

Зараз на сайце два госця і ніводнага зарэгістраванага