Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра міжнароднага турызму
Дацэнт кафедры, намеснік дэкана па вучэбнай рабоце
кандыдат геаграфічных навук
дацэнт

Скончыў з адзнакай геаграфічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (1997 г.). З 1997 г. працуе на факультэце міжнародных адносін БДУ. Кандыдат геаграфічных навук па спецыяльнасці 25.00.24 - Эканамічная, сацыяльная, палітычная і рэкрэацыйная геаграфія (2003 г.). Дацэнт па спецыяльнасці "геаграфія" (2006 г.).

Сфера навуковых інтарэсаў: геаграфія турызму, канкурэнтаздольнасць турысцкіх дэстынацый.

Аўтар звыш 130 навуковых публікацый. Прымаў удзел у распрацоўцы Нацыянальнай праграмы развіцця турызму Рэспублікі Беларусь на 2006—2010 гг., Праграмы развіцця ўнутранага і ўязнога турызму ў г. Мінску на 2003—2005 гг., Комплекснага прагнозу развіцця г. Мінска на перыяд да 2020 г., Стратэгіі ўстойлівага развіцця Дзісенскага краю, Стратэгіі ўстойлівага развіцця экалагічнага турызму ў Беларусі. У складзе навуковага калектыву прымаў удзел у выкананні НДР "Распрацоўка праекта Нацыянальнай стратэгіі развіцця турызму ў Рэспубліцы Беларусь да 2035 года" (2018-2019 гг.).
Лаўрэат стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь таленавітым маладым навукоўцам 2006 г.

Працуе ў складзе Навукова-метадычнай рады пры Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь (секцыя геаграфіі і картаграфіі).
Праходзіў міжнародныя навуковыя стажыроўкі ў Еўрапейскай Акадэміі EURAC (г. Бальцана, Італія, 2010 г.), універсітэце Мацея Бела (г. Банска Быстрыца, Славакія, 2017).

Браў удзел у якасці эксперта ў рэалізацыі міжнародных праектаў у сферы турызму і ўстойлівага рэгіянальнага развіцця:

 • Праект ПРААН № 00080237 "Нацыянальная справаздача аб чалавечым развіцці: канкурэнтныя перавагі рэгіёнаў Рэспублікі Беларусь" — эксперт па развіцці экалагічнага і аграэкатурызму;
 • Праект ЕС "Падтрымка ўстойлівага развіцця турызму ў Беларусі" па распрацоўцы стратэгій развіцця і прасоўвання пяці дэстынацый Беларусі (Пружанскі і Камянецкі раёны, Мядзельскі раён, Мсціслаўскі раён, г. Полацк, Аўгустоўскі канал) — эксперт па ацэнцы рэсурсаў развіцця турызму, існуючых і перспектыўных турысцкіх прадуктаў дэстынацый ;
 • Праект ПРААН № 00080822 «Мясцовы прадпрымальніцтва і эканамічнае развіццё», эксперт па ацэнцы эканамічных актываў і інфраструктуры турысцкіх дэстынацый;
 • праект ГЭФ / ПРААН № 48429 "Стварэнне ўмоў для ўстойлівага функцыянавання сістэмы ахоўных водна-балотных угоддзяў у Беларускім Палессі (павышэнне эфектыўнасці іх кіравання і ўдасканаленне практыкі землекарыстання)», кіраўнік НДР па распрацоўцы канцэпцыі развіцця экалагічнага турызму ў заказніку "Спораўскі", эксперт / выканаўца НДР па распрацоўцы канцэпцыі развіцця экалагічнага турызму ў заказніку "Сярэдняя Прыпяць";
 • праект ПРААН / ЕС № 00062795 «Устойлівае развіццё на мясцовым узроўні» у рамках Праграмы Еўрапейскай Камісіі «Падтрымка навакольнага асяроддзя і ўстойлівага развіцця ў Беларусі», эксперт па ацэнцы турысцкага патэнцыялу для развіцця Зялёных маршрутаў і выпрацоўцы рэкамендацый па адкрыцці і эксплуатацыі Зялёных маршрутаў на тэрыторыі пілотных рэгіёнаў;
 • праект ГЭФ / ПРААН GF / 2716-01-4351 «Распрацаваць стратэгію ўстойлівага развіцця экалагічнага турызму ў Беларусі»;
 • праект ПРААН «Устойлівае развіццё на мясцовым узроўні», эксперт па турызме ў рамках распрацоўкі «Стратэгіі ўстойлівага развіцця Дзісенскага краю» (Мясцовая Павестка на XXI стагоддзе);
 • праект Еўрапейскай камісіі 144.522 TEMPUS-2008- DE-JPCR «MIBET» «Мадэрнізацыя і ўкараненне бізнес-адукацыйных праграм для падрыхтоўкі спецыялістаў у турыстычнай індустрыі Рэспублікі Беларусь».

Геаграфія турызму Беларусі

Помнікі гісторыі і культуры Беларусі

Актуальныя праблемы развіцця міжнароднага турызму (магістратура) 

 1. Решетников, Д. Г. Особенности товарной структуры внешней торговли Республики Беларусь / Д. Г. Решетников // Белорус. журн. междунар. права и междунар. отношений. — 2002. — № 3. — С. 92—100.
 2. Решетников, Д. Г. Факторы формирования конкурентоспособного туристского комплекса Беларуси / Д. Г. Решетников // Белорус. экон. журн. — 2002. — № 2. — С. 108—116.
 3. Решетников, Д. Г. Инновационный процесс в туризме: международный опыт и возможности для Беларуси / Д. Г. Решетников // Беларусь в современном мире: материалы I Респ. науч. конф., Минск, 22—23 окт. 2002 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: А. В. Шарапо [и др.]. — Минск, 2003. — С. 293—296.
 4. Решетников, Д. Г. Приоритетные направления туристской политики по оптимизации факторов конкурентоспособности туристского комплекса Беларуси / Д. Г. Решетников // Белорус. журн. междунар. права и междунар. отношений. — 2003. — № 1. — С. 86—94.
 5. Решетников, Д. Г. Международный туризм в системе внешней торговли Беларуси: учеб. пособие / Д. Г. Решетников. — Минск: БГУ, 2004. — 195 с.
 6. Решетников, Д. Г. Конкурентные стратегии туристских предприятий Беларуси // Туризм и региональное развитие: материалы III Междунар. науч.-практ. конф., Смоленск, 4—6 окт. 2004 г. — Смоленск: Универсум, 2004. — С. 200—205.
 7. Решетников, Д. Г. Регионально-типологический анализ рынков сбыта национального туристского продукта Беларуси / Д. Г. Решетников // Региональные исследования. — 2004. — № 1. — С. 57—62.
 8. Рашэтнiкаў, Д. Г. Сектар паслуг у структуры знешняга гандлю Рэспублiкi Беларусь / Д. Г. Рашэтнiкаў // Геаграфiя: праблемы выкладання. — 2004. — № 2. — С. 13—18.
 9. Решетников, Д. Г. Основные направления активизации туристского обмена Беларуси с приоритетными туристскими партнёрами / Д. Г. Решетников // Беларусь в современном мире: материалы II Респ. науч. конф., 17—18 дек. 2003 г.; редкол.: А. В. Шарапо [и др.]. — Минск: РИВШ, 2004. — С. 105—107.
 10. Решетников, Д. Г. Формирование инфраструктуры продвижения национального туристского продукта Беларуси/ Д. Г. Решетников // Беларусь в современном мире: материалы II Респ. науч. конф., 17—18 дек. 2003 г.; редкол.: А. В. Шарапо [и др.]. — Минск: РИВШ, 2004. — С. 107—108.
 11. Решетников, Д. Г. Из опыта организации учебных туристско-экскурсионных маршрутов на кафедре международного туризма БГУ / Д. Г. Решетников // Беларусь в современном мире: материалы III Республиканской научной конференции, 28—29 октября 2004 г. / редкол.: А. В. Шарапо [и др.]. — Минск: РИВШ, 2004. — С. 88—89.
 12. Решетников, Д. Г. Дисненский край как перспективный туристский регион Беларуси / Д. Г. Решетников // Беларусь в современном мире: материалы IV Респ. науч. конф., 28 сентября 2005 г. / редкол.: А. В. Шарапо [и др.]. — Минск: РИВШ, 2005. — С. 133—134.
 13. Решетников, Д. Г. Регионально-типологический анализ рынков сбыта национального туристского продукта Беларуси / Д. Г. Решетников // Региональные исследования. — Смоленск. — 2005. — № 1. — С. 63—68.
 14. Решетников, Д. Г. Туризм — приоритет Стратегии устойчивого развития Дисненского края (Проект Концепции программы развития туризма в Дисненском крае) / Д. Г. Решетников // Стратегия устойчивого развития Дисненского края; авт.-сост. О. А. Мороз [и др.]. — Минск: Юнипак, 2005. — С. 33—36.
 15. Решетников, Д. Г. Приоритеты инновационного развития туристского комплекса Беларуси в условиях современной эволюции мировой индустрии туризма / Д. Г. Решетников // Территориальная дифференциация и регионализация в современном мире: сб. научных статей. — Смоленск: Универсум, 2006. — С. 196—202.
 16. Решетников, Д. Г. Динамика внешнеторгового обмена услугами Республики Беларусь / Д. Г. Решетников // Віснік Черкаського уіверситету. Вип. 92. — Сер. Економічні науки. — Черкаси, 2006. — С. 161—169.
 17. Решетников, Д. Г. Беларусь // Туристская энциклопедия Беларуси; под общ. ред. И.И. Пирожника. — Минск: БелЭн, 2007. — С. 22—28.
 18. Решетников, Д. Г. Особенности подготовки и проведения природоведческих экскурсий / Д. Г. Решетников // Сборник методических рекомендаций. — Минск: Национальное агентство по туризму, 2007. — С. 162—178.
 19. Анализ факторов развития экологического туризма в заказнике "Споровский". Разработка концепции развития экологического туризма в заказнике "Споровский": отчет о НИР № ГР 2007513 / Белорус. гос. ун-т; науч. рук. Д. Г. Решетников. — Минск, 2007. — 104 с.
 20. Решетников, Д. Г. Туристско-экскурсионный потенциал малых исторических городов Гродненской области и его современное использование / Д. Г. Решетников // Псковский регионологический журнал. — 2008. — № 6. — С. 121—131.
 21. Решетников, Д. Г. Анализ деятельности санатория-профилактория "Плесы" / Д. Г. Решетников, А. Г. Траскевич // Беларусь в современном мире: Тезисы докладов V Междунар. науч. конф., посвящ. 85-летию Белорус. гос. ун-та, Минск, 3 нояб. 2006 г. / Редкол.: А. В. Шарапо [и др.]. — Минск: БГУ, 2007. — С. 225—226.
 22. Решетников, Д. Г. Возможности развития региональных экотуристских маршрутов на основе сети санаторно-курортных учреждений Беларуси / Д. Г. Решетников, А. Г. Траскевич // Беларусь в современном мире: Тезисы докладов VI Междунар. науч. конф., посвящ. 86-летию Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 октября 2007 г. / Редкол.: А. В. Шарапо, В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: БГУ, 2007. — С. 250—252.
 23. Решетников, Д. Г. Беларусь // География туризма: учебник; под ред. А. Ю. Александровой. — Минск: Кнорус, 2008. — С. 400—416.
 24. Решетников, Д. Г. Роль санаторно-курортного хозяйства в развитии въездного международного туризма Беларуси / Д. Г. Решетников, А. Г. Траскевич // Беларусь в современном мире: материалы VII Междунар. науч. конф., Минск, 30 окт. 2008 г.; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Тесей, 2008. — С. 207—209.
 25. Решетников, Д. Г. Экотуристический потенциал заказника "Средняя Припять" и его использование / Д. Г. Решетников // Псковский регионологический журнал. — 2009. — № 7. — С. 80—91.
 26. Решетников, Д. Г. Особенности развития индустрии туризма в условиях финансово-экономического кризиса / Д. Г. Решетников // Новая экономика. — 2010. — № 1. — С. 138—145.
 27. Решетников, Д. Г. Рекомендации по открытию и эксплуатации Зеленых маршрутов / В. А. Клицунова, Н. В. Гагина, Д. Г. Решетников, А. Е. Яротов и др. — Минск: Ковчег, 2010. — 128 с.
 28. Решетников, Д. Г. Зеленые маршруты Беларуси: потенциал для развития на региональном уровне (на примере пилотных регионов: Вилейского, Зельвенского, Лепельского, Россонского, Белозерского, Воложинского, Рогачевского, Ивановского, Круглянского) / сост. В. А. Клицунова,  Д. Г.Решетников,  С. А. Сергачев [и др.]. — Минск: Тесей, 2010. — 140 с.
 29. Решетников, Д. Г. Современные особенности развития въездного туризма в Республике Беларусь / Д. Г. Решетников // Новая экономика. — 2010. — № 2. — С. 146—151.
 30. Решетников, Д. Г. Организация санаторно-курортного хозяйства: учеб.-практ. пособие / Д. Г. Решетников, А. Г. Траскевич. — Минск: БГЭУ, 2011. — 255 с.
 31. Аношко, Я. И. О формировании и продвижении конкурентоспособного туристического продукта Белорусского Полесья / Я. И. Аношко, Д. Г. Решетников // Беларусь в современном мире: материалы X Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 28 окт. 2011 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: БГУ, 2011. — С. 185—186.
 32. Решетников, Д. Г. Современные тенденции развития мировой спа-индустрии / Д. Г. Решетников, А. Г. Траскевич // Беларусь в современном мире: материалы X Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 28 окт. 2011 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2011. — С. 210—211.
 33. Решетников, Д. Г. Основные формы инноваций в лечебно-оздоровительном туризме / Д. Г. Решетников, А. Г. Траскевич // Беларусь в современном мире: материалы X Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию образования Белорус. гос. ун—та, Минск, 28 окт. 2011 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2011. — С. 211—212.
 34. Решетников, Д. Г. Современные особенности развития и территориальной организации санаторно—курортного хозяйства Беларуси / Д. Г. Решетников, А. Г. Траскевич // Труды факультета международных отношений. Вып. II. — Минск: БГУ, 2011. — С. 102—113.
 35. Сельский туризм Беларуси: современное состояние и перспективы развития: монография; под общей редакцией В. А. Клицуновой. — Минск: Четыре четверти, 2011. — 220 с.
 36. Конкурентоспособность туристского комплекса Республики Беларусь: монография; под общ. ред. Е. Г. Киреенко, Д. Г. Решетникова. — Минск: БГПУ, 2010. — 280 с.
 37. Решетников, Д. Г. География туризма Республики Беларусь: учеб.-метод. пособие / Д. Г. Решетников. — Минск: Четыре четверти, 2011. — 320 с.
 38. Решетников, Д. Г. География туризма Беларуси: пособие для студентов фак. междунар. отношений, обучающихся по спец. 1-26 02 02 "Менеджмент (по направлениям)", направление специальности 1-26 02 02-06 "Менеджмент (в сфере международного туризма)" / Д. Г. Решетников. — Минск: БГУ, 2012. — 303 с.
 39. Решетников, Д. Г. Возможности развития событийных форм экологического туризма в Беларуси / Д. Г. Решетников // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы XI Международной конференции, посвященной 91-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2012 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2012. — С. 256—257.
 40. Решетников, Д. Г. Туристско-экскурсионное использование исторического наследия войны 1812 г. в Беларуси / Д. Г. Решетников //  Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы ХII Междунар. конф., посвящ. 92-летию образования БГУ, Минск, 30 окт. 2013 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2013. — С. 239—240.
 41. Решетников, Д.Г. Санаторно-курортное хозяйство Беларуси / Д .Г. Решетников, А .Н. Решетникова // Наука и инновации. — 2013. — № 7 (125). — С. 24—28.
 42. Хомич, С. А., Решетников, Д. Г., Мозговая, О. С. Учебно-методический комплекс для специальности: 1-26 02 02 «Менеджмент (по направлениям)» направление специальности: 1-26 02 02-06 «Менеджмент (в сфере международного туризма)». География туризма. № 8394
 43. Решетников, Д.Г. Современные особенности развития экскурсионного туризма в Беларуси / Д.Г. Решетников // Беларусь в современном мире: материалы XIII Междунар. науч. конф., посвящ. 93-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2014 г. / редкол.: В.Г.Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2014 (в печати).
 44. Решетников Д. Г.  Туристско-экскурсионное использование исторического наследия Первой мировой     войны в Беларуси// Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы ХIV Междунар. конф., Минск, 29 окт. 2015 г. / редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) и [др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2015. — С. 245—247.
 45. Решетников Д. Г. Экскурсоведение и краеведение / Д. Г. Решетников // Бизнес в агро- и экотуризме: пособие / под общ. ред. А .И. Тарасенка. — Минск, 2014. — С. 366—374.
 46. Решетников, Д. Г. Туристско-экскурсионное использование культурно-исторического и природного наследия Республики Беларусь / Культурно-историческое и природное наследие Беларуси: теория и практика использования в туризме: учебно-практическое пособие / Л. М. Гайдукевич [и др.]. — Минск: изд-во «Четыре четверти», 2014. — С. 113—146.
 47. Решетников, Д. Г. Географическая карта «Туристская инфраструктура» / Д. Г. Решетников // Атлас учителя. — Минск: РУП «Белкартография», 2015.
 48. Решетников, Д. Г. Географическая карта «Спортивные сооружения» / Д. Г. Решетников // Атлас учителя. — Минск: РУП «Белкартография», 2015.
 49. Решетников, Д. Г.  Экологический туризм и агроэкотуризм / Д. Г. Решетников // Национальный отчет о человеческом развитии в Республике Беларусь. Конкурентные преимущества регионов Беларуси. — Минск, 2015. — 205 с.
 50. Решетников, Д. Г. Предложения реформ, направленные на улучшение состояния въездного туризма с учетом его инвестиционной привлекательности в Республике Беларусь: аналитический отчет / Д. Г. Решетников, М. В. Боровко, Р. Н. Костицын, А. И. Тарасёнок. — Минск, 2016 (электронный ресурс ).
 51. Решетников, Д.Г. Самостоятельный туризм: сущность и предпосылки развития / Д.Г. Решетников // Беларусь в современном мире: материалы XV Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 27 окт. 2016 г. – Минск, 2016. – С.256–258.
 52. Rashetnikau, D. Marketing Activities of Countries to Attract Chinese Tourists: Trends and Challenges / P. Soroko, D. Rashetnikau // Труды факультета международных отношений: науч. сборник / БГУ, Факультет международных отношений. — Вып. 7. — Минск: БГУ, 2017. — С. 94—102.
 53. Решетников, Д. Г. Современные тенденции и проблемы функционирования гостиничного хозяйства Республики Беларусь / Д. Г. Решетников // Научные труды Республиканского института высшей школы. — Минск: РИВШ, 2017. — С. 386—394.
 54. Решетников, Д. Г. 50-летие маршрута «Золотое кольцо России»: опыт развития и новые вызовы / Д.Г. Решетников // Беларусь в современном мире: материалы XVI Междунар. науч. конф., посвящ. 96-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 25 окт. 2017 г. – Минск, 2017. – С.256–258.
 55. Решетников, Д. Г.  Современное состояние въездного туризма и экспорта туристских услуг Беларуси / Д.Г. Решетников // Государственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования: XIV Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 19-20 апр. 2018 г.: сб. науч. ст. / редкол.: М.Г.Жилинский (пред.) [и др.]; Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. – Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2018. – С. 274–276.
 56. Решетников, Д. Г. Конкурентоспособность туристского комплекса Республики Беларусь: современные тенденции и вызовы: монография / Е.Г. Киреенко, Д.Г. Решетников, А.И. Тарасенок и др.; под общей ред. к.э.н. Киреенко Е.Г., к.г.н. Решетникова Д.Г. – Минск : Ковчег, 2018. – 400 с.
 57. Решетников, Д. Г.  Современные тенденции развития экскурсионного туризма в Беларуси / Д.Г. Решетников, А.Н. Решетникова // Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования: Труды XIV Междунар. науч.-практ. конф. МГУ им. М.В. Ломоносова, географический факультет, Москва, 25 апреля 2019 г. – М.: АНО «Диалог культур», 2019. – С. 410–417.
 58. Решетников, Д. Г. Совершенствование функционирования сети туристско-информационных центров Беларуси / Д. Г. Решетников, Е.А. Карнаух, А.Н. Решетникова // Беларусь в современном мире: материалы XVIII Междунар. науч. конф., посвящ. 98-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2019 г. – Минск, 2019. – С.358–364.
Кантакты: тэл.: +375 17 259 73 53, факс: +375 17 209 57 42, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

 

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі cookie-файлаў

Мы ў сацыяльных сетках