Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра міжнароднага турызму
дацэнт
 
 

На кафедры міжнароднага турызму факультэта міжнародных адносін Белдзяржуніверсітэта працуе з 2000 г.
За час прафесійнай дзейнасці прайшла стажыроўку ў Расійскай міжнароднай акадэміі турызму (РМАТ) (Расія, 2004), у рамках праекта ТEMPUS стажыравалася ў Еўрапейскай Акадэміі EURAC г. Бальцана (Італія) ў 2007 г., ва ўніверсітэце ім. Мацея Бела (Славакія) у 2010 г.
Галіна прафесійных інтарэсаў - аналіз і распрацоўка новых падыходаў да ацэнкі тэндэнцый і наступстваў развіцця экалагічнага турызму з улікам эканамічных, прыродных, рэкрэацыйных і сацыякультурных асаблівасцей краіны.
Аўтар больш за 100 навуковых і вучэбна-метадычных публікацый.
Прымала ўдзел у рэалізацыі міжнародных праектаў у сферы турызму і ўстойлівага рэгіянальнага развіцця:
• 2003-2004 гг. - Праект ГЭФ / ПРААН GF / 2716-01-4351 «Распрацаваць стратэгію ўстойлівага развіцця экалагічнага турызму ў Беларусі».
• 2007-2008 гг. - Праект ГЭФ / ПРООН48429 "Стварэнне ўмоў для ўстойлівага функцыянавання сістэмы ахоўных водна-балотных угоддзяў у Беларускім Палессі».
• 2009-2011 гг. - Праект Еўрапейскай камісіі 144.522 ТЕMPUS-2008- DE-JPCR «MIBET» «Мадэрнізацыя і ўкараненне бізнес - адукацыйных праграм для падрыхтоўкі спецыялістаў у турыстычнай індустрыі Рэспублікі Беларусь».
• 2013-2014 гг. - Праект ЮНЕСКА № 5/2013 «Удзел студэнцкай супольнасці ў захаванні і выкарыстанні культурнай спадчыны для заахвочвання культуры міру і ўстойлівага разв
іцця"

Уводзіны ў спецыяльнасць
    Вучэбная праграма
    Вучэбная праграма (як рабочы варыянт)
    Вучэбна-метадычны комплекс
    Навучальныя матэрыялы і тэсты
Міжнародны рынак паслуг
    Вучэбная праграма
    Вучэбная праграма (як рабочы варыянт)
    Вучэбна-метадычны комплекс
    Навучальныя матэрыялы і тэсты
Геаграфія міжнароднага турызму (семінарскія заняткі)
    Вучэбная праграма
    Вучэбная праграма (як працоўны варыянт)
    Вучэбна-метадычны комплекс
    Навучальныя матэрыялы і тэсты

Эканамічная і сацыяльная геаграфія замежных краін (семінарскія заняткі)
     Вучэбная праграма
     Вучэбна-метадычны комплекс
     Анатацыя дысцыплін

Рэгіанальнае планаванне ў турызме (семінарскія заняткі)
Актуальные праблемы развіцця міжнароднага турызму (магістратура)

Асновы міжнароднага турызму
Вучэбная праграма

Коллективные монографии

 1. Стратегия устойчивого развития экологического туризма в Беларуси / Л.М. Гайдукевич [и др.]; под общ. ред. Л.М. Гайдукевича, С.А. Хомич. – Минск: БГУ, 2008. – 351 с.
 2. Сельский туризм Беларуси: современное состояние и перспективы развития / Я.И. Аношко [и др.]; под ред. В.А. Клицуновой. – Минск: Четыре четверти, 2011. – 220 с.

Статьи в научных рецензируемых журналах

 1. Мозговая, О.С. Инструменты управления развитием экологического туризма в регионах мира / О.С. Мозговая // Белорусский журнал международного права и международных отношений. – 2004. – № 2. – С. 90-95. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/28830
 2. Мозговая, О.С. Современные мотивации развития экологического туризма и механизмы его регулирования / О.С. Мозговая // Белорусский журнал международного права и международных отношений. – 2005. – № 4. – С. 96-100. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/25061
 3. Мозговая, О.С. Развитие экологического туризма на ООПТ Беларуси – основа регионального развития / О.С. Мозговая // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя гуманітарных і грамадскіх навук. – 2006. – № 2 (26). – С. 70-76.
 4. Мозговая, О.С. Методика расчета «Экологического Следа» Беларуси на основе международного опыта / О.С. Мозговая // Гуманітарна-эканамічны веснік. – 2006. – № 2 (34). – С. 114-126.
 5. Мозговая, О.С. Применение концепции «экологический след» для расчета резервов экологической емкости с целью определения рекреационной нагрузки в национальных парках Беларуси / О.С. Мозговая // Журнал международного права и международных отношений. – 2007. – № 2 (41). – С. 85-93. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/21823
 6. Мозговая, О.С. Туристский мультипликатор в оценке экономического вклада экологического туризма в развитие региона / О.С. Мозговая // Журнал международного права и международных отношений. – 2009. – № 2 (49). – С. 85-90. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/18831
 7. Мозговая, О.С., Сивоха, К.В. Анализ современного состояния и тенденции развития рынка лизинговых услуг в Республике Беларусь / О.С. Мозговая, К.В. Сивоха // Журнал международного права и международных отношений. – 2014. – № 3. – С. 73-79. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/103851
 8. Мозговая, О.С. Теоретические и практические аспекты интегральной оценки тенденций и последствий развития экотуризма / О.С. Мозговая // Журнал международного права и международных отношений. – 2017. – № 1-2. – С. 130-135. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/183568

Статьи в зарубежных научных журналах

 1. Mozgovaya, O. Financing Structure of the Belarusian National Park Belovezhskaya Pusha / O. Mozgovaya, N. Laurentsyeva // Economic Review of Tourism / Faculty of Economics Matej Bel University. – Banska Bystrica, Slovakia, 2011. – Vol. 44.  № 2. – S. 107-117.
 2. Mozgovaya, O. Price Policy in Nature Protection Institutions / O. Mozgovaya, D. Yaltykhau // Economic Review of Tourism/ Faculty of Economics Matej Bel University. – Banska Bystrica, Slovakia, 2013. –Vol. 46. № 1 . – S. 30-41. 

Статьи в рецензируемом сборнике научных трудов

 1. Мозговая, О.С. Развитие экологического туризма в Минской области / О.С. Мозговая // Труды факультета международных отношений. Вып.  1: науч. сб. – Минск: Тесей, 2010. – С.  122-126. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/5223
 2. Мозговая, О.С. Оценка инвестиционной привлекательности гостиничного сектора Республики Беларусь / О.С. Мозговая, Н.А. Лаврентьева // Труды факультета международных отношений. Вып.  2: науч. сб. – Минск: Тесей, 2011. – С. 88-94. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/5139
 3. Мозговая, О.С. Оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности ГПУ «Национальный парк «Нарочанский» / О.С. Мозговая, Т.В. Веренич // Труды факультета международных отношений. Вып. 3: науч. сб. – Минск: Тесей, 2012. – С. 169-175. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/30389
 4. Мозговая, О.С. Формирование поддержки местным населением развития экологического туризма: методика и инструментарий оценки/ О.С. Мозговая // Труды факультета международных отношений БГУ. Вып. 5: науч. сб. – Минск: БГУ, 2014. – С.148-152. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/108766
 5. Мозговая, О.С. Теоретические и практические аспекты интегральной оценки тенденций и последствий развития экотуризма / О.С. Мозговая // Журнал международного права и международных отношений. – 2017. – № 1-2. – С. 130-135. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/183568

Статьи в сборнике научных трудов

 1. Мозговая, О.С. Макроэкономические предпосылки развития международных экологических туристских услуг / О.С. Мозговая // Туризм и региональное развитие. Вып.  4: сб. науч. статей. – Смоленск: Универсум, 2006. – С.119-124.
 2. Мозговая, О.С. Теоретические подходы к исследованию сущности туристического спроса / О.С. Мозговая // Туризм и региональное развитие. Вып.  6: сб. науч. статей. – Смоленск: Универсум, 2011. – С.133-138.

Материалы конференций

 1. Гайдукевич, Л.М. Промышленный и научный туризм как перспективные направления в развитии туризма Беларуси / Л.М. Гайдукевич, С.А. Хомич, О.С. Мозговая // Туризм: практика, проблемы, перспективы: материалы междунар. науч.-практич. конф., Минск, 11-13 апреля 2001 г. / редкол.: Н.И. Кабушкин [и др.]. – Минск: БГЭУ, 2001. – С. 28-29.
 2. Мозговая, О.С. Особенности развития туризма в Минской области. Туризм и региональное развитие / О.С. Мозговая // Туризм и региональное развитие: материалы II Междунар. науч.-практич. конф., Смоленск, 14-15 мая 2002 г. – Смоленск: Универсум, 2002. – С.297-300.
 3. Мозговая, О.С. К вопросу развития въездного туризма в Республике Беларусь / О.С. Мозговая // Региональные проблемы социально-экономической географии: материалы респ. науч. конф., Минск, 28-30 ноября 2002 г. – Минск: БГУ, 2002. – С.208-210.
 4. Мозговая, О.С. О возможностях устойчивого развития туризма Беларуси / О.С. Мозговая // Беларусь в современном мире: тезисы докл. I Респ. науч. конф., Минск, 22-23 октября 2002г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: А.В. Шарапо [и др.]. – Минск: БГУ, 2003. – С. 61-63. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/34087
 5. Мозговая, О.С. Организация экологического туризма в Березинском биосферном заповеднике / О.С. Мозговая // Туризм, экология и устойчивое развитие регионов: материалы Междунар. науч.-практич. конф., Тверь, 2003 г. – Тверь: ТвГУ, 2003. – С.257-260.
 6. Мозговая, О.С. Экотуризм как основа развития внутреннего туризма Беларуси / О.С. Мозговая // Беларусь в современном мире: тезисы докл. II Респ. науч. конф., Минск, 17-18 декабря 2003 г. /Белорус. гос. ун-т; редкол.: А.В. Шарапо [и др.]. – Минск: БГУ, 2004. – С. 94-95. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/34465
 7. Мозговая, О.С. Использование трудовых ресурсов белорусского села в развитии экологического туризма / О.С. Мозговая // Туризм и региональное развитие: материалы IIIМеждунар. науч.-практич. конф., Смоленск, 4-6 октября 2004 г. – Смоленск: Универсум, 2004. – С.528-529.
 8. Мозговая, О.С. О роли экологического туризма в социально-экономическом развитии региона / О.С. Мозговая // Беларусь в современном мире: тезисы докладов III Респ. науч. конф., Минск, 28-29 октября 2004г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: А.В. Шарапо [и др.]. – Минск: РИВШ, 2004. – С. 85-87. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/38213
 9. Мозговая, О.С. К вопросу создания эффективной системы функционирования экотуризма в Беларуси / О.С. Мозговая // Беларусь в современном мире: материалы IV Респ. науч. конф., Минск, 28 сентября 2005 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: А.В. Шарапо [и др.]. – Минск: РИВШ, 2005. – С.128-129. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/38641
 10. Мозговая, О.С. Экотуризм – приоритетное направление развития въездного туризма в Беларуси / О.С. Мозговая // Беларусь в современном мире: материалы VМеждунар. науч. конф., посвящ. 85‑летию БГУ, Минск, 3 ноября 2006 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: А.В. Шарапо [и др.]. – Минск: БГУ, 2007. – С. 220-222. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/39042
 11. Мозговая, О.С. К вопросу развития услуг экотуризма на особо охраняемых природных территориях / О.С. Мозговая //  Туризм – новые возможности и перспективы для женщин: тезисы докладов науч.-практич. конф., посвящ. Всемирному Дню Туризма 2007 г., Санкт-Петербург, 25сентября 2007 г. – СПб.: Невский Фонд, 2007. – С. 30-31.
 12. Мозговая, О.С. К вопросу применения сводных показателей в качестве инструмента сравнительного анализа развития международного туризма / О.С. Мозговая // Беларусь в современном мире: материалы VI Междунар. науч. конф., посвящ. 86-летию образования БГУ, Минск, 30 октября 2007 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: А.В. Шарапо [и др.]. – Минск: БГУ, 2007. – С. 244-246. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/39554
 13. Мозговая, О.С. Методы прогнозирования въездных туристических потоков в Республику Беларусь / О.С. Мозговая // Беларусь в современном мире: материалы VII Междунар. науч. конф., посвящ. 87‑летию образования БГУ, Минск, 30 октября 2008 г. – Минск: БГУ, 2008. – С. 201-202. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/17679
 14. Гайдукевич, Л.М. К вопросу обеспечения устойчивого развития особо охраняемых природных территорий /Л.М. Гайдукевич, О.С. Мозговая // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: материалы междунар. науч.-практич. конф., Минск, 20 мая 2008 г. – Минск: БГЭУ, 2008. – С.
 15. Мозговая, О.С. Качество и конкурентоспособность агроэкотуризма Беларуси / О.С. Мозговая // Беларусь в современном мире: материалы VIII Междунар. науч. конф., посвящ. 88-летию образования БГУ, Минск, 30 октября 2009 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Тесей, 2009. – С. 210-212. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/20173
 16. Мозговая, О.С. Исследование методов расчета предельно допустимых рекреационных нагрузок на особо охраняемых природных территориях / О.С. Мозговая // Эко- и агротуризм: перспективы развития на локальных территориях: тезисы докл. II  Междунар. науч.-практ. конф., г. Барановичи, 22-23апреля 2010 г. / редкол.: В.Н. Зуев [и др.]. – Барановичи: РИО БарГУ, 2010. – С. 153-157.
 17. Мозговая, О.С. Применение динамической модели прогнозирования туристического спроса для оценки влияния финансово-экономического кризиса на формирование туристических потоков в Беларусь / О.С. Мозговая, Т.В. Мять // Преодоление финансово-экономического кризиса: опыт Германии и Беларуси: материалы Междунар. науч.-практич. конф., Минск, 19 октября 2010 г. / Фонд им. Фридриха Эберта. [и др.] – Минск: И.П. Логвинов, 2010. – С. 89-92. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/33318
 18. Мозговая, О.С. Оценка поддержки местным населением развития экологического туризма / О.С. Мозговая // Беларусь в современном мире: материалы IX Междунар. науч. конф., посвящ. 89-летию образования БГУ, Минск, 30 октября 2010 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Тесей, 2010. – С. 190-191. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/21690
 19. Мозговая, О.С. Развитие экологического туризма в условиях глобализации и экономической интеграции/ О.С. Мозговая // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: материалы IV Междунар. науч.-практич. конф., Минск, 19-20 мая 2011 г./ Минск: БГЭУ, 2011. – С.
 20. Мозговая, О.С. К вопросу оценки финансовой устойчивости национальных парков Беларуси / О.С. Мозговая // Беларусь в современном мире: материалы IX Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию образования БГУ, Минск, 28 октября 2011 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Тесей, 2011. – С. 203-205. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/24572
 21. Гайдукевич, Л.М. Модернизация структуры подготовки туристических кадров по специализации «Менеджмент в сфере международного туризма» с учетом опыта реализации Болонского процесса / Л.М. Гайдукевич, Л.М. Хухлындина, С.А. Хомич, О.С. Мозговая, А.О. Данильченко // Материалы реализации международного проекта ТЕМПУС. – Витебск. Изд-во Витебский гос. университет им. П. М. Машерова. – 2011. – С. 111-117.
 22. Мозговая, О.С. Социально-экономические факторы развития туризма в ГПУ НП «Припятский» / О.С. Мозговая // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы XI Международной конференции, посвященной 91-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2012 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2012. – С. 251-253. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/39257
 23. Мозговая, О.С. Применение методов ценообразования в деятельности государственных природоохранных учреждений / О.С. Мозговая // Познавательный туризм на особо охраняемых природных территориях: теория, практика и бизнес: материалы Международной научно-практической конференции, Иркутск, 18-21 апреля 2013 г. / ФГБОУВПО «ИГУ». – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2013. – С. 217-224.
 24. Mozgovaya,O. Financing structure of the Belarusian National Park “Belovezhskaya Pusha” / O. Mozgovaya, N. Laurentsyeva// Познавательный туризм на особо охраняемых природных территориях: теория, практика и бизнес: материалы Международной научно-практической конференции, Иркутск, 18-21 апреля 2013 г. / ФГБОУВПО «ИГУ». – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2013. – С. 333-343. 
 25. Мозговая, О.С.Оценка воздействия экологического туризма на социальную среду // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы XII Международной конференции, посвященной 92-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2013 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2013. – С. 235-237. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/89078
 26. Мозговая, О.С. Анализ динамики и структуры экотуристских прибытий в ГПУ «НП «Припятский» // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы XIII Международной конференции, посвященной 93-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2014 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2014. – С. 294-295. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/107890
 27. Мозговая, О.С., Ялтыхов, Д.В. Инновационные технологии в работе с корпоративными клиентами туристской компании // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы XIII Международной конференции, посвященной 93-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2014 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2014. – С. 313-315. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/107913
 28. Хомич, С.А., Мозговая, О.С. Содержание и матричная структура ЭУМК по дисциплине «География международного туризма» в обеспечении эффективности учебного процесса. Беларусь в современном мире = Беларусь усучасным свеце: материалы XIV Международной конференции, посвященной 94-летию образования Белорусского государственного университета, 29 октября 2015г./ редкол.: ВГ Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2015. – С. 251-252. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/149050
 29. Мозговая, О.С. Анализ туристической деятельности ГПУ НП «Припятский» Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы XIV Международной конференции, посвященной 94-летию образования Белорусского государственного университета, 29 октября 2015 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2015. – С. 238-240. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/149009
 30. Мозговая, О.С., Ахраменко, Е.Н. Использование систем автоматизации бизнес-процессов как фактор повышения экономической эффективности деятельности банков ЭБ Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы XIV Международной конференции, посвященной 94-летию образования Белорусского государственного университета, 29 октября 2015 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2015. – С.240-241. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/149010
 31. Мозговая, О.С. Развитие въездного туризма в Республике Беларусь в условиях Евразийской интеграции. Беларусь в современном мире // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы ХV Междунар. конф., посвященной 95-летию образования Белорусского государственного университета, Минск,27 октября 2016 г. – редкол.: В. Г. Шадурский [и др.] – Минск: Изд. центр БГУ, 2016. – С.251-253. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/163324
 32. Мозговая О.С., Сивоха К.В. Использование маркетинговых стратегий в продвижении туристских дестинаций на примере проекта USAID «Местное предпринимательство и экономическое развитие». Беларусь в современном мире // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы ХV Междунар. конф., посвященной 95-летию образования Белорусского государственного университета, Минск, 27 октября 2016 г. – редкол.: В. Г. Шадурский [и др.] – Минск: Изд. центр БГУ, 2016. – С.253-254. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/163325
 33. Мозговая, О.С. Развитие въездного туризма в Республике Беларусь в условиях Евразийской интеграции. Беларусь в современном мире // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы ХV Междунар. конф., посвященной 95-летию образования Белорусского государственного университета, Минск,27 октября 2016 г. – редкол.: В. Г. Шадурский [и др.] – Минск: Изд. центр БГУ, 2016. – С.251-253. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/163324
 34. Мозговая О.С., Сивоха К.В. Использование маркетинговых стратегий в продвижении туристских дестинаций на примере проекта USAID «Местное предпринимательство и экономическое развитие». Беларусь в современном мире // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы ХV Междунар. конф., посвященной 95-летию образования Белорусского государственного университета, Минск, 27 октября 2016 г. – редкол.: В. Г. Шадурский [и др.] – Минск: Изд. центр БГУ, 2016. – С.253-254. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/163325
 35. Мозговая, О.С. Ведение бизнеса в национальных парках США. Беларусь в современном мире: материалы XVI Междунар. науч. конф., посвящ. 96-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 25 окт. 2017 г. = Беларусь у сучасным свеце: матэрыялы XVI Міжнар. навук. канф., прысвеч. 96-годдзю заснавання Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 25 кастр. 2017 г. / редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2017. – С. 251-252. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/190038
 36. Мозговая О.С., Кулешевич К. В. Агроэкотуризм: использование маркетинговых стратегий в продвижении туристского продукта (на примере проекта «Местное предпринимательство и экономическое развитие»). Агроэкотуризм в Беларуси: тренды и перспективы: сб. материалов VIII Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 11 дек. 2017 г. / редкол.: В.А. Клицунова, А.Н. Решетникова. – Минск: Изд. Центр БГУ, 2017. – С47-54.
 37. Мозговая, О.С., Смолей В.С. К вопросу оценки конкурентоспособности туристского продукта Республики Беларусь. Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце : материалы XVII Междунар. науч. конф., посвящ. 97-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 26 окт. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2018. – С. 255-257. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/215777
 38. Мозговая О.С., Кулешевич К. В. Анализ использования маркетинговых стратегий в продвижении туристского продукта (на примере проекта «Местное предпринимательство и экономическое развитие»). Современные тенденции развития международного туризма в мире и Республике Беларусь в условиях глобализации: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 20-летию основания каф. междунар. туризма фак. междунар. отношений Белорус. гос. ун-та, Минск, 12 окт. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Л. М. Гайдукевич (гл. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2018. – С. 142-152. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/214513

Учебно-методические материалы

 1. География международного туризма: В 2 ч. Ч. 1: Пособие для студентов факультета международных отношений / Л.М. Гайдукевич, С.А. Хомич, В.А. Клицунова [и др.]. – Минск: БГУ, 2002. – 268 с.
 2. География международного туризма: В 2 ч. Ч. 2: Пособие для студентов факультета международных отношений / Л.М. Гайдукевич, С.А. Хомич, Я.И. Аношко [и др.]. – Минск: БГУ, 2003. – 217 с.
 3. География международного туризма. Зарубежные страны. Учебн. пособие / Авт. сост.: Л.М. Гайдукевич, С.А. Хомич, В.А. Клицунова [и др.]. – Минск: Аверсэв, 2003. – 304с.
 4. География международного туризма: Страны СНГ и Балтии: Учеб. пособие / Авт. сост.: Л.М. Гайдукевич, С.А. Хомич, Я.И. Аношко [и др.]. – Минск: Аверсэв, 2004. – 252 с.
 5. Хомич, С.А. Рабочая программа курса «География международного туризма» /С.А.Хомич, Л.М. Гайдукевич, О.С. Мозговая. – Минск: БГУ, 2003. – 49 с.
 6. Хомич, С.А. География международного туризма в таблицах, графиках и картосхемах /С.А.Хомич, О.С. Мозговая. – Минск.: Аверсэв, 2006. – 235 с.
 7. Хомич, С.А. Контрольно-тестовые задания по курсу «География международного туризма» /С.А.Хомич, О.С.  Мозговая. – Минск: БГУ, 2007. – 105 с.
 8. Гайдукевич, Л.М. Социально-экономическая география зарубежных стран: учеб.-метод. комплекс для студентов фак. междунар. отношений спец. 1-23 01 01 «Международные отношения», 1-26 02 02 «Менеджмент», 1-23 01 01 «Таможенное дело» /Л.М.Гайдукевич, Н.И. Полещук, О.С. Мозговая. – Минск: БГУ, 2007. – 64 с.
 9. Хомич, С.А. География международного туризма: контрольно-тестовые задания: для студентов фак. междунар. отношений, обучающихся по спец. 1-26 02 02 «Менеджмент» (специализация «Менеджмент в сфере международного туризма») /С.А.Хомич, О.С. Мозговая. – Минск: БГУ, 2008. – 96 с
 10. Хомич, С.А. География международного туризма. Модуль Европа: курс лекций. – Учебно-методическое пособие для студентов факультета международных отношений, обучающихся по специальности 1-26 02 02 «Менеджмент» (специализация «Менеджмент в сфере международного туризма») /С.А.Хомич, О.С. Мозговая. – Минск: БГУ, 2010. – 248с.
 11. Сельский туризм Беларуси. Современное состояние и перспективы развития: учеб.-метод. пособие для студентов факультета международных отношений, обучающихся по специальности 1-26 02 02 «Менеджмент» (специализация «Менеджмент в сфере международного туризма») / Я. И. Аношко [и др.]. – Минск: БГУ, 2010. – 210 с.
 12. Гайдукевич, Л.М. Региональное планирование в туризме /Л.М. Гайдукевич, О.С.Мозговая, Я. Кучерова. – Минск: БГЭУ, 2011. – 166 с.
 13. Хомич, С.А. География международного туризма. Модуль Америка. Курс лекций для студентов факультета международных отношений, обучающихся по специальности 1-26 02 02 «Менеджмент» (направление специальности 1-26 02 02-06 «Менеджмент в сфере международного туризма») / С.А.Хомич, О.С.Мозговая.– Минск: БГУ, 2012. – 272с.
 14. Хомич, С.А. География международного туризма. Модуль «Африка»: курс лекций / С.А. Хомич, О.С. Мозговая. // Учебно-методическое пособие с грифом УМО БГУ: Рекомендовано учебно-методическим объединением по гуманитарному образованию в качестве пособия для студентов, обучающихся по специальностям 1-23 01 12 Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям), 1-23 81 05 Культурное наследие и туризм, 1-26 02 02 06 Менеджмент. – Минск: БГУ, 2013. – 167 с.
 15. Хомич, С.А. География международного туризма. Модуль «Азиатско-Тихоокеанский макрорегион»: курс лекций / С.А. Хомич, О.С. Мозговая. // Учебно-методическое пособие с грифом УМО БГУ: Рекомендовано учебно-методическим объединением по гуманитарному образованию в качестве пособия для студентов, обучающихся по специальностям 1-23 01 12 Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям), 1-23 81 05 Культурное наследие и туризм, 1-26 02 02 06 Менеджмент. – Минск: БГУ, 2013. – 203 с.
 16. Khomitch, S. A. Macroregion Europe: states and perspectives of contemporary tourism development / A. Khomitch, A. S. Kulichyova, O.S. Mozgovaya. – Minsk:  BSU, 2017. – 176 p.

Электронные публикации

 1. Устойчивое развитие сельского туризма в Беларуси: отчет о НИР (заключительный) / БГУ; рук. Клицунова, В. А. / В.А. Клицунова, Л.М. Гайдукевич, С.А. Хомич, Я.И. Аношко, Д.Г. Решетников, А.О. Данильченко, О.С. Мозговая, Н.И. Полешук, Т.С. Якимчук. – Электронная библиотека БГУ, 2010. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
  http://elib.bsu.by/handle/123456789/6477
 2. Мозговая, О.С. Введение в специальность. № УД-1966/р. Учебная программа для специальности: 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям) направление специальности: 1-26 02 02-06 Менеджмент (в сфере международного туризма) / О.С.Мозговая. – Электронная библиотека БГУ, 2012. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://elib.bsu.by/handle/123456789/37401
 3. Мозговая, О.С. Введение в специальность. № 8393 Учебно-методический комплекс для специальности: 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям) направление специальности: 1-26 02 02 06 Менеджмент (в сфере международного туризма) / О.С.Мозговая. – Электронная библиотека БГУ, 2012. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://elib.bsu.by/handle/123456789/27431
 4. Хомич С.А., Мозговая, О. С. География международного туризма. Модуль Америка. Курс лекций для студентов факультета международных отношений, обучающихся по специальности 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям) направление специальности 1-26 02 02-06 Менеджмент (в сфере международного туризма) / С.А.Хомич, О.С.Мозговая. – Электронный курс лекций. – Электронная библиотека БГУ, 2012. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://elib.bsu.by/handle/123456789/20711
 5. Хомич, С.А., Решетников, Д.Г., Мозговая, О.С. Учебно-методический комплекс для специальности: 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям) направление специальности: 1-26 02 02-06 Менеджмент (в сфере международного туризма). География туризма. № 8394. / С.А.Хомич, Д.Г. Решетников, О.С.Мозговая.– Электронная библиотека БГУ, 2012. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/28580
 6. Хомич, С.А., Решетников, Д.Г., Мозговая, О.С. География туризма. № УД-8044/уч. Учебная программа для специальности: 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям) направление специальности: 1-26 02 02-06 Менеджмент (в сфере международного туризма) / С.А.Хомич, Д.Г. Решетников, О.С.Мозговая. – Электронная библиотека БГУ, 2012. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/27709
 7. Хомич, С.А., Решетников, Д.Г., Мозговая, О.С. География туризма. № УД-1968/р. Учебная программа для специальности: 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям) направление специальности: 1-26 02 02-06 Менеджмент (в сфере международного туризма) / С.А.Хомич, Д.Г. Решетников, О.С.Мозговая. – Электронная библиотека БГУ, 2012. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://elib.bsu.by/handle/123456789/37400
 8. Гайдукевич, Л.М., Мозговая, О.С. Экономическая и социальная география зарубежных стран. № 8391 Учебно-методический комплекс для специальности: 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям) направление специальности: 1-26 02 02 06 Менеджмент (в сфере международного туризма) / Л.М.Гайдукевич, О.С.Мозговая. – Электронная библиотека БГУ, 2012. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/28403
 9. Гайдукевич, Л.М., Мозговая, О.С. Экономическая и социальная география. № УД-1984/р. Учебная программа для специальности: 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям) направление специальности: 1-26 02 02-06 Менеджмент (в сфере международного туризма) / Л.М.Гайдукевич, О.С.Мозговая. – Электронная библиотека БГУ, 2012. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://elib.bsu.by/handle/123456789/38482
 10. Мозговая, О.С. Международный рынок услуг. № УД-1974/р. Учебная программа для специальности: 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям) направление специальности: 1-26 02 02-06 Менеджмент (в сфере международного туризма) / О.С.Мозговая. – Электронная библиотека БГУ, 2012. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://elib.bsu.by/handle/123456789/24198
 11. Мозговая, О.С. Международный рынок услуг. № УД-8050/уч. Учебная программа для специальности: 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям) направление специальности: 1-26 02 02-06 Менеджмент (в сфере международного туризма) / О.С.Мозговая. – Электронная библиотека БГУ, 2012. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://elib.bsu.by/handle/123456789/27669
 12. Мозговая, О.С. Международный рынок услуг. № 8396 Учебно-методический комплекс для специальности: 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям) направление специальности: 1-26 02 02 06 Менеджмент (в сфере международного туризма) / О.С.Мозговая. – Электронная библиотека БГУ, 2012. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://elib.bsu.by/handle/123456789/27432
 13. Мозговая, О.С. Полещук, Н.И. Программа преддипломной практики. № УД-8425/уч. Для специальности 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям) направление специальности: 1-26 02 02-06 Менеджмент (в сфере международного туризма) / О.С.Мозговая, Н.И. Полещук. – Электронная библиотека БГУ, 2012. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://elib.bsu.by/handle/123456789/26520
 14. Мозговая, О.С. Полещук, Н.И. Программа учебной (ознакомительной) практики. № УД-8423/уч. Для специальности 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям) направление специальности: 1-26 02 02-06 Менеджмент (в сфере международного туризма) / О.С.Мозговая, Н.И. Полещук. – Электронная библиотека БГУ, 2012. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://elib.bsu.by/handle/123456789/28315
 15. Хомич, С.А., Мозговая, О. С. География международного туризма. Модуль Африка. Учебно-методическое пособие c грифом УМО БГУ: Рекомендовано учебно-методическим объединением по гуманитарному образованию в качестве пособия для студентов, обучающихся по специальностям 1-23 01 12 Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям), 1-23 81 05 Культурное наследие и туризм, 1-26 02 02 Менеджмент (направление специальности: 1-26 02 02 06 Менеджмент (в сфере международного туризма)) / С.А.Хомич, О.С.Мозговая. – Электронное учебно-методическое пособие. – Электронная библиотека БГУ, 2013. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://elib.bsu.by/handle/123456789/97710
 16. Хомич, С.А., Мозговая, О. С. География международного туризма. Модуль АТР. Учебно-методическое пособие c грифом УМО БГУ: Рекомендовано учебно-методическим объединением по гуманитарному образованию в качестве пособия для студентов, обучающихся по специальностям 1-23 01 12 Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям), 1-23 81 05 Культурное наследие и туризм, 1-26 02 02 Менеджмент (направление специальности: 1-26 02 02 06 Менеджмент в сфере международного туризма)) / С.А.Хомич, О.С.Мозговая. – Электронное учебно-методическое пособие. – Электронная библиотека БГУ, 2013. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://elib.bsu.by/handle/123456789/97709
 17. Мозговая, О.С. Полещук, Н.И., Кудряшов, Н.Г. Программа практики для второй ступени высшего образования (магистратуры). – № УД- 8770/уч. Учебная программа учреждения высшего образования для специальности: 1-26 80 01 «Управление в социальных и экономических системах» / О.С.Мозговая, Н.И. Полещук. – Электронная библиотека БГУ, 2013. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://elib.bsu.by/handle/123456789/159800
 18. Данильченко, А.О., Мозговая, О.С., Сороко, П.О. Программа производственной практики. № УД-906/уч. Для специальности 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям), направление специальности: 1-26 02 02-06 Менеджмент (в сфере международного туризма) / А.О. Данильченко, О.С. Мозговая, П.О. Сороко. – Электронная библиотека БГУ, 2014. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://elib.bsu.by/handle/123456789/28808
 19. Мозговая, О.С. Введение в специальность. № УД-316/уч. Учебная программа для специальности: 1-89 81 02 Инновационный менеджмент в сфере туризма / О.С.Мозговая. – Электронная библиотека БГУ, 2015. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://elib.bsu.by/handle/123456789/121189
 20. Мозговая, О.С. Международный рынок услуг. № УД-300/р. Учебная программа для специальности: 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям) направление специальности: 1-26 02 02-06 Менеджмент (в сфере международного туризма) / О.С.Мозговая. – Электронная библиотека БГУ, 2015. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://elib.bsu.by/handle/123456789/121233
 21. Разработать рекомендации по формированию и продвижению конкурентоспособного туристического продукта Белорусского Полесья: отчет о научно-исследовательской работе (заключительный) № гос. регистрации 20120352 / БГУ; научный руководитель Д.Г. Решетников. / Н.М. Борисенко-Клепач, Д.Г. Решетников, Л.М. Гайдукевич, С.А. Хомич, М.В. Боровко, О.С. Мозговая, А.О. Данильченко, А.Н. Решетникова, П.О. Сороко. – Электронная библиотека БГУ, 2015. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://elib.bsu.by/handle/123456789/160672
 22. Мозговая, О.С. Международный рынок услуг. № УД-2935/уч. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-89 81 02 Инновационный менеджмент в сфере туризма / О.С.Мозговая. – Электронная библиотека БГУ, 2016. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://elib.bsu.by/handle/123456789/161739
 23. Гайдукевич, Л.М., Мозговая, О.С. Стратегия регионального планирования в туризме. № УД-2936/уч. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-89 81 02 Инновационный менеджмент в сфере туризма / Л.М. Гайдукевич О.С.Мозговая. – Электронная библиотека БГУ, 2016. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://elib.bsu.by/handle/123456789/161743
 24. Гайдукевич, Л.М., Мозговая, О.С.Региональное планирование в туризме №УД 2283/уч. Учебная программа по учебной дисциплине для специальности 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям) / Л.М. Гайдукевич О.С.Мозговая. – Электронная библиотека БГУ, 2016. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/168589
 25. Мозговая О.С. Введение в специальность [Электронный ресурс] /О.С.Мозговая:  Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-89 81 02 Инновационный менеджмент в сфере туризма, № УД-316.уч. /ЭБ БГУ: ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: Экономика и экономические науки БГУ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/161738
 26. Мозговая О.С. Международный рынок услуг [Электронный ресурс] /О.С.Мозговая:  Учебная программа для специальности:1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям) направления специальности 1-26 02 02-06 Менеджмент (в сфере международного туризма /ЭБ БГУ: ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: Экономика и экономические науки. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/121233
 27. Мозговая О.С. Международный рынок услуг [Электронный ресурс] /О.С.Мозговая:  № УД-2935/уч. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-89 81 02 Инновационный менеджмент в сфере туризма, № УД-2935/уч. /ЭБ БГУ: ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: Экономика и экономические науки. – [Электронный ресурс]. –
  Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/161739
 28. Мозговая О.С. Экологический менеджмент № УД-5791 /уч. Учебная программа по специальности: 1-26 81 20 Менеджмент массовых событийных мероприятий. ЭБ БГУ: МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ: Охрана окружающей среды. Экология человека БГУ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/210598
 29. Хомич С.А., Мозговая О.С. География международного туризма № УВ-5638/ уч. Учебная программа для специальности:1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям) ЭБ БГУ: ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ: Внутренняя торговля. Туристско-экскурсионное обслуживание. ЭБ БГУ: ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ: География БГУ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/210593
Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 43, факс: +375 17 209 57 42, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках