Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра міжнароднага турызму
Дацэнт
кандыдат эканамічных навук
 

Нарадзілася ў г.п. Лоеве Гомельскай вобласці. Скончыла геаграфічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (1995), аспірантуру Дзяржаўнай навуковай установы «Навукова-даследчы эканамічны інстытут Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь» (1998). З 1996 працавала ў гэтым інстытуце ў аддзеле дэмаграфіі і рынку працы. У 2005 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю на тэму «Дзяржаўнае рэгуляванне дэмаграфічных працэсаў у раёнах радыеактыўнага забруджвання Беларусі» па спецыяльнасці 08.00.05 – эканоміка і кіраванне народнай гаспадаркай. З 2008 г. – на выкладчыцкай працы ў БДУ, у тым ліку з 2018 г. - дацэнт кафедры міжнароднага турызму факультэта міжнародных адносін.

Удзельнічала ў тэмах НДР пры распрацоўцы наступных праграм:

- Дзяржаўная праграма Рэспублікі Беларусь па мінімізацыі і пераадоленні наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС на 1996-2000 гады; тэмы «Правесці аналіз дынамікі дэмаграфічных працэсаў і абгрунтаваць стратэгію дэмаграфічнага развіцця і забеспячэння працоўнымі рэсурсамі народнай гаспадаркі пацярпелых тэрыторый» (№ ГР 19971813, 1997), «Распрацаваць прапановы па ўдасканаленні механізму кіравання развіццём народанасельніцтва ва ўмовах сацыяльна-эканамічнай рэабілітацыі пацярпелых тэрыторый» (№ ГР 19981466, 1998), «Распрацаваць і абгрунтаваць прапановы па ўдасканаленні сацыяльна-эканамічнай рэабілітацыі насельніцтва, якое пражывае на забруджаных тэрыторыях» (№ ГР 19991513, 1999);

 - ДНТП «Эканоміка і сацыяльная палітыка», тэмы "Распрацаваць асноўныя напрамкі ўдасканалення і рэалізацыі сацыяльна-дэмаграфічнай палітыкі Рэспублікі Беларусь" (№ ГР 19974526, 1997-1998), «Распрацаваць нацыянальную стратэгію сацыяльна-дэмаграфічнага развіцця Рэспублікі Беларусь да 2015 г.» (№ ГР 2000121, 2000);

 - Міжвузаўская праграма фонду фундаментальных даследаванняў «Прыродна-гаспадарчыя рэгіёны», тэма «Выканаць эканоміка-геаграфічную ацэнку характару дэмаграфічнага развіцця і працарэсурсных магчымасцяў сельскіх паселішчаў у рэгіёнах Беларусі» (№ ГР 873/62 П, 2003);

- грант БРФФД-РГНФ «Дэмаграфічнае старэнне Расіі і Беларусі: ацэнка маштабаў і сацыяльна-эканамічных наступстваў», дагавор з БРФФД № Г16Р-011 ад 29 красавіка 2016 г. (№ ГР 20162638, 2016-2018).

Аўтар звыш 40 навуковых публікацый. Сфера прафесійных інтарэсаў: HR-менеджмент, дэмаграфічныя працэсы і іх рэгуляванне, падрыхтоўка кадраў для індустрыі турызму, рэгіянальная дыферэнцыяцыя развіцця сферы паслуг, прамысловы турызм.

Кіраванне персаналам

Вучэбная праграма
Спіс літаратуры
Пытанні да экзамена
Тэматыка рэфератаў

HR-менеджмент масавых падзейных мерапрыемстваў

Вучэбная праграма
Пытанні да экзамена
Спіс літаратуры

Праграма ўступных іспытаў для тых, хто паступае на II ступень вышэйшай адукацыі (магістратура): спецыяльнасць 1-26 80-04 Мэнэджмент Прафілізацыя: Мэнэджмент масавых падзейных мерапрыемстваў. № 176-1314

 1. Ларчанка Н. І. (Багіно Н. І.). Праблема фарміравання насельніцтва ў зоне радыеактыўнага забруджвання // Дэмаграфічнае развіццё і станаўленне рынку працы ў Рэспубліцы Беларусь: Зб. навук. прац / НДЭІ Мін-ва эканомікі Рэсп. Беларусь. – Мінск, 1996. – С. 86-94.
 2. Прывалава Н. Н., Ларчанка Н. І., Руцкая М. В. Вопыт рэгулявання дэмаграфічных працэсаў у замежных краінах // Дэмаграфічнае развіццё і станаўленне рынку працы ў Рэспубліцы Беларусь: Зб. навук. прац / НДЭІ Мін-ва эканомікі Рэсп. Беларусь. – Мінск, 1996. – С. 86-94.
 3. Ларчанка Н. І. Рэгіянальныя асаблівасці дэмаграфічнага развіцця тэрыторыі, якія падвергліся радыеактыўнаму заражэнню // Сацыяльна-эканамічныя праблемы развіцця рэгіёнаў Беларусі: Зб. навук. прац / НДЭІ Мін-ва эканомікі Рэсп. Беларусь. – Мінск, 1997. – С. 168-179.
 4. Ларчанка Н. І. Дэмаграфічнае развіццё тэрыторый, якія пацярпелі ад радыяцыі // Прамысловая бяспека. – 1998. – № 3. – С. 21-24.
 5. Ціханава Л. Е., Ларчанка Н. І. Сацыяльна-дэмаграфічныя праблемы насельніцтва, якое пражывае на забруджаных тэрыторыях Беларусі // Беларуская эканоміка: аналіз, прагноз, рэгуляванне: Эканамічны бюлетэнь. – 1999. – № 3. – С. 2-10.
 6. Ларчанка Н. І. Міграцыйныя працэсы ў раёнах радыеактыўнага забруджвання, і праблемы іх рэгулявання // Рынак працы: сучасны стан і перспектывы развіцця: Зб. навук. прац / НДЭІ Мін-ва эканомікі Рэсп. Беларусь. – Мінск, 1999. – С. 114-120.
 7. Ларчанка Н. І. Метадалагічныя падыходы да рэабілітацыі насельніцтва ў раёнах радыеактыўнага забруджвання // Сацыяльна-дэмаграфічная палітыка: стан, праблемы і шляхі вырашэння: Зб. навук. прац / НДЭІ Мін-ва эканомікі Рэсп. Беларусь. – Мінск, 2000. – С. 61-68.
 8. Ларчанка Н. І. Рэабілітацыя насельніцтва ў раёнах радыеактыўнага забруджвання як фактар назапашвання чалавечага капіталу // Чалавечы капітал і яго ролю ў павышэнні эфектыўнасці эканомікі: Зб. навук. прац / НДЭІ Мін-ва эканомікі Рэсп. Беларусь. – Мінск, 2000. – 140-146.
 9. Ларчанка Н. І. Ролю экалагічнай міграцыі ў сістэме дэмаграфічнай бяспекі // Міграцыйная сітуацыя і міграцыйная палітыка ў Цэнтральнай Расіі: Зб. навук. прац / Смаленскі гуманітарны ун-т. – Смаленск: Выд-ва "Універсум", 2001. – С. 92-94.
 10. Багіно Н. І. Экалагічная міграцыя ў Беларусі і яе сацыяльна-эканамічныя наступствы // Беларускі банкаўскі бюлетэнь. – 2001. – № 22. – С. 37-43.
 11. Багіно Н. І. Льготы і кампенсацыі насельніцтву, якое пражывае ў раёнах радыеактыўнага забруджвання: ацэнка і магчымасці аптымізацыі // Беларуская эканоміка: аналіз, прагноз, рэгуляванне: Эканамічны бюлетэнь. – 2002. – № 5. – С. 34-39.
 12. Прывалава Н. Н., Багіно Н. І. Вопыт развітых краін па павышэнні якасных характарыстык насельніцтва // Беларускі банкаўскі бюлетэнь. – 2003. – № 44.
 13. Багіно Н. І. Дэмаграфічны імператыў стратэгіі рэабілітацыі ў раёнах радыеактыўнага забруджвання // Беларуская эканоміка: аналіз, прагноз, рэгуляванне: Эканамічны бюлетэнь. – 2004. – № 12. –С. 17-24.
 14. Багіно Н. І. Асаблівасці рэгулявання дэмаграфічных працэсаў у раёнах радыеактыўнага забруджвання: метадалагічны аспект // Беларуская эканоміка: аналіз, прагноз, рэгуляванне: Эканамічны бюлетэнь. – 2005. – № 4. – С. 41-48.
 15. Багіно Н. І. Эканамічная ацэнка шкоды ад заўчаснай смяротнасці насельніцтва // Беларускі эканамічны часопіс. – 2005. – № 3. – С. 111-115.
 16. Багіно Н.І. Сацыяльна-дэмаграфічныя аспекты рэабілітацыі насельніцтва раёнаў радыеактыўнага забруджвання // Сацыяльная палітыка Беларусі ў пачатку XXI стагоддзя: Зб. навук. прац. – Мінск: НДЭІ Мін-ва эканомікі Рэсп. Беларусь, 2005. – С. 30-41.
 17. Багіно Н. І. Асаблівасці развіцця і размяшчэння асобных відаў эканамічнай дзейнасці, якія ўтвараюць сферу паслуг: фінансавай дзейнасці, гандлю, гасцініц і рэстаранаў, адукацыі, аховы здароўя. / Н. І. Багіно // Геаграфія. – 2015. – № 3. – С. 39-47.
 18. Багіно Н.І. Будаўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь: структура, тэхналагічныя працэсы, сучасны стан і перспектывы развіцця / Н.І. Багіно // Геаграфія. – 2015. – № 3. – С. 25-33.
 19. Багіно Н. І. Рэгіянальная дыферэнцыяцыя развіцця сферы паслуг у Рэспубліцы Беларусь / Н. І. Багіно // Праблемы бяспекі расійскага грамадства. – 2015. – № 2. – С. 170-176.
 20. Багіно Н. І. Узровень развіцця аховы здароўя. Паказчыкі ўзроўню жыцця // Геаграфічны атлас настаўніка: дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі / Дзяржаўны камітэт па маёмасці Рэспублікі Беларусь. – Мінск: Белкартаграфія, 2017. – С. 337.
 21. Багіно Н. І. Працоўныя рэсурсы рэгіёнаў Беларусі і эфектыўнасць іх выкарыстання ў кантэксце задач інавацыйнай эканомікі / Н. І. Багіно // Праблемы і перспектывы сацыяльна-эканамічнай геаграфіі: (да 100-годдзя з дня нараджэння Ι.Ι. Трухана): матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, 12-14 лістапада 2015 г., г. Мінск/ БДУ, геаграфічны фак., каф. эканамічнай геаграфіі Беларусі і дзяржаў Садружнасці; рэдкал.: Г. З. Озем (старш.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2016. – С. 149-154. [Электронны рэсурс].  Рэжым доступу: http://elib.bsu.by/handle/123456789/152309
 22. Багіно Н. І. Праблема дэмаграфічнага старэння ў канцэпцыі дэмаграфічнага пераходу і агульнай тэорыі насельніцтва Альфрэда Саві // Сацыяльна-эканамічная геаграфія ў XXI стагоддзі : рэгіянальнае развіццё: матэрыялы міжвузаўскага рэспубліканскага семінара, 17-18 лістапада 2016 г., Мінск / БДУ, геаграфічны фак., Каф. эканамічнай геаграфіі Беларусі і дзяржаў Садружнасці, Каф. эканамічнай геаграфіі замежных краін; рэдкал.: К. А. Анціпава (старш.) –  [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2017. – С. 121-124. [Электронны рэсурс].  Рэжым доступу: http://elib.bsu.by/handle/123456789/170692
 23. Bogino, N. Banking and commercial services // Belarus in Maps. Edited by D. Karacsonyi, K. Kocsis, Z. Bottlik. Geographical Institute Research Centre for Astronomy and Earth Sciences Hungarian Academy of Sciences. Budapest, 2017.  P. 155-156.
 24. Багіно Н. І. Практыка-арыентаваныя падыходы да падрыхтоўкі кадраў для індустрыі турызму // Сучасныя тэндэнцыі развіцця міжнароднага турызму ў свеце і Рэспубліцы Беларусь ва ўмовах глабалізацыі : Матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., прысвячанай 20-годдзю заснавання каф. міжнар. турызму фак. міжнар. адносін Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 12 кастрычніка 2018 г. / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: Л.М. Гайдукевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2018. – С. 251-262. [Электронны рэсурс]. Рэжым доступу: http://elib.bsu.by/handle/123456789/214526
 25. Багіно Н. І. HR-менеджмент масавых падзейных мерапрыемстваў: электронны вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасці 1-26 81 20 "Менеджмент масавых падзейных мерапрыемстваў" / Н. І. Багіно; БДУ, Факультэт міжнародных адносін, Каф. міжнароднага турызму. – Мінск: БДУ, 2018. – 64 с. - Бібліягр.: с. 63-64. [Электронны рэсурс]. Рэжым доступу: http://elib.bsu.by/handle/123456789/213709 Дэп. у БДУ 01.02.2019. № 00130102201
 26. Багіно Н.І. Асаблівасці кіравання  персаналам у малым бізнэсее // International independent scientific journal. 2020. № 15. Vol. 2. Р. 49-51. URL: http://www.iis-journal.com/wp-content/uploads/2020/05/IISJ_15_2.pdf

 27. Ацэнка кадравага патэнцыалу і ўкладу жанчын у беларускую навуку на аснове аналізустатыстычных дадзеных і публікацый звестак пра патэнты на вынаходніцтвы//Жанчыны-вучоныя Беларусі і Польшчы: матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі Мінск, 26 сакавіка 2020 г. / БГУ ; [рэдкал.: І. В. Казакова, І. В.Алюніна (адк. рэд.)]. – Мінск : БГУ, 2020.  С.  46-49. URL: http://elib.bsu.by/handle/123456789/242197

 28. Багіно Н.І. Станоўчыя і адмоўныя эфекты ўкаранення аўтаматызаваных інфармацыйных сістэм у сферы кіравання персаналам // Кіраванне інфармацыйнымі рэсурсамі: матэрыялы XVII Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 12 сакавіка 2021 г.; Акад. кіравання. пры Прэзідэнце Рэсп. Беларусь; рэдкал. : А.С. Лапцёнак. – Мінск: Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, 2021. С. 310-311.

 29. Багіно Н.І. Развіццё лічбавых кампетэнцый у выкладчыкаў ВНУ // Прафесійныя кампетэнцыі сучаснага кіраўніка як фактар развіцця адукацыйнай сферы [Электронны рэсурс]: IV Міжнар. навук.-практ. семінар, Мінск, 22 крас. 2021 года / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь; ДУА «Акад. паслядыпл. адукацыі». – Мінск: АПА, 2021. – С. 72-75. URL: http://www.academy.edu.by/files/sem%20konf%202021/sbornik%204%20sem%2022%20april%202021.pdf

Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 43, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі cookie-файлаў

Мы ў сацыяльных сетках