Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра міжнародных адносін
Прафесар
доктар гістарычных навук
прафесар

Нарадзіўся 26 студзеня 1938 года ў в. Ходараўцы Лідскага раёна Гродзенскай вобласці. У 1960 годзе скончыў Мінскі педагагічны інстытут. Доктар гістарычных навук (1988), прафесар (1989 г.). З верасеня 1992 г. узначальвае кафедру міжнародных адносін, у 1995–2008 гг. з'яўляўся дэканам факультэта міжнародных адносін Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Спецыялізуецца на вывучэнні глабальных тэндэнцый сусветнага развіцця, актуальных праблем беларуска-расійскай інтэграцыі, унутранай і знешняй палітыкі ФРГ. Аўтар больш за сто навуковых публікацый, у тым ліку трох манаграфій, шэрагу вучэбных дапаможнікаў, рэкамендаваных Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. Яго асобныя навуковыя працы перакладаліся на нямецкую мову і былі выдадзены ў ФРГ і Аўстрыі. Неаднаразова працаваў у якасці запрошанага прафесара ў замежных універсітэтах. Член Вучонага Савета БДУ, рэдкалегіі «Весніка БДУ» і рэдакцыйнага савета «Часопіса міжнароднага права і міжнародных адносін».Член камісіі па прысуджэнні прэміі БДУ імя. У. І. Пічэты, член Праўлення Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў БДУ. 31 кастрычніка 1996 г. Аляксандр Віктаравіч Шарапа быў узнагароджаны медалём Францыска Скарыны за асаблівыя навуковыя і педагагічныя заслугі. Мае ганаровае званне «Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь» (1990 г.), некалькі ганаровых грамат Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, шэраг іншых знакаў адрознення.

Гісторыя міжнародных адносін

Тыпавая праграма

Вучэбная праграма

Вучэбна-метадычны комплекс

Пытанні да экзамену 2 курс

Палітычныя сістэмы  і знешняя паітыка ФРГ, Аўстрыі і Швейцарыі

Вучэбная праграма

Вучэбна-метадычны комплекс

 1. Шарапо, А. В. Меридианы дружбы: Работа со студентами-иностранцами в Белорусском государственном университете / А. В. Шарапо, И. И. Саченко. — Минск: Университетское, 1992. - 134 с.
 2. Шарапо, А. В. К вопросу о подготовке кадров-международников в Республике Беларусь / А. В. Шарапо // Белорусский журнал международного права и международных отношений. — 1996. — № 1. — С. 54—55. 
 3. Шарапо, А. В. Проблемы становления Союза Беларуси и России / А. В. Шарапо // Белорусский журнал международного права и международных отношений. — 1998. — № 3. — С. 84—87. 
 4. Шарапо, А. В. Итоги выборов в Федеративной Республике Германия и перспективы германо-белорусских отношений / А. В. Шарапо // Белорусский журнал международного права и международных отношений. — 1999. — № 1. — С. 38—41.
 5. Шарапо, А. В. О некоторых аспектах внешней политики ФРГ на современном этапе / А. В. Шарапо // Белорусский журнал международного права и международных отношений. — 1999. — № 4. — С. 49—52.
 6. Шарапо, А. В. Итоги выборов в Федеративной Республике Германия и перспективы германо-белорусских отношений / А. В. Шарапо, Ф. З. Прибытковский // Белорусский журнал международного права и международных отношений. — 1999. — № 1. — C. 38—41.
 7. Шарапо, А. В. Российско-белорусская интеграция и общественное мнение / А. В. Шарапо // Белорусский журнал международного права и международных отношений. — 2000. — № 1. — С. 63—68.
 8. Шарапо, А. В. Косовский конфликт: последствия и уроки / А. В. Шарапо // Белорусский журнал международного права и международных отношений. — 2000. — № 3. — С. 59—63.
 9. Шарапо, А. В. Союз России и Беларуси: становление, проблемы и перспективы / А. В. Шарапо // Избранные научные труды Белорусского государственного университета: в 7 т. Т. 3. — Минск: БГУ, 2001. — С. 311—332.
 10. Шарапо, А. В. Союз России и Беларуси: проблемы и перспективы в свете глобализации / А. В. Шарапо // Белорусский журнал международного права и международных отношений. — 2001. — № 2. — С. 46—48.
 11. Шарапо, А. В. Белорусско-германские отношения на современном этапе: основные проблемы и перспективы / А. В. Шарапо // Внешняя политика Беларуси в исторической ретроспективе. — Минск: Адукацыя i выхаванне, 2002. — C. 270—276.
 12. Шарапо, А. В. Некоторые проблемы вступления в Евросоюз восточноевропейских государств / А. В. Шарапо // Белорусский журнал международного права и международных отношений. — 2002. — № 4. — С. 33—35.
 13. Шарапо, А. В. Беларусь и Россия в XXI веке / А. В. Шарапо // Белорусский журнал международного права и международных отношений. — 2003. — № 3. — С. 43—45. 
 14. Шарапо, А. В. Место Республики Беларусь в современном мире / А. В. Шарапо // Беларусь в современном мире: материалы I Республиканской научной конференции, 22—23 октября 2002 г. / редкол.: А. В. Шарапо [и др.]. — Минск: БГУ, 2003. — С. 3—18. 
 15. Шарапо, А. В. Подготовка дипломатических кадров на факультете международных отношений Белгосуниверситета / А. В. Шарапо // Беларусь в современном мире: материалы II Республиканской научной конференции, 17—18 декабря 2003 г. / редкол.: А. В. Шарапо [и др.]. — Минск: РИВШ, 2004. — С. 3—5. 
 16. Шарапо, А. В. 10 лет факультету международных отношений Белорусского государственного университета / А. В. Шарапо // Журн. междунар. права и междунар. отношений. — 2005. — № 2. — С. 28—30.
 17. Шарапо, А. В. Внешняя политика Республики Беларусь на современном этапе / А. В. Шарапо // Вестник БГУ. Сер. 3. История. Философия. Политология. Психология. Экономика. Право. — 2006. — № 3. — С. 15—22.
 18. Шарапо, А. В. Политические системы и внешняя политика Германии, Австрии и Швейцарии: учеб. пособие / А. В. Шарапо. — Минск: БГУ, 2007. — 231 с.
 19. Шарапо, А. В. Польша — Беларусь: история и современность / А. В. Шарапо // Журн. междунар. права и междунар. отношений. — 2007. — № 4. — С. 44—47.
 20. История международных отношений: учебное пособие. В 4 ч. / под ред А. В. Шарапо. — Минск: БГУ, 2004. — Ч. 1. — 375 с.
 21. История международных отношений: учебное пособие. В 4 ч. / под. ред. А. В. Шарапо. — Минск: БГУ, 2007. — Ч. 2. — 391 с.
 22. Шарапо, А. В. Белорусско-китайское сотрудничество: экономические и политические факторы / А. В. Шарапо // Беларусь—Китай: история, традиции, опыт, перспективы: труды Международной конференции, Минск, 23—26 июня 2008 г. — Вып. 3: в 2-х ч. Ч. 2 / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь; редкол. И. А. Малевич, Бэй Вэнли [и др.]. — Минск: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2008. — С. 43—54.
 23. Шарапо, А. В. Внешняя политика и дипломатия Республики Беларусь / А. В. Шарапо // Беларусь в современном мире: материалы VII Междунар. науч. конф., посвящ. 87-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2008 г./ Белорус. гос. ун-т; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Тесей, 2008. — С. 67—69.
 24. Шарапо, А. В. Тенденции мировой политики на современном этапе / А. В. Шарапо // Вестник БГУ. Серия 3. — 2009. — №1. — С. 29—39.
 25. Шарапо, А. В. Белорусско-польские отношения на современном этапе / А. В. Шарапо // Проблемы внешней политики и безопасности: Беларусь — Польша: история и перспективы сотрудничества; редкол.: А. В. Русакович (отв. ред.) [и др.] — Минск: Тесей, 2009. — С. 64—67.
 26. Шарапо, А. В. Итоги выборов в бундестаг ФРГ 27 сентября 2009 г. и их значение для германской политики / А. В. Шарапо // Беларусь в современном мире: материалы VIII Международной конференции, посвященной 88-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2009 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Тесей, 2009. — С. 65—66.
 27. Шарапа, А. В. Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914—1991 гг.): зб. дак. і матэрыялаў. У 4 т. Т.3. 1 верасня 1939 г. — 3 ліпеня 1944 г./ склад.: А. Ф. Вялікі [і інш.]; рэдкал.: С. М. Мартынаў [і інш.]. — Мінск: Юніпак, 2010. — 444 с.
 28. Шарапо, А. В. Современный мир: плюсы и минусы для Беларуси / А. В. Шарапо // Беларусь в современном мире: материалы IX Международной конференции, посвященной 89-летию образования Белорусского государственного университета, 29 октября 2010 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2010. — С. 61—64.
 29. Шарапо, А. В. Тенденции мировой политики на современном этапе / А. В. Шарапо // Труды факультета международных отношений 2010: научный сборник. Вып. I. — С. 52—60.
 30. Шарапо, А. В. Внешняя политика Республики Беларусь в 2000-е годы / Ю. И. Малевич [и др.]. — Минск: БГУ, 2011. — 84 с.
 31. Шарапо, А. В. Основные тенденции развития современной системы международных отношений / А. В. Шарапо // Беларусь в современном мире: материалы X Международной конференции, посвященной 90-летию образования Белорусского государственного университета, 28 октября 2011 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2011. —  С. 61—63.
 32. Шарапо, А. В. Европейская политика ФРГ: от альтруизма к прагматизму / А. В. Шарапо // Беларусь в современном мире: материалы X Международной конференции, посвященной 90-летию образования Белорусского государственного университета, 28 октября 2011 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2011. —  С. 64—65. 
 33. Шарапо, А. В. Некоторые аспекты формирования электоральных настроений немецкого общества политическими партиями ФРГ / А. В. Шарапо // Труды факультета международных отношений 2011: научный сборник. Вып. II. — С. 39—44.
 34. Шарапо, А. В. "Пекинский консенсус": концептуальный анализ / А. В. Шарапо, С. М. Витковский // Беларусь—Китай: cб. науч. трудов. Вып. 10. Китай в современном мире. — Минск: Изд. центр БГУ, 2011. — С. 61—65.
 35. Шарапо, А. В. Некоторые аспекты актуальности военной проблематики в системе глобальной безопасности / А. В. Шарапо // Труды факультета международных отношений 2012: научный сборник. Вып. III. — С. 85—90.
 36. Шарапо, А. В. Военная проблематика в системе глобальной безопасности на современном этапе / А. В. Шарапо // Журнал международного права и международных отношений. — 2012. — № 2. — С. 45—51.
 37. Шарапо, А. В. Республика Беларусь в контексте геополитики XXI века : сб. ст. / А. В. Шарапо. – Минск : БГУ, 2012. – 275 с. 
 38. Шарапо, А. В. Мы вам деньги, вы нам – послушание / А. В. Шарапо // Беларуская думка. — 2013. — № 8. — С. 63—67. 
 39. Шарапо, А.В. ФРГ на рубеже веков : сб. ст. / А.В. Шарапо. – Минск: БГУ, 2014. – 111 с.
 40. Шарапо, А.В. Новые реалии военной политики НАТО в контексте безопасности государств СНГ / А.В. Шарапо // Беларусь в современном мире. 2014.
 41. Шарапо, А.В. Исламское государство халифат: теологические каноны прошлого в контексте современных ближневосточных событий / А.В. Шарапо // Труды факультета международных отношений : науч. сборник. - Вып. VI. – Минск: БГУ, 2015. – С. 67–74.
 42. Шарапо, А.В. Некоторые аспекты изменения общественных настроений в Германии в контексте проблемы беженцев и их влияние на политику ФРГ / А.В. Шарапо // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце : материалы XIV Международной научной конференции, посвященной 20-летию факультета международных отношений Белорусского государственного университета, 29 октября 2015 г. / редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2015.
 43. Шарапо, А.В. Исторические нарративы Беларуси ХХ в. в исторической политике Республики Беларусь / А.В. Шарапо // Lietuvos ir Baltarusios istorijos politika. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016. – P. 56–79.
 44. Шарапо, А.В. «Исламское государство» (халифат) : история и современность / А.В. Шарапо. – Минск: БГУ, 2016. – 46 с.
 45. Шарапо, А.В. Уроки второй мировой войны и проблема безопасности / А.В. Шарапо // Никто не забыт, ничто не забыто : Сб. науч. материалов (к 70-летию победы над милитаристской Японией и окончания второй мировой войны) / Сост. Я.П. Безлепкин, А.В. Беряев, А.П. Соловьянов ; редкол.: В.В. Данилович [и др.]. – Минск: Колоград, 2016. – С. 146–151.
 46. Шарапо, А.В. Феномен османизма во внешней политике Турции : учеб. материалы / А.В. Шарапо. – Минск : БГУ, 2017. – 40 с.
 47. Шарапо, А.В. Неоосманизм во внешней политике Турции / А.В. Шарапо // Белорусская думка. – 2017. – № 4. – С. 53–57.
 48. Шарапо, А.В. Некоторые аспекты радикализации электоральных настроений в ФРГ / А.В. Шарапо // Беларусь в современном мире: материалы XVI Международной научной конференции, 25 октября 2017 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2017.
 49. Шарапо, А. В Избирательная кампания 2017 г. в Германии: особенности межпартийной борьбы и проблемы формирования правительства: учебные материалы для студентов / А. В. Шарапо. – Минск : БГУ, 2018. – 95 с. 
 50. Шарапо, А. В. Некоторые аспекты участия Республики Беларусь в процессе постсоветской интеграции / А. В. Шарапо // Беларусь в условиях глобализации и интеграции : мат. 2-й Межд. науч. конф. (Минск, 25 октября 2018 г.). – Минск: БНТУ, 2018. – С. 94–107. 
 51. Шарапо, А. В. ФРГ после выборов в Бундестаг 2017 г. в поиске новой модели развития / А. В. Шарапо // Историческая германистика: актуальные проблемы современных исследований: сб. научных статей и материалов / сост. : А.В. Касович, В.А. Космач, А.Ф. Великий, И.И. Ковяко. – Псков: ООО «ЛОГОС», 2018. – С. 238–245.
 52. Шарапо, А. В. 25 лет кафедре международных отношений / А. В. Шарапо // Исследование международных отношений в Республике Беларусь : состояние и перспективы : мат. Респ. науч.-практ. конф., посвящ. 25-летию кафедры международных отношений БГУ (Минск, 6 окт. 2017 г.) / редкол. : М. Э. Чесновский (пред.) [и др.] ; Факультет междунар. отношений БГУ. – Минск: Четыре четверти, 2018. – С. 11–18.
Кантакты: тэл.: +375 17 209 53 47, факс: +375 17 209 57 42, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі cookie-файлаў

Мы ў сацыяльных сетках