Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра міжнародных адносін
Дацэнт кафедры
кандыдат гістарычных навук
 
   

У 2014 г. скончыла з адзнакай факультэт міжнародных адносін БДУ, спецыяльнасць - “міжнародныя адносіны”. У 2015 г. скончыла магістратуру названага універсітэта, спецыяльнасць - “гісторыя міжнародных адносін і знешней палітыкі.” У 2021. скончыла аспірантуру ФМА БДУ. Кандыдацкія экзамены паспяхова здадзены. 24 сакавiка 2022 г. паспяхова абаранiла кандыдацкую дысертацыю «Адносіны Рэспублікі Беларусь i Арганiзацыi Пауночнаатлантычнага дагавору (1992-2016 гг.)», прысуджана вучоная ступень кандыдата навук 8 чэрвеня 2022 г.

У 2008-2013 гг. навучалася ва універсітэце Бардо IV пры Пасольстве Францыі ў Беларусі, University of Bordeaux IV, Master I, European Law.

У 2014-2016 гг. працавала ў Нацыянальным цэнтры прававой інфармацыі пры Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, упраўленне інтэрнет-рэсурсаў.

Стыпендыят фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы навучэнцаў і студэнтаў (2012, 2014). 

Стажыроўкі 

 • офіс дэпутата Еўрапейскага парламента, квестора ЕП, члена групы «Аб'яднаных левых» г-на Іржы Машталка, г. Брусэль, 6.11-6.12.2013
 • Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь, УМБ, 10.02-18.04.2014
 • Гісэнскій універсітэт ім. Юстуса Лібіха, Цэнтр даследавання Усходняй Еўропы, г. Гісэна, 29.05-24.06.2016 

Павышэнне кваліфікацыі:

 • снежань 2019 г. курс лекцый у МЗС Рэспублікі Беларусь па актуальных пытаннях знешняй палітыкі і дыпламатыі
 • Студзень 2020 г. курсы ў ДУА РІВШ «Мадэлі, тэхналогіі і метады навучання ва ўніверсітэце»
 • верасень 2020 г. курсы ў БДУ «Выхаваўчая праца куратара БДУ: псіхолага-педагагічныя і арганізацыйна-метадычныя аспекты»
 • Снежань 2021 г. курсы ў ДУА РІВШ «Упраўленне асобасным ростам кіраўніка»
 • Студзень 2022 г. курсы ў ДУА РІВШ «Фарміраванне прасацыяльнай скіраванасці асобы будучых спецыялістаў у лічбавай адукацыі»

Ведае ангельскую, французскую мовы.

Миравая політыка
Вучэбная праграма 

Тэорыяя міжнародных адносін
Вучэбная праграма 

Рэгіянальныя канфлікты
Вучэбная праграма   

 Основные публикации 

 1. Журавская, О. С. Отношения Республики Беларусь с НАТО (1991-2015): подходы к периодизации / О. С. Журавская // Актуальные проблемы межд. отн. и глоб. разв.: сб. науч. ст. Вып. 4 / сост. Е. А. Достанко ; редкол.: А. М. Байчоров (гл. ред.) [и др.]. – Минск : 2016 – с. 78-96 
 2. Журавская, О. С. Отношения Республики Беларусь с НАТО (1991-2015) в белорусской историографии / О. С. Журавская // Журнал межд. права и межд. отнош. – 2016. - № 1-2. – С. 100-104
 3. Журавская, О. С. Фактор НАТО в безопасности восточноевропейских государств (Беларусь, Украина, Молдова) / О. С. Журавская // Весці БДПУ. Серыя 2. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія - 2017 – № 2. 

  Статьи в сборниках научных трудов

  Zhuravskaya Volha, Belarus’ Stance on Conflicts in CIS Countries // Multicultural societies and their threats, ed. by N. Gutsul and K. Khrul, LIT Verlag Gmbh&Co. pp. 173-183,2016 

  Статьи в сборниках материалов научных конференций

 4. Журавская, О.С. Саркози: новая военная доктрина Франции – проявление личных амбиций? // Сборник научных статей студентов, магистрантов и аспирантов ФМО. № 8. Том 2 (2012 г.). – С. 27–29 

 5. Журавская, О.С. Франция не готова к полному ядерному разоружению // Сборник научных статей студентов, магистрантов и аспирантов ФМО. № 8. Том 2 (2012 г.). – С. 29- 31
 6. Журавская, О.С. Приоритеты обеспечения международной безопасности в военной доктрине Франции // Сборник тезисов 69-й научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов БГУ 19 апр. 2012 г.— Минск Университет, 2012.  – С.34-36.
 7. Шадурский, В.Г., Журавская, О.С. Концептуальные документы государств в сфере безопасности: сравнительный анализ подходов Республики Беларусь и Франции. // Беларусь в современном мире: материалы XI Международной конференции, посвященной 91-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2012 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2012. —С.40-44
 8. Журавская, О.С. Роль Франции в НАТО в 1990-2011 гг. // Сборник тезисов 70-й научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов БГУ 18 апр. 2013 г.— Минск Университет, 2013.  – С.29-31.
 9. Журавская, О.С. Концепт «power» и его эквиваленты в русском языке. // Сборник тезисов 70-й научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов БГУ 18 апр. 2013 г.— Минск Университет, 2013.  – С.144-146.
 10. Шадурский, В.Г., Журавская, О.С. Роль Франции в НАТО в 1990-2011 гг. // Беларусь в современном мире: материалы XII Международной конференции, посвященной 92-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2013 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2013. —С.32-34
 11. Журавская, О.С. Роль многостороннего военно-политического сотрудничества в реализации внешней политики Республики Беларусь // Беларусь в современном мире: материалы XIII Международной конференции, посвященной 93-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2014 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2014. —С.48-49
 12. Журавская, О.С., Шадурский, В.Г. Политика Франции в сфере обороны и безопасности в 1990–2013 гг., // Сборник материалов ХХ Республиканского конкурса научных работ студентов. – с. 399-400
 13. Журавская, О.С. Военно-политическое сотрудничество в системе международных отношений // Сборник тезисов 72-й научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов БГУ 23 апр. 2015 г.— Минск Университет, 2015.  – С.381-383
 14. Журавская, О. С. Факторы, влияющие на национальную безопасность Республики Беларусь / О. С. Журавская // Беларусь в современном мире : материалы XIV Междунар. науч. конф., посвящ. 94-летию образования Белорус.гос. ун-та, Минск, 29 окт. 2015 г. / Белорус. гос. ун-т [и др.] ; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск, 2015. – С. 43-44
 15. Журавская, О. С. Состояние и перспективы отношений Республики Беларусь с НАТО после Варшавского саммита 2016 г. / О. С. Журавская // Беларусь в современном мире : материалы XVМеждунар. науч. конф., посвящ. 95-летию образования Белорус.гос. ун-та, Минск, 27 окт. 2016 г. / Белорус. гос. ун-т [и др.] ; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск, 2016. – С. 32-33
 16. Журавская, О. С. Отношения Республики Беларусь и НАТО в 2014-2015 гг. / О. С. Журавская // Международная безопасность и НАТО в 2015 г. : материалы междунар. семинара, Минск, 8 дек. 2015 г. / Белорус.гос. ун-т, Центр исслед. внеш. политики и безопасности ; редкол.: А. В. Русакович (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2016. – С. 63–71.
 17. Журавская, О. С. Факторы, влияющие на отношения Республики Беларусь с НАТО / О. С. Журавская // IV Междунар. науч.-практ. конференция «Актуальные проблемы социально-гуманитарного знания в контексте обеспечения национальной безопасности», Минск, 14-15 апр. 2016 г.
 18. Журавская, О. С. Отношения Беларуси с НАТО в 1991-2015 гг.: историография проблемы / О. С. Журавская // Научные стремления–2016 : сб. материалов Респ. науч.-практ. молодеж. конф. с междунар. участием, Минск, 12-13 мая 2016 г. : в 2 ч. / НАН Беларуси, Совет молодых ученых НАН Беларуси ; редкол.: В. В. Казбанов [и др.]. – Минск, 2016. – Ч. 1. – С. 232-236.
 19. Журавская, О. С. Отношения Беларуси с НАТО в 1991-2015 гг.: источниковая база и используемая методология / О. С. Журавская // Научные стремления–2016 : сб. статей / НАН Беларуси, Совет молодых ученых НАН Беларуси ; редкол.: В. В. Казбанов [и др.]. – Минск, 2016. – Вып.18. – С. 20–27.
 20. Журавская, О. С. Деятельность контактных посольств НАТО в Минске как одно из направлений взаимодействия Беларуси с государствами-членами ЕС / О. С. Журавская // 2-я Международная конференция «Европейский союз и Республика Беларусь: перспективы сотрудничества», Минск, 2 июня 2016 г. = II International Conference "The European Union and Republic of Belarus: Getting Closer for Better Future", Minsk, 2 June 2016 : сб. материалов / [Белор. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский и др.]. – Минск, 2016. – С. 77–80. 
 21. Журавская, О. С. Сокращение контактов Республики Беларусь и НАТО (2006–2010 гг.) / О. С. Журавская // Международные отношения: история, теория, практика: материалы VI научно-практической конференции молодых ученых факультета международных отношений БГУ (Минск, 4 февраля 2016 г.) / сост. Н. С. Анцух. – Минск: Издательский центр БГУ, 2016. – с. 10-13.
 22. Журавская, О. С. Институт контактного посольства НАТО в Республике Беларусь / О. С. Журавская // Сборник тезисов 73-й научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов, Минск, 21 апреля 2016 г. / Белорус.гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2016. – С. 431–433.
 23. Журавская, О. С. Сотрудничество Азербайджана с НАТО: опыт для Республики Беларусь / О. С. Журавская // Международные отношения: история, теория, практика: материалы VII научно-практической конференции молодых ученых факультета международных отношений БГУ (Минск, 3 февраля 2017 г.) / сост. Н. С. Анцух. – Минск: Издательский центр БГУ, 2017. – с.7-10
 24. Журавская, О. С. Роль экспертных инициатив в изучении отношений Республики Беларусь и НАТО / О. С. Журавская // Беларусь в современном мире : материалы XVI Междунар. науч. конф., посвящ. 96-летию образования Белорус.гос. ун-та, Минск, 25 окт. 2017 г. / Белорус. гос. ун-т [и др.] ; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск, 2017. – с.27-29
 25. Журавская, О. С. Взаимодействие стран Восточной Европы с НАТО (на примере Молдовы, Украины и Беларуси) / О. С. Журавская //V Междунар. научн-практ. конф. «Актуал. пробл. соц-гум. знания в конт. обеспеч. нац. без-ти», Минск, 13-14 апреля 2017 г. - с. 89-96 
 Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 37, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках