Подождите, идет загрузка сайта ...

 

 

Кафедра міжнародных адносін
Прафесар
доктар гістарычных навук
прафесар
  

Вядучы спецыяліст па гісторыі знешняй палітыкі Беларусі і стваральнік навуковай школы па гэтаму кірунку. Аўтар больш за 380 навуковых публікацый, з іх 15 кніг, у тым ліку першага вучэбнага дапаможніка для студэнтаў ВНУ па гісторыі знешняй палітыкі Беларусі са старажытных часоў да нашых дзён (на белорусскай і рускай мовах), курса лекцый па знешняй палітыцы Рэспублікі Беларусь, манаграфій па знешнепалітычнай дзейнасці БССР, беларуска-расійскіх і беларуска-польскіх адносінах. Складальнік і рэдактар шэрагу зборнікаў дакументаў па знешнепалітычнай гісторыі Беларусі ХХ-пачатку ХХ. («Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў» (1914-1991 гг.) у 4 томах, «Знешняя палітыка Беларусі (1996-2010 гг.)», т. 8-10, «Государственные границы Беларуси (1917–2010 гг.) .)» у 2 тамах, «Беларускі ўзел. Польска-беларускія адносіны ў 1918-1921 гг.» (на польскай мове).

Прайшоў навуковыя стажыроўкі ў Хамберсайдскім універсітэце (г. Хал, Вялікабрытанія), Інстытуце Гарымана Калумбійскага ўніверсітэта (Нью-Ёрк, ЗША), Грынвічскім універсітэце (Лондан, Вялікабрытанія), Беларускай бібліятэцы і музеі імя Ф. Скарыны ў Лондане, Украінскім інстытуце міжнародных адносін, Дыпламатычная акадэмі МІД РФ, Інстытуце міжнародных даследаванняў Вроцлаўскага ўніверсітэта, Вышэйшай школы эканомікі ў Варшаве. Запршаны прафесар шэрагу польскіх універсітэтаў. Павышэнне кваліфікацыі ў 2016 і 2020 гг.

Падрыхтаваў аднаго доктара (С.Ф.Свілас) і чатырох кандыдатаў гістарычных навук. У цяперашні час ажыццяўляе навуковае кіраўніцтва некалькімі некалькімі кітайскімі аспірантамі па тэматыцы знешняй палітыкі КНР. Лаўрэат прэміі імя акадэміка У.А. Коптюга Сібірскага аддзялення Расійскай акадэміі навук (2003) за выданне кнігі «Очерки истории белорусов Сибири» і прэміі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя акадэміка У.І. Пічэты (2008) за падрыхтоўку цыкла вучэбных і навуковых работ па гісторыі знешняй палітыкі Беларусі. Заслужаны работнік БДУ.

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі
Тыпавая праграма     Вучэбная праграма   Пытанні да іспыту
Уводзіны
Прэзентацыя-1   Прэзентацыя-2   Прэзентацыя-3  Прэзентацыя-4  Прэзентацыя-5  Прэзентацыя-6 Прэзентацыя-7  Прэзентацыя-8   Прэзентацыя-9     Прэзентацыя-10

Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь
Тыпавая праграма    Вучэбная праграма
Уводзіны 
Прэзентацыя-1 Прэзентацыя -2 Прэзентацыя -3 Прэзентацыя -4 Прэзентацыя -5 Прэзентацыя -6 Прэзентацыя -7 Прэзентацыя -8 Прэзентацыя -9 Прэзентацыя -10 Прэзентацыя -11 Прэзентацыя -12 Прэзентацыя -13
Тэматыка семінарскіх заняткаў

 1. Белорусская ССР в ООН (1945–1985 гг.) / В. Е. Снапковский. Минск: Навука і тэхніка, 1985. 104 с.
 2. Путь Беларуси в ООН. 1944–1945 гг. / В. Е. Снапковский. Минск: Навука і тэхніка, 1994. 141 с.
 3. Знешнеплітычная дзейнасць Беларусі: 1944–1953 гг. / У. Е. Снапкоўскі. Мінск: Беларуская навука, 1997. 207 с.
 4. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі: вучэб. дапам. для студэнтаў фак. міжнар. адносін: У 2 ч. Ч. 1. Ад пачаткаў дзяржаўнасці да канца ХУІІІ ст. / У. Е. Снапкоўскі. Мінск: БДУ, 2003. 281 с.
 5. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі: Вучэб. дапам. для студэнтаў фак. міжнар. адносін: У 2 ч. Ч. 2. Ад канца ХVІІІ да пачатку ХХІ ст. / У. Е. Снапкоўскі. Мінск: БДУ, 2004. 303 с.
 6. Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь: курс лекцый / У.Е. Снапкоўскі. Мінск: БДУ, 2007. 183 с.
 7. Беларуска-расійскія адносіны: зб. навук. артыкулаў / У. Е. Снапкоўскі. Мінск: БДУ, 2009. 139 с.
 8. Беларуска-польскія адносіны (1918–1989 гг.): Даследаванні, дакументы, ілюстрацыі і карты / У. Е. Снапкоўскі. Мінск: Энцыклапедыкс, 2013. 234 с.
 9. История внешней политики Беларуси: пособие / В. Е. Снапковский. Минск: БГУ, 2013, 495 с.
 10. Снапкоўскі Уладзімір Еўдакімавіч: Да 60-годдзя з дня нараджэння і 35-годдзя навукова-педагагічнай дзейнасці. Біябібліяграфічны паказальнік /склад. У.Е.Снапкоўскі; Пад рэд. А.А.Чалядзінскага. –Мінск: БДУ, 2015.111 с.
 11. Снапкоўскі, У. Е. Шлях скрозь стагоддзе: беларуска-польскія адносіны 1918‑2017 гг.: Монография / У. Е. Снапкоўскі. ‑ Мінск: БДУ, 2017. ‑ 287 с. : іл.

       Зборнікі дакументаў

 1. Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.): зб. дак. і матэрыялаў. У 4-х т. Т. 1. 1 жніўня 1914 – 18 сакавіка 1921 гг., ч. 1. 1 жніўня 1914 – 31 снежня 1919 гг. / склад: А. Ф. Вялікі [і інш.]; рэкал.: С. М. Мартынаў [і інш.]. Мінск : Юніпак, 2008. ХLII, 539 с.
 2. Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.): зб. дак. і матэрыялаў. У 4-х т. Т. 1. 1 жніўня 1914 – 18 сакавіка 1921 гг., ч. 2. 3 студзеня 1920 – 18 сакавіка 1921 гг. /склад: А. Ф. Вялікі [і інш.]; рэкал.: С. М. Мартынаў [і інш.]. Мінск : Юніпак, 2008. 393 с.
 3. Знешняя палітыка Беларусі: зб. дак. і матэрыялаў. Т. 8 (1996–2000 гг.). / склад. У. Е. Снапкоўскі і інш. Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2008. 639 с.
 4. Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.): зб. дак. і матэрыялаў. У 4-х т. Т. II. 19 сакавіка 1921 – 31 жніўня 1939 г. / склад: А. Ф. Вялікі [і інш.]; рэкал.: С. М. Мартынаў [і інш.]. Мінск: Юніпак, 2012 .480 с.
 5. Государственные границы Беларуси. Сборник документов и материалов. В 2 т. Т. 1. (март 1917 – ноябрь 1926) / сост. В. Е. Снапковский [и др.]. Минск : БГУ, 2012. 495 с.
 6. Знешняя палітыка Беларусі: зб. дак. і матэрыялаў. Т. 9 (2001–2005 гг.) / склад. У. Е. Снапкоўскі, А. В. Ціхаміраў, А. В. Шарапа; рэдкал.: С. М. Мартынаў (старшыня) [і інш.]. Мінск: БДУ, 2013. 688 с.
 7. Государственные границы Беларуси. Сборник документов и материалов. В 2 т. Т. 2. (ноябрь 1926 – декабрь 2010) (с электронным приложением) / сост.: В. Е. Снапковский, А. В. Тихомиров, А. В. Шарапо. Минск : БГУ, 2013. 333 с.
 8. Знешняя палітыка Беларусі: зб. дак. і матэрыялаў. Т. 10 (2006–2010 гг.) / склад. У. Е. Снапкоўскі, А. В. Ціхаміраў, А. В. Шарапа; рэдкал.: С. М. Мартынаў (старшыня) [і інш.]. Мінск: БДУ, 2014. 607 с.
 9. Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.): зборнік дакументаў і матэрыялаў. У 4 т. Т. 4 (4 ліпеня 1944 г. – 25 жніўня 1991 г.) / склад: А. Ф. Вялікі, У. Е. Снапкоўскі, А. В. Ціхаміраў, А. В. Шарапа; рэдкал.: С. М. Мартынаў [і інш.]. Мінск: Юніпак, 2015. 448 с.

        Артыкулы

 1. Исследование проблемы новой и новейшей истории в Белорусской ССР / В. Е. Снапковский // Новая и новейшая история. 1984. № 2. С. 168–179.
 2. Знешнепалітычныя аспекты суверэнітэту Беларусі: гістарычны агляд / У. Е. Снапкоўскі, Г. Г. Сяргеева // Весці Акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. 1992. № 2. С. 35–52.
 3. Міжнародныя аспекты вызначэння савецка-польскай мяжы ў 1943–1945 гг. / У. Е. Снапкоўскі // Беларускі гістарычны часопіс. 1994. № 3. С. 9–14.
 4. Аб дапамозе ЮНРРА Беларусі (1945–1947) / У. Е. Снапкоўскі // Гістарычная навука і гістарычная адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь (новыя канцэпцыі і падыходы): Усебеларус. канф. гісторыкаў. У 2 ч. Ч. 1: Гісторыя Беларусі. Мінск: Універсітэцкае, 1994. С. 214–219.
 5. Беларусь у знешнепалітычных планах і дзейнасці ЗША (сярэдзіна 40-х гадоў XX ст.) / У. Снапкоўскі // Беларусіка=Albaruthenica. Кн. 5: Культура беларускага замежжа; Беларуска-амерыканскія гістарычна-культурныя ўзаемадачыненні: Рэд. У. Конан, А. Мальдзіс. Мінск: Навука і тэхніка, 1995. С. 220–229.
 6. Беларуская палітычная эміграцыя (1945–1990 гг.) / У. Снапкоўскі // Полымя. 1997. № 2. С. 201–239.
 7. Беларуская ССР на міжнароднай арэне (1945–1990 гг.) / В. Е. Снапковский // Белорусский журн. междунар. права и междунар. отношений. 1999. № 2. С. 62–67.
 8. Typology of the Modern Byelorussian Elite (Тыпалогія сучаснай беларускай эліты ў посткамуністычных дзяржавах) / W. Snapkowski // The Elite in Post-Communist Eastern Europe / Ed. By V. Shlapentokh, Ch. Vanderpool, and B. Doktorov; Texas: A & M University Press, 1999. (Eastern European studies, no. 10). P. 101–119.
 9. Аб навуковых даследаваннях аддзела нацыянальных і міжнародных адносін Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі (1960–1990-я гг.) / У. Е. Снапкоўскі // Белорусский журн. междунар. права и междунар. отношений. 2000. № 1. С. 72–75.
 10. А. А. Громыко и внешнеполитическая деятельность союзных республик / В. Е. Снапковский // А. А. Громыко – дипломат, политик, ученый: материалы научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения А. А. Громыко. М.: МГИМО (Университет); Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000. С. 143–156.
 11. Беларусь у геапалітыцы і дыпламатыі перыяду Другой сусветнай вайны / У. Е. Снапкоўскі // Белорусский журн. междунар. права и междунар. отношений. 2000. № 2. С. 45–54.
 12. Международные организации в системе международных отношений / В. Е. Снапковский // Белорусский журн. междунар. права и междунар. отношений. 2000. № 3. С. 71–77.
 13. Внешняя политика Республики Беларусь: первые итоги первого десятилетия / В. Е. Снапковский // Белорусский журн. междунар. права и междунар. отношений. 2000. № 4. С. 45–51.
 14. Знешнепалітычная дзейнасць і міжнародныя сувязі Беларусі ў даследаваннях Інстытута гісторыі НАН Беларусі (1960–90-я гг.) / У. Е. Снапкоўскі // Гістарыяграфія гісторыі Беларусі: стан і перспектывы развіцця: матэрыялы навук. канф., прысвеч. 70-годдзю Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, 6–7 кастр. 1999 г.). Мінск: «Дэполіс», 2000. С. 297–301.
 15. Да гісторыі распрацоўкі канцэпцыі знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь / У. Е. Снапкоўскі // Приоритеты внешней политики Республики Беларусь. Минск: БГУ, Центр международных исследований, 2001. С. 5–10.
 16. Научная летопись четырех столетий белорусского движения в Сибирь / Д. Я. Резун, В. Е. Снапковский // Очерки истории белорусов в Сибири в ХІХ–ХХ вв. Новосибирск: Новосибирский гос. ун-т, 2001. С.6–29.
 17. Знешнепалітычная дзейнасць Беларускай ССР (1919–1929 гг.) / У. Е. Снапкоўскі // Беларускі гістарычны часопіс. 2001. № 3. С. 28–41.
 18. Белорусско-российские отношения на рубеже столетий (конец 1999 – начало 2001 гг.) / В. Е. Снапковский // Белорусский журн. междунар. права и междунар. отношений. 2001. № 2. С. 49–56.
 19. О белорусско-российском сотрудничестве в международных организациях (ООН и ОБСЕ) / В. Е. Снапковский // Белорусский журн. междунар. права и междунар. отношений. 2002. № 1. С. 38–44.
 20. Аб навуковых даследаваннях кафедры міжнародных адносін факультэта міжнародных адносін БДУ (1992–2002 гг.) / А. Гурын, У. Снапкоўскі // Белорусский журн. междунар. права и междунар. отношений. 2002. № 3. С. 46–51.
 21. Знешнепалітычная гісторыя Беларусі (канец ХУІІІ – пачатак ХХІ ст.): спроба сінтэтычнага агляду / У. Е. Снапкоўскі // Белорусский журн. междунар. права и междунар. отношений. 2003. № 4. С. 34–39.
 22. Пяцьдзесят гадоў удзелу Беларусі ў працы ЮНЕСКА / У. Е. Снапкоўскі // Беларускі гістарычны часопіс. 2004. № 5. С. 3–8.
 23. Specyfika przekształceń na Białorusi w kierunku państwa narodowego / W. Snapkowski // Przeobraźenia systemowe w państwach Europy Srodkowej i Wschodniej. Stan aktualny i perspektywy. Pod red. Z. Trejnisa i B. Jodełki. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2004. S. 287–294.
 24. Даследаванне міжнародных адносін у Беларускiм дзяржаўным універсітэце / А. В. Гурын, У. Е. Снапкоўскі // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Сер. 3. Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. 2006. № 3. С. 23–30.
 25. O koncepcji polityki zagranicznej Republiki Białoruś / W. Snapkowski // Doktrina. Studia społeczno-polityczne. Num. 3–4, 2006–2007. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2007. S. 53–67.
 26. Od niebytu państwowego do suwerenności. Ewolucja państwowości białoruskiej w XX wieku i na początku XXI wieku / W. Snapkowski // Suwerenność państwa w dobie integracji i globalizacji. Red. nauk. S. Jaczyński i A. Wielomski. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2007. S. 113‑119.
 27. Białoruś i kwestia bіałoruska w stosunkach międzynarodowych XIX-XX w. / U. Snapkouski // Racja stanu: Studia i materiały. Połrocznik nr 1 (1) 2007. Instytut Studiόw Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław: 2007. S. 29–40.
 28. Некалькі заўваг да Закона «Аб зацвярджэнні Асноўных кірункаў унутранай і знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь» ад 14 лістапада 2005 г. / У. Е. Снапкоўскі // Беларусь в современном мире: материалы V междунар. науч. конф., посвящ. 85-летию Белор. гос. ун-та. Минск, 3 нояб. 2006 г. / Редкол.: А. В. Шарапо [и др.] Минск: БГУ, 2007. С. 83–86.
 29. Беларусь в международных отношениях в 1918–1945 гг. / В. Е. Снапковский // История международных отношений: учеб. пособие. В 4 ч. Ч. 2. Минск: БГУ, 2007. С. 306–379.
 30. Аб прагерманскай арыентацыі лідэраў беларускай палітычнай эміграцыі ў Празе (1938‑1941) / У. Е. Снапкоўскі // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Сер. 3. Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. 2009. № 1. С. 4–10.
 31. А. А. Грамыка і пытанне аб уключэнні саюзных рэспублік у склад першапачатковых дзяржаў-членаў Арганізацыі Аб’яднаных Нацый / У. Е. Снапкоўскі // Журн. междунар. права и междунар. отношений. 2009. № 3. С. 20–25.
 32. Адносіны Рэспублікі Беларусь з Еўрапейскім Саюзам: ад ізаляцыі да нармалізацыі / У. Е. Снапкоўскі // Труды Факультета международных отношений БГУ. Науч. сб. Вып. 1. Минск: Тесей, 2010. С. 38–42.
 33. Прэзідэнт Беларусі А. Лукашэнка аб прычынах пагаршэння беларуска-расійскіх адносін / У. Е. Снапкоўскі // Беларусь у сучасным свеце: матэрыялы ІХ міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 89-годдзю заснавання Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Мінск, 29 кастр. 2010 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. Мінск: Издательский центр БГУ, 2010. С. 50–52.
 34. Беларусь в международных отношениях (1946–1991) / В. Е. Снапковский // История международных отношений: учеб. пособие. В 4 ч. Ч. 3 / А. А. Розанов [и др.]; под ред. А. А. Розанова. Минск: БГУ, 2010. С. 429–479.
 35. О советско-германском сотрудничестве при подготовке и осуществлении военной кампании СССР против Польши в сентябре 1939 г. / В. Е. Снапковский // Западная Белоруссия и Западная Украина в 1939–1941 гг.: Люди, события, документы. СПб.: «Алетейя», 2011. С. 77–102.
 36. О реакции США на предоставление союзным республикам СССР внешнеполитических полномочий в феврале 1944 г. // Труды факультета международных отношений : науч. сборник. - Вып. 6. - Минск, 2015.
 37. О советском требовании включить ряд союзных республик в состав Комиссии Объединенных Наций по военным преступлениям (июль – декабрь 1943 г.) / В. Е. Снапковский // Труды Факультета международных отношений. Науч. сб. Вып. 2. Минск: БГУ, 2011. С. 29–32.
 38. Международное культурное сотрудничество Республики Беларусь (1991–2011 гг.) / В. Снапковский, О. Лазоркина // Журн. междунар. права и междунар. отношений. 2011. № 4. С. 32–40.
 39. Белоруссия в этнополитике нацистской Германии 1939–1944 гг. / В. Е. Снапковский // Этнокультурная идентичность народов Украины, Белоруссии и Польши: механизмы формирования и способы проявления.  М.: Институт славяноведения, 2011. С. 311–336.
 40. O konfliktności w stosunkach białorusko-polskich / W. Snapkowski // Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim. 2011. Nr 7. S. 117‑126.
 41. Пачатак палітычнай барацьбы ў ААН па пытанні прыёму новых членаў (1946‑1947 гг.) / У. Е. Снапкоўскі // Журн. междунар. права и междунар. отношений. 2012. № 2. С. 52‑62.
 42. Роля партыйнага фактару ў беларуска-польскіх адносінах (1944–1989 гг.) / У. Е. Снапкоўскі // Труды факультета международных отношений. Научный сборник. Вып. III. Минск: БГУ 2012. С. 56‑60. 
 43. Białoruś–Unia Europejska: trudne drogi rozwoju stosunków / W. Snapkowski // Politeja. Pismo Wydziału studiów międzynarodowych i politycznych Uniwersytetu Jagiełłonskiego. Kraków: 2012. Nr 4/1 (22/1). Studia białoruskie. S. 23‑52.
 44. Асноўныя этапы развіцця адносін Рэспублікі Беларусь з Еўрапейскім саюзам / У. Е. Снапкоўскі// Республика Беларусь – Европейский союз: проблемы и перспективы сотрудничества. Минск: Беларуская навука, 2013. С. 100–123.
 45. Дакументы пра місію паўнамоцнага прадстаўніка ЦК РКП(б) А. А. Іофе ў Беларусь і Літву / У. Снапкоўскі // Ісці на святло лабірынтамі даўніх падзей: зборнік памяці Віталя Скалабана / уклад. А. Сідарэвіч, А. Фядута, М. Шумейка. Мінск : «Лімарыус», 2013. С. 288‑329.
 46. Аб антыпольскім дыпламатычным і ваенным супрацоўніцтве СССР і Германіі (ліпень ‑ верасень 1939 г.) / У. Снапкоўскі // Спрычныя пытанні. З гісторыі польска-беларускіх узаемаадносін у 1918‑1945 гг. Генезіс, кантэкст, вынікі: зборнік навук. прац ІІ і ІV міжнар. навук.-тэарэтыч. канф., Мінск, 2010‑2012 гг. // Пад навук. рэд. Э. Расоўскай, А. Вялікага. Мінск: І. П. Логвінаў, 2013. С. 74‑88.
 47. Białoruś, wojna polsko-sowiecka oraz pokój ryski / U. Snapkouski // Zapomniany pokój. Traktat ryski: Іnterpretacje i kontrowersje 90 lat póżnej. Warszawa: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumenia, 2013. S. 251‑276.
 48. Развіццё ўзаемаадносін Беларусь ‑ Еўрапейскі Саюз у пачатку ХХІ ст. / У. Снапкоўскі // Wschodnioznawstwo 2013. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2013. S. 291‑314.
 49. Рэспубліка Беларусь – Еўрапейскі саюз: ад пацяплення да пагаршэння ўзаемаадносін (2010–2012 гг.) / У. Е. Снапкоўскі // Труды факультета международных отношений. Научный сборник. Вып. ІV. Минск: БГУ 2013. С. 32‑38.
 50. Белорусский вопрос на советско-польских мирных переговорах 1920‑1921 гг. / О. Н. Боровская, В. Е. Снапковский, С. А. Третьяк // Рижский мир в судьбе белорусского народа. 1921‑1953 гг. В 2 кн. Кн. 1. / Нац. Акад. наук Беларуси, Ин-т истории / редкол. А. А. Коваленя [и др.]. Минск : Беларуская навука, 2014. С. 151‑235.
 51. Историческая политика в Беларуси в период перестройки и парламентской республики (1985‑1994 гг.) / В. Е. Снапковский // Труды факультета международных отношений. Научный сборник. Вып. V. Минск: БГУ 2014. С. 62‑69.
 52. Беларусь, советско-польская война и Рижский мир / В. Е. Снапковский // Забытый мир: Рижский договор 1921 года: Интерпретации и споры / Е. Боженцкий, Я. Я. Бруский, В. Ф. Верстюк и др.: Под ред. С. Дембского, А. В. Мальгина (русское издание). М.: ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 2014. С. 209‑229.
 53. О периодизации внешней политики Республики Беларусь // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце. Матэрыялы ХІІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 93-годдзю заснавання Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Мінск, 30 кастрычніка 2014 г. / редкол.: В.Г.Шадурский (пред.) [и др.]. Мінск, “Издательский центр БГУ», 2014. С. 77-78.
 54. Шлях у ААН: Беларуская ССР – заснавальніца Арганізацыі Аб’яднаных Нацый // Беларуская думка. 2015. № 5. С. 77‑82.
 55. Снапковский В.Е. Внешняя политика Беларуси: попытка осмысления после 20 лет независимости // Solidarnośċ a demokracja. 25 lat transformacji postkomunistycznej. Pod red. T.Ambroziaka, A.Czwołka, Sz. Gajewskiego, M. Nowak-Paralusz. Wydawnictwо Adam Marszaleк, 2015. S. 349-367.
 56. Динамика приоритетов внешней политики Республики Беларусь // Беларуска-польскія адносіны: гісторыя і сучаснасць: матэрыялы Міжнар. круглага стала, Мінск, 30 кастр. 2014 г. / рэдкал.: В. Г. Шадурскі (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2015. — 114 с. С. 17‑24.
 57. Да выхаду ў свет 10-томнага выдання “Знешняя палітыка Беларусі: Зборнік дакументаў і матэрыялаў” // Журнал международного права и международных отношений. 2015. № 1. С. 30‑36.
 58. Снапковский, В. Е. Историческая политика в Республике Беларусь в период президенства А.Лукашенко / В. Е. Снапковский // Wschodnioznawstwo 2015. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2015. S. 159‑180.
 59. Снапкоўскі, У. Е. Да выхаду ў свет 4-томнага выдання “Беларусь у палітыцы заходніх і суседніх дзяржаў (1914–1991 гг.): Зборнік дакументаў і матэрыялаў” / У. Е. Снапкоўскі // Журнал международного права и международных отношений. 2016. № 1-2. С. 35‑43.
 60. Снапкоўскі, У. Е. Інтэграцыйныя і дэзінтэграцыйныя працэсы ў гісторыі Беларусі / У. Е. Снапкоўскі // Беларусь в современном мире : материалы XV Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 27 окт. 2016 г. — Минск, Изд. центр БГУ, — С. 57—59.
 61. Snapkovskis, Vladimiras. Pagrindiniai Baltarusijos istorijos politikos raidos etapai ir tendencijos (Основные этапы и тенденции развития белорусской исторической политики) // Lietuvos ir Baltarusijos istorijos politika [sudare Raimundas Lopata, Inga Vinogradnaite] / Vilniaus universiteto leidykla 2016 ‑258 p. s. 12‑55.
 62. Snapkouski U. E. Stosunki białorusko-polskie na początku XXI wieku: między pragmatyzmem gospodarczym a "krytycznym dialogiem" // Problemy bezpieczeństwa Europy i Azji/ Pod red. T.Ambroziaka, A.Czwołka, S. Gajewskiego, M. Nowak-Paralusz. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszalek, 2016. 531 s. S. 365‑384.
 63. Снапкоўскі, У. Е. Беларуска-польскія адносіны на шляху да пацяплення // Многовекторность во внешней политике Республики Беларусь: материалы междунар. круглых столов, Минск, окт. — нояб. 2016 г. / под ред. А. В. Русаковича; редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2016. — С.68—78. 
 64. Снапкоўскі, У. Е. Ад Думбартон-Оксе да Сан-Францыска: этапы ўключэння Беларускай ССР у склад першапачатковых членаў Арганізацыі Аб’яднаных Нацый / У. Е. Снапкоўскі // Беларусь в геополитических процессах ХХ‑начала ХХI в.: Сборник научных статей / редкол.: А.А.Коваленя ( гл.ред) [и др.] ‑ Минск: Беларуская навука, 2017. ‑ С. 162‑178.
 65. Снапковській В. Зовнішньополітична діяльність Білоруської РСР (1944‑1991) в документах білоруських, російських і українских державних і дипломатичних архівів // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Збірка наукових праць / Відп. ред. Г.В.Боряк; упоряднік: І.Б.Матяш. Кіев: Інстітут історіі Украіні НАН Украіні, 2017. ‑ Число 28. Дипломатични архиви: поняття, институцийна історія, інформаційні потенціал. ‑С. 50‑71.
 66. Снапковській В. Спільний шлях Украінскоі РСР та Білоруської РСР до складу держав-засновниць Організаціі Об'еднаних Націй // Зовнішні справі. Кіев. 2017. № 11 Політичні науки 2017. № 11.С. 39-43.
 67. Снапкоўскі, У. Е. Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. Лукашэнка аб стратэгічным (цывілізацыйным) выбары Беларусі // Беларусь в современном мире : материалы XVI Междунар. науч. конф., посвящ. 96-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 25 окт. 2017 г. = Беларусь у сучасным свеце : матэрыялы XVI Міжнар. навук. канф., прысвеч. 96-годдзю заснавання Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 25 кастр. 2017 г. / редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2017. — С. 64-66/
 68. Снапкоўскі, У. Е. Перыядызацыя беларуска-польскіх адносін (1918—2017 гг.): да стагоддзя пачатку міждзяржаўных кантактаў // Беларусь между Востоком и Западом: современные тенденции : материалы междунар. круглых столов, Минск, 26 окт. 2017 г. / БГУ, ФМО; редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2017. — С. 64-74.
 69. Снапкоўскі, У. Е. Аб прававым і палітычным статусе Беларусі на савецка-польскіх перагаворах (1920-1921 гг.) // 1917 год у гістарычных лёсах Беларусі: Зборнік матэрыялаў Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 30 лістапада -1 снежня 2017 г.) / рэдкал.: А.Д.Кароль (старш.) і інш. Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2017. 351 с. С. 290-293.
 70. Włodzimierz Snapkowski, Wł. Białoruś w polityce wschodniej Polski (1918–1921) // Zeszyt naukowy Wyzszej Szkoly Handlowej w Radomiu / Redakcja naukowa B. Olbrych, A. Ziolkowski. - Radom: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Handlowej, 2018. - №3. - S. 145–154. 
 71. Снапкоўскі, У. Плённы юбілей (Да 70-годдзя Рыгора Рыгоравіча Лазько) / У.Е. Снапкоўскі // Беларускі гістарычны часопіс. – 2018. – № 8. – С. 43–46. 
 72. Снапкоўскі, У. Е. Перыядызацыя беларуска-польскіх адносін (1918—2017 гг.): да стагоддзя пачатку міждзяржаўных кантактаў // Беларусь между Востоком и Западом: современные тенденции : материалы междунар. круглых столов, Минск, 26 окт. 2017 г. / БГУ, ФМО; редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2017. — С. 64-74. 
 73. Снапкоўскі, У. Е. Аб прававым і палітычным статусе Беларусі на савецка-польскіх перагаворах 1920-1921 гг. / У.Е. Снапкоўскі // 1917 год у гістарычных лёсах Беларусі: Зборнік матэрыялаў Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 30 лістапада -1 снежня 2017 г.) / рэдкал.: А.Д.Кароль (старш.) і інш. Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2017. 351 с. С. 290-293.
 74. Снапкоўскі, У. Е. Аб студэнцкім сяброўстве з Генам Космачам // Историческая германистика: Актуальные проблемы современных исследований. Сб. науч. статей и материалов / сост. А.В.Косович, В.А.Космач, А.Ф.Великий, И.И.Ковяко. –Псков: ООО «Логос», 2018. – С. 344-348. 
 75. Снапкоўскі, У. Е. Аб маім вопыце падрыхтоўкі і выдання падручніка па гісторыі знешняй палітыкі Беларусі / У. Е. Снапкоўскі // Исследование международных отношений в Республике Беларусь: состояние и перспективы: мат. Респ. науч.-практ. конф., посвящ. 25-летию кафедры международных отношений БГУ (Минск, 6 окт. 2017 г.) / редкол.: М.Э.Чесновский (предс.) [и др.]. Факультет международных отношений БГУ. –Минск: Четыре четверти, 2018. – С. 26–33. 
 76. Снапкоўскі, У. Е. БССР на міжнароднай арэне (1919–1991 гг.) // Вялікі гістарычны атлас Беларусі [Карты]: у 4 т. / Дзяржаўны камітэт па маёмасці Рэспублікі Беларусь. Т. 4 / Беларусь (1917–2016 гг.). – Мінск, Белкартаграфія. 2018. – С. 104.
 77. Снапкоўскі, У.Е. Будучыня беларускай дзяржавы ў прагнозна-аналітычным дакладзе МГИМО / У.Е. Снапкоўскі // Беларусь в современном миреБеларусь у сучасным свеце : материалы XVII Междунар. науч. конф., посвящ. 97-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 26 окт. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2018. — С. 58-60.
Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 37, факс: +375 17 209 57 42, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках