Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра міжнародных эканамічных адносін
Прафесар
доктар эканамічных навук
дацэнт
 

У 1992 г. скончыла Беларускі дзяржаўны універсітэт па спецыяльнасці «Палітычная эканомія». У 1997 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю на тэму «Механізм павышэння эфектыўнасці знешнеэканамічнай дзейнасці Рэспублікі Беларусь: на прыкладзе знешнеэканамічных сувязяў з Расіяй» у НДЭІ МІНІСТЭРСТВА ЭКАНОМІКІ Рэспублікі Беларусь. З 1998 г. дацэнт кафедры міжнародных эканамічных адносін факультэта міжнародных адносін Белдзяржуніверсітэта. Лаўрэат прэміі Нацыянальнай акадэміі навук Рэспублікі Беларусь сярод маладых навукоўцаў за цыкл прац «Праблемы знешнеэканамічнай дзейнасці Рэспублікі Беларусь і асаблівасці інтэграцыі эканомікі рэспублікі ў сістэму светагаспадарчых сувязяў» (2002 г.). У 2010 г. абараніла доктарскую дысертацыю на тэму: "Знешнегандлёвая палітыка краін з малой эканомікай ва ўмовах лібералізацыі міжнароднай гандлёвай сістэмы" ў Беларускім дзяржаўным эканамічным універсітэце. У 2012 г. было прысвоена вучонае званне профессора.Автор больш за 140 навуковых і вучэбна-метадычных публікацый, сярод якіх 10 навучальных дапаможнікаў, 6 з якіх рэкамендаваныя Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, 3 манаграфіі, 70 артыкулаў у беларускіх і замежных рэцэнзуемых навуковых часопісах і зборніках навуковых прац, 9 Публікацый выдадзена за мяжой (за межамі СНД) (у грузіі, Польшчы, ЗША).

Пад кіраўніцтвам д.э.н., прафесара Давыдзенка Е.Л 5 кандыдацкія абаронены дысертацыі па спецыяльнасці Сусветная эканоміка: Бароўкам М.В. «Дыверсіфікацыя таварнага экспарту Рэспублікі Беларусь у краіны Еўрапейскага Саюза» 2009 г.; Куты В.У. «Знешнегандлёвае фінансаванне ў перыяд трансфармацыі», 2010 г.; Ботеновская А.С. «Інавацыйнае развіццё еўрапейскіх краін з малой эканомікай: напрамкі і механізмы рэалізацыі», 2014 г.; Сталярова Е.В. «Выбар інстытуцыйнай формы ўзаемадзеяння аўтавытворцаў і пастаўшчыкоў аўтакампанентаў у сістэме міжнародных эканамічных адносінаў», 2016 г.; Жукоўская О. Ю. «Сацыяльны капітал у інавацыйным развіцці еўрапейскіх краін з малой эканомікай», 2017 г.

За шматгадовую плённую навукова-педагагічную дзейнасць па падрыхтоўцы высокакваліфікаваных спецыялістаў двойчы ўзнагароджана ганаровымі граматамі і ўдзячнасцю Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Ўдзельнічаюць у працы 2 доктарскія саветы па абароне дысертацый па эканамічных навуках ў БДУ і БДЭУ. Старшыня навуковага сходу па папярэдняй і дадатковай экспертызе дысертацый па спецыяльнасцях 08.00.01 - Эканамічная тэорыя і 08.00.14 - Сусветная эканоміка ў БДУ.

Прафесар Давыдзенка Е.Л. з'яўлялася адказным выканаўцам Рэспубліканскай комплекснай мэтавай праграмы «Навуковае абгрунтаванне механізму росту канкурэнтаздольнасці беларускай эканомікі ва ўмовах інтэрнацыяналізацыі і рэгіянальнай эканамічнай інтэграцыі» на 2011-2015 гг. № 20061246. Удзельнічала ў падрыхтоўцы «Нацыянальнай праграмы развіцця экспарту Рэспублікі Беларусь на 2011-2015 гг.» У складзе навуковага калектыву. Навуковы кіраўнік гранта Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь на 2013-2014 гг. «Сацыяльны капітал у інавацыйным развіцці еўрапейскіх краін з малой эканомікай», 2013-2014 гг. - № 20140786, №620 / 95. Адказны выканаўца навуковай тэмы па замове Еўразійскай эканамічнай камісіі сумесна з калектывам Фінансавага універсітэта пры ўрадзе Расійскай Федэрацыі «Фарміраванне грашова-крэдытных і валютных механізмаў забеспячэння фінансавай стабільнасці і эканамічнага росту з улікам перспектыў развіцця інтэграцыі ЕАЭС» (Дагавор № Н-09/159 ад 07.12. 2015 г.) у 2015-2016 гг.

Навуковы кіраўнік тэмы ГПНИ Рэспублікі Беларусь на 2016- 2020 гг. «Навуковае абгрунтаванне месцы краін з малой эканомікай у міжнародным падзеле працы ва ўмовах глабалізацыі: асаблівасці прамысловай палітыкі, знешняга гандлю і інавацыйнага развіцця» (дагавор № 960/95).

Асноўныя навуковыя інтарэсы звязаны з праблематыкай інавацыйнага развіцця і павышэння канкурэнтаздольнасці краін з малой эканомікай, у тым ліку Рэспублікі Беларусь, у сістэме сусветнага гаспадаркі ва ўмовах глабалізацыі сусветнай эканомікі і рэгіянальнай эканамічнай інтэграцыі, удасканалення сістэмы дзяржаўнага і міждзяржаўнага рэгулявання знешнеэканамічнай дзейнасці Рэспублікі Беларусь.

З 1 верасня 2017 г. - член Экспертнага савета ВАК Рэспублікі Беларусь па эканамічных навуках.

Міжнародныя эканамічныя адносіны-для спецыяльнасці «Сусветная эканоміка»
Знешнегандлёвая палітыка краін малой эканомікі-для спецыяльнасці «Сусветная эканоміка»
Сусветная эканоміка і знешнеэканамічная палітыка (магістр.)

Манаграфіі:

   1. Давыденко, Е.Л. Внешнеэкономическая деятельность Республики Беларусь / Е.Л. Давыденко, В.С. Матюшевский.–Минск: Армита-Маркетинг, Менеджмент, 1998. – 110 с.
   2. Давыденко, Е. Л. Внешнеторговая политика малой экономики в условиях либерализации международной торговой системы / Е. Л. Давыденко. — Минск: БГУ, 2008. — 279 с.
   3. Давыденко, Е.Л. Европейские страны с малой экономикой. Особенности внешней торговли и инновационного развития // Е.Л. Давыденко, Е.С. Ботеновская. – Мн.: БГУ. – 2015. – 272 с.
   4. Давыденко, Е.Л. Институционализация рынка инноваций и патентно-лицензионной деятельности в Республике Беларусь / Е.Л. Давыденко, Л.Н. Давыденко // Инновационное развитие экономики России: теория, практика, зарубежный опыт: монография / под общ.ред. Н.И. Ларионовой, Н.Л. Загайновой.- Йошкар-Ола: Поволжский государственный технолог. ун-т., 2016. – С. 138-155.
   5. Давыденко, Е.Л. Страны с малой экономикой в условиях интеллектуализации, дигитализации и экологизации / Е.Л. Давыденко [и др.]; под ред. Е.Л. Давыденко. – Минск: ИВЦ Минфина, 2019. – 346 с.
   6. Давыденко, Е.Л. Опыт институционализации междунароной торговли в странах ЕАЭС / Е.Л. Давыденко, Л.Н. Давыденко // Институционализация контрактных отношений в России: монография / под общ.ред. Н.Л. Загайновой, М.М. Бутаковой.- Йошкар-Ола: Поволжский государственный технолог. ун-т., 2019. – С. 131-156.
   7. Давыденко, Е.Л. Вопросы повышения эффективности инвестиционного сотрудничества Китая и Беларуси / Е.Л. Давыденко, Лю Цзяхуэй // Возможности белорусско-китайского сотрудничества в рамках инициативы “Один пояс и один путь” : моногрфия. Мн.:РИКК БГУ, 2020. – С. 34-59.
   8. Давыденко, Е.Л. Тенденции и перспективы инновационного развития Республики Беларусь / Е.Л. Давыденко, Я.В. Матюшевский // Республика Беларусь в современном мире: монография /под ред. Е.В Пильгун. – Минск: Изд. центр БГУ, 2021. – С. 204-216.
   9. Давыденко, Е. Л. Индустриальные парки в мировой экономике: теория, модели регулирования, эффективность функционирования в Республике Беларусь / Е.Л. Давыденко, Чжан Пэнфэй. – Минск: ИВЦ Минфина, 2022. – 262 с.

Падручнікі, навучальныя дапаможнікі:

   1. Давыденко, Е. Л. Белорусский вектор экономического развития: учебное пособие / Л. Н. Давыденко, Е. Л. Давыденко. — Минск: БГПУ, 2006. — 159 с.
   2. Давыденко, Е. Л. Международные экономические отношения: учебно-методическое пособие / Е. Л. Давыденко. — Минск: ИВЦ Минфина, 2011. — 203 с.
   3. Давыденко, Е.Л. Экономическая теория. Практикум: учебное пособие с грифом Министерства образования Республики Беларусь / Е.Л. Давыденко, Л.Н.Давыденко, И.А. Соболенко // Учебное пособие. – 2-е изд. испр.– Минск: Выш.шк. – 2010. – 288 с.
   4. Давыденко, Е.Л. Международные экономические отношения: учебно-методический комплекс / Е.Л. Давыденко. – Минск: БГУ, 2012. – 255 с.
   5. Давыденко, Е.Л. Внешнеторговая политика стран с малой экономикой [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / Е. Л. Давыденко. – Минск :БГУ, 2018. – 174 стр.- 10,52 усл.-изд. листа.
   6. Давыденко, Е.Л. Международные экономические отношения: практикум для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 03 «Мировая экономика» / Е.Л. Давыденко, Е.В. Столярова. – Минск: БГУ, 2019. – 99 с. - ISBN 978-985-566-697-5.
   7. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник для неэкономических специальностей с грифом Министерства образования Республики Беларусь; под ред. Юровой Н.В. ‒ Минск: БГУ, 2021. – 291 с.

Артыкулы ў рэцэнзуемых часопісах і зборніках навуковых прац:

  1. Давыденко, Е.Л. Instytucjonalizacja rynku innowacji a rozwoj dzialalnosci zwiazanej z patentami i licencjami na Bialorusi / Elena Davydzenka, Leanid Davydzenka, Aleksander Prokopiuk, Krzysztof Wilczynski // O niekyorych uwarunkowaniach funkcjonowania Polski I jej sasiedztwa na tle wyzwan XXI wieku. Tom 1. Praca zbiorowa / pod redakcja: A. Maksimczuka [i in.]. – Suwalki. – 2014. – S. 442 – 458.
  2. . Давыденко, Е.Л. Инновационное развитие КНР/ Е.Л. Давыденко // Пути поднебесной: сб.науч.тр. Вып. IV. В 2 ч. Ч.1 / под общ.ред. А.Н. Гордея, Гун Цзяньвэй – Минск: РИВШ. – 2014. – С.147 -156.
  3. Давыденко, Е.Л. Международный рынок товаров ИКТ-сектора мировой экономики: современные тенденции и перспективы расширения участия в нем Республики Беларусь / Е.Л. Давыденко // Экономика, моделирование, прогнозирование: сб. науч.тр. Вып. 9 / ред. совет. – Минск: НИЭИ Мин-ва эконом. Респ. Беларусь. – 2015. – С. 10 – 20.
  4. Давыденко, Е.Л. Modern approaches in management of the objects / E.L. Davydenko, L.N. Davydenko // Modern approaches to the management of economic systems in the conditions of global transformations: Proceedings of the 1-st International scientific and practical conference (St. Louis, Missouri, May, 2015). - St. Louis, Missouri, USA: Publish.house science and innovation center – 2015. – P. 11-22.
  5. Давыденко, Е.Л. Глобальные цепочки создания стоимости: теоретические и практические аспекты / Е.Л. Давыденко, М.В. Гричик // Банкаўскі Веснік – 2014. – № 4 [609]. – С. 22-27.
  6. Давыденко, Е.Л. Предпосылки развития международной промышленной кооперации в условиях ЕЭП / Е.Л. Давыденко, М.В. Гричик // Беларусь и мировые экономические процессы: Сб. науч. статей. Выпуск 11. — Минск: БГУ.— 2014. — С.77-88.
  7. Давыденко, Е.Л. Особенности инвестиционного климата Китая / Е.Л. Давыденко, Г.Д. Кульманова // Банкаўскі Веснік – 2015. – № 3 [620]. – С. 35-40.
  8. Давыденко, Е.Л. Маркетинговые стратегии выхода зарубежных компаний на рынок Китая / Е.Л. Давыденко, Г.Д. Кульманова / Банкаўскі Веснік – 2015. – № 11 [628]. – С. 3-10.
  9. . Davydenko, E.L. Strategies of cooperation and partnership Euro-regions / E.L. Davydenko, L.N. Davydenko // Modern approaches to the management of economic systems in the conditions of global transformations: Proceedings of the 2-st International scientific and practical conference (St. Louis, Missouri, February, 2016). - St. Louis, Missouri, USA: Publish.house science and innovation center – 2016. – P. 78-87.
  10. Давыденко, Е.Л. Оценка влияния IT-отрасли на развитие внешней торговли Республики Беларусь // Е.Л. Давыденко // Банкаўскі Веснік – 2016. – № 6 [635]. – С. 3-7.
  11. Давыденко, Е.Л. Компаративный анализ моделей привлечения ПИИ в Республике Беларусь и других странах ЕАЭС / Е.Л. Давыденко, Р.В. Проскалович // Банкаускі веснік . – 2017. - № 3 (644). – С. 25-32.
  12. Давыденко, Е.Л. Диверсификация товарного экспорта: мировые тенденции и опыт стран Северной Европы (на примере Финляндии, Швеции и Дании) / Давыденко, Е.Л. // Экономика, моделирование, прогнозирование: сб. науч.тр. Вып. 11 / ред. совет. – Минск: НИЭИ Мин-ва эконом. Респ. Беларусь. – 2017. – С. 12-21.
  13. Давыденко, Е.Л. Модели диверсификации товарного экспорта стран Центральной Европы (на примере Чехии, Венгрии и Словении) / Е.Л. Давыденко, Д. Н. Гарастюк // Весці БДПУ. – 2017. − № 3 (93). Серыя 2. – С. 102-109.
  14. Давыденко, Е.Л. Современные тенденции развития внешней торговли Республики Беларусь со странами ЕАЭС / Е.Л. Давыденко, Л.Н. Давыденко // Весці БДПУ. – 2018. − № 1 (95). Серыя 2. – С. 86-96.
  15. Davydenko, E.L. Institutional basics and trends in the development of foreign trade of the countries EAEU / E.L. Davydenko, L.N. Davydenko // Modern approaches to the management of economic systems in the conditions of global transformations: Proceedings of the 4-st International scientific and practical conference (St. Louis, Missouri, 17 February, 2018 - St. Louis, Missouri, USA: Science and Innovation Center Publishing House. – Р. 5-14.
  16. Давыденко, Е.Л. Республика Беларусь на международных рынках товаров и услуг ИКТ: состояние и перспективы развития / Е.Л. Давыденко, Я.В. Молчан / Сб. науч. тр. Экономика, моделир., прогнозирование. Вып.12. - 2018. - С. 4-11.
  17. Давыденко, Е.Л. Современные тенденции международной торговли и перспективы развития рынка ИКТ-товаров / Е.Л. Давыденко, Я.В. Молчан // Экономика. -2018. - № 1. - С. 29-39.
  18. Давыденко, Е.Л. Особенности политики Китая по привлечению ПИИ на современном этапе/ Е.Л. Давыденко, Чжан ПэнФэй // Банкаускі веснік. 2018. - № 9. - С. 59-65..
  19. Давыденко, Е.Л. Эволюция политики реформ и открытости в Китае с 1978 по 2018 гг. в контексте использования прямых иностранных инвестиций/ Е.Л. Давыденко, Чжан Пэнфэй // Новая экономика. – 2018. – № 2. – С. 84-90.
  20. Давыденко, Е.Л. Направления диверсификации товарного экспорта: мировой опыт и особенности реализации в Республике Беларусь / Е.Л. Давыденко, Я.В. Матюшевский // Экономика, моделирование, прогнозирование: сб. науч.тр. Вып. 13 / ред. совет. – Минск: НИЭИ Мин-ва эконом. Респ. Беларусь. – 2019. – С. 4 – 24.
  21. Dawydenko,J. Институциональные принципы развития предпринимательства в Республике Беларусь и Польше / L. Dawydenko, J. Dawydenko,. J. Matiuszewski // Equilibrium. Zeszyty Naukowe Wse. – 2019. - № 2(3). - С. 39-53.
  22. Давыденко, Е.Л. Проблемы и перспективы диверсификации товарного экспорта Республики Беларусь в страны ЕАЭС / Е.Л. Давыденко, Е.С. Ермакович // Эволюция евразийской экономической интеграции: опыт, достижения, перспективы. Блокчейн-технологии в развитии малого и среднего предпринимательства: Сб. науч.статей из материалов Х Евразийского научного форума. Том первый / общ.ред.; предисловие М.Ю. Спириной, М.С. Туровской. – Спб.:Университет при МПА ЕврАзЭС. – 2019. – С. 98-112.
  23. Давыденко, Е.Л. Качество прямых иностранных инвестиций в экономике КНР: теоретический и практический аспекты // Е.Л. Давыденко, Чжан Пэнфэй // Современный Китай: построение социализма с китайской спецификой новой эпохи: материалы Междунар. научн. конф., Минск, 29 марта 2019 г./ под ред.проф. А.А. Тозика. – Минск: Изд.центр БГУ, 2019. – С. 82-89.
  24. Давыденко, Е.Л. Экономические последствия расширения ЕС на Восток / Е.Л. Давыденко, Д. Хритоненкова // Весці БДПУ. – 2019. - № 3. – Серыя 2. – С. С. 85-90.
  25. Давыденко, Е.Л. Экономические эффекты расширения ЕС на Восток / Е.Л. Давыденко//Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество. Ежегодник. Вып. 2. Ч. 2 / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. ред. В.И. Герасимов. – М., 2019. – С. 114-118.
  26. Давыденко, Е.Л. Современные тенденции развития внешней торговли Республики Беларусь со странами ЕАЭС / Е.Л. Давыденко, Л.Н. Давыденко // Экономические и финансовые механизмы инновационного развития цифровой экономики : сб.научн.статей в 2 ч. Ч.1. / под науч. ред. В.В. Пузикова, М.Л. Зеленкевича. – Минск: Институт бизнеса БГУ, 2019. – С. 170-176.
  27. Давыденко, Е.Л. Стимулирование инновационной деятельности в Республике Беларусь в контексте опыта европейских стран с малой экономикой / Е.Л. Давыденко // Модернизация экономики Беларуси: проблемы и пути их решения [Электронный ресурс] междунар. науч. конф.,посвящ. 50-летию экон. фак-та Гомельского гос. ун-та им. Ф. Скорины (Гомель, 18 окт. 2019 г.): сборник материалов / Гомельский гос. ун-т им.Ф. Скорины ; редкол.: А. К. Костенко (гл. ред.) [и др.]. – Электрон. текст. дан. (объем 5,30 Мb). – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2019.  Режим доступа  http://сonference. gsu.by. – С. 404-408.
  28. Давыденко, Е.Л. Внешние прямые иностранные инвестиции в условиях «новой нормальности» экономического развития Китая / Е.Л. Давыденко, Чжан Пэнфэй // Беларусь в современном мире: материалы XVIII Междунар. науч. конф., посвящ. 98-летию образования Белорус. гос. ун-та, 30 окт. 2019 г.= Беларусь у сучасным свеце : матэрыялы XVIII Міжнар. навук. канф.; прысвеч. 98-годдзю заснавання Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 30 каст. 2019 г. / редкол.: В.Г. Шадурский [ и др.] — Минск :, 2019. – С. 238-242.
  29. Давыденко, Е.Л. Сравнительная характеристика интеграционных процессов в ЕАЭС и ЕС / Е.Л. Давыденко, Д. А. Хритоненкова // Новая экономика. – 2019 – № 2. – С. 75-85.
  30. Давыденко, Е.Л. Инновационная деятельность европейских стран с малой экономикой / Е.Л. Давыденко, А.С. Меречко // Белорусский экономический журнал .2020. - № 1. – С. 56-66.
  31. Давыденко, Е.Л. Инновационное развитие европейских стран с малой экономикой на современном этапе / Е.Л. Давыденко, А.С. Меречко // Экономика, моделирование, прогнозирование: сб. науч.тр. Вып. 14 / ред. совет. – Минск: НИЭИ Мин-ва эконом. Респ. Беларусь. – 2020. – С. 13– 23.
  32. Давыденко, Е.Л. Направления реализации инновационного потенциала Республики Беларусь / Е.Л. Давыденко // Женщины-ученые Беларуси и Польши : материалы международной научно-практ.конф. , Минск, 26 марта 2020 / БГУ; [редкол.: И.В. Казакова, И.В. Олюнина (отв.ред.)] – Минск: БГУ, 2020. – С. 8-13.
  33. Давыденко, Е.Л. Особенности политики Китая по привлечению прямых иностранных инвестиций на соременном этапе / Е.Л. Давыденко, Чжан Пэнфэй // Опыт китайской политики реформ и открытости и его актуальность для белорусской модели устойчивого социально-экономического развития: сб.науч.ст. по итогам работы Второй междунар. научн.-прак. конф., Минск / под ред. Проф. А.А. Тозика. – Минск: Изд.центр БГУ, 2020.- С. 72-81.
  34. Давыденко, Е.Л. Европейские страны с малой экономикой в мировых рейтингах инновационного развития / Е.Л. Давыденко // Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы: сб. научных статей. В 2 т. Т. 1. Нац. Академия наук Беларуси, Институт экономики НАН Беларуси; ред.кол.: В.Л. Гурский и [ и др.] — Минск Право и экономика:, 2020. – С. 164-170.
  35. Давыденко, Е.Л. Направления инновационного развития Республики Беларусь / Е.Л. Давыденко // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. Ежегодник. Вып. 3. Ч.2. / РАН ИНИОН. Отд. научного сотрудничества. Отв. Ред. В.И. Герасимов. – М., 2020. – С. 673-678.
  36. Давыденко Е. Л., Матюшевский Я. В. Направления реализации инновационного потенциала Республики Беларусь // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце : материалы XIX Междунар. науч. конф., посвящ. 99-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 29 окт. 2020 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2020. – С. 298-305.
  37. Давыденко, Е.Л. Цифровая трансформация государств-членов ЕАЭС / Е.Л. Давыденко, Д.А. Хритоненкова. // Экономика, моделирование, прогнозирование: сб. науч.тр. Вып. 15 / ред. совет. – Минск: НИЭИ Мин-ва эконом. Респ. Беларусь. – 2021. – С. 3– 11. 
  38. Давыденко, Е.Л. Международный рынок ИКТ-услуг: современные тенденции и особенности развития китайского сегмента / Е. Л. Давыденко , Су Цян // Вестник БГПУ. – 2021. - № 1. – Серия 2. – С. 64-73.
  39. Давыденко Е.Л. Развитие экспорта ИКТ-услуг Республики Беларусь на современном этапе / Е.Л. Давыденко, Су Цян // Вестник БГПУ. Серия Экономика. 2021. № 3. – С. 87-92.
  40. Давыденко, Е.Л.  Международный рынок ИКТ-товаров: современные тенденции и особенности развития китайского сегмента / Е. Л. Давыденко, Су Цян // Вестник ИЭ НАН Беларуси. – 2021. - № 3. -С.83-98.
  41. Давыденко, Е.Л. Оценка достижения экономических целей устойчивого развития в странах-членах ЕАЭС / Е.Л. Давыденко // Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы: сб. научных статей. В 2 т. Т. 1. Нац. Академия наук Беларуси, Институт экономики НАН Беларуси; 19-20 сентября 2021 г. ред.кол.: В.Л. Гурский и [ и др.] — Минск  Право и экономика:, 2021. – С. 164-170.
  42. Давыденко, Е.Л.  На пути к цифровой трансформации ЕАЭС / Е.Л. Давыденко // Женщины-ученые Беларуси и России : материалы международной научно-практической конференции, Минск, 26 марта 2021 г. / БГУ ; [редкол.: И. В. Казакова (отв. ред.) и др.]. – Минск : БГУ, 2021. – С. 82-89.
  43. Давыденко, Е.Л. Интеграционные процессы в ЕАЭС в контексте устойчивого развития / Е.Л. Давыденко // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. Ежегодник. Вып. 5. Ч.1. / РАН ИНИОН. Отд. научного сотрудничества; Отв. Ред. В.И. Герасимов. – М., 2022. – С. 399-403.
  44. Давыденко, Е. Л. Оценка эффективности фукционирования индустриальных парков в Республике Беларусь / Е. Л. Давыденко, Пэнфэй Чжан // Весник БГПУ. Серия 2. – 2022. – № 1. – С. 77–87.
Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 36, факс: +375 17209 57 42, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі cookie-файлаў

Мы ў сацыяльных сетках