Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра міжнародных эканамічных адносін
Загадчык кафедры
кандыдат эканамічных навук
дацэнт
 

У 1997 г. скончыла Беларускі камерцыйны ўніверсітэт кіравання па спецыяльнасці міжнародныя эканамічныя адносіны, кваліфікацыя эканаміст-менеджэр (з чырвоным дыпломам). У 2003 г. у Беларускім дзяржаўным універсітэце абараніла кандыдацкую дысертацыю па спецыяльнасці 08.00.01 "Эканамічная тэорыя" на тэму "Чалавечы патэнцыял у сацыяльнай рынкавай сістэме: гендэрны падыход".

У 2005 годзе было прысвоена вучонае званне дацэнт.
 
З 2007 г. дацэнт кафедры, а з красавіка 2017 год з'яўляецца загадчыкам кафедры міжнародных эканамічных адносін. З 2009 г. па 2011 г. узначальвала Савет маладых навукоўцаў факультэта міжнародных адносін Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
 
Праблематыка навуковых даследаванняў - чалавечы патэнцыял у сусветнай эканоміцы, гендэрны падыход у міжнародным бізнэсе, знешнеэканамічная дзейнасць, міжнародная гандаль, знешняя гандаль Рэспублікі Беларусь.
 
Член Каардынацыйнага савета Праекта Праграмы развіцця ААН «Садзейнічанне Ураду Рэспублікі Беларусь пры ўваходжанні ў СГА праз узмацненне экспертнага і інстытуцыянальнага патэнцыялу».
 
Намеснік дырэктара грамадскага аб'яднання «Беларускі навукова-даследчы цэнтр гендэрных праблем».
 
Член нацыянальнай адборачнай камісіі Германскай службы акадэмічных абменаў (ДААД).

Эканоміка і кіраванне знешнеэканамічнай дзейнасцю 

ДВС Знешнеэканамiчная дзейнасць

Мiжнародный кансалтынг

Міжнародныя эканамічныя адносіны

Practice of the Organisation of Foreign Trade in the Republic of Belarus

International trade and Incoterms

 1. Юрова, Н. В. Развитие профессионального потенциала человека в условиях интернационализации экономики / Н. В. Юрова // Беларусь в современном мире: материалы VIII междунар. науч. конф., Минск, 30 октября, 2008 г. / Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2008. — С. 188—190.
 2. Юрова, Н. В. Реализация трудового потенциала в условиях мирового финансово-экономического кризиса / Н. В. Юрова // Беларусь в современном мире: материалы VIII Междунар. науч. конф., посвящ. 88-летию Белорус. гос. ун-та. Минск, 30 октября 2009 г.; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: БГУ, 2009. — С. 189—190.
 3. Юрова, Н. В. Перспективы реализации профессианального потенциала человека в условиях международной экономической интеграции / Н. В. Юрова // Беларусь в современном мире: материалы IX Междунар. науч. конф., посвящ. 89-летию Белорус. гос. ун-та, Минск, 29 октября 2010 г.; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: БГУ, 2010. — С. 174—175.
 4. Юрова, Н. В. Проблемы сохранения трудового потенциала в условиях мирового экономического кризиса / Н. В. Юрова // Преодоление финансово-экономического кризиса: опыт Германии и Беларуси: материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 19 окт. 2010 г. / Фонд им. Фридриха Эберта [и др.]. — Минск: И. П. Логвинов, 2010. — С. 166—169.
 5. Юрова, Н. В. Международная трудовая мобильность как условие развития человеческого потенциала / Н. В. Юрова // Беларусь в современном мире: материалы X Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию Белорус. гос. ун-та. Минск, 28 октября 2011 г.; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: БГУ, 2011. — С.180—181.
 6. Юрова, Н. В. Трудовая мобильность как фактор устойчивого социально-экономического развития Беларуси / Н. В. Юрова // Социально-ориентированная модель экономического развития: опыт Германии и Беларуси: материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 18 мая 2011 г. / Фонд им. Фридриха Эберта [и др.] — Минск: И. П. Логвинов, 2011. — С.103—104.
 7. Юрова, Н.В. О деятельности совета молодых ученых факультета международных отношений белорусского государственного университета / Н.В. Юрова //Международные отношения: история, теория, практика : материалы I науч.-практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отношений БГУ, Минск, 4 февр. 2010 г. / редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2010. — с. 9-10
 8. Юрова, Н.В. Реализация профессионального потенциала человека в условиях развития международной трудовой миграции / Н.В. Юрова //Международные отношения: история, теория, практика : материалы I науч.-практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отношений БГУ, Минск, 4 февр. 2010 г. / редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2010. — с. 153-156.
 9. Юрова, Н.В. Современные тенденции развития трудовой мобильности в странах Европейского союза / Н.В. Юрова // Международные отношения: история, теория, практика : материалы II науч.-практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отношений БГУ, Минск, 2 апр. 2012 г. / редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2012. – с. 200 - 202.
 10. Юрова, Н.В. Человеческое развитие в КНР: социально-экономический аспект / Н.В. Юрова // Беларусь – Китай: сб. науч. тр. Вып. 11. В 2 ч. Ч.1. / под общ. Ред. А.Н. Гордея, Лю Сулин. Минск: РИВШ, 2012. – С. 178-182.
 11. Юрова, Н.В. Трудовой потенциал и его реализация на международном рынке труда в контексте глобализации / Н.В. Юрова // Беларусь и мировые экономические процессы : Сб. науч. ст. — Минск. — 2012. — № 9. — С. 131-143.
 12. Юрова, Н. В. Качество формирования образовательного потенциала как фактор повышения международной конкурентоспособности страны / Н. В. Юрова // Беларусь в современном мире= Беларусь у сучасным свеце: материалы XI Междунар. науч. конф., посвящ. 91-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2012 г. / редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2012. — С. 237 - 238.
 13. Юрова, Н.В. Трудовой потенциал и его реализация на международном рынке труда в контексте глобализации / Н.В. Юрова // Беларусь и мировые экономические процессы: сб. науч. ст. / Белорус.гос.ун-т; редкол.: А.В. Данильченко (гл. ред.) [и др.]. — Минск, 2012. — №9 — С. 131-143.
 14. Юрова, Н.В. Международная трудовая мобильность: социально-экономический аспект / Н.В. Юрова, Е.А. Нестерук // Беларусь и мировые экономические процессы: сб. науч. ст. / Белорус.гос.ун-т; редкол.: А.В. Данильченко (гл. ред.) [и др.]. — Минск, 2013. — № 10. — С. 40-50.
 15. Юрова, Н.В. Уровень и качество жизни в Китае как фактор развития экономической интеграции / Н.В. Юрова // Пути Поднебесной: сб. науч. тр. Вып. III. В 2 ч. Ч. 1 / редкол.: А.Н. Гордей (отв.ред.), Гун Цзяньвэй (зам.отв.ред.)под общ. - Минск: РИВШ, 2013. – С 43-50.
 16. Юрова, Н.В. Человеческий потенциал в экономике: теоретический подход и особенности измерения / Н.В. Юрова // Новая экономика. — 2013. –№ 1 (61)– С. 160-166.
 17. Юрова, Н.В. Развитие человеческого потенциала в условиях экономического кризиса: мировой опыт и проблемы Республики Беларусь / Восточная Европа. Перспективы. – 2013. - № 3-4 – С. 111 – 122.
 18. Юрова, Н.В. Международная трудовая мобильность: социально-экономический аспект / Н.В. Юрова, Е.А. Нестерук // Беларусь и мировые экономические процессы: Сб. науч. ст. — Минск. — 2013. — № 10. — С. 40-50.
 19. Юрова, Н.В. Человеческий потенциал в социально-экономической политике Европейского союза / Н.В. Юрова // Международная конференция «Европейский Союз и Республика Беларусь: перспективы сотрудничества»: сборник материалов. Минск: Издательский центр БГУ, 2014. – С. 32-36.
 20. Юрова, Н. В. Предпринимательский потенциал молодежи и его реализация в странах Европейского союза / Н.В. Юрова // Беларусь в современном мире: материалы XIII Международной конференции, посвященной 93-летию образования Белорусского государственного университета, Минск, 30 окт. 2014 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: редкол.: В.Г. Шадурский [и др.].- Минск, 2014. – С.265 – 267.
 21. Юрова, Н.В. Тенденции развития международного рынка консалтинговых услуг / Н.В. Юрова, Д.И. Чалевич // Беларусь и мировые экономические процессы: сб. науч. ст. / Белорус.гос.ун-т; редкол.: А.В. Данильченко (гл. ред.) [и др.]. — Минск,2015. — № 12. — 109-118.
 22. Юрова, Н.В. Внешнеэкономическая деятельность Республики Беларусь как фактор повышения конкурентоспособности национальной экономики в условиях Евразийского экономического союза / Н.В. Юрова, Ю.Г. Киреева // Журнал международного права и международных отношений. — 2015. — №3. — С.71-80.
 23. Юрова, Н. В. Человеческий потенциал как фактор развития внешней торговли Республики Беларусь / Н.В. Юрова // Беларусь в современном мире: материалы XIV Международной конференции, посвященной 94-летию образования Белорусского государственного университета, Минск, 29 окт. 2015 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: редкол.: В.Г. Шадурский [и др.].- Минск, 2015. – С.218 – 220.
 24. Юрова, Н.В. Конкурентоспособность Бельгии и пути ее повышения в условиях европейской интеграции / Н.В. Юрова, В.В. Барсук // Беларусь и мировые экономические процессы: сб. науч. ст. / Белорус.гос.ун-т; редкол.: А.В. Данильченко (гл. ред.) [и др.]. — Минск, 2016. — № 13. — 119-137.
 25. Юрова, Н.В. Реализация потенциала женщин в международном бизнесе / Н.В. Юрова // Роль женщины в развитии современной науки и образования: сборник материалов Международной научно-практической конференции, 17–18 мая 2016 г., Минск / БГУ; редкол.: И. В. Казакова, А. В. Бутина, И. В. Олюнина. – Минск : БГУ, 2016. – С. 396-398.
 26. Юрова, Н. В. Интеллектуальный потенциал как фактор развития внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь / Н.В. Юрова // Беларусь в современном мире: материалы XV Международной конференции, посвященной 95-летию образования Белорусского государственного университета, Минск, 27 окт. 2016 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол: редкол.: В.Г. Шадурский [и др.].- Минск, 2016. – С.219 – 220.
 27. Юрова, Н.В. Реализация интеллектуального потенциала как условие устойчивого инновационного развития Республики Беларусь / Тютерева А.Е., Юрова Н.В. // Экономика и управление: традиции и инновации: материалы III Междунар. студ. науч.-практ. конф. (Ростов-на-Дону, 16 ноября 2016 г.). В 2 ч. Ч. 2 / под общ. ред. К.А. Бармуты. – Ростов н/Д: ДГТУ, 2016. – 127 - 130 с.
 28. Юрова, Н.В. Оценка реализуемости инновационного проекта для промышленных предприятий / Овчинникова М.С, Стефанович И.В, Юрова Н.В. // Вопросы экономики и управления. Экономика и инновации: материалы III Междунар. студ. науч.-практ.конф. (Ростов-на-Дону, 30 ноября 2016 г.) / под общ.ред. К.А. Бармуты.– Ростов н/Д: ДГТУ, 2016. – 94-98 с.
 29. Юрова, Н.В. Предпринимательский потенциал как фактор экономического роста: опыт стран Европейского Союза / Н.В. Юрова // Европейский Союз и Республика Беларусь: перспективы сотрудничества = The European Union and the Republic of Belarus: Getting Closer for Better Future : сборник тезисов докладов ІІ Международной конференции, Минск, 2 июня 2016 г. / редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2017. - С.184–189.
 30. Юрова, Н.В. Перспективы развития торговых отношений КНР и Вьетнама в условиях региональной интеграции / Н.В. Юрова, Яо Цзяхуэй // Пути Поднебесной: сб. науч. тр. / под общ. Ред. А.Н. Гордея, Лю Сулин. Минск: РИВШ, 2017. – c.221-227.
 31. Юрова Н.В. Республика Беларусь в концепции КНР «Экономический пояс Шелкового пути» / Н.В. Юрова, Яо Цзяхуэй // Беларусь в современном мире: материалы XVI Международной конференции, посвященной 96-летию образования Белорусского государственного университета, Минск, 25 окт. 2017 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол: В.Г. Шадурский [и др.].- Минск, 2017. – С.220 – 222.
 32. Юрова Н.В. Белорусско-китайский индустриальный парк «Великий Камень» как форма развития инновационного потенциала Республики Беларусь / Н.В. Юрова // Беларусь в современном мире: материалы XVI Международной конференции, посвященной 96-летию образования Белорусского государственного университета, Минск, 25 окт. 2017 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол: В.Г. Шадурский [и др.].- Минск, 2017. – С.222 – 224.
 33. Юрова, Н.В. Цифровая экономика и ее развитие в контексте реализации инициативы «Один пояс, Один путь» / Н.В. Юрова, Яо Цзяхуэй // Идеи социализма с китайской спецификой новой эпохи и стратегия их реализации: материалы междунар. науч. конф., Минск, 2 мар. 2018 г. / под ред. проф. А.А. Тозика - Минск: РИВШ, 2018. – c.169-175.
 34. Юрова Н.В. Человеческий потенциал как приоритетный ресурс устойчивого роста национальной экономики / Н.В. Юрова // ИННОВАЦИОН ИҚТИСОДИЁТГА ЎТИШ ШАРОИТИДА МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИНГ ТАРКИБИЙ ТУЗИЛМАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ, Гулистон, 27-28 апр. 2018 г.: республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами, 2 қисм / Гулистон давлат университети; редкол: В.Г. Шадурский [и др.].- Гулистон, 2018. – С.33 – 36.
 35. Юрова, Н.В. Научный потенциал женщин и его реализация в международных исследованиях / Н.В. Юрова // Женщины-ученые Беларуси и Казахстана: сборник материалов Международной научно-практической конференции, 1–2 марта 2018 г., Минск / БГУ; редкол.: И. В. Казакова, Н. В. Клебанович, И. В. Олюнина и др. – Минск: РИВШ, 2018. – С. 365-367.
 36. Юрова, Н.В. Зарубежные зоны торгово-экономического сотрудничества КНР в рамках реализации инициативы «Один пояс, Один путь». / Го Шухун, Юрова Н.В., Яо Цзяхуэй // Журнал международного права и международных отношений.№ 1-2, 2018 г. — с.74-82.
 37. Yurova, N. V. Analysis of innovative capacity and fnancial risks of EAEU-China innovation cooperation. / Guo Shuhong, Yurova Natallia Vyachaslavovna, Yao Jiahui. // Proceedings of the 10th (2018) International Conference on Financial Risk and Corporate Finance Management. Dalian China, 2018. — С. 46-52.
 38. Юрова, Н.В. Условия развития человеческого потенциала в транснациональных компаниях / Н.В. Юрова, А.Ж. Палагина // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце : материалы XVII Междунар. науч. конф., посвящ. 97-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 26 окт. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2018. — С. 234-235.
 39. Юрова, Н.В. Формирование и развитие человеческого потенциала в странах ЕАЭС // Белорусско-российские отношения на современном этапе: состояние и перспективы развития : материалы круглых столов / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2018. — С. 119-122.
 40. Юрова, Н. В. Транзитный потенциал стран ЕАЭС и его значение для товаропотока «Китай — ЕС» в рамках реализации инициативы «Один пояс — один путь». / Яо Цзяхуэй, Юрова, Н. В. // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце : материалы XVII Междунар. науч. конф., посвящ. 97-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 26 окт. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск: БГУ, 2018. — С. 235-237.
 41. Юрова, Н. В. Политика открытости КНР и ее реализация в торгово-экономическом сотрудничестве с Республикой Беларусь. / Юрова, Н. В., Яо Цзяхуэй // Современный Китай: построение социализма с китайской спецификой новой эпохи : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 29 марта 2019 г. / под ред. проф. А. А. Тозика. — Минск : Изд. центр БГУ, 2019. — С 70-81.
 42. Юрова, Н. В. Перспективы сотрудничества КНР и ЕАЭС в области цифровой экономики/ Юрова Н. В. , Яо Цзяхуэй. // Цифровая трансформация. — 2019. — № 3 (8). — С. 5—16.
 43. Юрова, Н.В. Цифровизация торговли как фактор развития экспортного потенциала Республики Беларусь // Юрова Н.B.  //Цифровая трансформация. – 2020. - № 1. – С. 5-13
 44. Юрова, Н.В. Развитие торгово-экономического сотрудничества Китая и Беларуси в рамках инициативы «Один пояс, Один путь» [коллективная монография] // Шухун Го, Г.В. Турбан, Н.В. Юрова – Пекин: Social sciences academic press (China), 2020. – 239 с.
 45. Юрова, Н.В., Яо, Цзяхуэй Китай и страны ЕАЭС: стратегии и новые возможности торгово-инвестиционного сотрудничества / Н. В. Юрова, Яо Цзяхуэй. – Минск : РИВШ, 2021. – 348 с.
 46. Юрова, Н.В., Яо, Цзяхуэй. Эволюция модели экономического развития КНР и роль Коммунистической партии Китая / Н.В. Юрова, Цзяхуэй, Яо // 100-летие КПК и успехи развития Китая = 中国共产党的一百年和中国的发展成就 : материалы научно-практической конференции (26 мая 2021 года) / Белорусское общество дружбы и культурной связи Республики в Республике Беларусь. - Минск : Национальная библиотека Беларуси, 2021. - С 137-150.
 47. 尤洛娃•娜•维, 姚佳晖. 中国经济发展模式的演进与中国共产党的作用 // 100-летие КПК и успехи развития Китая = 中国共产党的一百年和中国的发展成就 : материалы научно-практической конференции (26 мая 2021 года) / Белорусское общество дружбы и культурной связи Республики в Республике Беларусь. - Минск : Национальная библиотека Беларуси, 2021. - С 151-160.
Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 36; +375 17 209 57 39, факс: +375 17 209 57 42 e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі cookie-файлаў

Мы ў сацыяльных сетках

Зараз на сайце адзін госць і ніводнага зарэгістраванага