Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра англійскай мовы міжнароднай прафесійнай дзейнасці
старшы выкладчык
 
 
У 1973 г. паспяхова скончыла Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут замежных моў, факультэт англійскай мовы.
Працавала ў сістэме народнай адукацыі. У 1981—1994 гг. працавала на пасадзе намесніка дырэктара СШ № 132 па вучэбна-выхаваўчай рабоце.
З 1994 г. працавала на пасадзе старэйшага выкладчыка англійскай мовы Беларускага недзяржаўнага інстытута кіравання фінансаў і эканомікі.
З 1994 г. працавала на пасадзе старэйшага выкладчыка кафедры даўніверсітэцкай падрыхтоўкі і прафарыентацыі моладзі БДУ.
З 1999 г. працуе на пасадзе старэйшага выкладчыка кафедры англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцей факультэта міжнародных адносін БДУ. З'яўляецца намеснікам загадчыка кафедры, загадвае секцыяй 1,2 курсаў спецыяльнасці "Сусветная эканоміка", намеснікам школы Будучы эканаміст - адказвае за рэалізацыю мерапрыемстваў з падшэфнай гімназіяй № 32. Мае ўзнагароды: граматы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Выкладаемыя дысцыпліны

спецыяльнасць 1-25 01 03 Сусветная эканоміка

 • Замежная мова (англійская) - 1 курс
 • Замежная мова (першая) (англійская) - 2 курс
 • Вытворчая (языкавая) - 2 курс

Навучальны матэрыял для студэнтаў

Зборнік тэстаў па дзелавым зносінам

Пералік заданняў і тэкставага матэрыялу для самастойнай работы па аспекту "Увядзенне ў бізнэс" для студентаў 1,2 курсаў СЭ

Пытанні да заліку па бізнэсу 2 курс СЭ 3 семестр

Лексічны матэрыял да заліку па бізнэсу 2 курс СЭ 3 семестр 

Экзаменацыйныя матэрыялы для студентаў 1 курса 2 семестр (тэмы)

Экзаменацыйныя матэрыялы для студентаў 1 курса 2 семестр (лексіка)

Матэрыялы для подрыхтоўкі к экзамену (тэмы) 2 курс 4 семестр

Матэрыял для падрыхтоўкі к экзамену (лексіка) 2 курс 4 семестр

Пытанні да экзамену па аспекце Ўвядзенне ў бізнэс 2 курс СЭ 4 семестр

Рэкамендацыі да напісання эссэ

ВПытанні да экзамену па аспекце Ўвядзенне ў бізнэс 1 курс 2 семестр СЭ

Лексічны матэрыял да экзамену па аспекце Ўвядзенне ў бізнэс 2 курс СЭ

 1. Морева, Л. А. Программа и материалы для абитуриентов: справочное пособие / Л . А. Морева, С. Ф. Малькова. — Минск: БГУ, 2001. — 130 с.
 2. Морева, Л. А. Программа и материалы для абитуриентов: справочное пособие / Л. А. Морева, С. Ф. Малькова. — Минск: БГУ, 2003. — 136 с.
 3. Морева, Л. А. Business Correspondence.Practice Guide: учеб. пособие / Л. А. Морева, С. Ф. Малькова, С. А. Дубинко. — Минск: БГУ, 2003. — 134 с.
 4. Морева, Л. А. Meals, Hotel, Shopping: учеб. пособие / Л. А. Морева, С. Ф. Малькова, Н. И. Чернецкая. — Минск: БГУ, 2003. — 120 c.
 5. Морева, Л. А. Telephoning: учеб. пособие / Л. А. Морева, С. Ф. Малькова, Н. И. Чернецкая. — Минск: БГУ, 2004. — 33 с.
 6. Морева, Л. А. Hotel: учеб. пособие / Л. А. Морева, С. Ф. Малькова, Н. И. Чернецкая. — Минск: БГУ, 2004. — 37 с.
 7. Морева, Л.А. Формирование социокультурной компетенции на основе использования аутентичных видеоматериалов / А. Ф. Дрозд, С. Ф. Малькова, Л. A. Морева // Труды факультета международных отношений: научный сборник; редкол: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Тесей, 2010. — С. 172—177.
 8. Турло, В. П. Межкультурная коммуникация и изучение иностранных языков / В. П. Турло, Л. А. Морева // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы IV науч.-практ. конф., Минск, 29 октября 2010 г. / Бел. гос. ун-т; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск, 2010. — С. 47—49.
 9.  Морева, Л. А., Симонова, С. П., Турло, В. П. Практикум по переводу (английский-русский): учебно-методическое пособие для студентов III курса факультета международных отношений / Л. А. Морева, С. П. Симонова, В. П. Турло.— Минск: БГУ, 2011. — 38 с. 
 10. Морева, Л. А. Обучение иностранным языкам для делового общения / В. П. Турло, Л. А. Морева // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: тезисы доклада на научно-практической конференции, Минск 21 апреля 2011 г. / БИП. — Минск: БИП, 2011.
 11. Морева, Л.А. Business English for Students of Economics: учебно-методическое пособие / В. П. Турло, Л. А. Морева. — Минск: БГУ, 2011. — 30 с.
 12. Морева, Л.А. Инновационные технологии в процессе преподавания иностранных языков / В. П. Турло, Л. А. Морева // Технологии обучения РКИ (языкам) и диагностика речевого развития: тезисы доклада на XVII Международной научно-практической конференции, Минск 2—3 февраля 2011 г. / БГЭУ. — Минск: БГЭУ, 2011.
 13. Морева, Л. А.Обучение студентов иноязычному общению / Л. А. Морева, В. П. Турло // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. — Вып. 1. — Минск, 2011. — С. 56—57
 14. Морева, Л.А. Обучение языку специальности и языку как средству профессионального общения / В. П. Турло, Л. А. Морева // Преемственность и координация в обучении иностранных студентов ВУЗов: материалы республиканского межвузовского семинара, Минск, 31 января 2012 года. — БГЭУ. — Минск, 2012. — С. 14
 15. Морева, Л.А. Формирование коммуникативной компетенции студентов в процессе преподавания иностранных языков/ В. П. Турло, Л. А. Морева// Коммуникативные технологии в системе современных экономических отношений: материалы IV Международной науч.-практ. конф., Минск, 2—3 февраля 2012 г./ БГЭУ. — Минск, 2012. — С.93—95.
 16. Морева, Л.А. Методическое управление контролируемой самостоятельной работой / Л. А. Морева, В.П. Турло  // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник.  - Вып. 2. – Минск, 2012. – С. 67-68.
 17. Морева, Л.А.Деловой английский = Business English. Test File: тесты для студентов I-II курсов фак. междунар. Отношений / Е.И. Маркосьян, Л.А. Морева, В.П. Турло, О.А. Карпович. – Минск: БГУ, 2013. – 36 с.
 18. Морева, Л.А. Организация самостоятельной работы студентов/ В.П. Турло, Л.А. Морева// Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: материалы III научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов, 19 апреля 2013г., Минск, БИП. – С. 248-249.
 19.  Морева, Л.А. Грамматика как аспект в комплексном обучении иностранному языку в свете межкультурной коммуникации/ Л.А. Морева, В.П. Турло //Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированнное обучение иностранным языкам: материалы VII Междунар.науч.конф., Минск, 30 октября 2013 г./Белорус.гос.ун-т; ред.кол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2013. – C. 56-57.
 20. Морева, Л.А. Роль дискуссии в формировании профессионально-направленной коммуникативной компетенции студентов/ Л.А. Морева, В.П. Турло //Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированнное обучение иностранным языкам: материалы VII Междунар.науч.конф., Минск, 30 октября 2013 г./Белорус.гос.ун-т; ред.кол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2013. – C. 187-188.
 21. Морева, Л.А. Особенности индивидуализации обучения студентов неязыкового вуза / Л.А. Морева, А.С. Ярош // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электр. сб. ст./ Белорус, гос. ун-т, ФМО. – Минск, 2013. – Вып. 3  . – C.46-47.
 22. Морева, Л.А. Ролевая  игра как метод успешного иноязычного общения / Е.И. Маркосьян., Л.А. Морева // Материалы III Международной научно-практической конференции «Аксиологисческий аспект содержания непрерывного иноязычного образования: проблемы и решения»: электр. сб. ст. ФГУП НТЦ «Информрегистр»– 17апреля, Москва, 2014. – Режим доступа : http://apkpro.ru/doc/3MNPC_inyaz_2014.zip. - 8с.
 23. Морева Л.А. Использование проектного метода в обучении английскому языку/Л.А.Морева// Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электр. сб. ст./ Белорус, гос. ун-т, ФМО. – Минск, 2014. – Вып.4. - С.42-43.
 24. Морева Л.А. Коммуникативный подход в обучении грамматике английского языка/ Л.А. Морева, В.П. Турло, // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VIII Международной конференции; Минск, 30 октября 2014 г./ Белорус.гос.ун-т; редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2014. – 319 с..
 25. Морева, Л.А. Пути формирования иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции у будущих экономистов/  В.П.Турло, Л.А. Морева // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VIII Международной конференции; Минск, 30 октября 2014 г./ Белорус.гос.ун-т; редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2014. C. 40 - 42.
 26. Морева, Л.А. Тесты по деловому общению = Business communication Tests : учеб. материалы / Е. И. Маркосьян, Л.А. Морева. ‒ Минск : БГУ, 2015. ‒ 57 с.
 27. Морева, Л.А. Ролевая игра как метод успешного иноязычного общения / Е.И. Маркосьян., Л.А. Морева // Аксиологический аспект содержания непрерывного иноязычного образования: проблемы и решения: материалы III Межденар. науч.-практ. конф., Москва, 2014, вып. 2.- C.
 28. Морева Л.А. Оптимизация процесса обучения языку для специальных целей студентов неязыковых вузов на начальном этапе. /Л.А.Морева, В.П.Турло// Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы IX Международной конференции; Минск, 30 октября 2015 г./ Белорус.гос.ун-т; редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2015 г. - С.145 – 146.
 29. Морева, Л.А. Из опыта организации языковой практики студентов-международников экономического профиля / Л.А. Морева, В.П. Турло //Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электр. сб. ст./ Белорус, гос. ун-т, ФМО. – Минск, 2015. – Вып.5. – С.52 – 53.
 30. Морева, Л.А. Самостоятельная учебная деятельность как важный аспект процесса профессионального образования / Л.А. Морева, В.П. Турло // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: Материалы VI Международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Минск, 15 апреля 2016г. В двух частях / ред. кол. С.Ф. Сокол [и др.]. – Минск: «БИП-Институт правоведения». Ч. 2. - 2016. – С. 128-129.
 31. Морева, Л.А. Практикум по деловому общению : тесты для студентов экономических специальностей факультета международных отношений / Е. И. Маркосьян, Л. А. Морева. – Минск : БГУ, 2016. — 55 с.
 32. Морева, Л.А. Формирование навыков самостоятельной работы у студентов – первокурсников / В.П. Турло, Л.А.Морева // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электр. сб. ст./Белорус.гос.ун-т, ФМО. – Минск, 2016. – Вып. 6. – 103 с.
 33. Морева, Л.А. Специфика профессионально - ориентированного обучения в неязыковом ВУЗе / Л.А. Морева, В.П.Турло // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электр. сб. ст./Белорус.гос.ун-т, ФМО. – Минск, 2016. – Вып. 6. – 86 с.
 34. Морева, Л.А. Дискуссия как средство повышения мотивации студентов при обучении иностранному языку / Л.А. Морева, В.П. Турло//Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы X междунар. науч. конф., Минск, 27 октября 2016 г./ Белорус.гос. ун-т; редкол.: В.Г.Шадурский [и др.]. – Минск, 2016. – С. 114-115.
 35. Морева, Л.А. Роль рефлексии деятельности в обучении студентов иностранному языку. /, В.П. Турло, Л.А.Морева // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы X международн. научн. конф., Минск, 27 октября 2016 г./ Белорус.гос. ун-т; редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2016. – C. 228-229.
 36. Морева, Л.А. Учебная ролевая игра как средство развития языковой компетенции / Л. А. Морева, В. П. Турло// Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: материалы VII Межвузовской научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов; Минск, 14 апреля 2017 г. – БИП. – Минск, 2017 г. – С. 96.
 37. Морева, Л. А. Роль чтения в обучении иностранному языку/В.П. Турло, Л.А. Морева// Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электр. сб. ст./Белорус. гос. ун-т, ФМО. – Минск, 2017. – Вып. 7. – 87 с.
 38. Морева, Л. А. Пути коррекции ошибок при обучении иноязычной речи/ Л.А.Морева, В.П. Турло // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электр. сб. ст./Белорус. гос. ун-т, ФМО. – Минск, 2017. – Вып. 7. – 75 с.
 39. Морева, Л. А. Изучение иностранного языка как залог овладения культурой. /, В.П. Турло, Л.А.Морева // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы XI Междунар. науч. конф., посвящ. 96-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 25 окт. 2017 г. = Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам : матэрыялы XI Міжнар. навук. канф., прысвеч. 96-годдзю заснавання Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 25 кастр. 2017 г. / БГУ, ФМО; редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2017. — С. 40-41.
 40. Морева, Л. А. Контроль и оценка уровня владения иноязычной диалогической речью студентами неязыкового ВУЗа / Л.А. Морева, В.П. Турло, // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы XI Междунар. науч. конф., посвящ. 96-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 25 окт. 2017 г. = Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам : матэрыялы XI Міжнар. навук. канф., прысвеч. 96-годдзю заснавання Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 25 кастр. 2017 г. / БГУ, ФМО; редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2017. — С. 167-168.
 41. Морева, Л. А. Критерии оценки уровня владения иностранным языком студентов неязыкового вуза / Л. А. Морева, В. П. Турло // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: материалы VIII Межвузовской научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов; Минск, 24 апреля 2018 г. – БИП. – Минск, 2018 г. – c. 103 – 105.   
 42. Морева, Л. А. Использование пословиц и поговорок в обучении грамматике английского языка. /, В.П. Турло, Л.А.Морева // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы XII Междунар. науч. конф., Минск, 26 окт. 2018 г. / БГУ, ФМО; редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2018. – С. 37 - 38.
 43. Морева, Л. А. Особенности профессионально ориентированного обучения английскому языку / Л.А. Морева // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы XII Междунар. науч. конф., Минск, 26 окт. 2018 г. / БГУ, ФМО; редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2018. – С. 101 - 102.
 44. Морева, Л. А. Использование деятельностного подхода в обучении иностранному языку / Л. А. Морева // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: материалы IХ Межвузовской научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов; Минск, 9 апреля 2019 г. – БИП. – Минск, 2019 г. – С. 85 - 86.
 45. Морева, Л. А. Переводческий анализ текстов контрактов / Л. А. Морева, В. П. Турло // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электр. сб. ст. /Белорус. гос. ун-т, ФМО. – Минск, 2018. – Вып. 8. – С. 87 - 89.
 46. Морева, Л. А. Влияние глобализации на процесс образования в Республике Беларусь. /Е. И. Маркосьян, Л. А. Морева // Международный форум «Аксиология иноязычного педагогического образования: от уровня дошкольного образования до аспирантуры» – Москвa, 3-6 декабря 2019 г. – С. 348 - 359
 47. Морева, Л. А. Орфография в системе обучения английскому языку в неязыковом вузе на начальных этапах / Л. А. Морева // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам : материалы XIII Междунар. науч. конф., Минск, 30 окт. 2019 г. / БГУ, ФМО; редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2019. – С. 318 – 322.
 48. Морева, Л. А. Контроль эффективности усвоения языкового материала на различных этапах обучения английскому языку / Е. И. Маркосьян, Л. А. Морева // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. Вып. IX. — 2019. — С. 98—100.
 49. Морева, Л. А.Основные лингвистические трудности перевода экономических текстов в неязыковом вузе  / Л. А. Морева // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам : материалы XIV Междунар. науч. конф., Минск, 29 окт. 2020 г. / БГУ, ФМО; редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2020. – С. 128 - 132.
 50. Морева, Л. А.Обучение иноязычной лексике в неязыковом вузе  /  Л. А. Морева // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. Вып. X. — 2020. С. 70 -72.
 51. Морева, Л. А. Особенности работы с текстом на английском языке в процессе обучения студентов неязыкового вуза / Л. А. Морева // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы XV Международной научной конференции, Минск, 29 октября 2021 г. / редкол.: Е.А. Достанко [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2021. – С. 51 - 56. 
 52. Морева, Л. А. Оценка эффективности усвоения языковых знаний на различных этапах обучения иностранным языкам в неязыковом вузе. // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник трудов преподавателей языковых кафедр ФМО. Выпуск XI. — Минск: БГУ, 2021. – С. 94 - 96.
 53. Морева, Л. А. Личностный подход к студентам в процессе обучения иностранному языку / Л. А. Морева // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам : материалы XVI Междунар. науч. конф. Минск, 27 окт. 2022 г. / редкол.: Е. А. Достанко [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2022. – С.79 – 85.
 54. Морева, Л. А. Проблемы обучения иноязычной стилистической компетенции в деловом английском языке на базе коллокаций. / Л. А. Морева // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электр. сб. ст. / Белорус., гос. Ун-т, ФМО, Минск, 2022 – Вып. 12. – C. 57 - 61.
Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 57, факс: +375 17 209 57 42, mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі cookie-файлаў

Мы ў сацыяльных сетках