Подождите, идет загрузка сайта ...

Паважаныя калегі! На факультэце міжнародных адносін Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта пры садзейнічанні Цэнтра моладзевых інавацый плануецца выданне дваццаць другога зборніка навуковых артыкулаў студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў. Публікацыі залічваюцца як удзел у НДРС, маюць значэнне пры зніжэнні аплаты студэнтам платнай формы навучання.

Дваццаць другі зборнік плануецца выпусціць да 30 чэрвеня 2019 г.

Зборнік выходзіць у аўтарскай рэдакцыі. Гэта азначае, што акрамя навуковага зместу артыкула аўтар і рэцэнзент нясуць адказнасць за стылістыку і пісьменнасць выкладу. Выпусках зборніка прысвоены ISSN, ажыццяўляецца іх абавязковая рассылка па асноўных бібліятэках краіны.

Патрабаванні да артыкулаў:

Артыкул падаецца ў электронным выглядзе. Электронная версія прадстаўляецца ў фармаце doc / docx (MS Word). У тэксце артыкула дапускаецца размяшчаць да 2 чорна-белых нятэкставах аб'ектаў: ​​схем, графікаў, табліц.

Агульны аб'ём артыкула, уключаючы спіс выкарыстаных крыніц, да 2 старонак фармату А4 (кніжная арыентацыя), набранага ў рэдактары MS Word шрыфтам Times New Roman, 12 pt, паўтарачны інтэрвал, усе палі – 2 см без калантытула, у фармаце * doc / docx або * rtf. Назва артыкула друкуецца шрыфтам кегелем 14 pt з выраўноўваннем па цэнтры, на наступным радку па правым краі друкуюцца Прозвішча, імя аўтара, курс навучання, ВНУ, прозвішча, імя навуковага кіраўніка, яго вучоная ступень, званне. Далей з водступам на 1,25 см праз 1,5 інтэрвал – тэкст артыкула. Спасылкі на выкарыстаныя крыніцы прыводзяцца ў квадратных дужках. Спіс крыніц складаецца паводле бібліяграфічнага апісання, размяшчаецца ў канцы артыкула і нумаруецца у парадку з'яўлення іх у тэксце артыкула (узор афармлення артыкулаў па адрасе http://nirs.by/article_sample.doc).

Тэматыка артыкулаў: эканоміка; фінансы і банкаўская справа; менеджмент; маркетынг; дзяржава і права; права і юрыспрудэнцыя; паліталогія; гісторыя; міжнародныя адносіны; міжнародны турызм; мытная справа; культуралогія; лінгвакраіназнаўства; журналістыка; сучасныя замежныя мовы і іншыя.

З прычыны адсутнасці планавага фінансавання з боку БДУ публікацыі з'яўляюцца платнымі. Кошт публікацыі 20,00 бел. руб. за электронны зборнік, дадаткова 20,00 бел. руб. — за друкаваны аўтарскі асобнік.

Тэрміны падачы заявак:

да 26 красавіка 2019 г. уключна на электронны адрас неабходна даслаць:
У полі «Тэма ліста»: прозвішча і ініцыялы аўтара, назва артыкула

У самім лісце пазначыць:

  1. Прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара, курс, ВНУ, спецыяльнасць, мабільны тэлефон.
  2. Прозвішча, імя, імя па бацьку навуковага кіраўніка, пасада, званне, навуковая ступень
  3. Назву раздзела зборніка
  4. Друкаваны або электронны зборнік

Да ліста файлам з назвай «Прозвішча і ініцыялы аўтара, назва артыкула» прыкласці тэкст артыкула (узор афармлення на сайце http://nirs.by/article_sample.doc).

  • да 06 мая 2019 г. уключна Вам неабходна аплаціць і выслаць копіі ўсіх неабходных дакументаў (інфармацыя з рэквізітамі для аплаты і падрабязнымі інструкцыямі будзе высланая Вам разам з пацвярджэннем атрымання электроннай версіі артыкула).