Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра міжнароднага права
Прафесар
доктар юрыдычных навук
прафесар
 

Адукацыя:

у 1984 годзе скончыў сярэднюю школу з залатым медалём, у ліпені 1991 года - юрыдычны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта з адзнакай.

Кар'ера:

Працоўную дзейнасць пачаў у 1990 годзе кансультантам Саюза прадпрымальнікаў Рэспублікі Беларусь.

Са студзеня па кастрычнік 1991 г. - кансультант Рэспубліканскага аб'яднання моладзевых прадпрыемстваў і арганізацый.

З кастрычніка 1991 г. па красавік 1997 г. працаваў у юрыдычным аддзеле Апарата Урада (Савета Міністраў) Рэспублікі Беларусь: вядучы спецыяліст, галоўны спецыяліст, загадчык сектара гаспадарчага права, намеснік начальніка аддзела;

з мая па верасень 1994 г. - Іграе ролю загадчык, а з верасня 1994 г. па красавік 1997 г. - загадчык юрыдычнага аддзела Апарату Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.

У 1995—1996 гг. - член Валютна-крэдытнай камісіі пры Урадзе Рэспублікі Беларусь.

У 1994 – 1997 гг. - член рабочай групы пры Сумеснай беларуска-германскай урадавай эканамічнай камісіі.

У 1996—1997 гг. - член Навукова-кансультатыўнага савета пры Міністэрстве антыманапольнай палітыкі Рэспублікі Беларусь.

Служачы дзяржаўнага апарата Рэспублікі Беларусь першага класа.

З красавіка 1997 гады па сакавік 2000 гады. - намеснік начальніка Дэпартамента заканадаўства Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

У 1999 – 2002 гг. - член Навукова-кансультатыўнага савета пры Вярхоўным Судзе Рэспублікі Беларусь.

З красавіка 2000 г. па жнівень 2005 г. - намеснік старшыні Міжнароднага арбітражнага суда пры МУС Бел.

З верасня 2005 г. па цяперашні час - Старшыня Міжнароднага арбітражнага суда пры МТП Бел.

З 30 студзеня 2009 г. - цяпер член Навукова-кансультатыўнага савета пры Вышэйшым гаспадарчым судзе Рэспублікі Беларусь (пастанова Пленума Вышэйшага гаспадарчага суда Рэспублікі Беларусь ад 30 студзеня 2009 г. № 4).

прафесар кафедры фінансавага права і прававога рэгулявання эканамічнай дзейнасці юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, прафесар

кафедры судовай дзейнасці Інстытута перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі суддзяў, пракурораў, судоў і органаў юстыцыі Рэспублікі Беларусь Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт;

прафесар кафедры міжнароднага правы факультэта міжнародных адносін Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта; кіраўнік курсаў у Інстытуце менеджменту і бізнес-тэхналогій Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта і Інстытуце прыватызацыі і менеджменту.

Галоўны рэдактар ​​часопіса "Гаспадарчае права" (з красавіка па снежань 2000 г.),

старшыня рэдкалегіі часопіса "Веснік нарматыўна-прававой інфармацыі". Эканоміка і права ў Беларусі» (2001 – 2002).

Член рэдкалегіі часопіса "Прамыслова гандлёвае права" (з ліпеня 1998 г. па цяперашні час) і калегіі дадатку "Сектар права" да штотыднёвіка "Беларускі рынак".

Намеснік галоўнага рэдактара часопіса "Прамысловае і камерцыйнае права" (з чэрвеня 2002 г.

Арбітр: Міжнародны камерцыйны арбітражны суд пры МТП Расійскай Федэрацыі, Міжнародны камерцыйны арбітражны суд пры МТП Украіны, Міжнародны камерцыйны арбітражны суд пры Гаспадарчым судзе СНД, Міжнародны камерцыйны арбітражны суд Казахстана, Міжнародны камерцыйны арбітражны суд "ЮС".

Сяброўства ў грамадскіх аб'яднаннях, супрацоўніцтва з дзяржаўнымі органамі, іншымі арганізацыямі:

- член Урадавай камісіі і рабочай групы па падрыхтоўцы Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь,

- член рабочай групы Парламента Рэспублікі Беларусь і Упраўленне Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падрыхтоўцы Грамадзянскага працэсуальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь,

- распрацоўшчык многіх праектаў іншых заканадаўчых актаў Рэспублікі Беларусь, перш за ўсё па эканамічных адносінах;

- член рабочай групы (з беларускага боку) па уніфікацыі грамадзянскага заканадаўства Беларусі і Расіі. Удзельнічаў у падрыхтоўцы Канцэпцыі і праекта Дагавора аб Судзе Саюза Беларусі і Расіі;

- сябра Беларускага саюза юрыстаў.

Аўтар (суаўтар) каля 830 друкаваных работ (у тым ліку 46 кніг), выдадзеных у Беларусі, Польшчы, Расіі, Англіі, ЗША.

 

Інфармацыя аб абаронах дысертацый у 2002 годзе. абараніў дысертацыю на суісканне вучонай ступені кандыдата юрыдычных навук на тэму «Поўнае таварыства ў заканадаўстве Рэспублікі Беларусь»;

У 2009 абараніў доктарскую дысертацыю на тэму "Удасканаленне прававых сродкаў вытворчай кааперацыі (кааперацыі) шляхам увядзення новага віду дагавора".

Навуковыя інтарэсы: грамадзянскае права, гаспадарчае права, міжнароднае прыватнае і камерцыйнае права.

Бакалаврыят:

Прававое рэгуляванне знешнеэканамічнай дзейнасці

Знешнеэканамічнае права (для магістратуры)

 
 • Функ Я.И., Михальченко В.А., Хвалей В.В. Акционерное общество: история и теория (Диалектика свободы) (под общей редакцией Функа Я. И.)- Мн: 1999. -- 608 с.;
  2. Тынель А., Функ Я., Хвалей В. Курс международного торгового права. – Мн.: 1999. - 700 с. (2 изд. - 2000);
  3. Соавтор - Кодекс законов о труде Республики Беларусь. Постатейный комментарий – Мн.: 1993.;
  4. Соавтор - Гражданское право. Общая часть: Учебное пособие. – Мн.: 1996. (2 изд. – 1997., 3 изд. – 1998.);
  5. Хвалей В.В., Функ Я.И. Курс правовых основ внешнеэкономической деятельности государств – участников СНГ (Россия, Беларусь, Украина) - Мн.: 2000, 256 с.;
  6. Wlodimierz Chwaej, Jan Funk, Andrzej Tynel Podstawy prawa gospodarezedo». Rosji; Bialarusi, Ukrainy – Warszawa: Szkola Glowna Handlowa. 2000 – 120 с.;
  7. Andrzej Tynel, Jan Funk, Wlodimierz Chwaej. Miedzynarodowe prawo hanedlowe – Warszawa. – Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2002 - 350с.;
  8. Соавтор и редактор - Гражданский кодекс Республики Беларусь. Научно-практический комментарий - Мн.: 1999. - Кн. 1. и Кн. 2, (2 изд. – 2000, - Кн. 1. и Кн. 2);
  9. Функ Я.И., Жигальский В.И., Остапенко С.Г., Фролова О.В. Приведение статуса частных, коллективных и арендных предприятий в соответствие с новым Гражданским кодексом Республики Беларусь. (под общей редакцией Функа Я.И.) - Мн:, 1999. -- 288 с.; (2-е издание, переработанное и дополненное – 2000г.);
  10. Функ Я.И. Брачный договор. Имущественные отношения супругов, их участие в хозяйственных обществах и товариществах. (По законодательству Российской Федерации и Республики Беларусь) - Мн.: 2000 – 160 с. (2 изд. – 2003.);
  11. Функ Я. И. Полное товарищество по законодательству Российской Федерации и Республики Беларусь.- М: Издательство деловой и учебной литературы; Мн: «Амалфея». –2002.- 400с.;
  12. Функ Я. И. Иностранные инвестиции в Республике Беларусь: Комментарий раздела IV Инвестиционного кодекса Республики Беларусь.- М: Издательство деловой и учебной литературы; Мн: «Амалфея», 2002.- 176с.;
  13. Соавтор и член редакционной коллегии. Научно-практический комментарий к Банковскому кодексу Республики Беларусь. В 2 книгах. Мн: 2002.- Книга 1 -592с.; Книга 2.- 704с.;
  14. Соавтор - Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь, в трех томах (постатейный) – Мн.: 2003.;
  15. Виды хозяйственных обществ и товариществ, уч. пособ., Мн., Ред. Жур. Промышленно-торговое право, 2004, 360 с;
  16. Курс бизнес права: гражданско-правовые основы организации предпринимательской деятельности: в 3 кн. Кн. 1. Коммерческие организации (корпоративные формы организации предпринимательской деятельности), учебный справочник, Мн., «Амалфея», 2005, 544 с;
  17. Курс бизнес права: гражданско-правовые основы организации предпринимательской деятельности: в 3 кн. Кн. 2. Договорные формы организации предпринимательской деятельности, учебный справочник, Мн., «Амалфея», 2005, 512 с;
  18. Курс бизнес права: гражданско-правовые основы организации предпринимательской деятельности: в 3 кн. Кн. 3. 100 образцов договоров, используемых в предпринимательской деятельности, учебный справочник, Мн., «Амалфея», 2005, 880 с., (2 изд. переработанное и дополненное - 2007);
  19. Право международной торговли: договоры международной купли-продажи товаров и международного торгового посредничества. в 3 кн. Кн. 1. Универсальная международно-правовая унификация купли-продажи товаров, учебный справочник, Мн., «Дикта», 2005, 282 с;
  20. Право международной торговли: договоры международной купли-продажи товаров и международного торгового посредничества. в 3 кн. Кн. 2. Частно-правовая унификация международной купли-продажи товаров, учебный справочник, Мн., «Дикта», 2005, 268 с;
  21. Право международной торговли: договоры международной купли-продажи товаров и международного торгового посредничества. в 3 кн. Кн. 3. Международное торговое посредничество, учебный справочник, Мн., «Дикта», 2005, 296с;
  22. Международный арбитраж в Республике Беларусь, справочник, Мн., «Дикта», 2005, 216с;
  23. Соавтор - комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь с приложением актов законодательства и судебной практики (постатейный): в 3 кн. Кн. 2. Разд. III. Общая часть обязательственного праа. Разд. IV. Отдельные виды обязательств (главы 30-50), Мн., «Амалфея», 2005, глава 24 (с.143-164);
  24. Договор кооперации (сотрудничества) как вид хозяйственного объединения без образования юридического лица. В 2 частях, часть 1., монография, - Минск: Дикта, 2006, 314 с;
  25. Договор кооперации (сотрудничества) как вид хозяйственного объединения без образования юридического лица. В 2 частях, часть 2., монография, - Минск: Дикта, 2006, 376 с;
  26. Объединение государственных юридических лиц в праве Республики Беларусь, монография, - Минск, Ред. Жур. Промышленно-торговое право, 2006, 168 с;
  27. Arbitration Law and Practice in Central and Eastern Europe, монография,- New York: JurisNet, LLC USA 2006, 1500/72 с;
  28. Функ Я.И., Калимов Д.А., Сергеев В.П. Курс внешнеторгового права: основные внешнеторговые сделки (под общ. Ред. Я.И. Функа) - Москва: Издательство деловой и учебной литературы, 2007. – 656с.;
  29. Функ Я.И. Совершенствование правовых средств производственной кооперации (кооперирования) путем ведения особого типа договора – Мн.: 2007. – 404с.;
  30. Andrzej Tynel, Jan Funk, Wladimir Chwalej, Bernadetta Fuchs, Maksymilian Pazdan (red. naukowa) Miedzunarodowe prawo handlove wydanie 2 zaktualizowane i rozszerzone - Poland. Warszawa. Difin. sp. z o.o., 2007. – 390с.;
  31. Функ Я.И. Комментарий к Закону Республики Беларусь “О хозяйственных обществах”. Акционерное общество. В 5 кн. – Мн.: 2008.: Кн. 1. История и теория. Общие положения – 388с.; Кн. 2. Создание и внутренняя природа – 308с.; Кн. 3. Акции. Обращение акций. “Управление” акциями – 528с.; Кн 4 Управление акционерным обществом – 564с.; Кн 5 Дочерние и зависимые общества. Аффилированные лица акционерного общества. Ликвидация и реорганизация акционерного общества – 444с.;
  32. Функ Я.И. Общество с ограниченной ответственностью. Общество с дополнительной ответственностью (Комментарий к Закону Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»). В 5 кн. – Мн.: 2008.: Кн. 1. Понятие и внутренняя природа, история и теория общества с ограниченной ответственностью и общества с дополнительной ответственностью – 208с.; Кн. 2. Создание общества с ограниченной ответственностью и общества с дополнительной ответственностью, имущественные отношения и ответственность в них – 280с.; Кн. 3. Доли в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью и общества с дополнительной ответственностью и их оборот – 464с.; Кн. 4. Управление обществом с ограниченной ответственностью и обществом с дополнительной ответственностью – 440с.; Кн. 5. Аффилированные лица и крупные сделки общества с ограниченной ответственностью и общества с дополнительной ответственностью. Дочерние и зависимые общества. Реорганизация и ликвидация обществ – 464с.
  33. Крупные сделки и «косвенное» приобретение (отчуждение) имуще-ства // Экономическая газета, 8 декабря 2009г., № 94, с. 21-23.
  34. Коллекторская деятельность в Республике Беларусь // Юрист, ян-варь 2009, № 1, с. 50 – 57.
  35. Принцип сверхимперативности в отношениях сторон внешнеэконо-мического контракта // Юрист, январь 2009, № 1, с. 58 – 60.
  36. Ответственность унитарного предприятия по долгам его учредите-ля // Юрист, январь 2009, № 1, с. 44 – 49.
  37. Отчуждение доли в уставном фонде ООО (ОДО) // Юридический мир, № 1, 2009, с. 106 – 108.
  38. Нужен ли обществу с ограниченной ответственностью совет дирек-торов?// Юридический мир, № 2, 2009, с. 60 – 65.
  39. Прием нового участника ООО (ОДО) // Экономическая газета, 24 февраля 2009 года, № 15, с. 28 – 30.
  40. Определение субъекта хозяйственной деятельности в белорусском праве // Промышленно-торговое право, № 1, 2009 год, с. 41 – 44.
  41. Определение применимого права при разрешении Международным арбитражным судом при БелТПП споров, возникших из договоров меж-дународной купли-продажи товаров // Промышленно-торговое право, № 1, 2009 год, с. 53 – 58.
  42. Об уставном фонде коммерческих организаций // Юрист, № 3, март 2009, с. 20 – 26.
  43. Практика Международного арбитражного суда при Бел ТПП по спо-рам белорусских субъектов хозяйствования с иностранными субъектами хозяйствования // Вестник Высшего хозяйственного суда, № 4, 2009, с. 6 – 17.
  44. Кредитор не получает ничего //Экономическая газета, № 27, 07 ап-реля 2009 года, с. 23.
  45. Особенности признания недействительными сделок, совершенных под влиянием угрозы, на примере практики Международного арбитраж-ного суда при БелТПП // Юрист, № 4, апрель 2009, с. 51 – 54.
  46. Понятие «официальные торговые представители» в процедуре госу-дарственных закупок в Республике Беларусь Библиотечка журнала «Юрист» // Право и бизнес, № 3, март 2009, с. 9-30.
  47. Прощение чужих долгов // Экономическая газета, № 29, 14 апреля 2009 года, с. 29.
  48. Возможность внесения в качестве вклада в уставный фонд хозяйст-венного общества права пользования имуществом на определенный срок // Главный бухгалтер, 2009, № 16, с. 31 – 34.
  49. Возможность изъятия имущества у унитарного предприятия собст-венником его имущества // Главный бухгалтер, 2009, № 16, с. 92 – 93.
  50. Хозяйственная деятельность в изменившихся правовых условиях // Промышленно-торговое право, 2009, № 2, с. 8 – 14.
  51. Определение применимого права при разрешении Международным арбитражным судом при БелТПП споров, возникающих из договоров международной купли-продажи товаров // Промышленно-торговое пра-во, 2009, № 2, с. 79 –83.
  52. Право общей долевой собственности на имущество УП: возможности и ограничения // Экономическая газета, 08 мая 2009 года, № 34, с. 28 – 32.
  53. Полномочия директора хозяйственного общества по управлению долями участия в другом обществе // Юрист, 2009, № 5, с. 42 – 45.
  54. Об ограничении участия унитарного предприятия в хозяйственных обществах // Экономическая газета, 12 мая 2009 года, № 35, с. 23 – 26.
  55. Приобретение дилером (дистрибьютором) товаров для собственного производства у производителя // Юрист, июнь 2009, № 6, с. 29 – 31.
  56. Служители Фемиды – люди особые… Профессия обязывает // Юрис-консульт, № 5, май 2009 года, с. 09 – 12.
  57. Рейдерство: миф или реальность // Юрисконсульт, № 5, май 2009 года, с. 13 – 20.
  58. Разрешение споров МАС при БелТПП // Юрисконсульт, № 5, май 2009 года, с. 88 – 92.
  59. Бизнес для малолетнего // Экономическая газета, 12 июня 2009 го-да, № 44, с. 26 – 29.
  60 Бизнес для несовершеннолетнего // Экономическая газета, 16 июня 2009 года, № 45, с. 22 – 24.
  61. Альтернативные формы разрешения экономических споров // Про-мышленно-торговое право, 2009, № 3, с. 14-20.
  62. Правоспособность коммерческих организаций в свете новелл Декре-та №1 // Промышленно-торговое право, 2009, № 3, с. 29-32.
  63. Право собственности малолетнего на имущество унитарного пред-приятия // Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Бела-русь,2009, №13, с.138-151.
  64. О спорах по договорам международной купли-продажи товаров, за-ключенных на торгах // Юрист, №7, с.53-56.
  65. Преимущественное право ОАО на приобретение акций: возможности и ограничения // Экономическая газета, 24 июля 2009 г., №55, с.21-24.
  66. Совет директоров общества с ограниченной ответственностью и его компетенция // Финансовый директор, №3, 2009,с.43-46.
  67. О правовой природе предприятия или его части как имущественного комплекса // Юрист, №8,2009г., с.89-92.
  68. Семейное дело // Экономическая газета 21 августа 2009г., №63, с. 43-44.
  69. О некоторых аспектах разграничения права хозяйственного ведения и права оперативного управления в законодательстве Республики Бела-русь // Проблемы гражданского права и процесса: сборник научных ста-тей/ ГрГУ им. Я. Купалы – Гродно: ГрГУ, 2009, - 405с./50-69с.
  70. Единственный наследник: как быть, когда несовершеннолетнему досталось унитарное предприятие // Юридический мир, № 9, 2009г., 76-82.
  71. О правовой природе предприятия или его части как имущественного комплекса // Юрист, №9, 2009 г., с. 80-82.
  72. О выражении цены договора в иностранной валюте при его заклю-чении между субъектами Республики Беларусь Библиотечка жур. // Юрист. Право и бизнес, № 9, 2009г., с. 8-14.
  73. О проблемах определения цены акций Библиотечка жур. // Юрист. Право и бизнес, № 9, 2009г., 14-24
  74. О регистрации предприятия, как имущественного комплекса // Про-мышленно-торговое право, 2009, № 5, с.17-23.
  75. Банкротство в придачу // Финансовый директор, 2009г., № 9, с. 49-51.
  76. Порядок государственной регистрации и перерегистрации внешне-торговых сделок // Промышленно-торговое право, 2009, № 6, с.41-47.
  77. Форма внешнеэкономической сделки по праву Республики Бела-русь // Экономическая газета, 3 ноября 2009г., № 84, с. 25-30.
  78. Исполнительное производство: стратегия взаимодействия с должни-ком и судебными органами для эффективного взыскания по исполни-тельному документу // Промышленно-торговое право, 2009, № 6, с.69-73.
  79. О возможности наличия предприятия у некоммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей // Юрист, 2009,№11, с. 111-112.
  80. О проблеме ненадлежащего уведомления ответчика об арбитражном разбирательстве // Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, 2009, № 20, с. 73-79.
  81. Крупные сделки и прямое приобретение и отчуждение имущества // Экономическая газета, 1 декабря 2009г., № 92, с.19-23.
  82. Требования о регистрации, применяемые к внешнеторговым сдел-кам // Промышленно-торговое право, 2009г., № 7, с.48-50.
  83. Крупные сделки и косвенное приобретение (отчуждение) имущест-ва // Экономическая газета, 4 декабря 2009г., № 93, с. 19-22.
  84. Международный коммерческий арбитраж на территории Республики Беларусь (на примере деятельности Международного арбитражного суда при БелТПП) // Международный коммерческий арбитраж (г. Москва), № 3, 2008г. (июль-сентябрь), с. 50-61.
  85. Крупные сделки и «косвенное» приобретение (отчуждение) имуще-ства // Экономическая газета, 8 декабря 2009г., № 94, с. 21-23.
  86. Прекращение обязательств по внешнеторговым операциям при экс-порте в связи с исполнением судебных решений: следует ли изменять валюту платежа? // Главный бухгалтер. Ревизор. № 12, 2009г., с. 41-43.
  87. Определение аффилированных лиц в правовой системе Республики Беларусь Библиотечка журнала «Юрист». // Право и бизнес. № 11, 2009г., с. 3-28.
  88. Сделки хозяйственных обществ, совершаемые в порядке, преду-смотренном для заключения сделок с заинтересованностью аффилиро-ванных лиц Библиотечка журнала «Юрист». // Право и бизнес. № 11, 2009г., с. 29-33.
  89. Особый порядок совершения хозяйственным обществом сделок с заинтересованностью в их совершении его аффилированных лиц Биб-лиотечка журнала «Юрист». // Право и бизнес. № 11, 2009г., с.33-47.
  90. О правовой природе и существе института «крупная сделка» Биб-лиотечка журнала «Юрист». // Право и бизнес. № 11, 2009г., с. 53-59.
  91. Порядок совершения крупных сделок Библиотечка журнала «Юрист». // Право и бизнес. № 11, 2009г., с. 59-66.
  92. Порядок признания крупных сделок недействительными Библиотеч-ка журнала «Юрист». // Право и бизнес. № 11, 2009г., с. 66-73.

  93. О статусе юридического лица у государственных органов и органов местного управления и самоуправления // Вестник Высшего Хозяйствен-ного Суда Республики Беларусь № 22, 2009г., с. 87-96.
  94. О возможности наличия предприятия у некоммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей // Юрист, № 12, 2009г., с. 115-116.
  95. Внешнеторговые сделки подлежащие регистрации // Юрисконсульт, № 12, 2009г., с. 48-54.
  96. О возможности совершения внешнеторгового договора мены с уча-стием субъекта Республики Беларусь // Юрист. 2010. – № 1. – С. 43-46.
  100. Исключение участника ООО из общества («Мы вас вычёркива-ем») // Финансовый директор. 2010. – № 1. – С. 52-54.
  101. О регламентации коллекторной деятельности в Республике Бела-русь // Юрисконсульт. 2010. – № 1.
  102. О некоторых аспектах разграничения права хозяйственного веде-ния и права оперативного управления в законодательстве Республики Беларусь // Проблемы гражданского права и процесса: сборник научных статей/ ГрГУ им. Я. Купалы – Гродно: ГрГУ, 2009, - 405с./50-69с.
  103. Холдинги в белорусском праве // Экономическая газета. 5 февраля 2010г. – № 10. – С.26-28.
  104. Об осуществлении некоммерческими организациями предпринима-тельской деятельности // Промышленно-торговое право.2010. – № 2. – С. 39-44.
  105. Холдинги в белорусском праве (понятие холдинга) // Экономиче-ская газета.9 февраля 2010. – № 11. – С. 24-26 .
  106. О возможности совершения внешнеторгового договора мены с уча-стием субъекта Республики Беларусь // Юрист. 2010. – № 3. – С. 51-55.
  107. Новое в правовом регулировании хозяйственных групп // Промыш-ленно-торговое право.2010. – № 3. – С. 48-50.
  108. О возможности отнесения к крупным сделкам хозяйственного обще-ства соглашений о расторжении договора // Промышленно-торговое право.2010. – № 3. – С. 51-52.
  109. О сходстве и отличии понятий холдинга и хозяйственной, в том числе финансово-промышленной, группы в праве Республики Бела-русь // Промышленно-торговое право.2010. – № 4. – С. 42-50.
  110. О действительности сделки по возмездному отчуждению акций, совершенной по воле одного из бывших супругов // Промышленно-торговое право.2010. – № 5. – С. 78-81.
  111. О новом порядке продажи акционером закрытого акционерного общества своих акций // Промышленно-торговое право.2010. – № 6. – С. 20-24.
  112. Механизм продажи акционерном закрытого акционерного общества своих акций // Промышленно-торговое право.2010. – № 7. – С. 24-28.
  113. Механизм продажи акционерном закрытого акционерного общества своих акций // Промышленно-торговое право.2010. – № 8. – С. 12-15.
  114. Преимущества и недостатки механизма продажи акционером за-крытого акционерного общества своих акций // Промышленно-торговое право.2010. – № 9. – С. 12-18.
  115. Цена акций, выкупаемых акционерным обществом в принудитель-ном порядке (комментарий к Закону Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. № 168-З «О внесении изменений и дополнений в Закон Респуб-лики Беларусь «О хозяйственных обществах»») // Промышленно-торговое право.2010. – № 10. – С. 19-24.
  116. Цена акций, выкупаемых акционерным обществом в принудитель-ном порядке / Я.И. Функ // Промышленно-торговое право.2010. – № 11. – С. 20-24.
  117. Крупные сделки: возможность последующего одобрения // Юрис-консульт. 2010. – № 3.
  118. Крупные сделки: возможность последующего одобрения // Юрис-консульт. 2010. – № 4. – С. 53-55.
  119. Изъятие собственником имущества у унитарного предприятия (Ком-ментарий Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2009г. № 97-З «О внесении дополнений и изменений в Гражданский кодекс Республики Беларусь» (далее – Закон № 97-З)) // Юрисконсульт. 2010. – № 7. – С. 32-37.
  120. О возможности собственника имущества унитарного предприятия давать обязательные для исполнения унитарным предприятием указа-ния // Юрисконсульт. 2010. – № 8.
  121. О существе прав собственника имущества унитарного предприятия (Комментарий Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2009г. № 97-З «О внесении дополнений и изменений в Гражданский кодекс Республики Беларусь» (далее – Закон № 97-З)) // Юрисконсульт. 2010. – № 9. – С. 30-34.
  122. Ответственность членов органов хозяйственного общества перед хозяйственным обществом (комментарий к Закону Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. №168-З «О внесении изменений и дополнений в За-кон Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»») // Юрискон-сульт. 2010. – № 10. – С. 28-33.
  123. Основания привлечения к ответственности членов органов хозяйст-венного общества // Юрисконсульт. 2010. – № 11. – С. 10-16.
  124. Существо крупной сделки хозяйственного общества в белорусском праве // Юридический мир. 2010. – № 3. – С. 51-53.
  125. Совершённые под условием крупные сделки хозяйственного обще-ства // Юридический мир. 2010. – № 4. – С. 42-45.
  126. О договорах залога и аренды с выкупом в контексте института крупной сделки // Юридический мир. 2010. – № 5. – С. 46-49.
  127. Оказание услуг и перевод правового титула на имущество в кон-тексте института крупной сделки // Юридический мир. 2010. – № 6. – С. 34-36.
  128. Совершение крупных сделок между участниками холдингов // Юри-дический мир. 2010. – № 8. – С. 53-58.
  129. О проблемах внесения изменений и дополнений в учредительные документы // Экономическая газета. 2010. – № 22. – С. 26-27.
  130. Согласие антимонопольного органа на создание холдинга // Эконо-мическая газета. 2010. – № 44. – С. 23-26.
  131. Согласие антимонопольного органа на создание холдинга // Эконо-мическая газета. 2010. – № 46. – С. 19-21.
  132. Согласие антимонопольного органа на создание холдинга // Эконо-мическая газета. 2010. – № 47. – С. 21-24.
  133. Коллегиальный исполнительный орган: пределы полномочий // Экономическая газета. 2010. – № 64. – С. 20-22.
  134. Новые особенности регламентации выхода участника ООО (ОДО) из общества // Экономическая газета. 2010. – № 65. – С. 21-26.
  135. Разделить или продать: вопросы доли в уставном фонде выбывшего участника ООО (ОДО) // Экономическая газета. 2010. – № 73. – С. 23-26.
  136. Особенности расчета ООО (ОДО) с вышедшим (исключенным) уча-стником // Экономическая газета. 2010. – № 77. – С. 23-26.
  137. Изменения устава ООО (ОДО) в связи с изменением законодатель-ства // Экономическая газета. 2010. – № 85. – С. 21-25.
  138. Цена крупной сделки и независимая оценка активов // Экономиче-ская газета. 2010. – № 86. – С. 23-25.
  139. О проблеме ненадлежащего уведомления ответчика об арбитраж-ном разбирательстве на примере практики арбитражных судов Российской Федерации по делам о признании и приведении в исполнение решений Международного арбитражного суда при БелТПП // Третейский суд (Российская Федерация, г.Санкт-Петербург). 2010. – № 1. – С. 77-87.
  140. Особенности О предмете крупной сделки // Юрист. 2010. – № 4. – С. 85-88.
  141. О регламентации в белорусском праве понятия «взаимосвязанные сделки // Юрист. 2010. – № 10. – С. 43-46.
  142. О расчетах в рамках договора международной купли-продажи то-варов. Судебная практика // Библиотечка журнала «Юрист». Право и бизнес. 2010. – № 9. – С. 65-72.
  143. Правовая природа договора подряда с подрядчиком-физическим лицом // Библиотечка журнала «Юрист». Право и бизнес. 2010. – № 10. – С. 3-15.
  144. Ценообразование в рамках холдинга // Главный бухгалтер. 2010. – № 17. – С. 28-30.
  145. О видах контроля участника общества с ограниченной ответствен-ностью (общества с дополнительной ответственностью) над указанным обществом (Практический комментарий отдельных положениц Закона РБ «О хозяйственных обществах») // Главный бухгалтер. 2010. – № 26. – С. 23-26.
  146. Порядок и сроки выплаты дивидендов в акционерных обществах (комментарий Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О хозяйственных общест-вах // Главный бухгалтер. 2010. – № 30. – С. 18-20.
  147. О возможности формирования уставного фонда хозяйственного общества за счёт имущественных прав (Комментарий к Закону Респуб-лики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в Закон Республи-ки Беларусь "О хозяйственных обществах // Главный бухгалтер. 2010. – № 31. – С. 36-39.
  148. Ограничения по внесению в качестве вклада в уставный фонд хо-зяйственных обществ определённых объектов (комментарий Закона Рес-публики Беларусь от 15.07.2010 №168-З «О внесении изменений и до-полнений в Закон Республики Беларусь «О хозяйственных обществах // Главный бухгалтер. 2010. – № 34. – С. 31-33.
  149. Дать основу для дополнительных рычагов управления // Вестник Белнефтехима. 2010. – № 5. – С. 28-30.
  150. Процессуальные особенности уведомления ответчика об арбитраж-ном разбирательстве // Вестник Высшего Хозяйственного Суда Респуб-лики Беларусь. 2010. – № 5. – С. 92-96.
  151. Управляющий (управляющая организация) унитарного предпри-ятия // Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. 2010. – № 10. – С. 35-43.
  152. О некоторых аспектах правовой природы предприятия как имуще-ственного комплекса (на основе белорусского права) // Сборник науч-ных трудов. Правосудие и прокурорский надзор в Республике Беларусь: законодательство и практика применения. 2010. - С. 331-368.
  153. О третейских судах в Республике Беларусь // Тендер. 2010. – № 34. – С. 4-6.
  154. Практика Международного арбитражного суда при БелТПП // Тен-дер. 2010. – № 36. – С. 8-10.
  155. Споры по договорам, заключенным на торгах // Тендер. 2010. – № 38. – С. 12-15.
Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 38, факс: +375 17 209 57 42, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі cookie-файлаў

Мы ў сацыяльных сетках

Зараз на сайце два госця і ніводнага зарэгістраванага