Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра міжнароднага права
Дацэнт
кандыдат юрыдычных навук
 

 

Давыдзенка Дзмітрый Леанідавіч

Кандыдат юрыдычных навук

Дацэнт кафедры міжнароднага права факультэта міжнародных адносін БДУ.

Скончыў Маскоўскі дзяржаўны інстытут міжнародных адносін, Міжнародна-прававы факультэт (2001 гг.) cum laude.

Вольна валодае англійскай, беларускай, французскай, італьянскай мовамі, добра – нямецкай мовай.

У 2004 г. абараніў дысертацыю на суісканне вучонай ступені кандыдата юрыдычных навук па тэме «Мiравое пагадненне як сродак урэгулявання прыватна-прававых спрэчак (па праве Расіі і некаторых замежных краін)» (спецыяльнасць 12.00.03).

Галіны навуковых інтарэсаў: міжнародны грамадзянскі працэс і міжнародны камерцыйны арбітраж, міравыя пагадненні, трацейскі разбор, прымірыцельныя працэдуры, медыяцыя, міжнароднае прыватнае права, прызнанне і прывядзенне ў выкананне замежных судовых і арбітражных рашэнняў, параўнальнае правазнаўства, прыватнае марское права. Аўтар звыш 100 публікацый (уключаючы 2 манаграфіі) па гэтых тэмах. Ягоныя асобныя навуковыя працы былі перакладзеныя на нямецкую мову выдадзеныя у Германіі.

Мае вопыт эксперта па пытаннях расійскага і міжнароднага гандлёвага права ў замежных судах і міжнародных арбітражах. Удзельнічаў у рэфармаванні прадпрымальніцкага права Казахстана (2018) у якасці эксперта па камерцыйным праве Расіі.

Рэгулярна ўдзельнічае ў якасці арбітра ў міжнародных арбітражах, у тым ліку па рэгламентах Міжнароднай гандлёвай палаты, Міжнароднага камерцыйнага арбітражнага суда і Марской арбітражнай камісіі пры Гандлёва-прамысловай палаце Расii.

Уключаны ў спіс лепшых спецыялістаў у сферы міжнароднага камерцыйнага арбітражу ва ўзросце да 45 гадоў у 2017–2022 гг. (міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Who's Who Legal і Global Arbitration Review), у 2022 г. – у якасці аднаго з Глабальных лідэраў (Global leaders).

Уваходзіць у рэкамендаваныя спісы арбітраў МКАС і Марской арбітражнай камісіі пры Гандлёва-прамысловай палаце Расii, Ганконгскага міжнароднага арбітражнага цэнтра (HKIAC), Арбітражнага цэнтра паўднёвага Кітая (SCIA), калегій Арбітражнага цэнтра РСПП па Міжнародных і Транспартных спрэчках (Расiя), Палаты арбiтраў (Мiнск), Казахстанскага міжнароднага арбітражу іншых арбітражных устаноў.

Член кансультатыўнага савета Міжнароднага цэнтра акадэмічных прававых даследаванняў (Індыя).

Ад'юнкт-дарадца Ex Curia International, міжнароднага цэнтра па даследаванні практыкі Альтэрнатыўных спосабаў вырашэння спрэчак (ADR).

Член рэдакцыйнай рады часопіса Палаты арбітраў пры Саюзе юрыстаў Рэспублікі Беларусь «Chamber of arbitrators» і рэдакцыйнай калегіі часопіса Гандлёва-прамысловай палаты РФ «Камерцыйны арбітраж».

Рэдактар навукова-практычнага праекта CIS Arbitration Forum (http://cisarbitration.com/) па даследаванні праблем вырашэння камерцыйных спрэчак з удзелам бакоў з краін рэгіёна СНД.

 

Стажыроўкі

Інстытут замежнага і міжнароднага прыватнага права ім. Макса Планка, Германія, 2009, 2014, 2018 гг.

 

З 2004 г. займаецца юрыдычнай практыкай у сферы камерцыйнага права, судовага і арбітражнага разбору (тэлекамунікацыі, страхаванне, паліўна-энергетычны комплекс, сельская гаспадарка, банкаўская дзейнасць, іншыя сферы прадпрымальніцтва).

У 2017–2019 г. галоўны эксперт Цэнтра арбітражу і пасярэдніцтва і адказным сакратаром Марской арбітражнай камісіі (МАК) пры Гандлёва-прамысловай палаце Расii.

У 2019–2022 г. дацэнт кафедры міжнароднага прыватнага і грамадзянскага права Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных адносін.

Неаднаразова выступаў запрошаным выкладчыкам у замежных унівэрсытэтах.

Выканаўчы сакратар Экспертна-метадычнай рады Арбітражнай камісіі расійскага камітэта Міжнароднай гандлёвай палаты (ICC Russia) у 2020–2022 гг.

 

Член Праўлення Цэнтра медыяцыі пры Асацыяцыі юрыстаў Расіі.

 

 Web of Science: ABF-4760-2020

SSRN ID: 2374879

Бакалаўрыят

1. Міжнароднае прыватнае права

2. Рымскае прыватнае права

Манаграфіі

 1. Примирительные процедуры в европейской правовой традиции / Д.Л. Давыденко. М.: Инфотропик Медиа. 2013. 232 с. ISBN 978-5-9998-0175-3. 
 2. Как избежать судебного разбирательства: посредничество в бизнес-конфликтах / Д.Л. Давыденко. – М.: ИД «Секрет фирмы», 2006. – 168 с. ISBN 5-98888-025-8.

 

Артыкулы

Аб міжнародным камерцыйным арбітражы

 

 1. Force majeure в арбитражной практике по делам Международной торговой палаты // Новые горизонты частного права: сб. научных статей по итогам международной конференции / под общ. ред. А.А. Кальгиной, Е.А. Мальгинова; Москва. 2021. С. 19 – 33.
 2. Практика рассмотрения арбитражными судами дел об оспаривании третейских решений / Д.Л. Давыденко // Закон. – М., 2020. – № 6. – С. 130 – 141.
 3. Приведение в исполнение вынесенных в России третейских решений на примере Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации // Взаимодействие государственных судов и арбитражей в сфере альтернативного разрешения споров: Материалы научно-практического семинара (Алматы, 12 октября 2018 г.) / Отв. ред. М.К. Сулейменов, А.Е. Дуйсенова. – Алматы, 2019. ISBN978-601-7993-04-7. С. 169–182.
 4. Проверка на прочность: оспаривание арбитражного решения в суде // Legal insight. 2019. № 1. С. 32–35.
 5. Международная принудительная исполнимость мировых соглашений в форме арбитражных решений на согласованных условиях // Новые горизонты международного арбитража. Выпуск 3: Сборник статей. Под ред. А.В. Асоскова, А.И. Муранова, Р.М. Ходыкина. М.: ООО «Цифра закона», 2015. С. 38–
 6. Соотношение международного коммерческого арбитража с другими альтернативными способами разрешения международных коммерческих споров. // Вестник международного коммерческого арбитража. – М., 2013. – № 1. – С. 8–41.
 7. Получить решение – не значит исполнить его / Д.Л. Давыденко, Д.С. Черный // Legal insight. – М., 2011. – № 1. – С. 16–19.
 8. Вопросы признания и (или) приведения в исполнение иностранных решений в России / Д.Л. Давыденко, А.И. Муранов // Корпоративный юрист. – М., 2007. – № 3. – С. 42–46.
 9. Мировые соглашения в делах о приведении в исполнение решений международного коммерческого арбитража / Д.Л. Давыденко, А.И. Муранов // Закон. – М., 2008. – № 8. – С. 131 – 145.
 10. Какое уведомление о слушании дела в международном коммерческом арбитраже следует считать надлежащим: любопытный подход Арбитражного суда города Москвы и ФАС МО / Д.Л. Давыденко, А.И. Муранов // Международный коммерческий арбитраж. – М., 2008. – № 2. – С. 162 – 168.
 11. Страницы истории международного арбитража / Д.Л. Давыденко // Коллегия. – М., 2008. – № 6 – 7. – С. 59 – 61.
 12. Материально-правовой ordre public в российской судебной практике по делам о признании и приведении в исполнение или отмене решений международного коммерческого арбитража / Д.Л. Давыденко, Е. Курзински-Сингер // Закон. – М., 2009. – № 9. – С. 197–210.
 13. Перипетии решений лондонского арбитража в России: история о «ненадлежащем» уведомлении сторон о слушании дела / Дмитрий Давыденко, Александр Муранов // Корпоративный юрист. – М., 2009. № 11. С. 39–40.
 14. Последствия несоблюдения доарбитражного порядка урегулирования спора // Д.Л. Давыденко, А.И. Муранов // Арбитражная практика. – М., 2010. – № 5. – С. 108–113.

 

Аб міжнародным прыватным праве

 1. Новые корпоративные нормы в МЧП. Когда можно применять иностранное, а когда только российское право // Юрист компании. 2014 г. № 4. С. 42–47 (0,5 а.л.).
 2. Даже устная внешнеэкономическая сделка может оказаться действительной // Арбитражная практика. 2013 г. № 11. С. 14–19 (0,5 а.л.).
 3. Унификация и согласование права международной торговли: развитие, проблемы и тенденции / Д.Л. Давыденко, А.И. Муранов // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – М., 2008. – Вып. 3, № 14. – С. 81 – 86.
 4. Мировое соглашение в международных частноправовых спорах / Д.Л. Давыденко // Международный коммерческий арбитраж. – М., 2005. – № 1. – С. 24 – 36.

 

Пра прымірэнчыя працэдуры

 1. Институциональные механизмы урегулирования споров между бизнесом и органами власти: краткий обзор // Третейский суд. – СПб., 2021. – № 2. С. 193–197.
 2. Проблемы соотношения процедуры медиации и третейского разбирательства в свете российского законодательства // Роль права в развитии интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе: современные тенденции и вызовы. V Тихоокеанский юридический форум, посвященный празднованию 120-летия Дальневосточного федерального университета и 100-летия юридического образования на Дальнем Востоке России, 3–5 октября 2019 г.: материалы / составитель Н.Г. Присекина. – Владивосток: Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 2020. С. 32–34.
 3. Придание медиативным соглашениям силы исполнительного документа: Что привносит в гражданский оборот новое законодательство // Интеграция медиации в судебную систему: практика, проблемы, перспективы: I Межрегион. конф., 17 окт. 2019 г., г. Балашиха Московской обл. / Союз «Балашихинская торгово-пром. палата» [и др.; под ред. В. Н. Князева]. – М.: Беловодье, 2019. С. 7–11.
 4. Появление и развитие медиации в России; Понятийный аппарат медиации; Медиативное соглашение // Медиация: Учебник / Под ред. А.Д. Карпенко, А.Д. Осиновского. — СПб: АНО «Редакция журнала «Третейский суд»; М.: Статут, 2016. — 480 c.
 5. Введение к программе учебной дисциплины. Программа дисциплины «Юридическая конфликтология, медиация и третейский суд» // Третейский суд. – СПб., 2015. – № 1. С.127–162 (2,2 а.л.).
 6. Внесудебное урегулирование споров и примирительные процедуры в средневековой Европе // Третейский суд. – СПб., 2013. – № 2. С. 177–196 (1 а.л.).
 7. Практика коммерческой медиации в России: некоторые примеры и проблемы правового регулирования // Коммерческая медиация: теория и практика: сборник статей Инфотропик Медиа. 2012. С. 190–213 (1 а.л.).
 8. Общность между примирительными процедурами и третейским судом // Развитие медиации в России: теория, практика, образование: сб. ст. / под ред. Е.И. Носыревой, Д.Г. Фильченко. 2012 г. С. 192–201 (0,5 а.л.).
 9. Когда биться невыгодно / Д.Л. Давыденко // Медиация и право. Посредничество и примирение. – М., 2008. – № 3 (9). – С. 45–49.
 10. Из истории примирительных процедур в Западной Европе и США / Д.Л. Давыденко // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – М., 2004. – № 1. – С. 163–176.
 11. Медиация как примирительная процедура в коммерческих спорах: сущность, принципы, применимость / Д.Л. Давыденко // Хозяйство и право. – М., 2005. – № 5. – С. 105–111; № 6. – С. 70–80.
 12. Коммерческое посредничество в России становится реальностью / Д.Л. Давыденко, Э.С. Бергер // Третейский суд. – СПб., 2003. – № 6. – C. 113–123.
 13. Арбитраж и примирение: две стороны одной медали / Д.Л. Давыденко // Третейский суд. – СПб., 2004. – № 1. – С. 83 – 87.
 14. Традиции примирительных процедур в России / Д.Л. Давыденко // Третейский суд. – СПб., 2003. – № 1. – C. 113–119.
 15. Европейский подход к разрешению коммерческих споров / Д.Л. Давыденко, Н.А. Подольская // Третейский суд. – СПб., 2003. – № 4. – С. 117 – 126.
 16. Курс по посредничеству ― в московские вузы / Д.Л. Давыденко, Н.А. Подольская // Третейский суд. – СПб., 2003. – № 6. – С. 159–160.
 17. Для чего и как исследовать примирительные процедуры урегулирования гражданско-правовых споров / Д.Л. Давыденко // Российская академия юридических наук. Научные труды. Выпуск 6. Том 2. – М.: Издательская группа «Юрист», 2004. – С. 7–12.
 18. Интересные факты и цитаты о спорах и их внесудебном урегулировании / Д.Л. Давыденко // Третейский суд. – СПб., 2005. – № 1. – С. 157 – 163; № 2. – С. 125 – 130.
 19. Европейский Союз закладывает основы для развития примирительных процедур / Д.Л. Давыденко // Закон. – М., 2003. – № 12. – С. 23 – 35.
 20. Риски для развития примирительной практики в России / Д.Л. Давыденко // Третейский суд. – СПб., 2007. – № 4. – С. 122 – 127.
 21. Вопросы юридической терминологии в сфере «альтернативного разрешения споров» / Д.Л. Давыденко // Третейский суд. – СПб., 2009. – № 1. – С. 40 – 53.
 22. Директива ЕС о медиации в гражданских и коммерческих делах: статус и механизм приведения в исполнение мировых соглашений / Д.Л. Давыденко // Хозяйство и право. – М., 2009. – № 9. – С. 107 – 112.
 23. Нейтральное содействие переговорам по заключению и пересмотру условий сделок как новая профессиональная услуга / Д.Л. Давыденко // Правосудие в Московской области. – М., 2009. – № 4. – С. 138–158.
 24. Нейтральность и доверие как основа посредничества: несколько исторических иллюстраций // Третейский суд. – СПб., 2010. – № 1. – С. 160 – 167.
 25. Комментарии на законопроекты, внесенные Президентом РФ // Третейский суд. – СПб., 2010. – № 2. – С. 48 – 51.
 26. Примирительные процедуры и арбитраж в Древней Греции // Третейский суд. – СПб., 2010. – № 5. – С. 161 – 168; № 6 – С. 130 – 140.
 27. Примирительные процедуры в российской правовой культуре: мировой ряд — особый способ урегулирования споров в Новгородской республике в XI–XV вв. // Третейский суд. – СПб., 2011. – № 3. С. 157—169.
 28. Содействие примирению сторон в странах западной Европы: обеспечение исполнения медиативных и иных мировых соглашений // Третейский суд. – СПб., 2011. – № 5. С. 162—172.
 29. С чего начинался мир: урегулирование споров в первобытном обществе // Третейский суд. – СПб., 2012. – № 1. С. 166—175 (1 а.л.); – № 2. С. 159—166 (1 а.л.).
 30. Заключение на проект закона ВАС РФ // Третейский суд. – СПб., 2012. – № 1. С. 143—145 (0,3 а.л.).

 

Аб міравым пагадненні

 1. Проблемы соотношения процедуры медиации и третейского разбирательства в свете российского законодательства / Д.Л. Давыденко // Arbitration.ru. Ноябрь 2020. № 9 (23). С. 31 – 34.
 2. Мировое соглашение и примирительные процедуры в арбитражном, гражданском и третейском процессе / Д.Л. Давыденко // Российская академия юридических наук. Научные труды. Выпуск 3. Том 2. – М.: Издательская группа «Юрист», 2003. – С. 7 – 12.
 3. Мировое соглашение и примирительные процедуры в арбитражном, гражданском и третейском процессе / Д.Л. Давыденко // Арбитражный и гражданский процесс. – М., 2003. – № 10. – С. 29–32.
 4. К вопросу о мировом соглашении / Д.Л. Давыденко // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – М., 2004. – № 4. – С. 169–182; № 5. – С. 138–147.
 5. Мировое соглашение в гражданском праве // Реформа законодательства в России: проблемы и перспективы. М., 2002. – С. 74–75.
 6. Механизм функционирования мирового соглашения в общественных отношениях / Д.Л. Давыденко // Юрист. – М., 2003. – № 5. – С. 11–13.
 7. Некоторые теоретические аспекты мирового соглашения / Д.Л. Давыденко // Юрист. – М., 2003. – № 3. – С. 20–26.
 8. Мировое соглашение вне суда и его урегулирование гражданским правом / Д.Л. Давыденко // Хозяйство и право. – М., 2005. – Приложение к № 2. – 48 с.
 9. Правовые гарантии устойчивости урегулирования споров: исполнение внесудебных мировых соглашений / Д.Л. Давыденко // Коллегия. – М., 2005. – № 3. – С. 28–30.
 10. Понятие мирового соглашения в гражданском праве / Д.Л. Давыденко // Материалы VI международной научно-методической конференции «Наука и образование в условиях социально-экономической трансформации общества». – Минск, 2003. – С. 7–11.
 11. Закрепление мирового соглашения в Гражданском кодексе РФ / Д.Л. Давыденко // Российская академия юридических наук. Научные труды. Выпуск 4. Том 1. – М.: Издательская группа «Юрист», 2003. – С. 735–738.
 12. Мировое соглашение и мировая сделка: соотношение понятий // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2008. № 12. С. 82–99.

 

Аб міжнародным грамадзянскім працэсе

 1. О судебном содействии в деле шведского инвестиционного фонда против российского нефтяного гиганта / Д.Л. Давыденко // Московский журнал международного права = Moscow Journal of International law. – М., 2004. – № 4. – С. 256–270.
 2. С чем могут столкнуться иностранные лица в российских государственных арбитражных судах? / Дмитрий Давыденко, Александр Муранов // Корпоративный юрист. – М., 2009. № 11. С. 33–38.

 

Аб юрыдычных паслугах

 1. СРОчные меры. Закон о саморегулируемых организациях создает сложности для адвокатуры и сферы юридических услуг / Дмитрий Давыденко, Александр Муранов // Новая адвокатская газета. – 2008. – № 2 (19). – С. 6 – 7.
 2. Международная ассоциация юристов: ее значение, статус и деятельность / Д.Л. Давыденко, А.И. Муранов // IBA – МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ: Резолюции, принципы, стандарты, заявления и иные документы / Составитель и научный редактор А.И. Муранов. – М.: ИД «Юридический бизнес», 2008. – С. 12 – 21.
 3. Патентные поверенные, адвокаты и прочие юристы: Россия как «заповедное царство паралигалов» / Дмитрий Давыденко, Александр Муранов // Новая адвокатская газета. – 2009. – № 3 (февраль). – С. 6.

 

 

Аб марскім праве

 1. Особенности арбитража частных морских споров в России // Морское право № 3. 2021. С. 39 – 42.
 2. Море права и фактов: о практике разрешения споров по договорам страхования в Морской арбитражной комиссии (МАК) при Торгово-промышленной палате РФ (интервью) // РЖД-Партнер. Декабрь 2018. С. 62;
 3. Вахтенный уснул от усталости. Разрешение в МАК спора касательно рыбного промысла: классификация и мореходность судна. // Морские вести России. 2018. № 2. С. 7.
 4. Особенности процедуры разрешения морских споров в Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ // Коммерческий арбитраж. 2019. № 2;
 5. Приведение в исполнение вынесенных в России третейских решений на примере Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации // Взаимодействие государственных судов и арбитражей в сфере альтернативного разрешения споров: Материалы научно-практического семинара (Алматы, 12 октября 2018 г.) / Отв. ред. М.К. Сулейменов, А.Е. Дуйсенова. – Алматы, 2019. – 400 с. ISBN 978-601-7993-04-7;

 

Іншае

 

 1. Взыскание судебных расходов от очевидцев KILL BILLA // Давыденко Д.Л., Ретивых А.И. Корпоративный юрист. Декабрь 2014 г. С. 20–24.
 2. Значение и функции оговорки о публичном порядке в иностранном и российском праве // Давыденко Д.Л., Хизунова А.Н. Закон. Февраль 2013 г. С. 31–38.
 3. Священные оковы договора / Д.Л. Давыденко // Третейский суд. – СПб., 2008. – № 4. – С. 163 – 167.
Кантакты: тэл.: +375 17 284 00 02, факс: +375 17 284 00 04; e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі cookie-файлаў

Мы ў сацыяльных сетках

Зараз на сайце 789 гасцей і ніводнага зарэгістраванага