Подождите, идет загрузка сайта ...

 

Кафедра міжнароднага права
Прафесар
доктар юрыдычных навук
прафесар

Прафесар кафедры міжнароднага права факультэта міжнародных адносін БДУ, галоўны навуковы супрацоўнік Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых даследванняў, спецыяльны дакладчык ААН па негатыўным уплыве аднабаковых прымусовых мер на правы чалавека.

- скончыла Беларускі дзяржаўны універсітэт, факультэт міжнародных адносін, спецыяльнасць міжнароднае права (2001),
- кандыдат юрыдычных навук (спецыяльнасць 12.00.10 Міжнароднае права, Еўрапейскае права, 2004),
- дацэнт (2008),
- доктар юрыдычных навук (спецыяльнасць 12.00.10 Міжнароднае права, Еўрапейскае права, 2015),
- прафесар (2018)

Удзел у навуковых таварыствах:

Член Экспертнага савета ВАК па праве

Прэздідэнт Беларускай галіны Асацыяцыі міжнароднага права

Эксперт Навукова-кансультатыўнага савета пры Эканамічным Судзе СНД

Член групы экспертаў в галіне права пры Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, распараджэнне главы Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 14.07.2017 № 70ра

Член НМА ВНУ па праве

Член НМА ВНУ па кіраванні

Член навукова-кансультатыўнага савета па міжнародным праве пры Міністэрстве замежных спраў Рэспублікі Беларусь, загад МЗС №62 ад 5.06.2018

Кіраўнік працоўнай групы па міжнароднай і інфармацыйнай бяспецы Экспертнага Савета пры Савеце Бяспекі Рэспублікі Беларусь

Стажыроўкі

Даследчы праект 2003 of “AsserCollegeEurope”, Гаага, Нідзерланды, 2003

Юрыдычны факультэт, універсітэт Манхайм, Германія, 2003 – 2004;

Гаагская акадэмія міжнароднага права, Гаага, Нідзерланды, 2005;

Кіраванне правасуддзем, Гаага, Нідзерланды, 2009;

Інстытут Макса Планка міжнароднага публічнага і параўнальнага права, 2010 – 2011;

Інстытут Макса Планка міжнароднага публічнага і параўнальнага права, 2013;

Інстытут Макса Планка міжнароднага публічнага і параўнальнага права, 2015;

IVLP «Вышэйшая адукацыя ў цыфравым стагоддзі», ЗША, 2018;

Прафесар па абмене, універсітэт Бохум, Германія, 2020-2021;

Ганаровы прафесар Інстытута даследванняў міру і бяспекі.

Узнагароды:

Прэмія імя першага рэктара БДУ акадэміка У.І. Пічэты 2010 г. за манаграфію «Принцип невмешательства во внутренние дела государств: современные тенденции».

Стыпендыя Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь таленавітым маладым навукоўцам на 2013 г. (распараджэнне Прэзідэнта РБ No.265 рп от 17.12.2012 О назначении стипендий Президента РБ талантливым молодым ученым)

Падзяка Кіравання Расійскага экалагічнага саюза за істотны ўнёсак у развіцце праваразумення, навуковыя артыкулы, справаздачы і ўдзел у першай школе інтэрэкаправа 2012 г.

Падзяка НЦЗПД за актыўны ўдзел у даследваннях у галіне прав, дасягненне якасных паказчыкаў у навуковай дзейнасці і ў сувязі з Днём беларускай навукі, 22.01.2014 г.

Падзяка БДУ за шматгадовую плённую навукова-педагагічную дзейнасць і ў сувязі са святкаваннем Дня беларускай навукі, январь 2015 г.

Лаўрэат конкурса манаграфій Фонда им. першага прэзідэнта Рэспублікі Казахстан, 2015 г.

Дыплом прэміі Спасовіча за манаграфію «Довгань, Е.Ф. Международные организации и поддержание международного мира и безопасности. – Минск: МИТСО, 2016. – 262 p.

Стыпендыя Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь таленавітым маладым навукоўцам на 2019 г., распараджэнне Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь №253р от 22.12.2018

Грамата БДУ за шматгадовую навукова-педагагічную дзейнасць па падрыхтоўцы высокакваліфікаваных спецыялістаў (2019)

Сфера навуковых інтарэсаў: міжнароднае публічнае права, права міжнароднай бяспекі, мірнае вырашэнне міжнародных спрэчак, права міжнародных арганізацый, міжнароднае экалагічнае права, права міжнародных дагавораў, права знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі ЕС, інфармацыйнае права.

Першая ступень (Бакалаўрыят)

Міжнароднае публічнае права

Другая ступень (Магістратура)

Актуальныя праблемы развіцця права міжнароднай бяспекі

Рэалізацыя міжнародных дагавораў у нацыянальнай прававой сістэме

Манаграфіі

 1. Экономический Суд Содружества Независимых Государств — 15 лет / Е. Ф. Довгань [и др.]. Минск: Ковчег, 2008. — 330 с.
 2. Довгань Е.Ф., Павлова Л.В. Исследование о соответствии национального законодательства Республики Беларусь нормам международного гуманитарного права по вопросу о защите культурных ценностей в период вооруженных конфликтов. – Минск: 2009. – 116 с.
 3. Довгань, Е. Ф. Принцип невмешательства во внутренние дела государств: современные тенденции / Е. Ф. Довгань. — Минск: Право и экономика, 2009. — 359 с.
 4. Dovgan E.F., Rozanov A.A. Collective Security Treaty Organization (2002-2009). DCAF Regional Programm Series no.6 – Geneva/ Minsk: Procon, 2010. – 92 p.
 5. Довгань, Е. Ф., Розанов А. А. Организация Договора о Коллективной безопасности (2002—2009). — Минск: Ковчег, 2010. — 140 с.
 6. Барковский И.А. [и др.] // Участие Республики Беларусь в кодификации и прогрессивном развитии международного права / под ред. Ю.А, Лепешкова. – Минск: Бизнесофсет, 2011. – 482 с. (Е.Ф. Довгань. Участие Республики Беларусь в правотворческой деятельности ОДКБ -- С. 121-155; Общая защита культурных ценностей – С. 228-244).
 7. Douhan, A. F. Regional Mechanisms of Collective Security: The New Face of Chapter VIII of the UN Charter? / A.F. Douhan  – Paris: L.Harmattan, 2013. – 244 p.
 8. Douhan, A.F. Evolution, Status and Main Fields of Activity of SCO // The Sganghai Cooperation Organization and Central Asia’s Security Challenges / ed. by A.A. Rozanov. – Geneva: DCAF, 2013. – P. 5–14.
 9. Довгань, Е.Ф. История развития, статус и основные направления деятельности ШОС / Е.Ф. Довгань // Шанхайская организация сотрудничества и проблемы безопасности Евразии. – Минск: Издательский центр БГУ, 2013. – С. 12–24.
 10. Douhan, A.F. Collective Security Treaty Organization (2002–2012) // A.F. Douhan, A.A. Rozanov. – Geneva/ Minsk : Procon, 2013. – 105 p.
 11. Довгань, Е.Ф. Международно-правовые основы деятельности региональных организаций в области поддержания международного мира и безопасности / Е.Ф. Довгань. – Минск : БГУ, 2014. – 295 с.
 12. ОДКБ и планирование на случай чрезвычайных обстоятельств / под ред. Е.Ф. Довгань, А.В. Русаковича. – Женева – Минск, 2015. – 257 с. (С. 1–2, 155–166, 179–206, 207–236 в соавт. с Н.О. Мороз, 237–240 в соавт. с А.В, Русаковичем).
 13. Международно-правовые механизмы обеспечения устойчивого развития и безопасности Республики Беларусь / О.В. Гришкевич [и др.]; под ред. Е.Ф. Довгань. – Минск: СтройМедиаПроект, 2016 – 396 с.
 14. Довгань, Е.Ф. Международные организации и поддержание международного мира и безопасности. – Минск: МИТСО, 2016. – 262 p.
 15. Collective Security Treaty Organization – contingency planning after 2014 / ed by A.F. Douhan, A.V. Rusakovich. – Geneva/ Minsk, 2016. – 208 p.
 16. Международное правосудие в XXI веке / Е.В. Бабкина [и др.] : под ред. Т.Н. Михалевой. – Минск: Бизнесофсет, 2016. – 472 с.
 17. Довгань Е.Ф. Акты международных организаций и их роль в системе международного права // Реализация актов органов международных межправительственных организаций на национальном уровне: на примере Российской Федерации и Республики Беларусь : моногр. / М. А. Мокосеева, Е. Ф. Довгань, А. С. Бакун, Н. О. Мороз, Н. С. Вавилов / под ред. М. А. Мокосеевой. — Йошкар-Ола : ООО ИПФ «СТРИНГ», 2019. – 360 с. (С. 25–48)
 18. Довгань Е.Ф. Участие органов исполнительной власти в признании для себя обязательными международных договоров // Нормотворческая деятельность органов исполнительной власти / Е.Ф. Довгань [и. др.] ; под общ. ред. Г.А. Василевича, Е.В. Семашко. – Минск: Колорград, 2019. – С. 286 – 303.
 19. Довгань Е.Ф. Участие органов исполнительной власти в принятии и реализации решений международных организаций в Республике Беларусь  // Нормотворческая деятельность органов исполнительной власти / Е.Ф. Довгань [и. др.] ; под общ. ред. Г.А. Василевича, Е.В. Семашко. – Минск: Колорград, 2019. – C. 303 – 331.

 Навучальныя дапаможнікі

 1. Довгань, Е. Ф. Международное воздушное право / Е. Ф. Довгань // Международное публичное право. Особенная часть: учеб. пособие / Ю.П. Бровка [и др.].; под ред. Ю. П. Бровки [и др.]. — Минск: Амалфея, 2011. Гл. 8, § 9, гл. 13. — С. 329—373, 614—622.
 2. Довгань Е.Ф. и др. Международное публичное право. Практикум. Учебно-методическое пособие ; под ред. Е.Ф. Довгань / Е.Ф. Довгань, Л.С. Лукина, О.М. Старовойтов. – Минск: МИТСО, 2016. – 236 с.
 3. Довгань Е.Ф. и др. Международное публичное право. Практикум. Учебное пособие ; под ред. Е.Ф. Довгань / Е.Ф. Довгань, Л.С. Лукина, О.М. Старовойтов. – 2-е издание дополненное. – Минск: МИТСО, 2016. – 240 с. (рекомендовано Министерством образования Республики Беларусь).
 4. Довгань Е.Ф. Международное экологическое право: учеб. Пособие / Е.Ф. Довгань, Е.В. Коннова; под ред. Е.Ф. Довгань. – Минск: Изд. Центр БГУ, 2018. – 311 с. (Б-ка успеш. студента). (рекомендовано Министерством образования Республики Беларусь).
 5. Довгань Е.Ф. Право внешней политики и политики безопасности Европейского союза. Учебное пособие. – Минск: МИТСО, 2020. – С. 80–92, 104–122 (Взаимодействие Европейского Союза с международными организациями в ходе осуществления совместной внешней политики и политики безопасности, Санкции Европейского Союза).

Дэпанаваныя работы:

УДК 342.52+342(4/9)+341.1

 1. Бабкина, Е. В. Теоретико-прикладные проблемы гармонизации законодательства Республики Беларусь с универсальными и региональными международно-правовыми нормами: (Отчет о НИР № ГР 20067027) [Электронный ресурс] / Е. В. Бабкина, Е. Ф. Довгань, О. В. Гришкевич, Т. Н. Михалева, Ю. Л. Будник, Е. А. Дейкало, Ю. А. Лепешков, Е. Б. Леанович, С. В. Горбаченко, Т. Г. Козловская ; Нац. центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь. — Минск, 2011. — (п. 1.1., 2.2., 2.3.2., 2.3.4., заключение) – С.17-37, 95-108, 124-152, 158-163, 363-388 — Рус. — Деп. в ГУ  «БелИСА» 29.07.2011 г., № Д201132

Навукова-практычны каментар

 1. Довгань Е.Ф. Комментарий к статье 26 / Е.Ф. Довгань // Научно-практического комментария к Закону Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З ”О международных договорах Республики Беларусь“ // Консультант Плюс: Комментарии законодательства. Технология Проф [Электронный ресурс] / ООО ”ЮрСпектр“; под ред. Л.В.Павловой. – Минск, 2012;
 2. Довгань, Е.Ф. Комментарий к статье 38 / Е.Ф. Довгань // Научно-практического комментария к Закону Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З ”О международных договорах Республики Беларусь“ // Консультант Плюс: Комментарии законодательства. Технология Проф [Электронный ресурс] / ООО ”ЮрСпектр“; под ред. Л.В.Павловой. – Минск, 2012.

Артыкулы

 1. Douhan A.F. COVID-19 as a Challenge to International Solidarity (Legal Regime and Application of Unilateral Sanctions in the Course of the Pandemic) // Humanitäres Völkerrecht (Journal of International Law of Peace and Armed Conflict) June 2021, Issue 1-2, pp 8-22
 2. Довгань Е.Ф. Международно-правовой статус нетипичных частей территории государства // Право.by. – 2021. -- №1. – 71–79.
 3. Довгань Е.Ф. Правовой статус частей территории государства // Проблемы управления – № 4(78). – 2020. – C.84–93
 4. Douhan AF. Negative impact of unilateral sanctions on the enjoyment of
  human rights in the COVID-19 pandemic. Journal of the Belarusian State
  International Relations. 2020; 2:78–85
 5. Довгань Е.Ф. Статус физических лиц в международном экологическом праве // Проблемы управления. – № 2(76). – 2020. – С. 4–13.
 6. Довгань Е.Ф. Имплементация актов международных организаций в Республике Беларусь // Право.by. – 2020. – №2(64). – С.83–89.
 7. Довгань Е.Ф. Информационные права личности как элемент обеспечения безопасности государства. часть 2 // Труды Института национальной безопасности Республики Беларусь, вып. 48, часть 1. – 2020. – С. 80–87.
 8. Довгань Е.Ф. Как спасти мир online или человек в сети // Веснiк сувязi. – 2020. №1 (159). – С. 30–35.
 9. Довгань Е.Ф. Имплементация актов Евразийского экономического союза в законодательстве Республики Беларусь // Правоведение. 2019. Т.63, No 3. С.381–392. https://doi.org/10.21638/spbu25.2019.302
 10. Douhan A.F. Adapting the Human Rights System to the Cyber Age // Max Plank Yeabook of the United Nations Law / ed.by Frauke Lachenmann, Rüdiger Wolfrum. – 2019. – Vol. 23. – P. 251–289
 11. Довгань Е.Ф. Защита прав человека в условиях информационных технологий как элемент обеспечения устойчивого развития // Материалы междунар. науч-практ. конференции ««Безопасность и устойчивое развитие: теория и практика в условиях цифровой трансформации», Минск 5-6.12.2019. – Минск, 2019. – С. 29–34.
 12. Довгань Е.Ф. Влияние правовой доктрины на формирование и развитие международного права // Право.by. – 2019. -- № 6. – С. 128 – 134
 13. Douhan A.F. Human Rights dimension of cyber security // Challenges, risks and threats for security in Europe / 11th Network Europe Conference Warsaw 19th - 22nd May 2019 / ed. by A. Kellerhals, T.Baumgartner. -- P. 89 -- 102
 14. Довгань Е.Ф. Правовой режим имплементации актов Совета Безопасности ООН в Республике Беларусь // Верховенство право на национальном и международном уровнях как приоритет деятельности ООН и суверенных государств. Материалы международной научно-практической конференции 6 сентября 2019 года/ под ред. Е.М. Абайдельдинова, А.Х. Абашидзе, Р.К.Сарпекова, М.Ж. Куликпаевой. – Нур-Султан, 2019. – С. 96 – 106.
 15. Довгань Е.Ф. Правовой статус межправительственных договоров и международных договоров межведомственного характера Республики Беларусь // Право.by. – 2019. -- №2 – с.  76-83
 16. Довгань Е.Ф., Мокосеева М.А. Правовые проблемы функционирования Евразийского Экономического союза // Вестник Мариинского университета/ -- 2018. -- №4. – С. 71 – 79.
 17. Довгань Е.Ф. Информационные права личности в контексте обеспечения безопасности государства // Материалы междунар. науч-практ. конференции «Информационная революция и вызовы новой эпохи – стимулы формирования современных подходов к информационной безопасности», Минск 29-30.11.2018. – Т. 2 – С. 75 – 80
 18. Довгань Е.Ф. Информационные права личности как элемент обеспечения безопасности государства. часть 1 // Труды ИНБ Республики Беларусь. Выпуск 46. – 2019. – С. 37-50
 19. Довгань Е.Ф. Права человека в контексте борьбы с международным терроризмом // Труд. Профсоюзы. Общество. – 2019. – №1. – С. 54–60.
 20. Довгань Е.Ф. Новые права человека и современное международное право // Конституция Российской Федерации и современный правопорядок. Московская юридическая неделя. Материалы XV Международной научно-практической конференции: в 5-ти частях. Москва, 2019. – С.  208–213.
 21. Douhan A.F. Economic Court of the Commonwealth of Independent States // International Development Law / ed. By R.Wolfrum, P. Minnerop, F Lachenmann. – Oxford: OUP, 2019. – P. 399 – 403
 22. Довгань Е.Ф. «Новые» права человека и международное право // Российское право онлайн. – 2018. – № 3. – С. 37 – 45.
 23. Douhan A.F. Сhanging nature of individual in international law // Kutafin University Law Review. – 2018. – Volume 5. – Issue. 2. – P. 290–315.
 24. Довгань Е.Ф. Правовой режим использования информационных технологий в период вооруженных конфликтов // Право.by. – 2018. – №4. – С. 100–108.
 25. Довгань Е.Ф. «Зеленые рабочие места» в контексте международного права // Труд. Профсоюзы. Общество. – 2018. – № 3. – С. 52–57.
 26. Довгань Е.Ф. Права человека в эпоху информационных технологий // Вестник университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2018. – С. 109–126.
 27. Довгань Е.Ф. Доклад // «Зеленая» экономика, профсоюзы и создание рабочих мест. сборник материалов по результатам II Международного форума «Профсоюзы и «зеленые» рабочие места», 19 – 20 апреля 2018 г., Минск. – Минск: Профпресс, 2018. – С. 10–17.
 28. Douhan A.F. // “Green” economy, Trade Unions and Creating Jobs. Compedium of the Results of the II International Forum “Trade Unions and “Green” Jobs”, 19–20 April 2018, Minsk. – Minsk: Profpress, 2018. – P. 10–16.
 29. Довгань Е.Ф. Информационной воздействия на государство в контексте обеспечения информационной безопасности личности // Проблемы обеспечения национальной и региональной безопасности: правовые и информационные аспекты: Материалы Междунар. Науч. Практ. Конф.: в 2 т. – Минск, 2018. – Т. 2. – С. 178–183.
 30. Довгань Е.Ф. Международно-правовые аспекты воздействия на государство и общество с помощью информационных технологий // Труды ИНБ. – 2018. – №44. – С. 59 – 75.
 31. Довгань Е.Ф. События, связанные с вооруженными конфликтами, как обстоятельство непреодолимой силы в гражданско-правовом обороте // Влияние вооруженных конфликтов на международное право. Сборник научных статей / под ред. Е.Ф. Довгань., Н.О. Мороз. – Минск: Международный университет «МИТСО», 2018. – С. 59–83.
 32. Довгань Е.Ф. Обеспечение контроля Совета Безопасности ООН за деятельностью региональных организаций в области поддержания международного мира и безопасности // Влияние вооруженных конфликтов на международное право. Сборник научных статей / под ред. Е.Ф. Довгань., Н.О. Мороз. – Минск: Международный университет «МИТСО», 2018. – С. 5–26.
 33. Douhan, A.F. The Ukrainian Crisis: Wrong Responces of the International Community? // The Case of Crimea's Annexation under International Law / ed. by W. Chaplinski [et. al.]. -- Warsaw: Scholar Publishing House, 2017. -- P. 259 – 278
 34. Довгань Е.Ф Проблемные аспекты принятия актов Евразийского экономического союза // Научные чтения профессора В.И. Семенкова. сборник материалов респ. науч.-практ. конфер. 7 дек. 2017. – Минск: Четыре четверти, 2017. – С. 95–101.
 35. Довгань Е.Ф. Место и роль мягкого права в праве Евразийского экономического союза // Перспективные решения актуальных проблем государственного строительства и международного права . ст. науч. Статей. Под ред. Е.В, Семашко. – Минск: Четыре Четверти, 2017. – С. 203–214.
 36. Довгань Е.Ф. Понятие, виды, характеристики и роль мягкого права в современном международном праве // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь. – Минск: Бизнесофсет, 2017. – Выпуск 12. – С. 135–146.
 37. Довгань Е.Ф. Механизмы защиты прав человека в случае введения односторонних принудительных мер в деятельности специальных механизмов Совета ООН по правам человека // Право.by. – 2017. – №5. – С. 124–131.
 38. Довгань Е.Ф. Инициативы МОТ в XXI веке // Профсоюзы и будущее сферы труда: Сборник докладов форума. – Минск, ФПБ, 2017. – С. 21–25
 39. Douhan A., Fundamental Human Rights and Coercive Measures: Impact and Interdependence / A. Douhan // J. Belarus. State Univ. Int. Relat. 2017. No. 1. P. 67-77
 40. Douhan, A.F., Transboundary challenges to European Security // Perspectives of Security in Europe – Current Challenges, EU Strategies, International Cooperation, 7th Network Europe conference, Yerevan, 15-17th July 2015. – Zurich: Schultress, 2016. – P. 149–174.
 41. Довгань Е.Ф., Ограничительные меры Европейского союза как обстоятельства непреодолимой силы в гражданско-правовом обороте // Вести НАН Беларуси. Серия Гуманитарные науки. – 2016. – № 2 – С. 88–94
 42. Douhan, A.F. United Nations and Regional Organizations: Complementarity v. subsidiarity // UNYB – 2016. – P. 241–277.
 43. Довгань Е.Ф., Целевые санкции Советом Безопасности ООН как обстоятельство непреодолимой силы в гражданско-правовом обороте // Труд. Профсоюзы. Общество. – 2016. – № 1. – C. 68–72.
 44. Довгань Е.Ф., Введение санкций Советом Безопасности ООН как обстоятельство непреодолимой силы в гражданско-правовом обороте // Труд. Профсоюзы. Общество. – 2015. – № 4. – C.41–45.
 45. Довгань Е.Ф., Роль ООН в урегулировании конфликтов: сохранение ведущей роли Совета Безопасности ООН // Мой мир: повестка дня устойчивого развития после 2015 г. : сб. ст. науч.-практ. конф. молод. Учен., Минск, 27 мая 2015 г. / под ред. Е.Ф. Довгань. – Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2015. – С. 53–42.
 46. Довгань Е.Ф. Верховенство права и Совет Безопасности ООН: проблемы применения целевых санкций // Труды факультета международных отношений : науч. сборник. – Вып. 6. – Минск, 2015. – С. 90–98.
 47. Douhan, A.F. ENP and the Establishment of the Single Space for Security in Europe // 6th Network Europe conference “The Eastern Partnership – Current Developments and Perspectives for the European Integration Process ” (13 -- 16 July 2014, Tbilisi) / ed. by A. Kellerhals, T. Baumgartner – 2015. – P. 61–84.
 48. Довгань, Е.Ф. Имплементация Республикой Беларусь международных обязательств, связанных с участием в региональных организациях на постсоветском пространстве (ОДКБ, ЕАГ) // Сборник материалов Международного семинара «Международная безопасность и НАТО в 2014 году», Минск, 4–5 дек. 2014 г. / под ред. А.А, Розанова и А.В. Русаковича. – Минск: РИВШ, 2015 – C.56–64.
 49. Douhan A.F. International organizations and settlement of the conflict in the Ukraine // Zeitschrift für ausländisches öffenliches Recht und Völkerrecht. – Band 75. – 2015. – No. 1. – P. 195-214.
 50. Довгань Е.Ф, Роль международный организаций в урегулировании конфликта в Украине // Труды факультета международных отношений : науч. сборник. – Вып. 5. – Минск, 2014. – С. 97-104.
 51. Довгань, Е.Ф. «Обязанность сотрудничать» и поддержание международного мира и безопасности / Е.Ф. Довгань // Сборник материалов Международного семинара «Международная безопасность и НАТО в меняющемся мире», Минск, 5 дек. 2013 г. / редкол.: А.В. Русакович [и др.]. – Минск: Мэджик, 2014 – C.70–80.
 52. Довгань, Е.Ф. Перспективы создания единой Европейской платформы безопасности: международно-правовые аспекты / Е.Ф. Довгань // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь; редкол.: В.И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Бизнесофсет, 2014. – Выпуск 9. – C.180–189.
 53. Douhan, A.F. European Neighborhood Policy – Fostering Regional Cooperation in the Security Area / A.F. Douhan // 5th Network Europe conference “EU neighbourhood policy – survey and perspectives” (20–23 October 2013, Jerusalem) / ed. by A. Kellerhals, T. Baumgartner – P. 151–174.
 54. Довгань, Е.Ф, Совет Безопасности ООН и принудительная деятельность региональных организаций / Е.Ф.Довгань // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь; редкол.: В.И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Бизнесофсет, 2013. – Выпуск 8. – С. 209–218
 55. Довгань, Е.Ф. Взаимодействие ОБСЕ с иными международными организациями в области поддержания международного мира и безопасности / Е.Ф. Довгань // Актуальные проблемы междунар. публичного и междунар. частного права. сб. науч. тр. Вып. 5 / редкол. : Ю.П. Бровка [пред.], Е.В. Бабкина, А.Е. Вашкевич (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2013. – С. 37–52.
 56. Довгань Е.Ф. Контроль Совета Безопасности ООН за деятельностью региональных организаций / Е.Ф. Довгань // Сборник материалов Международного семинара «Международная безопасность и НАТО в меняющемся мире», Минск, 13–14 дек. 2012 г. / редкол.: А.В. Русакович [и др.]. – Минск: Мэджик, 2013. – С. 52–59.
 57. Довгань Е.Ф. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма / Е.Ф. Довгань // Журнал международного права и международных отношений. – 2013. – №1. – С. 3–10.
 58. Douhan, A.F. CIS, CSTO and the United Nations: Could an Active Regional System of Collective Security Be Established? // Baltic Yearbook of International Law 2012. – Leiden: Martinus Nijhoff Publications, 2013. – P. 131–155.
 59. Douhan, A.F. Advisory Opinions of the Economic Court of the Commonwealth of Independent States: A New Means of Settlement of International Disputes in the Region? // International Dispute Settlement: Room for Innovations? / ed. by R. Wolfrum, I. Gätzschmann. – Springer, 2013. – P. 79-108
 60. Довгань, Е.Ф. К вопросу о роли контрмер в применении целевых санкций региональными международными организациями / Е.Ф. Довгань // Актуальные проблемы международного публичного и международного частного права: сб. науч. тр. Вып. 4 / редкол.: Ю.П. Бровка [пред.], Е.В. Бабкина, А.Е. Вашкевич (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2012. - C. 32–46.
 61. Довгань, Е.Ф. «Принудительные действия» главы VIII Устава ООН: новые подходы? // Труды факультета международных отношений 2012: научный сборник. Вып. III. – Минск: БГУ, 2012. – C.98 – 102
 62. Довгань Е.Ф. Право человека на благоприятную окружающую среду: международные и национальные механизмы защиты. // Право.by – 2012. – №6. – С.109–114.
 63. Douhan, A.F. Die Republik Weiβrussland im Gefüge internationaler Organisationen und Einrichtungen auf dem postsojetischen Gebiet / A.F. Douhan // Osteuropa. Recht. – 2012. – No.3. – S. 2-17.
 64. Довгань, Е.Ф. Вмешательство на основании договора – новая форма деятельности региональных организаций коллективной безопасности / Е.Ф. Довгань // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь; редкол.: В.И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Бизнесофсет, 2012. – Выпуск 7. – С. 161-169
 65. Довгань Е.Ф. Целевые санкции региональных организаций: границы правомерности // Право.by – 2012. – №3 – С. 123-131.
 66. Довгань Е.Ф. ОДКБ – региональная организация коллективной безопасности: проблемы и перспективы сотрудничества // Сборник материалов Международного семинара «Международная безопасность и НАТО в новых условиях», Минск, 15-16 дек. 2011 г. \ редкол.: А.В.Русакович [и др.]. – Минск: Мэджик, 2012. – С. 58-70;
 67. Довгань Е.Ф. Санкции региональных организаций: правовые основания и статус // Право.by. – 2012. – №2 – 74-82
 68. Douhan, A.F. Economic Court of the Commonwealth of Independent States / A.F. Douhan // Max Planck Encyclopedia of Public International Law / ed. by R. Wolfrum. – Vol. III. – Oxford: OUP, 2012. – P. 299-302
 69. Douhan, A.F. Collective Security Treaty Organization / A.F. Douhan // Max Planck Encyclopedia of Public International Law / ed. by R. Wolfrum. – Vol. II. – Oxford: OUP, 2012. – P. 322-327;
 70. Douhan, A.F. Liability for Environmental Damage / A.F. Douhan // Max Planck Encyclopedia of Public International Law / ed. by R. Wolfrum. – Vol. VI. – Oxford: OUP, 2012. – P. 830-837;
 71. Довгань, Е.Ф. Коллективная безопасность: понятие, характеристики, тенденции // Право.by – 2012. – №1 – C. 83-90
 72. Douhan A.F. Commonwealth of Independent States – In There any Chance to Establish an Effective System of Collective Security in the Region? // Max Plank Yearbook of United Nations Law. – Vol.15. – 2011. – Pp.281-327
 73. Правомерность целевых санкций Совета Безопасности ООН в рамках борьбы с терроризмом // Право.by. – 2011. – №3 – C.11-21
 74. Довгань Е.Ф. К вопросу о понятии региональных органов и соглашений согласно главе VIII Устава ООН // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь; редкол.: В.И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Бизнесофсет, 2011. – Выпуск 6. – С. 115-122
 75. Правовая природа права Европейского союза // Актуальные проблемы международного публичного и международного частного права: сб. науч. тр. Вып. 2 / редкол.: Ю.П. Бровка [пред.], Е.В. Бабкина, А.Е. Вашкевич (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2010. - C.47-59
 76. Компенсация трансграничного ущерба в международном экологическом праве //Право.by. – 2010. №3. – C.34-42
 77. Довгань Е.Ф. Правовой режим борьбы с распространением оружия массового поражения после 2003 года // Вестник Дипломатической Академии МИД России» Серия «Международная безопасность и контроль над вооружениями». - Москва 2010, Дипломатическая академия МИД России. - 2010: «Восточная книга», 2010. - С.24-48
 78. К вопросу о статусе источников права Европейского Союза // Журнал международного права и международных отношений -- 2010. – №1. – С. 3-9
 79. Имплементация норм по борьбе с международным терроризмом в законодательстве Республики Беларусь // Право в современном белорусском обществе. Сборник научных трудов. Вып. 5. – Минск: Право и экономика, 2010 – С. 130-141
 80. К вопросу о возможности прямого действия решений ЕврАзЭС и Таможенного союза // Международное право. – 2009. -- №3 – 154-164 (Douhan E.F. On the issue of the direct force of decisions made by EEC and the Customs Union. // International Law – 2009. – No.3. – 165-174
 81. Влияние Экономического Суда СНГ на создание и исполнение права Содружества // Актуальные проблемы международного публичного и частного права. Выпуск 1. – Минск: БГУ, 2009. – С. 65-73
 82. Довгань Е.Ф. К вопросу о правовой силе актов органов СНГ // Право.by. – 2009. – №4. – С. 205-211
 83. Довгань Е.Ф. Некоторые вопросы имплементации норм международного гуманитарного права по защите культурных ценностей в законодательстве Республики Беларусь. // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. Вып. 4 / редкол.: В.И. Семенков, Г.А. Василевич и др.; Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь. – Минск: Право и экономика, 2009. – С. 174-188;
 84. Довгань Е.Ф. Некоторые вопросы реализации принципа невмешательства во внутренние дела государств в деятельности международных судов // Право.by – 2009. – №1 – С. 126-131;
 85. Примирение в Экономическом Суде СНГ: особенности компетенции // Вестник Гродненского университета. Серия 4 Право – 2008. – №.1. – С. 86-93;
 86. Довгань Е.Ф. Роль и возможности международных судебных органов (СНГ) // Эффективность законодательства и современные юридические технологии (материалы заседания Международной школы-практикума молодых ученых-юристов Москва, 29-31 мая 2008 г.). Отв. ред. Т.Я. Хабриева . – М.: 2009. – 398-402
 87. Довгань Е.Ф. Институт примирения в Экономическом Суде СНГ – реалии и перспектива // Сборник материалов Международной научно-практической конференции, посвященной 15-летию Экономического Суда СНГ, Минск, 21 июня 2007 г. – Минск, 2008 – С. 138-141
 88. Довгань Е.Ф. Экономический Суд СНГ – орган для разрешения международных споров публичного характера на пространстве СНГ. // Журнал международного права и международных отношений – 2008. – № – С. 3-9;
 89. Применимость обычных норм международного гуманитарного права к современным конфликтам: тенденции и проблемы // Российский ежегодник международного права. 2005. Специальное издание. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 48-61
 90. Довгань Е.Ф. Борьба с распространением оружия массового поражения в контексте принципа невмешательства во внутренние дела государств // Вестник Гродненского государственного университета им. Я. Купалы. Серия 1, История, Философия, Политология и социология, Культурология, Педагогика, Психология, Правоведение, Филология. – 2004. – N 4 (29). – С. 134-144;
 91. Довгань Е.Ф. Обязательность резолюций Совета Безопасности ООН в контексте принципа невмешательства во внутренние дела государств // Белорусский журнал международного права и международных отношений. – 2004. – № 1. – С. 3-10;
 92. Довгань Е.Ф. К вопросу о правомерности вооруженных антитеррористических мер в контексте принципа невмешательства во внутренние дела государств // БЖМПи МО. – 2003. -- №3. – С. 3-12
 93. Довгань Е.Ф. Международно-правовая трактовка вмешательства во внутреннюю компетенцию государства. Теоретический аспект // Вестник Гродненского государственного университет им. Я. Купалы. Серия 1, История, Философия, Политология и социология, Культурология, Педагогика, Психология, Правоведение, Филология. – 2003. – N 2(20). – С. 79-88;
 94. Довгань Е.Ф. К вопросу о соотношении принципа невмешательства во внутренние дела государств и международно-правового регулирования. // Сборник научных статей по материалам международного научно-образовательного форума «Европа 2002», 04.06.2002 г., ЕГУ. – Минск: ЕГУ, 2003. – С. 225-231;
 95. Довгань Е.Ф. К вопросу о правомерности вооруженных анти-террористических мер в контексте принципа невмешательства во внутренние дела государств // Белорусский журнал международного права и международных отношений. – 2003. - N 3. – С. 3-12;
 96. Довгань Е.Ф. К вопросу о соотношении принципа невмешательства во внутренние дела государств и государственного суверенитета // Белорусский журнал международного права и международных отношений. – 2002. – N 3. – С. 31-36;
 97. Довгань Е.Ф. Эмбарго // Белорусская юридическая энциклопедия. В 4-х томах. – Т.4. – Минск, ГИУСТ БГУ, 2013 – С. 282.
 98. Довгань Е.Ф. Превентивные меры // Белорусская юридическая энциклопедия. В 4-х томах. – Т.3. – Минск, ГИУСТ БГУ, 2010 – С. 202-203;
 99. Довгань Е.Ф. Принудительные меры // Белорусская юридическая энциклопедия. В 4-х томах. – Т.3. – Минск, ГИУСТ БГУ, 2010 – С. 276-278;
 100. Довгань Е.Ф. Расизм // Белорусская юридическая энциклопедия. В 4-х томах. – Т.3. – Минск, ГИУСТ БГУ, 2010 –С. 391-392;
 101. Довгань Е.Ф. Самооборона // Белорусская юридическая энциклопедия. В 4-х томах. – Т.3. – Минск, ГИУСТ БГУ, 2010 – С. 449-450
 102. Довгань, Е.Ф. Коллективная безопасность // Белорусская юридическая энциклопедия. В 4-х томах. – Т.2. – Минск, ГИУСТ БГУ, 2009 – С. 47-49;
 103. Довгань, Е.Ф. Коммюнике // Белорусская юридическая энциклопедия. В 4-х томах. – Т.2. – Минск, ГИУСТ БГУ, 2009 – С. 67-68;
 104. Довгань, Е.Ф. Международный терроризм // Белорусская юридическая энциклопедия. В 4-х томах. – Т.2. – Минск, ГИУСТ БГУ, 2009 – С. 225-226;
 105. Довгань, Е.Ф. Невмешательство // Белорусская юридическая энциклопедия. В 4-х томах. – Т.2. – Минск, ГИУСТ БГУ, 2009 – С. 371-373

Тэзісы і матэрыялы канферэнцый, іншае

 1. Douhan A., Unilateral sanctions and human rights in the system of world politics // Euroasia. Expert. 2020. Vol. 1—2, [Electronic resource]. URL: https://journal.eurasia.expert/s111111110011178-8-1/
 2. Довгань, Е.Ф. Информирование Совета Безопасности ООН: новое видение ст. 54 Устава ООН? // Мат-лы XI Международной научно-практической конференции «Беларусь в современном мире» (Минск, 30.10.2012). – Минск: Издательский центр БГУ, 2012. – C. 87–88.
 3. Довгань, Е.Ф. Экологические права человека: международные механизмы защиты / Е.Ф. Довгань // Экология: синтез естественно-научного, технического и гуманитарного знания: материалы III Всерос. науч.-практ. форума (Саратов, 10-12 октября 2012 г.) и I Школы интерэкоправа (Саратов, 11-12 октября 2012 г.) / [редкол. А.В. Иванов, И.А. Яшков, Е.А. Высторобец и др.]; Сарат. гос. тех. ун-т им. Ю.А. Гагарина. — Саратов: Изд-во ЕврАзНИИПП, 2012. – С. 387–389.
 4. Довгань, Е.Ф. Санкции региональных организаций в условиях глобализации / Е.Ф. Довгань // Концептуальные основы развития национальных правовых систем в контексте процессов глобализации и региональной интеграции: постсоветский опыт и перспективы устойчивого развития: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 7-8 окт. 2011 г. / редкол.: С.А. Балашенко (гл. ред.) [и др.]. - Минск: Изд. центр БГУ, 2011. – С. 262-263
 5. Целевые санкции Совета Безопасности ООН: границы правомерности // Материалы международной научно-практической конференции «Правовое обеспечение инновационного развития экономики Республики Беларусь » Материалы международной научно-практической конференции (21-22 окт. 2010 г. Минск) / редкол.: И.Н. Колядко (гл. ред. и др.). – Минск: Позитив-центр, 2010. –с.25-27.
 6. Практика Совета Безопасности ООН в борьбе с распространением оружия массового поражения после 2003 г. // Беларусь в современном мире. Материалы VIII междунар. науч. конф., посвяш. 88-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск 30 окт. 2009 / редкол. В.Г. Шадурский [и др.] – Минск: Тесей, 2009. – C. 79-80
 7. Примирение как средство разрешения споров в международном экологическом праве // Актуальные проблемы использования примирительных процедур как формы разрешения споров в национальном и международном праве: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 23 апр. 2010 г.) – Минск: БГЭУ, 2010, С. 160-161
 8. Вопросы внутренней компетенции государств в деятельности международных судов // Беларусь в современном мире: материалы VII междунар. науч. конф., посвящ. 87-летию образования Белорус. гос. ун-та (Минск, 30 акт. 2008 г.) / редкол. В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Тесей, 2008. – С. 78-79
 9. Alena F. Douhan: Philipp A. Zygojannis, Die Staatengemeisnchaft und das Kosovo: Humanitäre Intervention und internationale Übergangsverwaltung unter Berücksichtigung einer Verpflichtung des Intervenierten zur Nachsorge, Humanit?res Völkerrecht-Informationsschriften/ Journal of International Law of Peace and Armed Conflict (JILPAC), 19. Jahrgang/ Volume 19, 2/2006, S. 141-143. (отзыв на книгу)
 10. Борьба с международным терроризмом: теория и реальность // Беларусь в современном мире: Тез. докл. III Респ. научн. конф., Минск, 28-29 окт. 2004 г. / Редкол.: А.В. Шарапо и др. – Мн.: БГУ, 2004. – С. 108-110.
 11. Довгань Е.Ф. Совместная внешняя политика Европейского Союза в контексте принципа невмешательства во внутренние дела государств // Изучение опыта Европейского Союза в проведении демократических реформ. Мат-лы междунар. сем. (26-30 мая 2003 г., Минск, Гомель). – Минск, 2004. – С. 39-43
 12. Довгань Е.Ф. Вмешательство во внутренние дела государств — понятие и виды // Беларусь в современном мире: Тез. докл. I Респ. научн. конф., Минск, 22-23 окт. 2003г. / Редкол.: А.В. Шарапо и др. – Мн.: БГУ, 2003. – С. 118-120
 13. Довгань Е.Ф. Регламентация внутренней компетенции в международно-правовых актах // Правовые акты: Социальная обусловленность, качество, применение и совершенствование. Межвузовская научно-практическая конференция. — 28 марта 2002 г. — Минск: НО ООО «БПИ-С», 2002. – С. 108-109.
 14. Довгань Е.Ф. Принцип невмешательства во внутренние дела государств и его место в международных отношениях // Материалы V научной конференции студентов и аспирантов ФУСТ БГУ: Сборник / Авт.-сост. О.Р. Годунин. – Минск: ФУСТ БГУ, 2002. – С. 9-11.
 15. Довгань Е.Ф. Вмешательство в контексте современных международных отношений // Актуальные проблемы развития правовой системы современного общества: Материалы междунар. науч. конф. студентов и аспирантов. Минск, 29-30 октября 2002. / Редкол.: Г.А. Шумак (отв. ред.) и др. - Минск: БГУ, 2003. – С. 54-55.
 16. The consolidation of internal competence in international legal acts // Legal Acts: Social Basis, Quality, Applicability and Improvement. Interuniversity Scientific-Practical Conference. – March 28, 2002. – Mn. NO OOO “BPI-S”, 2002. – Pp.108-109
 17. Довгань Е.Ф. Внутренняя компетенция Республики Беларусь как производная государственного суверенитета // Государственность на Беларуси: генезис и перспективы: Сб. материалов респ. научно-практ. конф., 30 января 2002 г. В 2-х ч. / Брест. гос. ун-т им. А.С. Пушкина. — Брест: Изд-во БрГУ, 2002. – Ч.1. — С. 58-60
 18. Ловшенко (Довгань) Е.Ф. Основные принципы построения конституций. // Сборник работ 56-й научной конференции студентов и аспирантов Белгосуниверситета. Минск. Апрель-май 1999, в 3-х частях. Ч.1. — Мн.: БГУ, 2000. — С. 142-146;
 19. Ловшенко (Довгань) Е.Ф. Типовая структура Конституции. // Сборник работ 57-й научной конференции студентов и аспирантов Белгосуниверситета. Минск. 16-19 мая 2000, в 3-х частях. Ч.2. — Мн.: БГУ, 2000. — С. 262-265;
 20. Довгань Е.Ф. Налогообложение иностранных юридических лиц а Республике Беларусь. // Беларусь i свет: Альманах. Т.4 / Пад. рэд. Л.Лойкi. — Мн.: РIВШ БДУ, 2002. — С. 151-156

Аўтарэферат

Довгань, Е.Ф. Региональный механизм системы коллективной безопасности в современном международном праве. Автореф. дисс. докт.юрид.наук. 12.00.10 – Международное право, Европейское право. – Минск, 2014. – 46 с.

Навучальныя праграмы

 1. Международно-правовые аспекты международной безопасности: учеб. программа для студентов фак. Междунар. отношений спец. 1-24 01 01 «Международное право» / авт.-сост. Е.Ф. Довгань. – Минск: БГУ, 2011. – 23 с.
 2. Институт невмешательства в международном праве. Учебная программа для студентов факультета международных отношений специальности 1-24 01 01 «Международное право» / авт.-сост. Е.Ф. Довгань. – Минск: БГУ, 2006. – 19 с.
 3. Международное экологическое право: учеб. программа для студентов фак. Междунар. отношений спец. 1-24 01 01 «Международное экологическое право» / авт.-сост. Е.Ф. Довгань. – Минск: БГУ, 2009. – 29 с.

Электронныя публікацыі

 1. Douhan A.F. International Organizations or Institutions, Cooperation in Security Matters // MPEPIL
 2. Douhan A.F. Environmental sustainability \ Global campus 2013 [Electronic resource] 2013 http://eiuc.org/tl_files/EIUC%20MEDIA/Global%20Campus%20of%20Regional%20Masters/Global%20Classroom%202013/GClassroom%20Student%20Reports/Yerevan%20report.pdf
 3. Douhan A.F. Unilateral Coercive Measures: Criteria and Characteristics [Electronic resource] OHCHR 2013 http://www.ohchr.org/Documents/Events/WCM/AlenaDouhan.doc
 4. Антология Интерэкоправа. – Москва-УФА: ЕврАзНИИПП, 2013.

Выданні пад рэдакцыяй

 1. Мой мир: повестка дня устойчивого развития после 2015 г. : сб. ст. науч.-практ. конф. молод. Учен., Минск, 27 мая 2015 г. / под ред. Е.Ф. Довгань. – Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2015. – 144 с.
 2. ОДКБ и планирование на случай чрезвычайных обстоятельств / под ред. Е.Ф. Довгань, А.В. Русаковича. – Женева – Минск, 2015. – 257 с.
 3. Практикум по международному публичному праву, авт-сост. Е.Ф.Довгань, Л.С. Лукина, О.М. Старовойтов, под ред. Е.Ф. Довгань
 4. Collective Security Treaty Organization – contingency planning after 2014 / ed by A.F. Douhan, A.V. Rusakovich. – Geneva/ Minsk, 2016. – 208 p.
 5. Миротворчество: новые горизонты / под ред. Е.Ф. Довгань, Н.О.Мороз. – Минск: БОКК, 2016.
Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 38, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

 

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі cookie-файлаў

Мы ў сацыяльных сетках