Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра рамана-германскіх моў міжнароднай прафесійнай дзейнасці
старшы выкладчык
 
 

Пасля заканчэння ў 1987 г. Мінскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута замежных моў працавала настаўнікам нямецкай мовы да 1995 года, з 1995 працавала ў сыстэме вышэйшай адукацыi выкладчыкам нямецкай мовы. З 2014 працуе выкладчыкам нямецкай i польскай мовы ў БДУ на факульцеце міжнародных адносін.

Грамадская дзейнасць:

 - З 1994 — праца ў дабрачынных арганізацыях "Дзецям Чарнобыля", суправаджэнне дзяцей на аздараўленне ў Германію.
- З 2006 года член рэспублiканскага абʼяднання выкладчыкаў нямецкай мовы.
- Праца ў журы секцыi нямецкай мовы на мiжародным конкурсе па замежных мовах « Моўная разнастайнасць: успрыманне свету праз прызму мовы». 23.03.2018г. Мiжнародны унiверсiтэт «МИТСО».

Узнагароды:

2015 г.— Падзяка ФМА БДУ.

Павышэнне кваліфікацыі:

- 22.10.2001-28.12.2001- курсы павышэння кваліфікацыі "Асновы кампутарнай тэхнікі і камп'ютэрных тэхналогій у адукацыі» (паглыблены курс), РІВШ г.Мінск.
- 07.02. 2005 г. – 19.02.2005 г. — курсы павышэння кваліфікацыі па спецыяльнасці «Нямецкая мова» МДЛУ факультэт павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў ІПКіПК г. Мінск.
- Семінары, арганізаваныя Інстытутам імя Гётэ ў Мінску і Германскай службай акадэмічных абменаў у РБ.
- С 29.07.2005 г. по 27.08.2005 г. павышала сваю кваліфікацыю па курсе "Польская мова, вышэйшы ўзровень" у Варшаўскім універсітэце ў Рэспубліцы Польшча.
- 31.05.2006 г. — скончыла 2-х гадовы курс польскай мовы і культуры, Польскі інстытут, Мiнск.
- 06.07. 2008 г. - 26.07. 2008 г. — семінар павышэння кваліфікацыі "Праектныя работы на занятках па нямецкай мове ў дарослай аўдыторыі" у г. Швебіш-Халь у Германіі.
- 01.02.2009 г. – 01.06.2009 г. — удзел у Інтэрнэт-курсе павышэння кваліфікацыі выкладчыкаў нямецкай мовы. (Multimedia-Führerschein 1. Курс для пачаткоўцаў), Інстытут імя Гётэ ў Мінску, Маскве, Мюнхене.
- 22.02.2010 - 26.02.2010 - курсы павышэння кваліфікацыі «Вучэбны i выхаваýчы працэс ва ýмовах мадэрнiзацыi сiстэмы вышэйшай адукацыi», РІВШ г.Мінск.
- 01.10.2009 г. – 01.02. 2010 г. — удзел у Інтэрнэт-курсе павышэння кваліфікацыі выкладчыкаў нямецкай мовы. (Multimedia-Führerschein 2. Курс удасканалення), Інстытут імя Гётэ ў Мінску, Маскве, Мюнхене.
- 01.08 2010 г. - 21.08.2010 г. — семінар павышэння кваліфікацыі «Краiназнаўства: Ганзiйскiя гарады Брэмен i Ростак», ў г. Брэмен i Ростак.
- 14.11.2011 - 19.11.2011 - курсы павышэння кваліфікацыі па адукацыйнай праграме «Дыкцыя і голасавядзенне для прафесійнай дзейнасці выкладчыка», МДЛУ факультэт павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў ІПКіПК г. Мінск.
- 30.01.2017 - 03.02.2017 - курсы павышэння кваліфікацыі выкладчыкаў нямецкай мовы ФМА БДУ па краіназнаўстве, арганізаваныя Нямецкай акадэмічнай службай абмену і інстытутам нямецкіх даследаванняў "Landeskundlicher Fortbildungskurs des DAAD für Deutschkräfte an der Belarussischen Staatlichen Universität".
- 11.01.2018 - семінар павышэння кваліфікацыі «Apps und Web 2.0-Anwendungen im Fremdsprachenunterricht», ФМА пры падтрымцы DAAD.
- 22.01.2018 – 26.01.2018 - семінар павышэння кваліфікацыі «Lehrerfortbildung zu den Themen:
- Sprachspuren im öffentlichen Raum
- Landeskunde Schweiz
-neue Lehrwerke für Deutsch als Fremdsprache (пацверджанне ўдзелу).
- 28.05.2018 г. – 08.06.2018 г.- курсы павышэння кваліфікацыі «Вучэбна-метадычны комплекс новага пакалення: тэорыя і практыка праектавання». - РІВШ г.Мінск.

Нямецкая мова як першая замежная,
Нямецкая мова як другая замежная,
Польская мова як другая замежная
 1. Плашчынская Т. З. Der Einsatz von Spielen im Grammatikunterricht / Т. З. Плашчынская // Практыка выкладання замежных моў на факультэце міжнародных адносін БДУ: электронны сборнк навуковых артыкулаў ФМА БДУ, лістапад 2014. Выпуск 4. — Минск, 2014. — С. 66—67.
 2. Плашчынская Т. З. Der Einsatz von Diskursmitteln im DaF-Unterricht. Тэорыя і практыка прафесійна арыентаванага навучання замежным мовам: матэрыялы VIII Міжнар. навук.практ. канф., Мінск, 14-16 мая 2015г / рэдкал. А.М. Дубравенка (гал. рэд.), Н.А. Круглік. -Мінск: Міжнар. ун-т "MITСО". - С. С.98-100.
 3. Плашчынская, Т.З. Навучанне навыкам кампрэсіі тэкстаў на занятках па замежнай мове / Т.З. Плашчынская // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам: IX Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы IX Міжнар. навук. канф., прысвеч. 94-годдзю ўтварэння Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 29 каст. 2015 года / рэдкал .: В.Г. Шадурскі [і інш.]. - Мiнск: Выд. цэнтр БДУ, 2015. — С. 148 — 149.
 4. Плашчынская Т. З. Шыманскiй В.I. Visuelle Elemente bei der Einführung und Erklärung von Grammatik. Тэорыя і практыка прафесійна арыентаванага навучання замежным мовам: матэрыялы IX Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 12-14 мая 2016г. / Рэдкал. А.М. Дубровченко (гал. рэд.), Н.А. Круглік - Мінск: Міжнар. ун-т "МIТСО", 2016. - С. 224 - 225.
 5. Плашчынская Т. З., Карацюк Т. С. Элементы візуалізацыі пры ўвядзенні і тлумачэнні граматычных структур / Т.С. Карацюк, Т.З. Плашчынская // X Міжнар. навук. канф., Мінск, БДУ, 27 каст. 2016 года / рэдкал .: В.Г. Шадурскі (пред.) [i iнш.]. - Мінск: Выд. Цэнтр БДУ, 2016. - С. 183-184.
 6. Плашчынская Т. З., Карацюк Т. С.  Да пытання аб цяжкасці разумення семантыкі і перакладу нямецкіх безасабовыя і няпэўна-асабістых прапаноў / Т.С. Карацюк, Т.З. Плашчынская // Практыка выкладання замежных моў на факультэце міжнародных адносін БДУ: электронны зборнік навуковых артыкулаў ФМА БДУ, выд. 5, Мінск, 2017. — С. 120-121.
 7. Плашчынская Т. З., Кузiч Л. I.  Новае-добра забытае старое. Актуальныя пытанні філалогіі, педагогікі і методыкі выкладання замежных моў: зборнік навуковых прац ФМА БДУ, Выпуск 6. - Мінск БДУ 2016. - С. 123-124.
 8. Плашчынская Т. З., Кузiч Л. I.  Вакацiвы ў нямецкай мове. Тэорыя і практыка прафесійна арыентаванага навучання замежным мовам: X Міжнародная навукова-практыч.канф., 18 - 20 мая 2017 года г. Мінск. - Мінск, Міжнар. ун-т "МIТСО", 2017. - С. 251-255.
 9. Плашчынская Т.З. Да пытання аб выкарыстанні граматычных гульняў пры вывучэнні дзеясловаў. Міжкультурная камунікацыя і прафесійна-арыентаванае навучанне: XI Міжнар. навуr. кfнф., Мінск, БДУ, 25 кастр. 2017 года / рэдкал .: В.Г. Шадурскі (пред.) [i iнш.]. - Мінск: Выд. Цэнтр БДУ, 2017.
 10. Плашчынская Т.З., Кузич Л.И. «Основные методы для развития автономности в изучении иностранных языков». материалы X междунар. науч.-практ. конф. Теория и практика профессионально ориентированного обучения иностранным языкам: Минск, 10-12 мая 2018 г. – Минск: Междунар. ун-т «МИТСО».
 11. Плашчынская Т. З., Кузiч Л. I.  Паспяховы пачатак вывучэння нямецкай мовы. Тэорыя і практыка прафесійна арыентаванага навучання замежным мовам: XI Міжнародная навукова-практычн.канф., 10 - 12 мая 2018 года г. Мінск. - Мінск, Міжнар. ун-т "МIТСО", 2018.
Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 58, факс: +375 17 209 57 42, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі cookie-файлаў

Мы ў сацыяльных сетках

Зараз на сайце два госця і ніводнага зарэгістраванага