Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра раманскіх моў
выкладчык французскай мовы
 
 

2008—2010 гг. — Выкладчык кафедры другой замежнай мовы (французская) Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта.
0З.05.2009 г. — Суіскальнік вучонай ступені кандыдата філалагічных навук на кафедры другой замежнай мовы (французская); 2010 г. — здала дыферэнцыраваныя кандыдацкія залікі і экзамены.
2010—2016 гг. — Старшы выкладчык кафедры лінгвістычнага краіназнаўства і замежных моў Ваеннай акадэміі РБ.

Павышэнне кваліфікацыі:

16.01—27.01.2012 г. — Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы» па праграме «Тэхналогіі распрацоўкі электронных навучальных матэрыялаў».
21.02—22.02.2017 г. — Нацыянальная канферэнцыя настаўнікаў і выкладчыкаў французскай мовы, арганізаваная беларускай Асацыяцыяй настаўнікаў і выкладчыкаў французскай мовы пры падтрымцы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, МДЛУ і Пасольства Францыі ў РБ.
10.04—14.04.2017 г. — УА МДЛУ (Мінскі дзяржаўны лінгвістычны універсітэт), па адукацыйнай праграме «Маўленчы практыкум па міжкультурнай камунікацыі (французская мова)» (36 ч.).

Стажыроўкі:

ліпень 2003 г. — Шарлеруа (Бельгія)
ліпень 2004 г. — Льеж (Бельгія)
жнівень 2005 г. — Шарлеруа (Бельгія)
ліпень 2009 г. — Кон-Кур-сюр-Луар (Францыя)

Граматы:

Грамата Службы бяспекі Прэзідэнта РБ — кастрычнік 2015 г.
Грамата Узброеных Сіл РБ — за паспяховае i добрасумленнае выкананне абавязкаў, высокі прафесіяналізм і выканаўчасць — люты 2015 г.

Практычная дзейнасць:

2003—2005 гг. — Перакладчык-суправаджальнік дзіцячых груп, якія выязджаюць на аздараўленне ў Бельгію ў летні перыяд, арганізацыя «Parents d`accueil pour les enfants de Tchernobyl».

2009 г. — Прыняла ўдзел у падрыхтоўцы і арганізацыі двухтыднёвай лінгвістычнай стажыроўкі студэнтаў МДЛУ ў Францыі.

Практыка вуснай і пісьмовай мовы для студэнтаў спецыяльнасцяў:

Менеджмент (па напрамках) 

Міжнародныя адносіны 

Міжнароднае права 

Сусветная эканоміка  

Мытная справа

Магістратура:

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК — I (ФРАНЦУЗСКИЙ). N УД-5184 / уч. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-25 80 02 Мировая экономика (2 года).
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК — I (ФРАНЦУЗСКИЙ). N УД-5182 / уч. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-25 80 02 Мировая экономика (1 год).
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК — I (ФРАНЦУЗСКИЙ). N УД-5180 / уч. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-23 80 06 История международных отношений и внешней политики (1 год).
— 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК — I (ФРАНЦУЗСКИЙ). N УД-5178 / уч. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-89 81 02 Инновационный менеджмент в сфере туризма.
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК — I (ФРАНЦУЗСКИЙ). № 4994 / уч. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-26 80 01 Управление в социальных и экономических системах.
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК — I (ФРАНЦУЗСКИЙ). № 4995 / уч. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-24 80 01 Юриспруденция.
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК — I (ФРАНЦУЗСКИЙ). № 4996 / уч. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-23 80 06 История международных отношений и внешней политики.
ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ (ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК). № 4997. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-23 80 06 История международных отношений и внешней политики.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК — I (ИСПАНСКИЙ). N УД-5185 / уч. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-25 80 02 Мировая экономика (2 года).
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК — I (ИСПАНСКИЙ). N УД-5183 / уч. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-25 80 02 Мировая экономика (1 год).
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК — I (ИСПАНСКИЙ). N УД-5181 / уч. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-23 80 06 История международных отношений и внешней политики (1 год).
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК — I (ИСПАНСКИЙ). N УД-5179 / уч. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-89 81 02 Инновационный менеджмент в сфере туризма.
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК — I (ИСПАНСКИЙ). № 4998 / уч. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-23 80 06 История международных отношений и внешней политики.
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК — I (ИСПАНСКИЙ). № 4999 / уч. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-24 80 01 Юриспруденция.
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК — I (ИСПАНСКИЙ). № 5000 / уч. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-26 80 01 Управление в социальных и экономических системах.

ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ (ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК). № 5001 / уч. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-23 80 06 История международных отношений и внешней политики.

 1. Чуприна, Е. А. Семантическая неоднозначность: проблема разграничения полисемии и омонимии / Е. А. Чуприна // Вестник МГЛУ. Серия 1 Филология № 5 (42). — Минск: МГЛУ, 2009. — С. 172—177.
 2. Чуприна, Е. А. Трудности разграничения явлений полисемии и омонимии / Е. А. Чуприна // Профессионально-ориентированное обучение межкультурной коммуникации: сб. науч. ст., Минск, 5 апр. 2011 г. / редкол.: М. Б. Богова. — Минск: РИВШ, 2011. — С. 126—131.
 3. Чуприна, Е. А. Международные организации: ООН, ЕС, НАТО =Organisations internationales: ONU, EU, OTAN: учебное пособие для слушателей 12 факультета УО «ВА РБ» / Е. А. Чуприна. — Минск: ВА РБ, 2013. — 50 с.
 4.  Чуприна, Е. А. Давайте произносить как французы = Pour prononcer comme les Français: учебное пособие для слушателей 12 факультета УО «ВА РБ» / Е. А. Чуприна. — Минск: ВА РБ, 2015. — 63 с.
 5. Чуприна, Е. А. Проявление асимметрии лексического языкового знака во французском и русском языках: омонимия и полисемия / Е. А. Чуприна // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы Х Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 27 окт. 2016 г. / редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2016. — С. 71—73.
 6. Чуприна Е.А., Ерашова, В. Г. Французский язык: Таможня в диалогах: учебное пособие для студентов факультета международных отношений / В. Г. Ерашова, Е. А. Чуприна  — Мн.: БГУ, 2017. — С. 42.
 7. Чуприна Е.А., Лосева С.А. Антропоморфический характер «языка вина» (на материале французского языка) // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы XI Междунар. науч. конф., посвящ. 96—летию образования Белорусского гос. ун-та, Минск, 25 октября 2017 г. — Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы XI Міжнар. навук. канф., прысвеч. 96—годдзю заснавання Беларускага дзярж. ун-та, Мінск, 25 кастрычніка 2017 г. / БГУ, ФМО; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2017. — С. 79—80.
 8. Чуприна Е.А., Лосева С.А. Кому итальянский язык учить легко // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы XI Междунар. науч. конф., посвящ. 96—летию образования Белорусского гос. ун-та, Минск, 25 октября 2017 г. — Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы XI Міжнар. навук. канф., прысвеч. 96—годдзю заснавання Беларускага дзярж. ун-та, Мінск, 25 кастрычніка 2017 г. / БГУ, ФМО; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2017. — С. 191—192.
 9. Чуприна Е.А., Лосева С.А, Метод проектов при использовании видеоматериалов в обучении иностранному языку // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник / Выпуск 7. — 2017. — С. 128129.
 10. Чуприна Е.А., Лосева С.А. Влияние иностранного языка на личность // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник / Выпуск 7. — 2017. — С. 122123.
 11. Кукьян, Е. П. , Чуприна, Е.А. Английские заимствования в современном испанском языке / Е. П. Кукьян, Е. А. Чуприна // Альфа—2018: сб. науч. ст. II Международной научно-практической интернет-конференции молодых исследователей, Гродно, 2018 г. / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол. : И. Н. Кавинкина, (отв. ред.) [и др.]. — Гродно : Изд. Центр ГрГУ им. Я. Купалы, 2018. — С. 1065—1068.
 12. Чуприна, Е. А. , Кукьян, Е.П. Роль национально-культурного компонента в формировании ассоциативного и коннотативного фона слов- цветовых обозначений в различных европейских языках / Е. А. Чуприна, Е. П. Кукьян // Альфа—2018 : сб. научн. ст. II Международной научно-практической интернет-конференции молодых исследователей, Гродно, 2018 г. / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол. : И. Н. Кавинкина, (отв. ред.) [и др.]. — Гродно : Изд. Центр ГрГУ им. Я. Купалы, 2018. — С. 1245—1249.
 13. Чуприна, Е.А., Ерашова, В. Г. Французский язык. Инновации в туризме: учеб. материалы / В. Г. Ерашова, Е. А. Чуприна // Минск : БГУ, 2018. — 50 с.
 

 

Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 54, факс: +375 17 209 57 42

 

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі cookie-файлаў

Мы ў сацыяльных сетках

Зараз на сайце два госця і ніводнага зарэгістраванага