Подождите, идет загрузка сайта ...

Чаркас Васіль Васільевіч
Кафедра рамана-германскіх моў міжнароднай прафесійнай дзейнасці
 
кандыдат філалагічных навук
дацэнт (французская мова)
Скончыў Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут замежных моў (у цяперашні час МДЛУ); спецыяльнасць: выкладчык французскай і нямецкай мовы.
У 1993 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю на тэму "Функцыя уласна службовых слоў у структуры дзеяслоўна-субстантыўных злучэнняў сучаснай французскай мовы".
З 1995 г. — загадчык кафедры французскай мовы ГДУ ім. Ф. Скарыны, намеснік дырэктара Франка-Беларускага інстытута менеджменту, створанага на базе Гомельскага ўніверсітэта сумесна з Овернскім універсітэтам (г. Клермон-Феран, Францыя).
1999—2001 гг. — дактарант кафедры лексікалогіі французскай мовы Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта. Тэма доктарскай дысертацыі: "Функцыянальна-семантычнае поле каўзатива ў сучаснай французскай мове".
2004—2005 гг. — начальнік аддзела міжнародных сувязей Беларускага дзяржаўнага універсітэта фізічнай культуры (БДУ ФК), дырэктар цэнтра міжкультурных камунікацый БДУ ФК.
2006—2009 гг. — дацэнт кафедры міжкультурнай эканамічнай камунікацыі Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэта. Каардынатар сумеснай адукацыйнай праграмы БДЭУ і Пасольства Францыі ў РБ.
З 2009 г. — дацэнт кафедры раманскіх моў факультэта міжнародных адносін БДУ.
З 2009 па 2021 гг. —  загадчык кафедры раманскіх моў ФМА БДУ.

Павышэнне кваліфікацыі, стажыроўкі, сертыфікаты, дыпломы:

— "Універсітэт Марціна Лютэра" (г. Халле, Германія) — 19-ы Міжнародны лінгвістычны семінар.
— "Інстытут павышэння кваліфікацыі пры ГПП" г. Клермон-Ферана (Францыя) — Кіраванне прадпрыемствам ва ўмовах рынкавай эканомікі.
— "Прафесіаналізіраваны інстытут кіравання" (Оверньскі універсітэт, Францыя) — Праблемы выкладання эканамічных дысцыплін у ВНУ.
Гандлёва-Прамысловая Палата (ГПП) г. Парыжа (Францыя) — Французская мова дзелавых зносін. Выкарыстанне найноўшых тэхнічных сродкаў у працэсе навучання французскай мове.
Гандлёва-Прамысловая Палата (ГПП) г. Парыжа (Францыя) — Кіраванне культурным цэнтрам у міжнародным асяроддзі. Навучанне рускай дзелавой мове.
— Курсы па ўнутранаму аўдыту сістэмы менеджменту якасці пры Беларускім дзяржаўным эканамічным універсітэце.
Снежань 2010 г. — Маскоўскі дзяржаўны інстытут міжнародных адносін (Універсітэт) МЗС Расіі (г. Масква, Расія).
Лістапад 2011 г. — Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь. Семінар-практыкум для маладых дыпламатаў, спецыялістаў са стажам працы ў МЗС да аднаго года, студэнтаў і выкладчыкаў профільных ВНУ.
14—18.05.2012 — Мінск, МДЛУ, факультэт павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў ІПК і ПК па адукацыйнай праграме "лінгваметадычны практыкум па выкладанні замежных моў (французская мова)". Пасведчанне № 14237824.
Лістапад 2014 г. — Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь.
Студзень 2016 г. — Дзяржаўная ўстанова адукацыі "Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы" па праграме "Рэалізацыя стандартаў вышэйшай адукацыі і навучальных праграм трэцяга пакалення ва ўстановах вышэйшай адукацыі". Пасведчанне № 2412873.
22.01—02.02.2018 — ДУА "РІВШ" "Кагнітыўныя практыкі навучання і выхавання пакалення Z (дыягностыка-кваліметріческае суправаджэнне навучання пакалення Z)".
21.01—01.02.2019 — ГУО "РИВШ" по программе "Интеллектуальные технологии в образовании".
15—19.07.2019 — курсы пры Гандлёва-Прамысловай Палаце (ГПП) г. Парыжа (Францыя) "Падрыхтоўка да іспытаў на дыпломы французскай прафесійнай мовы. Арганізацыя экзаменацыйнай сесіі".

Сфера навуковых інтарэсаў: каўзатыўныя сувязі ў сістэме французскай мовы; французская спецыялізаваная мова (эканоміка, права, турызм, прэса і інш.).

Теория и практика перевода французского языка для специальностей:
— Учебная программа для специальностей: 1-23 01 01 Международные отношения; 1-24 01 01 Международное право; 1-25 01 03 Мировая экономика; 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям); 1-96 01 01 Таможенное дело, (французский, испанский, португальский, итальянский языки). № УД-10053 / баз.

Практика устной и письменной речи (французский язык) для студентов специальностей:

Международные отношения:
Государственный экзамен — Учебная программа для специальности 1-23 01 01 Международные отношения. Государственный экзамен по иностранному языку профессиональной деятельности (первому) (испанский, итальянский, португальский, французский). № УД—3420 / уч.

Международное право:
— Учебная программа для специальности 1-24 01 01 Mеждународное право, МП1 (1-7 семестры). ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПЕРВЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ) (2016).  
— Учебная программа для специальности 1-24 01 01 Mеждународное право, МП2 (1-2; 5-7 семестры). ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ВТОРОЙ ФРАНЦУЗСКИЙ) (2016).
— Учебная программа для специальности 1-24 01 01 Mеждународное право, МП2 (3-4 семестры). ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ВТОРОЙ ФРАНЦУЗСКИЙ) (2016). 
Государственный экзамен — Учебная программа для специальности 1-24 01 01 Международное право. Государственный экзамен по дисциплине "Иностранный язык (первый)" (испанский, итальянский, португальский, французский). № УД—3423 / уч.

Мировая экономика:
— Учебная программа  для специальности 1-25 01 03 Mировая экономика (МЭ1). Иностранный язык — 1 (французский).
Государственный экзамен Учебная программа для специальности 1-25 01 03 Мировая экономика. Государственный экзамен по дисциплине "Иностранный язык (1-й)" (испанский, итальянский, португальский, французский). № УД—3422 / уч.

Таможенное дело:
Государственный экзамен Учебная программа для специальности 1-96 01 01 Таможенное дело. Государственный экзамен по иностранному языку в профессиональной деятельности (первому) (испанский, итальянский, португальский, французский). № УД—3421 / уч.

Менеджмент (по направлениям):
Государственный экзамен — Учебная программа для специальности 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям). Государственный экзамен по иностранному языку (первому) (испанский, итальянский, португальский, французский). № УД—3419 / уч.

Деловая и дипломатическая переписка для специальности:

Международные отношения:
— Учебная программа для специальности 1-23 01 01 Международные отношения, (французский, испанский, португальский, итальянский языки). 

Курс подготовки к сдаче магистерского экзамена:
— Учебная программа для магистрантов по специальностям 1-23 80 06 История международных отношений и внешней политики; 1-24 80 01 Юриспруденция; 1-89 81 02 Инновационный менеджмент в сфере туризма; 1-25 80 02 Мировая экономика; 1-26 80 01 Управление в социальных и экономических системах. Иностранный язык — 1 (французский). 

Магистратура:
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК — I (ФРАНЦУЗСКИЙ). № 4995 / уч. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-24 80 01 Юриспруденция.

 1. Черкас, В. В. Функция собственно служебных слов в структуре глагольно-субстантивных соединений современного французского языка / В. В. Черкас // Вопросы романского и германского языкознания. — Минск: Минский государственный педагогический институт иностранных языков, 1988. — С. 370—379.
 2. Черкас, В. В. К вопросу о константности и вариативности глагольно-субстантивных соединений современного французского языка / В. В. Черкас // Проблемы методологии исследования языка. — Минск: МГПИИЯ, 1989. — С. 98—99.
 3. Черкас, В. В. Некоторые аспекты изучения глагольно-субстантивных соединений французского языка / В. В. Черкас // Функциональная семантика. Структура значения и прагматика. — Москва: Институт языкознания АН СССР, 1989. — С. 119—129.
 4. Черкас, В. В. Функционально-семантическая значимость собственно служебных слов в структуре глагольно-субстантивных соединений французского языка / В. В. Черкас // Функционально-семантические исследования языковых единиц и вопросы методики преподавания иностранных языков в вузе. — Гродно: Гродненский государственный университет, 1990. — С. 162—163.
 5. Черкас, В. В. Французский терминологический словарь по экономике: учебное пособие для студентов экономистов / В. В. Черкас. — Гомель: Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 1997. — 35 с.
 6. Черкас, В. В. Sigles et abreviations economiques: учебное пособие для студентов-экономистов / В. В. Черкас. — Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 1997. — 30 с.
 7. Черкас, В. В. Использование компьютера в обучении иностранным языкам / В. В. Черкас // Актуальные вопросы научно-методической работы. — Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 1998. — С. 207—208.
 8. Черкас, В. В. Опыт применения компонентного анализа при исследовании семантики глагольно-субстантивных соединений французского языка / В. В. Черкас // Проблемы семантического описания единиц языка и речи. — Минск.: МГЛУ, 1998. — С. 98—100.
 9. Черкас, В. В. Обучение иностранным языкам в современных условиях / В. В. Черкас // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы IV Междунар. науч. конф., посвящ. 89-летию образования БГУ, Минск, 29 окт. 2009 г./ редкол.: В. Г. Шадурский и др. — Мн.: Изд. Центр БГУ, 2010. — С. 97—98. 
 10. Черкас, В. В. Толковый словарь экономической терминологии французского языка / В. В. Черкас. — Факультет международных отношений Белорусского государственного университета, 2011. [Электронный ресурс]
 11. Черкас, В. В. Сборник аутентичных текстов к устным темам для студентов старших курсов ФМО / В. В. Черкас. — Факультет международных отношений Белорусского государственного университета, 2011. [Электронный ресурс]
 12. Черкас, В. В. Сборник аутентичных текстов  для студентов старших курсов специальности Международное право ФМО / В. В. Черкас. — Факультет международных отношений Белорусского государственного университета, 2011. [Электронный ресурс]
 13. Черкас, В. В. Толковый словарь юридической терминологии французского языка для специальностей Международное право, Международные отношения / В. В. Черкас. — Факультет международных отношений Белорусского государственного университета, 2011. [Электронный ресурс]
 14. Черкас, В. В. Формирование профессионально-языковой компетенции у студентов неязыкового вуза / В. В. Черкас // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы V Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 28 октября 2011 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Мн.: Изд. центр БГУ, 2011. — С. 158.
 15. Черкас, В. В. Организация самостоятельной работы студентов / В. В. Черкас // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. — Выпуск 1. — Минск, 2011. — С. 98—99.
 16. Черкас, В. В. Проблема мотивации самостоятельной работы студентов / В. В. Черкас // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. — Выпуск 1. — Минск, 2011. — С. 99—100.
 17. Черкас, В. В. Проектная методика в процессе обучения иностранному языку в вузе / В. В. Черкас // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VI Междунар. науч. конф., посвящ. 91-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 октября 2012 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Мн.: Изд. центр БГУ, 2012. — С.152—153.
 18. Черкас, В. В. Учебно-методический комплекс для студентов отделения "Международное право" (специальность 1-24 01 01). Иностранный язык — 1 (французский) / В. В. Черкас [и др.] — Минск, БГУ, 2012. — 38 с. 
 19. Черкас, В. В. Учебно-методический комплекс для студентов отделения "Международные отношения" (специальность 1-23 01 01). Иностранный язык — 1 (французский) / В. В. Черкас, В. Г. Ерашова, Д. А. Ковалёв. — Минск, БГУ,2012. — 41 с. 
 20. Черкас, В. В. Учебно-методический комплекс для студентов отделения "Менеджмент" (специальность 1-26 02 02). Иностранный язык — 1 (французский) / В. В. Черкас, В. Г. Ерашова, Н. С. Лавникевич. — Минск, БГУ, 2012. — 38 с. 
 21. Черкас, В. В. Учебно-методический комплекс для студентов отделения "Мировая экономика" (специальность 1-25 01 03). Иностранный язык — 1 (французский) / В. В. Черкас, В. Г. Ерашова, М. И. Дятчик. — Минск, БГУ, 2012. — 38 с. 
 22. Черкас, В. В. Учебно-методический комплекс для студентов отделения "Таможенное дело" (специальность 1-96 01 01). Иностранный язык — 1 (французский) / В. В. Черкас, В. Г. Ерашова, Л. П. Яковлева. — Минск, БГУ, 2012. — 36 с.
 23. Черкас, В. В. Учебно-методический комплекс для студентов отделения "Международные отношения" (специальность 1-23 01 01). Иностранный язык — 2 (французский) / В. В. Черкас, В. Г. Ерашова, Д. А. Ковалёв.  — Минск, БГУ, 2012. — 34 с.
 24. Черкас, В. В. Некоторые аспекты изучения каузативных отношений в системе французского языка / В. В. Черкас // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VII Международной конференции, посвященной 92-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2013 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2013. — C. 122—123.
 25. Черкас, В. В. Дипломатическая переписка: сб. текстов и упражнений для студентов ст. курсов фак-та междунар. отношений в 2 ч. / сост.: В. В. Черкас, В. Г. Ерашова, Д. А. Ковалëв. — Минск: БГУ, 2014. — Ч. 1: Виды и правила дипломатической переписки. — 88 с.
 26. Черкас, В. В. Дипломатическая переписка: сб. текстов и упражнений для студентов ст. курсов фак-та междунар. отношений в 2 ч. / сост.: В. В. Черкас, В. Г. Ерашова, Д. А. Ковалëв. — Минск: БГУ, 2014. — Ч. 2: Правила административной переписки. — 35 с.
 27. Черкас, В. В. Дипломатическая служба: сб. текстов и упражнений для студентов ст. курсов фак-та междунар. отношений / сост.: В. В. Черкас, В. Г. Ерашова, Д. А. Ковалëв, Л. А. Крель. — Минск: БГУ, 2014. — 94 с.
 28. Черкас, В. В. Языковые средства выражения каузативности во французском языке / В. В. Черкас // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VIII Международной конференции, 30 октября 2014 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2014. — С. 123—125. 
 29. Черкас, В. В. Особенности обучения французскому языку на основе прессы / В. В. Черкас // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы IX Междунар. науч. конф., посвящ. 94-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 29 окт. 2015 г. / редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск: РИВШ, 2016. — С. 117—118.
 30. Черкас, В. В. Неологизмы в современном французском языке / В. В. Черкас // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы Х Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 27 окт. 2016 г. / редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2016. — С. 70—71.
 31. Черкас, В. В. Иностранный язык – 1 (французский) : методические рекомендации для специальности 1-26 02 02 «Менеджмент (по направлениям)» / В. Г. Ерашова, О. Л. Литвиненко, В. В. Черкас; БГУ, Фак. международных отношений, Каф. романских языков. — Минск : БГУ, 2017. — 32 с. : табл. — Библиогр.: С. 31.
 32. Иностранный язык – 1 (французский) : методические рекомендации для специальности 1-25 01 03 «Мировая экономика» / В. В. Черкас, В. Г. Ерашова, М. И. Дятчик ; БГУ, Фак. международных отношений, Каф. романских языков. – Минск : БГУ, 2017. – 31 с. : табл. – Библиогр.: с. 30.
 33. Иностранный язык – 1 (французский) : методические рекомендации для специальности 1-23 01 01 «Международные отношения» / В. В. Черкас, В. Г. Ерашова, Л. А. Крель ; БГУ, Фак. международных отношений, Каф. романских языков. – Минск : БГУ, 2017. – 33 с. : табл. – Библиогр.: с. 32.
 34. Иностранный язык – 2 (французский) : методические рекомендации для специальности 1-23 01 01 «Международные отношения» / В. В. Черкас, В. Г. Ерашова, Л. А. Крель ; БГУ, Фак. международных отношений, Каф. романских языков. – Минск : БГУ, 2017. – 31 с. : табл. – Библиогр.: с. 30.
 35. Иностранный язык – 1 (французский) : методические рекомендации для специальности 1-96 01 01 «Таможенное дело» / В. Г. Ерашова, М. И. Дятчик, В. В. Черкас ; БГУ, Фак. международных отношений, Каф. романских языков. – Минск : БГУ, 2017. – 31 с. : табл. – Библиогр.: с. 30.
 36. Иностранный язык – 1 (французский) : методические рекомендации для специальности 1-24 01 01 «Международное право» / В. Г. Ерашова, В. В. Черкас, Т. В. Кожарина ; БГУ, Фак. международных отношений, Каф. романских языков. – Минск : БГУ, 2017. – 31 с. : табл. – Библиогр.: с. 30.
 37. Черкас, В. В. Новые приоритеты: учить учиться / В. В. Черкас // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы XI Междунар. науч. конф., 25 октября 2017 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Мн.: Изд. центр БГУ, 2017.
 38. Черкас, В. В. Проблемы перевода: каузативность  / В. В. Черкас // Практика     преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. — Выпуск 7. — Минск, 2017.
 39. Черкас В.В. Межкультурный аспект в переводческой деятельности (французский язык) / В. В. Черкас // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы XII Международной научной конференции, посвящ. 97-летию образования Бел. гос. ун-та, Минск, 26 октября 2018 г. / Бел. гос. ун-т; редкол.: В.Г. Шадурский (отв. ред.) [и др.]. — Минск: Изд. Центр БГУ, 2018. — С. 61—62.
 

 

Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 53, факс: +375 17 209 57 42, e-mail:Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі cookie-файлаў

Мы ў сацыяльных сетках

Зараз на сайце 590 гасцей і ніводнага зарэгістраванага