Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра міжнароднага турызму
Загадчык кафедры, прафесар
доктар гістарычных навук
прафесар
Галіной прафесійных інтарэсаў з'яўляецца праблемнае поле развіцця міжнароднага турызму ў краінах Цэнтральнай і Усходняй Еўропы; развіццё экалагічнага турызму і геапалітычныя аспекты сучаснага развіцця.
Браў удзел у распрацоўцы шэрагу міжнародных праграм (ПРААН у Рэспубліцы Беларусь) па развіцці экалагічнага турызму, Нацыянальных праграм развіцця турызму Рэспублікі Беларусь на 2000—2005 і 2006—2010 гг. і Дзяржаўнай праграмы на 2010—2015 гг., распрацоўкай Стратэгіі ўстойлівага развіцця экалагічнага турызму ў Беларусі (2007 г.). У рамках міжнароднага Праекту Тэмпус на працягу 2006—2007 гг. прайшоў прафесійную стажыроўку ў Падзерборнскім універсітэце (Германія), у 2010 г. стажыраваўся ва Універсітэце ім. Мацея Бела (Славакія).
Аўтар трох манаграфій (дзве ў суаўтарстве) і больш за 100 навуковых і навучальных публікацый у айчынных і замежных навуковых выданнях.
Стыпендыят Прэзідэнта (2006 і 2011 гг.) за выдатны ўклад у сацыяльна-эканамічнае развіццё рэспублікі. Узнагароджаны Ганаровай граматай Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Ганаровай граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь і граматай Міністэрства спорту і турызму Рэспублікі Беларусь.

Эканамічная і сацыяльная геаграфія замежных краін (на аддзяленні "Міжнародны турызм")
    Вучэбная праграма
    Вучэбная праграма (як рабочы варыянт)
    Вучэбна-метадычны комплекс
    Анатацыя дысцыпліны
Рэгіянальнае планаванне ў турызме (на аддзяленні "Міжнародны турызм") эканамічнай і сацыяльнай геаграфіі замежных краін (на аддзяленні "Міжнародныя адносіны")
    Вучэбная праграма
    Вучэбная праграма (як рабочы варыянт)
    Вучэбна-метадычны комплекс 
    Анатацыя дысцыпліны
Асновы геапалітыкі і геастратэгіі (на аддзяленні "Лінгвакраіназнаўства")
    Вучэбная праграма
    Вучэбная праграма (як рабочы варыянт)
    Вучэбна-метадычны комплекс
    Матэрыялы да заняткаў
Актуальныя праблемы развіцця міжнароднага турызму (магістратура)

Праграма ўступных іспытаў для тых, хто паступае на II ступень вышэйшай адукацыі (магістратура): спецыяльнасць 1-26 80-04 Мэнэджмент Прафілізацыя: Мэнэджмент масавых падзейных мерапрыемстваў. № 176-1314

Праграма комплекснага дзяржаўнага іспыту

1. Гайдукевіч, Л. М. З вопыту арганізацыі дзіцячага адпачынку за мяжой / Л. М. Гайдукевіч // Развіццё турызму ва ўмовах сучасных інтэграцыйных працэсаў: Тэз. докл. Міжнар. навуковымі. конф., Мінск, 3-5 снежня 1997 г. - Мінск, 1997. - С. 29-32.
2. Гайдукевіч, Л. М. Аб некаторых праблемах развіцця турыстычнага комплексу Беларусі / Л. М. Гайдукевіч // Фізічная культура, спорт, турызм - у новых умовах развіцця краін СНД: матэрыялы Міжнар. наву. конгр., Мінск, 23-25 чэрвеня 1999 года .: у 2 ч. Ч. 2. - Мінск, 1999. - С. 146-148.
3. Гайдукевіч, Л. М. Асаблівасці турыстычнага попыту на рэкрэацыйныя паслугі прыродаахоўных тэрыторый Беларусі / Л. М. Гайдукевіч, А. І. Тарасенок // Белавежская пушча на рубяжы трэцяга тысячагоддзя: матэрыялы науч.-практыч. конф., прысвеч. 60 годдзя з Дня ўтварэння Дзярж. запаведніка "Белавежская пушча", г. п. Каменюкі, Брэст. вобл., 22-24 снежня 1999 г. - Мінск: БДУ, 1999. - С. 91-93.
4. Гайдукевіч, Л. М. Развіццё міжнароднага турызму Беларусі ў святле інтэграцыйных працэсаў ЕС / Л. М. Гайдукевіч // Еўрапейскі валютны саюз - крок насустрач XXI стагоддзю: Тэз. докл. Міжнар. навуковымі. конф., Мінск, 27-28 кастрычніка 1998 г. - Мінск: Белдорис, 1999. - С. 44-47.
5. Гайдукевіч, Л. М. Некаторыя напрамкі развіцця турыстычнага комплексу Беларусі ва ўмовах Беларуска-расійскай інтэграцыі / Л. М. Гайдукевіч // Беларуска-расійскія адносіны: праблемы і перспектывы: матэрыялы 2-га "Круглага стала" расійскіх і беларускіх вучоных, Мінск, 26-27 студзеня, 1999 г. - Мінск, 2000. - С. 145-150.
6. Гайдукевіч, Л. М. Да пытання выхаду з крызіснага стану нацыянальнага турыстычнага комплексу / Л. М. Гайдукевіч // Турызм: эканоміка і сацыяльна-культурныя аспекты развіцця: зб. докл. межвуз. науч.-практыч. конф., Мінск, 30 лістапада 2000 г. .: у 3 ч. Ч. 1. - Мінск, 2000. - С. 12-15.
7. Гайдукевіч, Л. М. Аб павышэнні ролі турызму ў эканоміцы горада Мінска / Л. М. Гайдукевіч // Турызм: эканоміка і сацыяльна-культурныя аспекты развіцця: зб. докл. межвуз. науч.-практыч. конф., Мінск, 30 лістапада 2000 г. .: у 3 ч. Ч. 1. - Мінск, 2000. - С. 15-17.
8. Гайдукевіч, Л. М. Аб павышэнні ролі эколага-турыстычных праграм у комплексе задач сацыяльнага і эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь / Л. М. Гайдукевіч // Экалагічныя і маральныя праблемы асабліва ахоўных прыродных тэрыторый: Тэз. докл. рэсп. науч.-практыч. конф., Мінск, 15 снежня 2000 г.- Мінск, 2000. - С. 94-95.
9. Гайдукевіч, Л. М. Аб падрыхтоўцы менеджэраў у сферы турызму / Л. М. Гайдукевіч // Праблемы і перспектывы развіцця турызму ў краінах з пераходнай эканомікай: зб. наву. тр. - Смаленск, 2000. - С. 121-125.
10. Гайдукевіч, Л. М. Турызм Беларусі - цяжкі пошук новага аблічча / Л. М. Гайдукевіч // Беларускі часопіс міжнароднага права і міжнародных адносін. - 2000. - № 4. - С. 76-78.

11. Гайдукевіч, Л. М. Станаўленне сістэмы сацыяльнага турызму ў Беларусі / Л. М. Гайдукевіч // Турызм: практыка, праблемы, перспектывы: Тэз. докл. науч.-практыч. конф., Мінск, 11-12 красавіка 2001 г.- Мінск, 2001. - С. 27-28.
12. Гайдукевіч, Л. М. Турыстычны комплекс краін ЦУЕ на шляху рэфармавання / Л. М. Гайдукевіч // Беларускі часопіс міжнароднага права і міжнародных адносін. - 2001. - № 3. - С. 98-100.
13. Гайдукевіч, Л. М. Турызм у Беларусі: дапаможнік для студэнтаў факультэта міжнародных адносін спецыяльнасці Э.01.09.00 "Менеджмент" спецыялізацыі Э.01.09.10 "Менеджмент міжнароднага турызму" / Л. М. Гайдукевіч, А. І. Тарасенок , Д. Г. Рашэтнікаў, Н. І. Паляшчук. - Мінск: БДУ, 2001. - 133 с.
14. Гайдукевіч, Л. М. Геапалітыка: дапаможнік / Л. М. Гайдукевіч, Л. М. Хухлындзіна, І. І. Пимощенко, В. В. Фральцоў. - Мінск: БДУ, 2002. - 119 с.
15. Гайдукевіч, Л. М. Міжнародны турызм пасля тэрактаў 11 верасня 2001 года / Л. М. Гайдукевіч // Рэгіянальныя праблемы сацыяльна-эканамічнай геаграфіі: матэрыялы рэсп. наву. конф., Мінск, 28-30 лістапада 2002 г. - Мінск, 2002. - С. 181-184.
16. Гайдукевіч, Л. М. Стан і перспектывы развіцця турызму ў Беларусі / Л. М. Гайдукевіч // Турызм і рэгіянальнае развіццё: матэрыялы II Міжнар. науч.-практыч. конф., Смаленск, 14-15 мая 2002 г. - Смаленск, 2002. - С. 44-47.
17. бутен, В. Е. Беларусь у сістэме светагаспадарчых сувязяў: вучэб. дапаможнік для студэнтаў факультэта міжнародных адносін спецыяльнасці Е 1-23 01 01 "Міжнародныя адносіны" і Е 1-24 01 01 "Міжнароднае права" / В. Е. бутен, Л. М. Гайдукевіч, І. Г. Хухлындзіна. - Мінск: БДУ, 2003. - 148 с.
18. Гайдукевіч, Л. М. Развіццё турызму ў СНД ва ўмовах грамадска-эканамічнай трансфармацыі / Л. М. Гайдукевіч // Беларусь у сучасным свеце: тэзісы докл. I Рэсп. наву. конф., Мінск, 22-23 кастрычніка 2002 года / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал .: А. В. Шарапа [і інш.]. - Мінск: БДУ, 2003. - С. 247-249.
19. Гайдукевіч, Л. М. Геаграфія міжнароднага турызму. Замежныя краіны: Вучэбна. дапаможнік / Л. М. Гайдукевіч, С. А. Хоміч, В. А. Кліцунова [і інш.]. - Мінск: Аверсэв, 2003. - 304 с.
20. Гайдукевіч, Л. М. Геаграфія міжнароднага турызму: дапаможнік для студэнтаў факультэта міжнародных адносін: у 2 ч. / Л. М. Гайдукевіч, С. А. Хоміч, Я. І. Аношка [і інш.]. - Мінск: БДУ, 2003. - 213 с.

31. Гайдукевіч, Л. М. Арганізацыйна-прававое забеспячэнне бяспекі ў міжнародным турызме / Л. М. Гайдукевіч // Беларусь у сучасным свеце: матэрыялы IV Рэсп. наву. конф., Мінск, 28 верасня 2005 года / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал .: А. В. Шарапа [і інш.]. - Мінск: РІВШ, 2005. - С. 120-121.
32. Гайдукевіч, Л. М. Развіццё міжнароднага турызму і забеспячэнне бяспекі турыстаў / Л. М. Гайдукевіч // Беларускі часопіс міжнароднага права і міжнародных адносін. - 2005. - № 2. - С. 39-44.
33. Гайдукевіч, Л. М. Развіццё міжнароднага турызму ва ўмовах рэгіянальнай інтэграцыі краін ЦУЕ / Л. М. Гайдукевіч // Турызм і рэгіянальнае развіццё: матэрыялы IV Міжнар. науч.-практыч. конф., Смаленск, 5-7 кастрычніка 2006 г. - Смаленск: Універсум, 2006. - С. 416-422.
34. Гайдукевіч, Л. М. Рэстытуцыя культурных каштоўнасцей і перспектывы выкарыстання іх у міжнародным турызме / Л. М. Гайдукевіч, С. В. Анцух // Турызм і рэгіянальнае развіццё: матэрыялы IV Міжнар. науч.-практыч. конф., Смаленск, 5-7 кастрычніка 2006 г. - Смаленск: Універсум, 2006. - С. 49-53.
35. Гайдукевіч, Л. М. Роля культурнай спадчыны ў развіцці міжнароднага супрацоўніцтва краін ЦУЕ ў галіне турызму / Л. М. Гайдукевіч // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя гуманітарных І грамадскіх наук. - 2006. - № 1 (25). - С. 50-54.
36. Гайдукевіч, Л. М. Перспектывы аднаўлення і выкарыстання ў турызме палацава-паркавых комплексаў (на прыкладзе сядзібы дынастыі Агінскіх у Залессе) / Л. М. Гайдукевіч // Беларусь у сучасным свеце: Тэзісы дакладаў V Міжнар. наву. конф., прысвеч. 85-годдзю Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 3 лістапада. 2006 года / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал .: А. В. Шарапа [і інш.]. - Мінск, 2007. - С. 215-216.
37. Гайдукевіч, Л. М. Шляхі ўдасканалення прадукту агратурызму / Л. М. Гайдукевіч, А. Г. Станкевіч // Беларусь у сучасным свеце: Тэзісы дакладаў V Міжнар. наву. конф., прысвеч. 85-годдзю Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 3 лістапада. 2006 года / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал .: А. В. Шарапа [і інш.]. - Мінск, 2007. - С. 216-218.
38. Гайдукевіч, Л. М. Геапалітыка як навуковы напрамак і навучальная дысцыпліна ў вышэйшых навучальных установах Рэспублікі / Л. М. Гайдукевіч // Racja stanu. Studia i materialy / Instytut Studiow Miedzynarodowych Uniwersytetu Wroclawskiego. - 2007. - № 2 (2). - С. 71-77.
39. Гайдукевіч, Л. М. Геапалітычны аблічча Рэспублікі Беларусь: стан і перспектывы / Л. М. Гайдукевіч // Часопіс міжнароднага права і міжнародных адносін. - 2007. - № 3. - С. 42-46.
40. Гайдукевіч, Л. М. Міжнародны вопыт і перспектывы развіцця сельскага турызму ў Беларусі / Л. М. Гайдукевіч // Праца. Прафсаюзы. Грамадства. - 2007. - № 4. - С. 94-98.

41. Гайдукевіч, Л. М. Міжнародны турызм у сістэме ўзаемадзеяння краін Цэнтральнай і Усходняй Еўропы ў канцы XX - пачатку XXI стагоддзя / Л. М. Гайдукевіч. - Мінск: Чатыры чвэрці, 2007. - 300 с.
42. Гайдукевіч, Л. М. Асаблівасці геапалітычнай арыентацыі Беларусі ва ўмовах сучасных інтэграцыйных працэсаў / Л. М. Гайдукевіч // Racja stanu. Studia i materialy / Instytut Studiow Mizdzynarodowych Uniwersytetu Wroclawskiego. - 2007. - № 2 (2). - С. 49-57.
43. Гайдукевіч, Л. М. Прыярытэтныя напрамкі міжнароднага супрацоўніцтва Беларусі ў сферы турызму / Л. М. Гайдукевіч // Часопіс міжнароднага права і міжнародных адносін. - 2007. - № 4. - С. 48-52.
44. Гайдукевіч, Л. М. Развіццё міжнароднага турызму ў краінах Цэнтральнай і Усходняй Еўропы: учеб.-практыч. дапаможнік / Л. М. Гайдукевіч. - Мінск. БДЭУ, 2007. - 182 с.
45. Гайдукевіч, Л. М. Турызм у сістэме міжнародных адносін / Л. М. Гайдукевіч // Беларусь у сучасным свеце: матэрыялы V Міжнар. наву. конф., прысвеч. 85-годдзю БДУ, Мінск, 3 лістапада 2007 года / Беларус. гос.ун-т; рэдкал .: А. В. Шарапа [і інш.]. - Мінск: БДУ, 2007. - С. 213-215.
46. ​​Гайдукевіч, Л. М. Сельскі турызм: міжнародны вопыт і перспектывы развіцця / Л. М. Гайдукевіч // Сістэмная трансфармацыя грамадства: гістарычны вопыт, сучаснасць і перспектывы: зб. наву. тр. кафедраў сацыяльна-гуманітарных навук. - Брэст: І. ць БрДТУ, 2007. - Вып. IV. - С. 209-214.
47. Гайдукевіч, Л. М. Да пытання рэгіянальнай турысцкай палітыкі Беларусі / Л. М. Гайдукевіч // Беларусь у сучасным свеце: Тэзісы дакладаў VI Міжнар. наву. конф., прысвеч. 86-годдзю Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 30 каст. 2007 года / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал .: А. В. Шарапа, В. Г. Шадурскі [і інш.]. - Мінск, 2007. - С. 237-238.
48. Гайдукевіч, Л. М. Да пытання кадравага забеспячэння турыстычнага комплексу Рэспублікі Беларусь / Л. М. Гайдукевіч // Вышэйшая школа. - 2008. - № 2. - С. 31-35.
49. Гайдукевiч, Л. М. Малыя гістырычныя Гарады як Аснова развіцця турызм Ў рэгіенах Беларусі / Л. М. Гайдукевiч // Весці БДПУ. Серыя 2. - 2008. - № 1 (55). - С. 32-36.
50. Гайдукевіч, Л. М. Турыстычная палітыка ў пашыраным Еўрасаюзе / Л. М. Гайдукевіч // Часопіс міжнароднага права і міжнародных адносін. - 2008. - № 4. - С. 26-29.

51. Гайдукевіч, Л. М. Турыстычная палітыка Рэспублікі Беларусь ва ўмовах рынкавых пераўтварэнняў / Л. М. Гайдукевіч // Часопіс міжнароднага права і міжнародных адносін. - 2008. - № 2. - С. 26-29.
52. Гайдукевіч, Л. М. Турыстычны комплекс краін ЦУЕ ва ўмовах адзінага еўрапейскага турыстычнага прасторы / Л. М. Гайдукевіч // Беларусь у сучасным свеце: матэрыялы VII Міжнар. наву. конф., прысвеч. 87 годдзю ўтварэння БДУ, Мінск, 30 кастрычніка 2008 г. - Мінск, 2008. - С. 198-199.
53. Гайдукевіч, Л. М. Турыстычны патэнцыял замкаў і палацаў Беларусі і спецыфіка яе выкарыстання ў турызме / Л. М. Гайдукевіч // Праца. Прафсаюзы. Грамадства. - 2008. - № 1. - С. 74-80.
54. Гайдукевіч, Л. М. Умовы эфектыўнасці інавацыйнай эканомікі ў Беларусі / Л. М. Гайдукевіч, А. С. Скрыба // Беларусь у сучасным свеце: матэрыялы VII Міжнар. наву. конф., прысвеч. 87-годдзю ўтварэння БДУ, Мінск, 30 кастрычніка 2008 г. - Мінск, 2008. - С. 144-145.
55. Гайдукевіч, Л. М. Стратэгія ўстойлівага развіцця экалагічнага турызму ў Беларусі / Л. М. Гайдукевіч [і інш.]; пад агул. рэд. Л. М. Гайдукевіча, С. А. Хоміч. - Мінск: БДУ, 2008. - 351 с.
56. Gaidukevich, L. М. Concept of Regylation Mechanism of Iconoming Tourism in Republic of Belarus / L .M. Gaidukevich // Economic Review of Tourism. - 2008. - Vol. 41. - № 1. - Р. 47-55.
57. Gajdukiewicz, L. М. Kryteria rozwoju turystyki miedzynarodowej w warunkach integracj i regionalnej / L. M. Gajdukiewicz // Studia Mazoweckie / Akademia humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. - Pultusk-Ciechanow, 2008. - Rok IV / X № 4. - Р. 111-115.
58. Гайдукевіч, Л. М. Мадэрнізацыя структуры падрыхтоўкі турыстычных кадраў па спецыяльнасці "Менеджмент у сферы міжнароднага турызму" з улікам вопыту рэалізацыі Балонскага працэсу / Л. М. Гайдукевіч // Беларусь у сучасным свеце: матэрыялы VIII Міжнар. наву. конф., Мінск, 30 кастрычніка 2009 года / Беларус. гос.ун-т; рэдкал .: В. Г. Шадурскі [і інш.]. - Мінск: Тесей, 2009. - С. 197-199.
59. Гайдукевіч, Л. М. Развіццё аграэкатурызму ў Рэспубліцы Беларусь: пытанні кадравага забеспячэння і навуковага суправаджэння / Л. М. Гайдукевiч // Вышэйшая школа. - 2009. - № 2 (70). - С. 31-34.
60. Гайдукевіч, Л. М. Сельскі турызм: спецыфіка сучаснага развіцця / Л. М. Гайдукевіч // Агратурызм у Рэспубліцы Беларусь - стан і перспектывы развіцця: матэрыялы другой спецыялізуюцца. конф., Мінск, 25 лютага 2009 года - Мінск, 2009. - С. 69-73.

61. Gaidukevich, L. М. Development of Ecotourism in the Republic of Belarus / L. M. Gaidukevich // Economicka revue cestovneho ruchu / Matei Bel University. - Banska Bystica, Slovakia, 2009. - Rok. 42, № 2. - S. 102-110.
62. Gajdukiewicz, L. М. Polityka regionalna Republiki Bialoruskiej w dziedzinic rozwoju turystyki / L. M. Gajdukiewicz // Studia Mazoweckie / Akademia humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. - Pultusk-Ciechanow, 2009. - Rok IV / XI № 1-2. - Р. 203-207.
63. Гайдукевіч, Л. М. Турысцкі комплекс Беларусі ва ўмовах рынкавых пераўтварэнняў / Л. М. Гайдукевіч // Працы факультэта міжнародных адносін: навук. зб. Вып. I .; рэдкал: В. Г. Шадурскі [і інш.]. - Мінск: Тесей, 2010. - С. 101-107.
64. Гайдукевіч, Л. М. Да пытання аб удзеле Рэспублікі Беларусь у міжнародных праектах па экатурызму / Л. М. Гайдукевіч // Эка- і агратурызм: перспектывы развіцця на лакальных тэрыторыях: тэзісы II Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. - Баранавічы: РВА БарДУ, 2010. - С.16-20.
65. Гайдукевіч, Л. М. Мытны саюз: выклікі для Беларусі // Беларусь у сучасным свеце: матэрыялы ІХ Міжнароднай навуковай канферэнцыі. - Мінск: БДУ, 2010. - С. 118-119.
66. Гайдукевіч, Л. М. Турыстычная прывабнасць Беларусі (сацыялагічны аспект) // Беларусь у сучасным свеце: матэрыялы ІХ Міжнароднай навуковай канферэнцыі, 29 каст. 2010 года - Мінск: БДУ, 2010. - С. 183-184.
67. Гайдукевіч, Л. М. Беларуска-польскае супрацоўніцтва ў сферы турызму: стан і перспектывы развіцця / Л. М. Гайдукевіч // Матэрыялы навуковых семінараў 2008-2009гг .: Беларусь і сучасная Еўропа: палітыка, эканоміка, культура. - Мінск: "Тесей", 2010. - С. 198-208.
68. Гайдукевіч, Л. М. Геапалітыка: Вучэбны дапаможнік з грыфам ВМА БДУ / Л. М. Гайдукевіч, Л. М. Хухлындзіна, А. А. Чалядзінскі, В. А. Фральцоў. - Мінск: БДУ, 2011. - 227 с.
69. Гайдукевіч, Л. М. Рэгіянальнае планаванне ў турызме: учеб.-метад. дапаможнік / Л. М. Гайдукевіч, О. С. Мазгавая. - Мінск: БДЭУ, 2011. - 166 с.
70. Хухлындзіна, Л. М. Культурная спадчына ў турызме: учеб.-метад. дапаможнік з грыфам ВМА БДУ / Л. М. Хухлындзіна, Л. М. Гайдукевіч - Мінск: БДЭУ, 2011. - 240 с.

71. Сельскі турызм Беларусі: сучасны стан і перспектывы развіцця: манаграфія / Л. М. Гайдукевіч; пад агульнай рэдакцыяй В. А. Кліцуновай. - Мінск: Чатыры чвэрці, 2011. - 220 с.
72. Сельскі турызм як прыярытэтны напрамак развіцця турызму ў Беларусі: Дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1-26 02 02 »Менеджмент (па напрамках)" / Пад агульнай рэдакцыяй В. А. Кліцуновай. Д 201150 ад 20.10.2011г.
73. Сельскі турызм як прыярытэтны напрамак развіцця турызму ў Беларусі: Дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1-26 02 02 »Менеджмент (па напрамках)" [Электронны рэсурс] / Пад агульнай рэдакцыяй В. А. Кліцуновай. - Мінск: БДУ, 2011.
74. Гайдукевіч, Л. М. эканамічнай і сацыяльнай геаграфіі замежных краін: Рабочы сшытак для студэнтаў (I частка) / Л. М. Гайдукевіч, Н. І. Паляшчук. - Мінск: БДУ 2011; на CD-дыску.
75. Гайдукевіч, Л. М. Турыстычная палітыка Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе / Л. М. Гайдукевіч // Веснік БДУ. Серыя 3. - 2011. - № 3. - С. 122-129.
76. Гайдукевіч, Л. М. Фарміраванне і прасоўванне турыстычнага прадукту палескай-Тураўскай культурна-турыстычнай зоны / Л. М. Гайдукевіч, Я. І. Аношка, А. С. Лебедзева // Працы факультэта міжнародных адносін: навуковы зборнік. Вып. 2. Мінск: БДУ, 2011. - С. 67-73.
77. Гайдукевіч, Л. М. Асаблівасці трансгранічнага супрацоўніцтва Беларусі ў сферы турызму / Л. М. Гайдукевіч // Турызм і рэгіянальнае развіццё: зборнік навуковых артыкулаў, вып. 6, Смаленск, 2011. - С. 223-233.
78. Гайдукевіч, Л. М. Турызм у краінах СНД: 20-гадовы вопыт развіцця / Л. М. Гайдукевіч // Беларусь у сучасным свеце: матэрыялы Х Міжнароднай навуковай канферэнцыі., Мінск: БДУ. - 2011. - С. 188-189.
79. Гайдукевіч, Л. М. Культурна-гістарычная спадчына Беларускага Палесся як аснова развіцця турызму ў рэгіёне / Л. М. Гайдукевіч // фальклор І Сучасны культура: Матэрыялы ІІІ міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі 21-22 красавіка 2011 г. У 2- х ч. Ч. 1. - Мінск: БДУ, 2011. - С. 11-13.
80. Гайдукевіч, Л. М. Актывізацыя інтэграцыйнай палітыкі Расеі і яе ўплыў на знешнюю палітыку Беларусі / Л. М. Гайдукевіч // Беларусь у сучасным свеце: матэрыялы Х Міжнар. наву. конф., прысвеч. 90-годдзю ўтварэння Беларус. дзярж. ун-та, 28 каст. 2011 года - Мінск: Издат. цэнтр БДУ, 2011. - С. 27.

81. Гайдукевіч, Л. М. Нафтавы фактар ​​энергетычнай палітыкі Беларусі і перспектывы беларуска-ўкраінскага энергетычнага супрацоўніцтва / Л. М. Гайдукевіч, А. С. Скрыба // Беларусь у сучасным свеце: матэрыялы Х Міжнар. наву. конф., прысвеч. 90-годдзю ўтварэння Беларус. дзярж. ун-та, 28 каст. 2011 года - Мінск: Издат. цэнтр БДУ, 2011. - С. 28-29.
82. Асноўныя накірункі развіцця міжнароднага турызму = Trends in International Tourism: учеб.-метад. дапаможнік для студэнтаў эканом. спец. фак. міжнар. адносін БДУ / сост. С. А. Дубінка [і інш.]; пад рэд. С. А. Дубінка. - Мінск: БДУ, 2011. - 220 с.
83. Гайдукевіч, Л. М. "Арабская вясна" 2011 г .: дэмакратычныя пераўтварэнні або геапалітычны перадзел рэгіёну? / Л. М. Гайдукевіч // Часопіс міжнароднага права і міжнародных адносін. - 2012. - № 1. - С. 29-35.
84. Гайдукевіч, Л. М. Беларуска-польскае супрацоўніцтва ў сферы турызму: стан і перспектывы развіцця / Л. М. Гайдукевіч // Матэрыялы навуковай канферэнцыі, Вроцлаў, Wschodnioznawstwo, Wroclaw, 2012. - С.35-43.
85. Гайдукевіч, Л. М. Нафтавы фактар ​​умацавання энергетычнай бяспекі ва ўмовах рэалізацыі шматвектарнай знешняй палітыкі Беларусі / Л. М. Гайдукевіч, А. С. Скрыба // Матэрыялы навуковай канферэнцыі, Вроцлаў, Wschodnioznawstwo, Wroclaw, 2012. - С.77 -89.
86. Гайдукевіч, Л. М. Развіццё турызму ва ўмовах сусветнага фінансавага крызісу / Л. М. Гайдукевіч // Працы факультэта міжнародных адносін: навук. зб. / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал .: В. Г. Шадурскі [і інш.]. - Мінск, 2012. - Вып. III. - С. 145-152.
87. Мадэрнізацыя структуры падрыхтоўкі турыстычных кадраў па спецыялізацыі "Менеджмент у сферы міжнароднага турызму" з улікам вопыту рэалізацыі Балонскага працэсу: матэрыялы рэалізацыі міжнароднага праекта Тэмпус / Л. М. Гайдукевіч [і інш.]. - Віцебск, 2012.
88. Гайдукевіч, Л. М. эканамічнай і сацыяльнай геаграфіі замежных краін / Л. М. Гайдукевіч, Н. І. Паляшчук // Электронная бібліятэка БДУ, Вучэбнае выданне. ISBN 978-985-518-592-6 БДУ, 2012.
89. Гайдукевіч, Л. М. Фальклорна-этнаграфічны турызм у рэгіёне Беларускага Палесся: стан і перспектывы развіцця / Л. М. Гайдукевіч // Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. - Віцебск, выд-ць ВГПУ ім. П. М. Машэрава, 2012. - С. 7-12.
90. Гайдукевіч, Л. М. Турызм - важны фактар ​​эканамічнага развіцця ў краінах Лацінскай Амерыкі / Л. М. Гайдукевіч // Беларусь у сучасным свеце = Беларусь у Сучасна Свеце: матэрыялы XI Міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай 91-годдзю ўтварэння Беларускага дзяржаўнага універсітэта, 30 кастрычніка 2012 года / рэдкал .: В. г. Шадурскі [і інш.]. - Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. - С. 243-244.

91. Гайдукевіч, Л.М. Энергетычная бяспека Беларусі ў новых умовах рэгіянальнай інтэграцыі / Л. М. Гайдукевіч, А. С. Скрыба // Актуальныя пытанні беларуска-польскіх адносін: да 20-годдзю Дагавора Паміж Рэспублікай Беларусь і Рэспублікай Польшча абса добрасуседстве, сяброўстве І супрацоўніцтве пекла 23 чэрвень 1992 г.: Матэрыялы беларус.-пол. круглага стала / рэдкал. : В. Г. Шадурскі (наук. Рэд.) [І інш.]. - Мінск: выд. цэнтар БДУ, 2012. - С. 63-69.
92. Гайдукевіч, Л. М. Вопыт па падрыхтоўцы і рэалізацыі магістарскіх праграм па міжнароднаму турызме / Л. М. Гайдукевіч // Матэрыялы навуковага семінара Цэнтра міжнародных даследаванняў ФМА БДУ, Лістапад 2012 г. (www.centis.bsu.by)
93. Гайдукевіч, Л. М. Культурны турызм: тэорыя і практыка / Л. М. Гайдукевіч. - Мінск: выдавецтва "Чатыры чвэрці", 2013. - 192 с.
94. геаэкалагічных крытэрыі праектавання устойліва функцыянуюць кар'ерных вадаёмаў ва ўмовах турысцка-рэкрэацыйнага асваення рэкультывавана крэйдавых радовішчаў у раёне г. п. Краснасельскі / С. А. Хоміч [і інш.] // Беларусь у сучасным свеце = Беларусь у Сучасна Свеце: матэрыялы ХII міжнар. конф., прысвеч. 92-годдзю ўтварэння БДУ, Мінск, 30 каст. 2013 года / рэдкал .: В. Г. Шадурскі [і інш.]. - Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2013. - С. 245-246.
95. Гайдукевіч, Л. М. Рэалізацыя праекта ЮНЕСКА «Удзел студэнцкай супольнасці ў захаванні і выкарыстанні культурнай спадчыны для садзейнічання культуры свету і ўстойліваму развіццю» / Л. М. Гайдукевіч // Беларусь у сучасным свеце = Беларусь у Сучасна Свеце: матэрыялы ХII Міжнар . конф., прысвеч. 92-годдзю ўтварэння БДУ, Мінск, 30 каст. 2013 года / рэдкал .: В. Г. Шадурскі [і інш.]. - Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2013. - С. 217-219.
96. Гайдукевіч, Л. М. Ацэнка культурна-гістарычнага патэнцыялу турыстычнай дестинации «Мотальскі шлях» / Л. М. Гайдукевіч // Беларусь у сучасным свеце = Беларусь у Сучасна Свеце: матэрыялы ХII Міжнар. конф., прысвеч. 92-годдзю ўтварэння БДУ, Мінск, 30 каст. 2013 года / рэдкал .: В. Г. Шадурскі [і інш.]. - Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2013. - С. 216-217.
97. Гайдукевіч, Л.М. Інавацыйныя падыходы ў агратурызме // Матэрыялы міжнароднага круглага стала, 28 Травень 2013 г., Мінск Выдавецкі цэнтр БДУ. 2013, 6-9 с.
98. Гайдукевіч, Л.М. Месца і роля Садружнасці Незалежных Дзяржаў у сучасным геапалітычным мадэляванні свету // Матэрыялы міжнароднага семінара «Міжнародная бяспека і НАТА ў свеце, які змяняецца». Зборнік матэрыялаў міжнароднага семінара Мінск, 13-14 снежня 2012 года, Мінск, РІВШ 2013, с. 46-52.
99. Гайдукевіч, Л.М., Мазгавая, О.С. Вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасці: 1-26 02 02 «Менеджмент». Эканамічная і сацыяльная геаграфія замежных краін. №8391. Кафедра міжнароднага турызму, ФМА, БДУ.
100. Гайдукевіч, Л. Некаторыя вынікі падрыхтоўкі і правядзення Чэмпіянату свету па хакеі 2014 г. у кантэксце развіцця падзейнага турызму ў Рэспубліцы Беларусь / Л. М. Гайдукевіч // Турызм і гасціннасць: навукова-практычны часопіс / Палескі дзяржаўны універсітэт; рэдкал .: Шабека К.К. [і інш.]. - Пінск, 2014. - Вып. 1. - С. 9-12.

101. Гайдукевіч, Л. Месца і роля хостэлаў у сістэме арганізацыі гасцінічнага бізнесу / Працы ФМА. Навуковы зборнік. Выпуск V. Мн. БДУ, 2014г.
102. Развіццё аграэкатурызму ў Рэспубліцы Беларусь // Еврозийский Навуковы форум "Турызм у Еврозийском прасторы: рэальнасці і новыя тэндэнцыі", 4 - 5 снежня 2014 г.
103. Інфраструктура гасціннасці г. Мінска: стан і перспектывы развіцця // XIII Міжнародная навуковая канферэнцыя "Беларусь у сучасным свеце», 30 кастрычніка 2014 г., г. Мінск
104. Gaidukevich, V. Dedok. Develorment of modern market of hotel business in the Republik of Belarus. // Pvoceedings of the 3rol International Conference on Economic Sciences. "East West" Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2014. P.
105. Гэ Інь, Гайдукевіч Л.М. Перадумовы развіцця ўнутранага турызму ў Кітаі // XIII Міжнародная навуковая канферэнцыя "Беларусь у сучасным свеце», 30 кастрычніка 2014 г., г. Мінск
106. Дуровіч Я.А., Гайдукевіч Л.М. Кліентаарынтаванасць як філасофія бізнесу ў індустрыі гасціннасці // XIII Міжнародная навуковая канферэнцыя "Беларусь у сучасным свеце», 30 кастрычніка 2014 г., г. Мінск
107. Гайдукевіч Л.М. / Культурна-гістарычную і прыродную спадчыну Беларусі: тэорыя і практыка выкарыстання ў турызме: вучэбны дапаможнік з грыфам ВМА БДУ /Л.М. Гайдукевіч [і інш.]; - Мінск: Выд-ва "Чатыры чвэрці", 2014. - 348с.
108. Культурны турызм [Электронны рэсурс]. - Вучэбны дапаможнік / Л. М. Гайдукевіч. - Электронная бібліятэка БДУ (ISBN 978-985-518-904-7). - Мінск: БДУ, 2014.
109. Л.М. Хухлындзіна, А.М. Гайдукевіч. Турызм і культурная спадчына: дапаможнік /Л.М.Хухлындина, А.М.Гайдукевич. - Мінск: БДУ, 2014. - 296с. - (Класічнае універсітэцкае выданне). Рэкамендавана ВМА па гуманітарнай адукацыі ў якасці дапаможніка для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыяльнасці 1-26 02 02-06 "Менеджмент (у сферы міжнароднага турызму)»
110. Гайдукевіч Л.М., Дуровіч Я.А. Зыходныя перадумовы і прынцыпы фарміравання кліентаарыентаванай стратэгіі ў індустрыі гасціннасці, Інавацыйная эканоміка ва ўмовах глабалізацыі: сучасныя тэндэнцыі і перспектывы. [Электронны рэсурс]: матэрыялы міжнар. науч.- практ. конф., г. Менск. 16-17 крас. 2015 года / Міжнар. ун-т "МІПСА"; рэдкал .: Ю.Ю.Королев (гл. рэд.) і [інш.]. - Мінск: Міжнар. ун-т "МІПСА", 2015. - 1 электрон. опт. дыск - с. 474 - 478

111. Гайдукевіч, Л. Станаўленне кафедры МТ: стан і перспектывы развіцця / Працы ФМА. Навуковы зборнік. Выпуск VI. Мн. БДУ. - 2015. - с. 20-22
112. Дуровіч Я.А., Гайдукевіч Л.М. Кліентаарыентаваны падыход у кіраванні прадпрыемствам індустрыі гасціннасці // Навуковае выданне. Сусветная эканоміка і бізнэс - адміністраванне малых і сярэдніх прадпрыемстваў / матэрыялы 11-га паміжімі-га навуковага семінара ў рамках 13-ай паміжімі-ой навукова-тэхнічнай канферэнцыі «Навука - адукацыі, вытворчасці, эканоміцы», Мінск (2 - 4 красавіка 2015 года ), с. 109 - 110
113. Дуровіч Е., Гайдукевіч Л. кліентаарыентаванай падыход у кіраванні прадпрыемствам індустрыі гасціннасці / Вытворча-практычны часопіс "Маркетынг, ідэі і тэхналогіі» № 4 (74), Красавік 2015, с. 17-18
114. Гайдукевіч, Л.М. Развіццё турызму ў Кітаі /Л.М.Гайдукевич // Беларусь у сучасным свеце = Беларусь у Сучасна Свеце: матэрыялы XIVМеждународной канферэнцыі, прысвечанай 94-годдзю ўтварэння Беларускага дзяржаўнага універсітэта, 29 кастрычніка 2015 г. - Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2015. - 2 c.
115. Гйдаукевич, Л. Некаторыя вынікі падрыхтоўкі і правядзення Чэмпіянату свету па хакеі 2014 г. у кантэксце развіцця падзейнага турызму ў Рэспубліцы Беларусь / Л. М. Гайдукевіч // Турызм і гасціннасць. Палескіх. дзярж. ун-т. - 2014. - Вып.1. - С. 9-12.
116. Развіццё аграэкатурызму ў Рэспубліцы Беларусь // Еврозийский Навуковы форум "Турызм у Еврозийском прасторы: рэальнасці і новыя тэндэнцыі", 4 - 5 снежня 2014 г.
117. Гайдукевіч, Л.Н. Дзейнасць КНР па развіцці міжнароднага турызму на сучасным этапе / Л.М. Гайдукевіч // сб. науч.тр. / Беларус. гос.ун-т. - Мінск, 2015. - Вып. 3: Актуальныя праблемы міжнародных адносін і глабальнага развіцця. - С. 25-38.
118. Гайдукевіч, Л.М. Станаўленне кафедры МТ: стан і перспектывы развіцця / Л.М. Гайдукевіч // Працы ФМА: сб.науч.тр. / Беларус. гос.ун-т. - Мінск, 2015. - Вып. VI. - С. 20-22.
119. Гайдукевіч, Л.М. Кліентаарыентаваны падыход у кіраванні прадпрыемствам індустрыі гасціннасці / Л.М. Гайдукевіч [і інш.] // Вытворча-практычны часопіс. Маркетынг, ідэі і тэхналогіі. - 2015. - № 4 (74). - С. 17-18.
120. Гайдукевіч, Л.М. Месца і роля Кітая ў фарміраванні шматпалярнага свету / Л.М. Гайдукевіч, А.У. Пільгун // Працы ФМА: сб.науч.тр. / Беларус. гос.ун-т. - Мінск, 2016. - Вып. VII. - С. 20-23.

121. Gaidukevich, L. Agroecotourism as a priority trend of the development of tourism in the Republic of Belarus / L. Gaidukevich // Uniwersytet Slaski Wydzil Nauk o Ziemi Sosnowies. Acta Geographica Silesiana. - 2016. - Vol. 21. - Р. 35-40.
122. Гайдукевіч, Л.М. Праблемы забеспячэння бяспекі ў сістэме міжнароднага турызму / Л.М. Гайдукевіч // Часопіс БДУ. Міжнародныя адносіны - 2017. - № 1. - С. 28-35.
123. Гайдукевіч, Л. Агратурызм у Беларусі: стан і перспектывы развіцця [Электронны рэсурс] / Л.Гайдукевич // Журня. Масты. - 2017. - вып.4. - Рэжым доступу: https://www.ictsd.org/sites/default/files/review/mosty_july_2017.pdf. - Дата доступу: 2017/11/03.
124. Gaidukevich L.M., Dedok V.M. Conceptual approaches to revenue management in the international practice in the functioning of hotels // Working Papers of the Faculty of International Relations Proceedings. 2017 Edition VII c. 79-83.
125. Гайдукевіч Л.М. Бяспеку ў міжнародным турызме і асноўныя напрамкі яе забеспячэння / Л.М.Гайдукевич // Навуковы часопіс. Нацыянальная бяспека і стратэгічнае планаванне. - 2018. - № 1 (21). - С. 32-37.
126. Гайдукевіч Л.М. Арганізацыя прамысловых тураў у Рэспубліцы Беларусь: стан і перспектывы развіцця // Ekonomica revue cestovneho ruchu. Economic Review of Tourism. Faculty of Economics Matej Bel University Banska Bystrica, Slovakia. Volume 2018 Numbel 51, 2018. № 2 рр. 89-95.
127. Гайдукевіч Л.М. 20 гадоў падрыхтоўкі кадраў на кафедры міжнароднага турызму: стан і перспектывы развіцця / Л.М.Гайдукевич // Сучасныя тэндэнцыі развіцця міжнароднага турызму ў свеце і Рэспубліцы Беларусь ва ўмовах глабалізацыі: матэрыялы міжнар. науч.-практ. конф., прысвечанай 20-годдзю заснавання каф. міжнар. турызму фак. міжнародных адносін Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 12 каст. 2018 года / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал .: Л. М. Гайдукевіч (гл. рэд.) [і інш.]. - Мінск: БДУ, 2018. - С.244-250.
128. Гайдукевіч Л.М. Навуковыя даследаванні як складовая частка адукацыйнага працэсу кафедры міжнароднага турызму /Л.М.Гайдукевич// Сучасныя тэндэнцыі развіцця міжнароднага турызму ў свеце і Рэспубліцы Беларусь ва ўмовах глабалізацыі: матэрыялы міжнар. науч.-практ. конф., прысвеч. 20-годдзю заснавання каф. міжнар. турызму фак. міжнар. адносін Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 12 каст. 2018 года / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал .: Л. М. Гайдукевіч (гл.ред.) [і інш.]. - Мінск, 2018. - С. 263-265.
129. Гайдукевіч Л.М. Падрыхтоўка высокакваліфікаваных кадраў: практыка і перспектывы /Л.М.Гайдукевич// Сучасная турыстычная індустрыя: актуальныя праблемы і перспектывы развіцця: матэрыялы міжнар. науч.-практ. конф., Мінск, 24-25 мая 2018г. / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал .: Т.А. Навагродскі, І.В. Олюнина (адк. Рэд). - Мінск, 2018.- С.98-101.
130. Гайдукевіч Л.М. Міжнародны турызм як фактар ​​актывізацыі міжнароднага супрацоўніцтва /Л.М.Гайдукевич// Даследаванне міжнародных адносін у Рэспубліцы Беларусь: стан і перспектывы: матэрыялы Рэспубліканскай науч.-практ. конф., прысвечанай 25-годдзю каф. міжнар. адносін Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 6 каст. 2017 года / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал .: М.Э. Часноўскі (гл.ред.) [І інш.] - Мінск: Чатыры Чвэрці, 2018. - С. 99-103

131. Гайдукевіч, Л.М. Візавая палітыка Рэспублікі Беларусь як рэгулятар развіцця міжнароднага турызму /Л.М. Гайдукевіч // Часопіс міжнароднага права і міжнародных адносін. 2019. - № 3-4.
132. Гайдукевіч, Л.М. II Еўрапейскія гульні 2019 г. у горадзе Менску і сацыяльна-эканамічныя вынікі іх арганізацыі // Беларусь у сучасным свеце = Беларусь у Сучасна Свеце: матэрыялы XVIII Міжнар. наву. конф., прысвеч. 98-годдзю ўтварэння Белорус.гос. ун-та, Мінск, 30 каст. 2019 года / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал .: В. Г. Шадурскі (пред.) [і інш.]. - Мінск: БДУ, 2019.
133. Хухлындзіна і інш. Адукацыйны стандарт для другой ступені вышэйшай адукацыі спецыяльнасці "Менеджмент масавых падзейны мерапрыемстваў» / Хухлындзіна Л.М., Гайдукевіч Л.М., Давыдзенка Л.М., Хоміч С.А., Бароўкам М.В. , Дубінка С.А., Рашэтнікаў Д.Г., Фокеева Л.В., Данільчанка А.О. - Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 2019. - 16 с.
134. Гайдукевіч Л.М. Вопыт падрыхтоўкі кадраў для аграэкатурызму ў Рэспубліцы Беларусь і перспектывы яго выкарыстання ў Саюзнай дзяржаве / Л.М.Гайдукевич // Інтэграцыя і развіццё навукова-тэхнічнага і адукацыйнага супрацоўніцтва - погляд у будучыню: зборнік артыкулаў II Міжнароднай навукова-тэхнічнай канферэнцыі "Мінскія навуковыя чытанні - 2019 ", Мінск, 11-12 снежня 2019г .: у 3 т.т. 1.- Мінск: БДТУ, 2020.-С.52-56. https://elib.belstu.by/handle/123456789/33128
135. Гайдукевіч Л.М. Інфармацыйны маніторынг як важнейшы элемент паспяховай рэалізацыі буйных падзейны праектаў / Д.С.Костин, Л.М. Гайдукевіч // Міжнародныя адносіны: гісторыя, тэорыя, практыка: матэрыялы X науч.-практ. конф. маладых навукоўцаў фак. міжнар. адносін Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 5 февр. 2019 года / Беларус. дзярж. ун-т; рэд-кол .: В. Г. Шадурскі (гл. рэд.) [і інш.]. - Мінск: БДУ, 2019. - С. 249-255
136. Гайдукевіч Л.М. Распрацоўка плана бяспекі міжнародных спартыўных мерапрыемстваў на прыкладзе чэмпіянату свету па спартыўнай хадзе / Н.О.Николаенко, Л.М.
Гайдукевіч // Міжнародныя адносіны: гісторыя, тэорыя, практыка: матэрыялы X науч.-практ. конф. маладых навукоўцаў фак. міжнар. адносін Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 5 февр. 2019 года / Беларус. дзярж. ун-т; рэд-кол .: В. Г. Шадурскі (гл. рэд.) [і інш.]. - Мінск: БДУ, 2019. - С. 256-261
137. Гайдукевіч Л.М., Барысенка-Клепач Н.М. Удзел студэнтаў Беларускага дзяржаўнага універсітэта ў развіцці інклюзіўнага турызму ў рэспубліцы // Інтэграцыя турызму ў эканамічную сістэму рэгіёну: перспектывы і бар'еры / матэрыялы II Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (24-25 красавіка 2020 года, г. Арол). Навуковае электроннае выданне. Арол: Огу імя І.С. Тургенева, 2020. - 1 электрон.опт. дыск (DVD - R). - с. 358-363.
138. Гайдукевіч Л.М. Бяспеку ў турызме: новыя выклікі і пагрозы /Л.М.Гайдукевич // Беларусь у сучасным свеце = Беларусь у Сучасна Свеце: матэрыялы XIX Міжнар. наву. конф., прысвеч. 99-годдзю ўтварэння Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 29 каст. 2020 года / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал .: В. Г. Шадурскі (гл. рэд.) [і інш.]. - Мінск: БДУ, 2020. - С.439-444
139. Гайдукевіч Л.М. Агроэкодвижение і внузская навука: перспектывы супрацоўніцтва / Л.М.Гайдукевич // Аграэкатурызм дня 2020: новыя пакаленні - новыя трэнды: зборнік матэрыялаў міжнароднай науч.-практ. конф., рэдкал .: Л.М.Гайдукевич і інш.- Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2020. - с.16 -19.
140. Гайдукевич, Л. М Геополитическая трансформация стран Центральной и Восточной Европы в конце XX - начале XXI в.: идеи, цели, реальность     / Журнал международного права и международных отношений. 2021. № 1 (96). С. 26—29. Journal of International Law and International Relations. 2021. N 1 (96). Р. 26-29.
141. Республика Беларусь в современном мире /под ред. Е.В. Пильгун,  Минск, изд. Центр БГУ, 2021, - 320 с. – DOI: 10.33581/978-985-553-696-4-2021ISBN978-985-553—696-4, с.292-301.
142. Гайдукевич Л. М. Совершенствование системыгосударственного управлениятуристическим комплексом Республики Беларусь в конце 20 начале 21 века. // Труды БГТУ. Сер.6 , История, философия. 2021.№ 2.
143. Международное сотрудничество по обеспечению безопасности в туризме: учебно-методическое пособие / Л.М. Гайдукевич. – Минск: Четыре четверти, 2022. – 104 с. Гриф УМО.
144. Гайдукевич Л.М. Белорусско-китайское сотрудничества в сфере туризма: состояние и перспективы развития Актуальные проблемы международных отношений и глобального развития: сб. науч. статей. – Минск, 2021. – вып. 9. – с.27-36. /http://elib.bsu/handle/123456789/273630
145. Гайдукевич, Л.М. Опыт Российской Федерации по развитию внутреннего туризма// Материалы II Международной научно-практической конференции «Перспективы развития туризма в современных условиях: мировые тенденции и региональные контексты/ редкол. И.Н. Воронович (председатель) [и др.]. – Минск:  2022. С. 233-237.
146.Гайдукевич, Л.М. Какие кадры нам сегодня нужны для сферы туризма и гостеприимства // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце : материалы XXI Междунар. науч. конф., посвящ. 101-й годовщине образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 27 окт. 2022 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Достанко (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2022. С. 330-334.
147. Гайдукевич Л.М. Развитие инклюзивного туризма в Беларуси и мире [Электронный ресурс]: материалы междисциплинар. семинара, Минск, 11 нояб. 2021 г. / Белорус, гос. ун-т ; редкол.: Л. М. Гайдукевич (гл. ред.), Н. М. Борисенко (отв.секретарь). - Минск: БГУ, 2022.- 1 электрон, опт, диск (CD-ROM). - ISBN 978-985-881-264-5.
148. Гайдукевич, Л.М. О развитии сельского туризма в Республике Беларусь и Республике Польша / Материалы ХIII Международной научно-практической конференции “Агроэкотуризм в период современных вызовов: национальный опыт»/ 2022 год.
149.Гайдукевич, Л.М. Общественно-политическая трансформация стран ЦВЕ и развитие международного туризма: концептуальный анализ // Материалы V Международной научно-практической конференции «Большая Евразия: национальные и цивилизационные аспекты развития и сотрудничества/ Москва, 2022.

Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 49, факс: +375 17 209 57 42, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

  • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
  • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
  • Тэлефон: +375 17 209 59 77
  • e-mail: fir@bsu.by

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі cookie-файлаў

Мы ў сацыяльных сетках