Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра міжнародных адносін
дацэнт кафедры, намеснік дэкана па вучэбнай рабоце і інфармацыйных тэхналогіях
кандыдат гістарычных навук
 
Нарадзіўся 19 ліпеня 1972 г. у г. Калініне. У 1989 г. выдатна скончыў сярэднюю школу № 1 г. Магілёва. У 1989—1994 гг. вучыўся ў Беларускім дзяржаўным універсітэце. З 1995 па 2001 гг. працаваў ва Упраўленні міжнародных сувязей Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. У 1998—2000 гг. быў адным з кіраўнікоў Цэнтра па вывучэнню ААН у БДУ.
З 2001 г. — выканаўчы дырэктар Міжнароднага грамадскага аб'яднання па навукова-даследчых і інфармацыйна-адукацыйных праграмах "Развіццё".
З 2004 па 2010 гг. — вядучы спецыяліст Цэнтра міжнародных даследаванняў БДУ.
У лютым 2007 г. паспяхова абараніў кандыдацкую дысертацыю на суісканне вучонай ступені кандыдата гістарычных навук па тэме "Міжнароднае супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь па фарміраванню нацыянальнай сістэмы абароны бежанцаў".
З 2008 г. выкладае на кафедры міжнародных адносін. З 2010 г. — намеснік дэкана ФМА вучэбнай рабоце і па інфармацыйных тэхналогіях. Спецыяліст у галіне міграцыі і бежанцаў, дзейнасці ААН. Аўтар больш за 30 публікацый. Галоўны рэдактар "Часопіса міжнароднага права і міжнародных адносін"

ААН: гісторыя і сучаснасць
Вучэбная праграма

Материалы к Моделированию Совета Безопасности ООН
  Прэзентацыя
  Як пісаць рэзалюцыі
  Вытрымкі з правілаў працэдуры
  Фразы для дэлегатаў

Праектаванне міжнароднай дзейнасці арганізацый

Міграцыйныя працэсы у сучаным свеце

 1. Селиванов, А. В. Деятельность Центра по изучению ООН в Республике Беларусь / А. В. Селиванов // Бел. журн. междунар. права и междунар. отношений. — 1999. — № 2. — С. 95—98.
 2. Селиванов, А. В. Информационная деятельность Представительства ООН в Республике Беларусь: формы и направления / А. В. Селиванов // Белорусский журнал международного права и международных отношений. — 1999. — № 4. — С. 79—84.
 3. Селиванов, А. В. Интеграция беженцев в Беларуси: международные перспективы / А. В. Селиванов, А. Б. Гойко // Бел. журн. междунар. права и междунар. отношений. — 2000. — № 2. — С. 82—85.
 4. Памятка беженцу / сост. В. Р. Саматыя, А. В. Селиванов. — Минск: Тесей, 2001. — 48 с.
 5. Система защиты беженцев в Республике Беларусь / Л. М. Серикова, Г. Г. Комаровская, Н. И. Макарчик, А. В. Селиванов. — Минск: Тесей, 2002. — 176 с.
 6. Селиванов, А. В. УВКБ ООН и белорусские общественные организации: опыт совместной деятельности / А. В. Селиванов // Бел. журн. междунар. права и междунар. отношений. — 2002. — № 1. — С. 65—68.
 7. Селиванов, А. В. Деятельность УВКБ ООН в Республике Беларусь в 1992—1995 гг. / А. В. Селиванов // Бел. журн. междунар. права и междунар. отношений. — 2002. — № 3. — С. 52—54.
 8. Комаровская, Г. Г. Ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства за нарушение правил пребывания в Республике Беларусь / Г. Г. Комаровская, Н. И. Макарчик, А. В. Селиванов. — Минск: Тесей, 2003. — 64 с.
 9. Селиванов, А. В. Основные направления деятельности Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Беларусь / А. В. Селиванов // Беларусь в современном мире: тез. докл. I респ. науч. конф., Минск, 22—23 окт. 2002 г. — Минск: БГУ, 2003. — С. 56—59.
 10. Тодорович, И. Беженцы в мире: 2002. Достижения и проблемы / И. Тодорович, Ю. Ф. Моргун, А. В. Селиванов // Бел. журн. междунар. права и междунар. отношений. — 2003. — № 2. — С. 37—41.
 11. Смагина, Л. И. Беженцы и мы: пособие для педагогов / Л. И. Смагина, В. Р. Саматыя, А. В. Селиванов. — Минск: Асобны Дах, 2003. — 60 с.
 12. Селиванов, А. В. Сотрудничество Республики Беларусь и УВКБ ООН в рамках Женевского и Сёдерчёпингского процессов / А. В. Селиванов // Бел. журн. междунар. права и междунар. отношений. — 2004. — № 4. — С. 48—53.
 13. Селиванов, А. В. Сотрудничество Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и белорусских органов государственной власти (1992—2003 гг.) / А. В. Селиванов // Журн. междунар. права и междунар. отношений. — 2005. — № 3. — С. 28—35.
 14. Тодорович, И. Международная защита беженцев и институт убежища в Республике Беларусь / И. Тодорович, Ю. Моргун, А. Селиванов // Юстиция Беларуси. — 2005. — № 3. — С. 78—79.
 15. Тодорович, И. Международная защита беженцев и институт убежища в Республике Беларусь / И. Тодорович, Ю. Моргун, А. Селиванов // Юстиция Беларуси. — 2005. — № 7. — С. 77—79.
 16. Памятка беженцу / сост. Л. А. Васильева [и др.]. — Минск: Асобны, 2006. — 32 с.
 17. Селиванов, А. В. Влияние международного сотрудничества на формирование системы защиты беженцев в Республике Беларусь / А. В. Селиванов // Беларусь в современном мире: тез. докл. V респ. науч. конф., Минск, 3 нояб. 2006 г. — Минск: БГУ, 2006. — С. 63—64.
 18. Селиванов, А. В. УВКБ ООН и формирование системы защиты беженцев в Республике Беларусь / А. В. Селиванов. — Минск: Тесей, 2006. — 160 с.
 19. Павлова, Л. В. Международно-правовой статус беженца: пособие для студентов вузов / Л. В. Павлова, А. В. Селиванов. — Минск: Тесей, 2007. — 192 с.
 20. Связь между убежищем и миграцией: учеб.-методич. пособие / Л. А. Васильева [и др.]. — Минск : Асобны, 2007. — 240 с.
 21. Селиванов, А. В. Мониторинг границы и защита беженцев: практ. пособие / И. В. Салеев, А. В. Селиванов, Т. А. Солодков, Ю. О. Фёдоров. — Минск : Зималетто, 2009. — 48 с. — (Актуальные вопросы миграции и убежища).
 22. Селиванов, А. В. Вопросы и ответы о беженцах и вынужденной миграции / А. В. Селиванов, В. Г. Шадурский. — Минск : Зималетто, 2009. — 48 с., [6] л. цв. ил. — (Актуальные вопросы миграции и убежища).
 23. Селиванов, А. В. О некоторых вопросах терминологии в миграционной сфере / А. В. Селиванов // Беларусь в современном мире: материалы VI Междунар. науч. конф., Минск, 30 окт. 2008 г. — Минск: Тесей, 2009. — С. 357—360.
 24. Селиванов, А. В. Обзор средств массовой инормации и Интернет-ресурсов по освещению вопросов беженцев, миграции и толерантности / А. В. Селиванов, М. А. Некрашевич // Беларусь в современном мире: материалы VIII Междунар. науч. конф., Минск, 30 окт. 2009 г. — Минск: Тесей, 2009. — С. 357—360.
 25. Селиванов, А. В. Формирование национальной системы защиты беженцев в Республике Беларусь: история и современный этап / А. В. Селиванов // Беларусь в современном мире: материалы IX Междунар. науч. конф., Минск, 29 окт. 2010 г. — Минск: Тесей, 2010. — С. 302—303.
 26. Пограничный контроль в области миграции и убежища / А. В. Думский [и др.]. — Минск: Тесей, 2010. — 328 с.
 27. Все мы жители Земли: учеб.-метод. пособие по поликультурному образованию / Л. В. Емельянчик, М. А. Некрашевич, А. В. Селиванов, С. В. Сычёва, В. Г, Шадурский. — Минск: Тесей, 2010. — 28 с.
 28. Внешняя политика Республики Беларусь в 2000-е годы / Ю. И. Малевич [и др.]; под ред. А. В. Шарапо. — Минск: БГУ, 2010. — 84 с.
 29. Селиванов, А. В. «Руки, которые защищают». 60 лет УВКБ ООН и Конвенции 1951 года о статусе беженцев: международные стандарты и белорусский опыт / А. В. Селиванов // Беларус. думка. — 2011. — № 8. — С. 28—32.
 30. Селиванов, А. В. Беларусь — наш общий дом: основные сведения из истории, культуры и обычаев Беларуси: брошюра для беженцев / В. В. Щербов, А. В. Селиванов. — Минск: Тесей, 2011. — 48 с.
 31. Селиванов, А. В. Интеграция беженцев и воспитание толерантности: информационные материалы для средств массовой информации / А. В. Селиванов, Л. С. Кравец, Д. Г. Решетников. — Минск, 2011. — 16 с.
 32. Селиванов, А. В. Поликультурное образование в деятельности УВКБ ООН в Республике Беларусь / А. В. Селиванов // Беларусь в современном мире: материалы XI Междунар. науч. конф., посвящ. 91-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2012 г. / редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2012. — С. 345—346.
 33. Селиванов, А. В. Поликультурное образование в современной образовательной среде: учеб. пособие по вопросам поликультурного образования / Л. В. Емельянчик [и др.]. — Минск: Тесей, 2012. — 144 с.: ил. (соавтор)
 34. Селиванов, А. В. Деятельность МОО «Развитие» в рамках проекта по интеграции беженцев в 2009—2013 гг. / А. В. Селиванов // Беларусь в современном мире: материалы XII Междунар. науч. конф., посвящ. 92-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2013 г. / редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2013. — С. 332—333.
 35. Селиванов, А. В. Организационно-протокольное обеспечение международной деятельности Министерства образования и высших учебных заведений Республики Беларусь / В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: РИВШ, 2013. — 114 с. (соавтор)
 36. Селиванов, А. В. Всемирный день беженцев — 2014 в Беларуси / А. В. Селиванов, Л. С. Кравец // Журн. междунар. права и междунар отношений. — 2014. — № 2. — С. 67—70.
 37. Селиванов, А. В. Освещение вопросов миграции, беженцев и толерантности в контексте украинских событий / А. В. Селиванов, Л. С. Кравец // Беларусь в современном мире: материалы XIII Междунар. науч. конф., посвящ. 93-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2014 г. / редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2014. — С. 400—401.
 38. Селиванов, А. В. Всемирный день беженцев в Беларуси — 2015 / А. В. Селиванов, Л. С. Кравец / Журн. междунар. права и междунар. отношений. — 2015. — № 2. — С. 61—64.
 39. Селиванов, А. В. Материалы «круглого стола» по вопросам вынужденной миграции / А. В. Селиванов [и др.]  // Журн. междунар. права и междунар. отношений. — 2015. — № 3. — С. 34—48.
 40. Селиванов, А. В. Проблемы беженцев в современном мире и в Республике Беларусь / Л. С. Кравец, А. В. Селиванов // Воспитание. Личность. Профессия: науч.-метод. и публицист. журн. РИПО. — 2015. — № 22. — Режим доступа: <http://ripo.unibel.by/assets/site/vlp/files/22/22.pdf>. — Дата доступа: 21.11.2015.
 41. Селиванов, А. В. Эволюция системы предоставления убежища в Республике Беларусь / А. В. Селиванов // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы XIV Международной научной конференции, посвященной 20-летию факультета международных отношений Белорусского государственного университета, 29 октября 2015 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2015. — С. 345—346.
 42. Селиванов, А. В. Деятельность МОО «Развитие» в сфере защиты беженцев (2001—2015 гг.) / А. В. Селиванов // Беларусь в современном мире: материалы XV Междунар. науч. конф., посвященной 95-летию образования Белорус. гос. ун-та, 27 октября 2016 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2016. — С. 368—370.
 43. Кобринец, О. В. Позиция шведских социал-демократов в отношении внешней политики Королевства Швеция / О. В. Кобринец, А. В. Селиванов // Беларусь в современном мире: материалы XV Междунар. науч. конф., посвященной 95-летию образования Белорус. гос. ун-та, 27 октября 2016 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2016. — С. 35—36.
 44. Selivanov, A. The International Asylum System: History of Formation and Contemporary Challenges / A. Selivanov, L. Kravets = Селиванов А. В. Международная система защиты беженцев: история формирования и современные проблемы / А. В. Селиванов, Л. С. Кравец //Труды факультета международных отношений БГУ. Вып. 7. — Минск: БГУ, 2016. — С. 33—38.
 45. Селиванов, А. В. Проблема беженцев в 2016—2017 гг. и направления по ее решению / А. В. Селиванов // Беларусь в современном мире: материалы XIV Междунар. науч. конф., посвященной 96-летию образования Белорус. гос. ун-та, 25 октября 2017 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2017. — С. 367—368.
 46. Новицкая Е. Н. Позиция шведских социал-демократов в отношении внешней политики Королевства Швеция / Е. Н. Новицкая, А. В. Селиванов // Беларусь в современном мире: материалы XIV Междунар. науч. конф., посвященной 96-летию образования Белорус. гос. ун-та, 25 октября 2017 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2017. — С. 363—365.
 47. Селиванов, А. В. Публикационная активность кафедры международных отношений в «Журнале международного права и международных отношений» (1996–2016 гг.) / А. В. Селиванов // Исследование международных отношений в Республике Беларусь: состояние и перспективы: материалы науч. конф., посвященной 25-летию создания кафедры международных отношений ФМО БГУ, 6 октября 2017 г. — Минск: Четыре четверти, 2018. — С. 23—25. 
 48. Селиванов, А. В. Проблема беженцев в современном мире: основные тенденции и поиски решений / А. В. Селиванов // Беларусь в современном мире: материалы XVII Междунар. науч. конф., посвященной 97-летию образования Белорус. гос. ун-та, 26 октября 2018 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2018.
 49. Селиванов, А.В. Деятельность МОО «Развитие» по проблематике беженцев в 2017—2018 гг. / Е. Н. Новицкая, А. В. Селиванов // Беларусь в современном мире: материалы XVII Междунар. науч. конф., посвященной 97-летию образования Белорус. гос. ун-та, 26 октября 2018 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2018.
 Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 40, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках