Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра міжнародных адносін
Дацэнт
кандыдат гістарычных навук
дацэнт

Асноўная інфармацыя:

Адукацыя:

Скончыў гістарычны факультэт БДУ па спецыяльнасці «Гісторыя (паліталогія)» (дыплом з адзнакай, 2011 г.), аспірантуру БДУ (2014 г.). Кандыдат гістарычных навук (2016 г.).

Лаўрэат прэміі Спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў (2006, 2007 гг.), стыпендыят Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (2014 г.) стыпендыят Саюза пісьменнікаў Беларусі (2014 г.) лаўрэат беларуска-расійскага конкурсу маладых літаратараў «Мост дружбы»(2016 г.).

Карера:

У 2011–2012 гг. –настаўнік гісторыі і грамадазнаўства ДУА «Гімназія №2 г. Мінска». З 2014 г. выкладаў на гістарычным факультэце і факультэце міжнародных адносін БДУ. З 2018 г. –дацэнт кафедры дыпламатычнай і консульскай службы БДУ.

Член Савета маладых вучоных ФМА БДУ.

Аўтар больш за 50 навуковых і творчых публікацый. Валодае англійскай, нямецкай, французскай мовамі.

Сфера навуковых інтарэсаў: гісторыя дыпламатыі Беларусі, культурная дыпламатыя, знешняя палітыка ЗША і дзяржаў ЕС, рэгіянальныя канфлікты, інтэграцыйныя працэсы на постсавецкай прасторы.

Стажыроўкі, павышэнне кваліфікацыі:

Праходзіў стажыроўкі ў Гісэнскім універсітэце (ФРГ), у Францыі пад эгідай Французскай Асацыяцыі даследаванняў і педагагічных распрацовак пры міністэрстве адукацыі (L’association française ARAPEN), ва Ўніверсітэце Тарту (Эстонія), а таксама ўдзельнічаў у школе Балонскага філіяла Універсітэта Джона Хопкінса (Чарнагорыя), у школе Расійскага савета па міжнародных справах і Еўразійскай эканамічнай камісіі (Масква), у летняй школе Універсітэта Линчопінга (Швецыя).

Двойчы праходзіў курсы павышэння кваліфікацыі пры БДУ.

Дысцыплiны I ступени  вышэйшай адукацыi:

Нацыянальная бяспека (для спецыяльнасцi 1-23 01 01 "Мiжнародныя адносiны" (спецыялiзацыя: "Арганiзацыя мiжнародных сувязяў"):

вучэбная праграма

матэрыялы на Адукацыйным партале БДУ

Асновы дыпламатыi (для спецыяльнасцi 1-24 01 01 "Мiжнароднае права"):

вучэбная праграма

матэрыялы на Адукацыйным партале БДУ

Мiжнародныя эканамiчныя арганiзацыi (для спецыяльнасцi 1-25 01 03 "Сусветная эканомiка"):

вучэбная праграма

матэрыялы на Адукацыйным партале БДУ

Пратакол i этыкет мiжнародных зносiн (для спецыяльнасцi 1-26 02 02-06 "Менеджмент (ў сферы мiжнароднага турызму)":

вучэбная праграма

матэрыялы на Адукацыйным партале БДУ

Дысцыплiны II ступени  вышэйшай адукацыi  (магiстрытуры):

Практыка дыпламатычнай дзейнасцi (для спецыяльнасцi 1-23 80 06"Мiжнародныя адносiны"):

вучэбная праграма

матэрыялы на Адукацыйным партале БДУ

Публічная дыпламатыя замежных дзяржаў (для спецыяльнасцi 1-23 80 06 "Мiжнародныя адносiны"):

вучэбная праграма

матэрыялы на Адукацыйным партале БДУ

Practice of Diplomacy (для спецыяльнасцi 1-23 80 06 "International Relations"):

вучэбная праграма

матэрыялы на Адукацыйным партале БДУ

Public Diplomacy of Foreign States (для спецыяльнасцi 1-23 80 06 "International Relations"):

вучэбная праграма

матэрыялы на Адукацыйным партале БДУ

Артыкулы ў навуковых часопісах і ў зборніках навуковых работ: 

 1. Авласенко, И. М. Позиции США и Европейского союза по вопросу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе / И. М. Авласенко // Молодёжь в науке – 2012: прил. к журн. «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»: в 5 ч. / Нац. акад. Наук Беларуси. Совет молодых учёных НАН Беларуси; редкол.: А. А. Коваленя (гл. ред.), В. В. Гниломёдов [и др.]. – Минск: Беларус. Навука, 2013. – Ч. 2. Серия гуманитарных наук. – С. 3–7.
 2. Авласенко, И. М. Основные аспекты трансатлантических отношений в период гражданской войны в Югославии (1991–1995 гг.) / И. М. Авласенко // Актуальные проблемы международных отношений и современного мира: сб. науч. ст. / науч. ред. В. Г. Шадурский, Е. А. Достанко; отв. ред. Л. С. Большедворова. – Минск, 2012. – С. 5–14. – Деп. в БГУ 19.11.2012, № 002119112012.
 3. Авласенко, И. М. Новая стратегия США и ЕС в отношении Абхазии и Южной Осетии на современном этапе / И. М. Авласенко // Сборник научных статей молодых учёных / сост. Н. С. Анцух; редкол. В. Г. Шадурский [и др.]; под общ. ред. В. Г. Шадурского. – Минск: издательство «Четыре четверти», 2012. – Вып. 1. – С. 186–194.
 4. Авласенко, И. М. Вмешательство США и их европейских союзников в боснийский конфликт (1992–1995 гг.) / И. М. Авласенко // Гуманитарно-экономический вестник. – 2013. – № 4. – С. 21–26.
 5. Авласенко, И. М. Влияние общественного мнения на политику Соединённых Штатов и их европейских союзников в иракском и афганском конфликтах (2001–2008 гг.) / И. М. Авласенко // Гуманитарно-экономический вестник. – 2014. – № 4. – С. 24–32.
 6. Авласенко, И. М. Вмешательство стран Запада в вооруженные конфликты в Ливии и Сирии / И. М. Авласенко // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки. Сборник научных статей: в 2 ч. – Минск: РИВШ, 2014. – Ч. 1. – С. 3–10.
 7. Авласенко, И. М. Становление политики Европейского союза в отношении региональных конфликтов: основные этапы и тенденции / И. М. Авласенко // Журнал международного права и международных отношений. – 2014. – № 3. – С. 51–57
 8. Авласенко, И.М. Концептуальные основы политики США в отношении региональных конфликтов (1990-е – 2010-е гг.) / И.М. Авласенко // Гуманитарно-экономический вестник. – 2015. – №3. – С. 51–57.
 9. Aulasenka, I. M. Kosovo status dispute: EU and US influence / Ihar M. Aulasenka // European Union and Legal Reform 2013 / edited by Marko Milenkovič, directed by Justin O. Frosini, Stevan Lilić. – Bologna, CLUEB, 2015. – P. 50–64.
 10. Авласенко, И. М. Цена вмешательства. Влияние экономического фактора на форму интервенций стран Запада / И. М. Авласенко // Беларуская думка. – 2015. – № 4. – С. 70–74.
 11. Аўласенка І.М. Дыпламатычная дзейнасць М.Ц. Лынькова на сесіях Генеральнай Асамблеі ААН / І.М. Аўласенка // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки. Сборник научных статей: в 3 ч. – Минск: РИВШ, 2018. – Ч. 1. – С. 17–25.
 12. Авласенко, И. М. Влияние асимметрии Беларуси и России на интеграционное строительство в рамках Союзного государства / И.М. Авласенко // Сборник статей финалистов конкурса молодых экспертов-международников Союзного государства Беларуси и России / под ред. В. В. Сутырина. – М.: ГАУГН-Пресс, 2018. –С. 5–20.  
 13. Авласенко, И.М. Эволюция политики ФРГ в отношении региональных конфликтов в постбиполярный период / И.М. Авласенко // Историческая германистика: актуальные проблемы современных исследований: сб. научный статей и материалов / сост.: А.В. Касович, В.А. Космач, А.Ф. Великий, И.И. Ковяко. – Псков: ООО «ЛОГОС», 2018. – С. 43–50.
 14. Авласенко, И.М. Историография политики США в отношении региональных конфликтов / И.М. Авласенко // Соединенные Штаты Америки: история, политика, культура : сб. науч. ст. / И.М. Авласенко [и др.] ; [редкол.: А.А. Коваленя (гл. ред.) [и др.]] ; НАН Беларуси, Ин-т истории ; М-во образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет имени П. М. Машерова. – Минск : Беларуская навука, 2018. – С. 69–77. 
 15. Аўласенка, І.М. Удзел Максіма Танка ў рабоце дэлегацыі БССР на сесіях Генеральнай Асамблеі ААН (1960–1962 гг.) / І.М. Аўласенка // Журнал международного права и международных отношений. – 2018. – №1-2. – С. 57–62. http://evolutio.info/ru/beljournal/2018-1-2/2018-1-2-avlasenko
 16. Aulasenka, I.M. Belarusian Writers at the Sessions of the United Nations General Assembly (1945–1990) / I.M. Aulasenka // БГУ. Международные отношения. – 2018. – №2. – С. 3–12. http://www.elib.bsu.by/bitstream/123456789/217593/1/3-12.pdf
 17. Аўласенка І.М. Нью-Ёркскія малюнкі Пімена Панчанкі / І.М. Аўласенка // Полымя. – 2018. – №9. – С. 124–133.
 18. Аўласенка, І.М. Сан-францыскі дзённік Міхася Лынькова / І.М. Аўласенка // Полымя. – 2019. –№5. – С. 131–143. (публiкацыя гiстарычнай крынiцы з каментарыямi)
 19. Авласенко, И.М. Из истории создания «Последней пасторали» Алеся Адамовича / И.М. Авласенко // Нёман. – 2019. – №5. – С. 160–169.
 20. Аўласенка, І.М. Беларуская дыпламатыя вачыма літаратараў / І.М. Аўласенка // Беларуская думка. – 2019. – №11. – С. 48–54.
 21. Авласенко, И.М. Документальное наследие литераторов Беларуси как источник по истории дипломатии Белорусской ССР / И.М. Авласенко // Вспомогательные исторические дисциплины: сб. статей. – Т. XXXIX. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2020. – С. 182–196.

Артыкулы ў зборніках  матэрыялаў канферэнцый:

 1. Аўласенка, І. М. Асноўныя тэндэнцыі ў развіцці сферы знешняй палітыкі і абароны Еўрапейскага саюза / І. М. Аўласенка // Сборник материалов Международного форума студенческой и учащейся молодежи «Первый шаг в науку – 2009» (Минск, 21–24 апреля 2009 г.): в 2 т. / ред. группа: Н. М. Писарчук [и др.]. – Минск: Право и экономика, 2009–2010. – Том 1. – 2009. – С. 430–432.
 2. Балыкина, Е.Н. Электронное образовательное издание «Общественное движение в России во второй четверти XIX века» / Е. Н. Балыкина, В. В. Сергеенкова, Н. Н. Карбалевич, И. М. Авласенко, Е. С. Глинский, Е. Е. Колб// Новые образовательные технологии в вузе: сб. материалов VII междунар. науч.-метод. конф., Екатеринбург, 8–10 фев. 2010 г.: в 2-х частях / ГОУ ВПО «УГТУ – УПИ»; отв. ред. А.В.Цветков. – Екатеринбург, 2010. – Ч. 2. — С. 15–18.
 3. Аўласенка, І. М. Трансфармацыя НАТА і амерыкана-еўрапейскія дыскусіі на пачатку XXI ст. / І. М. Аўласенка // Научные стремления – 2010: сборник материалов республиканской научно-практической молодежной конференции с международным участием (Минск, 1–3 ноября 2010 г.): в 2 ч. / редколлегия: В. В. Казбанов [и др.]. – Минск: Беларуская навука, 2010. – Ч. 1. – С. 16–19.
 4. Аўласенка, І. М. Пераадоленне трансатлантычнага крызісу і нармалізацыя еўра-амерыканскіх адносін / І. М. Аўласенка // Первый шаг в науку – 2010: сборник материалов Международного форума студенческой и учащейся молодежи, в рамках Республиканской программы «Молодежь Беларуси» на 2006–2010 гг. (Минск, 3–6 мая 2010 г.) / ред. группа: Н. М. Писарчук [и др.]. – Мн.: «Четыре четверти», 2010. – С. 7–9.
 5. Аўласенка, І. М. Удзел Еўрапейскага саюза ў аднаўленні Ірака і пазіцыя ЗША / І. М. Аўласенка // Сборник работ 67-й научной конференции студентов и аспирантов Белорусского государственного университета (Минск, 17–20 мая 2010 г.): в 3 ч. – Минск: Издательский центр БГУ, 2011. – Т. 3. – С. 130–133.
 6. Аўласенка, І.М. Палітыка ЗША ў адносінах да Еўрапейскага саюза / І.М. Аўласенка // Сборник тезисов докладов Республиканской научной конференции студентов и аспирантов Республики Беларусь «НИРС–2011», 18 октября 2011 г., Минск / [редколлегия: С. В. Абламейко и др.]. – Минск : Издательский центр БГУ, 2011. – С. 565.
 7. Авласенко, И. М. Решение о военной операции НАТО в Югославии и позиции трансатлантических партнёров / И. М. Авласенко // Актуальные проблемы в изучении и преподавании общественно-гуманитарных наук (дисциплин): сборник научных статей и материалов по итогам III (третьей) Международной научной конференции (Витебск, 30 ноября — 1 декабря 2012 г.) / редколлегия: В. А. Космач (главный редактор) [и др.]. – Витебск: Международный университет «МИТСО», 2012. – С. 205–208.
 8. Авласенко, И. М. ЕС и урегулирование локальных конфликтов в 1990-е гг. / И. М. Авласенко // Беларусь в современном мире: материалы XI Международной научной конференции, посвященной 91-летию образования Белорусского государственного университета (Минск, 30 октября 2012 г.) / редколлегия: В. Г. Шадурский (председатель) [и др.]. – Минск: Издательский центр БГУ, 2012. – С. 26–27.
 9. Авласенко, И. М. Военная операция НАТО в Афганистане как предмет трансатлантических дискуссий / И. М. Авласенко // Актуальные проблемы и перспективы изучения новой и новейшей истории зарубежных стран: материалы международной научно-теоретической конференции, посвященной 75-летию образования кафедры истории Нового и Новейшего времени (Минск, 25 октября 2012 г.) / редколлегия: В. С. Кошелев (председатель) [и др.]. – Минск: Издательский центр БГУ, 2012. – С. 9–11.
 10. Авласенко, И. М. Подходы США и ЕС к постконфликтному урегулированию в Боснии и Герцеговине / И. М. Авласенко // Международные отношения: история, теория, практика: материалы II научно-практической конференции молодых ученых факультета международных отношений БГУ (Минск, 2 апреля 2012 г.) / сост. Н. С. Анцух. – Минск: Издательский центр БГУ, 2012. – С. 5–7.
 11. Аўласенка, І. М. Палітыка адміністрацыі Б. Абамы ў адносінах да ЕС / І. М. Аўласенка // Актуальные проблемы истории Нового и Новейшего времени (к 100-летию профессора Л. М. Шнеерсона): международная научно-теоретическая конференция (Минск, 25 февраля 2011 г.). – Минск: Республиканский институт высшей школы, 2012. – С. 83–87.
 12. Авласенко, И. М. Новые тенденции в организации трансатлантическими партнёрами совместных военных операций / И. М. Авласенко // Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии (вторая половина XX – начало XXI в.): материалы международной научно-практической конференции (Витебск, 25–26 апреля 2013 г.) / редколлегия: А. П. Косов (ответственный редактор) [и др.]. – Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2013. – С. 103–106.
 13. Авласенко, И. М. Позиции США и ЕС по палестинской проблеме в 1990–2000-х гг. / И. М. Авласенко // Романовские чтения-9: сб. статей Международной науч. конференции (Могилёв, 29 ноября 2013 г.) / под общ. ред. Н. М. Пурышевой. – Могилёв: МГУ имени А. А. Кулешова, 2013. – С. 36–37.
 14. Авласенко, И. М. Страны Запада и локальные конфликты в Африке / И. М. Авласенко // Международные отношения: история, теория, практика: материалы III науч.-практ. конф. молодых учёных фак. междунар. отношений БГУ (Минск, 4 февр. 2013 г.) / редколлегия: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2013. – С. 5–8.
 15. Авласенко, И. М. Военные и гражданские миссии Европейского Союза как инструмент политики в региональных конфликтах / И. М. Авласенко // Международная конференция «Европейский Союз и Республика Беларусь: перспективы сотрудничества» = International conference «The European Union and Republic of Belarus: Getting Closer for Better Future» (Минск, 5–6 июня 2014 г.): сб. материалов. – Минск: Изд. центр БГУ, 2014. – С. 89–91.
 16. Авласенко, И. М. Тенденции и перспективы в проведении операций кризисного реагирования НАТО / И. М. Авласенко // Международная безопасность и НАТО в современном мире: материалы междунар. семинара (Минск, 5–6 дек. 2013 г.) / редколлегия: А. В. Русакович (ответственный редактор) [и др.]. – Минск: РИВШ, 2014. – С. 88–94.
 17. Авласенко, И. М. Эволюция политики стран Запада в отношении региональных конфликтов после окончания «холодной войны» / И. М. Авласенко // Общество, государство и религии в современном мире: материалы круглого стола кафедры истории нового и новейшего времени БГУ (Минск, 28 мая 2014 г.) / редкол.: В. С. Кошелев (пред.) [и др.]; под науч. ред. В. С. Кошелева. – Минск: РИВШ, 2014. – С. 33–35.
 18. Авласенко, И. М. Специфика подхода администрации Б. Обамы к проведению военных операций (2009–2014) / И. М. Авласенко // Мировая политика XXI века глазами молодых учёных: сборник статей по материалам секции «Мировая политика» XXI Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов» / Отв. ред. В. И. Бартенев, Н. В. Юдин. – М.: Издательство Московского университета, 2015. – С. 37–54.
 19. Авласенко, И. М. Роль белорусской литературы в сохранении памяти о Великой Отечественной войне / И. М. Авласенко // Евразийское пространство в условиях глобализации [Текст] : сборник материалов круглого стола в рамках Международного форума молодых политологов "Историческая и культурная общность народов стран Содружества Независимых Государств" (Москва, 6-13 сентября 2015 г.) / Рос. ин-т стратег. исслед., Межгос. фонд гуманитар. сотрудничества гос-в – участников СНГ ; [под ред. Т. С. Гузенковой, О. В. Петровской, Н. М. Гвоздевой]. – Москва : РИСИ, 2015. – 168 с. – С. 94–104.
 20. Авласенко, И. М. Миссии НАТО в зонах региональных конфликтов в 2010-е гг. / И. М. Авласенко // Международная безопасность и НАТО в 2014 году: сб. материалов междунар. семинара (Минск, 4–5 декабря 2014 г.) / редколлегия: А. В. Русакович (ответственный редактор) [и др.]. – Минск: РИВШ, 2015. – С. 9–15.
 21. Авласенко, И.М. Возможные сценарии дальнейшего развития сирийского конфликта и перспективы его урегулирования / И.М. Авласенко // Беларусь в современном мире : материалы XV Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 27 окт. 2016 г. – Минск, 2016. – С.18–19.
 22. Авласенко, И.М. Усиление внутриполитической борьбы в странах Запада и её влияние на международные отношения в Европе / И.М. Авласенко // Новые возможности переформатирования системы международных отношений: материалы международного круглого стола, Минск, 30 марта 2017 г. / сост. Е.А. Достанко. – Минск: Изд. центр БГУ, 2017. – С. 5–7.
 23. Aulasenka, I. Growing income inequality: implications for global and regional security / I.M. Aulasenka // Международная безопасность и НАТО в 2016 г. / под ред. А.А. Розанова, А.В. Русаковича. – Минск: РИВШ, 2017. – С. 7–12.
 24. Аўласенка, І.М. Пімен Панчанка – удзельнік дэлегацыі БССР на XIII сесіі Генеральнай Асамблеі ААН / І.М. Аўласенка // Беларусь в современном мире : материалы XVI Междунар. науч. конф., посвящ. 96-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 25 окт. 2017 г. / редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2017. – С. 312–315.
 25. Аўласенка, І.М. Візіты беларускіх савецкіх пісьменнікаў у ГДР і ФРГ (1940–1980-я гг.) / І.М. Аўласенка // 25 лет белорусско-германских отношений: перспективы и возможные точки соприкосновения: сборник материалов международной научно-практической конференции: Минск, 20 апреля 2017 г. / под ред. А.В. Русаковича. – Киев, Фонд им. Фридриха Эберта, 2017. – С. 60–64.
 26. Авласенко, И.М. Информационная безопасность в международных отношениях: исследования белорусских ученых-международников/ И.М. Авласенко // Исследование международных отношений в Республике Беларусь: состояние и перспективы: мат. Респ. науч.-практ. конференции, посвящ. 25-летию кафедры международных отношений БГУ (г. Минск, 6 окт. 2017 г.) / редкол.: М.Э. Чесновский (пред.) [и др.]; Факультет международных отношений БГУ. - Минск: Четыре четверти, 2018. - с. 112-115.
 27. Авласенко, И.М. Динамика региональных конфликтов в 2017 г. / И.М. Авласенко // Международная безопасность и НАТО в 2017 г.: сборник материалов международного семинара: Минск, 15 дек. 2017 г. / под ред. А.А. Розанова, А.В. Русаковича. – Минск: РИВШ, 2018. – С. 6–9.
 28. Ли Ян. Политика КНР в отношении Республики Беларусь в 2003–2013 гг. / Ли Ян, И.М. Авласенко // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучаснымсвеце : материалы XVII Междунар. науч. конф., посвящ. 97-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 26 окт. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ;редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – С. 42–44.
 29. Аўласенка, І.М. Дыпламатыя БССР на 18-й сесіі Генеральнай Асамблеі ААН: погляд І. П. Шамякіна / І.М. Аўласенка // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце : материалы XVII Междунар. науч. конф., посвящ. 97-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 26 окт. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – С. 322–324.
 30. Авласенко, И.М. Цифровое измерение публичной дипломатии Республики Беларусь / И.М. Авласенко// Дипломатия Беларуси: прошлое и настоящее: материалы научного семинара, Минск, 28 марта 2019 г. / редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2019. – С. 4–8. http://elib.bsu.by/handle/123456789/236732
 31. Аўласенка, І.М. Беларускія пісьменнікі аб прафесіі дыпламата / І.М. Аўласенка // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце : материалы XVIII Междунар. науч. конф., посвящ. 98-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 407–410.http://elib.bsu.by/handle/123456789/239543
 32. Аўласенка І.М. Пісьменнікі і паэты ў дыпламатыі Беларускай ССР / І.М. Аўласенка // Беларусь в меняющемся мире: история и современность : материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 22 февр. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: М. Э. Чесновский (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 68–75. 
 33. Аўласенка, І.М. Не толькі выступленні: паўсядзённае жыццё беларускіх пісьменнікаў на сесіях Генеральнай Асамблеі ААН / І.М. Аўласенка // Международные отношения: история, теория, практика: материалы X науч.-практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отношений Белорус. гос. ун-та, Минск, 5 февр. 2020 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2020. – С. 8–13. 
  Аўласенка, І.М. 39-я сесія Генеральнай Асамблеі ААН паводле дзённікавых запісаў Рыгора Барадуліна / І.М. Аўласенка // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце : материалы XIX Междунар. науч. конф., посвящ. 99-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 29 окт. 2020 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2020. – С. 563–569. 

Публикацыi ў СМI

 1. Аўласенка, І.М. Альтэрнатывы мінскім пагадненням няма / І.М. Аўласенка // Звязда. – 1 жніўня 2015 г. – С. 2.
 2. Авласенко, И.М. Год «чёрных лебедей» / И.М. Авласенко // Российский совет по международным делам. – 28 декабря 2016 г. – Режим доступа: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/god-chyernykh-lebedey/?sphrase_id=486563.
 3. Авласенко, И.М. Клинтон или Трамп: каким будет курс США в отношении России? / И.М. Авласенко // Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. – 10 августа 2016 г. – Режим доступа: http://gorchakovfund.ru/news/19248/.
 4. Авласенко, И.М. Участие Республики Беларусь в ЕАЭС: в поисках формата взаимовыгодного сотрудничества / И.М. Авласенко, А. Ренард-Коктыш // Российский совет по международным делам. – 13 июля 2017 г. – Режим доступа: http://russiancouncil.ru/blogs/riacexperts/uchastie-respubliki-belarus-v-eaes-v-poiskakh-formata-vzaimovygodnogo-/
 5. Сохранить мир через силу: о чем говорит новая доктрина безопасности США // СБ «Беларусь сегодня». 22 декабря 2017 г.
 6. Кто наводит «Мосты дружбы»? // Союз-Евразия. 11 сентября 2018 г. С. 4. 
 7. Проще простого. Почему война в Сирии стала похожа на договорный матч? // СБ «Беларусь сегодня». 23 апреля 2018 г.
 8. Венесуэла на грани большой войны: последствия для Беларуси и России (комментарий для портала «Евразия.Эксперт», 10 февраля 2019 г.)
 9. В США нет единого подхода к взаимодействию с Беларусью – эксперт (комментарий для портала «Евразия.Эксперт», 3 сентября 2019 г.)
 10. Авласенко, И.М. Дилеммы европейской безопасности: готов ли ЕС выйти из-под «американского крыла»? / И.М. Авласенко // Международный дискуссионный клуб «Валдай». – 23.09.2020. – Режим доступа: https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/dilemmy-evropeyskoy-bezopasnosti/ ;
  Комментарий для журнала «Родина» о Пимене Панченко: Емельянов, С. Что в Пимене тебе моем? // Родина. – 2020. – №10. – С. 101–103. 
  Авласенко, И.М. Политизация вакцинирования от COVID-19: есть ли место альтруизму между великими державами? / И.М. Авласенко // Международный дискуссионный клуб «Валдай». – 07.12.2020. – Режим доступа: https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/politizatsiya-vaktsinirovaniya-ot-covid-19/ .

Творчыя работы:

 1. Аўласенка, І.М. “Жыць не па ілжы...” / І.М. Аўласенка // Полымя. – 2012. – №6. – С. 110–111.
 2. Аўласенка, І.М. Скарбы зямлі Клімавіцкай / І.М. Аўласенка // Полымя. – 2012. – №12. – С. 175–184.
 3. Аўласенка, І.М. Маналог Аркадзя Куляшова пра гістарычны лёс Бацькаўшчыны / І.М. Аўласенка // Полымя. – 2013. – №7. – С. 135–146.
 4. Аўласенка, І.М. Запаветы Івана Мележа / І.М. Аўласенка // Полымя. – 2014. – №2. – С. 134–145.
 5. Авласенко, И.М. В поисках идеала / И.М. Авласенко // Нёман. – 2016. – №2. – С. 187–199.
 6. Аўласенка, І.М. Апошняя споведзь Кузьмы Чорнага (паводле дзённіка пісьменніка) / І.М. Аўласенка // Полымя. – 2017. – №2. – С. 140–153.
Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 37, факс: +375 17 209 57 42, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі cookie-файлаў

Мы ў сацыяльных сетках