Подождите, идет загрузка сайта ...

 З 1992 г. на кафедры міжнародных адносін фарміравалася навуковая школа міжнародных адносін і знешняй палітыкі Беларусі (заснавальнікі – загадчык кафедры прафесар А.В. Шарапа і прафесар У.Е. Снапкоўскі). Даследаванні ажыццяўляліся ў вобласці актуальных праблем міжнародных адносін і знешняй палітыкі дзяржаў, знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь, гісторыі знешняй палітыкі Беларусі, гісторыі і тэорыі міжнародных адносін, канфлікталогіі, міжнародных арганізацый, нацыянальнай і міжнароднай бяспекі, рэгіянальных працэсаў.

У здзейсненых даследаваннях удзельнікі школы прасачылі найбольш важныя тэндэнцыі развіцця міжнародных адносін у канцы ХХ – пачатку ХХІ ст., выявілі ключавыя гістарычныя перадумовы і асаблівасці фарміравання сучасных міжнародных адносін, апрабавалі сістэмны падыход да навуковай ацэнкі эфектыўнасці знешнепалітычнага курсу беларускай дзяржавы ў кантэксце яе гістарычнага развіцця, прааналізавалі эфектыўнасць шматвектарнага знешнепалітычнага курсу, выпрацаванага кіраўніцтвам Рэспублікі Беларусь, падрыхтавалі прапановы па аптымізацыі напрамкаў, метадаў і форм будавання адносін Рэспублікі Беларусь з замежнымі актарамі.

Практычную працу па арганізацыі адукацыйнага, вучэбна-даследчага і выхаваўчага працэсу на спецыяльнасці 1-23 01 01 – «міжнародныя адносіны» кафедра арыентавала на патрэбы асноўнага заказчыка – Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь. Пачаўшы згаданую дзейнасць «з нуля», за 20-гадовы перыяд кафедра апрабавала разнастайныя арганізацыйныя падыходы і метады падрыхтоўкі спецыялістаў-міжнароднікаў з вышэйшай адукацыяй, бесперапынна нарошчвала якасць навучання. З часам узаемадзеянне стала ажыццяўляцца на аснове Пагаднення аб супрацоўніцтве паміж МЗС Рэспублікі Беларусь і БДУ і Рабочымі праграмамі супрацоўніцтва абедзвюх дзяржаўных устаноў.

Кафедра пашырала дыяпазон спецыяльнай падрыхтоўкі: студэнты атрымлівалі дадатковыя ўменні і навыкі на спецыялізацыях «Знешняя палітыка і дыпламатыя», «Міжнародныя арганізацыі», «Арганізацыя міжнародных сувязяў». Выпускнікі кафедры аказаліся запатрабаванымі ў самых розных сектарах эканомікі, кіраўнічай дзейнасці, у гуманітарнай вобласці і з поспехам забяспечваюць кадравыя запыты суб’ектаў дзяржаўнай і недзяржаўнай сфер краіны.

У 2015 г. кафедру ўзначаліў прафесар М.Э. Часноўскі – заснавальнік беларускай навуковай школы даследавання сістэмнай трансфармацыі еўрапейскіх краін былой сацыялістычнай садружнасці. У гэтым годзе кафедра завяршыла выкананне НДР «Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь ва ўмовах новых глабальных выклікаў», у рамках якой ажыццёўлены комплексны аналіз знешняй палітыкі краіны ў кантэксце асноўных тэндэнцый сучасных міжнародных адносін, выяўлена спецыфіка ажыццяўлення яе сучаснай знешняй палітыкі прымяняльна да асобных рэгіёнаў свету і «цэнтраў сілы», ацэнены ўдзел беларускай дзяржавы ў вырашэнні глабальных праблем сучаснага свету, выдзелены асноўныя этапы ажыццяўлення яе знешняй палітыкі. Вынікі НДР укаранёны ў адукацыйны працэс факультэта міжнародных адносін БДУ, ляглі ў аснову вучэбных дапаможнікаў і праграм па дысцыплінах і спецкурсах, раскрываючых сучасныя міжнародныя адносіны і знешнюю палітыку Рэспублікі Беларусь.

У навуковым багажы кафедры – звыш 300 публікацый, у тым ліку 30 манаграфій і раздзелаў у калектыўных манаграфіях, больш за 200 артыкулаў у беларускіх і замежных рэцэнзаваных навуковых часопісах. Каля 40 публікацый, уключаючы манаграфіі, выдадзены за мяжой (па-за СНД): у Польшчы, Літве, Германіі, Швецыі, Францыі, Швейцарыі, Кітаі і інш.

За апошнія 5 гадоў аспіранты кафедры абаранілі 6 дысертацый на суісканне вучонай ступені кандыдата навук. Падрыхтаваны да абароны 3 доктарскія і 1 кандыдацкая дысертацыі.

Выкладчыкі кафедры забяспечылі практычна ўсе вучэбныя дысцыпліны ўласнымі публікацыямі падручнікаў і дапаможнікаў. Працягваецца выданне ўнікальнага шматтомнага дапаможніка па гісторыі міжнародных адносін; у 2015–2016 гг. выйшлі з друку кнігі 1 і 2 апошняй – 4-й часткі гэтай абсяжнай працы. Складальнікі кнігі 1: дацэнты С.Ф. Свілас, А.В. Ціхаміраў, У.В. Фральцоў; кнігі 2: дацэнты А.В. Ціхаміраў і У.В. Фральцоў. Завершана сістэмнае выкладанне постсацыялістычнай трансфармацыі знешняй палітыкі і міжнароднага становішча былых усходнееўрапейскіх краін сацыялістычнага лагера. Першая частка вучэбнага дапаможніка па гэтай тэматыцы выдадзена прафесарам М.Э. Часноўскім у 2002 г. У 2016 г. ім жа апублікавана другая частка пад назвай «Краіны Сярэдняй Еўропы ў міжнародных адносінах (1989–2014 гг.)». Рэспубліка Беларусь – першая краіна, дзе ў падобным ракурсе прадпрынята асвятленне постсацыялістычнай перабудовы ў рэгіёне Цэнтральнай і Усходняй Еўропы.

За значныя дасягненні ў навуковай сферы прафесар кафедры У.Е. Снапкоўскі ў 2008 г. стаў лаўрэатам прэміі У.І. Пічэты, у студзені 2013 г. – заслужаным работнікам БДУ. Прафесар А.В. Шарапа – заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь (1990 г.), узнагароджаны медалём Францыска Скарыны за асобыя навуковыя і педагагічныя заслугі (1996 г.), мае некалькі ганаровых грамат Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. Прафесар М.Э. Часноўскі – дэлегат 3-га і 4-га Усебеларускіх сходаў Рэспублікі Беларусь, удастоены медаля Францыска Скарыны (2011 г.), звання «Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь» (1998 г.), Граматы Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, дзвюх ганаровых грамат і шэрагу грамат Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. Прафесар А.А. Чалядзінскі ўзнагароджаны медалём «За доблесную працу» і граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (2010 г.). Дацэнт кафедры А.А. Дастанка – лаўрэат прэміі НАН Беларусі імя акадэміка В.Ф. Купрэвіча для маладых вучоных за цыкл прац «Пашырэнне Еўрапейскага саюза ў 1990-я – 2000-я гады» (2007 г.).

Кафедра міжнародных адносін – удзельнік міжнародных праектаў інтэрнацыяналізацыі вышэйшай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь. У 2014–2016 гг. супрацоўнікі кафедры ўдзельнічаюць у міжнароднай праграме Еўрапейскага саюза «Тэмпус-Пікаса» па ўкараненні стандартаў Балонскага працэсу ў сістэму ўніверсітэцкай адукацыі Беларусі. Праграма рэалізуецца БДУ сумесна з універсітэтамі Вялікабрытаніі, Бельгіі, Італіі, Арменіі, Грузіі, Украіны. У 2013–2016 гг. кафедра выступае сувыканаўцам праекта Гісенскага цэнтра Усходняй Еўропы Універсітэта імя Ю. Лібіха і Германскай службы акадэмічных абменаў (ДААД) пад назвай «Зоны культурных кантактаў і супярэчнасцей ва Усходняй Еўропе» (сумесна з універсітэтамі Германіі, Казахстана, Польшчы, Расіі, Румыніі, Украіны). У гэтыя гады праведзена серыя навукова-адукацыйных семінараў па разнастайных аспектах сучаснай навукі аб міжнародных адносінах у рамках супрацоўніцтва з Фондам Ф. Эберта (ФРГ). У 2015–2016 гг. дацэнт кафедры У.В. Фральцоў з’яўляўся адным з арганізатараў летніх школ Цэнтра «Інстытут нямецкіх даследаванняў» БДУ «Паміж Расіяй і ЕС. Роля Беларусі ў Еўропе» і «Беларусь і славянскі свет: гісторыя і сучаснасць»; іх стваральнік: Цэнтр «Інстытут нямецкіх даследаванняў» БДУ пры падтрымцы ДААД ФРГ. У цэлым жа толькі ў 2015 г. супрацоўнікі кафедры прынялі ўдзел у 32 канферэнцыях і круглых сталах у Беларусі, а таксама ў 14 мерапрыемствах за мяжой (Расія, Украіна, Польшча, ФРГ, Швецыя, Чэхія, Кітай, Таджыкістан).

Асабліва выніковым аказалася навуковае супрацоўніцтва кафедры з універсітэтамі Літвы (Вільнюскім універсітэтам і Каўнаскім універсітэтам імя Вітаўта Вялікага). У рамках НДР «Асаблівасці нацыянальнай ідэнтычнасці Літвы і Беларусі ў кантэксце еўрапейскай інтэграцыі: падабенства і адрозненні» падрыхтавана беларуска-літоўская калектыўная манаграфія на англійскай мове, у якой прааналізаваны тэарэтычныя аспекты нацыянальнай ідэнтычнасці, удасканалена яе тыпалогія, адлюстравана гістарычная рэтраспектыва і сучасны стан беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці, вывучаны асаблівасці беларускай і літоўскай ідэнтычнасці ў кантэксце еўрапейскай ідэнтычнасці і еўрапейскай інтэграцыі. У рамках НДР «Літоўска-беларускія адносіны ў гістарычнай палітыцы Літоўскай Рэспублікі і Рэспублікі Беларусь» падрыхтавана калектыўная манаграфія на літоўскай мове, якая раскрывае ўдасканаленую тыпалогію гістарычнай палітыкі праз фармуляванне мадэляў аналіза і ацэнкі гістарычнай палітыкі Рэспублікі Беларусь і Літоўскай Рэспублікі. Упершыню ў айчыннай навуцы зроблена параўнанне форм і метадаў рэалізацыі гістарычнай палітыкі ў Беларусі і Літве, ацэнены ўплыў гістарычнай палітыкі на стан беларуска-літоўскіх адносін. Сярод прыярытэтных міжнародных партнёраў кафедры таксама належыць узгадць МДІМА(У) і Дыпламатычную акадэмію пры МЗС Расійскай Федэрацыі (Расія), Інстытут міжнародных даследаванняў Вроцлаўскага ўніверсітэта (Польшча), Жэнеўскі цэнтр па дэмакратычным кантролі над узброенымі сіламі (Швейцарыя).

ПАДЗЕІ АПОШНІХ ГАДОЎ

 • Верасень 2013 г. – магістратура кафедры міжнародных адносін пачала навучанне замежных грамадзян на англійскай мове па спецыяльнасці 1-23 80 06 –«Гісторыя міжнародных адносін і знешняй палітыкі» (2 гады навучання).
 • Верасень 2013 г. – да працы на кафедры прыступіў доктар філасофскіх навук, прафесар Байчораў А.М., які многія гады прапрацаваў на дыпламатычнай службе, займаў кіруючыя пасады ў апараце МЗС Рэспублікі Беларусь і сістэме вышэйшай адукацыі. Мае дыпламатычны ранг Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасланца.
 • Снежань 2013 г. – калектывам кафедры міжнародных адносін падрыхтаваны і выдадзены наступныя працы: «Государственные границы Беларуси. Т. 1» і «Знешняя палітыка Беларусі: Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 9».
 • Снежань 2013 г. – прафесарам кафедры міжнародных адносін Снапкоўскім У.Е. выдадзены манаграфія «Беларуска-польскія адносіны (1918–1989 гг.): даследаванні, дакументы, ілюстрацыі і карта» і дапаможнік «История внешней политики Беларуси».
 • 2013 г. – дацэнт С.Ф. Свілас апублікавала манаграфію «Дзейнасць Беларускай ССР у ЮНЕСКА (1954–1964 гг)»
 • 18 красавіка 2014 г. – студэнты спецыяльнасці «міжнародныя адносіны» наведалі лекцыю Генеральнага дырэктара ЮНЕСКА Бокавай І. Г., праведзеную ў рамках яе афіцыйнага візіту ў Рэспубліку Беларусь.
 • 2014 г. – прафесар А.В. Шарапа апублікаваў зборнік артыкулаў «ФРГ на рубяжы стагоддзяў».
 • 2014 г. – прафесар А.А. Чалядзінскі апублікаваў другую частку манаграфіі «Венесуэла: ад Балівара да Чавеса».
 • Май 2014 г. – да працы на кафедры прыступіў доктар гістарычных навук, прафесар Часноўскі М. Э., які ў 2002–2014 гг. займаў пасаду рэктара УА «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна ». Раней знаходзіўся на дыпламатычнай працы ў МЗС Рэспублікі Беларусь, займаў кіруючыя пасады ў БДУ.
 • 5-6 чэрвеня 2014 г. – выкладчыкі кафедры прынялі ўдзел у міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай адносінам Беларусі і ЕС.
 • Верасень 2014 г. – дацэнт А.В. Ціхаміраў апублікаваў манаграфію «Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь у 1991–2011 гг.»
 • 18–21 лістапада 2014 г. – выканаўчы дырэктар Універсітэцкай Лігі АДКБ, доктар палітычных навук, прафесар Панарын І. М. і прарэктар па навуковай рабоце Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта прыборабудавання і інфарматыкі, доктар ваенных навук, прафесар Лось У. П. правялі Навучальны курс Універсітэцкай Лігі АДКБ на тэму «Актуальныя праблемы забеспячэння інфармацыйнай бяспекі Еўразіі» для студэнтаў спецыяльнасці «міжнародныя адносіны».
 • У 2014 г. апублікаваны зборнік дакументаў і матэрыялаў «Знешняя палітыка Беларусі». Т.10 (2006–2010 гг.) Актыўны ўдзел у складанні зборніка прыняў творчы калектыў кафедры (У.Е. Снапкоўскі, А.В. Ціхаміраў, А.В. Шарапа).
 • Студзень 2015 г. – адбылася абарона кандыдацкай дысертацыі па гістарычных навуках старшага выкладчыка кафедры Лашкевіча С. А.
 • Люты 2015 г. – адбылася абарона кандыдацкай дысертацыі па гістарычных навуках выкладчыка кафедры Даніловіч М. У.
 • Люты–май 2015 г. – у рамках праграмы супрацоўніцтва паміж БДУ і Бакінскім славянскім універсітэтам для студэнтаў 1-га курса спецыяльнасці «міжнародныя адносіны» прачытаны спецыяльны курс «Мультыкультуралізм Азербайджана».
 • Сакавік 2015 г. – на базе кафедры міжнародных адносін праведзены Беларуска-літоўскі навукова-практычны семінар, прысвечаны праблемам гістарычнай палітыкі.
 • Красавік 2015 г. – для забеспячэння вучэбнага працэсу па 4-х гадовай праграме навучання студэнтаў спецыяльнасці «Міжнародныя адносіны» выкладчыкі кафедры распрацавалі і падрыхтавалі для ўкаранення 12 вучэбных праграм. Большасць адпаведных вучэбных дысцыплін забяспечаны сучаснымі метадычнымі распрацоўкамі і электроннымі прэзентацыямі.
 • 19 чэрвеня 2015 г. – адбылася першая абарона магістарскіх дысертацый па спецыяльнасці 1-23 80 06 – «Гісторыя міжнародных адносін і знешняй палітыкі», выкананых на англійскай мове. Студэнты магістратуры з КНР, Індыі, Ірака, Лівіі, Казахстана паспяхова абаранілі дысертацыі, прысвечаныя розным праблемам сучасных міжнародных адносін і знешняй палітыкі асобных дзяржаў.
 • 1 верасня 2015 г. – кафедру міжнародных адносін ФМА БДУ узначаліў вядомы беларускі вучоны-гісторык, педагог і дыпламат, доктар гістарычных навук, прафесар Часноўскі Мечыслаў Эдвардавіч.
 • Верасень 2015 г. – калектыў кафедры (С.Ф. Свілас, А.В. Ціхаміраў, У.В. Фральцоў) апублікаваў навучальны дапаможнік «Гісторыя міжнародных адносін» (частка 4 кніга 1), у якім упершыню ў беларускай гістарыяграфіі сабраны і сістэматызаваны гістарычныя дакументы і матэрыялы з другой паловы XVIII ст. да канца 1920-х гг.
 • 2 кастрычніка 2015 г. – прафесар кафедры міжнародных адносін, доктар гістарычных навук Шарапа А.В. узнагароджаны Ганаровай граматай Савета Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі.
 • 3 кастрычніка 2015 г. – выпускнікі спецыяльнасці «міжнародныя адносіны», якія скончылі ФМА ў 1996–2015 гг, прынялі ўдзел у юбілейным Дні выпускніка, прымеркаваным да 20-годдзя стварэння факультэта міжнародных адносін .
 • 19 кастрычніка 2015 г. – студэнты 1-га курса спецыяльнасці "міжнародныя адносіны» прынялі ўдзел ва ўрачыстым адкрыцці мемарыяльнай дошкі, прысвечанай дзейнасці ЮНРРА ў Беларусі, у Лошыцкім парку г. Мінска.
 • Кастрычнік 2015 г. – супрацоўнікі кафедры міжнародных адносін прынялі актыўны ўдзел у правядзенні двух круглых сталоў у рамках міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Беларусь у сучасным свеце».
 • 30 кастрычніка 2015 г. – студэнты спецыяльнасці «міжнародныя адносіны» прынялі ўдзел у арганізацыі правядзення і ўрачыстай сустрэчы «Экспрэса ААН-70» у рамках мерапрыемстваў, прысвечаных сямідзесяцігоддзю стварэння ААН.
 • 13 лістапада 2015 г. – адбыліся Дыпламатычныя чытанні для выкладчыкаў і студэнтаў спецыяльнасці «міжнародныя адносіны» з удзелам начальніка Упраўлення раззбраення і кантролю над узбраеннем Міністэрства замежных спраў РБ Часноўскага А. М.
 • Лістапад 2015 г. – пачаў працу пастаянны навукова-метадалагічны семінар кафедры для аспірантаў. Кафедра запланавала 6 тэматычных пасяджэнняў на навучальны год па актуальных пытаннях напісання кандыдацкіх дысертацый.
 • 16 мая 2016 г. – выкладчыкі і навучэнцы спецыяльнасці «міжнародныя адносіны» праслухалі лекцыю Міністра замежных спраў Расійскай Федэрацыі С. Лаўрова на тэму «Актуальныя праблемы міжнароднай бяспекі», які наведаў БДУ ў рамках яго афіцыйнага візіту ў Рэспубліку Беларусь.
 • Кастрычнік 2016 г. – пастаянны навукова-метадалагічны семінар кафедры для аспірантаў пашырыў кола ўдзельнікаў за кошт магістрантаў спецыяльнасці 1-23 80 06 – «Гісторыя міжнародных адносін і знешняй палітыкі». Работа семінара ў мінулым годзе агульнапрызнана важнай і карыснай для маладых даследчыкаў. Кафедра запланавала 6 тэматычных пасяджэнняў на навучальны год па актуальных пытаннях тэорыі і практыкі навуковых даследаванняў.
 • - 27 верасня 2018 г. на факультэце міжнародных адносін праведзены Рэспубліканскі навукова-практычны семінар "Даследаванне міжнародных адносін у Рэспубліцы Беларусь: стан і перспектывы". Ініцыятар семінара - кафедра міжнародных адносін БДУ, партнёрам пры арганізацыі навуковага мерапрыемства выступіў Цэнтр еўразійскіх і еўрапейскіх даследаванняў.
  У рабоце семінара прынялі ўдзел каля 30 чалавек. Акрамя прадстаўнікоў БДУ да яго працы падключыліся эксперты-міжнароднікі з Інстытута гісторыі НАН Беларусі, БДПУ імя М. Танка, Віцебскага дзяржаўнага інстытута імя П. Машэрава.
  З прывітальным словам да ўдзельнікаў мерапрыемства звярнуўся дэкан факультэта міжнародных адносін В. Шадурскі. Ён заклікаў беларускіх экспертаў-міжнароднікаў больш актыўна ажыццяўляць пошук новых форм вывучэння міжнародных адносін, здольных эфектыўна данесці навуковыя вынікі да беларускай грамадскасці і навуковай супольнасці за межамі Беларусі.
  Работа семінара праходзіла ў рамках трох навуковых сесій (панэляў). Першая з іх прысвячалася праблематыцы вывучэння і выкладання праблем міжнародных адносін у Рэспубліцы Беларусь. На другой сесіі беларускія навукоўцы-міжнароднікі ацэньвалі змены, якія адбываюцца ў знешняй палітыцы Беларусі ў кантэксце трансфармацыі сучасных міжнародных адносін. Трэцяя сесія раскрывала змест і асаблівасці рэгіянальнага канструявання еўразійскай прасторы на сучасным этапе.
  Семінар прайшоў на дастаткова высокім навуковым узроўні, у канструктыўнай абстаноўцы. Удзельнікі семінара заслухалі выступленні прафесараў кафедры міжнародных адносін У. Снапкоўскага, М. Часноўскага, А. Байчорова, дэкана факультэта міжнародных адносін В. Шадурскага, дацэнтаў кафедры міжнародных адносін А. Ціхамірава і Р. Турарбекавай. Актыўны ўдзел у працы семінара прынялі аспіранты і магістранты кафедры міжнародных адносін Ю. Дзем'яновіч, І. Пашкоўская, Н. Худайбердыева, Ван Фа, Д. Сцепаненка, І. Юрчанка. Прадстаўнік універсітэта Лінца ім. Ё. Кеплера (Аўстрыя) Ю. Эдэр прадставіла паведамленне, якое адлюстроўвае параўнальны аналіз вытворчай кааперацыі ў рамках аб'яднанняў ЕАЭС і МЕРКОСУР. Карысную дапамогу ў арганізацыі працы семінара аказалі лабаранты кафедры Н. Дзярноўская і А. Еўсеенка, а таксама студэнты кафедры міжнародных адносін, валанцёры Цэнтра еўразійскіх і еўрапейскіх даследаванняў Л. Леўчык, К. Арыстангаліева і Б. Петрашка. У заключнай частцы семінара яго ўдзельнікі ўнеслі шэраг канструктыўных прапаноў па арганізацыі навуковых даследаванняў у галіне міжнародных адносін і знешняй палітыкі Беларусі.
 •  28 верасня 2018 года у чарговы раз, працягваючы слаўную традыцыю старэйшых курсаў спецыяльнасці “Міжнародныя адносіны”, самай крэатыўнай, дасціпнай і дружнай камандай-пераможцай у творчым конкурсе “Капуснік-2018” сталі першакурснікі нашай спецыяльнасці. Конкурс традыцыйна праводзіцца ў пачатку кожнага новага навучальнага года сярод студэнтаў першых курсаў усіх шасці спецыяльнасцяў ФМА БДУ і ацэньваецца журы на чале з дэканам факультэта, прафесарам В.Г. Шадурскім.
 •  12 кастрычніка сярод першакурснікаў спецыяльнасці "міжнародныя адносіны" адбылася навукова-пазнавальная віктарына «На СТАРТ, Дыпламат!». Яе арганізатарамі выступілі кафедра міжнародных адносін і створанае год таму творчае аб'яднанне «СТАРТ» - «Студэнцкай таварыства:« Актыўныя. Рашучыя. Творчыя ».
  Чатыры каманды першакурснікаў біліся ў інтэлектуальным паядынку, прадэманстраваўшы сваю эрудыцыю і давёўшы, што яны здольныя ісці да поспеху нават у самай напружанай абстаноўцы. Віктарына праходзіла ў тры туры: пытанні па сусветнай палітыцы, відэа-пытанні аб асобах, конкурс капітанаў. Удзельнікам трэба было праявіць кемлівасць і адказаць на вострыя і падступныя пытанні па сваёй будучай спецыяльнасці, пра сусветна вядомых палітычных постацях, а таксама прадэманстраваць веданне радаводу кафедры міжнародных адносін.
  Пераможцы віктарына сталі каманда з іранічным назовам «Дысбаланс сіл" у складзе Кундэра, Гордиёнка Андрэя Паўла, Гурыновіч Аляксандра, Казлоўскага, Мудрачэнка Кірылы Марціна. Хлопцы паказалі выдатны старт! Лепшы капітан сярод супернічаць камандаў сталі Кундэры Андрэй. Пераможцы віктарыны ўзнагароджаны дыпломамі і памятнымі прызамі. Усе каманды-ўдзельніцы атрымалі сертыфікаты.
  Журы віктарына сфармаваў Савет СТАРТ, а ўзначаліў яго прафесар Фральцоў В.У. Аргкамітэтам па падрыхтоўцы і правядзенню віктарыны кіраваў загадчык кафедры прафесар Часноўскі М.Э.
  Віктарына на падобную тэматыку праводзілася ўпершыню і, на думку першакурснікаў, вартая вырасці ў штогадовую традыцыю кафедры міжнародных адносін! А СТАРТовцы - выпускнікі мінулага навучальнага года - не толькі кансультавалі арганізатараў віктарыны, але некаторыя з іх нават прыехалі з розных гарадоў Беларусі, каб пераканацца, у чые рукі перадалі сваё стварэнне.
 •  25 кастрычніка 2018 г. кафедра пры садзейнічанні Цэнтра еўразійскіх і еўрапейскіх даследаванняў ФМА правяла круглы стол: "Беларуска-расійскія адносіны на сучасным этапе:стан і перспектывы развіцця». Удзельнікі заслухалі і абмеркавалі даклады дацэнтаў кафедры міжнародных адносін А.В. Ціхамірава і Д.Л. Шевялёва, аспіранта Інстытута сацыялогіі НАН Беларусі К.Д. Азимка, суіскальніка Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў С.І. Шарамецьева, раней - кіраўніка Дзелавога і культурнага комплексу Пасольства Рэспублікі Беларусь у Расійскай Федэрацыі, а таксама загадчыка кафедры сусветнай эканомікі БДЭУ В.У. Ажыгіна. З расійскага боку даклады прадставілі намеснік дырэктара Інстытута праблем бяспекі СНД, прафесар міжнародна-прававога факультэта МГІМО (У) МЗС Расійскай Федэрацыі Г.В. Пятрова, намеснік дырэктара Інстытута дзяржаўнай службай і кіравання арганізацыяй, дацэнт кафедры эканамічнай тэорыі і сусветнай эканомікі Дзяржаўнага універсітэта кіравання і па сумяшчальніцтве дацэнт Дэпартамента эканамічнай тэорыі Фінансавага універсітэта пры ўрадзе Расійскай Федэрацыі С.Б. Чарноў. У дыстанцыйным рэжыме ўдзельнічалі прарэктар Дзяржаўнага акадэмічнага універсітэта гуманітарных навук (г. Масква) В.У. Сутырин і выканаўчы дырэктар агенцтва інтэграцыйных ініцыятыў (г. Смаленск) О.А. Шаўчэнка.
  Удзельнікі круглага стала сканцэнтравалі ўвагу на ўзаемадзеянні Беларусі і Расіі ў кантэксце еўразійскай інтэграцыі і трансфармацыі сучасных міжнародных адносін, ацанілі стан Саюзнай дзяржавы на сучасным этапе і перспектывы яго развіцця, разгледзелі асобныя аспекты палітыкі бяспекі Беларусі і Расіі. Адзначана безальтэрнатыўнасьць беларуска-расійскай інтэграцыі і ўзаемная выгада інтэграцыйнага працэсу, але звернута ўвага на незавершанасць працэсу фарміравання Саюзнай дзяржавы. Падкрэслена неабходнасць больш актыўнага выкарыстання магчымасцяў грамадскай дыпламатыі і механізмаў ЕАЭС у працэсе саюзнага будаўніцтва, далейшага удасканалення прававой базы міждзяржаўнага зносін, больш цеснай каардынацыі ў барацьбе з ценявой эканомікай, павышэння эфектыўнасці ў барацьбе дзвюх дзяржаў з вонкавымі інфармацыйнымі пагрозамі і працы са СМІ і моладдзю на прыгранічных тэрыторыі, удасканаленне транспартных зносін паміж Беларуссю і Расіяй.
 •  26 кастрычніка 2018 г. у рамках XVII Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Беларусь у сучасным свеце" адбылося пасяджэнне секцыі "Сучасныя міжнародныя адносіны і знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь», за правядзенне якой адказвала кафедра міжнародных адносін. Мадэратарам яе працы быў доктар гістарычных навук, дацэнт Фральцоў В.У. Пасяджэнне секцыі адкрылі грунтоўныя даклады доктара гістарычных навук, прафесара Снапкоўскага У.Е. і доктара палітычных навук, Прафесара Малевіч Ю.І., якія выклікалі цікавасць і жывы водгук ўсіх прысутных.
  Адметнай асаблівасцю работы секцыі сёлета стаў актыўны ўдзел аспірантаў кафедры міжнародных адносін, сярод якіх прыкметную групу склалі прадстаўнікі Кітая. Яны падрыхтавалі цэлы шэраг змястоўных дакладаў аб розных аспектах кітайскай знешняй палітыкі, адносінах КНР з найважнейшымі міжнароднымі партнёрамі, беларуска-кітайскім супрацоўніцтве ў розных сферах.
 •  12 снежня 2018 г. адбылася чарговая навукова-пазнавальная гульня-імправізацыя. Яе тэмай сталі міждзяржаўныя перамовы: «Сірыя. Постканфліктнае ўрэгуляванне ». У гульні ўдзельнічалі звыш 20 студэнтаў ФМА і 3 студэнты факультэта журналістыкі. Яны прадстаўлялі краіны, якія ў той ці іншай меры ўключаны ў працэс спынення грамадзянскай вайны ў Сірыі. Павестку перамоў склалі такія праблемы, як прымірэнне бакоў канфлікту і канстытуцыйная рэформа, вяртанне бежанцаў і абмен палоннымі, забеспячэнне міжнароднай гуманітарнай дапамогі Сірыі.
  Абмеркаванне кожнай з праблем суправаджаася вострай дыскусіяй. Усе ўдзельнікі ў поўнай меры змаглі праявіць свае аналітычныя здольнасці, агульнапалітычную і дыпламатычную падрыхтаванасць. Як і ранейшыя гульні-імправізацыі, дадзенае сімуляванне перамоў дазволіла студэнтам-удзельнікам праявіць лідэрскія якасці, навыкі вядзення перамоў, а таксама ўменне адстойваць пазіцыю дзяржавы, якую прадстаўляюць ці якой-небудзь міжнароднай арганізацыі. Дадзены фармат гульні прызнаны вельмі карысным для студэнтаў-міжнароднікаў.
  Ужо ў чацвёрты раз студэнты ФМА прымалі ў сябе будучых журналістаў-міжнароднікаў, якія спрабуюць сябе ў якасці прадстаўнікоў розных СМІ і ўдзельнікаў перамоўнага працэсу. Часткова дзякуючы ім значны вопыт набыў Прэс-цэнтр, які ствараецца на перыяд падрыхтоўкі і правядзення гульні.
  Як і раней, правілы гульні пардугледжвалі правядзенне заключнага тайнага галасавання, выбіралі лепшага дэлегата. Ім стаў (прычым у трэці раз на ўжо гульнях-перамовах, якія адбыліся) Раміль Гусейнаў - у цяперашні час студэнт 4-га курса спецыяльнасці "Міжнародныя адносіны". За сталом перамоў Раміль прадстаўляў Іран. Усе ўдзельнікі гульні-імправізацыі атрымалі каштоўныя падарункі.
  Пры падвядзенні вынікаў асабліва адзначана якаснае кіраўніцтва старшынь ў кожным з 3 раўндаў пасяджэнняў. Выдатным мадэратарам ў першым раўндзе «Прымірэнне бакоў канфлікту і канстытуцыйная рэформа ў Сірыйскай Арабскай Рэспубліцы» зарэкамендавала сябе Кацярына Клачкова. Пры абмеркаванні другога раунда "Вяртанне бежанцаў і абмен палоннымі» старшыня Аліцыя Кусойць выдатна справілася са сваёй задачай і прафесійна накіроўвала дыскусію. Выразна сачыла за паводзінамі дэлегацый, не дазваляючы адысці ад галоўнай тэмы трэцяга раўнда «Забеспячэнне гуманітарнай дапамогі САР» старшыня, Ганна Галачкіна.
  Арганізатар симулирования перамоў - Савет аб'яднання «СТАРТ» у складзе: А. Лазараў, К. Арыстангаліева, Л. Леўчык, Р. Гусейнаў, А. Скакун, А. Хаджамурадаў, Р. Курбека, Б. Петрашка, В. Пациёнак пры падтрымцы загадчыка кафедры міжнародных адносін праф. М.Э. Часноўскага. Характэрна, што правесці гульню дапамаглі «ветэраны» -СТАРТаўцы - выпускнікі ФМА С. Вішнеўскі і А. Коротчыкава.
 • - 18 снежня 2018 г. адбылося чарговае пасяджэнне СНДЛ кафедры міжнародных адносін. У ім прынялі ўдзел студэнты спецыяльнасцей «Міжнародныя адносіны», «Лінгвакраіназнаўства», магістранты спецыяльнасці «Гісторыя міжнародных адносін і знешняй палітыкі». Студэнты прадставілі свае справаздачы па выніках праходжання стажыроўкі за мяжой. Вялікую цікавасць выклікаў даклад Ганны Севярынец (4 курс «Міжнародныя адносіны»), якая праходзіла навучанне ў Кентскім універсітэце ў рамках праграмы ERASMUS +. Студэнтка распавяла аб умовах і патрабаваннях, якія прад'яўляюцца да ўдзельнікаў конкурсу на навучанне, дала пры гэтым практычныя рэкамендацыі студэнтам ФМА, якія бяруць удзел у конкурсе; прааналізавала сістэму навучання ў дадзеным універсітэце, выявіўшы спецыфічныя рысы брытанскай сістэмы адукацыі; падзялілася вопытам знаходжання за мяжой. Ганна Бышавец (3 курс, "Міжнародныя адносіны") вучылася ў Пекінскім тэхналагічным універсітэце (праграма супрацоўніцтва паміж ВНУ). Яна асвятліла асаблівасці навучання і знаходжання ў Кітаі; распавяла, зыходзячы з уласных назіранняў, аб менталітэце і культуры мясцовых жыхароў. Мікіта Карзей (3 курс, «Міжнародныя адносіны»), прадстаўляючы даклад, расказаў пра навучанне ў Шанхайскім універсітэце замежных моў, сваім ўспрыманні Кітая, рытме жыцця ў Шанхаі, падзяліўся ўласным вопытам вывучэння кітайскай мовы. Павел Радзішэўскі (3 курс, "Міжнародныя адносіны") падвёў вынікі свайго знаходжання ў Амане і Марока ў рамках навучання ў моўных школах (вывучэнне арабскай мовы). У сваім выступленні студэнт падзяліўся назіраннямі аб арганізацыі навучання і чым яно было карысным; расказаў аб самабытнасці арабскіх краін. Госцем пасяджэння СНДЛ быў прадстаўнік польскага акадэмічнага асяроддзя  – аспірант універсітэта імя Адама Міцкевіча ў Познані (Польшча) Лукаш Стаськевіч, стажор кафедры міжнародных адносін БДУ. Ён распавёў пра асаблівасці польскай вышэйшай школы, свае навуковыя інтарэсы, падзяліўся ўражаннямі пра Беларусь, выказаўшы ў адрас краіны цёплыя словы.
  Даклады, якія прагучалі, выклікалі цікавасць, шматлікія пытанні і каментары аўдыторыі, якая даведалася не толькі аб магчымасцях акадэмічнай мабільнасці, але і пашырыла ўяўленні аб сацыяльна-культурным і эканамічным развіцці краін, пра якія вялася гаворка. Удзельнікі пасяджэння СНДЛ адзначылі надзвычайную карыснасць мерапрыемстваў падобнага тыпу.

 •  Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя "Беларусь у свеце, які змяняецца: гісторыя і сучаснасць", прымеркаваная да стогадовай гадавіны ўзнікнення беларускай дыпламатыі, адбылася 22 лютага 2019 г. на факультэце міжнародных адносін БДУ.
  У якасці арганізатара выступіла кафедра міжнародных адносін ФМА БДУ пры падтрымцы кафедры дыпламатычнай і консульскай службы, Цэнтра еўразійскіх і еўрапейскіх даследаванняў, Цэнтра вывучэння знешняй палітыкі ЗША і актыўным удзеле Прадстаўніцтва германскага Фонду імя Ф. Эберта ва Украіне і Беларусі. У рабоце канферэнцыі прынялі ўдзел даследчыкі і эксперты з Беларусі, Расіі, Польшчы, Украіны, Латвіі, Кітая, якія абмеркавалі розныя аспекты і праблемы знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь і сучасных міжнародных адносін.
  З прывітальным словам да ўдзельнікаў і гасцей канферэнцыі звярнуліся намеснік Міністра замежных спраў Рэспублікі Беларусь А. І. Краўчанка, прарэктар па навуковай рабоце БДУ В. Г. Сафонаў, Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол ФРГ у Рэспубліцы Беларусь П. Дэтмар.
  Кіраўнікі МЗС Рэспублікі Беларусь у 1990-я гг. — пачатку ХХІ ст. П. К. Краўчанка, В. Л. Сянько, І. І. Антановіч, М. М. Хвастоў пазначылі найбольш важныя вынікі стогадовага шляху, які прайшла айчынная дыпламатыя ў складаных умовах фарміравання і ўмацавання беларускай дзяржаўнасці. У канферэнцыі таксама прынялі ўдзел першы Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол ФРГ у Рэспубліцы Беларусь Р. Краўс і вядучы эксперт СДПГ і Германскага таварыства знешняй палітыкі ў сферы знешняй палітыкі К. Фойгт. Р. Краўс звярнуў увагу на найважнейшыя перадумовы і заканамернасці сучасных міжнародных адносін, вынікі і перспектывы развіцця беларуска-германскага супрацоўніцтва. К. Фойгт прадставіў новае бачанне перспектыў міжнародных адносін і геапалітычнага становішча Беларусі ў кантэксце супярэчнасцяў паміж краінамі Захаду і Расіяй. Вялікую цікавасць выклікаў грунтоўны даклад доктара гістарычных навук, Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла Латвійскай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь М. ​​Вірсіса, які даў усебаковую характарыстыку стану беларуска-латвійскіх адносін ва ўмовах фарміравання новай сістэмы міжнародных адносін пасля заканчэння Першай сусветнай вайны.

  Работа канферэнцыі праходзіла ў пяці секцыях. На секцыях абмяркоўваліся праблемы гістарычнай рэтраспектывы знешняй палітыкі Беларусі, еўрапейскай і еўразійскай інтэграцыі, глабальных палітычных трансфармацый, уключаючы фарміраванне новых трансатлантычных адносін і рэалізацыю кітайскай ініцыятывы "пояса і шляху», развіцця беларускай дыпламатыі ў сучасных умовах.
  Вынікі канферэнцыі дазволілі даць комплексную ацэнку сучаснага стану міжнародных адносін, вызначыць задачы знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе на аснове назапашанага гістарычнага вопыту і рэальных магчымасцяў беларускай дзяржавы.

 • 21 сакавіка на факультэце міжнародных адносін адбыўся першы тур інтэлектуальнай гульні "Хто хоча стаць дыпламатам-3,0". Асаблівасцю тура стала тое, што яго падрыхтаваў новы склад аргкамітэта студэнцкага аб'яднання «СТАРТ». Ядро аргкамітэта склалі студэнты другога курса спецыяльнасці "міжнародныя адносіны", а ветэраны старту ажыццяўлялі патранаж. 
  У рамках спаборніцтва адбыліся 3 раўнды, у якіх удзельнічала 5 каманд: "Пентархія", "Roasted Сaramel", "З амбасады", "Дысбаланс сіл" і " 91 градус". А самым напружаным аказаўся 4-й раўнд – індывідуальны конкурс капітанаў. 
  У якасці журы выступілі высокакваліфікаваныя выкладчыкі фма пад старшынствам к. і. н, дацэнта Свілас С. Ф. У яго склад таксама ўвайшлі прадстаўнікі Савета старту-студэнты 4 курса спецыяльнасці "міжнародныя адносіны" Кіра Арыстангаліева, Раміль Гусейнаў і Лідзія Леўчык. 
  У першым раўндзе ўдзельнікам былі прапанаваны заданні па тэмах, якія яны выбралі загадзя. Эрудыты адказвалі на пытанні, аб'яднаныя блокамі "Прэзідэнты", "Вайна ў В'етнаме". Таксама не засталіся без увагі Карыбскі крызіс 1962 г., узброены канфлікт у Сірыі, асоба выдаттнага дзяржаўнага дзеяча Ота фон Бісмарка. 
  У другім і трэцім раўндах удзельнікі праявілі эрудыцыю не толькі ў гістарычных, але і культурных аспектах міжнародных адносін, асаблівасцях сусветнай палітыкі. Пытанні адрозніваліся арыгінальнасцю: адказы на іх патрабавалі глыбокіх спазнанняў, кемлівасці і імгненнай рэакцыі. 
  Самым захапляльным аказаўся чацвёрты раўнд – конкурс капітанаў. У ім перамогу атрымаў, вытрымаўшы лепш за іншых экзамен на стрэсаўстойлівасць, капітан каманды "З амбасады" Андрэй французаў. 
  У выніку першага тура трэцяе месца з вынікам 7,0 балаў заняла каманда першакурснікаў "Пентархія", другое месца з адрывам 4,5 бала дасталася камандзе другога курсу "Roasted Caramel " (11,5 балаў). 
  А пераможцам спаборніцтва за права называцца сапраўднымі дыпламатамі з бліскучым вынікам 16,0 балаў па праве стала каманда "З пасольства" ў складзе капітана Андрэя Французава і членаў: Дзмітрыя Шкеля, Караліны Буруновай, Лізаветы Рамашкі і Вікторыі Кухто. 
  Арганізатарам падрыхтоўчай працы пры правядзенні першага тура была Юлія Буяноўская, студэнтка 2 курса МА. Новы аргкамітэт студэнцкага аб'яднання "СТАРТ" з гонарам вытрымаў першае выпрабаванне!

 •  16 мая на ФМА адбылося завяршальнае 2018-2019 навучальны год мерапрыемства студэнцкага аб'яднання "СТАРТ" - «Мадэляванне перамоў па ўрэгуляванні канфлікту на ўсходзе Украіны».
  Каманды студэнтаў 1-3 курсаў спецыяльнасці "Міжнародныя адносіны" сфармавалі пяць дэлегацый дзяржаў, палітычных утварэнняў, непасрэдна і апасродкавана уцягнутых у канфлікт; адна з каманд мадэлявалі перамоўныя пазіцыі экспертнай групы АБСЕ. Распрацоўку сцэнарыя ўзначаліў член Савета старты 4-курснікаў Багдан Пятрашка.
  Прадметам абмеркавання сталі наступныя пытанні: захаванне рэжыму спынення агню і вывад незаконных узброеных фарміраванняў з тэрыторыі ўсходняй Украіны, рашэнне пытанняў самакіравання ў асобных раёнах Данецкай і Луганскай абласцей, распрацоўка прапаноў па механізме абмену ваеннапалоннымі і вызвалення закладнікаў і незаконна ўтрымліваюцца асоб, а таксама прыняцце прапаноў для распрацоўкі дарожнай карты па аднаўленні эканамічнага патэнцыялу Данбаса.
  Па ліку прапанаваных пытанняў перамовы прайшлі ў фармаце чатырох пасяджэнняў. На кожным пасяджэнні прагучалі пазіцыйныя даклады дэлегацый, па якіх разгарнулася напружаная дыскусія. Для пошуку аптымальных рашэнняў мадэратары Жарыкава Таццяна, Клачкова Кацярына, Арзамазава Арына, Рустам Рэджэпаў, Анастасія Галадок дапускалі як фармальныя, так і нефармальныя дэбаты. Канкрэтныя прапановы для вырашэння канфлікту, якія былі унесены, ставіліся на галасаванне. Рашэнне прымалася простай большасцю галасоў; у выпадку роўнай колькасці галасоў «за» і «супраць» прапанову адхілялі.
  Каманды актыўна ўзаемадзейнічалі адзін з адным, цалкам апускаючыся ў атмасферу дыпламатычных дэбатаў, старанна захоўваючы пры гэтым адведзеныя ім ралевыя пазіцыі. Канструктыўнасць іх аргументаў і абгрунтаванасць пунктаў гледжання зацікавіла б рэальных актараў перамоўнага працэсу. Яны прадэманстравалі выдатныя прафесійныя задаткі будучых міжнароднікаў. Эмацыйнасць дыскусіі па-сапраўднаму накальвала канкурэнтную атмасферу і дух перамоваў.
  Завяршэннем перамоў стала вызначэнне рэйтынгу перагаворшчыкаў. Памятнымі сертыфікатамі ўзнагароджаны студэнты ўсіх пяці каманд. А лепшай сярод іх тайнае галасаванне вызначыла каманду, якая прадстаўляе ЛНР і ДНР, у складзе Гламбоцкай Кацярыны, Казлоўскага Кірыла, Курыла Кірыла, Пятровіча Іллі і Галачкінай Ганны. У персанальным рэйтынгу лепшым дэлегатам названы прадстаўнік каманды АБСЕ Бабіна Данііл. Захаваць высокі эмацыйны напал гульні дапамагла актыўная рэпарцёрская дзейнасць групы СМІ ў складзе Кусойть Аліцыі, Слесаровіча Максіма, Вялімовіч Лізаветы. Аргкамітэт гэтай навукова-пазнавальнай гульні узначальваў загадчык кафедры міжнародных адносін праф. М.Э. Часноўскі.
  Па завяршэнні мерапрыемства адбыліся выбары новага складу Савета "СТАРТУ". Члены ранейшага складу вось-вось атрымаюць дыпломы спецыялістаў і пакінуць родны факультэт. Аснову новага складу сфармавалі студэнты 2-га курса; ўзначаліла Савет Юлія Буяноўская. 

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі cookie-файлаў

Мы ў сацыяльных сетках