Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра англійскай мовы міжнароднай прафесійнай дзейнасці
Старшы выкладчык
 
 

Скончыла з адзнакай Мінскі дзяржаўны інстытут замежных моў (факультэт англійскай мовы). Скончыла дзённае аддзяленне аспірантуры МДЛУ пры кафедры лексікалогіі англійскай мовы. 

З 1992 г. - выкладчык кафедры англійскай мовы гуманітарных факультэтаў БДУ (выкладала на гістарычным факультэце), з 1996 г. - выкладчык кафедры англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў ФМА, з 2000 г. - старшы выкладчык кафедры.

Аўтар навучальных праграм і вучэбна-метадычных комплексаў па англійскай мове як першай замежнай для студэнтаў спецыяльнасці «Міжнародныя адносіны», шэрагу вучэбна-метадычных дапаможнікаў па краіназнаўстве Вялікабрытаніі і ЗША.

Узнагароджвалася ганаровымі граматамі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (2011, 2015, 2020 гг.).

У перыяд з 2007 па 2015 г.г. з'яўлялася каардынатарам лінгвакраязнаўчага клуба "Britain and America in Focus", які атрымаў падтрымку ў рамках конкурсу «Лепшы маладзёжны праект - 2013», які спрыяе развіццю ў студэнтаў агульных і спецыяльных уменняў ў сферы самастойнага вывучэння мовы і культуры, далучэнні да культуры і каштоўнасцям краін вывучаемай мовы.

Сфера навуковых інтарэсаў

У сферы навуковых інтарэсаў знаходзяцца праблемы лексікалогіі англійскай мовы, міжкультурнай камунікацыі, методыкі выкладання англійскай мовы для прафесійных мэтаў.

Выканаемыя абавязкі
Нам. загадчыка кафедры англійскай мовы міжнароднай прафесійнай дзейнасці

 • Замежная мова першая (агульнае валоданне) практычныя заняткі для спецыяльнасці 1-23 01 01 «Міжнародныя адносіны» (1 семестр)
 • Замежная мова першая (для прафесійнай дзейнасці 1) практычныя заняткі для спецыяльнасці 1-23 01 01 «Міжнародныя адносіны» (2, 3 семестр)
 • Замежная мова першая (для прафесійнай дзейнасці 2) практычныя заняткі для спецыяльнасці 1-23 01 01 «Міжнародныя адносіны» (4 семестр)
 • Замежная мова прафесійнай дзейнасці (першая) практычныя заняткі для спецыяльнасці 1-23 01 01 «Міжнародныя адносіны» (5 -7 семестр)
 • Дзяржаўны экзамен па дысцыпліне "Замежная мова (першая)" для спецыяльнасці 1-24 01 01 «Міжнароднае права» (8 семестр)
 • Дзяржаўны экзамен па замежнай мове прафесійнай дзейнасці (першай) для спецыяльнасці 1-23 01 01 «Міжнародныя адносіны » (8 семестр

Матэрыялы для студэнтаў


 1. Программы и учебно-методические комплексы:

  1. Английский язык (1-й иностранный): учебно-методический комплекс (структура, состав, учебно-методическая карта) для студентов специальности "Международные отношения" / авт.-сост. — Т. В. Караичева, З. М. Ромашко, С. А. Зудова, Г. В. Позняк, И. В. Кривко. – Минск.: БГУ, 2011.
  2. Английский язык как первый иностранный. № УД-2252/р. / Учебная программа (как рабочий вариант) для специальности 1-230101 международные отношения, 1 сем. С.А. Зудова, Е.В.Жук [Электронный ресурс] / Минск: ЭБ БГУ: Общественные Науки: Языкознание, 2013.  
  3. Английский язык как первый иностранный. № УД-2253/р. Учебная программа (как рабочий вариант) для специальности 1-230101 международные отношения, 2 сем. С.А. Зудова, Е.В.Жук [Электронный ресурс] / Минск: ЭБ БГУ: Общественные Науки: Языкознание, 2013.  
  4. Английский язык как первый иностранный. № УД-2254/р. Учебная программа (как рабочий вариант) для специальности 1-230101 международные отношения, 3 сем. С.А. Зудова, З.М. Ромашко, [Электронный ресурс] / Минск: ЭБ БГУ: Общественные Науки: Языкознание, 2013.  
  5. Английский язык как первый иностранный. № УД-2255/р. Учебная программа (как рабочий вариант) для специальности 1-230101 международные отношения, 4 сем. С.А. Зудова, З.М. Ромашко, [Электронный ресурс] / Минск: ЭБ БГУ: Общественные Науки: Языкознание, 2013. 
  6. Иностранный язык профессиональной деятельности (первый английский) / Учебная программа для специальности 1-230101 международные отношения. № УД-1326 / баз. / С.А. Зудова, Т.В. Караичева, З.М. Ромашко [Электронный ресурс] / Минск: ЭБ БГУ: Общественные Науки: Языкознание, 2014. 
  7. Иностранный язык (первый английский) № УД-291 / уч. / Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-230101 международные отношения. / С.А. Зудова, З.М. Ромашко, [Электронный ресурс] / Минск: ЭБ БГУ: Общественные Науки: Языкознание, 2015. 
  8. Иностранный язык профессиональной деятельности (первый английский) № УД-191 / уч. / Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-230101 международные отношения. / С.А. Зудова, Мосунова Н.И. [Электронный ресурс] / Минск: ЭБ БГУ: Общественные Науки: Языкознание, 2015. 
  9. Зудова, С. А. Иностранный язык (первый) (английский) : электронный учебно-методический комплекс для специальности 1-23 01 01 «Международные отношения» / БГУ, Фак. международных отношений, Каф. английского языка гуманитарных специальностей ; составители: С. А. Зудова [и др.] ; под ред. И. Н. Ивашкевич. – Минск : БГУ, 2018. – 132 с. : табл. – Библиогр.: с. 126–128. 
  10. Иностранный язык профессиональной деятельности (первый) (английский) № УД-8295 / уч. / Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-230101 международные отношения. / И.Н. Ивашкевич, С.А. Зудова, и др. [Электронный ресурс] / Минск: ЭБ БГУ: Общественные Науки: Языкознание, 2020. 
  11. Иностранный язык (первый) (английский) № УД-8124 / уч. / Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-230101 международные отношения. / И.Н. Ивашкевич, С.А. Зудова [Электронный ресурс] / Минск: ЭБ БГУ: Общественные Науки: Языкознание, 2020. 
  12. Иностранный язык (первый) (английский) № УД-8143 / уч. / Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-240 101 международное право. / И.Н. Ивашкевич, С.А. Зудова, и др [Электронный ресурс] / Минск: ЭБ БГУ: Общественные Науки: Языкознание, 2020. 

  Статьи:

  1. Зудова С. А. Изучение проблем межкультурной коммуникации как один из этапов формирования профессиональной компетенции студента-международника / С. А. Зудова // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. Вып. I. 2011. — С. 17-18.
  2. Зудова С. А. Изучение межкультурной коммуникации как системы / С. А. Зудова // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. Вып. II, 2012. С. 19—22. 
  3. Зудова, С. А. Интеллект-карты и их использование при обучении иностранному языку / С.А. Зудова // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. Выпуск V, 2015. – С. 8-9. http://elib.bsu.by/handle/123456789/125187
  4. Зудова, С. А. The Role of Questions in EFL Classes / С.А. Зудова // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник . Выпуск 6. – 2016. – С. 18-20. 
  5. Зудова, С. А. Обучение реферированию текста как неотъемлемый элемент подготовки специалистов-международников / С. А. Зудова, Т.В. Балакшина // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. Выпуск VII, 2017. - С.5. 
  6. Зудова, С.А. ESP classes: experience of teaching Generation Z students / С.А. Зудова, Т.В.Балакшина // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ. – 2018. – Вып. 8. – Минск, БГУ. [ Электронный ресурс]. – C. 6-7. 
  7. Зудова, С. А. Использование современных инновационных технологий и методических приемов при разработке ЭУМК для специальности «Международные отношения» / С.А. Зудова, Т.В. Балакшина // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ. – 2018. – Вып. 8. – Минск, БГУ. [Электронный ресурс]. – C. 12-13. 
  8. Зудова, С.А. Применение технологии веб-квест при обучении английскому языку профессиональной деятельности / С.А. Зудова, И.В. Авдеева // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы ХIII Междунар. науч. конф., посвящ. 98-летию образования БГУ, Минск, 30 окт. 2019 г. / редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2019. – С. 34-39. 
  9. Зудова, С.А. Обучение английскому языку профессиональной деятельности с применением элементов современной методики CLIL / С.А. Зудова // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ. – 2019. – Вып. 9. – Минск, БГУ. [Электронный ресурс]. – C. 20-22.  
  10. Зудова, С. А. Использование обучающей технологии CLIL в преподавании английского языка в университете / С.А. Зудова //Лингводидактические и когнитивные аспекты инновационной методики формирования профессиональной коммуникативной компетенции студентов-международников: коллективная моногр., посвящ. 100-летию со дня образования БГУ/ под общ. ред. и с предисловием И.Н. Ивашкевич.- Минск: Изд. центр БГУ, 2021. С. 44-49
  11. Зудова, С. А. Авдеева, И. В. Применение метода «шесть шляп мышления» в преподавании английского языка онлайн / С. А. Зудова , И. В. Авдеева //Лингводидактические и когнитивные аспекты инновационной методики формирования профессиональной коммуникативной компетенции студентов-международников: коллективная моногр., посвящ. 100-летию со дня образования БГУ/ под общ. ред. и с предисловием И.Н. Ивашкевич.- Минск: Изд. центр БГУ, 2021. С. 50-57.
  12. Зудова, С. А. Предметно-языковое интегрированное обучение и другие инновационные методы преподавания иностранного языка / С.А. Зудова // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы XVII Междунар. науч. конф., Минск, 26 окт. 2023 г. / Белорус. гос. ун-т, фак. междунар. от-ний; редкол.: Е. А. Достанко (гл.ред.) [и др.]. – Минск,: Изд. центр БГУ, 2023. -  с. 239-244.
  13. Зудова, С.А. Особенности перевода юмористического дискурса на примере англоязычных сериалов и фильмов [Электронный ресурс] /С.А. Зудова, К.А. Павловская// Международные отношения: история, теория, практика: материалы ХIII науч.-практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отношений Белорус. гос. ун-та, Минск, 2 февр. 2023 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Достанко (гл. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2023. – В печати.
  14. Федосова, Э. В., Зудова, С. А. Современный урок английского языка при обучении студентов специальности «Международное право» / Э. В. Федосова, С. А. Зудова // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ. – Вып . 13. – Минск: БГУ, 2023. -С. 116-120.

  Материалы международных конференций: 

  1. Зудова, С. А. Роль контекста при семантизации вербализованных постсоветских реалий / С. А. Зудова // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: Материалы I Междунар. науч. конф., посвященной 86-летию образования Белорусского государственного университета, Минск, 30 октября 2007 г. — Минск, 2007. — С. 111—112.
  2. Зудова, С. А. Разграничение понятий "реалии", "постсоветские реалии", "вербализованные постсоветские реалии" / С. А. Зудова // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: Материалы II Междунар. науч. конф., посвященной 87-летию образования Белорусского государственного университета, Минск, 30 октября 2008 г. — Минск, 2008. — С. 14—15
  3. Зудова, С. А. Структурный анализ вербализованных постсоветских реалий (на материале английского языка) / С. А. Зудова // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы III Международной конференции, посвященной 88-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2009 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Тесей, 2009. — С. 115-117.  
  4. Зудова, С. А. Языковые заимствования как результат взаимодействия культур / С. А. Зудова // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы IV Международной научной конференции, Минск, 29 октября 2010 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2010. — С. 14—15.
  5. Зудова, С. А. Тематическое распределение вербализованных постсоветских реалий / С. А. Зудова // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы V Международной научной конференции, Минск, 28 октября 2011 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2011. — С. 37-38.
  6. Зудова, С. А. Уровень готовности к межъязыковой коммуникации как неотъемлемая часть профессионально- коммуникативной компетенции будущего специалиста (критерии оценки) / С. А. Зудова, И. В. Кривко // Международные отношения: история, теория, практика : материалы II науч.-практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отношений БГУ, Минск, 2 апр. 2012 г. / редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2012. – 206-208 с. 
  7. Зудова, С. А. Толерантность как принцип и результат межкультурной коммуникации / С. А. Зудова // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VI Международной научной конференции, Минск, 30 октября 2012 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2012. — С. 24—25.
  8. Зудова, С.А. Понятие «контекст» в межкультурной коммуникации. / С.А. Зудова, Т.М. Дворникова // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы 7-ой Междунар. науч. конф., посвящ. 92-летию образования БГУ, Минск 30 окт. 2013 г. / редкол.: В.Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2013.- С.32-33.
  9. Зудова, С.А. Эвфемизмы как средства реализации политкорректности в английском языке. / С.А. Зудова, Т.М. Дворникова Т.М. // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы 7-ой Междунар. науч. конф., посвящ. 92-летию образования БГУ, Минск 30 окт. 2013 г. / редкол.: В.Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2013. - С.25-27.
  10. Зудова, С.А. Перевод постсоветских реалий в когнитивном аспекте. / С.А. Зудова // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы 8-ой Междунар. науч. конф., посвящ. 93-летию образования БГУ, Минск 30 окт. 2014 г. / редкол.: В.Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2014. 
  11. Зудова, С. А. Использование приемов мнемотехники при обучении английскому языку / С.А. Зудова // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы IX Междунар. науч. конф., посвящ. 94-летию образования БГУ, Минск 29 окт. 2015 г. / редкол.: В.Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2015. - С.188-190. http://elib.bsu.by/handle/123456789/150586
  12. Зудова, С. А. Оптимизация процесса обучения английскому языку путем сочетания традиционных и инновационных методов преподавания / С. А. Зудова // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы Х Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 27 окт. 2016 г. / редкол. В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. - Минск: Изд. центр БГУ, 2016. - С.157-158. 
  13. Зудова, С.А. Применение технологии веб-квест при обучении английскому языку профессиональной деятельности / С.А. Зудова, И.В. Авдеева // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы ХIII Междунар. науч. конф., посвящ. 98-летию образования БГУ, Минск, 30 окт. 2019 г. / редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2019. – С. 34-39. 
  14. Зудова, С.А. Применение технологии CLIL в учебном процессе/ С.А. Зудова // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы ХIV Междунар. науч. конф., посвящ. 99-летию образования БГУ, Минск, 29 окт. 2020 г. / редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2020.
  15. Зудова С.А. Когнитивные и нейролингвистические аспекты в процессах интенсификации обучения иностранному языку в вузе//Материалы XV Международной научной конференции, посвященной 100-летию образования Белорусского государственного университета Минск, 29 октября 2021 г.- C. 106-111.

  Учебно-методические пособия

  1.  Страноведение Великобритании = British Studies: учеб.-метод. пособие для студентов 1 курса гуманит. спец. фак. межд. отн.: в 2 ч. Ч. 1: История / авт.-сост.: С. А. Зудова [и др.]. — Минск: БГУ, 2008. — 76 с.
  2. Страноведение Великобритании = British Studies: учеб.-метод. пособие для студентов 1 курса гуманит. спец. фак. межд. отн.: в 2 ч. Ч. 2: Обычаи, традиции и праздники / авт.-сост.: Е. В. Жук, С. А. Зудова, А. И. Симончик. — Минск: БГУ, 2008. — 80 с.
  3. Страноведение США. American Studies: пособие для студентов II курса гуманитарных специальностей факультета международных отношений: в 2 ч. Ч. 1: История / авт.-сост.: Е. А. Жильская [ и др.]. — Минск: БГУ, 2009. — 70 с. . http://elib.bsu.by/handle/123456789/57959
  4. Страноведение США. American Studies: пособие для студентов II курса гуманитарных специальностей факультета международных отношений: в 2 ч. Ч. 2: Американские праздники и символы / авт.-сост.: С. А. Зудова, И. В. Кривко. — Минск: БГУ, 2009. — 63 с. http://elib.bsu.by/handle/123456789/57960

  «Иностранный язык (первый) (английский)», специальность 1-23 01 01 «Международные отношения»

   «Иностранный язык профессиональной деятельности (первый) (английский)», специальность 1-23 01 01 «Международные отношения»

   Материалы для студентов

  1. Пособие по Великобритании. Часть 1. История. (Электронная библиотека БГУ http://elib.bsu.by/handle/123456789/2873)
  2. Пособие по Великобритании. Часть 2. Праздники. (Электронная библиотека БГУ http://elib.bsu.by/handle/123456789/2872)
  3. Пособие по страноведению США. Ч. 1: История. http://elib.bsu.by/handle/123456789/57959
  4. Пособие по страноведению США. Ч. 2: Американские праздники и символы http://elib.bsu.by/handle/123456789/57960
Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 62, факс +375 17 209 57 42, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

 

 

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі cookie-файлаў

Мы ў сацыяльных сетках