Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра англійскай мовы міжнароднай прафесійнай дзейнасці
Старшы выкладчык
 
 

Скончыла з адзнакай Мінскі дзяржаўны інстытут замежных моў (факультэт англійскай мовы). Скончыла дзённае аддзяленне аспірантуры МДЛУ пры кафедры лексікалогіі англійскай мовы. 

З 1992 г. - выкладчык кафедры англійскай мовы гуманітарных факультэтаў БДУ (выкладала на гістарычным факультэце), з 1996 г. - выкладчык кафедры англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў ФМА, з 2000 г. - старшы выкладчык кафедры.

Аўтар навучальных праграм і вучэбна-метадычных комплексаў па англійскай мове як першай замежнай для студэнтаў спецыяльнасці «Міжнародныя адносіны», шэрагу вучэбна-метадычных дапаможнікаў па краіназнаўстве Вялікабрытаніі і ЗША.

Узнагароджвалася ганаровымі граматамі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (2011, 2015, 2020 гг.).

У перыяд з 2007 па 2015 г.г. з'яўлялася каардынатарам лінгвакраязнаўчага клуба "Britain and America in Focus", які атрымаў падтрымку ў рамках конкурсу «Лепшы маладзёжны праект - 2013», які спрыяе развіццю ў студэнтаў агульных і спецыяльных уменняў ў сферы самастойнага вывучэння мовы і культуры, далучэнні да культуры і каштоўнасцям краін вывучаемай мовы.

Сфера навуковых інтарэсаў

У сферы навуковых інтарэсаў знаходзяцца праблемы лексікалогіі англійскай мовы, міжкультурнай камунікацыі, методыкі выкладання англійскай мовы для прафесійных мэтаў.

Выканаемыя абавязкі
Нам. загадчыка кафедры англійскай мовы міжнароднай прафесійнай дзейнасці

 • Замежная мова першая (агульнае валоданне) практычныя заняткі для спецыяльнасці 1-23 01 01 «Міжнародныя адносіны» (1 семестр)
 • Замежная мова першая (для прафесійнай дзейнасці 1) практычныя заняткі для спецыяльнасці 1-23 01 01 «Міжнародныя адносіны» (2, 3 семестр)
 • Замежная мова першая (для прафесійнай дзейнасці 2) практычныя заняткі для спецыяльнасці 1-23 01 01 «Міжнародныя адносіны» (4 семестр)
 • Замежная мова прафесійнай дзейнасці (першая) практычныя заняткі для спецыяльнасці 1-23 01 01 «Міжнародныя адносіны» (5 -7 семестр)
 • Дзяржаўны экзамен па дысцыпліне "Замежная мова (першая)" для спецыяльнасці 1-24 01 01 «Міжнароднае права» (8 семестр)
 • Дзяржаўны экзамен па замежнай мове прафесійнай дзейнасці (першай) для спецыяльнасці 1-23 01 01 «Міжнародныя адносіны » (8 семестр

Матэрыялы для студэнтаў

 1. Зудава, С. А. Роля кантэксту пры семантизации вэрбалізаваных постсавецкіх рэалій / С. А. Зудава // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна-арыентаванае навучанне замежным мовам: Матэрыялы I Міжнар. нав. конф., прысвечанай 86-годдзю ўтварэння Беларускага дзяржаўнага універсітэта, Мінск, 30 кастрычніка 2007 году / рэдкал .: А. В. Шарапа [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2007. - С. 111-112.
 2. Краіназнаўства Вялікабрытаніі = British Studies: учеб.-метад. дапаможнік для студэнтаў 1 курса гуман. спец. фак. міжнар. отн .: у 2 ч. Ч. 1: Гісторыя / аўт.-склад .: С. А. Зудава [і інш.]. - Мінск: БДУ, 2008. - 76 с.
 3. Краіназнаўства Вялікабрытаніі = British Studies: учеб.-метад. дапаможнік для студэнтаў 1 курса гуман. спец. фак. міжнар. отн .: у 2 ч. Ч. 2: Звычаі, традыцыі і святы / аўт.-склад .: А. В. Жук, С. А. Зудава, А. І. Сімончык. - Мінск: БДУ, 2008. - 80 с.
 4. Зудава, С. А. Размежаванне паняццяў "рэаліі", "постсавецкія рэаліі", "вэрбалізаваные постсавецкія рэаліі" / С. А. Зудава // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна-арыентаванае навучанне замежным мовам: Матэрыялы II Міжнар.нав. конф., прысвечанай 87-годдзю ўтварэння Беларускага дзяржаўнага універсітэта, Мінск, 30 кастрычніка 2008 г. / рэдкал .: В. Г. Шадурскі [і інш.]. - Мінск: Тесей, 2008. - С. 14-15
 5. Зудава, С. А. Структурны аналіз вэрбалізавання постсавецкіх рэалій (на матэрыяле англійскай мовы) / С. А. Зудава // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы III Міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай 88-годдзю ўтварэння Беларускага дзяржаўнага універсітэта, 30 кастрычніка 2009 года / рэдкал .: В. Г. Шадурскі [і інш.].- Мінск: Тесей, 2009. – С.115-117.
 6. Краіназнаўства ЗША.American Studies: дапаможнік для студэнтаў II курса гуманітарных спецыяльнасцяў факультэта міжнародных адносін: у 2 ч. Ч. 1: Гісторыя / аўт.-склад .: Е. А. Жыльская [і інш.]. - Мінск: БДУ, 2009. - 70 с. http://elib.bsu.by/handle/123456789/57959
 7. Краіназнаўства ЗША.American Studies: дапаможнік для студэнтаў II курса гуманітарных спецыяльнасцяў факультэта міжнародных адносін: у 2 ч. Ч. 2: Амерыканскія святы і сімвалы / аўт.-склад .: С. А. Зудава, І. В. Крыўко. - Мінск: БДУ, 2009. - 63 с. http://elib.bsu.by/handle/123456789/57960
 8. Зудава, С. А. Моўныя запазычанні як вынік ўзаемадзеяння культур / С. А. Зудава // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна-арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы IV Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Мінск, 29 кастрычніка 2010 года / рэдкал .: В. Г . Шадурскі [і інш.]. - Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2010. - С. 14-15.
 9. Зудава, С. А. Тэматычнае размеркаванне вэрбалізаваных постсавецкіх рэалій / С. А. Зудава // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна-арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы V Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Мінск, 28 кастрычніка 2011 года / рэдкал .: В. Г. Шадурскі [і інш.]. - Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2011. - С. 37-38.
 10. Зудава, С. А. Вывучэнне праблем міжкультурнай камунікацыі як адзін з этапаў фарміравання прафесійнай кампетэнцыі студэнта-міжнародніка / С. А. Зудава // Практыка выкладання замежных моў на факультэце міжнародных адносін БДУ: электронны зборнік. Вып. I. 2011. - С. 17-18.
 11. Англійская мова (першая замежная): вучэбна-метадычны комплекс (структура, склад, вучэбна-метадычная карта) для студэнтаў спецыяльнасці "Міжнародныя адносіны" / аўт.-склад. - Т. В. Караічава, З. М. Рамашка, С. А. Зудава, Г. В. Пазняк, І. В. Крыўко. - Мінск .: БДУ 2011.
 12. Зудава, С. А. Узровень гатоўнасці да міжмоўнай камунікацыі як неад'емная частка прафесiйна-камунікатыўнай кампетэнцыі будучага спецыяліста (крытэрыі ацэнкі) / С. А. Зудава, І. В. Крыўко, // Міжнародныя адносіны: гісторыя, тэорыя, практыка: матэрыялы II навукова-практ. конф. маладых навукоўцаў фак. міжнар. адносін БДУ, Мінск, 2 крас. 2012 года / рэдкал. : В. Г. Шадурскі [і інш.]. - Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. - 206-208 с.
 13. Зудава, С. А. Талерантнасць як прынцып і вынік міжкультурнай камунікацыі / С. А. Зудава // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна-арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы VI Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Мінск, 30 кастрычніка 2012 года / рэдкал .: В. Г . Шадурскі [і інш.]. - Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. - С. 24-25.
 14. Зудава, С. А. Вывучэнне міжкультурнай камунікацыі як сістэмы / С. А. Зудава // Практыка выкладання замежных моў на факультэце міжнародных адносін БДУ: электронны зборнік. Вып. II, 2012. С. 19-22. 
 15. Англійская мова як першая замежная. № УД-2252/р / Вучэбная праграма (як рабочы варыянт) для спецыяльнасці 1-230101 міжнародныя адносіны, 1-сем. / С.А. Зудава, Е.И.Жук [Электронны рэсурс] / Мінск: ЭБ БДУ: Грамадскія Навукі: Мовазнаўства, 2013.  http://elib.bsu.by/handle/123456789/18718
 16. Англійская мова як першая замежная. № УД-2253/р / Вучэбная праграма (як рабочы варыянт) для спецыяльнасці 1-230101 міжнародныя адносіны, 2-сем. / С.А. Зудава, Е.И.Жук [Электронны рэсурс] / Мінск: ЭБ БДУ: Грамадскія Навукі: Мовазнаўства, 2013.  http://elib.bsu.by/handle/123456789/18719
 17. Англійская мова як першая замежная. № УД-2254/р / Вучэбная праграма (як рабочы варыянт) для спецыяльнасці 1-230101 міжнародныя адносіны, 3-сем. / С.А. Зудава, З.М. Рамашка [Электронны рэсурс] / Мінск: ЭБ БДУ: Грамадскія Навукі: Мовазнаўства, 2013.  http://elib.bsu.by/handle/123456789/18720
 18. Англійская мова як першая замежная. № УД-2255 / Вучэбная праграма (як рабочы варыянт) для спецыяльнасці 1-230101 міжнародныя адносіны, 4-сем. С.А. Зудава, З.М. Рамашка, [Электронны рэсурс] / Мінск: ЭБ БДУ: Грамадскія Навукі: Мовазнаўства, 2013.  http://elib.bsu.by/handle/123456789/18721
 19. Зудава, С.А. Паняцце «кантэкст» у міжкультурнай камунікацыі / С.А. Зудава, Т.М. Дворнікава // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы 7-й Міжнар. нав. конф., прысвеч. 92-годдзю ўтварэння БДУ, Мінск 30 каст. 2013 года / рэдкал .: В.Г.Шадурскі (прад.) [І інш.]. - Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2013. – С.32-33.
 20. Зудава, С.А. Эўфемізмы як сродкі рэалізацыі паліткарэктнасці ў англійскай мове. / С.А. Зудава, Т.М. Дворнікава //Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы 7-й Міжнар. нав. конф., прысвеч. 92-годдзю ўтварэння БДУ, Мінск 30 каст. 2013 года / рэдкал .: В.Г. Шадурскі (прад.) [І інш.]. - Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2013. – С.25-27.
 21. Замежная мова прафесiйнай дзейнасці (першая англійская) / Вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-230101 міжнародныя адносіны. № УД-1326 / баз. / С.А. Зудава, Т.В. Караiчава , З.М. Рамашка [Электронны рэсурс] / Мінск: ЭБ БДУ: Грамадскія Навукі: Мовазнаўства, 2014. http://elib.bsu.by/handle/123456789/105954
 22. Зудава, С.А.Пераклад постсавецкіх рэалій у кагнітыўным аспекце / С. А. Зудава // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы 8-ай Міжнар. нав. конф., прысвеч. 93-годдзю ўтварэння БДУ, Мінск 30 каст. 2014 года / рэдкал .: В.Г. Шадурскі (прад.) [І інш.].- Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2014. – С. 250-251. http://elib.bsu.by/handle/123456789/106806
 23. Замежная мова (першая англійская) № УД-291 / вуч. / Вучэбная праграма установы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-230101 міжнародныя адносіны. / С.А. Зудава, З.М. Рамашка [Электронны рэсурс] / Мінск: ЭБ БДУ: Грамадскія Навукі: Мовазнаўства, 2015. http://elib.bsu.by/handle/123456789/134501
 24. Замежная мова прафесiйнай дзейнасці (першая англійская) № УД-191/вуч. / Вучэбная праграма установы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-230101 міжнародныя адносіны. / С.А. Зудава, Масунова Н.I. [Электронны рэсурс] / Мінск: ЭБ БДУ: Грамадскія Навукі: Мовазнаўства, 2015. http://elib.bsu.by/handle/123456789/134315
 25. Зудава, С. А. Інтэлект-карты і іх выкарыстанне пры навучанні замежнай мове / С. А. Зудава // Практыка выкладання замежных моў на факультэце міжнародных адносін БДУ: электронны зборнік. Выпуск V, 2015. – С. 8-9. http://elib.bsu.by/handle/123456789/125187
 26. Зудава С. А. Выкарыстанне прыёмаў мнемотэхнiкi пры навучанні англійскай мове / С. А. Зудава // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы IX Міжнар.нав. конф., прысвеч. 94-годдзю ўтварэння БДУ, Мінск 29 каст. 2015 года / рэдкал .: В.Г.Шадурскі (прад.) [І інш.]. - Мінск: PIBШ, 2016.- С.188-190. http://elib.bsu.by/handle/123456789/150586
 27. Зудава, С. А. Аптымізацыя працэсу навучання ангельскай мове шляхам спалучэння традыцыйных і інавацыйных метадаў выкладання/ С. А. Зудава // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы Х Міжнар. наву. конф., прысвеч. 95-годдзю ўтварэння Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 27 каст. 2016 года / рэдкал. : В. Г. Шадурскі (прад.) [І інш.]. - Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2016. - С.157-158.
 28. Зудава, С. А. The Role of Questions in EFL Classes / С. А. Зудава  // Практыка выкладання замежных моў на факультэце міжнародных адносін БДУ: электронны зборнік. Выпуск VI, 2016. – С. 18-20.http://elib.bsu.by/handle/123456789/162442
 29. Зудава, С. А. Навучанне рэферыраванню тэкста як неад'емны элемент падрыхтоўкі спецыялістаў-міжнароднікаў/ С. А. Зудава, Т.В. Балакшына // Практыка выкладання замежных моў на факультэце міжнародных адносін БДУ: электронны зборнік. Выпуск VII, 2017. – С.5.http://elib.bsu.by/handle/123456789/188023
 30. Зудава, С. А. Замежная мова (першы) (англійская): электронны вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасці 1-23 01 01 «Міжнародныя адносіны» / БДУ, Фак. міжнародных адносін, Каф. англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў; складальнікі: С. А. Зудова [і інш.]; пад рэд. І. Н. Івашкевіч. - Мінск: БДУ, 2018. - 132 с. : Табл. - Библиогр .: с. 126-128. http://elib.bsu.by/handle/123456789/198481
 31. Замежная мова прафесійнай дзейнасці (першая) (англійская) № УД-8295 / вуч. / Вучэбная праграма установы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-230101 міжнародныя адносіны. / І.М. Івашкевіч, С.А. Зудова, і інш. [Электронны рэсурс] / Мінск: ЭБ БДУ: Грамадскія Навукі: Мовазнаўства, 2020.https://elib.bsu.by/handle/123456789/245381
 32. Замежная мова (першая) (англійская) № УД-8124 / вуч. / Вучэбная праграма установы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-230101 міжнародныя адносіны. / І.М. Івашкевіч, С.А. Зудова [Электронны рэсурс] / Мінск: ЭБ БДУ: Грамадскія Навукі: Мовазнаўства, 2020.https://elib.bsu.by/handle/123456789/244512
 33. Замежная мова (першая) (англійская) № УД-8143 / вуч. / Вучэбная праграма установы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-240 101 міжнароднае права. / І.М. Івашкевіч, С.А. Зудова, і інш [Электронны рэсурс] / Мінск: ЭБ БДУ: Грамадскія Навукі: Мовазнаўства, 2020.https://elib.bsu.by/handle/123456789/244529
 34.  Зудава, С. А., Балакшина Т. У, ESP classes: experience of teaching Generation Z students / С.А.Зудова, Т.В.Балакшина // Практыка выкладання замежных моў на факультэце міжнародных адносін БДУ. - 2018. - Вып. 8. - Мінск, БДУ. [Электронны рэсурс]. - C. 6-7. http://elib.bsu.by/handle/123456789/188023
 35. Зудава, С. А., Балакшина Т. В. Выкарыстанне сучасных інавацыйных тэхналогій і метадычных прыёмаў пры распрацоўцы ЭУМК для спецыяльнасці "Міжнародныя адносіны" / С.А.Зудова, Т.В.Балакшина // Практыка выкладання замежных моў на факультэце міжнародных адносін БДУ. - 2018. - Вып. 8. - Мінск, БДУ. [Электронны рэсурс]. - C. 12-13.
 36. Зудава, С.А. Навучанне англійскай мове прафесійнай дзейнасці з прымяненнем элементаў сучаснай методыкі CLIL / С.А. Зудова // Практыка выкладання замежных моў на факультэце міжнародных адносін БДУ. - 2019. - Вып. 9. - Мінск, БДУ. [Электронны рэсурс]. - C. 20-22.
 37. Зудава, С.А. Прымяненне тэхналогіі вэб-квэст пры навучанні англійскай мове прафесійнай дзейнасці / С.А. Зудова, І.В. Аўдзеева // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы ХІІІ Міжнар. наву. конф., прысвеч. 98-годдзю ўтварэння БДУ, Мінск, 30 каст. 2019 года / рэдкал. : В. Г. Шадурскі (пред.) [І інш.]. - Мінск: БДУ, 2019. - С. 34-39. https://elib.bsu.by/handle/123456789/240472
 38. Зудава, С.А. Прымяненне тэхналогіі CLIL ў навучальным працэсе / С.А. Зудова // Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам: матэрыялы ХIV Міжнар. наву. конф., прысвеч. 99-годдзю ўтварэння БДУ, Мінск, 29 каст. 2020 года / рэдкал. : В. Г. Шадурскі (пред.) [І інш.]. - Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2020. https://elib.bsu.by/handle/123456789/240472
Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 62, факс +375 17 209 57 42, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

 

 

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках