Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра англійскай мовы міжнароднай прафесійнай дзейнасці
Дацэнт
кандыдат педагагічных навук
дацэнт

У 1998 г скончыла БДПУ імя. М. Танка па спецыяльнасці "Педагогіка і псіхалогія (дашкольная) і замежная мова». З 2010 па 2013 год прайшла навучанне ў аспірантуры Нацыянальнага інстытута адукацыі. У 2017 годзе абараніла дысертацыю па тэме «Развіццё агульнай іншамоўнай адукацыі ў Беларусі з 1960 па 2010 г.».

З 2006 па 2020 г. выкладала на кафедры англійскай мовы БНТУ. З 2020 г. ̶ дацэнт кафедры англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцяў ФМА.

Сфера навуковых інтарэсаў: гісторыя педагогікі і адукацыі, тэорыя і методыка выкладання замежных моў, навучанне замежнай мове для прафесійных мэтаў і інш.

Выкладаемыя дысцыпліны

спецыяльнасць 1-96 01 01 Мытная справа

 • Замежная мова (першая) (агульнае валоданне) (англійская) - 1 курс
 • Замежная мова (першая) (англійская) - 2 курс

спецыяльнасць 1-26 02 02 Менеджмент (па напрамках) напрамак спецыяльнасці 1-26 02 02-06 Менеджмент (у сферы міжнароднага турызму)

 • Замежная мова (першая) (англійская) - 3 курс
 • Замежная мова (першая) (прафесійная тэрміналогія) (англійская) - 3 курс
 • Курсавой праект па ТПП - 3 курс
 • Вытворчая (перакладчыцкая) практыка - 3 курс

спецыяльнасць 1-25 80 02 Сусветная эканоміка

 • Замежная мова (кандыдацкі) (англійская)

Навучальны матэрыял для студэнтаў

 

Экзаменацыйныя тэмы і пытанні 2 семестр МС аспект Увядзенне ў язык прафесійнай дзейнасці

 

Экзаменацыйныя тэмы і пытанні 4 семестр МС аспект Увядзенне ў язык прафесійнай дзейнасці

 

Трэніровачныя тэсты для студэнтаў спецыяльнасці "Мытная справа":

1 курс, 1 семестр

1 курс, 2 семестр

2 курс, 3 семестр

2 курс, 4 семестр

Пытанні да залікаў і экзаменаў, пытанні для самастойнай працы для студэнтаў спецыяльнасці "Мытная справа":

1 курс, 1 семестр

1 курс, 2 семестр

2 курс, 3 семестр

2 курс, 4 семестр

 1. Трухан, К.У. Развіццё агульнай іншамоўнай адукацыі ў Беларусі з 1960 па 2010г. / К.У. Трухан. - Мінск: Нац. Бібліятэка Беларусі, 2013. - 104 с.
 2. Трухан, К.У. Тэорыя і практыка агульнай іншамоўнай адукацыі ў Беларусі (1960 - 2010) / К.У. Трухан. - Мінск: БНТУ, 2016. - 179 с.
 3. Трухан, К.У., Кабяк, В.М. Англійская мова для энергетыкаў / К.У. Трухан, В.М. Кабяк // Мінск: Вышэйшая школа, 2011. - 180 с.
 4. Трухан, К.У., Кабяк, В.М. Цеплагазазабеспячэнне, вентыляцыя і кандыцыянаванне паветра: дапаможнік па англійскай мове для студэнтаў спецыяльнасці 1-70 04 02 «Цеплагазазабеспячэнне, вентыляцыя і ахова паветранага басейна» / К.У. Трухан, В.М. Кабяк // Мінск: БНТУ, 2015. - 99 с.
 5. Трухан, К.У., Гiцкая, В.П. Geodesy: дапаможнік па англійскай мове для студэнтаў па спецыяльнасці 1-56 92 01 «Геадэзія» // К.У. Трухан, В.П Гiцкая // Мінск: БНТУ, 2019. - 87 с.
 6. Трухан, К.У. English for Energy Engineering. Англійская мова для інжынераў энергетычных спецыяльнасцяў: Падручнік. / К.У. Трухан, В.М. Кабяк, А.У. Бяссонава, А.М. Сак. - Масква: Выдавецтва АСВ, 2018. - 288 с.
 7. Трухан, К.У. Гістарычныя этапы развіцця зместу іншамоўнай адукацыі ў сярэдняй школе БССР (1960-1990 гг.) / К.У. Трухан // Адукацыя i выхаванне. - 2011. - № 8. - С. 55-61.
 8. Трухан, К.У. Развіццё зместу іншамоўнай адукацыі ў Беларусі з 1990 па 2010 год / К.У. Трухан // Народная асвета. - 2012. - № 3. - С. 29-32.
 9. Трухан, К.У. Генезіс ўтрымання іншамоўнай адукацыі: тэрміналагічны аспект / К.У. Трухан // Адукацыя i выхаванне. - 2012. - № 6. - С. 61-65.
 10. Трухан, К.У. Навукова-даследчы і метадычны аспекты зместу іншамоўнай адукацыі ў сярэдняй агульнаадукацыйнай школе Беларусі з 1960 па 1970 года / К.У. Трухан // Веснік МДЛУ. - Сер. 2, Педагогіка, псіхалогія, методыка выкладання замежных моў. - 2012. - № 1. - С. 13-27.
 11. Трухан, К.У. Развіццё методыкі іншамоўнай адукацыі ў сярэдняй агульнаадукацыйнай школе Беларусі з 1970 1980 год / К.У. Трухан // Веснік МДЛУ. - Сер. 2, Педагогіка, псіхалогія, методыка выкладання замежных моў. - 2012. - № 2. - С. 144-158.
 12. Трухан, К.У. Праблемы развіцця агульнай іншамоўнай адукацыі ў Беларусі з 1960 па 2010 года / К.У. Трухан // Весці БДПУ. - Сер. 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. - 2013. - № 3. - С. 29-33.
 13. Трухан, К.У. Спосабы мадэрнізацыі агульнай іншамоўнай адукацыі ў Беларусі на аснове гісторыка-педагагічнага аналізу / К.У. Трухан // Адукацыя i выхаванне. - 2014. - № 6. - С. 65-71.
 14. Трухан, К.У. Рэалізацыя выхаваўчага кампанента агульнай іншамоўнай адукацыі ў Беларусі з 1960 па 2010 года / К.У. Трухан // Адукацыя i выхаванне. - 2015. - № 8. - С. 63-70.
 15. Трухан, К.У. Тэндэнцыі ў развіцці агульнай іншамоўнай адукацыі ў Беларусі з 1990 па 2010г. / К.У. Трухан // Весці БДПУ. - Сер. 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. - 2015. - № 4. - С. 33-38.
 16. Трухан, К.У. Прагназаванне і мадэрнізацыя сістэмы адукацыі на прыкладзе гісторыка-педагагічнага даследавання агульнай іншамоўнай адукацыі ў Беларусі з 1960 па 2010г. / К.У. Трухан // Ідэі. Пошукі. Рашэнні: зборнік артыкулаў VII міжнар. наву. практ. конф., Мінск, 25 лістапада 2014 года / рэдкал .: М.М. Нiжнева (адк. рэдактар) [і інш.]. - Мінск .: БДУ, 2015. - С.28-34.
 17. Трухан, К.У. Дынаміка развіцця выхаваўчага аспекту агульнай іншамоўнай адукацыі ў Беларусі з 1960 па 1990 год / К.У. Трухан // Этналогія: традыцыі і сучаснасць: зборнік навуковых артыкулаў, Мінск, 28-29 красавіка 2016 года / рэдкал. : Н.П. Мартысюк (адк. рэд) [i інш.]. - Мінск: РІВШ, 2016. - С. 242-247.
 18. Трухан, К.У. Метадалагічныя падставы гісторыка-педагагічнага даследавання / К.У. Трухан // Прафесійныя дыскурсы 1: даследаванне і навучанне: П84 зб. навук. арт. - Мінск: РІВШ, 2017. - С. 366-375.
 19. Трухан, К.У. Алгарытм распрацоўкі навучальнага дапаможніка па замежных мовах для студэнтаў нямоўных спецыяльнасцяў / К.У. Трухан // Прафесійна арыентаваная замежная мова: ад навучання да эфектыўнай камунікацыі: зборнік навуковых артыкулаў / Акад. кіравання. пры Прэзідэнце Рэсп. Беларусь; рэдкал .: А. П. Дзмітрыева, Е. В. Макарава, Е. С. Сідзельнікава; пад рэд. Е. В. Макаравай. - Мінск: Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, 2019. - С. 242-246.
 20. Трухан, Е.В., Янушкевич, Л.М. Английский язык. Профессиональная коммуникация. Деревообработка / English for Specific Purposes. Wood Processing // Е.В. Трухан, Л.М. Янушкевич // Минск: РИВШ, 2020. – 160 с.
 21. Трухан, Е.В., Янушкевич, Л.М. Английский язык. Профессиональная коммуникация. Деревообработка. Практикум / English for Specific Purposes. Wood Processing. Workbook // Е.В. Трухан, Л.М. Янушкевич // Минск: РИВШ, 2020. – 86 с. –
 22. Трухан, Е.В., Кобяк, О.Н. Английский язык для энергетиков / Е.В. Трухан, О.Н. Кобяк // 2-е изд., испр. и доп. - Минск: РИВШ, 2020.- 232 с.
 23. Трухан, Е.В. Обучение реферированию научно-технических текстов на английском языке средствами комплекса практико-ориентированных заданий/ Е.В. Трухан // Замежныя мовы. – 2020. – № 3. – С. 3-10.
 24. Трухан, Е. В. Возможности применения подходов Esp в целях развития коммуникативной компетенции студентов педагогических специальностей / Е. В. Трухан, М. Н. Нарзулаев // Преподавание иностранных языков в поликультурном мире: традиции, инновации, перспективы: материалы междунар. науч.-практ. онлайн-конф., Минск, 26 марта 2020 г. / Белорус. гос. пед. ун-т ; редкол. : А. В. Торхова [и др.] ; отв. ред. О. Ю. Шиманская. – Минск, 2020. – С. 97–99.
 25. Трухан, Е.В. Роль исторического опыта в педагогическом прогнозировании   развития системы образования Беларуси/ Е.В. Трухан // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы междунар. науч. конф.; Минск, 29 октября 2020 г. /БГУ; редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, БГУ, 2020. – С. 396 - 402. 
 26. Трухан, Е. В. Возможности обеспечения преподавания профильных дисциплин на иностранном языке в неязыковых ВУЗах / Е. В. Трухан // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электр. сб. ст.Белорус.гос. ун-т, ФМО. - Минск, 2020. - C. 91 - 93. 
 27. Трухан, Е. В. Английский язык. Профессиональная коммуникация. Основы информатики / English for Specific Purposes. Computer Basics / Е. В. Трухан // Минск: РИВШ, 2021. - 98 с. 
 28. Трухан, Е. В. Совершенствование навыков анализа и интерпретации графиков и диаграмм на английском языке у студентов нелингвистических специальностей / Е. В. Трухан, Ж. Я. Павлова // Замежныя мовы. – 2021. – № 2. – С. 3-13.
 29. Трухан Е. В Формирование экологической компетенции будущих специалистов деревообрабатывающей промышленности средствами учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)»// Наука – образованию, производству, экономике: материалы 19-й международной науч.-практ. конф., Минск, 2021 г. / БНТУ ; редкол.: С. В. Харитончик [и др.]. – Минск, 2021. – C. 5.
 30. Трухан, Е.В., Кобяк, О.Н. Английский язык для энергетиков / English for Energy Engineers // Е.В. Трухан, О.Н. Кобяк // Минск: РИВШ, 2021. - 232 с.
 31. Трухан, Е.В. Эффективность использования электронного учебного пособия в образовательном процессе / Е. В.Трухан //Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам = Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам: материалы ХV Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 25 окт.2021 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: Е. А. Достанко (гл. ред.) [и др.]. –Минск : БГУ, 2021 – С. 517 - 521.
 32. Трухан, Е. В. Развитие навыков употребления имперской системы мер на английском языке у студентов нелингвистических вузов / Е. В.Трухан // Практика преподавания иностранных языков на Факультете международных отношений БГУ: Электр. сб. ст.  Белорус. гос. ун-т ФМО. - Минск, 2021. - Вып. XI. – С. 113 - 114.
 33. Трухан, Е. В. Этикет деловой переписки в интернете = Business email etiquette: учеб.-метод. рекомедации / Е. В. Трухан, Е. И. Маркосьян. – Минск: БГУ, 2022. – 48 с.
 34. Трухан Е. В. Модульное учебно-методическое пособие как инструмент повышения качества компетентностно ориентированного обучения иностранному языку / Е. В. Трухан // Преподавание иностранных языков в поликультурном мире: традиции, инновации, перспективы: материалы международной практической конференции, г. Минск, 24 марта 2022 г./Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка; редкол.: Е. И. Суббота, Е. В. Тарасова, С. А. Бородич [и др.]. – Минск: БГПУ, 2022. – С. 30 – 32.
 35. Трухан, Е. В. Культурологический потенциал иноязычного образования в системе подготовки специалистов международных отношений / Е. В. Трухан // Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы XVI Междунар. науч. конф.; Минск, 27 октября 2022 г. /БГУ; редкол.: Е.А. Достанко [и др.]. – Минск, БГУ, 2022. – С.357 – 362.
 36. Трухан, Е. В. Метод алгоритмизации при обучении комментированию цитат и написанию эссе при обучении иностранным языкам / Е. В.Трухан // Практика преподавания иностранных языков на Факультете международных отношений БГУ: Электр. сб. ст.  Белорус. гос. ун-т ФМО. – Минск, 2022. – Вып. XII. – С. 73 - 76.
Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 57, факс: +375 17 209 57 42, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду. 

 

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках