Подождите, идет загрузка сайта ...

Faculty of International Relations Model United Nations — November 2013

Last update: 03.11.2013, 19:18

Angola - Avgustina Hatskova 

Austria - Yaroslav Martinkevich

Brazil - Katya Skorobogataya

Côte d'Ivoire - Yulia Petkevich 

Czech Republic - Lilit Sargsyan

Germany - Natallia Asheychik

Ireland - Dmitri Sviridenko 

Italy - Margarita Kazakova

Kenya - Anna Nazarova

Libya - Roman Apanovich

Poland  - Katerina Ezerskaya

Republic of Korea - Ekaterina Kravtsova 

Sierra Leone - Konstantin Yakovlev 

Spain - Vladislav Gorkh

Switzerland - Yuliya Kireyeva

Turkey - Vita Kuchukova

United Arab Emirates - Ekaterina Stelmach 

United States of America - Olga Dashkovets

Chairs: Alina Lyakhovskaya, Marianna Chobannyan