Подождите, идет загрузка сайта ...

 
Кафедра міжнароднага права
выкладчык кафедры
 
 

У 2017 г. скончыла з адзнакай БДУ, факультэт міжнародных адносін па спецыяльнасці «Міжнароднае права». З 2017 па 2019 гг. вучылася ў магістратуры на вышэйназваным факультэце па спецыяльнасці «Юрыспрудэнцыя».
Валодае англійскай и нямецкай мовамі.
Сфера навуковых інтарэсаў – міжнароднае права, міжнароднае экалагiчные права, права праў чалавека
З 2018 г. займаецца падрыхтоўкай студэнцкіх каманд да міжнародных спаборніцтваў па міжнародным праве. Мае досвед працы у Праграме развіцця ААН у Рэспубліцы Беларусь.
Член Асацыяцыі міжнароднага права (International Law Association). Член Грамадскага аб'яднання «Таварыства міжнароднага права».

Першая ступень (Бакалаўрыят)

Міжнароднае экалагічнае права (семінарскія заняткі)

Міжнароднае права (семінарскія заняткі)

 1. Zmachinskaya M. Sustainable Development in International Water Law / M. Zmachinskaya // Actual Environmental Problems: Proceedings of the VIII International Scientific Conference of young scientists, graduates, master and PhD students, Minsk, November 22–23, 2018 / International Sakharov Environmental Institute of Belarusian State University; ed. S.A. Maskevich, S.S. Poznyak. – Minsk, 2018. – P. 175–176.
 2. Змачинская, М.В. Проблемные аспекты регламентации статуса «экологических беженцев» в международном праве / М.В. Змачинская, Н.В. Карканица c. – 2018. − № 1-2. – С. 32-40.
 3. Змачинская М.В. Добрососедство в международном экологическом праве / Змачинская М.В. // Сборник научных статей студентов, магистрантов, аспирантов / сост. С. В. Анцух. – Минск : Издательство «Четыре четверти», 2018. – С. 70–72.
Как связаться: тел.: +375 17 209 57 38; факс: +375 17 209 57 42, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

 

Кафедра міжнароднага права
 
 
 
 
Працуе на кафедры міжнароднага права ФМА БДУ з 2018 г.
 
 
Как связаться: тел.: +375 17 284 00 02, факс: +375 17 284 00 04, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кафедра міжнароднага права
Дацэнт
Кандыдат палітычных навук
Дацэнт

 

У 2000 г. скончыла з адзнакай факультэт міжнародных адносін БДУ, аддзяленне міжнароднага права БДУ. З 2001 па 2004 г. вучылася ў аспірантуры на кафедры міжнароднага права факультэта міжнародных адносін БДУ. У 2014 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю на тэму «Развіццё агульнай палітыкі бяспекі і абароны Еўрапейскага Саюза». З 2015 г. працуе на кафедры міжнароднага права.

Валодае ангельскай мовай.

Сфера навуковых інтарэсаў: права міжнароднай бяспекі, еўрапейская бяспека і абарона.

Стажыроўкі, павышэнне кваліфікаццыі:

Праект грамадзянскай адукацыі «Міжнародная бяспека ў сучасным свеце» (ФМА БДУ, 2002).

Практычны курс па павышэнні якасці выкладання (ФМА БДУ, 2004).

Праграма «Арганізацыя вучэбна-выхаваўчага працэсу ў ВНУ» (РІВШ, 2006)

Семінар МКЧК "Міжнароднае права і праваахоўная дзейнасць" (Мінск, 2006).

Семінар Баварскай АМАПу, Фонду Ханнса-Зейделя і Акадэміі МУС Рэспублікі Беларусь па тэме "Навучанне персаналу ў баварскай паліцыі» (Мінск, 2007).

Праграма «Актыўныя метады навучання і выхавання ва ўстанове вышэйшай адукацыі» (РІВШ, 2015 г.).

Навуковая і іншая прафесійная дзейнасць:

Мае больш за 20 публікацый, прысвечаных розным аспектам палітыкі бяспекі ЕС, а таксама некаторым іншым актуальным пытанням еўрапейскага і міжнароднага права.

Бакалаўрыят

Міжнароднае права для спеціяльнасці "Сусветная эканоміка"

Магістратура

Прававыя асновы знешнепалітычнай дзейнасці ЕС

 1. Кузняцова, І.С. Перадумовы і фарміраванне агульнай абароннай палітыкі Еўрапейскага Саюза / І.С. Кузняцова // Матэрыялы VII рэсп. нав. канф. студэнтаў і аспірантаў Беларусі (НДРС-2002), Наваполацк, 2002 г.: у 3 т. / Полацк. дзярж. ун-т; рэдкал .: Ф.І. Пантелеенко (гл. Рэд.) [І інш.]. -Наваполацк, 2002. - Т. 1. - С. 99-100.

 2. Кузняцова, І.С. Нарастаючая роля Еўрапейскага Саюза ў сістэме бяспекі: прававы аспект / І.С. Кузняцова // Прававыя І інстытуцыянальныя праблемы сацыяльна-эканамічных пераўтварэнняў у Рэспубліцы Беларусь: Матэрыялы рэсп. нав.-практ. канф., Мінск, 16 мая 2003 года / Бел. Ін-т правазнаўства, Ін-т эканомікі НАНБ, Нац. цэнтар прававой інфарм. Рэсп. Беларусь, НДІ прабл. крыміналогіі, крыміналістыкі І суд. экспертызы; нав. рэд .: С.Ф. Сокал [І інш.]. - Мінск, 2003. - С. 123-124.

 3. Кузнецова, И.С. Взаимоотношение ЕС и ЗЕС: правовой аспект / И.С. Кузнецова // Беларусь в современном мире : тез. докл. I Респ. науч. конф., Минск, 22–23 окт. 2003 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А.В. Шарапо [и др.]. – Минск, 2003. – С. 128–131.

 4. Кузнецова, И.С. Этапы формирования общей политики безопасности и обороны Европейского Союза / И.С. Кузнецова // Вестн. Белорус.гос. экон. ун-та. – 2008. – № 4. – С. 106–112.

 5. Кузнецова, И.С. Перспективы развития оборонной и внешней политики Европейского Союза / И.С. Кузнецова // Сб. науч. тр.: в 2 ч. / Респ. ин-т высш. шк. – Минск, 2010. – Ч. 1, вып. 9 : Философско-гуманитарные науки. – С. 129–135.
 6. Кузнецова, И.С. Безопасность и оборона: политика ЕС / И.С. Кузнецова // Беларус. думка. – 2011. – № 1. – С. 114–118.
 7. Кузнецова, И.С. Общая политика безопасности и обороны ЕС: вызовы XXI века / И.С. Кузнецова // Вестн. Башк. ун-та. – 2010. – Т. 15, № 3. – С. 739–742.
 8. Кузнецова, И.С. Правовые вопросы реализации общей внешней политики и политики безопасности Европейского Союза / И.С. Кузнецова // Беларусь i свет. – 2004. – Т. 7. – С. 40–51.
 9. Кузнецова, И.С. Европейский Союз: политика по безопасности и обороне / И.С. Кузнецова // Философия. Культура. Общество : сб. тр. молодых ученых и аспирантов: в 2 ч. / Респ. ин-т высш. шк. – Минск, 2005. – Вып. 5, Ч. II. – С. 29–38.
 10. Кузнецова, И.С. Пространственная и предметная сферы деятельности региональных организаций коллективной безопасности (правовые аспекты) / И.С. Кузнецова // Вестн. Акад. МВДРесп. Беларусь. – 2007. – № 1. – С. 53–57.
 11. Кузнецова, И.С. Правовые аспекты взаимоотношений между региональными организациями коллективной безопасности и ООН / И.С. Кузнецова // Вестн. Акад. МВДРесп. Беларусь. – 2008. – № 1. – С. 48–53.
 12. Кузняцова, І.С. Прававыя асновы ўзаемаадносін паміж рэгіянальнымі арганізацыямі калектыўнай бяспекі і ААН / І.С. Кузняцова // Праблемы барацьбы са злачыннасцю і падрыхтоўкі кадраў для органаў унутраных спраў Рэспублікі Беларусь: Тэз. дакл. Міжнар. науч.-практ. конф., прысвеч. Дню бел. навукі, Мінск, 25 студз. 2008 года / М-ва ўнутраных спраў Рэсп. Беларусь, Акад. МУС. - Мінск, 2008. - С. 37-38.
 13. Кузнецова, И.С. Россия, Беларусь, Европейский Союз: формирование европейской безопасности / И.С. Кузнецова // Вестн. Гос. регистр.палаты при Минюсте России. – 2010. – № 5. – С. 83–88.
 14. Кузнецова, И.С. Общая политика безопасности и обороны ЕС: вызовы XXI века / И.С. Кузнецова // Вестн. Башк. ун-та. – 2010. – Т. 15, № 3. – С. 739–742.
 15. Кузнецова, И.С. Общая политика безопасности и обороны ЕС (ОПБО): влияние на Республику Беларусь / И.С. Кузнецова / Белорусская модель развития в контексте глобализации: сб. науч. тр. / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. – Минск, 2012. – С. 35–40.
 16. Кузнецова, И.С. Экономическая безопасность Беларуси в контексте отношений с Евросоюзом / И.С. Кузнецова / Белорусская модель развития в контексте глобализации: сб. науч. тр. / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. – Минск, 2012. – С. 493–502.
 17. Кузнецова, И.С. Общая политика безопасности и обороны ЕС: есть ли угрозы для Беларуси? / И.С. Кузнецова / Белорусская модель развития в контексте глобализации: сб. науч. тр. / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. – Минск, 2013. – Вып. 2. – С. 58–63.
 18. Кузнецова, И.С. Влияние общей политики безопасности и обороны ЕС на обеспечение национальной безопасности Республики Беларусь/ И.С. Кузнецова / Белорусская модель развития в контексте глобализации: сб. науч. тр. / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. – Минск, 2014. – Вып. 3. – С. 37–41.
 19. Кузнецова, И.С. Правосубъектность индивида в международном праве / И.С. Кузнецова // Актуальные проблемы международного публичного права и международного частного права: сб. науч. тр. / Вып. 7. – Минск, БГУ, 2015. – С. 50-58.
 20. Кузнецова, И.С. Общая политика безопасности и обороны ЕС на современном этапе / И.С. Кузнецова // Беларусь в современном мире: материалы XV Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию Белорус. гос. ун-та, Минск, 27 окт. 2016 г. / редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск: БГУ, 2016. – С. 91-93.
 21. Кузнецова, И.С. Развитие общей политики безопасности и обороны ЕС на современном этапе / И.С. Кузнецова Беларусь в современном мире : материалы XVI Междунар. науч. конф., посвящ. 96-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 25 окт. 2017 г. = Беларусь у сучасным свеце : матэрыялы XVI Міжнар. навук. канф., прысвеч. 96-годдзю заснавання Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 25 кастр. 2017 г. / редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2017. — С. 38-40.
 22. Международное публичное право. Практикум : учебное пособие / А.С. Кривонощенко, И.С. Кузнецова; учреждение образования "Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь". - Минск : Акад МВД, 2017. - 182 с.
 23. ЕС и Беларусь: проблемы безопасности / С.А. Кизима, И.С. Кузнецова; Акад упр. При Президенте Респ. Беларусь. – Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2017. – 140.
 24. с.Кузняцова І.С., Полудеткiна М.В. Прававое рэгуляванне свабоды прадастаўлення паслуг у праве ЕС і ЕАЭС / І.С. Кузняцова, М.В. Полудеткiна // Міжнародныя адносіны: гісторыя, тэорыя, практыка: матэрыялы IX науч.-практ. конф. маладых навукоўцаў фак. міжнар. адносін БДУ, Мінск, 1 февр. 2019 года / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал .: В. Г. Шадурскі (адк. рэд.) [і інш.]. - Мінск: БДУ, 2019. - С. 43-48.
 25. Кузнецова, И.С. Сотрудничество ЕС–НАТО в контексте развития общей политики безопасности и обороны Европейского союза / И.С. Кузнецова // Беларусь в современном мире: материалы XVII Междунар. науч. конф., Минск, 26 окт. 2018 г. / редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2018. – 2 с.
Как связаться: тел.: +375 17 284 00 02, факс: +375 17 284 00 04, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду., Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра міжнароднага права
Дацэнт
Кандыдат палітычных навук
дацэнт

У 2000 г. скончыла з адзнакай факультэт міжнародных адносін БДУ, аддзяленне міжнароднага права БДУ. З 2001 па 2004 г. вучылася ў аспірантуры на кафедры міжнароднага права факультэта міжнародных адносін БДУ. У 2014 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю на тэму «Развіццё агульнай палітыкі бяспекі і абароны Еўрапейскага Саюза». З 2015 г. працуе на кафедры міжнароднага права.

Валодае ангельскай мовай.

Сфера навуковых інтарэсаў: права міжнароднай бяспекі, еўрапейская бяспека і абарона.

Стажыроўкі, павышэнне кваліфікаццыі:

Праект грамадзянскай адукацыі «Міжнародная бяспека ў сучасным свеце» (ФМА БДУ, 2002).

Практычны курс па павышэнні якасці выкладання (ФМА БДУ, 2004).

Праграма «Арганізацыя вучэбна-выхаваўчага працэсу ў ВНУ» (РІВШ, 2006)

Семінар МКЧК "Міжнароднае права і праваахоўная дзейнасць" (Мінск, 2006).

Семінар Баварскай АМАПу, Фонду Ханнса-Зейделя і Акадэміі МУС Рэспублікі Беларусь па тэме "Навучанне персаналу ў баварскай паліцыі» (Мінск, 2007).

Праграма «Актыўныя метады навучання і выхавання ва ўстанове вышэйшай адукацыі» (РІВШ, 2015 г.).

Навуковая і іншая прафесійная дзейнасць:

Мае больш за 20 публікацый, прысвечаных розным аспектам палітыкі бяспекі ЕС, а таксама некаторым іншым актуальным пытанням еўрапейскага і міжнароднага права.

Бакалаўрыат

Міжнароднае права для спеціяльнасці "Сусветная эканоміка"

Магістратура

Прававыя асновы знешнепалітычнай дзейнасці Еўрапейскага саюза

 1. Кузнецова, И.С. Этапы формирования общей политики безопасности и обороны Европейского Союза / И.С. Кузнецова // Вестн. Белорус.гос. экон. ун-та. – 2008. – № 4. – С. 106–112.
 2. Кузнецова, И.С. Перспективы развития оборонной и внешней политики Европейского Союза / И.С. Кузнецова // Сб. науч. тр.: в 2 ч. / Респ. ин-т высш. шк. – Минск, 2010. – Ч. 1, вып. 9 : Философско-гуманитарные науки. – С. 129–135.
 3. Кузнецова, И.С. Безопасность и оборона: политика ЕС / И.С. Кузнецова // Беларус. думка. – 2011. – № 1. – С. 114–118.
 4. Кузнецова, И.С. Общая политика безопасности и обороны ЕС: вызовы XXI века / И.С. Кузнецова // Вестн. Башк. ун-та. – 2010. – Т. 15, № 3. – С. 739–742.
 5. Кузнецова, И.С. Правовые вопросы реализации общей внешней политики и политики безопасности Европейского Союза / И.С. Кузнецова // Беларусь i свет. – 2004. – Т. 7. – С. 40–51.
 6. Кузнецова, И.С. Европейский Союз: политика по безопасности и обороне / И.С. Кузнецова // Философия. Культура. Общество : сб. тр. молодых ученых и аспирантов: в 2 ч. / Респ. ин-т высш. шк. – Минск, 2005. – Вып. 5, Ч. II. – С. 29–38.
 7. Кузнецова, И.С. Пространственная и предметная сферы деятельности региональных организаций коллективной безопасности (правовые аспекты) / И.С. Кузнецова // Вестн. Акад. МВДРесп. Беларусь. – 2007. – № 1. – С. 53–57.
 8. Кузнецова, И.С. Правовые аспекты взаимоотношений между региональными организациями коллективной безопасности и ООН / И.С. Кузнецова // Вестн. Акад. МВДРесп. Беларусь. – 2008. – № 1. – С. 48–53.
 9. Кузнецова, И.С. Россия, Беларусь, Европейский Союз: формирование европейской безопасности / И.С. Кузнецова // Вестн. Гос. регистр.палаты при Минюсте России. – 2010. – № 5. – С. 83–88.
 10. Кузнецова, И.С. Общая политика безопасности и обороны ЕС (ОПБО): влияние на Республику Беларусь / И.С. Кузнецова / Белорусская модель развития в контексте глобализации: сб. науч. тр. / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. – Минск, 2012. – С. 35–40.
 11. Кузнецова, И.С. Экономическая безопасность Беларуси в контексте отношений с Евросоюзом / И.С. Кузнецова / Белорусская модель развития в контексте глобализации: сб. науч. тр. / Акад. упр. при Президенте Респ.  Беларусь. – Минск, 2012. – С. 493–502.
 12. Кузнецова, И.С. Общая политика безопасности и обороны ЕС: есть ли угрозы для Беларуси? / И.С. Кузнецова / Белорусская модель развития в контексте глобализации: сб. науч. тр. / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. – Минск, 2013. – Вып. 2. – С. 58–63.
 13. Кузнецова, И.С. Влияние общей политики безопасности и обороны ЕС на обеспечение национальной безопасности Республики Беларусь/ И.С. Кузнецова / Белорусская модель развития в контексте глобализации: сб. науч. тр. / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. – Минск, 2014. – Вып. 3. – С. 37–41.
 14. Кузнецова, И.С. Правосубъектность индивида в международном праве / И.С. Кузнецова // Актуальные проблемы международного публичного права и международного частного права: сб. науч. тр. / Вып. 7. – Минск, БГУ, 2015. – С. 50-58.
 15. Международное публичное право. Практикум : учебное пособие / А.С. Кривонощенко, И.С. Кузнецова; учреждение образования "Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь". - Минск : Акад МВД, 2017. - 182 с.
 16. ЕС и Беларусь: проблемы безопасности / С.А. Кизима, И.С. Кузнецова; Акад упр. При Президенте Респ. Беларусь. – Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2017. – 140 с.
 17. Кузнецова, И.С. Сотрудничество ЕС–НАТО в контексте развития общей политики безопасности и обороны Европейского союза / И.С. Кузнецова // Беларусь в современном мире: материалы XVII Междунар. науч. конф., Минск, 26 окт. 2018 г. / редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2018. – 2 с.
 Как связаться: тел.: +375 17 284 00 02, факс: +375 17 284 00 04, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду., Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра міжнароднага права
Старшы выкладчык
 
 

 

У 2002 годзе выдатна скончыў навучанне на факультэце міжнародных адносін БДУ па спецыяльнасці «Міжнароднае права». У 2005-2006 гг. прайшоў курс навучання ў магістратуры БДУ па спецыяльнасці «Міжнароднае права», атрымаў ступень магістра гуманітарных навук. З 2008 по 2011 годы з’яўляўся аспірантам БДУ на кафедры міжнароднага права факультэта міжнародных адносін. Мае працяглы стаж працы у банкаўскай сферы (ААТ “Белзнешэканомбанк”, ЗАТ “Альфа-Банк”, ЗАТ “БТА Банк”). Займаў пасады генеральнага дырэктара, саветніка генеральнага дырэктара СТАА “Росгосстрах” (Беларусь). Медыятар, атэставаны Міністэрствам юстыцыі Рэспублікі Беларусь для аказання юрыдычных паслуг. Валодае англійскай мовай.

Стажыроўкі, павышэнне кваліфікацыі:

MasterCard Academy, Credit Lifecycle Management (г. Цюрых, 2008 г.)

БДУ, Инстытут бесперапыннай адукацыі, курс «Акадэмічная англійская» (г. Мінск, 2010 г.)

Цэнтр «Медыяцыя і права», курсы «Медыяцыя. Базавы курс», «Медыяцыя. Паглыблены курс» (г. Мінск, 2016 г.)

Трэнінгі и семинары на базе навучальнага центра Нацыянальнага банка Рэспублики Беларусь, Асацыяцыі беларускіх банкаў, Беларускай навукова-прамысловай асацыяцыі и інш.

 

Сфера навуковых інтарэсаў – тэорыя міжнароднага права, міжнароднае крымінальнае права.

Навуковая і іншая прафесійная дзейнасць

Адказвае за сувязь кафедры з бібіліятэкай.

Удзел у прафесійных аб’яднаннях

Памочнік старшыні Грамадскага аб’яднання “Таварыства міжнароднага права” па арганізацыйных пытаннях

Бакалаўрыат

Міжнароднае публічнае права (семінарскія заняткі)

 1. Волчкевич, А.И. Особенности правового статуса Специального трибунала по Ливану / А. И. Волчкевич // Актуальные проблемы международного публичного и международного частного права: сб. науч. тр. Вып.2 / редкол.: Ю.П. Бровка (пред.), Е.В. Бабкина, А.Е. Вашкевич (отв. ред) [и др.]. — Минск: БГУ, 2010. - Вып. 2. – С.34-46.
 2. Волчкевич, А.И. Специальный суд по Сьерра-Леоне: особенности правового статуса и основные проблемы деятельности / А. И. Волчкевич // Актуальные проблемы международного публичного и международного частного права: сб. науч. тр. Вып.3 / редкол.: Е.В. Бабкина и А.Е. Вашкевич (отв. ред) [и др.]. — Минск: БГУ, 2011. - Вып. 3. – С.16-28.
 3. Волчкевич, А.И. Эффективность деятельности Международного уголовного суда / А. И. Волчкевич // Международные отношения: история, теория, практика: материалы I науч.-практ. конференции молодых ученых фак. междунар. отношений БГУ, Минск, 4 февр. 2010 г. / редкол.: В.Г. Шадурский и [др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2010. – С. 38-40.
 4. Волчкевич, А.И. Роль Комиссии по ответственности инициаторов войны и применению наказания в развитии международного уголовного правосудия / А. И. Волчкевич // Беларусь в современном мире: материалы VIII Междунар. науч. конф., посвящ. 88-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2009 г. / редкол.: В.Г. Шадурский и [др.]. — Минск: Тесей, 2009. — С.75—76.
 5. Волчкевич, А.И. Замещающие механизмы как решение проблемы прекращения деятельности международных уголовных судов / А. И. Волчкевич // Беларусь в современном мире: материалы IX Междунар. науч. конф., посвящ. 89-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 29 окт. 2010 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2010. — С.67—69.
Кантакты: тел.: +375 17 209 57 38; факс: +375 17 209 57 42, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду., Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кафедра міжнароднага права
Вядучы лабарант кафедры
 
 
 

Працуе на кафедры міжнароднага права ФМА БДУ з 2009 г.

Ўзнагароды, заахвочвання:

Падзяку БДУ (2015 г.)

 
 
Кантакты: тэл.: +375 17 284 00 02, факс: +375 17 284 00 04, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках