Подождите, идет загрузка сайта ...

Назва дысцыпліны Замежная мова (англійская)
Курс навучання Магістратура
Семестр навучання 1-2
Колькасць крэдытаў 6
Прозвішча, імя, імя па бацьку лектара ДУБІНКА Святлана Аляксееўна,
кандыдат фiлалагiчных навук, дацэнт
Мэта вывучэння дысцыпліны Забяспечыць падрыхтоўку спецыяліста, які валодае замежнай мовай як сродкам ажыццяўлення навуковай дзейнасці ў іншамоўнай моўным асяроддзі і сродкам міжкультурнай камунікацыі, далучэння да навукі і культуры краін вывучаемай мовы, які разумее значэнне адэкватнага авалодання замежнай мовай для творчай навуковай і прафесійнай дзейнасці
Прарэквізіты

Замежная мова (англійская)

Змест дысцыпліны

Менеджмент і маркетынг. Крыніцы маркетынгавай эканомікі. Кіраванне ў сферы бізнесу. Попыт і прапанова. Кампаніі, фінансы, банкаўская справа. Пераклад і рэферыраванне навуковага артыкула. Як матываваць персанал і кіраваць ім. Праца ў офісе. Фактары вытворчасці. Капітал і рабочая сіла. Прасоўванне па карпаратыўнай лесвіцы. Плацежаздольнасць і банкруцтва. Міжнародныя фінансавыя інстытуты. Сістэма вышэйшай адукацыі ў англамоўных краінах. Міжнародныя навуковыя і прафесійныя кантакты БДУ. Праблемы і тэндэнцыі ў прафесійнай вобласці магістранта Роля навукі і адукацыі ў грамадстве. 

Граматыка. Дзеяслоў to be ў спалучэнні з інфінітывам. Абарот to be + of + назоўнік. Назоўнік у функцыі вызначэння. Дзеепрыметнік I і II. Значэння слова as і спалучэнні з ім. Ступені параўнання прыметнікаў і прыслоўяў. Дзеепрыметнік II у Постпазіцыя. Інфінітыў ў функцыі падлягае, абставінаў мэты і следства. Абарот for + назоўнік + інфінітыў. Канструкцыя «складанае падлягае пры выказнікам у форме залежнага стану»

Літаратура, якая рэкамендуецца
 1. Виноградова, Н. Н. Английский язык. Учебное пособие по экономическому переводу для 1 курса магистратуры(международный бизнес) /Н. Н. Виноградова.-Изд.-во «МГИМО-Университет»,2007. – 284с.
 2. Глушенкова, Е. В., Комарова, Е. Н. Английский язык для студентов экономических специальностей / Е. В. Глушенкова, Е. Н. Комарова. – М.: Астрель, 2002.- с. 350 с.
 3. Гуськова, Т. И., Зиборова Г. М. Трудности перевода общественно-политического текста с английского языка на русский / Т. И. Гуськова , Г. М. Зиборова . – М.: РОССПЭН, 2000. – 270 с.
 4. Дубинко, С. А. English in Business Studies / С. А. Дубинко. - Минск: Четыре четверти, 2010. – 218 с.
 5. Караичева, Т. В., Филимонова Г. Б., Дубинко С. А. Практикум по переводу / английский-русский / Т. В. Караичева, Г. Б. Филимонова, С. А. Дубинко. - Минск: БГУ, 2002. – 320с.
 6. Линн Виссон. Синхронные перевод с русского на английский / перевод с английского / Виссон Линн. - М.: "Р. Валент", 2001. – 270 с.
 7. Палажченко, П. Мой несистематический словарь. Русско-английский-англо-русский / П. Палажченко. -  М.: "Р. Валент", 2002. – 235.
Метады выкладання

Метад вучэбна-даследчай дзейнасці, які рэалізуецца на практычных занятках і пры самастойнай рабоце; камунікатыўныя тэхналогіі (дыскусія, навучальныя дэбаты, «мазгавы штурм», якія рэалізуюцца на практычных занятках і канферэнцыях; праектныя тэхналогіі

Мова навучання Руская, ангельская
Умовы (патрабаванні), бягучы кантроль
 • падрыхтоўка эсэ
 • прэзентацыя навуковага дакладу
 • кантрольны пераклад, анатацыя, рэферат 
 • тэставанне
Форма бягучай атэстацыі Залік, экзамен кандыдацкага мінімуму

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках