Подождите, идет загрузка сайта ...

Назва дысцыпліны Палітычныя тэорыі сусветнага развіцця 
Курс навучання Магістратура
Семестр навучання 3
Колькасць крэдытаў 3
Прозвішча, імя, імя па бацьку лектара ФРАЛЬЦОЎ Уладзіслаў Валер'евіч,
доктар гістарычных навук, дацэнт
Мэта вывучэння дысцыпліны

Вызначыць і вывучыць глабальныя тэндэнцыі сучаснага сусветнага развіцця; асноўныя метады і нацыянальныя даследчыя школы; гістарычныя тыпы міжнароднага парадку

Прарэквізіты

Міжнародныя адносіны

Змест дысцыпліны Глабальныя тэндэнцыі сусветнага развіцця ў пачатку ХХІ ст. Метадалагічныя асновы палітычных тэорый сусветнага развіцця. Класічныя тэорыі міжнародных адносін: неарэалізм, нэалібэралізм і неамарксізм, іх трансфармацыя ва ўмовах глабалізацыі. Нацыянальныя школы вывучэння сусветнай палітыкі, міжнародных адносін і знешняй палітыкі дзяржаў. Сучасныя мадэлі знешняй палітыкі. Геапалітычныя і геаэканамічныя аспекты палітычных тэорый сусветнага развіцця. Гістарычныя тыпы міжнароднага парадку. Ўзаемасувязь гісторыі і тэорыі міжнародных адносін
Літаратура, якая рэкамендуецца
  1. Лебедева, М. М. Мировая политика. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2007.
  2. Лебедева, М. М. Мировая политика в XXI веке: акторы, процессы, проблемы. – М.: МГИМО, 2009.
  3. Негосударственные участники мировой политики / под ред. М. М. Лебедевой и М. В. Харкевича. – М.: МГИМО, 2013
Метады выкладання

Кампаратыўны, праблемны, дыялогава-эўрыстычны

Мова навучання Руская
Умовы (патрабаванні), бягучы кантроль
  • падрыхтоўка дакладаў

  • ўдзел у навуковым семінары

Форма бягучай атэстацыі Экзамен