Подождите, идет загрузка сайта ...

Назва дысцыпліны Еўрапейская інтэграцыя
Курс навучання Магістратура
Семестр навучання 3
Колькасць крэдытаў 2
Прозвішча, імя, імя па бацьку лектара ДАСТАНКА Алена Анатольеўна,
кандыдат палітычых навук, дацэнт
Мэта вывучэння дысцыпліны

Ставіцца мэта навучыць студэнтаў самастойна разбірацца ў праблемах фарміравання і развіцця Еўрапейскага Саюза, праводзіць інстытуцыянальны аналіз дзейнасці ЕС на глабальным, рэгіянальным і субрэгіянальным узроўнях у рамках розных тэорый і канцэпцый міжнародных адносін (рэалізму, плюралізма, функцыяналізму, неофункціоналізма, інтерговернменталізма, шматузроўнега ўзаемадзеяння, мультілатералізма і інш.)

Прарэквізіты

Міжнародныя арганізацыі. Гісторыя міжнародных адносін. Усеагульная гісторыя

Змест дысцыпліны У ходзе асваення дысцыпліны «Еўрапейская інтэграцыя» вывучаюцца: інстытуцыянальная структура Еўрапейскага Саюза, мэты і задачы дзейнасці; праблемы палітычнага і эканамічнага характару, якія ўзніклі ў ходзе станаўлення Еўрапейскіх супольнасцяў / Еўрапейскага Саюза; асноўныя напрамкі знешніх адносін ЕС; асноўныя этапы пашырэння і паглыблення інтэграцыі ЕС; асноўныя напрамкі супрацоўніцтва ЕС з краінамі СНД; аналіз працэсу прыняцця рашэнняў; крытэрыі, ступень адпаведнасці якім вызначае стадыю перамоўнага працэсу па пытаннях супрацоўніцтва з ЕС
Літаратура, якая рэкамендуецца
 1. Еўрапейская інтэграцыя: падручнік для ВНУ / пад. рэд. О. Ул. Буторынай (отв.ред.) - "Аспект Прэс" Масква, 2016. - С. 735. 
 2. Дастанка, А. А, Варатніцкая, Т. В. Палітыка пашырэння Еўрапейскага Саюза на Усход: манаграфія / А. А. Дастанка, Т. В. Варатніцкая. - Мінск: Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, 2007. - 237 с.
Метады выкладання
 • праблемнае выкладанне на аснове структураваных электронных прэзентацый для лекцыйных заняткаў
 • асобасна арыентаваныя тэхналогіі, заснаваныя на актыўных формах і метадах навучання: «мазгавы штурм», метад сітуацыйнага мадэлявання, накіроўваемыя дыскусіі, мадэляванне перамоваў
 • праца ў групах
 • метады, накіраваныя на фарміраванне аналітычных навыкаў (метад аналізу «карыкатур» на міжнародныя сітуацыі, вызначэнне «магчымага значэння» выказванні таго ці іншага дзеяча ЕС, метад аналіз кейсаў)
Мова навучання Руская
Умовы (патрабаванні), бягучы кантроль
 • выкананне прамежкавых тэстаў

 • рашэнне сітуацый з прэзентацыяй вынікаў

 • выкананне самастойна распрацаваных творчых заданняў, праектаў (індывідуальных або калектыўных)

 • вывучэнне артыкулаў па праблематыцы дзейнасці Еўрапейскага саюза (у тым ліку і на замежных мовах) і складанне на іх анатацый, рэцэнзій, рэфератаў

Форма бягучай атэстацыі Залік

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках