Подождите, идет загрузка сайта ...

Назва дысцыпліны Прыкладны аналіз знешяй палітыкі дзяржаў
Курс навучання Магістратура
Семестр навучання 4
Колькасць крэдытаў 3
Прозвішча, імя, імя па бацьку лектара ЦІХАМІРАЎ Аляксандр Валянцінавіч,
кандыдат гістарычных навук, дацэнт
Мэта вывучэння дысцыпліны

Вывучэнне асноўных дэтэрмінат знешняй палітыкі дзяржаў свету ў кантэксце рэгіянальных падсістэм МА і інтэграцыйных працэсаў, параўнальны аналіз механізмаў выпрацоўкі і ажыццяўлення знешняй палітыкі дзяржаў у сучасных умовах

Прарэквізіты

Міжнародныя адносіны

Змест дысцыпліны

Паняцці “знешняя палітыка”, “знешнепалітычны працэс”, “знешнепалітычны механізм”. Роля дзяржаўных органаў ўлады ў знешнепалітычным працэсе. Уплыў палітычнага ладу дзяржаў на механізм прыняцця і рэалізацыі знешнепалітычных рашэнняў. Канстытуцыйна-прававы механізм ажыццяўлення знешняй палітыкі дзяржаў. Уплыў інтэграцыйных працэсаў на знешюю палітыку дзярдаў.

Знешнепалітычны працэс у дзяржавах Еўропы, Усходняй І Паўднёвай Азіі і АЦР, Блізкага і Сярэдняга Ўсходу і Паўночнай Афрыкі, Трапічнай Афрыкі, Амерыки, СНД

Літаратура, якая рэкамендуецца
 1. Современные международные отношения / Под. ред. А.В. Торкунова. – М.: Аспект Пресс, 2012.
 2. Аникеева, Н.Е. История внешней политики Испании / Н.Е. Аникеева, В.А. Ведюшкин, О.В. Волосюк, И., Медников, С.П. Пожарская. – М.: Междунар. отношения, 2013.
 3. Зверева, Т.В. Внешняя политика современной Франции / Т.В. Зверева. – М.: Междунар. отношения, 2014.
 4. Зонова, Т.В. История внешней политики Италии / Т.В. Зонова. – М.: Междунар. отношения, 2016.
 5. Капитонова, Н.К. История внешней политики Великобритании / Н.К. Капитонова, Е.В. Романова. – М.: Междунар. отношения, 2016.
 6. Внешнеполитический процесс на Востоке / Под ред. Д.В. Стрельцова. – М.: Аспект-пресс, 2017.
 7. Челядинский, А.А. Африка в современном мире / А.А. Челядинский, С.А. Лашкевич. – Минск: Право и экономика, 2010.
 8. Канада: современные тенденции развития. К 150-летию государства / Под ред. В.И. Соколова. – М.: Весь мир, 2017.
 9. Печатнов, В.О., Маныкин, А.С. История внешней политики США. – М.: Междунар. отношения, 2016.
 10. Латинская Америка в современной мировой политике / Под ред. В.М. Давыдова. – М.: Наука, 2009.
 11. Челядинский, А.А. Бразилия в современном мире / А.А. Челядинский. – Минск: Право и экономика, 2012.
 12. Челядинский, А.А. Венесуэла: от Боливара до Чавеса. Ч.2 / А.А. Челядинский. – Минск: Право и экономика, 2014.
 13. Внешняя политика стран СНГ: Учеб. пособие для студентов вузов / Ред.- сост. Д.А. Дегтярев, К.П. Курылев. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017
Метады выкладання

Кампаратыўны, праблемны, дыялогава-эўрыстычны, наглядны

Мова навучання Руская
Умовы (патрабаванні), бягучы кантроль
 • ПК-5. Аналізаваць і ацэньваць сабраныя дадзеныя,

 • ПК-19. Праводзіць аналіз актуальных праблем знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь і іншых дзяржаў свету, мадэліраваць сітуацыі міжнародных адносін, ацэньваць іх уплыў на знешнюю палітыку дзяржаў.

 • Індывідуальныя кансультацыі, праца на семінарах, падрыхтоўка навуковага даклада (прэзентацыі)

Форма бягучай атэстацыі Залік

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках