Подождите, идет загрузка сайта ...

Назва дысцыпліны Аналіз знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь
Курс навучання Магістратура
Семестр навучання 3
Колькасць крэдытаў 3
Прозвішча, імя, імя па бацьку лектара СНАПКОЎСКІ Уладзімір Еўдакімавіч,
доктар гістарычных навук, прафесар
Мэта вывучэння дысцыпліны

Атрымаць паглыбленыя веды ў галіне навуковага асэнсавання тэарэтыка-метадалагічных пытанняў знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь. Сфармаваць уменні, навыкі і кампетэнцыі, неабходныя для правядзення навуковых даследаванняў, аналітычнай працы  па розных пытаннях знешнепалітычнай дзейнасці і дыпламатыі Рэспублікі Беларусь

Прарэквізіты

Міжнародныя адносіны

Змест дысцыпліны

Асаблівасці аналітыкі знешняй палітыкі дзяржавы,  яе двухбаковай і шматбаковай дыпламатыі. Гістарыяграфія, крыніцы, метадалогія і метады даследавання знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь.  Канстытуцыйна-прававыя і канцэптуальныя асновы знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь.  Аналіз прыярытэтных кірункаў знешнепалітычнай дзейнасці беларускай дзяржавы на двух- і шматбаковым узроўні

Літаратура, якая рэкамендуецца
  1. Снапкоўскі, У. Е. Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь: курс лекцый. Мінск: БДУ, 2007.
  2. Тихомиров, А. В. Внешняя политика Республики Беларусь (1991‑2015 гг.). Минск: БГУ, 2017.
  3. Улахович, В. Е. Формирование основ внешней политики Республики Беларусь (1991-2005 гг.). Минск: Харвест, 2009 
Метады выкладання

Метады праблемнага навучання,  дыскусія, метад самастойнай працы, электронныя прэзентацыі

Мова навучання Руская, беларуская 
Умовы (патрабаванні), бягучы кантроль
  • веданне прадмету на бакалаўрскім узроўні

  • рэфераты

Форма бягучай атэстацыі Экзамен