Подождите, идет загрузка сайта ...


Малашенкова Ольга Фёдоровна кафедра міжнародных эканамічных адносін

дацэнт кафедры, намеснік дэкана па навуковай рабоце

Вучоная ступень: кандыдат эканамічных навук

Вучонае званне: дацэнт


Кароткія звесткі

У 2009 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю па спецыяльнасці 08.00.14 Сусветная эканоміка. У 2012 годзе прысвоена вучонае званне дацэнт.

На выкладчыцкай рабоце з 2005 г.

Навуковыя інтарэсы: прадпрымальніцкія экасістэмы; Камерцыялізацыя інавацый; Інтэрнацыяналізацыя малых прадпрыемстваў; Венчурны капітал; Інавацыйнае развіццё; Адукацыя для інавацыйнага развіцця.

Аўтар больш за 120 навуковых і вучэбна-метадычных работ.

Стажыроўкі і павышэнне кваліфікацыі:

 • Масква, Расія, НДУ Вышэйшая школа эканомікі; Талін, Эстонія, Талінскі тэхналагічны універсітэт; Кентэрберы, Вялікабрытанія, Кентскі Універсітэт, 2017 г.
 • Миттвайда, Германія, Вышэйшая Школа прыкладных навук г.Миттвайда; Белфаст, Вялікабрытанія, Універсітэт Кўінз, 2016 г.
 • Саранск, Расія, Мардоўскі дзяржаўны універсітэт, 2015 г.
 • Лунд, Швецыя, Інстытут Рауля Валенберга па правах чалавека і гуманітарным праве; Ліён, Францыя, Універсітэт Ліён-2; Монпелье, Францыя, Універсітэт Монпелье-2, 2014 г.
 • Лісабон, Партугалія, IrRADIARE Тэхнічны універсітэт, 2013 г.
 • Белград, Сербія, 24 Рэгіянальны семінар па СГА Выбары 2012.

Узнагароды:

 • Ганаровая грамата БДУ (2018 г.).
 • Дыплом Жанчына года БДУ у намінацыі Кіруючая праца (2016 г.).
 • Лаўрэат прэміі імя У.І. Пічэты 2015 года сярод маладых вучоных БДУ.
 • Грамата Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (2015 г.).
 • Грамата БДУ (2015 г.).
 • Лаўрэат стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь таленавітым маладым навукоўцам (2012 г.).
 • Падзяка БДУ (2012 г.).

Профіль у Google Scholar


Выкладаемыя курсы 


Асноўныя публікацыі

Монографии

 1. Международная венчурная деятельность / О.Ф. Малашенкова; под науч. ред. Е.А. Семак. – Минск : Издательство: «Четыре четверти», 2011. – 237 с.
 2. Данильченко, А.В. Влияние процессов интернационализации и регионализации на развитие национальной экономики / А.В. Данильченко, Е.А. Семак, Е.В. Бертош. – Научное издание. − Минск: БГУ, 2011 . – 298 с.
 3. Малашенкова; О.Ф. Международная венчурная деятельность / О.Ф. Малашенкова – Минск : Издательский центр БГУ, 2012. – 104 с.
 4. Данильченко, А.В. Интернационализация деловой активности стран и компаний / Данильченко А.В., Малашенкова О.Ф., Бертош Е.В. – Минск : Издательский центр БГУ, 2015. -295 с.

Статьи в научных изданиях, включенных в перечень, рекомендуемых ВАК Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований

 1. Малашенкова, О.Ф. Венчурное инвестирование: мировой опыт / О.Ф. Малашенкова // Журн. междунар. права и междунар. отношений. – 2008. – № 1. – С. 92–97.
 2. Малашенкова, О.Ф. Государство и Фонд фондов в венчурной индустрии / О.Ф. Малашенкова // Журн. междунар. права и междунар. отношений. – 2008. – № 3. – С. 93–98.
 3. Малашенкова, О.Ф. Организация и управление венчурной инвестиционной деятельностью в инновационной экономике / О.Ф. Малашенкова // Вес. Ин-та соврем. знаний. – 2008. – № 4. – С. 79–83.
 4. Малашенкова, О.Ф. Роль венчурных фондов в инновационной экономике / О.Ф. Малашенкова // Гуманитар.-экон. вестн. – 2008. – № 5. – С. 162–168.
 5. Малашенкова, О.Ф. Международная система финансовой отчетности и безопасность международных расчетов / О.Ф. Малашенкова // Беларусь и мировые экономические процессы : сб. науч. ст. Вып.5 / редкол. А. В. Данильченко (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2009. – С. 122–130.
 6. Данильченко, А.В. Предпосылки и стратегии интернационализации венчурных структур / А.В. Данильченко, О.Ф. Малашенкова // Журн. междунар. права и междунар. отношений. – 2009. – № 2. – С. 73–78.
 7. Малашенкова, О.Ф. Венчурное инвестирование в мире: опыт и тенденции развития / О.Ф. Малашенкова // Беларусь и мировые экономические процессы : сб. науч. ст. Вып.6 / редкол. А. В. Данильченко (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2009. – С. 38–60.
 8. Малашенкова, О. Ф. Теоретические подходы к венчурным инвестициям в инновационной экономике / О.Ф. Малашенкова // Экономический бюллетень Научно-исследовательского института Министерства экономики РБ.- 2010 .- № 10.- С.23-29. 
 9. Семак, Е.А. Концепция всеобщего управления качеством и развитие высшего образования / Е.А. Семак, О.Ф. Малашенкова // Беларусь и мировые экономические процессы : сб. науч. ст. Вып.7 / редкол. А. В. Данильченко (пред.) [и др.]. – Минск, БГУ, 2010. – С. 184–188.
 10. Малашенкова, О.Ф. Некоторые проблемы формирования рынка венчурных инвестиций в Республике Беларусь / О.Ф. Малашенкова // Труды факультета международных отношений. – Вып. 1 / Минск: Тесей, 2010. – С. 118-121.
 11. Малашенкова, О.Ф. Венчурные организации в инновационной инфраструктуре Республики Беларусь / О.Ф. Малашенкова, Е.А. Хованский // Журн. междунар. права и междунар. отношений. – 2011. – № 3. – С. 63–67.
 12. Малашенкова, О.Ф. Теоретические основы международного венчурного инвестирования / О.Ф. Малашенкова // Беларусь и мировые экономические процессы : сб. науч. ст. Вып.8 / редкол. А. В. Данильченко (пред.) [и др.]. – Минск, БГУ, 2011. – С. 63–80.
 13. Малашенкова, О.Ф. Стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций в высокотехнологичные производства: зарубежный опыт и концептуальные белорусские реалии / О.Ф. Малашенкова // Труды факультета международных отношений. – Вып. 2 / Минск: БГУ, 2011. – С. 79–87.
 14. Malashenkova, Olga The consolidated budget of the Republic of Belarus / O. Malashenkova // Baltic Rim Economies: Quarterly Review. University of Turku, Turku School of Economics, Pan-European Institute. − № 3, 19, june. − Finland, 2012. – P.14.
 15. Малашенкова, О.Ф. Основы венчурного инвестирования / О.Ф. Малашенкова // Банковский вестник. – 2012. – №22 – С. 52–61.
 16. Малашенкова, О.Ф. Венчурное финансирование инновационного развития мировой экономики / О.Ф. Малашенкова // Банковский вестник. – 2012. – №25 – С. 44–51.
 17. Малашенкова, О.Ф. Новая инвестиционная инфраструктура Беларуси: венчурные реалии и перспективы / О.Ф. Малашенкова // Банковский вестник. – 2012. – №31 – С. 42–48.
 18. Малашенкова, О.Ф. Государственное регулирование инновационно-инвестиционного процесса в условиях глобализации / О.Ф. Малашенкова // Беларусь и мировые экономические процессы : Сб. науч. ст. — Минск. — 2012. — № 9. — С. 14-26.
 19. Малашенкова, О.Ф. Технологический трансфер через коммерциализацию технологий. / О.Ф. Малашенкова, В.В. Каминская // Труды факультета международных отношений. – Вып. 3 / Минск: БГУ, 2012. – С.161-168.
 20. Малашенкова, О.Ф. Трансфер технологий в западной экономической науке. / О.Ф. Малашенкова, В.В. Каминская. // Беларусь и мировые экономические процессы : сб. науч. ст. Вып.10 / редкол. А. В. Данильченко (пред.) [и др.]. – Минск, БГУ, 2012. – С. 15-27.
 21. Малашенкова, О.Ф. Инновационные формы поддержки предпринимательства / О.Ф. Малашенкова // Банковский вестник. – 2013. – №20 – С. 56–62.
 22. Малашенкова, О.Ф. Инновационные формы поддержки предпринимательства: окончание / О.Ф. Малашенкова // Банковский вестник. – 2013. – №21 – С. 58–63.
 23. Малашенкова, О.Ф. Трансфер технологий через движение человеческого капитала в странах Западной Европы / О.Ф. Малашенкова, В.В. Каминская. // Труды факультета международных отношений. – Вып. 4 / Минск: БГУ, 2013. – С.86-91.
 24. Малашенкова. О.Ф. Развитие экономического сотрудничества Республики Беларусь с Республикой Польша на современном этапе /О.Ф. Малашенкова // Вроцлавский университет. Сборник материалов научных статей по итогам конференции. - 2013. - С. 59-77.
 25. Малашенкова, О.Ф. Новая инфраструктура поддержки предпринимательства Республики Беларусь // Сборник научных статей по результатам международной научно-практической конференции "Инновационное развитие Республики Молдова: национальные задачи и мировые тенденции", 7-8 ноября, 2013 год, Комратский Государственный Университет, Республика Молдова, Комрат, 2013 - С.374-382.
 26. Малашенкова, О.Ф. Исследование зависимости между интенсивностью трансфера технологий и социально-экономическими показателями стран Европейского союза. / О.Ф. Малашенкова // Постсоветское пространство: процессы интеграции или дезинтеграции?: материалы II Междунар. востоковедческой конф., Торунь, 17-18 окт. 2013 г. / Ун-т им.Николая Коперника; редкол.: Р.Бэкер [и др.]. – Торунь: Торунь, 2013. – С.10-18.
 27. Малашенкова, О.Ф. Анализ эффективности инновационной инфраструктуры стран Единого экономического пространства в контексте международных оценок // О.Ф. Малашенкова, Э.А. Семиградская // Труды факультета международных отношений. – Вып. 4 / Минск: БГУ, 2014. – С.135-147.
 28. Малашенкова, О.Ф. Современные тенденции развития еврозоны: европейский долговой кризис 2013 г. и его последствия для мировой экономики / Малашенкова О.Ф., Маркварде А.Ю. // Журн. междунар. права и междунар. отношений. – 2014. – № 2. – С. 80–85.
 29. Малашенкова, О.Ф. Маркетинговые стратегии транснациональных корпораций в условиях глобализации / Малашенкова О.Ф., Маркварде А.Ю. // Журн. междунар. права и междунар. отношений. – 2015. – № 1. – С. 63–68.
 30. Малашенкова, О.Ф. Обучение предприимчивости в течение всей жизни: международный опыт и белорусские перспективы / Малашенкова О.Ф. // Финансовая и правовая грамотность – основа успеха. – Financial and legal knowledge as a basis for success: материалы круглого стола – М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования «Мордовский гос. ун-т им. Н. П. Огарева» ; [редкол.: С. М. Вдовин (отв. ред.) и др.]. – Саранск : Изд-во Мордовского ун-та, 2016. – С. 52-60.
 31. Малашенкова, О.Ф. Общая венчурная инфраструктура стран Единого экономического пространства: проблемы и пути формирования / Малашенкова О.Ф. // Вестник БГУ. Серия 3. История. Экономика. Право. 2015. №3. – С.7–
 32. Malashenkova O. State and Funds of Funds in Venture Industry Development //Journal of the Belarusian State University. – 2017. – № 1. – С. 59–64 (ВАК).
 33. Малашенкова, О.Ф. Эконометрическое исследование и прогнозирование ставок межбанковского рынка с использованием модели коинтеграции / О.Ф. Малашенкова, Ю.С. Свиридович // Банковский вестник (ВАК).

Статьи в журналах и сборниках

 1. Малашенкова, О.Ф. Механизм формирования свободных экономических зон / О.Ф. Малашенкова // Беларусь и мировые экономические процессы: науч. тр. / Белорус. гос. ун-т; под ред. В.М. Руденкова. – Минск, 2003. – С. 421–430.
 2. Малашенкова, О.Ф. Мировая валютная система и экономические механизмы образования платежных систем / О.Ф. Малашенкова // Беларусь и мировые экономические процессы: науч. тр. / Белорус. гос. ун-т; под ред. Е.А. Семак. – Минск, 2005. – С.172–183.
 3. Малашенкова, О.Ф. Концепция всеобщего управления качеством и развитие высшего образования / О.Ф. Малашенкова, Е.А. Семак // Беларусь и мировые экономические процессы: сб. науч. статей сотр. каф. междунар. экон. отношений, посвященный 10-летию образования ф-та междунар. отношений / Под ред. Е.Л. Давыденко. – Минск: БГУ, 2005. – С. 86–89.
 4. Малашенкова, О.Ф. Интеллектуальная собственность в венчурном бизнесе. Менеджмент интеллектуальной собственности в венчурном бизнесе / О.Ф. Малашенкова // Беларусь и современная Европа: политика, экономика, культура : материалы науч. Веминаров 2008–2009 гг. / редкол.: А. Зам, В. Балакирев, В. Улахович. – Минск, 2010. – С. 209–217.
 5. Малашенкова, О.Ф. Кто не рискует, тот отстает. / О.Ф. Малашенкова // Директор. – 2009. – № 7.
 6. Малашенкова, О.Ф. Экспорт услуг в структуре платежного баланса Республики Беларусь / О.Ф. Малашенкова // Беларусь и мировые экономические процессы : сб. науч. ст. Вып.8 / редкол. А. В. Данильченко (пред.) [и др.]. – Минск, БГУ, 2011.
 7. Малашенкова, О.Ф.. Национальные инновационные системы стран Европейского Cоюза в контексте взаимосвязи трансфера технологий и уровня социально-экономического развития / О.Ф. Малашенкова // Сборник материалов международной конференции «Европейский Союз и Республика Беларусь: перспективы сотрудничества», 5-6 июня 2014 г., г.Минск: Издательский центр БГУ. – С. 124-131
 8. Малашенкова, О.Ф. Управление финансовыми ресурсами. Финансы и финансовый менеджмент. Ч. 2.2 и 2.3 раздела 2.  раздел 3 / О.Ф. Малашенкова //Справочник экономиста. – №2, 2017 года (2,872 авт.л.) 
 9. Малашенкова, О.Ф. Мировая практика дивидендной политики компании / О.Ф. Малашенкова // Экономика. Финансы. Управление. – 2017, №9
 10. Малашенкова О. Ф., Гордей В. В. Прямые иностранные инвестиции в КНР: особенности привлечения // София. 2017. № 1. С. 58–66.

Тезисы докладов

 1. Малашенкова, О.Ф. Анализ монетарной интеграции Союзного государства Блеаруси и России / О.Ф. Малашенкова // Беларусь в современном мире: материалы II Республиканской научной конференции, 17—18 декабря 2003 г. / редкол.: А. В. Шарапо [и др.]. — Минск: РИВШ, 2004. – С. 91-92.
 2. Малашенкова, О.Ф. Механизм валютно-финансовой интеграции стран содружества / О.Ф. Малашенкова // Актуальные проблемы экономической науки и хозяйственной практики: материалы междунар. науч. конф., Санкт-Петербург, 15–17 апр. 2004 г. / С.-Петерб. гос. ун-т. – СПб, 2004. – C. 127–129.
 3. Малашенкова, О.Ф. Мировые платёжные союзы и их опыт для СНГ / О.Ф. Малашенкова // Беларусь в современном мире: материалы III Республиканской научной конференции, 28—29 октября 2004 г. / редкол.: А. В. Шарапо [и др.]. — Минск: РИВШ, 2004. — С. 43-45.
 4. Малашенкова, О.Ф. Современные концепции формирования платежных союзов в рамках стран СНГ / О.Ф. Малашенкова // IX республиканская научная конференция студентов и аспирантов Республики Беларусь «НИРС-2004», Гродно, 26–27 мая 2004 г.: в 8 ч. / Гродн. гос. ун-т, Гродн. гос. мед. ун-т, Гродн. гос. аграр. ун-т; под ред. А.И. Жука. – Гродно, 2004. – Ч. 7. – С. 260–262.
 5. Малашенкова, О.Ф. Монетарная интеграция Беларуси и России в свете различия хозяйственных механизмов / О.Ф. Малашенкова // Страны СНГ в условиях глобализации: материалы IV междунар. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, Москва, 30 марта–1 апр. 2005 г. / Рос. ун-т дружбы народов. – М., 2005. – С. 293–295.
 6. Малашенкова, О.Ф. Межбанковские расчеты на постсоветском пространстве / О.Ф. Малашенкова // Социально-экономические последствия рыночных преобразований в постсоциалистических странах: материалы ІІ междунар. науч. конф., Черкассы, 28–30 сент. 2005 г. / ЧНУ им. Б. Хмельницкого. – Черкассы, 2005. – С. 437–441.
 7. Малашенкова, О.Ф. Современные тенденции в экспорте-импорте капитала стран Европейского союза / О.Ф. Малашенкова, Е.А. Зеленко // Беларусь в современном мире: материалы V междунар. науч. конф., посвящ. 85-летию Белорус. гос. ун-та, Минск, 3 нояб. 2006 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: А.В. Шарапо [и др.]. – Минск, 2007. – С. 174–175.
 8. Малашенкова, О.Ф. МСФО и безопасность международных расчетов / О.Ф. Малашенкова // Международное сотрудничество: перспективы для Беларуси: материалы науч. семинаров 2006–2007 гг. / Центр междунар. исслед. БГУ [Электронный ресурс]. – 2007. – Режим доступа: <http://www.centis.bsu.by/ rus/y2007/book.pdf>. – Дата доступа: 18.08.2008 – С. 153–164.
 9. Малашенкова, О.Ф. Актуальные проблемы венчурного финансирования инновационных проектов в Беларуси / О.Ф. Малашенкова // Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития : материалы VIII междунар. науч. конф., Минск, 18–19 окт. 2007 г. : в 4 т. / НИЭИ М-ва экономики Респ. Беларусь ; редкол.: С.С. Полоник [и др.]. – Минск, 2007. – Т. 3. – С. 137–139.
 10. Малашенкова, О.Ф. Роль венчурных фондов в инновационной экономике / О.Ф. Малашенкова, Е.А. Семак // Новое качество экономического роста: инновации, инвестиции, конкурентоспособность: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. Минск, 25–26 окт. 2007 г. / Ин-т экономики НАН Беларуси. – Минск: Право и экономика, 2007. – С. 344–345.
 11. Малашенкова, О.Ф. Роль венчурных фондов в инновационной экономике / О.Ф. Малашенкова, Е.А. Семак // Беларусь в современном мире: материалы VI междунар. науч. конф., посвящ. 86-летию Белорус. гос. ун-та. Минск, 30 окт. 2007 г. / Белорус. гос. ун-т, Фак. междунар. отношений; редкол.: А.В. Шарапо [и др.]. – Минск, 2007. – С. 179–181.
 12. Малашенкова, О.Ф. Роль коммуникаций в формировании инновационной экономики Союзного государства / О.Ф. Малашенкова, Е.А. Семак // Коммуникативные технологии в системе современных экономических отношений : материалы II междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию БГЭУ, Минск, 1–2 февр. 2008 г. / Белорус. гос. экон. ун-т ; редкол.: Е.А. Вильчицкая [и др.]. – Минск, 2008. – С. 302–304.
 13. Малашенкова, О.Ф. Венчурное финансирование инновационных проектов в Беларуси / О.Ф. Малашенкова // Страны с переходной экономикой в условиях глобализации : материалы VII междунар. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, Москва, 26–28 марта 2008 г. / Рос. ун-т дружбы народов ; редкол.: Ж.Г. Голодова [и др.]. – М., 2008. – С. 293–295.
 14. Малашенкова, О.Ф. Управляющая компания в процессе венчурного инвестирования / О.Ф. Малашенкова // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління : материалы VII междунар. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, Киев, 26–29 марта 2008 г. / Нац. техн. ун-т Украины. – Киев, 2008. – С. 223–225.
 15. Малашенкова, О.Ф. Проблемы подготовки специалистов в области венчурного предпринимательства / О.Ф. Малашенкова // Предпринимательство в Беларуси: опыт становления и перспективы развития : материалы V междунар. науч.-практ. конф., Минск, 15–16 апр. 2008 г. / Ин-т предпринимат. деятельности, Белорус. гос. пед. ун-т ; редкол.: В.В. Шевердов [и др.]. – Минск, 2008. – С. 192–194.
 16. Малашенкова, О.Ф. Роль государства в формировании венчурной системы / О.Ф. Малашенкова // Экономическое развитие общества: инновации, информатизация, системный подход : материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 22–23 апр. 2008 г. / Белорус. гос. ун-т информатики и радиоэлектроники. – Минск, 2008. – С. 390–393.
 17. Малашенкова, О.Ф. Управление венчурным инвестированием в Республике Беларусь / О.Ф. Малашенкова, Е.А. Семак // Современные технологии управления социально-экономическими процессами : материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 30 мая 2008 г. / Белорус. нац. техн. ун-т. – Минск, 2008. – С. 75–86.
 18. Малашенкова, О.Ф. Управление венчурными проектами в Беларуси / О.Ф. Малашенкова // Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития : материалы IХ междунар. науч. конф., Минск, 16–17 окт. 2008 г. : в 4 т. / НИЭИ М-ва экономики Респ. Беларусь ; редкол.: C.C. Полоник [и др.]. – Минск, 2008. – Т. 3. – С. 204–206.
 19. Малашенкова, О.Ф. Интернационализация венчурных структур / О.Ф. Малашенкова // Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития : материалы Х междунар. науч. конф., Минск, 15–16 окт. 2009 г. / НИЭИ М-ва экономики Респ. Беларусь ; редкол.: C.C. Полоник [и др.]. – Минск, 2008.
 20. Малашенкова, О.Ф. Перспективы финансово-экономического сотрудничества Республики Беларусь и Республики Польша / О.Ф. Малашенкова // Беларусь в современном мире : материалы VIII междунар. науч. конф. «Беларусь в современном мире», ФМО, Минск, 30 окт. 2009 г. / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2009. – С. 149–151.
 21. Малашенкова, О.Ф. Современные направления самосовершенствования преподавателя высшей школы / О.Ф. Малашенкова // Актуальные проблемы бизнес-образования : материалы ХI междунар. науч.-практ. конф., Минск, 8-9 апр. 2010 г. / ИБМТ БГУ. – Минск, 2010. – 246–248.
 22. Малашенкова, О.Ф. Инновационно-инвестиционное развитие Республики Беларусь в условиях интернационализации / О.Ф. Малашенкова // Беларусь в современном мире : материалы IХ междунар. науч. конф., посвящ. 89-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 29 окт. 2010 г. / редкол. В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2010. – С. 140-142. 
 23. Малашенкова, О.Ф. Венчурное финансирование в Беларуси: реальность и перспективы / О.Ф. Малашенкова // Преодоление финансово-экономического кризиса: опыт Германии и Беларуси: материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 19 окт. 2010 г. / Фонд им. Фридриха Эберта. [и др.]. – Минск: И.П. Логвинов, 2010. – С. 36 - 40. 
 24. Малашенкова, О.Ф. Венчурное финансирование в мире и в Беларуси О.Ф. Малашенкова // Центр изучения внешней политики и безопасности [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://ru.forsecurity.org/венчурное-финансирование-в-беларуси. – Дата доступа: 16.04.2011.
 25. Малашенкова, О.Ф. Динамика экспорта услуг в структуре платежного баланса Республики Беларусь / О.Ф. Малашенкова // Економічна інтеграція як умова підвищення добробуту у краінах СНД. Збірник навукових праць конференціі: частина 1. Одеський національний університет імені I.I. Мечникова. – 2011. – С.51–53.
 26. Малашенкова, О.Ф. Особенности экспорта услуг Республики Беларусь / О.Ф. Малашенкова // Социально-ориентированная модель экономического развития: опыт Германии и Беларуси: материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 18 мая 2011 г. / Фонд им. Фридриха Эберта. [и др.]. – Минск: И.П. Логвинов, 2011. – С. 99–101.
 27. Малашенкова, О.Ф. Механизмы привлечения прямых иностранных инвестиций: информационный аспект / О.Ф. Малашенкова // «Новые вызовы в экономике XXI века»: материалы междунар. науч.-практ. конф. (к 80-летию Института экономики НАН Беларуси) Минск, 24-25 марта 2011 г. – Минск: ИЭ НАН РБ, 2011. – С. 160–162.
 28. Малашенкова, О.Ф. Современные предпринимательские инициативы в венчурном секторе Республики Беларусь / О.Ф. Малашенкова // Международные отношения: история, теория, практика: материалы II науч.-практ. конф. молодых уч. ФМО БГУ, Минск, 2 апр. 2012 г. / - Минск: Издательский центр БГУ, 2012. – 187-189.
 29. Малашенкова, О.Ф. Республика Беларусь в венчурной индустрии: предпринимательские инициативы / О.Ф. Малашенкова // Беларусь в современном мире : материалы ХI междунар. науч. конф., Минск, 30 окт. 2012 г. / редкол. В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2012. С. 184-185.
 30. Малашенкова, О.Ф. Классификация видов трансфера технологий в экономической науке. / О.Ф. Малашенкова, В.В, Каминская. Беларусь в современном мире : материалы ХI междунар. науч. конф., Минск, 30 окт. 2012 г. / редкол. В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2012. С. 182-184.
 31. Малашенкова, О.Ф. Привлечение венчурных инвестиций в белорусские старт-апы / О.Ф. Малашенкова // Международные отношения: история, теория, практика: материалы III науч.-практ. конф. молодых уч. ФМО БГУ, Минск, 4 февр. 2013 г. / - Минск: Издательский центр БГУ, 2013. – С. 112-116.
 32. Малашенкова, О.Ф. Социальная ответственность бизнеса / О.Ф. Малашенкова // Проблемы развития экономики и сферы сервиса в регионе: материалы VII Международной научно-практической конференции (1 февраля 2013 г., Сыктывкар) в 2 томах. – Том 1. – Сыктывкар: Сыктывкарский филиал ФГБОУ ВПО «СПбГУСЭ», 2013. –С. 81-83.
 33. Малашенкова, О.Ф. Особенности социальной ответственности в малом бизнесе / О.Ф. Малашенкова // Проблемы развития экономики и сферы сервиса в регионе: материалы VII Международной научно-практической конференции (1 февраля 2013 г., Сыктывкар) в 2 томах. – Том 1. – Сыктывкар: Сыктывкарский филиал ФГБОУ ВПО «СПбГУСЭ», 2013. –С. 84-86.
 34. Малашенкова, О.Ф. Бизнес-инкубаторы и бизнес-акселераторы как формы поддержки предпринимательства / О.Ф. Малашенкова // Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития : материалы Х междунар. науч. конф., Минск, 24–25 окт. 2013 г. / НИЭИ М-ва экономики Респ. Беларусь ; редкол.: C.C. Полоник [и др.]. – Минск, 2013.
 35. Малашенкова, О.Ф. Положение стран еврозоны в мировой экономике / О.Ф. Малашенкова, А.Ю. Маркварде // Беларусь в современном мире : материалы ХII междунар. науч. конф., Минск, 30 окт. 2013 г. / редкол. В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Издательский центр БГУ, 2013. – С. 170 – 171
 36. Малашенкова, О.Ф. Бизнес-инкубаторы и бизнес-акселераторы в системе поддержки малого предпринимательства / О.Ф. Малашенкова // Беларусь в современном мире : материалы ХII междунар. науч. конф., Минск, 30 окт. 2013 г. / редкол. В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Издательский центр БГУ, 2013. – 167-168
 37. Малашенкова, О.Ф. Обмен научно-технической продукцией в странах Таможенного Союза / О.Ф. Малашенкова, Э.А. Семиградская // Беларусь в современном мире : материалы ХII междунар. науч. конф., Минск, 30 окт. 2013 г. / редкол. В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Издательский центр БГУ, 2013. – 193 -194
 38. Малашенкова, О.Ф. Человеческий капитал: Венчурные проекты в Беларуси BISS Режим доступа http://belinstitute.eu/ru/node/1538 Дата доступа: 12.11.2013
 39. Малашенкова, О.Ф. Создание сети межуниверситетских Старт-ап центров для поддержки и продвижения студенческих инновационных проектов/ О.Ф. Малашенкова // Международные отношения: история, теория, практика: материалы IV науч.-практ. конф. молодых уч. ФМО БГУ, Минск, 4 февр. 2014 г. / - Минск: Издательский центр БГУ, 2014. – С. 109-112
 40. Малашенкова, О.Ф. Обучение в дистанционных системах образования: опыт тьютора / О.Ф. Малашенкова // V международная научная конференция «Информатизация образования – 2014: педагогические аспекты создания и функционирования виртуальной образовательной среды».- 22–25 октября 2014 г.- Минск. – http://www.ie.bsu.by/programma.pdf
 41. Малашенкова, О.Ф. Венчурная инфраструктура: терминологический анализ Малашенкова О.Ф., Гричик М.В. // Беларусь в современном мире : материалы ХIII междунар. науч. конф., Минск, 30 окт. 2014 г. / редкол. В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2014. С.
 42. Малашенкова, О.Ф. Особенности инновационной инфраструктуры стран ЕЭП в преддверии формирования Евразийского экономического союза / Малашенкова О.Ф. // Беларусь в современном мире : материалы ХIII междунар. науч. конф., Минск, 30 окт. 2014 г. / редкол. В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2014. С.
 43. Малашенкова, О.Ф. Место венчурной инфраструктуры в национальной инновационной системе страны/ Пашкевич Е.В., Малашенкова О.Ф. // Беларусь в современном мире : материалы ХIII междунар. науч. конф., Минск, 30 окт. 2014 г. / редкол. В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2014. С.
 44. Малашенкова, О.Ф. Подготовка электронных учебно-методических комплексов: новые вызовы для саморазвития преподавателя / О.Ф. Малашенкова // Международная научно-практическая интернет-конференция «Направления и механизмы совершенствования преподавания в высшей школе». – Минск, 22-23 октября 2014 г. http://conference.bsu.by/mod/forum/discuss.php?d=303
 45. Малашенкова, О.Ф. Новые структуры в сфере образования и производства на примере сети межуниверситетских старт-ап центров / О.Ф. Малашенкова // материалы международной научно-практической конференции «Наука и общество: история и современность», 16-17 октября 2014, Минск: Право и экономика. - С.251-254.
 46. Малашенкова, О.Ф. Кооперация стран Единого экономического пространства в венчурной индустрии / О.Ф. Малашенкова // Международные отношения: история, теория, практика: материалы V науч.-практ. конф. молодых уч. ФМО БГУ, Минск, 4 февр. 2015 г. / - Минск: Издательский центр БГУ, 2015. – С. 126-130
 47. Малашенкова, О.Ф. Проблемы создания единой инфраструктуры венчурной деятельности в рамках Единого экономического пространства/ О.Ф. Малашенкова // Международные отношения: история, теория, практика: материалы V науч.-практ. конф. молодых уч. ФМО БГУ, Минск, 4 февр. 2015 г. / - Минск: Издательский центр БГУ, 2015. – С. 224-228.
 48. Малашенкова, О.Ф. Казарина Н.В. Сопоставительный анализ развития венчурной инфраструктуры в странах ЕЭП / Малашенкова О.Ф., Казарина Н.В. // Беларусь в современном мире : материалы ХIV междунар. науч. конф., Минск, 29 окт. 2015 г. / редкол. В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2015. С.188-189.
 49. Малашенкова О.Ф. Сотрудничество Республики Беларусь и ТНК: тенденции и перспективы / Малашенкова О.Ф., Сафаров Б.А. // Беларусь в современном мире : материалы ХIV междунар. науч. конф., Минск, 29 окт. 2015 г. / редкол. В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2015. С.208-210.
 50. Малашенкова О.Ф. Развитие предприимчивого общества в Европейском союзе как новый вызов формирования конкурентной экономики / Малашенкова О.Ф. // Беларусь в современном мире : материалы ХIV междунар. науч. конф., Минск, 29 окт. 2015 г. / редкол. В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2015. С.189-191.
 51. Малашенкова, О.Ф. Содействие развитию предприимчивости в течение всей жизни // Международная научно-практическая конференция «Роль женщины в развитии современной науки и образования», 17-18 мая 2016 г., Минск, 4 стр
 52. Малашенкова О.Ф. Международные сопоставления и рейтинги бизнес-инкубаторов / Малашенкова О.Ф. // Беларусь в современном мире : материалы ХV междунар. науч. конф., Минск, 27 окт. 2016 г. / редкол. В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2016. 2 С.
 53. Малашенкова, О.Ф. Место и роль неправительственного сектора в экономике и обществе. /О.Ф. Малашенкова, Л.А. Рябцева / Сучасний стан і перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів і управління в Україні та світі : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 листопада 2017 р.). – Полтава: ЦФЕНД, 2017. – С. 255-257
 54. Малашенкова, О.Ф. Развитие рынка услуг высшего образования в Республике Беларусь / О.Ф. Малашенкова, А.С. Мовсесян /Сучасний стан і перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів і управління в Україні та світі : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 листопада 2017 р.). – Полтава: ЦФЕНД, 2017. – С. 39-40.
 55. Малашенкова, О.Ф. Механизм функционирования мирового денежного рынка на основе процентных ставок / Малашенкова О.Ф., Свиридович Ю.С. // Сучасний стан і перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів і управління в Україні та світі : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 листопада 2017 р.). – Полтава: ЦФЕНД, 2017. – С. 23-25.
 56. Малашенкова, О.Ф. Особенности развития рынка FOREX в Беларуси / Малашенкова О.Ф., Трофимук Е.А. // Сучасний стан і перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів і управління в Україні та світі : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 листопада 2017 р.). – Полтава: ЦФЕНД, 2017. – С. 197-198.
 57. Малашенкова О.Ф. Международное научно-техническое сотрудничество в рамках ЕАЭС на современном этапе / Н.В. Казарина, О.Ф. Малашенкова // Беларусь в современном мире : материалы ХVI междунар. науч. конф., Минск, 25 окт. 2017 г. / редкол. В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2017. 2 С.Малашенкова О.Ф. О концепции белорусского университетского бизнес-инкубатора / М.С. Студнева, О.Ф. Малашенкова // Беларусь в современном мире : материалы ХVI междунар. науч. конф., Минск, 25 окт. 2017 г. / редкол. В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2017. 2 С.
 58. Малашенкова О.Ф. О концепции белорусского университетского бизнес-инкубатора / М.С. Студнева, О.Ф. Малашенкова // Беларусь в современном мире : материалы ХVI междунар. науч. конф., Минск, 25 окт. 2017 г. / редкол. В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2017. 2 С.

 Учебники, учебные пособия, авторефераты, отчеты

 1. Малашенкова, О.Ф. Венчурная деятельность : курс лекций / О.Ф. Малашенкова. – Минск : БГУ, 2009. – 108 с.
 2. Малашенкова, О.Ф. Развитие международной венчурной инвестиционной деятельности в Республике Беларусь. / О.Ф. Малашенкова. Автореф. дисс. … канд. экон. наук. – Белорусский государственный экономический университет, 2009. – 26 с.
 3. Данильченко, А.В. Международный менеджмент : учеб.-метод. комплекс для студентов фак. междунар. отношений, обучающихся по спец. 1-25 01 03 «Мировая экономика» / А. В. Данильченко, О. Ф. Малашенкова, К. В. Якушенко. – Минск : БГУ, 2012. – 155 с.
 4. Malashenkova O. Development of a strategy of financing and a financial plan // START-UP PROJECTS BUSINESS PLANNING - SUCSID Inter-universities Start-Up Centres for Students' Innovations Development and Promotion 530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES (5 pages)
 5. Malashenkova O. National normative regulation (registering an Entrepreneur, introduction to National regulation systems - Regulatory Policy, Tax policy, etc.). - Entrepreneurial activity in the Republic of Belarus. – Resources and financial support for Entrepreneurship activities – Planning for Capital Requirements // ENTREPRENEURSHIP SUCSID Inter-universities Start-Up Centres for Students' Innovations Development and Promotion 530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES (6 pages)
 6. Malashenkova O. International System of Industrial Property Objects Protection // INTELLECTUAL PROPERTY LAW - SUCSID Inter-universities Start-Up Centres for Students' Innovations Development and Promotion 530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES (4 pages)
 7. Malashenkova O. Sources and mechanisms of innovation activities funding and financing // INNOVATION MANAGEMENT- SUCSID Inter-universities Start-Up Centres for Students' Innovations Development and Promotion 530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES (9 pages)
 8. Отчет о научно-исследовательской работе «Разработать научно-методическое обеспечение факультативных занятий  по основам экономических знаний и предпринимательской деятельности для учреждений общего среднего образования» / А.В. Данильченко, О.Ф. Малашенкова, Л.А. Климович и др., 1394 стр., 2014 г.

 Методические пособия, учебно-методические рекомендации

 1. Данильченко, А. В. Методические рекомендации по выполнению и оформлению студенческих и магистерских работ : для студентов спец. 1-25 01 03 “Мировая экономика” и магистрантов спец. 1-25 80 02 “Мировая экономика” / А. В. Данильченко, Е. А. Семак, О. Ф. Малашенкова. – Минск : БГУ, 2010. – 90 с.
 2. Семак, Е. А. Инновационные методы обучения студентов в вузе по курсу «Мировая экономика»: учеб.-метод. пособие для студентов спец. 1-23 01 01 «Международные отношения» и 1-25 01 03 «Мировая экономика» / Е. А. Семак, К. В. Якушенко, О. Ф. Малашенкова. − Минск : БГУ, 2010 − 72 с.
 3. Методические указания по выполнению и защите курсовой работы по дисциплине «Макроэкономика» для специальности 1-26 02 05 «Логистика» / О.Н. Ерофеева, А.Ю. Семенов, И.В. Горбатенко, О.Ф. Малашенкова. – Минск : ИБМТ БГУ, 2010 – 34 с.
 4. Данильченко, А. В. Методические рекомендации по выполнению и оформлению студенческих и магистерских работ (дополненное и исправленное) : для студентов спец. 1-25 01 03 “Мировая экономика” и магистрантов спец. 1-25 80 02 “Мировая экономика”: издание 2-е / А. В. Данильченко, Е. А. Семак, О. Ф. Малашенкова. – Минск : БГУ, 2012. – 99 с. 

Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 41, факс: +375 17 209 57 42, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках