Подождите, идет загрузка сайта ...


Анищенко Алексей Иванович кафедра еўразійскіх даследаванняў
старшы выкладчык кафедры

Кароткія звесткі

У 1999 г. скончыў юрыдычны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (дыплом з адзнакай).
У 2003 годзе стажыраваўся на кафедры міжнароднага прыватнага і еўрапейскага права Інстытута прававых навук Польскай Акадэміі Навук (г. Варшава).
У 2004 годзе прайшоў курс Міжнароднага Гандлёвага і Камерцыйнага права (уключаючы права Еўрапейскага Саюза, СГА, Міжнародны Камерцыйны Арбітраж) у TMC Asser Instituut (г. Гаага, Нідэрланды) у рамках праграмы "Asser College Europe".
У 2005 годзе ўдзельнічаў у трэнінгу па міжнародным камерцыйным арбітражы для юрыстаў з краін СНД у Арбітражным інстытуце Гандлёвай палаты г. Стакгольма (Швецыя).
У 2009 г. праслухаў курс Фінансавага права для юрыстаў з краін з пераходнай эканомікай у London School of Economics and Political Sciences (Вялікабрытанія), арганізаваны сумесна з Еўрапейскім банкам рэканструкцыі і развіцця. На кафедры міжнароднага прыватнага і еўрапейскага права працуе з 2004 года.
Практыкуе права з 1999 года, з'яўляецца партнёрам і кіраўніком рэгіянальнай Групы камерцыйных кантрактаў і Групы дазволу спрэчак у Беларусі юрыдычнай фірмы SORAINEN. Прызнаны вядучым практыкуючым юрыстам у Беларусі аўтарытэтнымі міжнароднымі выданнямі: — IFLR 1000 у галіне прадпрымальніцкага правы;
— Chambers Europe ў галіне дазволу спрэчак;
— PLC Which lawyer? ў галіне карпаратыўнага і камерцыйнага права;
— Who's Who Legal ў галіне арбітражу, банкаўскага справы і фінансаў, камерцыйных спрэчак, гандлю і мытні.
Уключаны ў спіс рэкамендуемых арбітраў Міжнароднага арбітражнага суда Беларускай гандлёва-прамысловай палаты (БелГПП), прызначаўся ў якасці арбітра Міжнароднага арбітражнага суда Міжнароднай гандлёвай палаты (г. Парыж, Францыя). Выступаў у якасці Генеральнага дарадцы Эканамічнага Суда СНД, нацыянальнага кансультанта па ацэнцы адпаведнасці заканадаўства Рэспублікі Беларусь нормам базавых пагадненняў СГА ў галіне прававога рэгулявання гандлю паслугамі ў рамках сумеснага праекта ПРААН у Рэспубліцы Беларусь і МЗС Рэспублікі Беларусь "Садзейнічанне Ураду Рэспублікі Беларусь пры уступленні ў СГА праз узмацненне экспертнага і інстытуцыйнага патэнцыялу "(2008-2011 гг.).
Валодае беларускай, рускай, англійскай і польскай мовамі.


Выкладаемыя курсы


Асноўныя публікацыі

 1. Анищенко, А.И. Малозаметные, но важные новшества / А.И. Анищенко // Белорусский рынок. — 9—16 февраля 2004. — № 5 (589). — С.12.
 2. Анищенко, А.И. Значение осмотра товара и своевременного извещения о поставке несоответствующего товара для реализации прав покупателя / А.И. Анищенко // Вестник. — 2005. — № 24. — С. 28—33.
 3. Анищенко, А. И. Арбитражная оговорка — скрытое оружие / А. И. Анищенко, М. В. Юрьева // Промышленно-торговое право. — 2008. — № 3. — С. 41—46.
 4. Кудрявец, Ю. Н. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: практикум для студентов спец. 1-24 01 01 "Международное право", 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-96 01 01 "Таможенное дело / Ю. Н. Кудрявец, А. И. Анищенко. — Минск: БГУ, 2008. — С. 49.
 5. Анищенко, А.И. Европейская политика соседства в отношении Республики Беларусь: проблемы и перспективы / А.И. Анищенко, М.В. Юрьевна // Национальная государственность и европейские интеграционные процессы. в 2 т. Т. 2. Проблемы унификации законодательства в Содружестве Независимых Государств и Европейском Союзе: сб. науч. тр. / редкол. : С. А. Балашенко [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2008. — С. 38—40.
 6. Анищенко, А.И. Опыт внедрения посредничества в отечественную практику / А.И. Анищенко // Вестник. — 2008. — № 15. — С. 79—84.
 7. Анищенко, А. И. Понятие "представительство иностранной организации" в законодательстве Республики Беларусь / А. И. Анищенко // Актуальные проблемы международного публичного и международного частного права: сб. науч. тр. Вып. 1 / Белорус. гос. ун-т; отв. ред. Е. В. Бабкина, Ю. А. Лепешков. — Минск, 2009. — С. 173—186.
 8. Анищенко, А. Проблемы прекращения деятельности представительств иностранных организаций в Республике Беларусь / А.И. Анищенко // Международные отношения: история, теория, практика : материалы I науч.-практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отношений БГУ, Минск, 4 февр. 2010 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2010. — С. 72—74.
 9. Анищенко, А. Представительство как форма коммерческого присутствия на зарубежных ранках / А.И. Анищенко // Промышленно-торговое право. — 2010. — № 5. — С. 18—23.
 10. Анищенко, А. Определение правоспособности представительства иностранной организации в законодательстве Республики Беларусь / А.И. Анищенко // Промышленно-торговое право. — 2010. — № 12. — С. 1—6.
 11. Анищенко, А.И. Право экономического и валютного союза: учеб. пособие / А.И. Анищенко, Е.Б. Леанович, М.В. Юрьева, Т.Г. Климович // под ред. Х. Херрманна, С.А. Балашенко, Т. Борича. — Минск: Зорны Верасок, 2010. — С. 152.
 12. Анищенко, А. Новый порядок рассмотрения споров Международным арбитражным судом при БелТПП / А.Ф. Храпуцкий, А.И. Анищенко, Т.В. Сысуев // Промышленно-торговое право. — 2011. — № 5. — С. 1—4.
 13. Анищенко, А. Инкотермс: рекомендации по практическому применению / А.И. Анищенко, О.Ю. Красотенко // Промышленно-торговое право. — 2011. — № 9. — С. 1—5.
 14. Анищенко, А.И. Информационно-правовое обеспечение процесса вступления Республики Беларусь в ВТО / А.И. Анищенко, Д.Г.  Дорошевич // Республика Беларусь на пути в ВТО: экономико-правовые аспекты присоединения / Совместный проект Программы развития ООН в Республике Беларусь и Министерства иностранных дел Республики Беларусь «Содействие Правительству Республики Беларусь при вступлении в ВТО через усиление экспертного и институционального потенциала». — Минск: Белсэнс, 2012.  — С. 80—83.
 15. Анищенко, А.И. Договор поставки с украинским контрагентом / А.И. Анищенко, Е.С. Перепелинская // Промышленно-торговое право. — 2012, № 11. — С. 72—75. 
 16. Анищенко, А.И. Ассиметричная оговорка: свобода договора vs равенство сторон / А.И. Анищенко, Т.А. Сакольчик // Промышленно-торговое право. — 2012. — №12. — С. 58—61.
 17. Анищенко, А.И. Внимание, аккредитив! / А.И. Анищенко, К.С. Лаптев // Промышленно-торговое право.— 2013. — № 7. — С. 68—72.
 18. Анищенко, А. Первый спор России в рамках ВТО "DS462/463: Россия - утилизационный сбор» / А.И. Анищенко, Е.Д. Кумашова // Промышленно-торговое право. — 2013. — № 9. — С. 72—76.
 19. Анищенко, А.И. Сравнительный анализ положений Директивы ЕС «О медиации» и Закона Республики Беларусь «О медиации» / А.И. Анищенко // Международная конференция «Европейский союз и Республика Беларусь: перспективы сотрудничества» = International conference «The European Union and Republic of Belarus: Getting Closer for Better Future»: сб. материалов. — Минск: Изд. центр БГУ, 2014. — С. 238—242.
 20. Анищенко, А. Санитарно-гигиеническая экспертиза импорта в контексте законодательства ЕАЭС / А.И. Анищенко, М.В. Родич // Юрист. — 2015. — № 10. — С. 19—21.
 21. Анищенко, А. Право на проценты по Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров: судебная и арбитражная практика в Беларуси / А.И. Анищенко // Материалы III Международных чтений памяти академика Побирченко И.Г. — Киев, 2016. — С. 88—96.
 22. Анищенко, А. Развитие альтернативного разрешения споров в Республике Беларусь / А.И. Анищенко // Промышленно-торговое право. — 2016. — № 2 — С. 32—37.
 23. Анищенко, А. Представительства: деятельность в интересах третьих лиц? / А.И. Анищенко, Д.В. Денисюк // Промышленно-торговое право. — 2016. — № 4 — С. 81—83.
 24. Анищенко, А. Деятельность в интересах третьего лица влечет образование постоянного представительства? /А.И. Анищенко, Д.В. Денисюк // Промышленно-торговое право. — 2016. — № 5 — С. 80—83.
 25. Анищенко, А.И. Арбитраж в Швеции: что нужно знать практикующему юристу об Арбитражному институте Торговой палаты г. Стокгольма / А.И. Анищенко, К.С. Лаптев // Юрист. — 2017. — № 1 — С. 34—40.
 26. Анищенко, А.И. Арбитраж в России: что нужно знать практикующему юристу о МКАС при ТПП РФ / А.И. Анищенко, К.С. Лаптев // Юрист. — 2017. — № 3 — С. 28—32.
 27. Анищенко, А.И. Арбитраж во Франции: что нужно знать практикующему юристу о Международном арбитражном суде при МТП в Париже / А.И. Анищенко, К.С. Лаптев // Юрист. — 2017. — № 5 — С. 29—33.
 28. Анищенко, А.И. Арбитраж в Швейцарии: что нужно знать практикующему юристу об Арбитражном институте Швейцарских палат / А.И. Анищенко, К.С. Лаптев, Д. Соленик // Юрист. — 2017. — № 7. — С. 30—34.
 29. Анищенко, А.И. Гарантия на приобретенное за рубежом оборудование / А.И. Анищенко, В.В. Дубешко // Юрист. — 2017. — № 9. — С. 22 — 27.
 30. Бержанскиене, Р. Арбитраж в Литве: что нужно знать юристу о Вильнюсском коммерческом арбитражном суде / Р. Бержанскиене, А.И. Анищенко, К.С. Лаптев // Юрист. — 2017. — № 10. — С. 26—29.
 31. Перепелинская, Е.С. Арбитраж в Украине: что нужно знать практикующему юристу о МКАС при ТПП Украины / Е.С. Перепелинская, А.И. Анищенко, К.С. Лаптев // Юрист. — 2018. — № 2. — С. 41—45.
 32. Анищенко, А.И. Арбитраж в Лондоне: что нужно знать практикующему юристу о Лондонском международном третейском суде / А.И. Анищенко, К.С. Лаптев // Юрист. — 2018. — № 4. — С. 46—50.

 1. Anischenko, A. Enforcement of Foreign Judgments in Belarus / A. Anischenko // Enforcement of foreign judgments. Offprint. Kluwer Law international, 2006. — P. 1—14.
 2. Anischenko, A. International Arbitration Court (LAC) at the Belarusian Chamber of Commerce and Industry (BelCCI) / A. Anischenko // Institutional arbitration: tasks and powers of different arbitration institutions / Gola, Götz Staehelin, Graf (eds.) // Published by sellier european law publishers, 2009. — P. 41—54.
 3. Anischenko, A. Belarus / A. Anischenko, O. Grechko, M. Yurieva // The Dispute Resolution Review / R. Clark. — London: Law Business Research Ltd, 2009. — P. 46—61.
 4. Anischenko, A. Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Belarus: A Statistical and Practical Analysis / A. Anischenko, M. Yurieva // International Arbitration, Migalhas on international arbitration issue — 2010. — № 5. — P. 4—5.
 5. Anischenko, A. International Commercial Arbitration in Belarus / A. Anischenko // Litigation, Arbitration & Dispute Resolution, 2010 Digital Guide, Executive view media. — 2010.  — P. 208—210.
 6. Anischenko, A. Enforcement of Foreign Judgments and Arbitral Awards in Belarus / A. Anischenko, M. Yurieva // Litigation, Arbitration & Dispute Resolution, 2010 Digital Guide, Executive view media. — 2010 — P. 211—214.
 7. Anischenko, A. Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Belarus: is it really a problem? / A. Anischenko, M. Yurieva // Transnational Dispute Management. — 2012 . — vol.9, issue 3 — P. 1—4.
 8. Anischenko, A Arbitration in Belarus: Recent trends and developments / A. Anischenko, E.Kumashova // YAR. — 2013. — P. 43—47.
 9. Anischenko,A Getting the Deal Through: e-Commerce 2014, the Belarusian chapter / A. Anischenko, M. Golovnitskaya, N. Yurieva // Published by Law Business Research Ltd. —  P. 19—23
 10. Anischenko, A. Getting the Deal Through: Enforcement of Foreign Judgments 2015, Belarus chapter. / A. Anischenko, D. Denisiuk // Law Business Research Ltd. — P. 15—19.

Кантакты: тэл./факс: +375 17 209 57 35, тел. моб.: + 375 29 621 08 01, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

 

                                                                                                          

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках