Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцей
старшы выкладчык кафедры
 
 

Картокія звесткі


Вучоба:

1987- 1992 - Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут замежных моў (факультэт англійскай мовы)

Праца:
1992 г. - 1994г. - БДУ, факультэт журналістыкі
1994г. - 1997г. - Эканоміка-лінгвістычны універсітэт
З 2001 - БДУ, кафедра англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцей ФМА

Павышэнне кваліфікацыі:
2008г. - МДЛУ, праграма «Інавацыйныя сацыяльныя тэхналогіі навучання іншамоўнай камунікацыі»
2010г. - МДЛУ, праграма «Выкладанне замежных моў у сучасных адукацыйных умовах»
2014г. - МДЛУ, праграма «Маўленчы практыкум па міжкультурнай камунікацыі»
2017г. - МДЛУ, праграма «Інтэрактыўныя інфармацыйныя тэхналогіі ў навучанні замежным мовам»

Узнагароды:

 • Падзяка БДУ за шматгадоваю плённую педагагічную дзейнасць па падрыхтоўцы высокакваліфікаваных спецыялістаў і ў сувязі з 90-годдзем заснавання Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (2011);
 • Падзяка БДУ за шматгадоваю плённую педагагічную дзейнасць по падрыхтоўцы высакакваліфікаваных спецыялістаў і ў сувязі з 20-годдзем заснавання факультета міжнародных андносін (2015). 

Навуковыя інтарэсы:
Сучасныя адукацыйныя тэхналогіі ў прафесійна арыентаваным навучанні замежным мовам

Абавязкі:
Загадчык секцыі англійскай мовы як другой замежнай (спецыяльнасці "Міжнароднае права", "Міжнародныя адносіны")

Выкладаемыя курсы:
Замежная мова (другая) (англійская), 1-4 курсы, спецыяльнасць 1-24 01 01 "Міжнароднае права"

Матэрыялы

Патрабаванні да залікаў і экзаменаў (МП-2, пач)
Графiк УСР (МП-2, МА-2-пач)
Змест выніковага кантролю (МП-2, пач)
Grammar
General English
Phonetics-1st year
English for Professional Purposes

Асноўныя публікацыі

 1. Дворникова, Т.М. Межкультурная компетенция. Её роль в обучении иностранным языкам / Т.М. Дворникова // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы I Междунар. науч. конф., посвящ. 86-летию образования Белорусского гос. ун-та, Минск, 30 октября 2007 г. / БГУ; редкол.: А.В. Шарапо [и др.]. — Минск, 2007. — С. 52—53.
 2. Дворникова, Т.М. Английский язык (2-й иностранный). Учебно-методический комплекс (структура, состав, учебно-методическая карта) / [сост. Т.В. Караичева, Э.А. Дмитриева, Т.М. Дворникова, В.В. Ткаченко; под ред. Т.В. Караичевой]. — Минск: БГУ, 2008. — 85 с.
 3. Дворникова, Т.М. Сборник коротких рассказов для домашнего чтения: пособие для студентов I–II курсов факультета международных отношений. В 3 ч. Ч. 1 / авт. Э.А. Дмитриева [и др.]; под ред. Э.А. Дмитриевой. — Минск: БГУ, 2010. — 90 с.
 4. Дворникова, Т.М.  Политкорректность в языке / Т.М. Дворникова // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы V Международной конференции, посвященной 90-летию образования Белорусского государственного университета, 28 октября 2011 г. / редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2011. — 191 с. 
 5. Дворникова, Т.М. Роль межкультурной компетенции в обучении иностранным языкам / Т.М. Дворникова // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. Вып. I. 2011. 
 6. Дворникова, Т.М. Английский язык - второй иностранный. Учебная программа для специальностей: 1-230101 Международные отношения, 1-230103 Лингвострановедение, 1-240101 Международное право / [составители: Т.В. Караичева, Т.М. Дворникова, Н.А. Ладик], Рег.№ УД-8234. – Минск, 2012. // Электронная библиотека БГУ.
 7. Дворникова, Т.М. Английский язык — второй иностранный. Учебно-методический комплекс для специальностей 1-230101 Международные отношения, 1-240101 Международное право, 1-230103 Лингвострановедение / [сост.: Т.В. Караичева, Н.А. Ладик, Т.М. Дворникова, Э.А. Дмитриева]. — Минск, 2012. 
 8. Дворникова, Т.М., Зудова, С.А. Понятие «контекст» в межкультурной коммуникации / Т.М. Дворникова, С.А. Зудова // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VII Международной конференции, посвященной 92-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2013 г. / редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2013. — 287 с.
 9. Дворникова, Т.М. Английский язык как второй иностранный (нач.). Рег.№ УД-1757. Учебная программа (как рабочий вариант) для специальности 1-23 01 01 Международные отношения / [составители: Т.М. Дворникова]. Рег.№ УД-2272/р., БГУ, 2013
 10. Дворникова, Т.М., Зудова, С.А. Эвфемизмы как средства реализации политкорректности в английском языке / Т.М. Дворникова, С.А. Зудова // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VII Международной конференции, посвященной 92-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2013 г. / редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2013. — 287 с.
 11. Дворникова, Т.М. Тенденции использования неологизмов в современном английском языке / Т.М. Дворникова // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VIII Международной конференции, посвященной 93-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2014 г. / редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2014. — 319 с.
 12. Иностранный язык – 2 (английский). Типовая учебная программа по учебной дисциплине для специальности 1-23 01 01 Международные отношения: утв. Министерством образования Республики Беларусь от 18.09.14, Рег.№ ТД-E.520/тип. / Министерство образования Республики Беларусь, Учебно-методическое объединение по гуманитарному образованию; [сост.: Т.В. Караичева, Т.М. Дворникова, Н.А. Ладик] – Минск: РИВШ, 2014.
 13. Дворникова, Т.М. Основные направления формирования коммуникативной компетенции при изучении английского языка как второго иностранного в профессиональной деятельности специалиста-международника / Т.М. Дворникова // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. Выпуск 4. / БГУ ФМО. – Минск, 2014.
 14. Иностранный язык (второй) (английский). Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-23 01 01 «Международные отношения» / [составители: И.Н. Ивашкевич, Т.М. Дворникова, Н.А. Ладик], 17.10.2014. Рег.№УД-1331/баз., БГУ.
 15. Иностранный язык профессиональной деятельности (второй) (английский). Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-23 01 01 «Международные отношения» / [составители: Т.М. Дворникова, Н.А. Ладик], 17.10.2014, Рег.№УД-1324/баз., БГУ.
 16. Иностранный язык (второй) (английский). Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности:1-24 01 01 «Международное право» / [составители: Т.М. Дворникова, Н.А. Ладик], 17.10.2014. Рег.№ УД-1332/баз., БГУ.
 17. Дворникова, Т.М. К вопросу о профессиональной компетенции преподавателя английского языка в гетерогенных группах // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. Выпуск V, 2015.
 18. Иностранный язык (второй) (английский). Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-23 01 01 «Международные отношения» / [составители: Т.М. Дворникова, Н.А. Ладик], 31.05.2015. Рег.№ УД-292/уч., БГУ.
 19. Иностранный язык профессиональной деятельности (второй) (английский). Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-23 01 01 «Международные отношения» / [составители: Т.М. Дворникова, С.В. Косточкина, Н.А. Ладик], 31.07.2015. Рег.№ УД-293/уч., БГУ.
 20. Иностранный язык (второй) (английский). Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-24 01 01 «Международное право» / [составители: Т. М. Дворникова, Н. А. Ладик, С.В. Косточкина, С.В. Соловьёва], 31.07.2015. Рег.№ УД-290/уч., БГУ.
 21. Иностранный язык (второй) (английский). Типовая учебная программа по учебной дисциплине для специальности 1-23 01 01 Международные отношения: утв. Министерством образования Республики Беларусь от 03.05.2016. Рег.№ ТД-E.658/тип. / Министерство образования Республики Беларусь, Учебно-методическое объединение по гуманитарному образованию / [сост.: Т.М. Дворникова, Н.А. Ладик].– Минск: РИВШ, 2016. – 22 с.
 22. Иностранный язык профессиональной деятельности (второй) (английский). Типовая учебная программа по учебной дисциплине для специальности 1-23 01 01 Международные отношения: утв. Министерством образования Республики Беларусь от 03.05.2016. Рег.№ ТД-E.660/тип. / Министерство образования Республики Беларусь, Учебно-методическое объединение по гуманитарному образованию / [сост.: Т.М. Дворникова, О.В. Косточкина, Н.А. Ладик]. – Минск: РИВШ, 2016. –  44 с.
 23. Иностранный язык (второй) (английский). Типовая учебная программа по учебной дисциплине для специальности 1-24 01 01 Международное право: утв. Министерством образования Республики Беларусь от 03.05.2016. Рег.№ ТД-E.654/тип. / Министерство образования Республики Беларусь, Учебно-методическое объединение по гуманитарному образованию; [сост.: Т.М. Дворникова, О.В. Косточкина, Н.А. Ладик, С.В Соловьева]. – Минск: РИВШ, 2016. – 28 с.
 24. Дворникова, Т.М. Дидактические возможности сети Интернет: LearningApps.org. / Т.М. Дворникова // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы Х Международной конференции, посвященной 95-летию образования Белорусского государственного университета, Минск, 27 окт. 2016 г. / редкол.: В.Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2016. — С.243—244.
 25. Дворникова, Т.М. Обучение фонетике в группах для начинающих изучать английский язык / Т.М. Дворникова // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. Выпуск 6, 2016.
 26. Дворникова, Т.М., Зудова, С.А. Применение кейс-технологий при обучении языку специальности / Т.М. Дворникова, С.А. Зудова // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы XI Международной конференции, посвящённой 96-летию образования Белорусского государственного университета, Минск, 25 окт. 2017 г / БГУ, ФМО; редкол.: В.Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2017. — С. 215-216.
 27. Дворникова, Т.М., Зудова, С.А. Подкасты как средство формирования иноязычной компетенции / Т.М. Дворникова, С.А. Зудова // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы XI Междунар. науч. конф., посвящ. 96-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 25 окт. 2017 г / БГУ, ФМО; редкол.: В.Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2017. — С. 213-214.
 28. Дворникова, Т.М., Ладик, Н.А. Интерактивные технологии в обучении иностранному языку: Smart Board / Т.М. Дворникова, Н.А. Ладик // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. Выпуск 7, 2017.
 29. Иностранный язык (второй) (английский): электронный учебно-методический комплекс для специальности 1-23 01 01 «Международные отношения» / БГУ, Фак. международных отношений, Каф. английского языка гуманитарных специальностей; составители: Т. М. Дворникова, О. В. Демко, О. В. Косточкина; под ред. И. Н. Ивашкевич. – Минск: БГУ, 2018. – 40 с.: табл. – Библиогр.: с. 34–35. № 004420062018. Деп. в БГУ 20.06.2018.

 Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 62, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках