Подождите, идет загрузка сайта ...

Пильгун Елена Витальевна
Кафедра англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцей
дацэнт
кандыдат филалагичных навук
 

З  2019 - цяперашні час: намеснік дэкана факультэта міжнародных зносін па навукова-даследчай рабоце

2019 - цяперашні час: дацэнт кафедры англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцей

2012 - цяперашні час: старшы выкладчык кафедры англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцяў, факультэт міжнародных адносін, Беларускі дзяржаўны універсітэт

2014 - цяперашні час: пераклад міжнародных канферэнцый (сінхронны, паслядоўны), якія праводзяцца на базе БДУ:

26 студзеня 2014 - Форум па ўступленні РБ у Балонскі працэс, Мінск

05 сакавіка 2014 - Канферэнцыя Універсітэцкай сеткі рэгіёну Балтыйскага мора BSRUN, Мінск

20 мая 2015 - Беларускі энергетычны форум, БЕЛ-EXPO, Мінск

Снежань 2015 - Bologna Process implementation Forum, Мінск

14 мая 2016 Англія - ​​Беларусь: Чэмпіянат свету па футболе сярод юніёраў, UEFA, Мінск

Чэрвень 2016 - Jean Monet forum, Мінск

30 сакавіка 2017 - Міжнародны семінар "Развіццё кампетэнцый пры распрацоўцы вучэбных планаў", FOSTERC PROJECT, БДУ, Мінск

5-9 ліпеня 2017 - Парламенцкая Асамблея АБСЕ, Мінск

Навуковая кар'ера

2017 год - старшыня Савета НДРС ФМАБеларускі дзяржаўны універсітэт, Мінск (Беларусь)

2018 - намеснік старшыні Савета маладых навукоўцаў факультэта міжнародных адносін БДУ, член Савета з 2013 года. 

Адукацыя

2008-2011 гг. - лінгвіст, выкладчык англійскай і французскай моў і літаратуры, Мінскі дзяржаўны лінгвістычны універсітэт, Мінск, Беларусь

2011-2012 гг. - магістр філалагічных навук, Беларускі дзяржаўны універсітэт, Мінск, Беларусь 

У сакавіку 2019 года паспяхова абараніла кандыдацкую дысертацыю па тэме "Крызісны дыскурс»

Дадатковае навучанне і стажыроўкі

Кароткатэрміновыя моўныя стажыроўкі ў Вялікабрытаніі ў 2007 і 2010 гадах.

Кароткатэрміновыя моўныя стажыроўкі ва Францыі ў 2009, 2012, 2013, 2014, 2017гг.

Сакавік 2017 - Праграма прафесійнага навучання «Новае ў лінгвістыцы і лінгвадыдактыцы» МГІМО (Універсітэт), Масква, Расія

Чэрвень 2017 - Міжнародная летняя школа па навучанні EUMed EA «Упраўленне крызісамі ў межах ЕЗ», Універсітэт Катаніі, Італія,

09-12.2017 - Стажыроўка ў рамках праграмы абмену аспірантамі, Універсітэт Кента, Вялікабрытанія. 

Навуковыя інтарэсы і поле даследаванняў

Тэорыя мовы, крызіс і палітычны дыскурс, міжнародныя адносіны, міжкультурная і міжнацыянальная камунікацыя, камунікатыўныя стратэгіі фарміравання грамадскай думкі.Тэма дысертацыйнага даследавання - «Семантыка і прагматыка крызіснага дыскурсу»

Ўзнагароды

Ўзнагароджана дыпломам Алфёраўскага Фонду падтрымкі адукацыі і навукі 1 ступені ў за артыкул «Камунікатыўныя тактыкі і прыёмы нейтралізацыі ксенафобіі ва ўмовах міграцыйнага крызісу", апублікаваны ў «Весніку МДЛУ» ў 2016 годзе

Прэмія Спецыяльнага Фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі ў 2013 годзе. 

Выкладаемыя дысцыпліны

спецыяльнасць 1-26 02 02 Менеджмент (па напрамках) напрамак спецыяльнасці 1-26 02 02-06 Менеджмент (у сферы міжнароднага турызму)

 • Курсавы праэкт па ТПП - 3 курс
 • Вытворчая (перакладчыцкая) практыка - 3 курс

спецыяльнасць 1-26 81 20 Менеджмент масавых сабыційных мерапрыемстваў

 • Дзелавая замежная мова - 2 курс
 • Вядзенне дзелавой карэспандэнцыі 2 курс

Навучальны матэрыял для студэнтаў

 1. Пильгун, Е. В. Лингвистические особенности французского и английского языков в Канаде / Е. В. Пильгун // Материалы ежегодной научной конференции студентов и магистрантов университета, 27 — 28 апреля 2010 г.: в 2 ч. Ч. 1.; отв. ред. Н. П. Баранова. — Минск: МГЛУ, 2010. — С. 289—290.
 2. Пильгун, Е. В. Взаимовлияние английского и французского языков и отражение билингвизма в социокультурном развитии Канады / Е. В. Пильгун // Материалы ежегодной научной конференции студентов и магистрантов университета, 27—28 апреля 2010 г.: в 2 ч. Ч. 1.; отв. ред. Н. П. Баранова. — Минск: МГЛУ, 2011. — С. 129—130.
 3. Пильгун, Е. В. Влияние французской речевой культуры на английский язык в Канаде / Е. В. Пильгун // Кросс-культурная коммуникация и современные технологии в исследовании и преподавании языков: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 25 октября 2011 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: О. И. Уланович (отв. ред.) [и др.]. — Минск: Изд. Центр БГУ, 2012. — С. 24—27.
 4. Пильгун, Е. В. Лингвистические и социокультурные особенности английского и французского языков в Канаде / Е. В. Пильгун // "Научные стремления — 2011: материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых, 14—18 ноября 2011 года. Том 2 / Совет молодых ученых Национальной академии наук Беларуси. — Минск: Белорусская наука, 2011. — С. 311—315.
 5. Пильгун, Е. В. Речевые особенности политического дискурса как инструмент формирования имиджа политика / Е. В. Пильгун // Язык, речь, общение в контексте диалога языков и культур: сб. науч. тр. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: О. И. Уланович (отв. ред.) [и др.]. — Минск: Изд. Центр БГУ, 2012. — С. 67—77.
 6. Пильгун, Е. В. Теоритические особенности политического дискурса / Е. В. Пильгун // Сборник научных статей молодых ученых: вып. 1 / сост.Н. С. Анцух; редкол. В. Г. Шадурский [и др.] ; под общ. ред. В. Г. Шадурского. — Минск: "Четыре четверти", 2012. — С. 294 — 303.
 7. Пильгун, Е.В. Коммуникативные технологии идеологизации массового сознания в политическом дискурсе // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – Москва. – 2012. – №9. – С. 190 – 193.
 8. Пильгун, Е.В. Les Aspects Theoriques du Discours Politique// Иностранные языки и современный мир : сборник материалов междунар. науч. конф., Брест, 20 апреля 2012 г. :в 2 ч. /  Брест. гос. ун-т имени А. С. Пушкина ; редкол.: Л. Е. Левонюк, И. В. Повх, И. А. Полева. – Брест : БрГу, 2012. – Ч. 2. – С.123 – 125.
 9. Пильгун, Е.В. К вопросу об инаугурационном дискурсе // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электронный сборник. Вып. II. – Минск : Изд. Центр БГУ, 2012. – С. 68 – 69.
 10. Пильгун, Е.В. Концептуализация инаугурационного дискурса президентов США / Е.В. Пильгун // Актуальные вопросы филологии, педагогики и методики преподавания иностранных языков: сб. науч. тр. – Вып. 3. / редкол.: В.Г. Шадурский (гл. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2013. – С. 92-99.
 11. Пильгун, Е.В. Речевая разминка как способ активизации речевой деятельности студентов / Е.В. Пильгун // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: электр. сб. ст./ Белорус.гос. ун-т, ФМО. — Минск, 2013. Выпуск 3. — С. 49.
 12. E. Pilgun. Intentionality of Political Discourse and its Specific Speech Acts // Humanities in the 21st century: scientific problems and searching for Effective Humanist Technologies. CA, USA, B&M Publishing, 2013. - 8p.
 13. Пильгун, Е. В., Василевич, Н. И., Денисова, Г. Г. Английский язык: тесты для студентов I - II курсов экономических специальностей / сост. : Е. В. Пильгун, Н. И. Василевич, Г. Г. Денисова. – Минск : БГУ, 2014. –  44 с.
 14. Дрозд, А.Ф. Формирование переводческой компетенции у студентов экономических специальностей ФМО / А.Ф. Дрозд, Е.В. Пильгун // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы VIII международн. научн. конф., Минск, 30 октября 2014 г./ Белорус.гос. ун-т; редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2014. –  С. 68 - 69.
 15. Пильгун, Е. В. Индивидуализация и дифференциация на занятиях по английскому языку в высшей школе / Е. В. Пильгун // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ : электр. сб. ст. / Белорус. гос. ун-т ФМО. – Минск, 2015. – вып. 5 – с. 57-58.
 16. Пильгун, Е. В. Коммуникативные тактики ведения информационной войны / Е. В. Пильгун // II Фирсовские чтения современная филология и методика преподавания иностранный языков: основные тенденции и перспективы развития : материалы докладов и сообщений Международной научно-практической конференции. Москва, 26-27 апреля 2016 г. – Москва : РУДН, 2016. – с.200-203.
 17. Пильгун, Е. В. Семантика и жанры дискурса кризисных ситуаций / Е. В. Пильгун // Международные отношения: история, теория, практика: материалы VI науч.-практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отношений БГУ, Минск, 4 февр. 2016 г. В 3 ч. / редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск : БГУ, 2016. - С. 41-44.
 18. Пильгун, Е. В. Нейтрализация ксенофобии в условиях миграционного кризиса / Е. В. Пильгун // Материалы ежегодной научной конференции студентов и магистрантов университета. 27 – 28 апр. 2016 г. : в 2 ч. Ч. 1. / отв. ред . Н. П. Баранова. – Минск : МГЛУ, 2016. – 2 c.
 19. Пильгун, Е. В. Коммуникативные тактики и приемы нейтрализации ксенофобии в условиях миграционного кризиса / Е. В. Пильгун // Вестн. Мин. гос. лингвист. ун-та. Сер. 1, Филология. – 2016. – № 4 (83). – С. 52 – 59.
 20. Пильгун, Е. В. Лингвистические и социокультурные особенности политического дискурса американского варианта английского языка / Е. В. Пильгун. – Минск : РИВШ, 2016. – 76 с.
 21. Пильгун, Е.В. Англо-русский терминологический глоссарий по индустрии гостеприимства: для студентов эконом. спец. фак. междунар. отношений / сост.: А.Ф.Дрозд, Е.В.Пильгун. - Минск: БГУ, 2016. - 54 с.
 22. Gaydukevich, L., Pilgun, E. Place and Role of China in Multipolar World Formation / Труды факультета международных отношений: науч. сборник / БГУ, Факультет международных отношений. – Вып. 7. – Минск: БГУ, 2016. – С. 20-22.
 23. Pilgun, E. Crises, Conflicts and discourse of crisis situations / Труды факультета международных отношений: науч. сборник / БГУ, Факультет международных отношений. – Вып. 7. – Минск : БГУ, 2016. – 7 с.
 24. Пильгун, Е.В. К вопросу о коммуникативных стратегиях / Е.В. Пильгун Foreign language in the system of secondary and higher education : materials of the VI international scientific conference on October 1–2, 2016. – Prague : Vědecko vydavatelske cen-trum «Sociosfera-CZ», 2016. – p. 6 – 8.
 25. Пильгун, Е. Кризисные ситуации как инструмент воздействия на массовое сознание / Е.В. Пильгун // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы IX Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 29 окт. 2015 г. / редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск: РИВШ, 2016. – С. 36-37.
 26. Пильгун, Е.В. Технология диссертации как форма контроля знаний по социо-гуманитарным дисциплинам / Е. В. Пильгун // Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ : электр. сб. ст. / Белорус. гос. ун-т ФМО. – Минск, 2016. – вып. 6 – С. 93-94.
 27. Пильгун, Е.В. Организация тактико-стратегической коммуникации / Е. В. Пильгун // Коммуникативное пространство Беларуси: материалы Международной научно-практической конференции, Минск, 24-25 ноября 2016 г. – Минск, 2016. – 3 с. 
 28. Пильгун, Е.В. Обучение иностранным языкам в контексте лингвокультурологического подхода / А.Ф. Дрозд, Е.В. Пильгун // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: Материалы VI Международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Минск, 15 апреля 2016 г. В двух частях / ред. кол. С.Ф. Сокол [и др.]. – Минск: «БИП-Институт правоведения». Ч. 2. - 2016. – С. 118-119.
 29. Пильгун, Е. В. Организация тактико-стратегической коммуникации / Е. В. Пильгун // Коммуникативное пространство Беларуси: материалы Международной научно-практической конференции, Минск, 24-25 ноября 2016 г. – Минск, 2016. –3 с.
 30. Пильгун Е. В., Дрозд А.Ф., Горбат О. В. Англо-русский терминологический глоссарий по маркетингу: для студентов экономических специальностей факультета международных отношений / сост.: А. Ф. Дрозд, Е. В. Пильгун, О. В. Горбат. — Минск: БГУ, 2017. — 62 с.
 31. Пильгун, Е. В. Интенциональность и коммуникативные тактики дискурса кризисных ситуаций // Журнал Белорусского государственного университета. Филология = Journal of the Belarusian State University. Philology. - 2017. - № 2. - С. 92-95.
 32. Пильгун, Е. В. Роли власти, общества и СМИ в кризисной коммуникации / Е.В. Пильгун // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы XI Междунар. науч. конф., посвящ. 96-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 25 окт. 2017 г. = Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам : матэрыялы XI Міжнар. навук. канф., прысвеч. 96-годдзю заснавання Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 25 кастр. 2017 г. / БГУ, ФМО; редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2017. — С. 36-37.
 33. Пильгун, Е. В. Стратегия идеологизации массового сознания в кризисном дискурсе / Е. В. Пильгун // Магия Инно: новое в лингвистике и лингводидактике: материалы второй научно-практической конференции (Москва, 24-25 марта 2017 г.). Т.1 / отв. ред. Д.А. Крячков; Моск. гос. ин-т международных отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации – М.: МГИМО-Университет, 2017. – [1] 322-327 с.  

 34. Пильгун Е.В. Идеологизация массового сознания в кризисном дискурсе: исторический и функциональный аспекты / Е.В. Пильгун // Романо-германистика: сб. статей по материалам XLVI Международной филологической конференции, 13–22 марта 2017 г., Санкт-Петербург / СПбГУ. Филологический факультет; отв. ред. Г. А. Баева, Н. Г. Мед, Т. И. Петухова, Н. А. Шадрина. – СПб. : ВВМ, 2017. – с. 202 – 206  

 35. Пильгун, Е. В. Особенности отражения кризисных ситуаций в британской и российской качественной прессе / Е. В. Пильгун // Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. НА Добролюбова. Вып. 38.–Н. Новгород: НГЛУ, 2017.– С. 96-107. ISSN 2072-3490.
 36. Пильгун, Е.В. Оппозиция "Свой" - "Чужой" как коммуникативная тактика идеологизации массового сознания в кризисном дискурсе / Е. В. Пильгун // Язык и культура в эпоху интеграции научного знания и профессионализации образования: Материалы II международной научно-практической конференции. - Пятигорск: ПГУ, 2018. - С. 94-100. 
 37. Пильгун, Е. В. The Art of Public Speaking / Искусство публичного выступления: для студентов эконом. спец. С электронным приложением / Е. В. Пильгун, Н. В. Фомичева, А. С. Ковалев. – Минск: БГУ, 2018. – 205 с.
 38. Пильгун, Е.В.Способы корректировки идеологизированной реальности в кризисных ситуациях // Сборник научных статей молодых ученых : вып. 1 / редкол. В. Г. Шадурский [и др.] ; под общ. ред. В. Г. Шадурского. – Минск : издательство «Четыре четверти», 2018. 
 39. Пильгун Е.В. Stages and peculiarities of event management of mass sport events in Belarus: figure skating / Т.A. Дерябина, Е.В. Пильгун // Материалы II международной научно-практической конференции «Современный механизм функционирования торгового бизнеса и туристической индустрии: Реальность и перспективы», 1-2 марта 2018. - БГЭУ 2 стр.
 40. Pilgun, E. Performance Measurement in Custom Administrations / Selezen, D., E.Pilgun // Proceedings of the International Student Scientific-Practical Conference Economics. Business. Management – Vilnius: Vilniaus kolegija, 2018. – p. 260-265. 
 41. Plgun, E. The Peculiarities of Crisis Communication between the Members of the EU and the Eastern Partnership: a study of ideology perceptions at Belarusian State University and University of Kent / E. Pilgun // Global Europe Center Student Internationalisation Forum Working Paper, March 2018 / University of Kent; N. Berlung and H. Clemett (eds). – The United Kingdom, Canterbury. – p. 14–18. 
 42. Pilgun, E. Communicative tactics of social regulations in crises situations at the example of Brexit / E. Pilgun // 14th Conference of the European Society for the Study of English (ESSE) Abstracts, 29 Aug – 2 Sep 2018 / Masaryk University, Faculty of Arts; edited by J. Rambousek, I. Schofrova, J. Chamonikolasova. – Brno: Masaryk University, 2018. – C. 122.
 43. Пильгун, Е. В. Сентимент-анализ статей о Брекзите на английском, французском и русском языках / Е.В. Пильгун // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы XII Междунар. науч. конф., Минск, 26 окт. 2018 г. / БГУ, ФМО; редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2018. – 30 - 32 с. 
 44. Пильгун, Е. В. Модели идеологизации кризисного дискурса в обучении иностранному языку профессиональной деятельности / Е. В. Пильгун // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы XII Междунар. науч. конф., Минск, 26 окт. 2018 г. / БГУ, ФМО; редкол. : В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2018. – С. 242 - 243.
 45. Пильгун, Е. В. Английский язык: управление и таможенное администрирование = English for Management and Customs Administration [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / С. А. Дубинко [и др.]. - Минск: БГУ, 2019. - 126 с.
Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 41, факс: +375 17 209 57 42, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках