Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра еўразійскіх даследаванняў
загадчык кафедры 
кандыдат эканамічных навук
дацэнт
 

Закончыла Мiнскi фiнансава-эканамiчны тэхнiкум, Беларускi палiтэхнiчны iнстытут. Кандыдат эканамiчных навук (2002 г.), дацэнт (2006 г.). Працавала на машынабудаўнiчым прадпрыемстве, у фiнансавай сiстэме i Мiнiстэрстве фiнансаў Рэспублiкi Беларусь, падрыхтоўка студэнтаў i магiстрантаў у сiстэме вышэйшай адукацыi  –  з 1999 г.

Пад яе кіраўніцтвам падрыхтаваны і абаронены 20 магістарскіх дысертацый на суісканне ступені магістра эканомікі, уключаючы 3 магістарскія дысертацыі замежнікаў (2-Кітай, 1- Таджыкістан). Выступіла апанентам па 5 дысертацый на атрыманне вучонай ступені кандыдата эканамічных навук.

Павышала квалiфiкацыю ў Iнстытуце вышэйшых кiраўнiцкiх кадраў Акадэмiiкiравання  пры Прэзiдэнце РэспублiкiБеларусь i УА «Дзяржаўны iнстытут павышэнняквалiфiкацыiiперападрыхтоўкi мытных органаў РэспублiкiБеларусь». Прайшла абучэнне па праграмам курсаў i семiнараў, якiя праводзiлiся Арганiзацыяй эканамiчнага супрацоўнiцтва i развiцця (АЭСР) – г. Капенгаген (Данiя), г. Анкара (Турцыя), арганiзоўвалiся Аб'яднаным Венскiм iнстытутам (г. Вена, Аўстрыя) з выдаваннем сэртыфiката вызначанага ўзору, удзельнiчала ў семiнарах, якiя праводзiлiся  ў рамках сумесных праектаў ПРААН у Рэспублiцы Беларусь, МЗС Рэспублiкi Беларусь i iнш.

Удзельнiчала ў рабоце Кансультатыўнага камiтэта па падатковай палiтыцы i адмiнiстраванню (Рашэнне Калегii Еўразiйскай эканамiчнай камiсii ад 15.03.12 №13) i Кансультатыўнага камiтэта па мытнаму рэгуляванню (Рашэнне Калегii Еўразiйскай эканамiчнай камiсii ад 23.08.12 №137). Удзельнiчала ў складзе рабочых, экспертных груп  i перагаворнага працэсу па распрацоўцы дагаворна-прававой базы, канцэпцый i праграм  iнтэграцыйных аб'яднанняў (Саюзнай дзяржавы Беларусi i Расii, Мытнага саюзу, Еўразiйскага эканамiчнага саюзу), механiзмаў рэалiзацыi палажэнняў Дагавора аб  Еўразiйскiм эканамiчным саюзе ад 29 мая 2014 г.

Выдатнiк фiнансавай сiстэмы (2007 г.). Узнагароджана граматамi Мiнiстэрства фiнансаў Рэспублiкi Беларусь, Ганаровай Граматай Нацянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь (2009 г.), Граматай Камiсii Мытнага саюзу ЕўрАзЭС (2010 г.), Медалем Камiсii Мытнага саюзу ЕўрАзЭС «За уклад у фармаванне Мытнага саюзу ЕўрАзЭС (2012 г.), Ганаровай Граматай Еўразiйскай эканамiчнай камiсii (2014 г.) i iнш. У 2015 г. аб'яўлена Падзяка Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь.

За час навуковай дзейнасці распрацаваны 11 тыпавых і вучэбных праграм, 4 ЭУМК, апублікаваныя звыш 100 вучэбна-метадычных і навуковых прац, у тым ліку 2 падручніка, 3 навучальныя дапаможнікі і 1 практыкум з грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 2 дапаможнікі з грыфам Вучэбна-метадычнага аб'яднання па гуманітарнай адукацыі, 2 практыкума, 1 даведачнае дапаможнік, 15 дапаможнікаў.

Сфера навуковых інтарэсаў: знешнеэканамічная дзейнасць, фінансы ЗЭД, міжнародныя фінансы, міжнародныя эканамічныя адносіны, рэгіянальная інтэграцыя, мытная справа і мытнае рэгуляванне, падатковае і мытна-тарыфнае рэгуляванне, мытныя плацяжы, свабодныя эканамічныя зоны, галіновая эканоміка.

Мытныя плацяжы

Тыпавая праграма        Вучэбная праграма

Эканоміка мытнай справы

Практыкум па падатках i мытных плацяжах

Фінансы і сучасны фінансавы менеджмент

Міжнародныя фінансы

 1. Тарарышкина, Л. И. Приграничное сотрудничество в таможенном деле: развитие и перспективы / Л. И. Тарарышкина // Международный научно-исследовательский журнал «Межрегиональное и приграничное сотрудничество». - Белгород, Институт приграничного сотрудничества, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 2019. – С.391-406.
 2. Тарарышкина Л. И. / Роль Союзного государства Беларуси и России в развитии евразийской интеграции / Л. И. Тарарышкина // Большая Евразия: вызовы и возможности [Электронный ресурс] : материалы междунар. круглого  стола  по инновациям  в междунар.исследованиях (4 апреля 2019 г.). – Минск, БГУ.- С.52-57.
 3. Тарарышкина Л. И., Драгуленко Н. А. / Личный кабинет участника ВЭД как элемент взаимодействия таможни и бизнеса» /Л. И. Тарарышкина, Н. А. Драгуленко // Международный научно-практический журнал «Научные горизонты»,-№4(20).- Белгород, 2019.- С.100-109.
 4. Тарарышкина Л. И.,  Василько  Ю. И.  Актуальные  вопросы  обеспеченияисполнения  обязанности  по  уплате  таможенных  пошлин,  налогов  при  транзите товаров / Л. И. Тарарышкина, Ю. И. Василько // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції  за міжнародною участю  (11  –  12  квітня 2019  р.). Частина 1. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – 527 с (С.485-489).
 5. Хонина А. В., Тарарышкина Л. И. Значение таможенной службы в экономике государств-членов ЕАЭС / А. В. Хонина, Л.И.Тарарышкина//Економіка, підприємництво, менеджмент: сучасний стан і обриси майбутнього : Зб. мат.-лів всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, Дніпро, 23 квіт. 2019 р. / Нац. метал. академія України. – Дніпро. – 2019. – 398 с.(С.44-47).
 6. Мамедова Г. Б., Тарарышкина Л. И. Особенности экономики таможенного дела в Республике Беларусь / Г. Б. Мамедова, Л. И. Тарарышкина // Економіка, підприємництво, менеджмент: сучасний стан і обриси майбутнього: Зб. мат.-лів всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, Дніпро, 23 квіт. 2019 р. / Нац. метал. академія України. – Дніпро. – 2019. – 398 с.(С.47-49).
 7. Ситниченко В. А., Тарарышкина Л. И. Проблемы таможенного администрирования таможенных платежей на таможенной территории ЕАЭС / В. А. Ситниченко, Л. И. Тарарышкина //Особенности экономики таможенного дела в Республике Беларусь /Економіка, підприємництво, менеджмент: сучасний стан і обриси майбутнього: Зб. мат.-лів всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, Дніпро, 23 квіт. 2019 р. / Нац. метал. академія України. – Дніпро. – 2019. – 398 с.(С.50-53).
 8. Тарарышкина Л. И., Орлова Е. С., Тарарышкин Ю. В. Аспекты валютного регулирования в Республике Беларусь / Л. И. Тарарышкина, Е. С. Орлова, Ю. В. Тарарышкин // Научное издание «Актуальные вопросы развития финансовой сферы». Материалы научно-практической конференции (06 апреля 2019 г.).- Дагестанский государственный университет, Махачкала: АЛЕФ, 2019.- С.255-260.
 9. Тарарышкина Л. И. Особенности развития свободных экономических зон в Евразийском экономическом союзе / Л. И. Тарарышкина // Управление в области таможенного дела : сб. материалов V Международной научной конференции, 20 марта 2018 г., Минск, Беларусь / БГУ, Фак. международных отношений, Каф. таможенного дела ; [редкол.: В. Г. Шадурский и др.]. – Минск : БГУ, 2018.– с.101-108.
 10. Тарарышкина Л. И. Дорожные сборы как элемент логистики /Л. И. Тарарышкина // Управление в области таможенного дела: сб. материалов V Международной научной конференции, 20 марта 2018 г., Минск, Беларусь / БГУ, Фак. международных отношений, Каф. таможенного дела ; [редкол.: В. Г. Шадурский и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – с.306-308.
 11. Тарарышкина Л. И. Таможенные доходы в системе экономической безопасности Республики Беларусь / Л. И. Тарарышкина /  Актуальные вопросы обеспечения экономической безопасности в Республике Беларусь: материалы Республиканской научно-практической конференции ( г. Минск, 30 октября 2018 года) / УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»; редкол.: А. А. Вишневский (отв.ред.) и [др.]. – Минск: Академия МВД, 2018. – С.45-48.
 12. Тарарышкина Л. И. Взаимодействие таможенных органов и бизнеса как залог экономической безопасности Республики Беларусь/Л. И. Тарарышкина // Таможня и бизнес: направления эффективного взаимодействия в контексте новаций законодательства: сборник материалов IХ Международной научно-практической конференции (г. Минск, 21 сентября 2018 года) / Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь. – г. Минск: Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь, 2018. – С.39-45.
 13. Тарарышкина, Л. И., Жук, И. Н. Аспекты развития рынка ценных бумаг в Республике Беларусь в условиях ЕАЭС / Л. И. Тарарышкина, И. Н. Жук // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (12–13 квітня 2018 р.). Частина 2. –  Дніпро: НМетАУ, 2018. – С.134-138.
 14. Тарарышкина, Л. И. Таможенное регулирование – гарант безопасности на таможенной территории ЕАЭС / Л. И. Тарарышкина // Беларусь ў сучасных геапалітычных і геаканамічных працэсах / Iнстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і прадстаўніцтва па Беларусі Фонда імя Конрада Адэнаўэра: Міжнародная канферэнцыя. – Мінск, 28-29 сакавіка 2018. – С.48, 58
 15. Тарарышкина Л. И., Дудкина Н. В. Свободные экономические зоны в системе экономической безопасности Республики Беларусь /Л. И. Тарарышкина, Н. В. Дудкина // Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції: матеріали міжнародної науково-практичної конференції(Дніпро, 23 листопада 2018 р.).- Дніпро, Університет митної справи та фінансів, 2018. – 138-140.
 16. Тарарышкина Л. И. Государственные внебюджетные фонды в современных условиях // Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы: сборник научных статей. В 4 ч. Ч. 4 / Национальная академия наук Беларуси, Институт экономики НАН Беларуси; редкол.: В. И. Бельский [и др.]. – Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2017. – 355 с. (С.190-194).
 17. Тарарышкина Л. И. Развитие экономики Республики Беларусь в современных условиях/Современные исследования основных направлений гуманитарных и естественных наук: материалы международной научн.-практ. конференции. 2-3 марта 2017 г. / Сборник трудов конференции / Под ред. Насретдинова И. Т. – г. Казань: Изд. ООО «Печать-Сервис-XXI век», 2017. – 1046 с. (С.  861-864).
 18. Тарарышкина, Л. И., Тарарышкин Ю. В. Аспекты налогообложения внешнеторговых операций в Евразийском экономическом союзе. Таможенные платежи – инструмент таможенной политики Евразийского экономического союза / Монография «Таможенная политика Евразийского экономического союза: реалии, проблемы и перспективы формирования» / колл. авторов; отв. ред. И. Т. Насретдинов. Москва: РУСАЙНС, 2017. – 126 с. (С. 98-125).
 19. Tararyshkina, L. I. / Modern Tendencies of Foreign Trade Operstuons’ taxation // L. I. Tararyshkina // Труды факультета международных отношений БГУ : сб. науч. ст. / Белорус.гос. ун-т ; редколл.: В. Г. Шадурский (гл.ред.) [и др.]. – Минск, 2016. – Вып. 7. – С. 103-106.
 20. Тарарышкина, Л. И., Тарарышкин Ю. В. Современные аспекты развития налогообложения при совершении внешнеторговых операций в рамках Евразийкого экономического союза / Л. И. Тарарышкина, Ю. В. Тарарышкин // Даследаванні ў сферы мытнай справы. Навуковыя працы кафедры мытнай справы факультэтата міжнародных адносін Беларускага дзяржаўнага універсітэта. – Вып.4. – Мінск: БДУ, 2016. – С.18-34.
 21. Тарарышкина, Л. И. Международные расчеты как инструмент финансового обеспечения осуществления внешнеторговых операций / Л. И. Тарарышкина // Международная логистика. Сборник статей/под общ. ред. В. А. Острога; отв. ред. Н. Г. Кудряшов. – Минск: БГУ, 2017. – С. 90-101.
 22. Тарарышкина Л. И. Целевые бюджетные и внебюджетные фонды в современных условиях / Актуальные проблемы развития финансового сектора: сборник материалов V Международной научно-практической конференции 22 ноября 2017 г. / Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина»: в 2 ч. Ч.1; [отв. ред. Я. Ю. Радюкова ]. – Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2017. Ч.1. С. 566-578.
 23. Тарарышкина, Л. И. Аспекты реформирования управления государственными финансами в Республике Беларусь / Л. И. Тарарышкина // Управление в области таможенного дела: материалы  IV  Международной научной конференции, Минск,  20 марта 2017 года // Белорусский государственный университет; редкол.: В. Г. Шадурский (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2017. – С. 87-97.
 24. Тарарышкина Л. И. Финансовая деятельность таможенных органов – центральное звено экономики таможенного дела / Л. И. Тарарышкина // Беларусь в современном мире: материалы XVI Международной научной конференции, ФМО БГУ, Минск, 25 окт. 2017 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2017. – с. 296-298.
 25. Л. И. Тарарышкина / Таможенные платежи как инструмент регулирования внешнеэкономической деятельности / Вестник БГЭУ, научно-практический журнал, №1 (144) – Минск, БГЭУ, 2016. – С. 85-90.
 26. Тарарышкина, Л. И. Современные формы международных расчетов при осуществлении внешнеторговых операций / Л. И. Тарарышкина // Логистические системы и процессы в условиях экономической нестабильности: материалы IV Международной заочной научно-практической конференции, Минск, 6-7 декабря 2016 г. / Белорус. гос. ун-т., – 2016. – С. 287-291.
 27. Тарарышкина, Л. И. Налоговые стимулы в качестве инструмента повышения транзитного потенциала / Л. И. Тарарышкина // Беларусь в современном мире: материалы XV Международной конференции, посвященной 95-летию образования Белорусского государственного университета, Минск, 27 окт. 2016 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2016. – С. 306-308.
 28. Тарарышкина Л. И. / Практические аспекты применения вывозных таможенных пошлин, а также иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие на таможенной территории Евразийского экономического союза / Беларусь в современном мире: Беларусь у сучасным свеце: материалы XIV Международной конференции, посвященной 94-летию образования Белорусского государственного университета, 29 октября 2015 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2016. – С. 289-291.
 29. Тарарышкина, Л. И., Тарарышкин Ю. В. Утилизационный сбор: таможенные органы на страже охраны окружающей природной среды в Евразийском экономическом союзе / Л. И.Тарарышкина, Ю. В. Тарарышкин // Управление в области таможенного дела: материалы III Международной научной конференции, Минск, 21 марта 2016 г. / Белорусский государственный университет; редкол.: В. Г. Шадурский (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2016. – С. 81-87.
 30. Тарарышкина Л. И. Финансовые аспекты свободных (специальных, особых) экономических зон на единой таможенной территории Таможенного союза ЕврАзЭС // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы XII Международной конференции, посвященной 92-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2013 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2013. – С. 198-199.
 31. Тарарышкина, Л. И. Единая таможенная территория Таможенного союза: финансовые аспекты ее формирования / Л. И. Тарарышкина // Научные труды. – Минск: БГЭУ, 2011. – С. 391–397.
 32. Тарарышкина, Л. И. Особенности налогообложения внешнеторговых операций в условиях единой таможенной территории Таможенного союза ЕврАзЭС / Л. И. Тарарышкина // Белорусский экономический журнал. – 2011. – № 4 (57). – С. 15–23.
 33. Тарарышкина Л. И. Аспекты финансово-кредитного механизма в условиях единой таможенной территории Таможенного союза ЕврАзЭС // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 19-20 мая 2011 г.): в 2 т. – Минск: БГЭУ, 2011. – Т.1 – С. 331-333.
 34. Тарарышкина, Л. И. Таможенные платежи в условиях интеграции / Л. И. Тарарышкина // Финансы, учет, аудит: научно-практ. журнал. – 2009. – № 1 (180). – С. 33-34.
 35. Тарарышкина, Л. И. Таможенные платежи. Косвенные оборотные налоги. Налоги и отчисления, включаемые в себестоимость // Налогообложение: пособие. – Минск: Элайда, 2009. – С. 63-125.
 36. Л. И. Тарарышкина «Вопросы налоговой реформы в государствах-участниках таможенного союза ЕврАзЭС» // Международный научно-аналитический журнал «Евразийская интеграция: экономика, право, политика»: г. Санкт-Петербург. – 2009. – №1. – С. 77-80.
 37. Л. И. Тарарышкина «Налоговая реформа косвенного налогообложения в ЕврАзЭС» // Российский ежегодник международного налогового права: Университетский издательский консорциум «Юридическая книга». – 2008. – №1. – С. 308-312.
 38. Тарарышкина Л. И. Аспекты таможенно-тарифного регулирования // Государственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования: Сборник научных статей 2-й Международной научно-практической конференции (20-21 апреля 2006 г.). В 2-х ч. Часть 1.- Мн.: Акад. упр. при Президенте Респ.Беларусь. – 2006. – С. 237-238.
 39. Тарарышкина, Л. И. Таможенные платежи – инструмент регулирования внешнеэкономической деятельности и источник наполнения доходов бюджета / Л. И. Тарарышкина // Финансы, учет и аудит: научно-практ. журнал. – 2006. –№5 (148). – С. -10.
 40. Тарарышкина, Л. И. Косвенное налогообложение в торговле с Россией по принципу страны назначения: основы правовой базы / Л. И. Тарарышкина // Финансы, учет и аудит: научно-практ. журнал. – 2006. – №2 (145). – С. 25-27.
 41. Тарарышкина Л. И. Концептуальные подходы к реформированию механизма таможенного обложения в Республике Беларусь в условиях перехода к рыночной экономике // Теория и практика управления предприятием: Матер. междунар. научно-практ. конф. Минск, 23-24 апреля 2003 г. – Мн.: БГЭУ, 2003. – С. 318-319.
 42. Тарарышкина Л. И. Внешнеэкономическая деятельность как объект таможенного регулирования / Менеджмент и маркетинг: опыт и проблемы. Сборник научных трудов. Под общ. редакцией д.э.н., проф. Акулича И. Л. – Мн.: «Мэджик Бук», 2003. – С. 250-252.
 43. Тарарышкина Л. И. Участие в интеграционных экономических группировках / Теория и практика менеджмента. Тез. докл. Междунар. науч.-практ. семинара. Минск, 29-30 мая 2002. Под общ. ред. И. Л. Акулича. – Мн.: БГЭУ, 2002. – С. 237.
 44. Тарарьшкина, Л. И. Основные положения унификации законодательства государств-участников Таможенного союза / Л. И. Тарарышкина // Главный бухгалтер. – 2001. – № 46 (231). – С. 79-82.
 45. Тарарышкина, Л. И. Таможенные платежи: понятие и сущность / Л. И. Тарарышкина // Финансы, учет, аудит. – 2001. – № 5. – С. 72-74.
 46. Тарарышкина, Л. И. Основные аспекты таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности/Проблемы мирового хозяйства и развития международных экономических отношений: Тез. докл. Междунар.науч.-практ. конф. Минск, 18-19 окт. 2001 г. – Мн.: БГЭУ, 2001. – С. 273-276.
 47. Тарарьшкина, Л. И. Организационно-экономический механизм таможенно-тарифного регулирования в современных условиях / Л. И. Тарарышкина // Финансы, учет, аудит. – 2001. – № 8. – С. 47-51.
 48. Тарарьшкина, Л. И. Организационно-экономический механизм таможенно-тарифного регулирования в современных условиях / Л. И. Тарарышкина // Финансы, учет, аудит. – 2001. – № 9. – С. 57-60.
 49. Тарарышкина Л. И. Таможенные платежи//Проблемы экономики в переходном периоде: Сб.статей молодых ученых. – Мн.: БГЭУ, 2001. –С. 223-226.
 50. Тарарышкина Л. И. Вопросы совершенствования таможенных платежей / Механизм функционирования национальной экономики и проблемы экономического роста. Итоги НИР БГЭУ 2000 г.: Материалы науч.-практ. конф.Минск, 5-6 февр. 2001 г.- Мн.: БГЭУ, 2001. – С. 296-299.
 51. Тарарышкина Л. И. Таможенные пошлины – элемент налоговой системы / Налоги 2000 г. Оптимизация налогообложения предприятий (фирм) Республики Беларусь. Материалы междун. научн.-практ. конференции, Мн.: НИУ, 2000. – С. 109-110.
 52. Тарарышкина Л. И. Таможенная стоимость – основа исчисления налоговых таможенных платежей / Налоги 2000 г. Оптимизация налогообложения предприятий (фирм) Республики Беларусь. Материалы междун. научн.-практ. конференции, Мн.: НИУ, 2000. – С. 126-128.
 53. Тарарышкина Л. И. Свободные экономические зоны в формировании бюджетно-налоговой политики // Финансово-бюджетная политика государства//Материалы Республиканской научно-практической конференции (15 января 1999 г.) / Под общ. ред. А. С. Головочева, Н. С. Березиной. – Мн.: Академия Управления при Президенте Республики Беларусь, 1999. – С. 126-129.
 54. Тарарышкина Л. И. Финансовые аспекты механизма функционирования зон свободного предпринимательства //Предпринимательство: проблемы и перспективы: Тезисы докл. научн.-практ. конф. Минск, 16 апр. 1999 г. – Мн.: БГЭУ, 1999. – С. 258-259.
 55. Тарарышкина Л. И. Финансовые аспекты развития внешнеэкономической деятельности // Проблемы стабилизации и экономического роста в Республике Беларусь: Тезисы докл. Междунар. науч.-практ. конф. Минск, 27 октября 1999 г. – Мн.: БГЭУ, 1999. – С. 189-191.
 56. Налоги и налогообложение:учебник/ Е.Ф.Киреева [и др.]; под ред. Е.Ф. Киреевой.- Минск, БГЭУ, 2019.-439 с.
 57. Экономика таможенного дела:пособие / Л. И. Тарарышкина, В. А. Острога [и др.]; под ред. Тарарышкиной Л. И. – Минск: БГУ, 2018. – 223 с. 
 58. Практическое налогообложение: исчисляем и уплачиваем налоги правильно: производственно-практическое издание (пособие)/ С.А.Адаменкова, О.С.Евменчик, Л.И.Тарарышкина/ под общей редакцией С.А.Адаменковой, – Минск: Регистр, 2018. – 456 с.
 59. Английский язык. Изучаем основы таможенного дела - English. New Dimensions in Customs: учеб.-метод. пособие / С. А. Дубинко [и др.]. – 2016. – 195 с.
 60. Целевые бюджетные и внебюджетные фонды: пособие / Л. И. Тарарышкина  [и др.]; под ред. Л. И. Тарарышкиной / Минск: БГЭУ, 2016. – 188 с.
 61. Таможенное дело: учебное пособие / И. В. Цыкунов, Л. И. Тарарышкина, О. В. Макаревич, В. В. Мацкевич, Ю. Л. Грузицкий/– Минск: Вышэйшая школа, 2015. – 287 с.: ил.
 62. Практическое налогообложение: пособие / С. А. Адаменкова, О. С. Евменчик, Л. И. Тарарышкина / Минск: «Регистр», 2015. – 488с.
 63. Налогообложение: теория и практика: учебное пособие /  С. А. Адаменкова, О. С. Евменчик, Л. И. Тарарышкина / Минск: «Регистр», 2014. – 496 с.
 64. Таможенные платежи: пособие / Л. И. Тарарышкина, В. А. Острога; под ред. Л. И. Тарарышкиной – Минск: БГУ, 2014. – 279 с.
 65. Таможенные платежи: пособие для студентов спец. 1-96 01 01 «Таможенное дело» / Л. И. Тарарышкина. – Минск: БГУ, 2013. – 90 с.– (Б-ка студента-таможенника).
 66. Налогообложение и ценообразование: теория и практика: учебно-методическое пособие / С. А. Адаменкова, О. С. Евменчик, Л. И. Тарарышкина. – Минск: «Элайда», 2013. – 312 с.
 67. Налогообложение: теория и практика: учебно-методическое пособие / С. А. Адаменкова, О. С. Евменчик, Л. И. Тарарышкина. – Минск: Элайда, 2012. – С. 55-120.
 68. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Е. Ф. Киреева [и др.]. – Минск: БГЭУ, 2012. – 447 с.
 69. Налогообложение. Практикум / И. С. Шунько, Л. И. Тарарышкина, Т. И. Шунько, О. А. Бесько; под общей редакцией И. С. Шунько. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Минск: «ИВЦ Минфина», 2010. – 328 с.
 70. Налоги – 2010. Ценообразование: учебное пособие / С. И. Адаменкова, О. С. Евменчик, Л. И. Тарарышкина. – Минск: Элайда. – 2010. – 391с.:ил.
 71. Налоговый механизм: теория и практика. Налоги. Таможенно-тарифное регулирование. Учет и контроль. Ценообразование, С. И. Адаменкова, О. С. Евменчик, Л. И. Тарарышкина и др.: под ред. С. И. Адаменковой. Минск : Элайда, 2007. – 608 с.: ил.
 72. Единое экономическое пространство. Льготы государств-участников: Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация, Украина: справочное пособие / И. С. Шунько, Л. И. Тарарышкина. – Минск: ИВЦ Минфина, 2006. – 160 с.
 73. Козляков, А. В., Тарарышкина, Л. И. Свободные экономические зоны. Законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие их деятельность: учебное пособие. – Минск: ИВЦ Минфина, 2006. – 288 с.
 74. Сорокина, Т. В. Таможенное дело: учебное пособие / Т. В. Сорокина, Л. И. Тарарышкина, И. В. Цыкунов [и др.]. – Минск: БГЭУ, 2006. – 159 c. 
 75. Налогообложение: учебное пособие / С. И. Адаменкова, Л. И. Тарарышкина, О. С. Евменчик; под общей ред. С. И. Адаменковой. – Минск: БНТУ, 2006. – 327 с.: ил.
 76. Учет внешнеэкономической деятельности / А. Н. Сушкевич, В. Н. Сушкевич, Л. И. Тарарышкина. – Мн.: Фонд «Ред.журн. «Финансы, учет, аудит», 2005. – 292 с.
 77. Налогобложение: Учеб пособие / Л. И. Тарарышкина, О. С. Евменчик, С. И. Адаменкова; под общ. ред. Л. И. Тарарышкиной. – Мн.: Беспринт, 2004. – 192 с.
 78. Налоги:Учебник / Н. Е. Заяц, М. К. Фисенко, Т. И. Василевская и др.; Под общ. ред. Н. Е. Заяц, Т. И. Василевской. – Мн.:БГЭУ, 2000. – 368 с.
 79. Тарарышкина Л. И. Таможенные платежи при осуществлении внешнеторговых операций (Виды, плательщики, порядок исчисления и уплаты, ответственность. Депозитные (залоговые) платежи и др.): практ.пособие. – Мн.: ИМП «Новый отсчет», 1998. – 44 с.
 80. Тарарышкина Л. И. Свободные экономические зоны: практ. пособие. – Мн.: ИМП «Новый отсчет», 1998. – 40 с.
 81. Практическое налогообложение: исчисляем и уплачиваем налоги правильно: производственно-практическое издание  (пособие) /  С. А. Адаменкова, О. С. Евменчик, Л. И. Тарарышкина / под общей редакцией С. А. Адаменковой, – Минск: Регистр, 2018. – 456 с.
 Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 51, факс: +375 17 209 57 42

 

 

 

 

 


 

 

 


Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Мы ў сацыяльных сетках