Подождите, идет загрузка сайта ...

Кафедра еўразійскіх даследаванняў
Загадчык кафедры 
кандыдат эканамічных навук
дацэнт
 

Скончыла Мiнскi фiнансава-эканамiчны тэхнiкум, Беларускi палiтэхнiчны iнстытут. Кандыдат эканамiчных навук (2002 г.), дацэнт (2006 г.). Працавала на машынабудаўнiчым прадпрыемстве, у фiнансавай сiстэме i Мiнiстэрстве фiнансаў Рэспублiкi Беларусь, падрыхтоўка студэнтаў i магiстрантаў у сiстэме вышэйшай адукацыi  –  з 1999 г.

Пад яе кіраўніцтвам падрыхтаваны і абаронены 20 магістарскіх дысертацый на суісканне ступені магістра эканомікі, уключаючы 3 магістарскія дысертацыі замежнікаў (2 - Кітай, 1 - Таджыкістан). Выступіла апанентам па 5 дысертацый на атрыманне вучонай ступені кандыдата эканамічных навук.

Павышала квалiфiкацыю ў Iнстытуце вышэйшых кiраўнiцкiх кадраў Акадэмiiкiравання  пры Прэзiдэнце РэспублiкiБеларусь i УА «Дзяржаўны iнстытут павышэнняквалiфiкацыiiперападрыхтоўкi мытных органаў РэспублiкiБеларусь». Прайшла абучэнне па праграмам курсаў i семiнараў, якiя праводзiлiся Арганiзацыяй эканамiчнага супрацоўнiцтва i развiцця (АЭСР) – г. Капенгаген (Данiя), г. Анкара (Турцыя), арганiзоўвалiся Аб'яднаным Венскiм iнстытутам (г. Вена, Аўстрыя) з выдаваннем сэртыфiката вызначанага ўзору, удзельнiчала ў семiнарах, якiя праводзiлiся  ў рамках сумесных праектаў ПРААН у Рэспублiцы Беларусь, МЗС Рэспублiкi Беларусь i iнш.

Удзельнiчала ў рабоце Кансультатыўнага камiтэта па падатковай палiтыцы i адмiнiстраванню (Рашэнне Калегii Еўразiйскай эканамiчнай камiсii ад 15.03.12 №13) i Кансультатыўнага камiтэта па мытнаму рэгуляванню (Рашэнне Калегii Еўразiйскай эканамiчнай камiсii ад 23.08.12 №137). Удзельнiчала ў складзе рабочых, экспертных груп  i перагаворнага працэсу па распрацоўцы дагаворна-прававой базы, канцэпцый i праграм  iнтэграцыйных аб'яднанняў (Саюзнай дзяржавы Беларусi i Расii, Мытнага саюзу, Еўразiйскага эканамiчнага саюзу), механiзмаў рэалiзацыi палажэнняў Дагавора аб  Еўразiйскiм эканамiчным саюзе ад 29 мая 2014 г.

Выдатнiк фiнансавай сiстэмы (2007 г.). Узнагароджана граматамi Мiнiстэрства фiнансаў Рэспублiкi Беларусь, Ганаровай Граматай Нацянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь (2009 г.), Граматай Камiсii Мытнага саюзу ЕўрАзЭС (2010 г.), Медалем Камiсii Мытнага саюзу ЕўрАзЭС «За уклад у фармаванне Мытнага саюзу ЕўрАзЭС (2012 г.), Ганаровай Граматай Еўразiйскай эканамiчнай камiсii (2014 г.) i iнш. У 2015 г. аб'яўлена Падзяка Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь.

За час навуковай дзейнасці распрацаваны 11 тыпавых і вучэбных праграм, 4 ЭУМК, апублікаваныя звыш 100 вучэбна-метадычных і навуковых прац, у тым ліку 2 падручніка, 3 навучальныя дапаможнікі і 1 практыкум з грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 2 дапаможнікі з грыфам Вучэбна-метадычнага аб'яднання па гуманітарнай адукацыі, 2 практыкума, 1 даведачнае дапаможнік, 15 дапаможнікаў.

Сфера навуковых інтарэсаў: знешнеэканамічная дзейнасць, фінансы ЗЭД, міжнародныя фінансы, міжнародныя эканамічныя адносіны, рэгіянальная інтэграцыя, мытная справа і мытнае рэгуляванне, падатковае і мытна-тарыфнае рэгуляванне, мытныя плацяжы, свабодныя эканамічныя зоны, галіновая эканоміка.

Мытныя плацяжы

Тыпавая праграма        Вучэбная праграма

Эканоміка мытнай справы

Практыкум па падатках i мытных плацяжах

Фінансы і сучасны фінансавы менеджмент

Міжнародныя фінансы

Фарміраванне еўразійскіх галіновых рынкаў

 1. Тарарышкина, Л. И. Таможенные платежи при осуществлении внешнеторговых операций (Виды, плательщики, порядок исчисления и уплаты, ответственность. Депозитные (залоговые) платежи и др.): практ.пособие. – Мн.: ИМП «Новый отсчет», 1998. – 44 с.
 2. Тарарышкина, Л. И. Свободные экономические зоны: практ. пособие. – Мн.: ИМП «Новый отсчет», 1998. – 40 с.
 3. Тарарышкина Л. И. Свободные экономические зоны в формировании бюджетно-налоговой политики // Финансово-бюджетная политика государства // Материалы Республиканской научно-практической конференции (15 января 1999 г.) / Под общ. ред. А. С. Головочева, Н. С. Березиной. – Мн.: Академия Управления при Президенте Республики Беларусь, 1999. – С. 126-129.
 4. Тарарышкина, Л. И. Финансовые аспекты механизма функционирования зон свободного предпринимательства //Предпринимательство: проблемы и перспективы: Тезисы докл. научн.-практ. конф. Минск, 16 апр. 1999 г. – Мн.: БГЭУ, 1999. – С. 258-259.
 5. Тарарышкина, Л. И. Финансовые аспекты развития внешнеэкономической деятельности // Проблемы стабилизации и экономического роста в Республике Беларусь: Тезисы докл. Междунар. науч.-практ. конф. Минск, 27 октября 1999 г. – Мн.: БГЭУ, 1999. – С. 189-191.
 6. Налоги: Учебник / Н. Е. Заяц, М. К. Фисенко, Т. И. Василевская и др.; Под общ. ред. Н. Е. Заяц, Т. И. Василевской. – Мн.:БГЭУ, 2000. – 368 с.
 7. Тарарышкина, Л. И. Таможенные пошлины – элемент налоговой системы / Налоги 2000 г. Оптимизация налогообложения предприятий (фирм) Республики Беларусь. Материалы междун. научн.-практ. конференции, Мн.: НИУ, 2000. – С. 109-110.
 8. Тарарышкина, Л. И. Таможенная стоимость – основа исчисления налоговых таможенных платежей / Налоги 2000 г. Оптимизация налогообложения предприятий (фирм) Республики Беларусь. Материалы междун. научн.-практ. конференции, Мн.: НИУ, 2000. – С. 126-128.
 9. Тарарышкина, Л. И. Вопросы совершенствования таможенных платежей / Механизм функционирования национальной экономики и проблемы экономического роста. Итоги НИР БГЭУ 2000 г.: Материалы науч.-практ. конф.Минск, 5-6 февр. 2001 г.- Мн.: БГЭУ, 2001. – С. 296-299.
 10. Тарарьшкина, Л. И. Основные положения унификации законодательства государств-участников Таможенного союза / Л. И. Тарарышкина // Главный бухгалтер. – 2001. – № 46 (231). – С. 79-82.
 11. Тарарышкина, Л. И. Таможенные платежи: понятие и сущность / Л. И. Тарарышкина // Финансы, учет, аудит. – 2001. – № 5. – С. 72-74.
 12. Тарарышкина, Л. И. Основные аспекты таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности/Проблемы мирового хозяйства и развития международных экономических отношений: Тез. докл. Междунар.науч.-практ. конф. Минск, 18-19 окт. 2001 г. – Мн.: БГЭУ, 2001. – С. 273-276.
 13. Тарарьшкина, Л. И. Организационно-экономический механизм таможенно-тарифного регулирования в современных условиях / Л. И. Тарарышкина // Финансы, учет, аудит. – 2001. – № 8. – С. 47-51.
 14. Тарарьшкина, Л. И. Организационно-экономический механизм таможенно-тарифного регулирования в современных условиях / Л. И. Тарарышкина // Финансы, учет, аудит. – 2001. – № 9. – С. 57-60.
 15. Тарарышкина, Л. И. Таможенные платежи//Проблемы экономики в переходном периоде: Сб. статей молодых ученых. – Мн.: БГЭУ, 2001. –С. 223-226.
 16. Тарарышкина, Л. И. Участие в интеграционных экономических группировках / Теория и практика менеджмента. Тез. докл. Междунар. науч.-практ. семинара. Минск, 29-30 мая 2002. Под общ. ред. И. Л. Акулича. – Мн.: БГЭУ, 2002. – С. 237.
 17. Тарарышкина, Л. И. Концептуальные подходы к реформированию механизма таможенного обложения в Республике Беларусь в условиях перехода к рыночной экономике // Теория и практика управления предприятием: Матер. междунар. научно-практ. конф. Минск, 23-24 апреля 2003 г. – Мн.: БГЭУ, 2003. – С. 318-319.
 18. Тарарышкина, Л. И. Внешнеэкономическая деятельность как объект таможенного регулирования / Менеджмент и маркетинг: опыт и проблемы. Сборник научных трудов. Под общ. редакцией д.э.н., проф. Акулича И. Л. – Мн.: «Мэджик Бук», 2003. – С. 250-252.
 19. Налогобложение: Учеб пособие / Л. И. Тарарышкина, О. С. Евменчик, С. И. Адаменкова; под общ. ред. Л. И. Тарарышкиной. – Мн.: Беспринт, 2004. – 192 с.
 20. Учет внешнеэкономической деятельности / А. Н. Сушкевич, В. Н. Сушкевич, Л. И. Тарарышкина. – Мн.: Фонд «Ред.журн. «Финансы, учет, аудит», 2005. – 292 с.
 21. Единое экономическое пространство. Льготы государств-участников: Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация, Украина: справочное пособие / И. С. Шунько, Л. И. Тарарышкина. – Минск: ИВЦ Минфина, 2006. – 160 с.
 22. Козляков, А. В., Тарарышкина, Л. И. Свободные экономические зоны. Законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие их деятельность: учебное пособие. – Минск: ИВЦ Минфина, 2006. – 288 с.
 23. Сорокина, Т. В. Таможенное дело: учебное пособие / Т. В. Сорокина, Л. И. Тарарышкина, И. В. Цыкунов [и др.]. – Минск: БГЭУ, 2006. – 159 c. 
 24. Налогообложение: учебное пособие / С. И. Адаменкова, Л. И. Тарарышкина, О. С. Евменчик; под общей ред. С. И. Адаменковой. – Минск: БНТУ, 2006. – 327 с.: ил.
 25. Тарарышкина, Л. И. Аспекты таможенно-тарифного регулирования // Государственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования: Сборник научных статей 2-й Международной научно-практической конференции (20-21 апреля 2006 г.). В 2-х ч. Часть 1.- Мн.: Акад. упр. при Президенте Респ.Беларусь. – 2006. – С. 237-238.
 26. Тарарышкина, Л. И. Таможенные платежи – инструмент регулирования внешнеэкономической деятельности и источник наполнения доходов бюджета / Л. И. Тарарышкина // Финансы, учет и аудит: научно-практ. журнал. – 2006. –№5 (148). – С. 10.
 27. Тарарышкина, Л. И. Косвенное налогообложение в торговле с Россией по принципу страны назначения: основы правовой базы / Л. И. Тарарышкина // Финансы, учет и аудит: научно-практ. журнал. – 2006. – №2 (145). – С. 25-27.
 28. Налоговый механизм: теория и практика. Налоги. Таможенно-тарифное регулирование. Учет и контроль. Ценообразование, С. И. Адаменкова, О. С. Евменчик, Л. И. Тарарышкина и др.: под ред. С. И. Адаменковой. Минск : Элайда, 2007. – 608 с.: ил.
 29. Тарарышкина Л. И. Налоговая реформа косвенного налогообложения в ЕврАзЭС // Российский ежегодник международного налогового права: Университетский издательский консорциум «Юридическая книга». – 2008. – №1. – С. 308-312.
 30. Тарарышкина, Л. И. Таможенные платежи. Косвенные оборотные налоги. Налоги и отчисления, включаемые в себестоимость // Налогообложение: пособие. – Минск: Элайда, 2009. – С. 63-125.
 31. Тарарышкина, Л. И. Вопросы налоговой реформы в государствах-участниках таможенного союза ЕврАзЭС // Международный научно-аналитический журнал «Евразийская интеграция: экономика, право, политика»: г. Санкт-Петербург. – 2009. – №1. – С. 77-80.
 32. Тарарышкина, Л. И. Таможенные платежи в условиях интеграции / Л. И. Тарарышкина // Финансы, учет, аудит: научно-практ. журнал. – 2009. – № 1 (180). – С. 33-34.
 33. Налогообложение. Практикум / И. С. Шунько, Л. И. Тарарышкина, Т. И. Шунько, О. А. Бесько; под общей редакцией И. С. Шунько. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Минск: «ИВЦ Минфина», 2010. – 328 с.
 34. Налоги – 2010. Ценообразование: учебное пособие / С. И. Адаменкова, О. С. Евменчик, Л. И. Тарарышкина. – Минск: Элайда. – 2010. – 391с.:ил.
 35. Тарарышкина, Л. И. Единая таможенная территория Таможенного союза: финансовые аспекты ее формирования / Л. И. Тарарышкина // Научные труды. – Минск: БГЭУ, 2011. – С. 391–397.
 36. Тарарышкина, Л. И. Особенности налогообложения внешнеторговых операций в условиях единой таможенной территории Таможенного союза ЕврАзЭС / Л. И. Тарарышкина // Белорусский экономический журнал. – 2011. – № 4 (57). – С. 15–23.
 37. Тарарышкина, Л. И. Аспекты финансово-кредитного механизма в условиях единой таможенной территории Таможенного союза ЕврАзЭС // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 19-20 мая 2011 г.): в 2 т. – Минск: БГЭУ, 2011. – Т.1 – С. 331-333.
 38. Налогообложение: теория и практика: учебно-методическое пособие / С. А. Адаменкова, О. С. Евменчик, Л. И. Тарарышкина. – Минск: Элайда, 2012. – С. 55-120.
 39. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Е. Ф. Киреева [и др.]. – Минск: БГЭУ, 2012. – 447 с.
 40. Таможенные платежи: пособие для студентов спец. 1-96 01 01 «Таможенное дело» / Л. И. Тарарышкина. – Минск: БГУ, 2013. – 90 с.– (Б-ка студента-таможенника).
 41. Налогообложение и ценообразование: теория и практика: учебно-методическое пособие / С. А. Адаменкова, О. С. Евменчик, Л. И. Тарарышкина. – Минск: «Элайда», 2013. – 312 с.
 42. Тарарышкина, Л. И. Финансовые аспекты свободных (специальных, особых) экономических зон на единой таможенной территории Таможенного союза ЕврАзЭС // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы XII Международной конференции, посвященной 92-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2013 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2013. – С. 198-199.
 43. Налогообложение: теория и практика: учебное пособие /  С. А. Адаменкова, О. С. Евменчик, Л. И. Тарарышкина / Минск: «Регистр», 2014. – 496 с.
 44. Таможенные платежи: пособие / Л. И. Тарарышкина, В. А. Острога; под ред. Л. И. Тарарышкиной – Минск: БГУ, 2014. – 279 с.
 45. Таможенное дело: учебное пособие / И. В. Цыкунов, Л. И. Тарарышкина, О. В. Макаревич, В. В. Мацкевич, Ю. Л. Грузицкий/– Минск: Вышэйшая школа, 2015. – 287 с.: ил.
 46. Практическое налогообложение: пособие / С. А. Адаменкова, О. С. Евменчик, Л. И. Тарарышкина / Минск: «Регистр», 2015. – 488с.
 47. Английский язык. Изучаем основы таможенного дела - English. New Dimensions in Customs: учеб.-метод. пособие / С. А. Дубинко [и др.].– 2016. – 195 с.
 48. Целевые бюджетные и внебюджетные фонды: пособие / Л. И. Тарарышкина  [и др.]; под ред. Л. И. Тарарышкиной / Минск: БГЭУ, 2016. – 188 с.
 49. Тарарышкина, Л. И. Таможенные платежи как инструмент регулирования внешнеэкономической деятельности // Вестник БГЭУ, научно-практический журнал, №1 (144). – Минск, БГЭУ, 2016. – С. 85-90.
 50. Тарарышкина, Л. И. Современные формы международных расчетов при осуществлении внешнеторговых операций / Л. И. Тарарышкина // Логистические системы и процессы в условиях экономической нестабильности: материалы IV Международной заочной научно-практической конференции, Минск, 6-7 декабря 2016 г. / Белорус. гос. ун-т. – 2016. – С. 287-291.
 51. Тарарышкина, Л. И. Налоговые стимулы в качестве инструмента повышения транзитного потенциала / Л. И. Тарарышкина // Беларусь в современном мире: материалы XV Международной конференции, посвященной 95-летию образования Белорусского государственного университета, Минск, 27 окт. 2016 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2016. – С. 306-308.
 52. Тарарышкина, Л. И. / Практические аспекты применения вывозных таможенных пошлин, а также иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие на таможенной территории Евразийского экономического союза / Беларусь в современном мире: Беларусь у сучасным свеце: материалы XIV Международной конференции, посвященной 94-летию образования Белорусского государственного университета, 29 октября 2015 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2016. – С. 289-291.
 53. Тарарышкина, Л. И., Тарарышкин Ю. В. Утилизационный сбор: таможенные органы на страже охраны окружающей природной среды в Евразийском экономическом союзе / Л. И.Тарарышкина, Ю. В. Тарарышкин // Управление в области таможенного дела: материалы III Международной научной конференции, Минск, 21 марта 2016 г. / Белорусский государственный университет; редкол.: В. Г. Шадурский (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2016. – С. 81-87.
 54. Tararyshkina, L. I. / Modern Tendencies of Foreign Trade Operstuons’ taxation // L. I. Tararyshkina // Труды факультета международных отношений БГУ : сб. науч. ст. / Белорус.гос. ун-т ; редколл.: В. Г. Шадурский (гл.ред.) [и др.]. – Минск, 2016. – Вып. 7. – С. 103-106.
 55. Тарарышкина, Л. И., Тарарышкин Ю. В. Современные аспекты развития налогообложения при совершении внешнеторговых операций в рамках Евразийкого экономического союза / Л. И. Тарарышкина, Ю. В. Тарарышкин // Даследаванні ў сферы мытнай справы. Навуковыя працы кафедры мытнай справы факультэтата міжнародных адносін Беларускага дзяржаўнага універсітэта. – Вып.4. – Мінск: БДУ, 2016. – С.18-34.
 56. Тарарышкина, Л. И. Государственные внебюджетные фонды в современных условиях // Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы: сборник научных статей. В 4 ч. Ч. 4 / Национальная академия наук Беларуси, Институт экономики НАН Беларуси; редкол.: В. И. Бельский [и др.]. – Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2017. – 355 с.
 57. Тарарышкина Л. И. Развитие экономики Республики Беларусь в современных условиях/Современные исследования основных направлений гуманитарных и естественных наук: материалы международной научн.-практ. конференции. 2-3 марта 2017 г. / Сборник трудов конференции / Под ред. Насретдинова И. Т. – г. Казань: Изд. ООО «Печать-Сервис-XXI век», 2017. – 1046 с. (С.  861-864).
 58. Тарарышкина, Л. И., Тарарышкин Ю. В. Аспекты налогообложения внешнеторговых операций в Евразийском экономическом союзе. Таможенные платежи – инструмент таможенной политики Евразийского экономического союза / Монография «Таможенная политика Евразийского экономического союза: реалии, проблемы и перспективы формирования» / колл. авторов; отв. ред. И. Т. Насретдинов. Москва: РУСАЙНС, 2017. – 126 с. (С. 98-125).
 59. Тарарышкина, Л. И. Международные расчеты как инструмент финансового обеспечения осуществления внешнеторговых операций / Л. И. Тарарышкина // Международная логистика. Сборник статей/под общ. ред. В. А. Острога; отв. ред. Н. Г. Кудряшов. – Минск: БГУ, 2017. – С. 90-101.
 60. Тарарышкина, Л. И. Целевые бюджетные и внебюджетные фонды в современных условиях / Актуальные проблемы развития финансового сектора: сборник материалов V Международной научно-практической конференции 22 ноября 2017 г. / Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина»: в 2 ч. Ч.1; [отв. ред. Я. Ю. Радюкова]. – Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2017. Ч.1. С. 566-578.
 61. Тарарышкина, Л. И. Некоторые аспекты реформирования системы управления государственными финансами в Республике Беларусь / Л. И. Тарарышкина // Управление в области таможенного дела : сб. материалов IV Междунар. науч. конф., Минск, 20 марта 2017 г. / БГУ, фак-т междунар. отношений, каф. таможенного дела; редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2017. — С. 91-100.
 62. Тарарышкина, Л. И. Финансовая деятельность таможенных органов – центральное звено экономики таможенного дела / Л. И. Тарарышкина // Беларусь в современном мире: материалы XVI Международной научной конференции, ФМО БГУ, Минск, 25 окт. 2017 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2017. – С. 296-298.
 63. Экономика таможенного дела:пособие / Л. И. Тарарышкина, В. А. Острога [и др.]; под ред. Тарарышкиной Л. И. – Минск: БГУ, 2018. – 223 с. 
 64. Практическое налогообложение: исчисляем и уплачиваем налоги правильно: производственно-практическое издание (пособие)/ С.А.Адаменкова, О.С.Евменчик, Л.И.Тарарышкина/ под общей редакцией С.А.Адаменковой, – Минск: Регистр, 2018. – 456 с.
 65. Тарарышкина, Л. И. Особенности развития свободных экономических зон в Евразийском экономическом союзе / Л. И. Тарарышкина // Управление в области таможенного дела : сб. материалов V Международной научной конференции, 20 марта 2018 г., Минск, Беларусь / БГУ, Фак. международных отношений, Каф. таможенного дела ; [редкол.: В. Г. Шадурский и др.]. – Минск : БГУ, 2018.– с.101-108.
 66. Тарарышкина, Л. И. Дорожные сборы как элемент логистики /Л. И. Тарарышкина // Управление в области таможенного дела: сб. материалов V Международной научной конференции, 20 марта 2018 г., Минск, Беларусь / БГУ, Фак. международных отношений, Каф. таможенного дела ; [редкол.: В. Г. Шадурский и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – с.306-308.
 67. Тарарышкина, Л. И. Таможенные услуги для физических лиц с использованием информационных технологий // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце : материалы XVII Междунар. науч. конф., посвящ. 97-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 26 окт. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2018. — С. 274-275.
 68. Тарарышкина, Л. И. Таможенные доходы в системе экономической безопасности Республики Беларусь / Л. И. Тарарышкина /  Актуальные вопросы обеспечения экономической безопасности в Республике Беларусь: материалы Республиканской научно-практической конференции ( г. Минск, 30 октября 2018 года) / УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»; редкол.: А. А. Вишневский (отв.ред.) и [др.]. – Минск: Академия МВД, 2018. – С.45-48.
 69. Тарарышкина, Л. И. Взаимодействие таможенных органов и бизнеса как залог экономической безопасности Республики Беларусь/Л. И. Тарарышкина // Таможня и бизнес: направления эффективного взаимодействия в контексте новаций законодательства: сборник материалов IХ Международной научно-практической конференции (г. Минск, 21 сентября 2018 года) / Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь. – г. Минск, 2018. – С.39-45.
 70. Тарарышкина, Л. И., Жук, И. Н. Аспекты развития рынка ценных бумаг в Республике Беларусь в условиях ЕАЭС / Л. И. Тарарышкина, И. Н. Жук // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (12–13 квітня 2018 р.). Частина 2. –  Дніпро: НМетАУ, 2018. – С.134-138.
 71. Тарарышкина, Л. И. Принцип резидентства: ответственность за таможенные правонарушения в Евразийском экономическом союзе // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце : материалы XVII Междунар. науч. конф., посвящ. 97-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 26 окт. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2018. — С. 308-309.
 72. Тарарышкина, Л. И. Управление в области таможенного дела : сб. материалов V Международной научной конференции, 20 марта 2018 г., Минск, Беларусь / БГУ, Фак. международных отношений, Каф. таможенного дела ; [редкол.: В. Г. Шадурский и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – 130 с. : ил. – Библиогр. в тексте.
 73. Тарарышкина, Л. И.Таможенное регулирование – гарант безопасности на таможенной территории ЕАЭС / Л. И. Тарарышкина // Беларусь ў сучасных геапалітычных і геаканамічных працэсах / Iнстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і прадстаўніцтва па Беларусі Фонда імя Конрада Адэнаўэра: Міжнародная канферэнцыя. – Мінск, 28-29 сакавіка 2018. – С.48-58.
 74. Тарарышкина, Л. И., Дудкина Н. В. Свободные экономические зоны в системе экономической безопасности Республики Беларусь /Л. И. Тарарышкина, Н. В. Дудкина // Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції: матеріали міжнародної науково-практичної конференції(Дніпро, 23 листопада 2018 р.).- Дніпро, Університет митної справи та фінансів, 2018. – 138-140.
 75. Тарарышкина, Л.И. Налоги как инструмент интеграции // Беларусь в меняющемся мире: история и современность : материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 22 февр. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: М. Э. Чесновский (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 231-236.
 76. Тарарышкина, Л.И. Налоги как инструмент государственного регулирования в Евразийском экономическом союзе // Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела в условиях международной экономической интеграции [Электронный ресурс] : материалы междунар. науч.-практ. конф., Респ. Беларусь, Минск, 20 марта 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 124-130.pdf
 77. Тарарышкина, Л.И. Направления унификации законодательства о таможенных правонарушениях в государствах-членах ЕАЭС // Международные отношения: история, теория, практика : материалы IX науч.-практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отношений БГУ, Минск, 1 февр. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 180-185.
 78. Тарарышкина, Л.И. Таможенные пошлины в качестве инструмента торговой войны/ Л.И.Тарарышкина, Д.А.Зуева//Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія : матеріали міжнародної науково-практичної  інтернет-конференції (м. Тернопіль, 27 грудня 2019 р.) – Тернопіль: ТНЕУ, 2019. – С.109-111.
 79. Тарарышкина, Л.И. Налогообложение: теория, практика, реалии сегодняшнего дня/ Л.И.Тарарышкина, П.В.Мицкевич//  Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія : матеріали міжнародної науково-практичної  інтернет-конференції (м. Тернопіль, 27 грудня 2019 р.) – Тернопіль: ТНЕУ, 2019. – С.112-113.
 80. Тарарышкина, Л. И. Роль экспертной дипломатии в разработке единого таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе/Л.И.Тарарышкина// Приграничное и межрегиональное взаимодействие государств-участников ЕАЭС: коллективная монография / под науч. ред. В.А. Сапрыка. – Белгород: ИД «БелГУ»; Красный шар плюс, 2019. – С. 71 – 83.
 81. Тарарышкина, Л.И. Таможенные платежи как элемент единого таможенного регулирования в ЕАЭС/Л.И.Тарарышкина//Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 27 грудня 2019 р.) – Тернопіль: ТНЕУ, 2019. – С.106-109.
 82. Тарарышкина, Л.И. Опыт функционирования рынка транспортных услуг ЕС // Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела в условиях международной экономической интеграции [Электронный ресурс] : материалы междунар. науч.-практ. конф., Респ. Беларусь, Минск, 20 марта 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 188-196.pdf
 83. Тарарышкина, Л.И. Прослеживаемость товаров как инструмент легальной торговли на таможенной территории Евразийского экономического союза // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце : материалы XVIII Междунар. науч. конф., посвящ. 98-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 521-525.
 84. Тарарышкина, Л. И. Таможенное декларирование – ключевая услуга в таможенном деле // Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела в условиях международной экономической интеграции [Электронный ресурс] : материалы междунар. науч.-практ. конф., Респ. Беларусь, Минск, 20 марта 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 12-17.pdf
 85. Тарарышкина, Л. И. Приграничное сотрудничество в таможенном деле: развитие и перспективы / Л. И. Тарарышкина // Международный научно-исследовательский журнал «Межрегиональное и приграничное сотрудничество». - Белгород, Институт приграничного сотрудничества, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 2019. – С.391-406.
 86. Тарарышкина, Л. И. Роль Союзного государства Беларуси и России в развитии евразийской интеграции / Л. И. Тарарышкина // Большая Евразия: вызовы и возможности [Электронный ресурс] : материалы междунар. круглого  стола  по инновациям  в междунар.исследованиях (4 апреля 2019 г.). – Минск, БГУ.- С.52-57.
 87. Тарарышкина, Л. И., Драгуленко, Н. А.  Личный кабинет участника ВЭД как элемент взаимодействия таможни и бизнеса» /Л. И. Тарарышкина, Н. А. Драгуленко // Международный научно-практический журнал «Научные горизонты»,-№4(20).- Белгород, 2019.- С.100-109.
 88. Тарарышкина, Л. И.,  Василько, Ю. И. Актуальные  вопросы  обеспечения исполнения  обязанности  по  уплате  таможенных  пошлин,  налогов  при  транзите товаров / Л. И. Тарарышкина, Ю. И. Василько // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції  за міжнародною участю  (11  –  12  квітня 2019  р.). Частина 1. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – 527 с (С.485-489).
 89. Хонина А. В., Тарарышкина Л. И. Значение таможенной службы в экономике государств-членов ЕАЭС / А. В. Хонина, Л.И.Тарарышкина//Економіка, підприємництво, менеджмент: сучасний стан і обриси майбутнього : Зб. мат.-лів всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, Дніпро, 23 квіт. 2019 р. / Нац. метал. академія України. – Дніпро. – 2019. – 398 с.(С.44-47).
 90. Мамедова Г. Б., Тарарышкина Л. И. Особенности экономики таможенного дела в Республике Беларусь / Г. Б. Мамедова, Л. И. Тарарышкина // Економіка, підприємництво, менеджмент: сучасний стан і обриси майбутнього: Зб. мат.-лів всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, Дніпро, 23 квіт. 2019 р. / Нац. метал. академія України. – Дніпро. – 2019. – 398 с.(С.47-49).
 91. Ситниченко В. А., Тарарышкина Л. И. Проблемы таможенного администрирования таможенных платежей на таможенной территории ЕАЭС / В. А. Ситниченко, Л. И. Тарарышкина //Особенности экономики таможенного дела в Республике Беларусь /Економіка, підприємництво, менеджмент: сучасний стан і обриси майбутнього: Зб. мат.-лів всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, Дніпро, 23 квіт. 2019 р. / Нац. метал. академія України. – Дніпро. – 2019. – 398 с.(С.50-53).
 92. Тарарышкина, Л. И., Орлова, Е. С., Тарарышкин, Ю. В. Аспекты валютного регулирования в Республике Беларусь / Л. И. Тарарышкина, Е. С. Орлова, Ю. В. Тарарышкин // Научное издание «Актуальные вопросы развития финансовой сферы». Материалы научно-практической конференции (06 апреля 2019 г.).- Дагестанский государственный университет, Махачкала: АЛЕФ, 2019.- С.255-260.
 93. Тарарышкина, Л.И. Региональная экономическая интеграция: учеб.пособие / Л.И. Тарарышкина, И.Н. Жук, Ю.В. Тарарышкин. – Минск: БГЭУ, 2019. – 233 с.
 94. Тарарышкина, Л.И. Формирование общего транспортного рынка ЕАЭС в контексте Большой Евразии/ Тарарышкина Л.И., Ястреб Т.А.//Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество. Ежегодник. Вып. 3. Ч. 2 / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. ред. В.И. Герасимов. – М., 2020. – С.398-402.
 95. Тарарышкина, Л.И. Вопросы мер административной ответственности за нарушение законодательства об интеллектуальной собственности в ЕАЭС // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце : материалы XVIII Междунар. науч. конф., посвящ. 98-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 526-530.
 96. Тарарышкина, Л.И. Налогообложение акцизами табачной продукции // Международные отношения: история, теория, практика : материалы X науч.-практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отношений Белорус. гос. ун-та, Минск, 5 февр. 2020 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2020. – С. 194-199.
 97. Тарарышкина, Л.И. Направления унификации законодательства о таможенных правонарушениях в государствах-членах ЕАЭС // Международные отношения: история, теория, практика : материалы IX науч.-практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отношений БГУ, Минск, 1 февр. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 180-185.
 98. Тарарышкина, Л.И. Некоторые аспекты защиты прав на объекты интеллектуальной собственности // Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела в условиях международной экономической интеграции [Электронный ресурс] : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Респ. Беларусь, Минск, 25 марта 2020 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2020. – С. 202-207.
 99. Тарарышкина, Л.И. Риски в сфере интеллектуальной собственности // Международные отношения: история, теория, практика : материалы X науч.-практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отношений Белорус. гос. ун-та, Минск, 5 февр. 2020 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2020. – С. 222-227.
 100. Тарарышкина, Л.И. Роль Всемирного банка в развитии экономики государств-членов ЕАЭС // Международные отношения: история, теория, практика : материалы X науч.-практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отношений Белорус. гос. ун-та, Минск, 5 февр. 2020 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2020. – С. 205-210.
 101. Тарарышкина, Л.И. Роль таможенного транзита в международной торговле // Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела в условиях международной экономической интеграции [Электронный ресурс] : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Респ. Беларусь, Минск, 25 марта 2020 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2020. – С. 183-187.
 102. Тарарышкина, Л.И. Управление финансовыми рисками в интеллектуальной собственности как элемент обеспечения экономической безопасности на таможенной территории ЕАЭСЛ.И.Тарарышкина, В.Д.Зайцева// Беларусь в современном мире: материалы XIX  Международной научной конференции, Минск, 29 окт. 2020 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.:В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2020. – С. 660-666.
 103. Тарарышкина, Л.И. Формирование общего финансового рынка в ЕАЭС //Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела в условиях международной экономической интеграции [Электронный ресурс] : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Респ. Беларусь, Минск, 25 марта 2020 г.. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2020. – С. 232-237.
 104. Тарарышкина, Л.И. Меры по защите внутреннего рынка Республики Беларусь от некачественной алкогольной продукции на таможенной территории/Л.И. Тарарышкина, М.Д.Иванова/ Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела в условиях международной экономической интеграции: материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Респ. Беларусь, Минск, 25 марта 2020 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2020. – С. 238-245.
 105. Тарарышкина, Л.И. Цифровизация как преобразование транспортной отрасли и таможенного регулирования на таможенной территории Евразийского экономического союза/ Л.И.Тарарышкина, Т.Ю.Сипайло//Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела в условиях международной экономической интеграции: материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Респ. Беларусь, Минск, 25 марта 2020 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2020. – С. 246-250.
 106. Tararyshkina, L. Protection of the internal market as an element of social and economic  development of the Republic of Belarus/ S. Lagutsko, M.Ivanova, L.Tararyshkina// Social and economic development and quality of life: history and modern times: materials of the X international scientific conference on March 15–16, 2020. – Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2020. – Р.4
 107. Тарарышкина, Л.ИИнтеллектуальная собственность как инструмент развития бизнеса/ Л.И.Тарарышкина//Развитие предпринимательства как источник экономического роста: Международная научно-практическая конференция, 5-6 марта 2020 г.: сборник статей : текстовое научное электронное издание на компакт-диске / отв. ред. А.П. Шихвердиев ; Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые дан. (3,5 Мб) – Сыктывкар : Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2020. – С.164-173.
 108. Тарарышкина, Л.И. Аспекты финансовой безопасности на таможенной территории Евразийского экономического союза /Л.И.Тарарышкина//Теория и практика экономики и предпринимательства / Труды XVII Всероссийской с международным участием научно-практической конференции. Симферополь-Гурзуф, 23-25 апреля 2020 год. – Симферополь : ИП Зуева Т. В., 2020. – С.77-78.
 109. Тарарышкина, Л.И. Аспекты интеграции в сфере транспорта/ Л.И. Тарарышкина // Материалы Международной научно-практической онлайн-конференции «Транспорт в интеграционных процессах мировой экономики», 24 апреля 2020 года / БЕЛГУТ, Гомель. – С.102-105.  
 110. Тарарышкина, Л.И. Роль международных организаций в обеспечении экономической безопасности/ Д.В.Лаппо, Л.И.Тарарышкина // Актуальні проблеми розвитку менеджменту, фінансів та фінансової науки: ідеї та їх впровадження: Збірка матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (із зарубіжною участю) (м. Покровськ, 12-14 травня 2020 р.). Покровськ : ДВНЗ «ДонНТУ». – 2020. – С. 312-314.
 111. Тарарышкина, Л.И. Финансово-экономическая безопасность как фактор повышения эффективности государства и регионов/ П.В.Мицкевич, Л.И.Тарарышкина// Актуальні проблеми розвитку менеджменту, фінансів та фінансової науки: ідеї та їх впровадження: Збірка матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (із зарубіжною участю) (м. Покровськ, 12-14 травня 2020 р.). Покровськ : ДВНЗ «ДонНТУ». – 2020. –С.329 -332.
 112. Тарарышкина, Л.И. Таможенное регулирование в ЕАЭС как инструмент экономической безопасности/ А.В.Морозова, Л.И.Тарарышкина//Актуальні проблеми розвитку менеджменту, фінансів та фінансової науки: ідеї та їх впровадження: Збірка матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (із зарубіжною участю) (м. Покровськ, 12-14 травня 2020 р.). Покровськ : ДВНЗ «ДонНТУ». – 2020. – С.332-336.
 113. Тарарышкина, Л.И. Контрафакт как угроза экономической безопасности/ К.В.Тетерюкова., Л.И.Тарарышкина //Актуальні проблеми розвитку менеджменту, фінансів та фінансової науки: ідеї та їх впровадження: Збірка матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (із зарубіжною участю) (м. Покровськ, 12-14 травня 2020 р.). Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ». – 2020. – С.357-360.
 114. Тарарышкина, Л.И. Особенности защиты прав на объекты интеллектуальной собственности на таможенной территории/ Л.И.Тарарышкина, В.Д.Зайцева//Соціально-економічні проблеми сучасності: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Маріуполь, 31 травня 2020 р. – Маріуполь, 2020. – С.96-100.
 115. Тарарышкина, Л.И. Защита внутреннего рынка Республики Беларусь от некачественной пищевой продукции/Иванова М.Д., Л.И.Тарарышкина, С.А.Лагутько //Актуальні проблеми розвитку менеджменту, фінансів та фінансової науки: ідеї та їх впровадження: Збірка матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (із зарубіжною участю) (м. Покровськ, 12-14 травня 2020 р.). Покровськ : ДВНЗ «ДонНТУ». – 2020. – С. 278-281.
 116. Тарарышкина, Л.И. Аспекты развития финансовой политики в условиях международной экономической интеграции/ Л.И.Тарарышкина, Т.А. Верезубова, С.В.Ефименко//Научные труды Белорусского государственного экономического университета. –Минск: БГЭУ, 2021. – Вып.14. –С.449–456.
 117. Тарарышкина, Л.И. Формирование общего рынка транспортных услуг как фактор эффективности евразийской интеграции/Л.И. Тарарышкина, Т.А.Ястреб// Вестник БГЭУ, научно-практический журнал, №3 (146) – Минск, БГЭУ, 2021. – С.25-37.
 118. Тарарышкина, Л.И. Песпективы развития финансовой политики Беларуси в контексте ее членства в ЕАЭС/ Л.И.Тарарышкина//Финансовая политика государства и ее влияние на устойчивое развитие экономики Республики Беларусь/Т.А.Верезубова [и д.р.]; под ред.Т.А.Верезубовой Т.А., Т.Е.Бондарь: кол. моногр. –  Минск: БГАТУ, 2021. –  С.227-234.
 119. Тарарышкина, Л.И. Интеллектуальная собственность как неотъемлемый элемент развития бизнеса в современном обществе/ Л.И.Тарарышкина, В.Д. Зайцева// Специфіка розвитку сучасного соціально-гуманітарного середовища: кол. моногр. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. – С.97-101.
 120. Тарарышкина, Л.И. Формирование общего финансового рынка как важный шаг финансовой интеграции в ЕАЭС/Л.И.Тарарышкина//Россия: Тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 16. Ч. 2: XII Международная научно-практическая конференция «Регионы России: Стратегии развития и механизмы реализации приоритетных национальных проектов и программ», конференция «Научно-технологическое развитие России: Приоритеты, проблемы, решения» / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. ред. В.И. Герасимов. – М., 2021. – Ч. 2. – С.130-132.
 121. Тарарышкина, Л.И. Аспекты таможенного обложения на таможенной территории ЕАЭС / Л.И.Тарарышкина//Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития: материалы XXII Междунар. научн. конф. (Минск, 21-22 октября.2021 г.). В 3 т. Т.2./Редкол.: Н.Г.Берченко  [и др.]. – Минск: НИЭИ М-ва экономики Респ. Беларусь, 2021. – С.75-76.
 122. Тарарышкина, Л.И.  Риски в сфере внешнеэкономической деятельности // Беларусь в современном мире : материалы XX Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 29 окт. 2021 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Достанко (гл. ред.) [и др.]. С.553-559.
 123. Тарарышкина, Л.И. Аспекты цифровой экономики Союзного государства Беларуси и России //С.В. Ефименко, Л.И. Тарарышкина, //Цифровая трансформация – шаг в будущее : материалы II Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых, посвящ. 100-летию Белорус. гос. ун-та, Минск, 27 окт. 2021 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: И. А. Карачун (гл. ред.), Б. Н. Паньшин, А. А. Королёва. – Минск : БГУ, 2021. – С. 113-116.
 124. Тарарышкина, Л.И. Цифровая трансформация как фактор развития ЕАЭС/ Л.И.Тарарышкина, Е.А. Пашук //Социально-экономические и правовые аспекты развития России в ХХI веке: риски и стратегии: материалы II Международной научно-практической конференции / Орловский филиал Финуниверситета, Воронежский экономико-правовой институт, Белорусский государственный экономический университет. – Воронеж-Орел, 2021. – С. 254–262.
 125. Тарарышкина, Л.И. Аспекты защиты интеллектуальной собственности в промышленности в условиях таможенной территории ЕАЭС/ Л.И.Тарарышкина, А.В.Бабак//Стратегия устойчивого развития в антикризисном управлении экономическими системами [Электронный ресурс]: материалы VIІ Международной научнопрактической конференции, г. Донецк, 8 апреля 2021 г. / отв. ред. О.Н. Шарнопольская, И.А. Кондаурова, Е.Г. Курган / ГОУВПО ДОННТУ. – Донецк: ДОННТУ, 2021. – С.676–681.
 126. Тарарышкина, Л.И. Евразийская интеграция как фактор устойчивого развития экономики Республики Беларусь/ Л.И. Тарарышкина// Направления обеспечения экономического роста и социально-экономического развития страны [Электронный ресурс] : Международная научно-практическая конференция (в рамках Февральских чтений ‒ 2021) совместно с УО «Белорусский государственный экономический университет», 5–6 марта 2021 г. : сборник статей : текстовое научное электронное издание на компакт-диске / отв. ред. А. П. Шихвердиев; Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Сорокина». ‒ Электрон. текстовые дан. (2,0 Мб). ‒ Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2021. ‒ С. 95-99.
 127. Тарарышкина, Л.И. Аспекты формирования базы таможенного обложения в условиях таможенной территории ЕАЭС/ Л.И.Тарарышкина //Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела в условиях международной экономической интеграции [Электронный ресурс] : материалы III Междунар. науч.-практ. конф., Респ. Беларусь, Минск, 24 марта 2021 г.. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е.А. Достанко (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2021. –С .
 128. Тарарышкина, Л.И. Коммерциализация научных публикаций / Л. И. Тарарышкина, В. Д. Зайцева // XI научно-практическая конференция молодых ученых ФМО БГУ «Международные отношения: история, теория, практика», Минск, 2021 г. – С. 203-206.
 129. Тарарышкина, Л.И. Аспекты формирования общего финансового рынка ЕАЭС // Международные отношения: история, теория, практика : материалы XI науч.-практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отношений Белорус. гос. ун-та, Минск, 4 февр. 2021 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Достанко (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2021. – С. 349-354.
 130. Тарарышкина, Л.И. Анализ рынка таможенных услуг на таможенной территории ЕАЭС/ Л.И.Тарарышкина, М.В.Булгакова//Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела в условиях международной экономической интеграции [Электронный ресурс] : материалы III Междунар. науч.-практ. конф., Респ. Беларусь, Минск, 24 марта 2021 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: Е.А. Достанко (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2021. – С.
 131. Тарарышкина, Л.И. Форфейтинг и факторинг как инструменты управления финансовыми потоками предприятия/ Л.И.Тарарышкина, Д.А.Гринкевич//Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела в условиях международной экономической интеграции [Электронный ресурс]: материалы III Междунар. науч.-практ. конф., Респ. Беларусь, Минск, 24 марта 2021 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е.А.Достанко (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2021. – С.
 132. Тарарышкина, Л.И. Аспекты косвенного налогообложения услуг, работ в Евразийском экономическом союзе/ Л.И.Тарарышкина// Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: материалы XIV Междунар.  науч.-практ. конф. (Минск, 20 мая 2021г.). – Минск : БГЭУ, 2021.– С. 360–361.
 133. Тарарышкина, Л.И. Привлечение прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь / М.П. Ермолович, Л.И. Тарарышкина // Соціально-економічні проблеми сучасності: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / Маріуполь. – Маріуполь, 2021. –  С.72 – 74.
 134. Тарарышкина, Л.И. Единое таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе как инструмент обеспечения экономической безопасности //Л.И.Тарарышкина// Вестник БГЭУ, научно-практический журнал, №6 (149) – Минск, БГЭУ, 2021. – С.5-14.
 135. Тарарышкина, Л.И. Налоги как инструмент интеграции и элемент экономической безопасности участников интеграционных процессов/ Л.И.Тарарышкина// Таможенный вестник, ежемесячный научно-практический журнал Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, №12 (306) – Минск, 2021. – С.39-44.
 136. Тарарышкина, Л.И. Гармонизация налогового законодательства как инструмент развития евразийской интеграции/ Тарарышкина, Л.И.//. Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество. Ежегодник. Вып. 5. Ч. 1 / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. ред. В.И. Герасимов. – М., 2022. –С.543-545.
  Тарарышкина, Л.И. Таможенный союз как основа евразийской интеграции/ Л.И.Тарарышкина//Современный мир и национальные интересы Республики Беларусь: материалы междунар.науч. конф., Минск, 17 дек.2021 г./ Белорус.гос.ун-т; редкол.:Е.А. Достанко (гл. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2021. – С.347-351.
 137. Тарарышкина, Л.И. Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» как инструмент сотрудничества ЕАЭС и КНР на таможенной территории ЕАЭС/Л.И.Тарарышкина, Е.С.Сидорова//Экономико-управленческий конгесс: сборник статей по материалам Междунвародного научно-практического мероприятия НИУ «БелГУ», 11-12 ноября 2021 года/отв. Ред. В.М.Захаров. – Белгород: ИД «БелГУ» НИУ «БелГУ», 2021. – С.100-104.

 138.  Тарарышкина, Л.И. Применение информационных систем в процессе управления таможенными органами/М.С.Начкебия, Л.И.Тарарышкина//Общественная дипломатия и гражданское общество приграничных регионов: коллективная монография/Под общ. ред. В.А.Сапрыка. – Белгород:ООО «Эпицентр», 2021. – С.29-36.

 139.  Тарарышкина, Л.И. Направления таможенных преобразований в условиях международной экономической интеграции/ Л.И.Тарарышкина// Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: материалы XV Междунар.  науч.-практ. конф. (Минск, 19-20 мая 2022г.). – Минск : БГЭУ, 2022.– С. 381–382.

 140.  Тарарышкина, Л.И. Развитие трансграничной электронной торговли КНР в реализации инициативы «Один пояс – один путь»/Е.С.Сидорова, Л.И.Тарарышкина// Современные финансовые рынки в условиях новой экономики : материалы 2-й Международной межвузовской научно-практической конференции. 17 февраля 2022 года / под науч. ред. И.П. Хоминич. – Москва : ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2022. – С.135-142.

 141. Тарарышкина, Л.И. Таможенные пошлины и их роль в системе единого таможенного регулирования на таможенной территории ЕАЭС/ Л.И.Тарарышкина//Научные труды Белорусского государственного экономического университета. –Минск: БГЭУ, 2022. – Вып.15. –С.453–459.

 142.  Тарарышкина, Л.И. Финансовая цифровизация таможенно-тарифного регулирования в условиях таможенной территории ЕАЭС/ Л.И.Тарарышкина//Современные финансовые рынки в условиях новой экономики: материалы 2-й Международной межвузовской научно-практической конференции. 17 февраля 2022 года / под науч. ред. И. П. Хоминич. – Москва : ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2022. – С.147-154.

 143.  Тарарышкина, Л. И. Цифровая прослеживаемость товаров в условиях таможенной территории ЕАЭС /Л.И.Тарарышкина//Бизнес.Образование.Экономика: Междунар. науч.-практ. конф. Минск, 7–8 апр. 2022 г.: сб.ст./редкол.:В.В.Манкевич [и др.]. – Минск, Институт бизнеса БГУ, 2022. –  Систем. требования: РС, Pentium 166 или выше RAM 16 MG: Windows XP, Internet Explorer: видеокарта 2 М: экран 1024 Х 768. – С.93-97.

 144. Тарарышкина, Л.И. 6. Особенности таможенного регулирования на таможенной территории Евразийского экономического союза/Л.И.Тарарышкина// Актуальні питання сучасного розвитку соціально-гуманітарної сфери (закордонний досвід): кол. моногр. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2022. – С.36-42.

 145. Тарарышкина, Л.И.1.2. Финансовые риски и управление ими. Международные финансовые институты и организации/Л.И.Тарарышкина//Мировые финансы: учебное пособие/И.Н.Жук [и др.]. – Минск: ИВЦ Минфина, 2022. – С.20-43, 343-368.

 146.  Тарарышкина, Л.И. Институт субъектов интеллектуальной собственности как элемент инновационного развития государств-членов ЕАЭС / В. Д. Зайцева, Л. И. Тарарышкина // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 5. Эканоміка. Сацыялогія. Біялогія. – 2022. – Т. 12, № 1. – С. 26-36.

 147.  Тарарышкина, Л.И.Актуальные вопросы евразийской интеграции в условиях внешних вызовов/Л.И.Тарарышкина// ПРАВО И ЭКОНОМИКА: Сборник научных трудов. – Минск: Научное издание Института экономики НАН Беларуси, 2022.– Вып.13. – С.268–273.

 148. Тарарышкина, Л.И. Гармонизация налогового законодательства как инструмент развития евразийской интеграции/ Л.И.Тарарышкина//Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество. Ежегодник. Вып. 5. Ч. 1 / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. ред. В.И. Герасимов. – М., 2022. –С.543-545. 
 149. Тарарышкина, Л.И. Развитие экономического сотрудничества Беларуси и России в условиях западных экономических санкций/Л.И. Тарарышкина//Россия: Тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 17: Материалы XIII Международной научно-практической конференции «Регионы России: стратегии развития и механизмы реализации приоритетных национальных и региональных проектов и программ». Ч. 2 / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; отв. ред. В.И. Герасимов. – М., 2022. – Ч. 2. – C.177–179. 
 150. Тарарышкина, Л.И. Международная техническая помощь в таможенном деле / Л.И. Тарарышкина // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : сборник трудов XVI международной научно–практической конференции, Пинск, 29 апреля 2022 г. : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.] ; редкол.: В.И. Дунай [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2022. – Ч. 2. – С. 271-274. 

 151.  

  Тарарышкина, Л. И. Укрепление межгосударственного сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации/Л.И.Тарарышкина// Стратегические национальные интересы Республики Беларусь в контексте современных глобальных вызовов : материалы науч.-практ. конф. (Гродно, 29–30 марта 2022 г.) / ГрГУ им. Янки Купалы ; редкол.: А. Ф. Проневич (гл. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2022. –  С.98-100.

 152. Тарарышкина, Л. И. Таможенные территории интеграционных объединений как гарант обеспечения экономической безопасности/ Л.И.Тарарышкина//Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце : материалы XXI Междунар. науч. конф., посвящ. 101-й годовщине образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 27 окт. 2022 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Достанко (гл. ред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2022. – C. 456-462. 

 153. Тарарышкина, Л.И. Основные направления углубления союзной интеграции Беларуси и России/ Л.И.Тарарышкина //Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела в условиях международной экономической интеграции [Электронный ресурс]: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 100-летию образования Минской региональной таможни; Респ. Беларусь, Минск, 23 марта 2022 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е.А.Достанко (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2022. – С.54-59.

 154. Тарарышкина, Л.И. Развитие Республики Беларусь в условиях евразийской интеграции/ Л.И.Тарарышкина// Гармонизация интеграционных процессов на евразийском пространстве [Электронный ресурс] : материалы междунар. круглого стола по инновациям в междунар. исслед., Минск, 20 апр. 2022 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: О. Н. Лешенюк (гл. ред.), А. М. Байчоров, А. В. Русакович. – Минск : БГУ, 2022. –С.94-100. 
 155.  

  Тарарышкина, Л.И. Меры по обеспечению стабильного функционирования экономики Республики Беларусь в условиях внешних вызовов  / Т.А. Верезубова, Л.И. Тарарышкина. – Глобальная неопределенность. Развитие или деградация мировой экономики? Абалкинские чтения : сб. ст.  XI Международной научной конференции. – В 2-х т. Т. 2 ; Под ред. С.Д. Валентея ; Российск. эконом. ун-т им. Г.В. Плеханова,   Москва, 17–18 мая 2022 г. – М. , РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2022. –  С. 146–152.

 156. Тарарышкина, Л. И. Аспекты развития электронной торговли на таможенной территории Евразийского экономического союза/ Е. А. Пашук, Л. И. Тарарышкина //Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце : материалы XXI Междунар. науч. конф., посвящ. 101-й годовщине образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 27 окт. 2022 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Достанко (гл. ред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2022. – C.446-451. 

 157. Тарарышкина, Л. И. Свободные экономические зоны в эпоху цифровизации/ Л. И.Тарарышкина, А. В. Рудницкая // Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце : материалы XXI Междунар. науч. конф., посвящ. 101-й годовщине образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 27 окт. 2022 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Достанко (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2022. – C. 451-456. 

 158. Тарарышкина, Л.И. Цифровизация таможенных процессов на таможенной территории Евразийского экономического союза/ В.В. Галун, Л.И.Тарарышкина//Международные отношения: история, теория, практика : материалы ХII науч.-практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отношений Белорус. гос. ун-та, Минск, 3 февр. 2022 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Достанко (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2022. – С. 363-368.

 159. Тарарышкина, Л.И. Цифровизация экономики: переход к экосистемам и их использование в условиях таможенной территории ЕАЭС/ К.С. Копачева, Л.И. Тарарышкина //Международные отношения: история, теория, практика : материалы ХII науч.-практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отношений Белорус. гос. ун-та, Минск, 3 февр. 2022 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Достанко (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2022. – С. 380-385. 

 160. Тарарышкина, Л.И. Опыт Германии в цифровой трансформации экономики/ Е.А. Пашук, Л.И., Тарарышкина// Международные отношения: история, теория, практика : материалы ХII науч.-практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отношений Белорус. гос. ун-та, Минск, 3 февр. 2022 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Достанко (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2022. – С. 280-286. 

 161. Тарарышкина, Л.И. Цифровая валюта Центрального банка как перспективный инструмент оптимизации внешнеторговых операций в ЕАЭС/ Л.И.Тарарышкина, К.Ю. Делендик//Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела в условиях международной экономической интеграции [Электронный ресурс]: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 100-летию образования Минской региональной таможни; Респ. Беларусь, Минск, 23 марта 2022 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е.А.Достанко (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2022. – С.59-66.

 162. Тарарышкина, Л.И. Модернизация методов защиты интеллектуальной собственности в условиях таможенной территории ЕАЭС/ М.Д.Иванова, Л.И.Тарарышкина// Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела в условиях международной экономической интеграции [Электронный ресурс]: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 100-летию образования Минской региональной таможни; Респ. Беларусь, Минск, 23 марта 2022 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е.А.Достанко (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2022. – С.48-54.

 163. Тарарышкина, Л.И. Международное сотрудничество в сфере обеспечения финансовой безопасности/ К.В.Тетерюкова, Л.И.Тарарышкина// Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела в условиях международной экономической интеграции [Электронный ресурс]: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 100-летию образования Минской региональной таможни; Респ. Беларусь, Минск, 23 марта 2022 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е.А.Достанко (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2022. – С.66-72.

 164.  

 Кантакты: тэл.: +375 17 209 57 45, e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.


Кантактная інфармацыя

 • Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
 • Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4
 • Тэлефон: +375 17 209 59 77
 • e-mail: fir@bsu.by

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі cookie-файлаў

Мы ў сацыяльных сетках