Навукова-даследчая дзейнасць

Факультэт міжнародных адносін праводзіць навукова-даследчую работу па прыярытэтных для Рэспублікі Беларусь праблемах міжнародных адносін у сферы знешняй палітыкі, эканомікі, права, іншых сацыяльна-гуманітарных навук. На факультэце сфарміраваны кадравыя і метадалагічныя асновы новых навуковых напрамкаў у рэспубліцы: гісторыі міжнародных адносін і знешняй палітыкі, міжнароднага права, унесены істотны ўклад у развіццё навуковых даследаванняў у галіне паліталогіі, сусветнай эканомікі, філалогіі; забяспечана міжнароднае прызнанне навуковых дасягненняў прафесарска-выкладчыцкага складу, навукоўцы факультэта за навуковыя дасягненні атрымалі ўрадавыя ўзнагароды, адзначаны прэміямі айчынных і замежных устаноў і арганізацый.

У 2012 г. прафесарска-выкладчыцкі склад факультэта міжнародных адносін удзельнічаў у выкананні 30 навукова-даследчых тэм, у тым ліку ў рамках Дзяржаўнай комплекснай праграмы навуковых даследаванняў, Беларускага рэспубліканскага фонду фундаментальных даследаванняў, дзяржбюджэтных дагавораў і міжнародных кантрактаў. Наладжана ўзаемадзеянне з Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі, Міністэрствам замежных спраў, Міністэрствам эканомікі, Міністэрствам спорту і турызму, Дзяржаўным мытным камітэтам, іншымі дзяржаўнымі ўстановамі краіны.

За 2011 г. прафесарска-выкладчыцкім складам падрыхтавана і выдадзена 992 навуковыя публікацыі, з іх 20 манаграфій, 94 падручнікі і вучэбныя дапаможнікі, падрыхтавана 33 зборніка тэзісаў і навуковых артыкулаў, апублікавана 436 артыкулаў у навуковых выданнях, 349 тэзісаў навуковых дакладаў. У 2011 г. выйшаў у свет II выпуск навуковага зборніка «Працы факультэта міжнародных адносін БДУ».

Прафесарска-выкладчыцкі склад факультэта міжнародных адносін БДУ ў 2011 г. прыняў удзел у 189 канферэнцыях, семінарах, круглых сталах, з іх 76 міжнародных канферэнцыях, праведзеных у Рэспубліцы Беларусь, 25 — рэспубліканскіх, 29 міжнародных канферэнцыях, праведзеных за межамі СНД і 13 міжнародных канферэнцыях, якія праводзіліся ў дзяржавах СНД.

У 2011 г. на факультэце міжнародных адносін пры садзейнічанні дзяржаўных і грамадскіх структур Рэспублікі Беларусь, міжнародных арганізацый былі праведзены наступныя навуковыя канферэнцыі:

 • Х Міжнародная навуковая канферэнцыя "Беларусь у сучасным свеце»,
 • II Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Беларусь — Турцыя: шляхі супрацоўніцтва»,
 • Міжнародны "круглы стол" "Беларусь ва ўмовах новых геапалітычных выклікаў»,
 • Міжнародная навукова-тэарэтычная канферэнцыя «90-годдзю Рыжскага мірнага дагавора»,
 • V міжнародная навуковая канферэнцыя "Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам»,
 • Міжнародная канферэнцыя "Сацыяльна-арыентаваная мадэль эканамічнага развіцця: вопыт Германіі і Беларусі»,
 • II Міжнародная канферэнцыя "Мытны саюз Рэспублікі Беларусь, Рэспублікі Казахстан і Расійскай Федэрацыі: сучаснасць і перспектывы",
 • Міжнародная летняя школа " The Challenges of the Internationalization: Broad Horizons for Enterprises and Capital ",
 • V Міжнародная навукова-метадычная канферэнцыя "Тэорыя і практыка выкладання рускай мовы як замежнай: дасягненні, праблемы і перспектывы развіцця»,
 • Міжнародны навукова-практычны семінар Тэмпус "Мадэрнізацыя і ўкараненне бізнес-адукацыйных праграм для падрыхтоўкі спецыялістаў у турыстычнай індустрыі Рэспублікі Беларусь (МIBET)»,
 • 68-я навуковая канферэнцыя студэнтаў і аспірантаў ФМА БДУ,
 • семінар «Вопыт і перспектывы ўзаемадзеяння Рэспублікі Беларусь з краінамі Еўрапейскага Саюза ў сферы навукі, адукацыі і культуры»,
 • канферэнцыя «Глабальныя працэсы і фарміраванне міжнароднай ідэнтычнасці дзяржавы. Вопыт Рэспублікі Беларусь»,
 • Дыпламатычныя чытання ФМА БДУ,
 • "Круглы стол" "Новыя рэаліі на прасторы СНД».

У аспірантуры пры кафедрах факультэта навучаецца 86 аспірантаў. Галіны навукі, па якіх вядзецца падрыхтоўка аспірантаў: гістарычныя (гісторыя міжнародных адносін і знешняй палітыкі); юрыдычныя (міжнароднае права; еўрапейскае права; грамадзянскае права; прадпрымальніцкае права; сямейнае права; міжнароднае прыватнае права); эканамічныя (сусветная эканоміка); палітычныя (палітычныя інстытуты, этнапалітычная канфлікталогія, нацыянальныя і палітычныя працэсы і тэхналогіі); філалагічныя (тэорыя мовы).

За 2011 г. супрацоўнікамі, аспірантамі і суіскальнікамі факультэта было абаронена 4 кандыдацкія дысертацыі.

facebook       vk